.

Керування папками, файлами та ярликами. Меню пуск (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1517
Скачать документ

керування папками, файлами та ярликами. меню пуск

Створення папок

Із погляду документо-орієнтоваиості ОС Windows 98 папки є контейнерами,
в яких зберігаються інші інформаційні об’єкти: документи, додатки, інші
папки та ярлики.

Документи і додатки створюються відповідними додатками (наприклад,
текстовими та графічними редакторами, ЕТ, інструментальними системами
програмування і т.д). Папки та ярлики створюються засобами самої ОС
Windows 98.

Для створення нової папки всередині вже існуючої (у тому числі на
робочому столі) досить клацнути правою клавішею миші на вільному місці
робочої області відкритої папки і з контекстного меню, що з’явилося,
вибрати пункт «Создать», а в ньому — підпункт «Папка», потім увести ім’я
папки і натиснути на клавішу .

Другим дуже поширеним способом створення нової папки всередині відкритої
під час використання багатьох додатків є натиснення на кнопку «Создать
папку» панелі інструментів діалогового вікна при зберіганні документа.
Ця кнопка дублює команду меню Файл — Создать.

Відкривання папок

Якщо потрібно відкрити папку, що міститься всередині вже відкритої, то
слід у робочій області цієї папки знайти значок папки, що відкривається,
і двічі клацнути на ньому мишею.

Для виконання зворотної дії (переходу з укладеної папки до папки вищого
рівня) досить на панелі інструментів клацнути мишею на кнопці «Вверх»

Для відкривання довільної папки слід клацнути мишею у полі «Адресная
строка», що розташовується на панелі інструментів або під нею, і зі
списку дисків, який з’явився, вибрати потрібний диск, клацнувши мишею на
його значку. Потім у робочій області папки диска, яка відкрилася, треба
вибрати потрібну папку, двічі клацнувши мишею на її значку, і т. д.

Для повернення до папки, що була відкрита перед цим, потрібно на панелі
інструментів клацнути мишею накнопці «Назад». При цьому можна знову
повернутися до вихідної папки, клацнувши мишею на кнопці «Вперед»

Переміщення папок і файлів

Переміщення папок і файлів з однієї папки (вихідної) до іншої (цільової)
можна здійснити кількома способами.

Спосіб 1 (через буфер обміну). Клацнути правою клавішею миші на
переміщуваному об’єкті у вихідній папці і з контекстного меню вибрати
пункт «Вырезать». Потім, установивши курсор на вільному місці цільової
папки, клацнути правою клавішею миші й вибрати пункт «Вставить».

Спосіб 2 (перетягання мишею):

а) відкрити вікна вихідної і цільової папок, натиснути на праву клавішу
миші на переміщуваному об’єкті і, не відпускаючи її, перетягнути його на
вільне місце робочої області цільової папки і відпустити клавішу. З
контекстного меню, що з’явилося, вибрати пункт «Переместить»;

б) Натиснути на ліву клавішу миші на переміщуваному об’єкті і
перетягнути його на вільне місце робочої області цільової папки. В цьому
разі контекстне меню не з’являється.

Перервати операцію перетягання можна одним із способів:

• перемістити об’єкт у вихідну папку;

• із контекстного меню вибрати пункт «Отменить»;

• не відпускаючи клавішу миші, натиснути на клавішу або на іншу
клавішу миші.

Копіювання папок і файлів виконується аналогічно переміщенню. У способі
1 замість пункту «Вырезать» вибрати пункт «Копировать», а в способі 2а
замість пункту «Переместить» — також пункт «Копировать». При копіюванні
лівою клавішею миші натиснути додатково на клавішу й утримувати
її.

Примітки. 1. При переміщенні та копіюванні папок і файлів необов’язково
відкривати цільову папку. Перетягувати об’єкт можна на її значок.

2. Якщо при перетяганні значка файла накласти його па значок додатка, то
Windows 98 запускає на виконання цей додаток для оброблення даного
файла. Наприклад, текст документа буде оброблятися в текстовому
редакторі Word, якщо його помістити на значок Word, або роздруковуватися
на принтері, якщо його помістити на значок принтера. Вилучення
папок і файлів найчастіше здійснюється

1) перетягнути об’єкт лівою клавішею миші на значок «Кошика»;

2) позначити об’єкт і натиснути на клавішу ;

3) позначити об’єкт і в меню вікна відкритої папки вибрати пункт
«Файл—Удалить» або на панелі інструментів клацнути мишею на відповідній
кнопці;

4) клацнути правою клавішею миші на об’єкті, що вилучається, і в
контекстному меню вибрати пункт «Удалить».

При використанні способів 2—4 видається запит на підтвердження
переміщення у «Кошик» об’єкта, що вилучається. Із «Кошика» надалі його
можна буде відновити на колишньому місці. Якщо точно відомо, що
відновлення не знадобиться, то відразу можна вилучати об’єкт остаточно.
Для цього під час вилучення необхідно додатково утримувати натисненою
клавішу .

Щоб перейменувати папку або файл, треба ввійти в режим редагування його
імені одним із таких способів:

* позначити об’єкт і клацнути лівою клавішею миші на його імені або
натиснути на клавішу ;

* клацнути правою клавішею миші на об’єкті й вибрати пункт
«Переименовать».

Потім змінити ім’я і натиснути на клавішу .

Windows 98 запам’ятовує всі дії щодо перейменування, копіювання,
переміщення і вилучення файлів. Це дає змогу скасувати ці дії у порядку,
зворотному їх виконанню. Для цього досить викликати контекстне меню й у
ньому вибрати відповідний пункт або в меню відкритої папки вибрати пункт
«Правка—Отменить удаление», чи на панелі інструментів клацнути мишею на
кнопці «Отменить».

ВЕДЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ФОРМУЛ І РІВНЯНЬ

Редактор Word 97 має спеціальний додаток Еquation Editor, що дає змогу
формувати математичні формули та рівняння такі, як вставлені в документ
об’єкти. Далі математичні об’єкти вводяться в текст і редагуються
безпосередньо в ньому або в спеціальному вікні.

Порядок введення формул у текст документа

Для вставлення нової формули в текст, починаючи з позиції курсора, варто
скористатися командою Вставка— Обьект. У діалоговому вікні
«Вставка обьекта», що з’явиться, вибирається параметр «Microsoft
Еquation» і виконується команда ОК. При цьому вікно Microsoft Word
міститиме видозмінене меню, нову панель інструментів «Формула» з
кнопками-шаблонами різних символів, а також поле для введення формули
(рис. 8.42). Розглянуту процедуру можна виконати також за допомогою
кнопки “Редактор формул” стандартної панелі інструментів.

Клацання лівою клавішею миші на будь-якій із кнопок панелі «Формула»
приводить до розкриття списку можливих шаблонів символів (рис. 8.43).
Для вставлення у формулу будь-якого символу, наприклад П, Е, І, о і
т.д., досить клацнути зазначеною клавішею на ньому.

Редагування формул

Математичні об’єкти редагуються як безпосередньо в тексті, так і в
спеціальному діалоговому вікні. Перед редагуванням формули в тексті ії
виділяють, клацнувши на ній лівою клавішею миші. Потім за командою
Правка—Обьект Еquation —Изменить або подвійним клацанням лівою клавішею
миші на формулі активізується панель «Формула» (див. рис. 8.42) і
здійснюється редагування.

Редагування виділеної формули в окремому вікні виконується за командою
Обьект Еquation —Открьіть із меню Правка, що відкриває діалогове вікно
«Редактор формул», де і відображається формула (рис. 8.44).

Це вікно має меню, аналогічне меню вікна, показаного на рис. 8.42.
Засобами цих вікон установлюються: масштаб зображення формул, розмір
символів, міжсимвольні відстані, стиль форматування елементів формул і
т.д.

Масштабування зображення формул. Виконується воно за командою Масштаб із
меню Вид, яка відкриває однойменне вікно, де і встановлюється масштаб
формули (рис. 8.45). Діапазон зміни масштабу — від 25 до 400%.

Встановлення інтервалу між символами у формулах. Виконується за
програмою Еquation Editor автоматично, але може задаватися також
користувачем у діалоговому вікні «Интервал» (рис. 8.46), для активізації
якого варто виконати команду Формат—Интервал. У цьому вікні знаходиться
список відстаней між різними елементами формули. Результати внесених
змін можна бачити в спеціальному транспаранті діалогового вікна,
клацнувши лівою

клавішею миші на його кнопці «Применить». Для відновлення стандартних
відстаней використовується кнопка «По умолчанию».

Взаєморозташування окремих символів зручно встановлювати -вручну,
користуючись клавішею і клавішею керування курсором. Наприклад,
натиснення на клавіші та > приводить до переміщення
символу (або групи вибраних символів) угору і праворуч відповідно.

Встановлення розмірів символів у формулах. Виконується за програмою
Еquation Editor автоматично з урахуванням розташування символів у
формулі. Так, символи верхніх і нижніх індексів завжди мають зменшений
розмір, а символи сум (Е) та інтегралів ( ) — збільшений. Користувач
може встановити розміри символів також безпосередньо у вікні «Размеры»
(рис. 8.47), що активізується за командою Размер—Определить. Призначення
кнопок «Применить» і «По умолчаниію» тут таке саме, як і у вікні
«Интервал».

Вибір стилю форматування елементів формул. Виконується з мстою
підвищення наочності формул вибором різних влріантів форматування
їхніх елементів. Стильове форматування застосовується до математичних
символів, змінних, функцій, матриць та інших об’єктів формул. Назва
стилю встановлюється в меню Стиль, а його параметри — в діалоговому
вікні «Стили». Останнє активізується І за командою Стиль—Определить.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS 98

Загальні відомості

Наприкінці 90-х років XX ст. стандартом ОС для 32-розрядних ПК стала
система Windows 98. Вона має ряд особливостей:

1. Зручний для користувача графічний інтерфейс. Він дає змогу досить
просто керувати роботою комп’ютера, використовуючи такі поняття, як «Мій
комп’ютер», «Мережне оточення», «Кнопка Пуск», «Панель задач»,
«Контекстне меню», «Вікно», «.Ярлик», технології «Вкажи і вибери,
«Перенеси і відпусти» і т. д.

2. Вона є об’єктно-орієнтованою ОС для оброблення документів. В ній
використовують такі офісні аналогії, як «робочий стіл», «папка»,
«документ», «кошик» і т. д.

3. Допускає підключення до локальних і глобальних комп’ютерних мереж
(електронна пошта, факс.

4. Містить довгі імена файлів (до 255 символів).

5. Допускає роботу з програмами, розробленими в інших ОС (МS DOS,
Windows 3.1, Windows 95 Windows NT), і виконання їх.

6. Працює в багатозадачному режимі. Використовує процесну форму
(паралельно виконується кілька програм) та потокову форму (паралельно
виконуються різні частини однієї програми). При одному процесорі
багатозадач-ний режим реалізується так: попрацювавши якийсь час, задача
у Windows 98 автоматично розвантажується і керування передається
наступній задачі. При перебоях під час розв’язування задачі її можна
зняти без розвантаження всієї системи

всієї системи.

7. Застосовує пряму адресацію оперативної пам’яті, завдяки чому у
програмах (додатках) можуть використовуватися до 4 Гбайт віртуальної
пам’яті (оперативна пам’ять і пам’ять на жорсткому диску).

8. Підтримує обмін даними між додатками за допомогою ОLE-технології—
зв’язування та вбудовування об’єктів). Наприклад, таблиці, а також
діаграми, побудовані в табличному процесорі Eхcel, можуть
використовувати в документі, створеному в текстовому редакторі Word.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020