.

Набуття практичних навичок роботи в середовищі редактора Word на рівні створення документа (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 3539
Скачать документ

Набуття практичних навичок роботи в середовищі редактора Word на рівні
створення документа

Основні теоретичні положення

Microsoft Word — багатовіконний текстовий редактор, який дозволяє
працювати одночасно з кількома документами. Кожен із документів
розташовується в окремому вікні документа, і можна провадити стандартну
обробку даних: набір тексту, редагування, форматування тощо,
обмінюватися даними між документами та впроваджувати дані з інших
програм, що входять до складу пакета Microsoft Office.

Завантаження Microsoft Word

Є декілька способів завантаження:

;

, пункт Программы, підпункт Microsoft Word:

, пункт Документы, а потім потрібний файл Microsoft Word, який має
розширення .doc і позначений значком W:

, пункт Найти, підпункт Файлы и папки, і у вікні, що відкриється,
записати або точне ім’я файла для пошуку, або використати знаки групових
операцій * та /або ? в імені файла для приблизного пошуку, вибрати диск
та інші параметри і натиснути кнопку Найти:

У нижній частині вікна будуть показані всі файли, що відповідають
уведений умовам пошуку, для завантаження треба двічі натиснути мишкою на
потрібний файл.

Також можна двічі натиснути мишкою такий файл, знаходячись у середовищі
програми Проводник.

Три останні способи називають контекстним завантаженням файла, тому що
на відміну від попередніх способів, відразу завантажиться і Microsoft
Word, і вибраний для роботи файл-документ, тоді як у перших двох
випадках завантажиться тільки вікно програми Microsoft Word з порожнім
текстом документа і далі або можна буде створювати новий документ або
викликати з диска потрібний.

Робоче вікно Microsoft Word

Вікно програми Microsoft Word є стандартним програмним вікном для роботи
у середовищі Windows, і складається із рядка заголовка, рядка головного
меню, рядка(ів) панелі інструментів, вікна документа (таблиці) та рядка
стану.

Загальний вигляд вікна показано нижче.

Усі операції щодо роботи з даними викликаються або вибіркою пункта з
головного меню, або кнопками з панелі інструментів.

Призначення головного меню Microsoft Word

Головне меню складається з десяти пунктів, кожен з яких надає змогу
виконання тих чи інших дій (команд).

Команди пункту Файл:

Команди пункту Правка:

Команди пункту Вид:

Команди пункту Вставка:

Команди пункту Формат:

Команди пункту Сервис:

Команди пункту Мастер (тільки за наявності програми перекладача Language
Master):

Команди пункту Таблица:

Команди пункту Окно:

Команди пункту ?:

Призначення панелі інструментів

Панель інструментів розташовується під рядком головного меню Microsoft
Word і здебільшого представлена двома панелями: Стандартная і
Форматирование.

Вигляд панелі Стандартная:

Вигляд панелі Форматирование:

За допомогою кнопок панелі можна швидко викликати потрібну для роботи
команду так само, як і з меню.

Призначення рядка стану

За допомогою рядка стану можна визначити номер поточної сторінки та
розділу, поточне місце та режим роботи з текстом.

Двічі клацнувши лівою кнопкою мишки на ліву та середню частину рядка
стану можна викликати вікно пошуку та заміни потрібного фрагмента:

Права частина рядка стану вказує поточний режим роботи:

кнопка ЗАП — використовується для запису макроса;

кнопка ИСПР — для запису виправлень;

кнопка ВДЛ — вмикає/вимикає режим виділення тексту при переміщенні
мишки;

кнопка ЗАМ — вмикає/вимикає режим заміни поточного тексту при введенні
нового;

— викликає перевірку правопису.

Для виклику або скасування режиму треба двічі клацнути лівою кнопкою
мишки на потрібній кнопці.

Робота з текстом документа

Основні відомості

Робота із текстом документа передбачає:

зміну зовнішнього вигляду тексту (форматування);

копіювання, переміщення та видалення тексту (редагування);

вставляння об’єктів у текст документа;

створення нових документів;

збереження тексту документа на диск/дискету;

відкриття раніше створеного файла;

друкування тексту документа на принтері;

перевірку правопису тощо.

Для форматування та редагування тексту документа треба спочатку виділити
потрібний для роботи фрагмент, яким може бути:

символ або декілька символів;

слово;

речення;

рисунок,

рядок або декілька рядків;

абзац;

великий фрагмент тексту;

увесь текст.

Виділяти фрагменти можна як за допомогою мишки, так і за допомогою
клавіатури.

Виділення тексту і малюнків за допомогою миші

Щоб виділити:

будь-який фрагмент тексту — треба пересуватися мишкою по фрагменту при
натисненій лівій кнопці (принцип Drag&Drop — перетягування).

слово — треба двічі клацнути на слові лівою кнопкою;

рисунок — треба один раз клацнути на рисунку лівою кнопкою;

th

6eith

c

¤

¦

th

6zTH

?????????!?¦

?

?

?

1/4

3/4

I

O

Oe

U

i

i

?

u

ue

-8-:-r-t-c-issiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

gdu)C

лівою кнопкою мишки. Стрілка, направлена праворуч, показує, що курсор
знаходиться у зоні виділення тексту;

кілька рядків тексту — треба перемістити покажчик у зону виділення
тексту, натиснути ліву кнопку мишки, а потім перетягнути покажчик вгору
або вниз;

речення — утримуючи натисненою клавішу CTRL, треба клацнути у тексті
речення;

абзац — треба перемістити покажчик у зону виділення тексту, після чого
двічі клацнути лівою кнопкою мишки. Інший спосіб: тричі клацніть абзац;

кілька абзаців — треба перемістити покажчик у зону виділення тексту,
після чого двічі клацнути кнопкою мишки, а потім перетягти покажчик
вгору або вниз;

великий блок тексту — треба клацнути початок фрагмента, прокрутити за
допомогою лінійки прокрутки документ так, щоб на екрані з’явився кінець
фрагмента, а потім клацнути його, утримуючи натисненою клавішу SHIFT;

увесь документ — треба перемістити покажчик у зону виділення тексту,
після чого тричі клацнути лівою кнопкою мишки.

вертикальний блок тексту — треба утримувати натисненою клавішу ALT під
час перетягування.

Виділення тексту за допомогою клавіатури

Текст виділяють за допомогою клавіш переміщення курсора, утримуючи
натисненою клавішу SHIFT.

Нижче показані комбінації клавішів, які використовуються при виділенні
тексту.

Виділення

На один символ праворуч SHIFT+ (

На один символ ліворуч SHIFT+ (

До кінця слова CTRL+SHIFT+ (

До початку слова CTRL+SHIFT+ (

До кінця рядка SHIFT+END

До початку слова SHIFT+HOME

На один рядок униз SHIFT+ (

На один рядок угору SHIFT+ (

До кінця абзацу CTRL+SHIFT+ (

До початку абзацу CTRL+SHIFT+ (

На один екран униз SHIFT+PAGE DOWN

На один екран угору SHIFT+PAGE UP

До кінця документа CTRL+SHIFT+END

До початку документа CTRL+SHIFT+HOME

Усього документа CTRL+А (латинка)

Вертикального блоку тексту CTRL+SHIFT+F8, а потім треба використати
клавіші переміщення курсора; для виходу з режиму виділення треба
натиснути клавішу ESC

Потрібного фрагмента документа F8, а потім треба використати клавіші
переміщення курсора; для виходу з режиму виділення треба натиснути
клавішу ESC.

Форматування тексту

Після виділення фрагмента йому можна надати новий формат: змінити стиль
шрифта, розмір або назву шрифта, розбити текст на колонки, встановити
рамки та фон, швидко змінити регістр набору, змінити параметри абзацу
тощо.

Для форматування тексту можна використовувати або кнопки панелі
інструментів, або команди пункту меню Формат.

Пункт меню Формат/Шрифт/вкладинка Шрифт дозволяє змінювати
характеристики шрифта:

Вкладинка Интервал дозволяє змінювати відстань між літерами у фрагменті
та вибирати стиснений або розріджений текст:

Вкладинка Анимация дозволяє створювати спецефекти для фрагментів
електронних документів:

Для зміни характеристики шрифта треба просто вибрати потрібні параметри,
відмітивши їх мишкою, і натиснути на Ok.

Пункт меню Формат/Абзац дозволяє змінювати характеристики абзацу:
«червоний» рядок — зона первая строка, міжрядковий інтервал — зона
междустрочный, межі абзацу — зона Отступ тощо.

Пункт меню Формат/Границы и заливка/ вкладинка Границы дозволяє
оформлювати фрагмент різними типами рамок:

та призначати колір та інтенсивність тла фрагменту — вкладинка Заливка:

Пункт меню Формат/Колонки дозволяє розбивати фрагмент тексту на потрібну
кількість колонок і створювати так званий газетний формат:

Пункт меню Формат/Регистр дозволяє швидко змінювати регістр у виділеному
фрагменті:

Майже усі перераховані дії також можна виконати за допомогою кнопок на
панелі інструментів.

Порядок виконання роботи

1. Запустити на виконання програму текстового процесора Word.

2. Створити новий текстовий файл. Ознайомитись з пунктами меню програми
та вивести на панель інструментів потрібні компоненти редагування
документа.

3. Текст завдання знаходиться у одному з п’ятнадцяти файлів з
розширенням .zip. Вибрати для виконання той файл завдання, номер якого
співпадає з Вашим номером слухача за списком.

4. Набрати отриманий Tекст у новоствореному файлі, відредагувати його у
відповідності із взірцевим Текстом та зберегти у файлі у форматі Word.
Файли рисунків до тестів знаходяться у файлі Рисунки.zip.

5. Закрити програму Word.

Оформлення та захист звіту

Звіт по результатах виконання завдань практичного заняття оформляється в
вигляді файла. У звіті приводяться мета і завдання заняття,
роздрукований файл з текстом виконаного завдання, висновок.

Захист виконується у вигляді тестового контролю знань слухача
магістратури по темі практичного заняття після здачі підготовленого
звіту.

Запитання до самоконтролю

Призначення багатовіконного текстового редактора Word.

З яких полів складається робоче вікно редактора Word?

Яке призначення панелі інструментів Word? Яким чином модифікується
панель інструментів для конкретного користувача?

Яке призначення рядка стану редактора Word?

Які операції виконуються при роботі з документом в редакторі Word?

Яким чином можна виділити текст в редакторі Word?

Що можна змінити у відображенні тексту при його форматуванні?

Які є варіанти збереження тексту в редакторі Word?

Які є основні операції редагування?

Рядок заголовка

Рядок головного меню

Панелі інструментів

Панель малювання

Рядок стану

Робоче вікно документа

Створення нового документа

Завантаження збереженого документа

Завершення роботи з поточним документом

Збереження документа на магнітному носієві

Збереження документа з новим іменем

Створення Web-сторінки за даними файла

Збереження версії документу

Вибір параметрів сторінки для друку файлу

Перегляд даних перед друком

Друкування даних

Відправити дані по E-Mail, як повідомлення тощо

Перегляд характеристик файла

Файли, з якими нещодавно працював користувач

(можна вибрати мишкою і відкрити для роботи)

….

Завершення роботи з Microsoft Word

Скасування попередньої дії

Повторення попередньої дії

Вилучення позначеного фрагмента у буфер

Копіювання позначеного фрагмента у буфер

Вставлення змісту буфера в поточне місце

Вставляння змісту буфера різними способами

Вставляння змісту буфера як гіперпосилання

Вилучення позначеного фрагмента тексту

Виділення тексту в усьому документі

Пошук потрібних даних

Заміна одних даних на інші

Переміщення покажчика у потрібне місце документа

Встановлення та редагування зв’язок

Робота з позначеним об’єктом

Звичайний режим перегляду

Режим перегляду файлу як електронного документу

Режим роботи файлу у посторінковому режимі (макет)

Режим роботи з рівнями ієрархії файлу ( ескіз)

Режим роботи зі складеним документом

Вибір панелей інструментів (вибрані панелі – позначені )

Показ/скасування показу лінійки форматування

Можливість швидкого переходу по документу у режимі ескізу

Створення та редагування колонтитулів

Створення зносок

Створення та редагування приміток (анотацій)

Показ/скасування показу повноекранного перегляду

Вибір масштабу відображення даних

Вставляння кінця колонки, сторінки або розділу

Вставляння номерів сторінок

Вставляння дати/часу

Вставляння автотексту

Вставляння поля

Вставляння символа(ів), яких немає на клавіатурі

Вставляння приміток (анотації)

Вставляння зносок

Вставляння назви для позначених об’єктів

Вставляння посилань на абзац і т. ін.

Вставляння змісту документа та створення алфавітного показчика

Вставляння графічних об’єктів (рисунка, схеми, графіка тощо)

Вставляння надпису

Вставляння змісту з вибраного файла

Вставляння об’єктів з інших програм-додатків Windows

Створення закладки

Створення гіперпосилання

Робота з шрифтами у виділеному фрагменті тексту

Робота з параметрами абзацу у виділеному фрагменті тексту

Створення списку

Створення рамок та фону у виділеному фрагменті тексту

Розбиття виділеного тексту на колонки

Призначення позицій для переходу по клавіші ТАВ

Створення буквиці

Вибір напрямку тексту у виділеному фрагменті

Вибір регістру у виділеному фрагменті

Автоматичне форматування тексту документа

Вибір та призначення стилю з інших шаблонів

Робота з наявними стилями у виділеному фрагменті

Призначення фону для тексту

Форматування виділеного об’єкта

Перевірка правопису

Вибір мови для перевірки правопису

Показ властивостей (характеристик) файла

Автоматичне створення реферативних даних та документів

Автоматична редагування при вводі тексту

Внесення та показ виправлень

Поєднання всіх виправлень у файл

Встановлення захисту файла від несанкціонованого доступу

Злиття декількох документів в один

Створення конвертів та поштових наклейок

Створення/виклик макросів

Робота з шаблонами та надбудовами у документі

Робота із перекладачем

Настроювання роботи панелей інструментів та меню

Перегляд/зміна параметрів роботи з документом

Перевірка правопису

Переклад виділеного слова з однієї мови на іншу

Переклад тексту документа з однієї мови на іншу

Виклик додаткових програм

Перегляд/заміна параметрів для перекладу

Відомості про програму Language Master

Накреслити таблицю

Додати рядки у таблицю

Видалити комірки таблиці

Поєднати виділені комірки в одну

Розбити виділені комірки на кілька стовпчиків

Виділити рядок

Виділити стовпчик

Виділити всю таблицю

Автоформатування таблиці

Вирівняти висоту рядків

Вирівняти ширину стовпчиків

Призначити потрібну ширину стовпчика та висоту рядка

Робота із заголовками таблиці

Створити таблицю на основі виділеного фрагмента тексту

Сортування виділеного фрагмента таблиці

Виконання обчислень у таблиці

Розбиття таблиці на частини

Показ/скасування показу сітки таблиці

Відкрити нове вікно для документа

Упорядкувати всі відкриті вікна документів

Розділення вікна на дві частини з одночасним переглядом різних частин
документа

Активний документ (позначений галочкою)

Пасивний документ

Виклик Помічника для порад щодо роботи з Microsoft Word

Виклик довідкової системи Microsoft Word

Виклик діалогової підказки

Виклик Web-сторінки Microsoft

Інформація про програму Microsoft Word

Помічник

Малювання

Колонки

Додати таблицю Excel

Додати гіперпосилання

Повторити дію

Скасувати дію

Копіювати формат

Вставити фрагмент

Створити новий файл

Відкрити файл

Зберегти файл

Надрукувати файл

Продивитися файл

Перевірити правопис

Вирізати фрагмент

Копіювати фрагмент

Панель Web

Таблиці та межі

Додати таблицю

Схема документа

Символи, що

не друкуються

Масштаб

Виділення кольором

Зовнішні межі

Збільшити відступ

Маркери

Нумерація

Редактор формул

Нижній індекс

Верхній індекс

Стиль

Шрифт

Розмір шрифта

Напівжирний

Курсив

Підкреслений

Ліворуч

Посередині

Праворуч

По ширині

Зменшити відступ

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020