Реферат на тему:

Ms word:друк документів

Створення нового документа

.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 2

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 3

Збереження документа

.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 4

При першому збереженні з’являється діалогове вікно Сохранение документа
(мал.14). У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, у переліку, що
розташований нижче папку, в якій необхідно зберегти документ. У полі
прихованого переліку Тип файла – формат, в якому буде збережено
документ. У полі Имя файла – увести ім’я файлу документа й натиснути
кнопку Сохранить.

При повторному збереженні діалогове вікно Сохранение документа не
виводиться, документ автоматично зберігається в тому ж файлі. Щоб
зберегти документ під іншим ім’ям або в іншій папці, слід у меню Файл
вибрати команду Сохранить как, після чого з’являється вікно Сохранение
документа.

Закриття документа

Для закриття документа необхідно вибрати в меню Файл команду Закрыть або
натиснути кнопку ( вікна документа.

Робота з текстом

Уведення тексту

Курсор указує місце, в який буде уводитися текст. Досягши краю сторінки,
курсор автоматично переходить у початок наступного рядку. Для переходу в
початок наступного абзацу слід натиснути Enter.

Існує два режими уведення тексту – уставлення й заміни. У режимі
уставлення при уведенні нового тексту, текст, що міститься в документі,
посувається праворуч від місця уведення. У режимі заміни старий текст
замінюється новим. Перемикання між режимами здійснюється клавішею Insert
або подвійним натисканням на індикаторі ЗАМ у рядку стану.

Виділення фрагменту тексту

Перед тим, як виконати будь-яку операцію над фрагментом тексту, його
необхідно виділити одним із таких способів:

установити покажчик миші в ліве поле (він перетвориться в стрілку,
спрямовану праворуч), при натисканні лівої клавіші миші виділиться один
рядок, при подвійному натисканні – абзац, при потрійному – увесь
документ;

установити покажчик миші в ліве поле навпроти першого рядку фрагменту,
натиснути ліву клавішу миші і, не відпускаючи її, розширити виділення на
весь фрагмент;

установити покажчик миші на початку фрагменту, натиснути ліву клавішу
миші та, не відпускаючи її, розширити виділення на весь фрагмент;

для виділення одного слова досить двічі натиснути на ньому;

для виділення одного абзацу можна зробити в ньому потрійне натискання;

для виділення одного речення слід натиснути клавішу Ctrl і натиснути
мишею будь-яке слово;

для виділення всього тексту слід натиснути клавішу Ctrl і натиснути
мишею в лівому полі;

щоб виділити фрагмент тексту за допомогою клавіатури, необхідно
установити курсор уведення в початок фрагменту та, натиснувши клавішу
Shift, розширити виділення на весь фрагмент.

Зняти виділення можна натисканням миші в будь-якому місці тексту. При
виділенні нового фрагменту попереднє виділення знімається.

Редагування тексту

Символ праворуч від курсору видаляється клавішею Delete, а символ
ліворуч від курсору – клавішею Backspace. Для видалення фрагменту тексту
слід виділити його й натиснути клавішу Delete. Якщо виділити фрагмент
тексту й набрати на клавіатурі новий текст, він уставиться замість
виділеного фрагменту.

Щоб розділити абзац на два, необхідно установити курсор у передбачуваний
кінець першого абзацу й натиснути клавішу Enter.

З’єднати два абзаци в один можна двома способами:

установити курсор за останнім символом першого абзацу й натиснути
Delete;

установити курсор перед першим символом другого абзацу й натиснути
Backspace.

.

Скасування операцій над текстом

. Якщо натиснути на стрільці ( поруч із цією кнопкою, то розкриється
перелік операцій, виконаних у поточному сеансі. Натиснувши на імені
однієї операції, можна скасувати її та усі операції виконані після неї.

. Для перегляду переліку скасованих операцій слід натиснути на стрільці
( поруч із цією кнопкою.

Копіювання тексту

Для копіювання фрагменту тексту необхідно:

виділити фрагмент тексту;

або вибрати в меню Правка команду Копировать;

установити курсор у те місце, куди слід уставити фрагмент;

або вибрати в меню Правка команду Вставить.

У процесі цієї операції копія виділеного фрагменту тексту
розташовується в буфері проміжного збереження Clipboard, а потім
потрапляє в документ. Уставляти фрагмент із буферу можна скільки
завгодно разів, але після копіювання в буфер нового фрагменту тексту,
попередній фрагмент видаляється.

Переміщення тексту

Для переміщення фрагменту тексту необхідно:

виділити фрагмент тексту;

або вибрати в меню Правка команду Вырезать;

установити курсор у те місце, куди слід уставити фрагмент;

або вибрати в меню Правка команду Вставить.

Форматування тексту

Форматування тексту – процес установлення параметрів фрагменту тексту,
що визначають зовнішній вигляд тексту в цьому фрагменті. Перед зміною
параметрів фрагменту тексту його слід виділити. Якщо фрагмент тексту не
буде виділений, то змінюватися будуть поточні параметри (параметри
тексту, що буде уводитися з поточної позиції).

Зміна параметрів шрифту

Для зміни параметрів символів використовується команда Шрифт меню
Формат, що викликає діалогове вікно Шрифт (мал.19). Укладка Шрифт
використовується для установлення параметрів шрифту.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 6

).

У полі Начертание вибирається написання шрифту:

Обычный – звичайне написання;

курсив – курсивне написання;

полужирный – жирне написання;

полужирный курсив – жирне курсивне написання.

У полі Размер – розмір шрифту у пунктах (1 пункт = 0,375мм).

У полі Подчеркивание – тип лінії підкреслення.

У полі Цвет – колір символів.

У рамці Эффекты можна установити прапорці:

зачеркнутый – закреслення тексту одинарною лінією;

двойное зачеркивание – закреслення тексту подвійною лінією;

верхний индекс – розмір символів зменшується, текст розташовується вище;

нижний индекс – розмір символів зменшується, текст розташовується нижче;

с тенью – поруч із символами з’являється тінь;

контур – показується лише контур символів;

приподнятый – символи зображуються піднесеними над поверхнею аркушу;

утопленный – символи зображуються утопленими в поверхню аркушу;

малые прописные – малі літери стають великими, але меншого розміру;

все прописные – малі літери стають великими.

скрытый – робить текст прихованим;

У полі Образец показаний фрагмент тексту з обраними параметрами.

Встановити параметри шрифту можна також за допомогою піктографічного
меню (мал.20):

1 – стиль форматування;

2 – тип шрифту;

3 – розмір шрифту;

4 – жирне зображення;

5 – курсивне зображення;

6 – підкреслення одинарною лінією.

1 2 3 4 5 6

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 7

Зміна інтервалу й положення символів

Для зміни інтервалу й положення символів використовується укладка
Интервал діалогового вікна Шрифт.

У полі прихованого переліку Масштаб вибирається ступінь розтягування або
стулення символів.

У полі Интервал установлюється міжсимвольний інтервал:

Обычный – звичайний інтервал;

Разреженный – відстань між символами збільшується до значення,
зазначеного в полі на;

Уплотненный – відстань між символами зменшується до значення,
зазначеного в полі на.

У полі Смещение установлюється вертикальне положення символів:

Нет – звичайне положення;

Вверх – символи розташовуються вище базової лінії на розмір, зазначений
у полі на;

Вниз – символи розташовуються нижче базової лінії на розмір, зазначений
у полі на.

Зміна регістру символів

Для зміни регістру символів у вже набраному тексті необхідно виділити
фрагмент тексту й у меню Формат вибрати команду Регистр. У діалоговому
вікні, що з’явилося, (мал.21) слід вибрати один з наступних перемикачів:

Как в предложениях – збільшити першу літеру першого слова речення;

все строчные – установити усі літери фрагменту в нижній регістр;

ВСЕ ПРОПИСНЫЕ – установити усі літери фрагменту у верхній регістр;

Начинать С Прописных – установити перші літери кожного слова у верхній
регістр;

иЗМЕНИТЬ РЕГИСТР – замінити літери верхнього регістру літерами нижнього
регістру і навпаки.

Форматування абзаців

Для установлення параметрів абзацу використовується команда Абзац із
меню Формат. Після вибору цієї команди з’являється діалогове вікно Абзац
(мал.22). Для установлення абзацних відступів та інтервалів необхідно
вибрати укладку Отступы и интервалы.

У полі Выравнивание установлюється спосіб вирівнювання абзацу:

По левому краю – абзац вирівнюється по лівому краю сторінки;

По центру – абзац вирівнюється по центру сторінки;

По правому краю – абзац вирівнюється по правому краю сторінки;

По ширине – абзац вирівнюється по обидва боки.

У полях слева і справа установлюються відстані від лівого й правого
поля до меж абзацу.

У полі первая строка – вигляд відступу першого рядку абзацу:

(нет) – відступ відсутній;

Отступ – новий рядок, відстань вказується в полі на;

Выступ – негативний відступ, відстань вказується в полі на.

У полях перед і после – відстані відповідно перед першим рядком абзацу й
після останнього рядку абзацу.

У полі междустрочный – інтервал поміж рядками усередині абзацу:

Одинарный – інтервал, стандартний для даного типу шрифту;

Полуторный – інтервал у 1,5 разу більше стандартного;

Двойной – інтервал у 2 рази більше стандартного;

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 9

Минимум – інтервал не менше, ніж у полі значение;

Точно – інтервал, рівний значенню в полі значение;

Множитель – інтервал, рівний стандартному, помноженому на значення в
полі значение;

Установлювати спосіб вирівнювання можна також за допомогою кнопок
(мал.23).

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 10

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 11

На горизонтальній координатній лінійці (мал.24) знаходяться: маркер
першого рядку (1), маркер лівої (2) і правої (3) меж абзацу. Пересуваючи
їх за допомогою миші, можна змінювати відповідні параметри абзацу.

Установлення позицій табуляції

Табуляція використовується для точного вирівнювання колонок тексту або
чисел (мал.25). Якщо установити позиції табуляції, то при кожному
натисканні клавіші Tab курсор буде пересуватися праворуч до найближчої
позиції табуляції.

Для установлення позицій табуляції використовується команда Табуляция із
меню Формат, що викликає діалогове вікно Табуляция (мал.26).

по левому краю – текст вирівнюється по лівому краю;

по центру – текст вирівнюється по центру щодо позиції табуляції;

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 12

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 13

по правому краю – текст вирівнюється по правому краю щодо позиції
табуляції;

по разделителю – числа вирівнюються по десятковій крапці, текст
вирівнюється по правому краю;

с чертой – під позиціями табуляції з’являються вертикальні риски.

Для заповнення порожнього місця, що залишається ліворуч від знаку
табуляції, можна використовувати ланцюжок символів, які можна вибрати в
рамці Заполнитель.

Установивши усі необхідні параметри для однієї позиції, слід натиснути
кнопку Установить і нова позиція буде внесена в перелік Позиции
табуляции, що містить усі установлені позиції табуляції. Щоб змінити тип
вже установленої позиції табуляції, досить вибрати потрібну позицію з
переліку Позиции табуляции і установити нові значення режимів.

Для видалення позиції табуляції слід вибрати її в переліку Позиции
табуляции і натиснути на кнопку Удалить. Усі наявні позиції табуляції
можна видалити натисканням кнопки Удалить все.

Установити позицію табуляції можна також натисканням миші на
горизонтальній координатній лінійці. Тип позиції табуляції зазначений
усередині квадрату в лівому кінці горизонтальної координатної лінійки.
Якщо натиснути мишею на цьому квадраті, то тип позиції табуляції
зміниться. По черзі можна вибрати такі типи табуляції:

– вирівнювання по десятковому знаку.

Якщо виділити фрагмент тексту, вирівняного по позиції табуляції, й
пересунути мишею символ табуляції в нове місце, то текст пересунеться
разом із символом табуляції. Щоб видалити позицію табуляції, досить
стягти з координатної лінійки символ табуляції.

Оформлення сторінок документа

Установлення параметрів сторінки

Для установлення параметрів сторінки використовується команда Параметры
страницы з меню Файл, що викликає діалогове вікно Параметры страницы.

Для установлення поля сторінки використовується укладка Поля (мал.31), у
вікнах якого можна установити:

Верхнее – верхнє поле сторінки;

Нижнее – нижнє поле сторінки;

Левое – ліве поле сторінки;

Правое – праве поле сторінки.

У рамці Образец показаний зовнішній вигляд сторінки відповідно до
обраних параметрів. Якщо сторінки повинні мати дзеркальні поля,
необхідно увімкнути прапорець Зеркальные поля. У результаті замість
полів Правое і Левое з’являться поля Внутри і Снаружи.

У полі Переплет установлюється ширина поля підшивки.

У рамці От края до колонтитула установлюється відстань:

верхнего – від верхнього краю сторінки до верхнього краю верхнього
колонтитулу;

нижнего – від нижнього краю сторінки до нижнього краю нижнього
колонтитулу.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 14

Слід зазначити, до якої частини документа відносяться обрані параметри,
вказавши потрібне значення в полі Применить:

Ко всему документу – параметри використовуються у всьому документі;

До конца документа – параметри використовуються для тієї частини
документа, що розташована після курсору уведення.

Установити поля сторінки можна також за допомогою лінійок форматування в
режимі Разметка страниц. У цьому режимі на екрані присутні і
вертикальна, і горизонтальна координатні лінійки. На кожній координатній
лінійці поля сторінки позначені сірим кольором. Необхідно установити
покажчик миші на межу сірої та білої ділянки (він матиме вигляд
двоспрямованої стрілки) й пересунути її в потрібне місце.

Укладка Размер бумаги (мал.32) містить поле переліку Размер бумаги, в
якому можна вибрати розмір листа документа. Якщо необхідні розміри в
переліку відсутні, то в полі Ширина і Высота можна увести відповідні
значення ширини й висоти сторінки.

У рамці Ориентация вибирається орієнтація сторінки. Прапорець книжная
означає вертикальну орієнтацію сторінки, альбомная – горизонтальну.

Укладка Макет вікна Параметры страницы дозволяє установити параметри
колонтитулів. Для того, щоб на сторінках із парними і непарними номерами
були різні колонтитули, слід увімкнути прапорець четных и нечетных
страниц. Щоб колонтитул першої сторінки відрізнявся від інших, необхідно
увімкнути прапорець первой страницы. Спосіб вертикального вирівнювання
тексту на сторінці вибирається в полі Вертикальное выравнивание:

По верхнему краю – текст вирівнюється по верхньому полю сторінки.

По центру – текст центрується між верхнім і нижнім полем сторінки.

По высоте – текст розподіляється між верхнім і нижнім полем.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 15

Уставлення розривів сторінок

Microsoft Word автоматично розбиває текст на сторінки. Для уставлення
додаткового розриву сторінки необхідно установити курсор у місце, з
якого повинна починатися нова сторінка й викликати команду Разрыв із
меню Вставка. У діалоговому вікні Разрыв (мал.33) потрібно установити
перемикач новую страницу та натиснути ОК.

Якщо документ повинен складатися зі сторінок, що мають різні параметри,
то його слід розділити на декілька розділів. Кожний розділ має власні
параметри сторінок. Для уставлення в документ нового розділу в
діалоговому вікні Разрыв необхідно вибрати один з таких перемикачів:

со следующей страницы – новий розділ починається з наступної сторінки;

на текущей странице – новий розділ починається безпосередньо після
поточного;

с четной страницы – новий розділ починається з найближчої сторінки, що
має парний номер;

с нечетной страницы – новий розділ починається з найближчої сторінки, що
має непарний номер.

Щоб видалити розрив сторінки, уставлений вручну, або розрив розділу слід
перейти в режим Обычный, або увімкнути режим відображення недрукованих
символів. У цих режимах розриви сторінок зображуються пунктирними
лініями, а розриви розділів подвійними пунктирними лініями. Видаляються
знаки розривів як звичайні символи клавішами Delete або Backspace.

Нумерація сторінок

Для уставлення номерів сторінок необхідно викликати команду Номера
страниц меню Вставка, що викликає вікно Номера страниц (мал.34).

У полі Положение слід вибрати розташування номера на сторінці:

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 17

Вверху страницы – номер сторінки розташовується угорі (уставляється в
верхній колонтитул);

Внизу страницы – номер сторінки розташовується унизу (уставляється в
нижній колонтитул).

У полі Выравнивание – розташування номера сторінки відносно полів
сторінки:

Слева – номер сторінки розташовується у лівого краю сторінки;

От центра – номер сторінки розташовується по центрі сторінки;

Справа – номер сторінки розташовується у правого краю сторінки;

Внутри – номер сторінки розташовується з внутрішнього краю листа
(доступний, тільки якщо документ має дзеркальні поля);

Снаружи – номер сторінки розташовується у зовнішнього краю листа
(доступна, якщо документ має дзеркальні поля).

Якщо зняти прапорець Номер на первой странице, то на першій сторінці
номер не буде проставлений.

Кнопка Формат викликає діалогове вікно Формат номера страницы (мал.35),
в якому задається формат нумерації. У полі переліку Формат номера
вибирається тип нумерації (арабські і римські цифри або літери
латинської абетки).

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 18

У рамці Нумерация страниц установлюється початок нумерації:

продолжить – нумерація сторінок поточного розділу починається з числа,
наступного за номером останньої сторінки попереднього розділу;

начать с – нумерація починається з числа, зазначеного у полі праворуч.

Якщо увімкнути прапорець Включить номер главы, до номеру сторінки буде
доданий номер глави або розділу документа. У полі переліку начинается со
стиля необхідно зазначити, який стиль форматування відповідає рівню
глав, номера яких будуть використані. Можна вибрати один із стилів
заголовків Заголовок1… Заголовок9. У полі разделитель задається
роздільник між номером сторінки й номером глави. Установивши усі
параметри, слід натиснути OK, після чого знову з’являється вікно Номера
страниц. Тут також необхідно натиснути OK і усі сторінки документа
будуть пронумеровані.

Друкування документів

. У цьому режимі, щоб збільшити зображення слід навести покажчик миші,
який матиме вигляд лупи з плюсом, на потрібний фрагмент і натиснути
кнопку миші. Покажчик миші матиме вигляд лупи з мінусом і якщо натиснути
кнопку миші, то зображення зменшиться. Вийти з режиму попереднього
перегляду можна за допомогою кнопки Закрыть або клавіші Esc.

Для друкування документа використовується команда Печать меню Файл. У
діалоговому вікні Печать (мал.39) у полі прихованого переліку имя
потрібно вибрати принтер, якщо можливо друкувати на декількох принтерах.

У рамці Страницы задається діапазон сторінок, що будуть надруковані:

все – надрукується весь документ;

текущая – надрукується сторінка, в якій знаходиться курсор;

выделенный фрагмент – друкується тільки виділений фрагмент документа;

номера – друкується зазначений набір сторінок. Наприклад: щоб
надрукувати сторінки 1, 5, 11, 12, 13 необхідно увести в поле ліворуч:
1, 5, 11-13.

У полі Копии вказується кількість копій. Щоб надрукувати цілком першу
копію, потім другу й інші слід увімкнути прапорець разобрать по копиям.
Для друку багатосторінкового документа з двох сторін кожного аркушу
можна увімкнути режим виводу на друк тільки парних або непарних
сторінок. У переліку Вывести на печатать можна вибрати одне із значень:

Все страницы диапазона – надрукувати весь діапазон сторінок;

Нечетные страницы – тільки непарні сторінки з зазначеного діапазону;

Четные страницы – тільки парні сторінки з зазначеного діапазону.

.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 19

Уставлення графічних об’єктів

Microsoft Word дозволяє уставляти в документ графічні об’єкти, створені
як в інших програмах, так і за допомогою власної панелі малювання.
Об’єкти можна копіювати й уставляти в будь-яке місце документа або в
інший документ. При додаванні малюнка в документ він приєднується до
навколишнього тексту. Якщо абзац, що містить малюнок, пересувається
угору або униз по сторінці, малюнок пересувається разом із ним.

. При цьому слід перейти в режим Разметка страниц. За допомогою кнопок
панелі малювання можна зображувати лінії, стрілки, еліпси, прямокутники,
кола, дуги, сектори й різні криві. Графічний об’єкт можна залити
кольором або візерунком, змінити форму, дзеркально відбити або
повернути, змінити колір і тип його ліній, додати до них стрілки.

Для уставлення графічного об’єкта, створеного в іншій програмі,
необхідно установити курсор у позицію, де повинен стояти об’єкт і у меню
Вставка вибрати пункт Рисунок, а потім пункт Из файла. У вікні, що
з’явилося, (мал.40) у прихованому переліку Папка вибрати диск, а в
переліку що розташований нижче – папку, в якій знаходиться файл із
малюнком. Якщо клацнути мишею на імені файлу, що містить малюнок,
одночасно в рамці ліворуч буде подане його зображення. Після натискання
кнопки OK обраний малюнок буде уставлений у документ. Для уставки
малюнків що поставляються з Microsoft Word слід після пункту Рисунок
вибрати пункт Картинки.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 20

Щоб змінити розміри й положення малюнка, слід натиснути на ньому мишею,
після чого навколо нього з’являться маркери розміру. Пересуваючи кутові
маркери мишею, можна змінювати розміри малюнка при зберіганні його
пропорцій. При пересуванні інших маркерів буде змінюватися ширина або
довжина малюнка. Перемістити малюнок можна за допомогою миші. При
переміщенні малюнка за межі видимості екран просунеться в тому ж
напрямку.

Якщо натиснути мишею на малюнку, за замовчанням з’явиться панель
Настройка изображения з кнопками для зміни параметрів малюнка. Цю панель
можна викликати також за допомогою контекстного меню.

. Наприклад, щоб текст міг розташовуватися ліворуч або праворуч від
малюнка слід вибрати укладку Положение і там потрібний вигляд обтікання.

Для видалення малюнка його слід виділити й натиснути клавішу Delete.

Уставлення таблиць

. У вікні, що розкрилося, розтягнути виділення на необхідне число вічок
і натиснути клавішу миші. Усі команди для роботи з таблицями знаходяться
у меню Таблица.

.

При наведенні покажчика миші на верхню лінію таблиці, він перетворюється
в чорну стрілку. Якщо в цей момент натиснути мишею, то виділиться один
стовпець. Пересуваючи мишею чорну стрільцю, можна виділити відразу
декілька стовпців. Рядки таблиці виділяються як рядки звичайного тексту.
Для виділення декількох суміжних вічок необхідно натиснути мишею в одне
вічко фрагменту й розтягнути виділення на інші.

слугує для зміни напрямку розташування тексту у виділених вічках.

.

Для додавання елементів таблиці (рядків, стовпців, вічок) необхідно
виділити елементи, на місці яких необхідно уставити нові та в меню
Таблица вибрати команду Добавить, потім – потрібний пункт (Столбцы
слева, Столбцы справа, Строки выше, Строки ниже, Ячейки). Для видалення
елементів таблиці слід виділити їх та у меню Таблица вибрати пункт
Удалить, потім – потрібний пункт (Таблица, Столбцы, Строки, Ячейки).

За замовчанням лінії сітки таблиці мають товщину 0,5 пт. Змінити товщини
та вигляду ліній сітки можна декількома способами.

І спосіб:

виділити вічка, обрамлення яких потрібно змінити;

на панелі Таблицы и границы вибрати тип лінії;

– товщину лінії;

, з’явиться палітра кольорів, в якій можна вибрати колір обрамлення;

і вибрати вигляд обрамлення.

ІІ спосіб:

у прихованих переліках панелі Таблицы и границы вибрати тип, товщину і
колір лінії;

;

покажчиком миші, який матиме вигляд олівця, вказати початок лінії та
розтягнути до її кінця

покажчиком миші можна стирати лінії обрамлення.

вибрати колір.

Воробьев В.В. Word 6.0 для Windows

PAGE 18

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 1

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 5

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 8

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 16

Похожие записи