Реферат на тему:

Java технологія. Основні риси та перспективи застосування.

Зміст.

Походження Java.

Безпечність.

Ефективність.

а) прозорість інтерфейсів;

б) легкість програмування;

Об’єктно-орієнтована спрямованість.

Стійкість до помилок.

Підтримка багатопоточності.

Незалежність від архітектури.

Переваги інтерпретованості в поєднанні з високою продуктивністю.

Розподіленість.

Доступність інструментарія.

Перспективи застосування

Резюме.

Джерела інформації.

2

2

3

4

4

5

5

6

6

7

7

20

21

.

Походження Java.

Мова програмування Java зародилася в 1991р. в лабораторіях компанії Sun
Microsystems inc. Як не дивно, поштовхом для створення Java стала зовсім
не Internet. Головним мотивом була потреба в мові програмування, яка не
залежала б від платформи ( тобто від архітектури ) і яку можна було б
використовувати для створення програмного забезпечення, яке вбудовується
в різноманітні побутові електронні прилади, такі як мобільні засоби
зв’язку, пристрої дистанційного управління тощо. Розробка першої робочої
версії зайняла 18 місяців і вона мала назву «Oak», але 1995 р. проект
був перейменований на «Java».

Період становлення Java співпав за часом з розквітом міжнародної
інформаційної служби World Wide Web. Ця обставина відіграла вирішальну
роль в майбутньому Java, оскільки Web теж вимагала переносних програм.
Як наслідок, були зміщені акценти в розробці Sun з побутової
електроніки на програмування для Internet.

Безпечність.

World Wide Web висунула Java на передній край програмування, і Java, в
свою чергу, сильно вплинула і навіть змінила обличчя Internet,
розширивши спектр об’єктів, які можуть розповсюджуватись у
кіберпросторі. Програми нової форми — аплети — завантажуються з
віддаленого сервера і можуть запускатися динамічно, тобто без участі
користувача. До появи Java такий підхід був неприпустимий з міркувань
безпеки та переносимості. В архітектурі аплетів зроблено ряд штучних
обмежень, які роблять їх цілком безпечними. Перш за все, Java є
інтерпретованою мовою і простір ресурсів Java-програми обмежений так
званою віртуальною Java-машиною (VJM), яка може конторолювати поведінку
програми і захищати систему від побічних ефектів, які можуть виникати з
вини аплета. Крім того, в мові Java є додаткові обмеження, які не
дозволять аплету стати «троянським конем». Зокрема, Java-аплет не може
отримати доступ до локального жорсткого диску. При такій спробі
генерується виключна ситуація.

Ефективність.

Оскільки аплети Java інтерпретуються, а не компілюються, то їх
виконання на різних платформах значно полегшується. В цьому випадку
достатньо створити для кожної платформи виконуючу Java-систему. Якщо
існує така система для даної операційної системи, то будь-яка
Java-програма може виконуватись в даному середовищі без додаткової
компіляції на цій платформі. Проте Java не є інтерпретованою мовою в
чистому розумінні. Програма на Java компілюється. Результатом роботи
компілятора Java є байткод (bytecode). Байткод — це оптимізований набір
команд, призначений для виконання уявним пристроєм — віртуальною
Java-машиною. В такий спосіб витрати на інтерпретацію зводяться до
мінімуму, оскільки байкод вже є оптимізованим, і досягається досить
висока продуктивність Java-програм. Наведені вище особливості дають
підставу розглядати Java не як ще одну мову програмування, а як окрему
інформаційну технологію. Таким чином, інтерпретація — це найлегший шлях
до перенесення програм, реалізований в Java технології. Незважаючи на
те, що мова Java була розроблена в розрахунку на інтерпретацію, технічно
немає нічого такого, що б перешкоджало компіляції байткоду в
виконуваний код. До байткоду, який пересилається по мережі,
застосовується динамічна компіляція, але це ніяк не впливає на
переносимість та безпеку, оскільки роботу програми все ще контролює
виконуюча система. Такий підхід застосовано в багатьох виконуючих
системах Java, що забезпечує продуктивність на рівні оптимізованого коду
С++.

Мова Java є однією з наймолодших в сімействі мов програмуваня і була
розроблена з розрахунку на те, щоб професійний програміст міг легко її
опанувати та ефективно використовувати. За основу Java взятий синтаксис
С++ — безсумнівно однієї з найбільш популярних мов програмування
сучасності. Проте, Java — це цілком самостійна мова програмування, і при
її створенні не йшлося про будь-яку сумісність з С++. Тому деякі
механізми реалізовані в Java інакше, а деякі зовсім відсутні.
Ідеологічно ж Java побудована дещо інакше ніж С++. Розробники Java
грунтувалися на досвіді розробки програм на С++ і прагнули позбутися
можливостей, які зарекомендували себе непевними. Так, в Java відсутня
перегрузка операторів а також автоматичне приведення несумісних типів —
конструкції, які при неуважному використанні є джерелом важких для
виявлення помилок. Взагалі, інтерфейси Java більш прості та прозорі для
розуміння. Написати на Java програму з графічним інтерфейсом значно
легше. Звичайно, простота інтерфейсів компенсується меншою гнучкістю,
бібліотека Java не така багата, як стандартні бібліотеки С/С++. Але
згадаймо, що Java задуманий для використання на різних платформах і тому
реалізує в собі найбільш стандартні можливості задля легшої адаптації
під конкретне середовище.

Об’єктно-орієнтована спрямованість.

Від С++ Java успадкувала потужний механізм об’єктно-орієнтованого
програмування. Оскільки Java розроблювався «на пустому місці», тобто не
було потреби забезпечувати сумісність з попередніми версіями, розробники
мали повну свободу мислення. В результаті був сформований ясний і
прагматичний підхід до об’єктів. Вільно переймаючи ідеї, які
реалізовувалися протягом останніх десятирічь, мові Java вдалося знайти
рівновагу між парадигмою «все є об’єктом» і прагматичним підходом.
Об’єктна модель Java проста і легко розширюється, в той час як просі
типи, як цілі, зберігаються як дані, що не є об’єктами, що дозволяє
значно підвищити швидкість при їх обробці.

Стійкість до помилок.

Багатоплатформеність середовища Web висуває надзвичайно високі вимоги
до надійності програм. Як наслідок, при розробці Java приорітет був
відданий можливості створення стійких до помилок програм. Java звільняє
програміста від хвилювань з приводу багатьох поширених причин, які
викликають помилки програмування. Як вже згадувалося, Java є строго
типіованою мовою програмування. Ще виконуюча система Java бере на себе
«прибирання сміття», тобто автоматично звільняє пам’ять, яка була
розподілена динамічно. Звичайно, це дещо знижує ефективність коду, але
запобігає типових помилок, коли програміст забуває звільнити виділену
пам’ять, або, навпаки, звільняє пам’ять, яка ще використовується. Java
підтримує об’єктно-орієнтовану обробку виключних ситуацій подібно до
С++. Але на відміну від С++ в Java обробка виключних ситуацій є
обов’язкувою. Тобто неможливо скомпілювати програму, яка відкриває файл,
не обробивши можливі помилки типу «файл не знайдено», які виникають при
цьому. Добре написана Java-програма може сама обробляти всі помилки часу
виконання.

Підтримка багатопоточності.

Java розробляялася з орієнтацією на вимоги до створення інтерактивних
програм, які працюють з мережею. З цією метою Java підтримує
багатопоточне програмування, яке дозволяє легко розробляти програми, що
викинують багато процесів одночасно. Виконання Java-програми засновано
на елгантному, але в той самий час високоорганізованому рішенні
багатопроцесової синхронізації, яке дозволяє вам створювати
високоефективні інтерактивні системи.

Незалежність від архітектури.

Основним питанням для розробників Java стало питання довготривалості та
переносимості. Одна з головних проблем, із якою зустрілися програмісти,
полягала в відсутності гарантій того, що написана сьогодні програма
завтра працюватиме з тим же успіхом, причому на тій самій машині.
Оновлення операційної системи, модернізація процесора та зміна об’єму
оперативної пам’яті можуть призвести до збою програми. Рощзробники Java,
прагнули змінити цю ситуацію і прийняли декілька важких рішень відносно
мови Java та процесу виконання Java-програми. Їх мета полягала в тому,
щоб «одного разу написане працювало всюди, в любий час і завжди».
Внаслідок цього Java є системою, яка легко розширюється за рахунок
створення нових стандартних класів та бібліотек.

Переваги інтерпретованості в поєднанні з високою продуктивністю.

Як вже згадувалось, Java дозвляє створювати незалежні від платформи
програми шляхом компіляції в проміжне представлення, яке називається
байткодом. Багато попередніх спроб зпроб знати розв’язок проблеми
незалежності від платформи були зроблені за рахунок продуктивності.
Інтерпретуючі системи, подібні до BASIC, Perl, страждають на майже
неподоланний дефіцит продуктивності. Це було враховано при створенні
Java.. Незважаючи на те, що Java є інтерпретованою мовою, генерація
байткодів була ретельно оптимізована в такий спосіб, щоб одержуваний
байткод можна було легко перекладати в машинний код, який працює з дуже
високою продуктивністю. Виконуючі системи такого роду не втрачають
жодних переваг переносимого коду.

Розподіленість.

Мова Java призначена для створення програм, які працюють в
розподіленому середовищі Internet на базі протоколів TCP/IP. Насправді
доступ до ресурсів за допомогою URL відрізняється від доступу к файлу.
Крім того в Java наявний засіб передачі повідомлень в межах внутрішнього
адресного простору. Це дозволяє забеспечити віддалене виконання
процедур. Ці інтерфкйси включені у пакет RMI (remote metod invocation).
Цей засіб привносить високий рівень абстракції в програмування дл я
середовища клієнт/сервер.

Java-програми несуть у собі значний обсяг інформації про типи часу
виконання (run-time type information), яка використовується для дозволу
доступу до об’єктів під час роботи програми. Це дозволяє забезпечити
безпечну та оптимальну динамічну компоновку. В такий спосіб досягається
захищеність середовища виконання аплетів.

Доступність інструментарію та ефективність розробок.

Зазначена вище простота програмування на Java є причиною того, що
розробки на Java коштуватимуть дешевше аналогічних на більш потужніх
мовах програмування. Цьому ж сприяє і переносимість програм на Java,
оскільки ліквідуються витрати пов’язані з адаптацією програми на
конкретній платформі. До того ж інтегровані програми-оболонки для
розробки Java програм коштують набагато дешевше ( 70-100$ ) ніж
аналогічні продукти C++, Delphi ( ~1000$). А набір інструментарію для
пакетної компіляції Java програм JDK (Java Development Kit) є взагалі
freeware. Тому платформу Java можна рекомендувати як ідеальну для
створення некомерційних програмних продуктів, зокрема для галузі освіти.

Перспективи застосування.

Програми на Java можуть знайти різне застосування в навчальному
процесі: інтерактивні навчаючі програми (HTML в поєднанні з Java),
програми-тести і особливо ділові ігри. Додаткові переваги можна
отримати, якщо пистати ці програми у вигляді аплетів, які
ініціалізуються з Web сервера внутрішньої мережі Intranet. В такий
спосіб можна уникнути інсталяції програми на багатьох комп’ютерах —
користувач просто запускає Web-броузер і загружає потрібну сторінку. Для
тестових програм, написаних на Java з викориситанням архітектури
клієнт/сервер можна підвищити ступінь конфіденційності. База даних
тестових запитань знаходиться на сервері в каталозі з обмеженим
доступом. Коли користувач загружає аплет, він автоматично підключається
до програми-сервера, яка виконується на сервері і може видавати
запитання з бази даних у відповідь на запит користувача. В такий спосіб
унеможливлюється викрадення бази даних, за умови відсутності фізичного
доступу до серверу у користувачів.

Окреме питання — навчальні ділові ігри. Під такою грою розумітимем
гру, за участю кількох користувачів, в якій мається на увазі динамічний
обмін інформацією між ними. Система безпеки Java накладає обмеження,
внаслідок якого аплет може встановлювати з’єднання лише з хостом, з
якого він був загружений і ні з яким більше. Але це обмеження легко
обходиться: на сервері виконується програма-сервер, з якою з’єднуються
усі клієнти і через яку здійснюється обмін інформацією. Таким чином така
програма повинна мати архітектуру клієнт/сервер. В якості приклада
наведу спрощену chat-програму. В ній реалізовані базові засоби для
створення ділової гри.

Серверна частина програми взята з книги Нотон П. Шилдт Г. «Полный
справочник по Java»:-Киев, «Диалектика», 1997 і є практично
універсальною для програм такого класу. Можливе легке доопрацювання
цієї програми в бік розширення кількості протокольних команд. Клієнтська
частина була написана мною. Програма працює наступним чином: користувач
запускає аплет із сервера, вводить свій ідентифікатор і бачить перелік
ідентифікаторів користувачів, які під’єднані до сервера. Після чого
користувач має змогу обмінюватись повідомленнями з іншими. Користувач
одержує повідомлення в разі під’єднання або від’єднання користувачів.

Програма складається з 4 класів: Server, ClientConnection, Client та
ServerConnection. Перші 2 класи відносяться до серверної частини, другі
2 — до клієнтської.

Клас Server:

import java.net.*;

import java.io.*;

import java.util.*;

public class Server implements Runnable {

private int port = 6564;

private Hashtable idcon = new Hashtable();

private int id = 0;

static final String CRLF = «\r\n»;

synchronized void addConnection(Socket s) {

ClientConnection con = new ClientConnection(this, s, id);

id++;

}

synchronized void set(String the_id, ClientConnection con) {

idcon.remove(the_id) ;

con.setBusy(false);

Enumeration e = idcon.keys();

while (e.hasMoreElements()) {

String id = (String)e.nextElement();

ClientConnection other = (ClientConnection) idcon.get(id);

if (!other.isBusy())

con.write(«add » + other + CRLF);

}

idcon.put(the_id, con);

broadcast(the_id, «add » + con);

}

synchronized void sendto(String dest, String body) {

ClientConnection con = (ClientConnection)idcon.get(dest);

if (con != null) {

con.write(body + CRLF);

}

}

synchronized void broadcast(String exclude, String body) {

Enumeration e = idcon.keys();

while (e.hasMoreElements()) {

String id = (String)e.nextElement();

if (!exclude.equals(id)) {

ClientConnection con = (ClientConnection) idcon.get(id);

con.write(body + CRLF);

}

}

}

synchronized void delete(String the_id) {

broadcast(the_id, «delete » + the_id);

}

synchronized void kill(ClientConnection c) {

if (idcon.remove(c.getId()) == c) {

delete(c.getId());

}

}

public void run() {

try {

ServerSocket acceptSocket = new ServerSocket(port);

System.out.println(«Server listening on port » + port);

while (true) {

Socket s = acceptSocket.accept();

addConnection(s);

}

} catch (IOException e) {

System.out.println(«accept loop IOException: » + e);

}

}

public static void main(String args[]) {

new Thread(new Server()).start();

try {

Thread.currentThread().join();

} catch (InterruptedException e) {

}

}

}

Цей невеликий клас реалізує програму-сервер. Точка вхолу програми —
функція main. В програмі створюється головний потік, в якому створюється
об’єкт стандартного класу ServerSocket. Цей об’єкт приєднується до
певного порта і в циклі здійснюється перевірка на підключення клієнта до
порта. В разі такого підключення створюється об’єкт типу
ClientConnection, в якому реалізований потік по опитуванню сокета, до
якого підключений клієнт, та обробка протокольних команд. Клас Server є
універсальним і нічого не знає про повідомлення, якими обмінюються
гравці (клієнти). В ньому реалізоване лише приєднання/від’єднання
клієнтів, надсилання строки певному клієнту та функція broadcast яка, як
зрозуміло з назви, надсилає повідомлення усім зареєстрованим клієнтам.

Клас ClientConnection:

import java.net.*;

import java.io.*;

import java.util.*;

class ClientConnection implements Runnable {

private Socket sock;

private DataInputStream in;

private OutputStream out;

private String host;

private Server server;

private static final int bufsize = 8192;

private byte buffer[] = new byte[bufsize];

private static final String CRLF = «\r\n»;

private String name = null;

private String id;

private boolean busy = false;

public ClientConnection(Server srv, Socket s, int i) {

try {

server = srv;

sock = s;

in = new DataInputStream(s.getInputStream());

out = s.getOutputStream();

host = s.getInetAddress().getHostName();

id = «» + i;

// tell the new one who it is…

write(«id » + id + CRLF);

new Thread(this).start();

} catch (IOException e) {

System.out.println(«failed ClientConnection » + e);

}

}

public String toString() {

return id + » » + host + » » + name;

}

public String getHost() {

return host;

}

public String getId() {

return id;

}

public boolean isBusy() {

return busy;

}

public void setBusy(boolean b) {

busy = b;

}

public void close() {

server.kill(this);

try {

sock.close(); // closes in and out too.

} catch (IOException e) {

}

}

public void write(String s) {

byte buf[] = new byte[s.length()];

s.getBytes(0, buf.length, buf, 0);

try {

out.write(buf, 0, buf.length);

} catch (IOException e) {

close();

}

}

private String readline() {

try {

return in.readLine();

} catch (IOException e) {

return null;

}

}

static private final int NAME = 1;

static private final int QUIT = 2;

static private final int TO = 3;

static private final int DELETE = 4;

static private Hashtable keys = new Hashtable();

static private String keystrings[] = {

«», «name», «quit», «to», «delete»

};

static {

for (int i = 0; i < keystrings.length; i++) keys.put(keystrings[i], new Integer(i)); } private int lookup(String s) { Integer i = (Integer) keys.get(s); return i == null ? -1 : i.intValue(); } public void run() { String s; StringTokenizer st; out: while ((s = readline()) != null) { st = new StringTokenizer(s); String keyword = st.nextToken(); switch (lookup(keyword)) { default: System.out.println("bogus keyword: " + keyword + "\r"); break; case NAME: name = st.nextToken() + (st.hasMoreTokens() ? " " + st.nextToken(CRLF) : ""); System.out.println("[" + new Date() + "] " + this + "\r"); server.set(id, this); break; case QUIT: break out; case TO: String dest = st.nextToken(); String body = st.nextToken(CRLF); server.sendto(dest, body); break; case DELETE: busy = true; server.delete(id); break; } } close(); } } Клас ClientConnection реалізує обмін інформацією з конкретним клієнтом. В ньому зберігається об’єкт класу Socket, до якого приєднаний цей клієнт, та створюється потік, в якому здійснюється періодична спроба читати з сокета. Якщо ця спроба завершується успіхом, тобто надійшло повідомлення від клієнта, це повідомлення аналізується і здійснюється відповідна реакція. Для здіснення цієї реакції викликаються методи класу Server, об’єкт якого передається класу ClientConnection в якості параметра конструктора. Крім того в цьому класі є метод, який здійснює безпосереднє надсилання інформації до клієнта. Коли серверу потрібно надіслати інформацію конкретному клієнтові, він викликає цей метод. клас Client: import java.util.*; import java.io.*; import java.net.*; import java.awt.*; import java.applet.*; public class Client extends Applet { private ServerConnection server; private String serverName; private boolean single = false; private boolean seen_pass = false; private boolean name_set = false; private String name; private String others_name; private Panel topPanel; private Label prompt; private TextField namefield; private Button done; private TextField chatfield; private List idList; private TextArea dialogArea; public void init() { setLayout( new BorderLayout() ); serverName = getCodeBase().getHost(); if (serverName.equals("")) serverName = "localhost"; prompt = new Label("Enter id:"); namefield = new TextField(30); topPanel = new Panel(); topPanel.setBackground(new Color(255, 255, 200)); topPanel.add(prompt); topPanel.add(namefield); add("North", topPanel); idList = new List(10, false); add("West", idList ); dialogArea = new TextArea(); dialogArea.setEditable( false ); add("Center", dialogArea ); } public void start() { try { showStatus("Connecting to " + serverName); server = new ServerConnection(this,serverName); server.start(); showStatus("Connected: " + serverName); } catch (Exception e) { single = true; } } public void stop() { if (!single) server.quit(); } void add(String id, String hostname, String name) { delete(id); // in case it is already there. idList.addItem("(" + id + ") " + name + "@" + hostname); } void delete(String id) { for (int i = 0; i < idList.countItems(); i++) { String s = idList.getItem(i); s = s.substring(s.indexOf("(") + 1, s.indexOf(")")); if (s.equals(id)) { idList.delItem(i); break; } } if (idList.countItems() == 0) showStatus("Wait for other players to arrive."); } private String getName(String id) { for (int i = 0; i < idList.countItems(); i++) { String s = idList.getItem(i); String id1 = s.substring(s.indexOf("(") + 1, s.indexOf(")")); if (id1.equals(id)) { return s.substring(s.indexOf(" ") + 3, s.indexOf("@")); } } return null; } void chat(String id, String s) { dialogArea.appendText(id + ": " + s+ "\n");//append showStatus(id + ": " + s); } void quit(String id) { showStatus(id + " just quit."); delete(id); } private void nameEntered(String s) { if (s.equals("")) return; System.out.println(s); name = s; if( !single ) { server.setName(name); showStatus("Wait for other players to arrive."); } prompt.setText("You say:"); name_set = true; } public boolean action(Event evt, Object arg) { System.out.println("a"); if(evt.id == Event.ACTION_EVENT) if (evt.target == namefield){ if( name_set ){ dialogArea.appendText(name + ": " + namefield.getText()+"\n"); if(!single) server.sendTo((String)arg, idList.getSelectedItem()); } else nameEntered((String)arg); namefield.setText(""); } return true; } } Цей клас є розширенням класу Applet, отже є аплетом. В цьому класі створюється об’єкт класу ServerConnection, через якій здійснюється обмін інформацією з сервером. Графічний інтерфейс цього класу представляє 3 області: поле вводу, в яке спочатку вводиться ім’я користувача, а потім - повідомлення, адресовані іншим клієнтам, список клієнтів, в якому треба обирати адресата, та текстова область в якій відбивається текст діалога. Метод action реалізує обробку події вводу тексту в область вводу. Методи add, delete, chat, nameEntered, quit є реакцією на наступні події: підключення нового клієнта, зникнення клієнта, надходження повідомлення від клієнта, ідентифікація та вихід. Ці методи визиваються класом ServerConnection при надходженні відповідних повідомлень, або ж всередині аплета, якщо джерелом події є сам клієнт. клас ServerConnection: import java.io.*; import java.net.*; import java.util.*; class ServerConnection implements Runnable { void sendTo(String s, String id) { if( id!= null ) out.println("to "+id+" "+s); } private static final int port = 6564; private static final String CRLF = "\r\n"; private DataInputStream in; private PrintStream out; private String id, toid = null; private Client client; public ServerConnection(Scrabblet sc, String site) throws IOException { Socket server = new Socket(site, port); in = new DataInputStream(server.getInputStream()); out = new PrintStream(server.getOutputStream(), true); } public ServerConnection( Client c,String site) throws IOException { client = c; Socket server = new Socket(site, port); in = new DataInputStream(server.getInputStream()); out = new PrintStream(server.getOutputStream(), true); } private String readline() { try { return in.readLine(); } catch (IOException e) { return null; } } void setName(String s) { out.println("name " + s); } void delete() { out.println("delete " + id); } void setTo(String to) { toid = to; } void send(String s) { if (toid != null) out.println("to " + toid + " " + s); } void chat(String s) { send("chat " + id + " " + s); } void quit() { send("quit " + id); // tell other player out.println("quit"); stop(); } private Thread t; void start() { t = new Thread(this); t.start(); } void stop() { t.stop(); } private static final int ID = 1; private static final int ADD = 2; private static final int DELETE = 3; private static final int CHAT = 4; private static final int QUIT = 5; private static Hashtable keys = new Hashtable(); private static String keystrings[] = { "", "id", "add", "delete","chat", "quit" }; static { for (int i = 0; i < keystrings.length; i++) keys.put(keystrings[i], new Integer(i)); } private int lookup(String s) { Integer i = (Integer) keys.get(s); return i == null ? -1 : i.intValue(); } public void run() { String s; StringTokenizer st; while ((s = readline()) != null) { st = new StringTokenizer(s); String keyword = st.nextToken(); switch (lookup(keyword)) { default: System.out.println("bogus keyword: " + keyword + "\r"); break; case ID: id = st.nextToken(); break; case ADD: { String id = st.nextToken(); String hostname = st.nextToken(); String name = st.nextToken(CRLF); client.add(id, hostname, name); } break; case CHAT: { String from = st.nextToken(); client.chat(from, st.nextToken(CRLF)); } break; case QUIT: { String from = st.nextToken(); client.quit(from); } break; } } } } Цей клас є дзеркальним відображенням класу ClientConnection. Але він більш тісно переплетений з класом Client. В ньому реалізований потік, який опитує сокет, через який клієнт під’єднано до сервера, здійснює аналіз надходячих повідомлень та викликає потрібні методи класу Client. Крім того в ньому є методи, які викликаються класом Client для відсилання інформації на сервер. Ця програма легко може бути модифікована в напрямку розширення кількості протокольних команд та ускладнення клієнта за рахунок додавання специфічних реакцій на нові команди. В класі ClientConnection може бути ускладнена реакція на під’єднання клієнта. Наприклад, клієнту може видаватися інформація про початкові умови гри. Таким чином наведена програма може служити скелетом для створення більш складних. Можна дещо урізати класи Client та ServerConnection, залишивши в них лише базові функції з тим, щоб потім розширювати їх шляхом механізму об’єктного успадкування. Резюме. Таким чином Java технологія є дуже перспективною для застосквання в розробках неокомерційного спрямування. Обмеженість інструментарію Java не проявляється в проектах невеликого обсягу і з лихвою компенсується простотою програмування розподілених програм, які працюють з мережею Internet/Intranet . Переносимість Java програм спрощує обмін навчальними програмами між різними навчальними закладими, відкрииває можливість сумісних розробок та створення стандартних навчальних програм, наприклад для шкіл. Крім того, дуже привабливою з точки зору ефективності, залишається ідея втілення в навчальних закладах мережевих комп’ютерів (Network Computers), які працюють на базі Java, замість звичних персональних комп’ютерів (Personal Computers). На останок можна згадати про те що Java добре підтримує національні абетки, оскільки розроблялася для інтернаціональної мережі Internet. Ця обставина теж є важливою рисою в умовах України. Джерела інформації: http://www.sun.com/ Специфікація мови програмування Java. Нотон Патрик, Шилдт Герберт. Полный справочник по Java.: Пер. с англ.: - К.: Диалектика, 1997. Страуструп Бьярн. Язык программирования С++.: Пер. с англ.: - К.: ДиаСофт, 1993. Магические зерна Sun. COMPUTER WORLD Киев, №29-30 (19 августа 1998) с.10. Ціни на програмні продукти. ( По матеріалам Hot-line). PAGE

Похожие записи

Java oaoiieia?y. Iniiai? ?ene oa ia?niaeoeae canoinoaaiiy.

Ci?no.

Iioiaeaeaiiy Java.

Aacia/i?noue.

Aoaeoeai?noue.

a) i?ici??noue ?ioa?oaen?a;

a) eaae?noue i?ia?aioaaiiy;

Ia’?eoii-i???ioiaaia ni?yiiaai?noue.

No?ee?noue aei iiieeie.

I?aeo?eiea aaaaoiiioi/iino?.

Iacaeaaei?noue a?ae a?o?oaeoo?e.

Ia?aaaae ?ioa?i?aoiaaiino? a ii?aeiaii? c aenieith i?iaeoeoeai?noth.

?iciiae?eai?noue.

Aeinooii?noue ?ino?oiaioa??y.

Ia?niaeoeae canoinoaaiiy

?acthia.

Aeaea?aea ?ioi?iaoe??.

2

2

3

4

4

5

5

6

6

7

7

20

21

.

Iioiaeaeaiiy Java.

Iiaa i?ia?aioaaiiy Java ca?iaeeeany a 1991?. a eaai?aoi??yo eiiiai?? Sun
Microsystems inc. sse ia aeeaii, iiooiaoii aeey noai?aiiy Java noaea
cian?i ia Internet. Aieiaiei iioeaii aoea iio?aaa a iia? i?ia?aioaaiiy,
yea ia caeaaeaea a a?ae ieaooi?ie ( oiaoi a?ae a?o?oaeoo?e ) ? yeo
iiaeia aoei a aeei?enoiaoaaoe aeey noai?aiiy i?ia?aiiiai caaacia/aiiy,
yea aaoaeiao?oueny a ??ciiiai?oi? iiaooia? aeaeo?iii? i?eeaaee, oae? ye
iia?euei? caniae ca’yceo, i?eno?i? aeenoaioe?eiiai oi?aae?iiy oiui.
?ic?iaea ia?oi? ?iai/i? aa?n?? caeiyea 18 i?nyoe?a ? aiia iaea iacao
«Oak», aea 1995 ?. i?iaeo aoa ia?eiaiiaaiee ia «Java».

Ia??iae noaiiaeaiiy Java ni?aiaa ca /anii c ?icea?oii i?aeia?iaeii?
?ioi?iaoe?eii? neoaeae World Wide Web. Oey ianoaaeia a?ae?a?aea
ae??oaeueio ?ieue a eaeaooiueiio Java, ine?eueee Web oaae aeiaaaea
ia?aiineieo i?ia?ai. sse iane?aeie, aoee ci?uai? aeoeaioe a ?ic?iaoe?
Sun c iiaooiai? aeaeo?ii?ee ia i?ia?aioaaiiy aeey Internet.

Aacia/i?noue.

World Wide Web aenoioea Java ia ia?aaei?e e?ae i?ia?aioaaiiy, ? Java, a
naith /a?ao, neeueii aieeioea ? iaa?oue ci?ieea iaee//y Internet,
?icoe?eaoe niaeo? ia’?eo?a, ye? iiaeooue ?iciianthaeaeoaaoenue o
e?aa?i?inoi??. I?ia?aie iiai? oi?ie — aieaoe — caaaioaaeothoueny c
a?aeaeaeaiiai na?aa?a ? iiaeooue caioneaoeny aeeiai?/ii, oiaoi aac
o/ano? ei?enooaa/a. Aei iiyae Java oaeee i?aeo?ae aoa iai?eionoeiee c
i??eoaaiue aaciaee oa ia?aiineiino?. A a?o?oaeoo?? aieao?a c?iaeaii ?yae
ooo/ieo iaiaaeaiue, ye? ?iaeyoue ?o oe?eeii aacia/ieie. Ia?o ca ana,
Java ? ?ioa?i?aoiaaiith iiaith ? i?ino?? ?ano?n?a Java-i?ia?aie
iaiaaeaiee oae caaiith a??ooaeueiith Java-iaoeiith (VJM), yea iiaea
eiioi?iethaaoe iiaaae?ieo i?ia?aie ? caoeuaoe nenoaio a?ae iia?/ieo
aoaeo?a, ye? iiaeooue aeieeaoe c aeie aieaoa. E??i oiai, a iia? Java ?
aeiaeaoeia? iaiaaeaiiy, ye? ia aeicaieyoue aieaoo noaoe «o?iyinueeei
eiiai». Cie?aia, Java-aieao ia iiaea io?eiaoe aeinooi aei eieaeueiiai
aei?noeiai aeeneo. I?e oae?e ni?ia? aaia?o?oueny aeeeth/ia neooaoe?y.

Aoaeoeai?noue.

Ine?eueee aieaoe Java ?ioa?i?aoothoueny, a ia eiii?eththoueny, oi ?o
aeeiiaiiy ia ??cieo ieaooi?iao cia/ii iieaaoo?oueny. A oeueiio aeiaaeeo
aeinoaoiuei noai?eoe aeey eiaeii? ieaooi?ie aeeiioth/o Java-nenoaio.
sseui ?nio? oaea nenoaia aeey aeaii? iia?aoe?eii? nenoaie, oi aoaeue-yea
Java-i?ia?aia iiaea aeeiioaaoenue a aeaiiio na?aaeiaeu? aac aeiaeaoeiai?
eiii?eyoe?? ia oe?e ieaooi?i?. I?ioa Java ia ? ?ioa?i?aoiaaiith iiaith a
/enoiio ?icoi?ii?. I?ia?aia ia Java eiii?eth?oueny. ?acoeueoaoii ?iaioe
eiii?eyoi?a Java ? aaeoeiae (bytecode). Aaeoeiae — oea iioei?ciaaiee
iaa?? eiiaiae, i?ecia/aiee aeey aeeiiaiiy oyaiei i?eno?i?i —
a??ooaeueiith Java-iaoeiith. A oaeee niin?a aeo?aoe ia ?ioa?i?aoaoe?th
caiaeyoueny aei i?i?ioio, ine?eueee aaeeiae aaea ? iioei?ciaaiei, ?
aeinyaa?oueny aeineoue aeniea i?iaeoeoeai?noue Java-i?ia?ai. Iaaaaeai?
aeua iniaeeaino? aeathoue i?aenoaao ?icaeyaeaoe Java ia ye ua iaeio iiao
i?ia?aioaaiiy, a ye ie?aio ?ioi?iaoe?eio oaoiieia?th. Oaeei /eiii,
?ioa?i?aoaoe?y — oea iaeeaaoee oeyo aei ia?aianaiiy i?ia?ai,
?aae?ciaaiee a Java oaoiieia??. Iacaaaeath/e ia oa, ui iiaa Java aoea
?ic?iaeaia a ?ic?aooieo ia ?ioa?i?aoaoe?th, oaoi?/ii iaia? i?/iai
oaeiai, ui a ia?aoeiaeaeaei eiii?eyoe?? aaeoeiaeo a aeeiioaaiee eiae.
Aei aaeoeiaeo, yeee ia?aneea?oueny ii ia?aae?, canoiniao?oueny
aeeiai?/ia eiii?eyoe?y, aea oea i?ye ia aieeaa? ia ia?aiinei?noue oa
aaciaeo, ine?eueee ?iaioo i?ia?aie ana ua eiio?ieth? aeeiioth/a nenoaia.
Oaeee i?aeo?ae canoiniaaii a aaaaoueio aeeiioth/eo nenoaiao Java, ui
caaacia/o? i?iaeoeoeai?noue ia ??ai? iioei?ciaaiiai eiaeo N++.

Iiaa Java ? iaei??th c iaeiieiaeoeo a n?iaenoa? iia i?ia?aioaaiy ? aoea
?ic?iaeaia c ?ic?aooieo ia oa, uia i?ioan?eiee i?ia?ai?no i?a eaaei ??
iiaioaaoe oa aoaeoeaii aeei?enoiaoaaoe. Ca iniiao Java acyoee neioaenen
N++ — aacnoii?aii iaei??? c iaea?eueo iiioey?ieo iia i?ia?aioaaiiy
no/aniino?. I?ioa, Java — oea oe?eeii naiino?eia iiaa i?ia?aioaaiiy, ?
i?e ?? noai?aii? ia eoeiny i?i aoaeue-yeo noi?ni?noue c N++. Oiio aeaye?
iaoai?cie ?aae?ciaai? a Java ?iaeoa, a aeaye? cian?i a?aenooi?.
?aeaieia?/ii ae Java iiaoaeiaaia aeaui ?iaeoa i?ae N++. ?ic?iaieee Java
a?oiooaaeeny ia aeina?ae? ?ic?iaee i?ia?ai ia N++ ? i?aaioee iicaooeny
iiaeeeainoae, ye? ca?aeiiaiaeoaaee naaa iaiaaieie. Oae, a Java a?aenooiy
ia?aa?ocea iia?aoi??a a oaeiae aaoiiaoe/ia i?eaaaeaiiy ianoi?nieo oei?a
— eiino?oeoe??, ye? i?e iaoaaaeiiio aeei?enoaii? ? aeaea?aeii aaaeeeo
aeey aeyaeaiiy iiieeie. Acaaae?, ?ioa?oaene Java a?eueo i?ino? oa
i?ici?? aeey ?icoi?iiy. Iaienaoe ia Java i?ia?aio c a?ao?/iei
?ioa?oaenii cia/ii eaaoa. Cae/aeii, i?inoioa ?ioa?oaen?a eiiiaino?oueny
iaioith aio/e?noth, a?ae?ioaea Java ia oaea aaaaoa, ye noaiaea?oi?
a?ae?ioaee N/N++. Aea caaaeaeii, ui Java caaeoiaiee aeey aeei?enoaiiy ia
??cieo ieaooi?iao ? oiio ?aae?co? a nia? iaea?eueo noaiaea?oi?
iiaeeeaino? caaeey eaaoi? aaeaioaoe?? i?ae eiie?aoia na?aaeiaeua.

Ia’?eoii-i???ioiaaia ni?yiiaai?noue.

A?ae N++ Java oniaaeeoaaea iiooaeiee iaoai?ci ia’?eoii-i???ioiaaiiai
i?ia?aioaaiiy. Ine?eueee Java ?ic?iaethaaany «ia ionoiio i?noe?», oiaoi
ia aoei iio?aae caaacia/oaaoe noi?ni?noue c iiia?aaei?ie aa?n?yie,
?ic?iaieee iaee iiaio naiaiaeo ieneaiiy. A ?acoeueoao? aoa noi?iiaaiee
yniee ? i?aaiaoe/iee i?aeo?ae aei ia’?eo?a. A?eueii ia?aeiath/e ?aea?,
ye? ?aae?ciaoaaeeny i?ioyaii inoaii?o aeanyoe??/ue, iia? Java aaeaeiny
ciaeoe ??aiiaaao i?ae ia?aaeeaiith «ana ? ia’?eoii» ? i?aaiaoe/iei
i?aeoiaeii. Ia’?eoia iiaeaeue Java i?inoa ? eaaei ?icoe?th?oueny, a oie
/an ye i?in? oeie, ye oe?e?, caa??aathoueny ye aeai?, ui ia ? ia’?eoaie,
ui aeicaiey? cia/ii i?aeaeueoe oaeaee?noue i?e ?o ia?iaoe?.

No?ee?noue aei iiieeie.

Aaaaoiieaooi?iai?noue na?aaeiaeua Web aenoaa? iaaecae/aeii aenie?
aeiiae aei iaae?eiino? i?ia?ai. sse iane?aeie, i?e ?ic?iaoe? Java
i?ei??oao aoa a?aeaeaiee iiaeeeaino? noai?aiiy no?eeeo aei iiieeie
i?ia?ai. Java ca?eueiy? i?ia?ai?noa a?ae oaeethaaiue c i?eaiaeo
aaaaoueio iioe?aieo i?e/ei, ye? aeeeeeathoue iiieeee i?ia?aioaaiiy. sse
aaea caaaeoaaeiny, Java ? no?iai oei?iaaiith iiaith i?ia?aioaaiiy. Ua
aeeiioth/a nenoaia Java aa?a ia naaa «i?eae?aiiy ni?ooy», oiaoi
aaoiiaoe/ii ca?eueiy? iai’youe, yea aoea ?iciiae?eaia aeeiai?/ii.
Cae/aeii, oea aeaui cieaeo? aoaeoeai?noue eiaeo, aea caiia?aa? oeiiaeo
iiieeie, eiee i?ia?ai?no caaoaa? ca?eueieoe aeae?eaio iai’youe, aai,
iaaiaee, ca?eueiy? iai’youe, yea ua aeei?enoiao?oueny. Java i?aeo?eio?
ia’?eoii-i???ioiaaio ia?iaeo aeeeth/ieo neooaoe?e iiae?aii aei N++. Aea
ia a?aei?io a?ae N++ a Java ia?iaea aeeeth/ieo neooaoe?e ?
iaia’yceoaith. Oiaoi iaiiaeeeai neiii?ethaaoe i?ia?aio, yea a?aee?eaa?
oaee, ia ia?iaeaoe iiaeeea? iiieeee oeio «oaee ia ciaeaeaii», ye?
aeieeathoue i?e oeueiio. Aeia?a iaienaia Java-i?ia?aia iiaea naia
ia?iaeyoe an? iiieeee /ano aeeiiaiiy.

I?aeo?eiea aaaaoiiioi/iino?.

Java ?ic?iaeyyeany c i???ioaoe??th ia aeiiae aei noai?aiiy
?ioa?aeoeaieo i?ia?ai, ye? i?aoeththoue c ia?aaeath. C oe??th iaoith
Java i?aeo?eio? aaaaoiiioi/ia i?ia?aioaaiiy, yea aeicaiey? eaaei
?ic?iaeyoe i?ia?aie, ui aeeeiothoue aaaaoi i?ioean?a iaeii/anii.
Aeeiiaiiy Java-i?ia?aie caniiaaii ia aeaaioiiio, aea a oie naiee /an
aenieii?aai?ciaaiiio ??oaii? aaaaoii?ioeaniai? neio?ii?caoe??, yea
aeicaiey? aai noai?thaaoe aenieiaoaeoeai? ?ioa?aeoeai? nenoaie.

Iacaeaaei?noue a?ae a?o?oaeoo?e.

Iniiaiei ieoaiiyi aeey ?ic?iaiee?a Java noaei ieoaiiy aeiaaio?eaaeino?
oa ia?aiineiino?. Iaeia c aieiaieo i?iaeai, ?c yeith cono??eeny
i?ia?ai?noe, iieyaaea a a?aenooiino? aa?aio?e oiai, ui iaienaia
nueiaiaei? i?ia?aia caao?a i?aoethaaoeia c oei aea oni?oii, i?e/iio ia
o?e nai?e iaoei?. Iiiaeaiiy iia?aoe?eii? nenoaie, iiaea?i?caoe?y
i?ioeani?a oa ci?ia ia’?io iia?aoeaii? iai’yo? iiaeooue i?ecaanoe aei
caith i?ia?aie. ?iuc?iaieee Java, i?aaioee ci?ieoe oeth neooaoe?th ?
i?eeiyee aeae?eueea aaaeeeo ??oaiue a?aeiinii iiae Java oa i?ioeano
aeeiiaiiy Java-i?ia?aie. ?o iaoa iieyaaea a oiio, uia «iaeiiai ?aco
iaienaia i?aoethaaei anthaee, a ethaee /an ? caaaeaee». Aiane?aeie
oeueiai Java ? nenoaiith, yea eaaei ?icoe?th?oueny ca ?aooiie noai?aiiy
iiaeo noaiaea?oieo eean?a oa a?ae?ioae.

Ia?aaaae ?ioa?i?aoiaaiino? a ii?aeiaii? c aenieith i?iaeoeoeai?noth.

sse aaea caaaeoaaeinue, Java aeicaey? noai?thaaoe iacaeaaei? a?ae
ieaooi?ie i?ia?aie oeyoii eiii?eyoe?? a i?ii?aeia i?aaenoaaeaiiy, yea
iaceaa?oueny aaeoeiaeii. Aaaaoi iiia?aaei?o ni?ia ci?ia ciaoe ?ica’ycie
i?iaeaie iacaeaaeiino? a?ae ieaooi?ie aoee c?iaeai? ca ?aooiie
i?iaeoeoeaiino?. ?ioa?i?aooth/? nenoaie, iiae?ai? aei BASIC, Perl,
no?aaeaeathoue ia iaeaea iaiiaeieaiiee aeao?oeeo i?iaeoeoeaiino?. Oea
aoei a?aoiaaii i?e noai?aii? Java.. Iacaaaeath/e ia oa, ui Java ?
?ioa?i?aoiaaiith iiaith, aaia?aoe?y aaeoeiae?a aoea ?aoaeueii
iioei?ciaaia a oaeee niin?a, uia iaea?aeoaaiee aaeoeiae iiaeia aoei
eaaei ia?aeeaaeaoe a iaoeiiee eiae, yeee i?aoeth? c aeoaea aenieith
i?iaeoeoeai?noth. Aeeiioth/? nenoaie oaeiai ?iaeo ia ao?a/athoue
aeiaeieo ia?aaaa ia?aiineiiai eiaeo.

?iciiae?eai?noue.

Iiaa Java i?ecia/aia aeey noai?aiiy i?ia?ai, ye? i?aoeththoue a
?iciiae?eaiiio na?aaeiaeu? Internet ia aac? i?ioieie?a TCP/IP.
Iani?aaae? aeinooi aei ?ano?n?a ca aeiiiiiaith URL a?ae??ciy?oueny a?ae
aeinooio e oaeeo. E??i oiai a Java iayaiee can?a ia?aaea/? iia?aeiieaiue
a iaaeao aioo??oiueiai aae?aniiai i?inoi?o. Oea aeicaiey? caaania/eoe
a?aeaeaeaia aeeiiaiiy i?ioeaaeo?. Oe? ?ioa?oeene aeeth/ai? o iaeao RMI
(remote metod invocation). Oeae can?a i?eaiineoue aenieee ??aaiue
aano?aeoe?? a i?ia?aioaaiiy aee y na?aaeiaeua ee??io/na?aa?.

Java-i?ia?aie ianooue o nia? cia/iee ianya ?ioi?iaoe?? i?i oeie /ano
aeeiiaiiy (run-time type information), yea aeei?enoiao?oueny aeey
aeicaieo aeinooio aei ia’?eo?a i?ae /an ?iaioe i?ia?aie. Oea aeicaiey?
caaacia/eoe aacia/io oa iioeiaeueio aeeiai?/io eiiiiiiaeo. A oaeee
niin?a aeinyaa?oueny caoeuai?noue na?aaeiaeua aeeiiaiiy aieao?a.

Aeinooii?noue ?ino?oiaioa??th oa aoaeoeai?noue ?ic?iaie.

Cacia/aia aeua i?inoioa i?ia?aioaaiiy ia Java ? i?e/eiith oiai, ui
?ic?iaee ia Java eioooaaoeiooue aeaoaaoa aiaeia?/ieo ia a?eueo iiooaei?o
iiaao i?ia?aioaaiiy. Oeueiio ae ni?ey? ? ia?aiinei?noue i?ia?ai ia Java,
ine?eueee e?ea?aeothoueny aeo?aoe iia’ycai? c aaeaioaoe??th i?ia?aie ia
eiie?aoi?e ieaooi?i?. Aei oiai ae ?ioaa?iaai? i?ia?aie-iaieiiee aeey
?ic?iaee Java i?ia?ai eiooothoue iaaaaaoi aeaoaaoa ( 70-100$ ) i?ae
aiaeia?/i? i?iaeoeoe C++, Delphi ( ~1000$). A iaa?? ?ino?oiaioa??th aeey
iaeaoii? eiii?eyoe?? Java i?ia?ai JDK (Java Development Kit) ? acaaae?
freeware. Oiio ieaooi?io Java iiaeia ?aeiiaiaeoaaoe ye ?aeaaeueio aeey
noai?aiiy iaeiia?oe?eieo i?ia?aiieo i?iaeoeo?a, cie?aia aeey aaeoc?
ina?oe.

Ia?niaeoeae canoinoaaiiy.

I?ia?aie ia Java iiaeooue ciaeoe ??cia canoinoaaiiy a iaa/aeueiiio
i?ioean?: ?ioa?aeoeai? iaa/ath/? i?ia?aie (HTML a ii?aeiaii? c Java),
i?ia?aie-oanoe ? iniaeeai ae?eia? ?a?e. Aeiaeaoeia? ia?aaaae iiaeia
io?eiaoe, yeui ienoaoe oe? i?ia?aie o aeaeyae? aieao?a, ye?
?i?oe?ae?cothoueny c Web na?aa?a aioo??oiuei? ia?aae? Intranet. A oaeee
niin?a iiaeia oieeiooe ?inoaeyoe?? i?ia?aie ia aaaaoueio eiii’thoa?ao —
ei?enooaa/ i?inoi caionea? Web-a?ioca? ? caa?oaea? iio??aio noi??ieo.
Aeey oanoiaeo i?ia?ai, iaienaieo ia Java c aeei?eneoaiiyi a?o?oaeoo?e
ee??io/na?aa? iiaeia i?aeaeueoe nooi?iue eiio?aeaioe?eiino?. Aaca aeaieo
oanoiaeo caieoaiue ciaoiaeeoueny ia na?aa?? a eaoaeic? c iaiaaeaiei
aeinooiii. Eiee ei?enooaa/ caa?oaea? aieao, a?i aaoiiaoe/ii
i?aeeeth/a?oueny aei i?ia?aie-na?aa?a, yea aeeiio?oueny ia na?aa?? ?
iiaea aeaeaaaoe caieoaiiy c aace aeaieo o a?aeiia?aeue ia caieo
ei?enooaa/a. A oaeee niin?a oiaiiaeeeaeth?oueny aee?aaeaiiy aace aeaieo,
ca oiiae a?aenooiino? o?ce/iiai aeinooio aei na?aa?o o ei?enooaa/?a.

Ie?aia ieoaiiy — iaa/aeuei? ae?eia? ?a?e. I?ae oaeith a?ith ?icoi?oeiai
a?o, ca o/anoth e?eueeio ei?enooaa/?a, a ye?e ia?oueny ia oaac?
aeeiai?/iee iai?i ?ioi?iaoe??th i?ae ieie. Nenoaia aaciaee Java
iaeeaaea? iaiaaeaiiy, aiane?aeie yeiai aieao iiaea anoaiiaethaaoe
c’?aeiaiiy eeoa c oinoii, c yeiai a?i aoa caa?oaeaiee ? i? c yeei
a?eueoa. Aea oea iaiaaeaiiy eaaei iaoiaeeoueny: ia na?aa?? aeeiio?oueny
i?ia?aia-na?aa?, c yeith c’?aeiothoueny on? ee??ioe ? /a?ac yeo
cae?enith?oueny iai?i ?ioi?iaoe??th. Oaeei /eiii oaea i?ia?aia iiaeiia
iaoe a?o?oaeoo?o ee??io/na?aa?. A yeino? i?eeeaaea iaaaaeo ni?iuaio
chat-i?ia?aio. A i?e ?aae?ciaai? aacia? caniae aeey noai?aiiy ae?eiai?
a?e.

Na?aa?ia /anoeia i?ia?aie acyoa c eieae Iioii I. Oeeaeo A. «Iieiue
ni?aai/iee ii Java»:-Eeaa, «Aeeaeaeoeea», 1997 ? ? i?aeoe/ii
oi?aa?naeueiith aeey i?ia?ai oaeiai eeano. Iiaeeeaa eaaea
aeiii?aoethaaiiy oe??? i?ia?aie a a?e ?icoe?aiiy e?eueeino?
i?ioieieueieo eiiaiae. Ee??ionueea /anoeia aoea iaienaia iiith. I?ia?aia
i?aoeth? ianooiiei /eiii: ei?enooaa/ caionea? aieao ?c na?aa?a,
aaiaeeoue na?e ?aeaioeo?eaoi? ? aa/eoue ia?ae?e ?aeaioeo?eaoi??a
ei?enooaa/?a, ye? i?ae’?aeiai? aei na?aa?a. I?ney /iai ei?enooaa/ ia?
ciiao iai?ithaaoenue iia?aeiieaiiyie c ?ioeie. Ei?enooaa/ iaea?aeo?
iia?aeiieaiiy a ?ac? i?ae’?aeiaiiy aai a?ae’?aeiaiiy ei?enooaa/?a.

I?ia?aia neeaaea?oueny c 4 eean?a: Server, ClientConnection, Client oa
ServerConnection. Ia?o? 2 eeane a?aeiinyoueny aei na?aa?ii? /anoeie,
ae?oa? 2 — aei ee??ionueei?.

Eean Server:

import java.net.*;

import java.io.*;

import java.util.*;

public class Server implements Runnable {

private int port = 6564;

private Hashtable idcon = new Hashtable();

private int id = 0;

static final String CRLF = «\r\n»;

synchronized void addConnection(Socket s) {

ClientConnection con = new ClientConnection(this, s, id);

id++;

}

synchronized void set(String the_id, ClientConnection con) {

idcon.remove(the_id) ;

con.setBusy(false);

Enumeration e = idcon.keys();

while (e.hasMoreElements()) {

String id = (String)e.nextElement();

ClientConnection other = (ClientConnection) idcon.get(id);

if (!other.isBusy())

con.write(«add » + other + CRLF);

}

idcon.put(the_id, con);

broadcast(the_id, «add » + con);

}

synchronized void sendto(String dest, String body) {

ClientConnection con = (ClientConnection)idcon.get(dest);

if (con != null) {

con.write(body + CRLF);

}

}

synchronized void broadcast(String exclude, String body) {

Enumeration e = idcon.keys();

while (e.hasMoreElements()) {

String id = (String)e.nextElement();

if (!exclude.equals(id)) {

ClientConnection con = (ClientConnection) idcon.get(id);

con.write(body + CRLF);

}

}

}

synchronized void delete(String the_id) {

broadcast(the_id, «delete » + the_id);

}

synchronized void kill(ClientConnection c) {

if (idcon.remove(c.getId()) == c) {

delete(c.getId());

}

}

public void run() {

try {

ServerSocket acceptSocket = new ServerSocket(port);

System.out.println(«Server listening on port » + port);

while (true) {

Socket s = acceptSocket.accept();

addConnection(s);

}

} catch (IOException e) {

System.out.println(«accept loop IOException: » + e);

}

}

public static void main(String args[]) {

new Thread(new Server()).start();

try {

Thread.currentThread().join();

} catch (InterruptedException e) {

}

}

}

Oeae iaaaeeeee eean ?aae?co? i?ia?aio-na?aa?. Oi/ea aoieo i?ia?aie —
ooieoe?y main. A i?ia?ai? noai?th?oueny aieiaiee iio?e, a yeiio
noai?th?oueny ia’?eo noaiaea?oiiai eeano ServerSocket. Oeae ia’?eo
i?e?aeio?oueny aei iaaiiai ii?oa ? a oeeee? cae?enith?oueny ia?aa??ea ia
i?aeeeth/aiiy ee??ioa aei ii?oa. A ?ac? oaeiai i?aeeeth/aiiy
noai?th?oueny ia’?eo oeio ClientConnection, a yeiio ?aae?ciaaiee iio?e
ii iieooaaiith nieaoa, aei yeiai i?aeeeth/aiee ee??io, oa ia?iaea
i?ioieieueieo eiiaiae. Eean Server ? oi?aa?naeueiei ? i?/iai ia cia? i?i
iia?aeiieaiiy, yeeie iai?iththoueny a?aaoe? (ee??ioe). A iueiio
?aae?ciaaia eeoa i?e?aeiaiiy/a?ae’?aeiaiiy ee??io?a, iaaeneeaiiy no?iee
iaaiiio ee??ioo oa ooieoe?y broadcast yea, ye c?icoi?ei c iacae,
iaaeneea? iia?aeiieaiiy on?i ca?a?no?iaaiei ee??ioai.

Eean ClientConnection:

import java.net.*;

import java.io.*;

import java.util.*;

class ClientConnection implements Runnable {

private Socket sock;

private DataInputStream in;

private OutputStream out;

private String host;

private Server server;

private static final int bufsize = 8192;

private byte buffer[] = new byte[bufsize];

private static final String CRLF = «\r\n»;

private String name = null;

private String id;

private boolean busy = false;

public ClientConnection(Server srv, Socket s, int i) {

try {

server = srv;

sock = s;

in = new DataInputStream(s.getInputStream());

out = s.getOutputStream();

host = s.getInetAddress().getHostName();

id = «» + i;

// tell the new one who it is…

write(«id » + id + CRLF);

new Thread(this).start();

} catch (IOException e) {

System.out.println(«failed ClientConnection » + e);

}

}

public String toString() {

return id + » » + host + » » + name;

}

public String getHost() {

return host;

}

public String getId() {

return id;

}

public boolean isBusy() {

return busy;

}

public void setBusy(boolean b) {

busy = b;

}

public void close() {

server.kill(this);

try {

sock.close(); // closes in and out too.

} catch (IOException e) {

}

}

public void write(String s) {

byte buf[] = new byte[s.length()];

s.getBytes(0, buf.length, buf, 0);

try {

out.write(buf, 0, buf.length);

} catch (IOException e) {

close();

}

}

private String readline() {

try {

return in.readLine();

} catch (IOException e) {

return null;

}

}

static private final int NAME = 1;

static private final int QUIT = 2;

static private final int TO = 3;

static private final int DELETE = 4;

static private Hashtable keys = new Hashtable();

static private String keystrings[] = {

«», «name», «quit», «to», «delete»

};

static {

for (int i = 0; i < keystrings.length; i++) keys.put(keystrings[i], new Integer(i)); } private int lookup(String s) { Integer i = (Integer) keys.get(s); return i == null ? -1 : i.intValue(); } public void run() { String s; StringTokenizer st; out: while ((s = readline()) != null) { st = new StringTokenizer(s); String keyword = st.nextToken(); switch (lookup(keyword)) { default: System.out.println("bogus keyword: " + keyword + "\r"); break; case NAME: name = st.nextToken() + (st.hasMoreTokens() ? " " + st.nextToken(CRLF) : ""); System.out.println("[" + new Date() + "] " + this + "\r"); server.set(id, this); break; case QUIT: break out; case TO: String dest = st.nextToken(); String body = st.nextToken(CRLF); server.sendto(dest, body); break; case DELETE: busy = true; server.delete(id); break; } } close(); } } Eean ClientConnection ?aae?co? iai?i ?ioi?iaoe??th c eiie?aoiei ee??ioii. A iueiio caa??aa?oueny ia’?eo eeano Socket, aei yeiai i?e?aeiaiee oeae ee??io, oa noai?th?oueny iio?e, a yeiio cae?enith?oueny ia??iaee/ia ni?iaa /eoaoe c nieaoa. sseui oey ni?iaa caaa?oo?oueny oni?oii, oiaoi iaae?eoei iia?aeiieaiiy a?ae ee??ioa, oea iia?aeiieaiiy aiae?co?oueny ? cae?enith?oueny a?aeiia?aeia ?aaeoe?y. Aeey cae?niaiiy oe??? ?aaeoe?? aeeeeeathoueny iaoiaee eeano Server, ia’?eo yeiai ia?aaea?oueny eeano ClientConnection a yeino? ia?aiao?a eiino?oeoi?a. E??i oiai a oeueiio eean? ? iaoiae, yeee cae?enith? aaciina?aaei? iaaeneeaiiy ?ioi?iaoe?? aei ee??ioa. Eiee na?aa?o iio??aii iaae?neaoe ?ioi?iaoe?th eiie?aoiiio ee??ioia?, a?i aeeeeea? oeae iaoiae. eean Client: import java.util.*; import java.io.*; import java.net.*; import java.awt.*; import java.applet.*; public class Client extends Applet { private ServerConnection server; private String serverName; private boolean single = false; private boolean seen_pass = false; private boolean name_set = false; private String name; private String others_name; private Panel topPanel; private Label prompt; private TextField namefield; private Button done; private TextField chatfield; private List idList; private TextArea dialogArea; public void init() { setLayout( new BorderLayout() ); serverName = getCodeBase().getHost(); if (serverName.equals("")) serverName = "localhost"; prompt = new Label("Enter id:"); namefield = new TextField(30); topPanel = new Panel(); topPanel.setBackground(new Color(255, 255, 200)); topPanel.add(prompt); topPanel.add(namefield); add("North", topPanel); idList = new List(10, false); add("West", idList ); dialogArea = new TextArea(); dialogArea.setEditable( false ); add("Center", dialogArea ); } public void start() { try { showStatus("Connecting to " + serverName); server = new ServerConnection(this,serverName); server.start(); showStatus("Connected: " + serverName); } catch (Exception e) { single = true; } } public void stop() { if (!single) server.quit(); } void add(String id, String hostname, String name) { delete(id); // in case it is already there. idList.addItem("(" + id + ") " + name + "@" + hostname); } void delete(String id) { for (int i = 0; i < idList.countItems(); i++) { String s = idList.getItem(i); s = s.substring(s.indexOf("(") + 1, s.indexOf(")")); if (s.equals(id)) { idList.delItem(i); break; } } if (idList.countItems() == 0) showStatus("Wait for other players to arrive."); } private String getName(String id) { for (int i = 0; i < idList.countItems(); i++) { String s = idList.getItem(i); String id1 = s.substring(s.indexOf("(") + 1, s.indexOf(")")); if (id1.equals(id)) { return s.substring(s.indexOf(" ") + 3, s.indexOf("@")); } } return null; } void chat(String id, String s) { dialogArea.appendText(id + ": " + s+ "\n");//append showStatus(id + ": " + s); } void quit(String id) { showStatus(id + " just quit."); delete(id); } private void nameEntered(String s) { if (s.equals("")) return; System.out.println(s); name = s; if( !single ) { server.setName(name); showStatus("Wait for other players to arrive."); } prompt.setText("You say:"); name_set = true; } public boolean action(Event evt, Object arg) { System.out.println("a"); if(evt.id == Event.ACTION_EVENT) if (evt.target == namefield){ if( name_set ){ dialogArea.appendText(name + ": " + namefield.getText()+"\n"); if(!single) server.sendTo((String)arg, idList.getSelectedItem()); } else nameEntered((String)arg); namefield.setText(""); } return true; } } Oeae eean ? ?icoe?aiiyi eeano Applet, ioaea ? aieaoii. A oeueiio eean? noai?th?oueny ia’?eo eeano ServerConnection, /a?ac ye?e cae?enith?oueny iai?i ?ioi?iaoe??th c na?aa?ii. A?ao?/iee ?ioa?oaen oeueiai eeano i?aaenoaaey? 3 iaeano?: iiea aaiaeo, a yea nii/aoeo aaiaeeoueny ?i’y ei?enooaa/a, a iio?i - iia?aeiieaiiy, aae?aniaai? ?ioei ee??ioai, nienie ee??io?a, a yeiio o?aaa iae?aoe aae?anaoa, oa oaenoiaa iaeanoue a ye?e a?aeaeaa?oueny oaeno ae?aeiaa. Iaoiae action ?aae?co? ia?iaeo iiae?? aaiaeo oaenoo a iaeanoue aaiaeo. Iaoiaee add, delete, chat, nameEntered, quit ? ?aaeoe??th ia ianooii? iiae??: i?aeeeth/aiiy iiaiai ee??ioa, cieeiaiiy ee??ioa, iaaeoiaeaeaiiy iia?aeiieaiiy a?ae ee??ioa, ?aeaioeo?eaoe?y oa aeo?ae. Oe? iaoiaee aeceaathoueny eeanii ServerConnection i?e iaaeoiaeaeaii? a?aeiia?aeieo iia?aeiieaiue, aai ae ana?aaeei? aieaoa, yeui aeaea?aeii iiae?? ? nai ee??io. eean ServerConnection: import java.io.*; import java.net.*; import java.util.*; class ServerConnection implements Runnable { void sendTo(String s, String id) { if( id!= null ) out.println("to "+id+" "+s); } private static final int port = 6564; private static final String CRLF = "\r\n"; private DataInputStream in; private PrintStream out; private String id, toid = null; private Client client; public ServerConnection(Scrabblet sc, String site) throws IOException { Socket server = new Socket(site, port); in = new DataInputStream(server.getInputStream()); out = new PrintStream(server.getOutputStream(), true); } public ServerConnection( Client c,String site) throws IOException { client = c; Socket server = new Socket(site, port); in = new DataInputStream(server.getInputStream()); out = new PrintStream(server.getOutputStream(), true); } private String readline() { try { return in.readLine(); } catch (IOException e) { return null; } } void setName(String s) { out.println("name " + s); } void delete() { out.println("delete " + id); } void setTo(String to) { toid = to; } void send(String s) { if (toid != null) out.println("to " + toid + " " + s); } void chat(String s) { send("chat " + id + " " + s); } void quit() { send("quit " + id); // tell other player out.println("quit"); stop(); } private Thread t; void start() { t = new Thread(this); t.start(); } void stop() { t.stop(); } private static final int ID = 1; private static final int ADD = 2; private static final int DELETE = 3; private static final int CHAT = 4; private static final int QUIT = 5; private static Hashtable keys = new Hashtable(); private static String keystrings[] = { "", "id", "add", "delete","chat", "quit" }; static { for (int i = 0; i < keystrings.length; i++) keys.put(keystrings[i], new Integer(i)); } private int lookup(String s) { Integer i = (Integer) keys.get(s); return i == null ? -1 : i.intValue(); } public void run() { String s; StringTokenizer st; while ((s = readline()) != null) { st = new StringTokenizer(s); String keyword = st.nextToken(); switch (lookup(keyword)) { default: System.out.println("bogus keyword: " + keyword + "\r"); break; case ID: id = st.nextToken(); break; case ADD: { String id = st.nextToken(); String hostname = st.nextToken(); String name = st.nextToken(CRLF); client.add(id, hostname, name); } break; case CHAT: { String from = st.nextToken(); client.chat(from, st.nextToken(CRLF)); } break; case QUIT: { String from = st.nextToken(); client.quit(from); } break; } } } } Oeae eean ? aeca?eaeueiei a?aeia?aaeaiiyi eeano ClientConnection. Aea a?i a?eueo o?nii ia?aieaoaiee c eeanii Client. A iueiio ?aae?ciaaiee iio?e, yeee iieoo? nieao, /a?ac yeee ee??io i?ae’?aeiaii aei na?aa?a, cae?enith? aiae?c iaaeoiaey/eo iia?aeiieaiue oa aeeeeea? iio??ai? iaoiaee eeano Client. E??i oiai a iueiio ? iaoiaee, ye? aeeeeeathoueny eeanii Client aeey a?aeneeaiiy ?ioi?iaoe?? ia na?aa?. Oey i?ia?aia eaaei iiaea aooe iiaeeo?eiaaia a iai?yieo ?icoe?aiiy e?eueeino? i?ioieieueieo eiiaiae oa oneeaaeiaiiy ee??ioa ca ?aooiie aeiaeaaaiiy niaoeeo?/ieo ?aaeoe?e ia iia? eiiaiaee. A eean? ClientConnection iiaea aooe oneeaaeiaia ?aaeoe?y ia i?ae’?aeiaiiy ee??ioa. Iai?eeeaae, ee??ioo iiaea aeaeaaaoeny ?ioi?iaoe?y i?i ii/aoeia? oiiae a?e. Oaeei /eiii iaaaaeaia i?ia?aia iiaea neoaeeoe neaeaoii aeey noai?aiiy a?eueo neeaaeieo. Iiaeia aeaui o??caoe eeane Client oa ServerConnection, caeeoeaoe a ieo eeoa aacia? ooieoe?? c oei, uia iio?i ?icoe?thaaoe ?o oeyoii iaoai?cio ia’?eoiiai oniaaeeoaaiiy. ?acthia. Oaeei /eiii Java oaoiieia?y ? aeoaea ia?niaeoeaiith aeey canoineaaiiy a ?ic?iaeao iaieiia?oe?eiiai ni?yioaaiiy. Iaiaaeai?noue ?ino?oiaioa??th Java ia i?iyaey?oueny a i?iaeoao iaaaeeeiai ianyao ? c eeoaith eiiiaino?oueny i?inoioith i?ia?aioaaiiy ?iciiae?eaieo i?ia?ai, ye? i?aoeththoue c ia?aaeath Internet/Intranet . Ia?aiinei?noue Java i?ia?ai ni?iuo? iai?i iaa/aeueieie i?ia?aiaie i?ae ??cieie iaa/aeueieie caeeaaeeie, a?aee?eeaa? iiaeeea?noue noi?nieo ?ic?iaie oa noai?aiiy noaiaea?oieo iaa/aeueieo i?ia?ai, iai?eeeaae aeey oe?e. E??i oiai, aeoaea i?eaaaeeaith c oi/ee ci?o aoaeoeaiino?, caeeoa?oueny ?aeay ao?eaiiy a iaa/aeueieo caeeaaeao ia?aaeaaeo eiii’thoa??a (Network Computers), ye? i?aoeththoue ia aac? Java, cai?noue cae/ieo ia?niiaeueieo eiii’thoa??a (Personal Computers). Ia inoaiie iiaeia caaaeaoe i?i oa ui Java aeia?a i?aeo?eio? iaoe?iiaeuei? aaaoee, ine?eueee ?ic?iaeyeany aeey ?ioa?iaoe?iiaeueii? ia?aae? Internet. Oey ianoaaeia oaae ? aaaeeeaith ?enith a oiiaao Oe?a?ie. Aeaea?aea ?ioi?iaoe??: http://www.sun.com/ Niaoeeo?eaoe?y iiae i?ia?aioaaiiy Java. Iioii Iao?ee, Oeeaeo Aa?aa?o. Iieiue ni?aai/iee ii Java.: Ia?. n aiae.: - E.: Aeeaeaeoeea, 1997. No?aono?oi Auey?i. sscue i?ia?aiie?iaaiey N++.: Ia?. n aiae.: - E.: AeeaNioo, 1993. Iaae/aneea ca?ia Sun. COMPUTER WORLD Eeaa, ?29-30 (19 aaaonoa 1998) n.10. Oe?ie ia i?ia?aii? i?iaeoeoe. ( Ii iaoa??aeai Hot-line). PAGE 2

Похожие записи