.

Мова Паскаль(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2029
Скачать документ

КОЛОМИЙСЬКЕ ВПУ-17

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

МОВА ПАСКАЛЬ

Виконав: учень групи : №13

Гаврищук Ігор Юрович

Викладач: Остапчук С.М.

КОЛОМИЯ 2002р.

ВСТУП

Мова ПАСКАЛЬ, затвердженна в якості стандартної в 1979р.

являється найбільш вдосконаленою в порівнянні з такими

універсальними мовами програмування, як АЛГОЛ, ФОРТ-

РАН, БЕЙСІК, ПЛ/М та інші.

Завдяки своїй ефективності, простоті і логічності вона скоро

отримала розповсюдження по всоьму світі. В даний час май-

же всі ЕОМ і особливо мікроЕОМ, можуть працювати на цій

мові. Тексти програм легко провіряється на правильність, так

як їх зміст простий і очевидний. І накінець, мова ПАСКАЛЬ

підходить для навчання програмістів-початківців хорошому стилю
програмування.

Мова ПАСКАЛЬ позволяє на рівні з невеликими складностя-

ми програми створювати структурні програми складнообємних

і складних обчислень. Щоб користувач при створенні програм

не допускав помилок або міг віднайти їх і виправити, у мові

передбачено попередні вказівки типів даних, приймаючих участь в
програмі, і обовязкова інформація про всі елементи

програми, таких, як позначки операторів, константи, змінні, під-

програми. Число різних операторів зведено до мінімуму. Мова

позволяє вдосконалити робочий процес програмування, посту- пово
уточнюючи різні частини програми.

АЛФАВІТ МОВИ

Люба звичайна мова (російська, українська, француська і інш.)

складаються з декількох основних елементів: символів, слів,
словосполучень і речень. В алгоритмічній мові програмування

мають аналогічні структурні елементи, символи, слова і вирази.

При цоьму слово утворюється із послідовності символів, вирази
представляють собою групу слів, а оператор – визначену

комбінацію слів і виразів.

Алфавіт стандартної мови ПАСКАЛЬ містить наступні симво-

ли:

1) 26 великих і малих букв латинського алфавіту;

2) арабські цифри;

3) 32 букви словянського алфавіту;

4) спеціальні символи:

cимвол назва символ назва

+ плюс : двокрапка

– мінус ‘ апостроф

* зірочка більше

і таке інше

ОСНОВНІ ЧАСТИНИ ПРОГРАМИ

Програма на мові ПАСКАЛЬ складається:

-заголовок;

-розділ опису;

-розділ операторів.

Заголовок містить службове слово PROGRAM, ім’я програми в дужках
закінчується заголовок символом

“;”.

Розділ опису використовується для представлення всіх

зустрічаючихся в програмі даних і їх характеристик.

Цей розділ в свою чергу містить:

– мітки;

– константи;

– типи змінних;

– представленні процедури і функції.

Після кожного опису ставиться символ “;”.

Розділ операторів заключається в опернаторні лапки

BEGIN…END після ставиться крапка. В цоьму розді-

лі записується послідовність операторів які виконуються.

Програма записується у вільній формі.

СТАНДАРТНІ ТИПИ ДАНИХ

Дані цілого типу.

Всі дані можна розділити на два типи : прості і склад-

ні. Прості – це стандартні і змінні типи даних. Стандарт-

ними являються цілі, дійсні, символічні, логічні типи да-

них. Складні типи даних являють собою різні комбіна-

ції простих типів ( масиви, множини, записи і файли).

Дані дійсного типу.

Константи дійсного типу можуть представлятись двома

видами : з фіксованою або з плаваючою крапкою.

Дані логічного типу.

Логічні типи даних часто називають булоьвими. Логічні
дані часто використовують при перевірці правильності

деяких умов і порівнянні велечин. Логічні дані і опера-

ції над ними мають важливе значення так як дозволя-

ють внести в розрахунки елементи людської логіки.

Дані символічного типу.

Дані символічного типу дозволяють представляти в прог-рамі тексту і
проводити над ним деякі редакційні опе-

рації. Також вони дають можливість обробляти доку-

менти.

СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ

Сюди входять такі як : SIN, COS, Tg, log…

Правила запису стандартних функцій :

1. Ім’я ф-ії.

2. Аргумент ф-ії в дужках.

Наприклад: SQRT(X) – вичисляє корінь квадратний.

SQR(X) – вираховуєквадрат аргумента.

SIN(X) – вираховує сінус аргумента.

АРЕФМЕТИЧНІ ВИРАЗИ

Арефметичні вирази складаються з арефметичних кон-

стант, змінних функцій і операцій над ними.

При складанні виразів слід виконати наступні правила:

1. Записувати всі складові частини виразів в один ря-

док.

2. Використовувати дужки тільки одного типу (круг-

лі). В правильно записаному виразі число відкритих ду-

жок дорівнює числу закритих дужок.

3. Не можна записувати підряд два знака арефме-

тичних операцій

4. Необхідно пам’ятати що обчислення зліва на пра-

во у відповідності з стандартом операції. Самою стар-

шою являється операція обчислення значення функції.

Потім ідуть операції множення і ділення. Операції до-

давання і віднімання мають самий низький авторитет.

ЛОГІЧНІ ВИРАЗИ

Логічні вирази складаються з логічних даних, логічних

операцій і операцій відношення. В операціях відношен-ня можуть
брати участь арефметичні і логічні вирази, а

також символічні дані.

В логічних виразах прийнятий наступний пріорітет опе-

рацій:

1) NOT

2) * (множення), / (ділення), DIV, MOD, AND;

3) + (плюс), – (мінус), OR;

4) (не рівно), >= (більше або рівно), > (більше).

В логічному виразі допускається використання круглих

дужок. При наявності дужок спочатку виконується дії

в дужках, а потім поза дужками.

ОПЕРАТОРИ

1. Оператор присвоєння – основний оператор будь-якої

мови програмування. Загальна форма запису оператора.

V:=A

V- ім’я змінної

“:=“ – знак присвоєння

А – вираз.

Даний оператор вичисляє значення виразу А і присво-ює получене
значення змінній V.

2. Умовний оператор – використовується в тих випадках

коли обчислення може піти по різних шляхах в залеж- ності від
виконання або не виконання певних умов.

IF(якщо), THEN (тоді),

ELSE (інакше)

(якщо) – логічний вираз

(тоді) – арефметичний вираз

(інакше)- арефметичний вираз

3.Оператор вибору. Оператор вибору використовується

в тих випадках, коли в залежності від значення яко-

гось вираження необхідно виконати один з декількох

послідовних операторів.

CASE вираз OF

константа 1: оператор1;

константа 2: оператор2;

константа n: оператор n;

END

ОПЕРАТОР ПЕРЕХОДУ

Використовується для обходу участку програми.

GOTO мітка;

мітка – ціле число без знаку в діапазоні від 1 – 9999

Після цоьго оператора виконання оператора переходить

на рядок з міткою.

ОПЕРАТОР ЦИКЛУ З ПОПЕРЕДНОЬЮ УМОВОЮ

Існує три оператори циклу:

1. Оператор з попередною умовою;

2. Оператор з послідовною умовою;

3. Оператор циклу з параметром.

1

WHILE логічний вираз DO

BEGIN

оператори циклічні частини програми

END

Сюди також входять оператори :

– вводу-виводу;

– оператори обробки масивів;

– оператори переходу до під-програм;

– оператори роботи з файлами;

Як бачим мова програмування ПАСКАЛЬ має всі засоби для зручного
і ефективного створення програм

які виконують різноманітні за значеням задачі. Вона

зручна у використанні, і легко усвоюється в роботі.

Також однією з позитивних сторін є те, що після ком-

піляції вона перетворюється в програму яка складаєть-

ся безпосередноь з машинних кодів, і для запуску не

потрібно транслятора.

Джерело інформації : В. Ф. Шаньгин, Л. М. Поддубная

“Програмированиє на язике ПАСКАЛЬ”

Москва “Висшая школа” 1991р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020