.

Глосарій термінів з інформаційних технологій, що використовуються в Internet (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3528
Скачать документ

Глосарій термінів з інформаційних технологій,

що використовуються в Internet

Anonymous

Анонімний

Ім’я анонімного користувача, яке прийняте в більшості систем в Internet.
Анонімність користувача полягає в тому, що він має право працювати в
системі з певними повноваженнями, не реєструючи в ній дані про себе.

Apache

Найбільш популярне на сьогоднішній день програмне забезпечення
Web-серверу. Вільно поширюється у вихідних кодах. Може бути використане
на різноманітних серверних платформах.

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)

Мережа Управління перспективних досліджень

Глобальна дослідницька мережа з комутацією пакетів, попередниця
Internet. Заснована в 1969 році під егідою Агентства перспективних
досліджень Міністерства оборони США (Defense Department’s Advanced
Projects Research Agency). У мережі ARPANET вперше було реалізовано
декілька фундаментальних мережних принципів, що використовуються в
Internet сьогодні. Завершила своє існування в 1990 році.

ASCII (American Standard Code For Information Interchange)

Американський стандартний код для обміну інформацією

Стандартний код, що має сім розрядів для кодування знаків: цифр,
спеціальних символів, знаків англійського алфавіту і символів операцій.
Використовується з окремими модифікаціями в більшості обчислювальних
систем із 1963 р.

Background sound

Фоновий звук

Звуковий файл, приєднаний до Web-сторінки. При відображенні сторінки
Web-браузером звуковий запис може повторюватися визначене число разів.

Banner

Банер

Рекламне зображення невеликого розміру, що розміщується на
Web-сторінках, із посиланням на Web-сайт рекламодавця. Як правило, має
прямокутну форму і являє собою графічний файл у форматі GIF, JPG.

Banner Advertising

Банерна реклама

Ефективний спосіб популяризації (підвищення кількості відвідувань), а
також потужний інструмент для покращення іміджу власників Web-сайту.

Banner Exchange Services

Системи обміну показами банерів

Системи, за допомогою яких здійснюється обмін показами банерів між їх
учасниками. За послуги таких систем їх адміністратори, як правило,
беруть певний відсоток від показів, які можуть використовувати за
власними потребами.

BBS (Broadcast Bulletin System)

Електронна дошка оголошень

На цей час це Internet-сервіс, який робить доступними множинні групи
обговорення. Електронна дошка оголошень може розглядатися як
комп’ютерний аналог звичайної дошки оголошень. Типово, це Web-сервер, на
якому можна залишити своє повідомлення і прочитати повідомлення інших
користувачів. Крім обговорення та представлення інформації, BBS часто
використовуються для обміну програмним забезпеченням, яке вільно
розповсюджується.

Bits per second (bps)

Біт у секунду (біт/с)

Одиниця виміру швидкості передачі даних.

Boolean operators

Булеві (логічні) оператори

Логічні оператори, що дозволяють створювати логічні вирази: “І”, “АБО”,
“НІ”. Використовуються при створенні складних запитів до
інформаційно-пошукових систем.

Boolean search

Булев пошук

Пошук інформації за допомогою запитіа з використанням булевих (логічних)
операторів.

Browser

Браузер, засіб огляду

Програмне забезпечення, що має графічний інтерфейс для інтерактивної
навігації, перегляду й обробки даних у Мережі.

Case sensitivity

Чутливість до регістру літер

Застосовується у пошукових запитах. Пошукові системи, чутливі до
регістру, розрізняють заголовні та малі літери в термінах пошукових
виразів. Завдання пошукових запитів для таких систем у різних регістрах
може призвести до неоднакових результатів. Наприклад, слово “ведмідь”
може означати назву тварини, а “Ведмідь” – прізвище людини. При
використанні чутливої до регістра пошукової системи, ці терміни будуть
сприйматися не однаково.

CERT (The Computer Emergency Response Team)

Група реагування з питань комп’ютерної безпеки

Державна бюджетна організація США, яка займається проблемами
комп’ютерної і мережної безпеки.

CGI (Common Gateway Interface)

Стандартний шлюзовий інтерфейс

Стандартний механізм для розширення функціональних можливостей
Web-серверу, що дозволяє виконувати програми або процедури (сценарії) на
мережному сервері у відповідь на запити Web-браузера. Загальний механізм
функціонування CGI полягає в забезпеченні обробки форм, які Web-браузер
відсилає на сервер відповідному CGI сценарію. Шлюзовий інтерфейс
забезпечує динамічну, гнучку, платформо-незалежну взаємодію між
користувачами і Web-сервером.

Classification

Класифікація

Процес визначення належності інформаційного ресурсу до визначених
категорій.

Click-Through

Натискання на банер, клік

Якщо користувача зацікавить банер, то він натискає на нього мишкою –
здійснює “клік”. Після такого натискання його браузер починає
завантажувати сторінку, яку рекламує цей банер (здійснюється перехід за
гіперпосиланням).

Client

Клієнт

1. Користувач.

2. У технологіях клієнт-сервер може відповідати програмі, що формує
запити до серверу для одержання (передачі) даних або виконання операції
на сервері.

Client-Server Model

Модель клієнт-сервер

Схема роботи і взаємодії програм у мережі. Система, що працює за такою
схемою, складається з двох взаємодіючих частин: клієнта (клієнтського
програмного забезпечення), що розміщується на комп’ютерах користувачів і
серверу (серверного програмного забезпечення), яке встановлюється на
відповідних серверах. По командах клієнта сервер виконує визначені дії,
надаючи послуги клієнту. В даний час практично всі основні сервіси в
Internet використовують таку схему роботи.

Comparison Operators

Оператори порівняння

Математичні оператори, які використовуються для порівняння аргументів у
пошукових виразах. Застосовуються при формуванні запитів, що містять
дані, подані у вигляді чисел, дат або можливих меж їхньої зміни
(інтервалів).

Concept search

Концептуальний пошук

Пошук документів, що мають безпосереднє відношення до зазначеного
пошукового терміну, а не тільки включають його.

Content

Контент

Змістовна частина інформаційних ресурсів.

Cookies

Кукі

Механізм, який може використовувати Web-сервер для отримання та
збереження інформації про клієнта. Використовуючи кукі, Web-сервер
“позначає” комп’ютер-клієнт, записуючи на нього відповідні дані. Під час
наступних візитів з цього ж коп’ютера до Web-сервера факт попереднього
відвідування може бути враховано. Наприклад, при звертанні до
Web-сервера реклама на його Web-сторінках може змінюватися в залежності
від чергового номера відвідування та інтересів конкретного користувача.

CPM

Вартість тисячі показів банерів

На цей час у Web-сайтів, які продають покази банерів, CPM становить від
1 до 15 доларів за тисячу показів (в залежності від розмірів та
місцезнаходження банерів, а також контенту Web-сайтів).

Cracker

Кракер (зломщик)

Користувач обчислювальної системи, який займається незаконним одержанням
доступу до захищених ресурсів системи.

CTR (click/through ratio)

Відгук банера

Відношення числа кліків на банер до числа його показів. Так, якщо банер
було показано 1000 разів, а натиснули на нього (здійснили перехід на
сайт, що рекламується, за гіперпосиланням) 50 разів, то CTR цього банера
складе 5%.

Database Server

Сервер Баз Даних

Система програмного забезпечення, що має засоби обробки даних на мові
баз даних. Забезпечує виконання різноманітних операцій, таких як
створення, модифікація, витяг і інших, стосовно даних, які містяться в
базах даних.

Dedicated line, leased line

Виділена лінія

Лінія зв’язку, що встановлює безпосереднє з’єднання між двома точками у
системі зв’язку. Використовується для безпосереднього підключення
корпоративного користувача (локальної мережі) до вузлу Internet.

Dial-up

Комутоване з’єднання

Встановлення з’єднання через телефонний канал загального користування з
віддаленим сервером. В даний час у більшості випадків розглядається як
доступ до Internet через комутовані канали зв’язку.

DNS (Domain Name System)

Доменна система імен

Розподілена база даних, що забезпечує перетворення доменних імен
комп’ютерів у числові Internet-адреси і навпаки з метою визначення місця
розташування комп’ютерів у мережі. Докладний опис приведений у
документах RFC 830, 882, 883, 974.

Document

Документ

Основний об’єкт, з яким працює користувач інформаційної системи. Це може
бути текстовий файл, html-файл, графічне зображення та інше.

Domain

Домен

Ім’я комп’ютера або мережі в Internet.

Download

Завантаження

Процес копіювання файла з віддаленого комп’ютера (хоста) із наступним
записом на комп’ютер користувача. Процес по дії зворотній Upload.

E-commerce

Електронна комерція

Технологія, що забезпечує проведення торгових операцій із використанням
можливостей мережі Internet. При цьому мається на увазі використання
Web-технологій для реклами товарів і послуг, створення електронних
каталогів товарів, електронних магазинів, виконання електронних
платежів.

E-mail (Electronic mail)

Електронна пошта

1. Стандартний сервіс Internet, що дозволяє передавати і приймати
адресовані повідомлення. Опис стандарту електронної пошти Internet
знаходиться в RFC 821, 822, 1521, 1522.

2. Електронні листи, складені на комп’ютері і надіслані по мережі іншому
користувачу.

FAQ (Frequently Asked Question)

Питання, що часто задаються

Питання, що часто задається, або список таких питань та відповідей на
них.

File

Файл

1. Поіменований набір даних, збережений на комп’ютерному носії.

2. Протокол Internet, що звертається до файлів, розташованих на
локальному диску комп’ютера.

File server

Файловий сервер

1. Програмне забезпечення, що працює в мережі і забезпечує збереження і
доступ до даних на відведених для цього комп’ютерах.

2. Мережний комп’ютер, що забезпечує централізоване збереження файлів
користувачів мережі і файлів для спільного використання.

Fire wall

“Вогненна стіна”

Цим терміном позначаються засоби захисту від несанкціонованого доступу в
корпоративну мережу. Являють собою програмні або технічні засоби, що
встановлюються в місці з’єднання корпоративної та глобальної мереж.
Основна мета – не допустити перегляду локального мережного трафіка
ззовні й організувати систему спеціального підтвердження повноважень для
програмних застосувань. У цьому ж значенні використовується термін
“брандмауер” (brandmauer).

Folder

Папка, директорія, каталог

Папка – поіменований простір для збереження інформації на комп’ютері, що
містить файли або інші папки. В URL папка – це одиночна частина шляху до
Web-сторінки. Наприклад, у виразі http://my.domain/sample/start.htm,
sample/ – папка.

Form

Форма

Набір полів введення даних на Web-сторінці, що опрацьовуються на
сервері. Дані надсилаються на сервер, коли користувач підтверджує
заповнення форми, натискаючи на відповідну кнопку або активізуючи
призначене для цього посилання.

Freeware

Безкоштовне програмне забезпечення

Програмне забезпечення, що вільно поширюється.

FTP-client

FTP-клієнт

Сервісна програма, за допомогою якої можна встановити з’єднання з
FTP-сервером.

FTP-mail

FTP-пошта

Служба доставки файлів із FTP-серверів по електронній пошті.

FTP-server

FTP-сервер

Сервер, налаштований на підтримку протоколу FTP. З’єднання із сервером
виконується за допомогою FTP-клієнта.

FTP (File Transfer Protocol)

Протокол передавання файлів

1. Протокол передавання файлів, що регламентує процедуру обміну файлами
між комп’ютерами в мережі. Протокол прикладного рівня. Визначення
приведене в RFC 959.

2. Сервіс Internet для обміну файлами в мережі. Префікс URL для
гіперпосилання на FTP-сервер має вигляд “ftp://”.

Full-text search engine

Повнотекстова пошукова система

Інформаційно-пошукова система, що проводить індексування всіх слів в
тексті документа (іноді за винятком стоп-слів) і враховує порядок їх
розташування один відносно одного.

FYI (For Your Information)

До вашого відома

Інформаційні документи, що публікуються в мережі і вміщують різноманітну
інформацію, корисну користувачам Internet.

GIF (Graphics Interchange Format)

Графічний формат обміну

Формат, розроблений у середині вісімдесятих років у компанії CompuServe
для передачі графічних зображень. Має розширення: . gif і
використовується для обміну 8-розрядною графікою. У теперішній час GIF-
найбільш поширений формат в Internet. Забезпечує підтримку 256 цвітів,
прозорість, анімацію, непогане ущільнення зображення.

Hacker

Хакер

1. Програміст, спроможний писати програми без попередньої розробки
детальних специфікацій і оперативно вносити виправлення в працюючі
програми, у тому числі і безпосередньо в машинних кодах, що потребує
найвищої кваліфікації.

2. Іноді під хакером розуміють зломщика (Cracker).

Hit

Хіт

Завантаження будь-якого елементу з Web-сайту (html-документу, графічного
файлу, java-аплету та інше) користувачем. Реальна кількість відвідувань
Web-сайту, як правило, в десятки разів менша.

Home page

Початкова сторінка

Відправна точка Web-сайту. Це – початкова сторінка Web-сайту, яка
відображається за уамовченням, коли користувач відвідує Web-сайт. По
початковій сторінці (її іноді називають головною або обличчям Web-сайту)
відвідувач одержує уявлення про Web-сайт в цілому. На більшості
Web-сайтів ім’я початкової сторінки – index.html або index.htm.

Host

Хост, вузол

Комп’ютер, який служить точкою входу і роботи в мережі для кінцевих
користувачів. Одночасно він виконує функції збереження інформації і
надання її іншим користувачам мережі Internet за допомогою таких
сервісів, як WWW або FTP.

HTML-page

HTML-сторінка, HTML-документ

Документ у форматі HTML, що може містити текст, малюнки або інші
елементи і конструкції. В залежності від реалізації, може бути статичною
або динамічною.

HTML (HyperText Markup Language)

Мова гіпертекстової розмітки

Стандартна мова для опису складу та структури гіпертекстових документів.
HTML-документи являють собою текстові файли із вмонтованими спеціальними
командами (розміткою), які, як правило, відмічають певну область тексту.
HTML складається з незалежних від програмного забезпечення й апаратної
платформи команд, що описують структуру гіпертекстових документів. HTML-
прикладний різновид мови SGML. Використовується в WWW для створення
Web-сторінок.

HTTP (HyperText Transport Protocol)

Протокол передачі гіпертекста

Протокол призначений для взаємодії клієнта і серверу в WWW. Забезпечує
передачу Web-сторінок по Internet.

Hyperlink

Гіперпосилання (гіперзв’язок)

Зв’язок між окремими компонентами інформації. Застосовується для
посилань, зроблених усередині одного об’єкта на інший об’єкт.
Гіперпосилання, як правило, робиться з об’єкта розміщеного на
HTML-сторінці, на інший об’єкт, що може знаходитися на довільному FTP
або WWW-сервері.

Hypermedia

Гіпермедіа

Інтеграція гіпертекста і мультимедіа. Інформаційний документ, який
містить різноманітні види даних (текст, графіку, звук, відео) з
вбудованими посиланнями, які зв’язані з будь-якими іншими елементами
даного документу. При цьому активними можуть бути різні об’єкти
документу, а також їх окремі складові.

Hypertext

Гіпертекст

Документи, що містять зв’язки з іншими документами, або внутрішні
зв’язки. Гіпертекстовий документ являє собою спеціальним чином розмічену
текстову інформацію. При відображенні гіпертекстових документів окремі
елементи тексту можуть служити посиланнями на інші документи. Механізм
посилань, що доповнює текстову інформацію, є невід’ємною частиною
гіпертексту. Web-сторінки, як правило, являють собою гіпертекстові
документи, написані з використанням мови гіпертекстової розмітки HTML.

ICP (Internet Content Provider)

Internet контент провайдер

Організація, що надає інформаційні ресурси в мережі Internet.

ICQ

Технологія і програмне забезпечення для інтерактивного спілкування в
Internet.

Index IRS

Індекс ІПС

Індекс інформаційно-пошукової системи являє собою певним чином
організовану сукупність даних, де зберігаються пошукові образи всіх
документів бази даних. Індекс є основною складовою
інформаційно-пошукової системи, що забезпечує можливість оперативного
пошуку і доступу до інформації.

Internet Explorer

Web-браузер корпорації Microsoft.

IP-telephony

IP-телефонія

Надання послуг передачі голосової інформації через Internet.

IP-address

IP-адреса

Стандартний засіб ідентифікації комп’ютера в Internet. Являє собою
32-бітне число, що надається кожному комп’ютеру та однозначно
ідентифікує його у Мережі. IP-адреса записується у вигляді послідовності
з 4-х десяткових чисел, розділених крапками. Ці десяткові числа можуть
бути тільки з діапазону від 0 до 255 включно. Вичерпне визначення цього
поняття наведено в RFC 791.

IP (Internet Protokol)

Протокол Internet

Міжмережний протокол, на якому базується робота Internet. Забезпечує
проходження пакета даних від відправника до адресата, проходячи при
цьому через мережний простір. Опис наведено в RFC 791.

IRC (Internet Relay Chat)

Чат

Система ретрансляції діалогів (інтерактивних конференцій) – дозволяє
багатьом користувачам Мережі одночасно спілкуватися між собою, набираючи
текст на екрані. Являє собою систему сполучення між собою IRC-серверів,
до яких підключаються користувачі в усьому світі. Для зменшення
загальної кількості хаосу система розбита на окремі групи спілкування,
так звані канали. Для організації зв’язку використовується протокол
IRCP.

IRS (Information Retrieval System)

Інформаційно-пошукова система

Система, призначена для забезпечення пошуку і відображення документів,
які містяться в базах даних. Ядром інформаційно-пошукової системи (ІПС)
є пошуковий механізм – програмний модуль, що здійснює пошук за запитом.
ІПС, які інтегровані з Web-технологіями, являють собою основу побудови
інформаційно-пошукових Web-серверів.

ISDN (Integrated Services Digital Network)

Цифрова мережа інтегрованих послуг

Мережа з інтегрованими послугами та комутацією цифрових потоків даних.
ISDN забезпечує високошвидкісний (до 64 Кбайт/с) доступ до Internet.

ISP (Internet Service Provider)

Internet сервіс провайдер

Організація, що надає доступ до сервісів мережі Internet.

Java

Мова програмування високого рівня, розроблена Sun Microsystems.
Підтримує Internet протоколи і використовується для програмування
Java-аплетів. Програми на мові Java завантажуються з Web-серверу,
інтерпретуються програмою (як правило, Web-браузером) та виконуються на
комп’ютері користувача.

Java applet

Java-аплет

Програмний код на мові Java, приєднаний до Web-сторінки. Виконується на
комп’ютері зі стандартним Web-браузером.

JavaScript

Java-скріпт

Мова опису сценаріїв, розроблена Netscape Communications. Являє собою
скріпт-мову для WWW, засновану на Java. Код JavaScript може бути
вбудований безпосередньо в текст сторінки HTML.

JPEG (Joint Photographic Expert Group)

1. Формат графічних файлів із дуже великим стисканням для більшості
видів зображень. JPEG використовується в Internet для представлення
кольорових зображень високої якості (16 млн. кольорів). Не дозволяє
використовувати анімацію і прозорість.

2. Спільна Експертна Група з Фотографії.

3. Алгоритм ущільнення нерухомого зображення, розроблений Експертною
Групою по Фотографії.

Keyword

Ключове слово

1. Окремий термін, що використовується у запитах інформаційно-пошукових
систем.

2. Дескриптор – окреме слово або словосполучення, яке використовується
при ручному або автоматизованому індексуванні документів перед
завантаженням в ІПС.

Keyword search

Пошук по ключових словах

Пошук документів, що містять зазначені користувачами ключові слова.

Mailing list

Група листування

Електронний дискусійний клуб, у якому обговорюються теми за інтересами з
використанням електронної пошти шляхом розсилання листів всім учасникам
обговорення. Така технологія організації клубів за інтересами широко
застосовується в Мережі як альтернатива технології Usenet News,
заснованої на протоколі NNTP.

Mailto

Протокол Internet, що використовується для обміну електронною поштою.
Префікс URL для гіперпосилання протоколу – “mailto://”.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions type)

Багатоцільові Розширення Пошти Internet

Протокол електронної пошти, який дозволяє передавати бінарні файли між
будь-якими поштовими програмами, що узгоджуються між собою, в Internet.
Відомий як розширення протоколу SMTP. Протокол SMTP орієнтований на
передачу текстової інформації в коді ASCII. MIME забезпечує пересилку
даних в бінарному форматі з використанням ASCII-кодування електронної
пошти.

Mirror server

Дзеркальний сервер, дзеркало

В Internet є достатньо популярні сервери, що надають послуги й
інформацію, яку потребує значна кількість користувачів. Одночасне
звертання великого числа клієнтів до одного серверу не завжди дозволяє
забезпечити нормальне і своєчасне обслуговування запитів. Для цього
створюються дзеркальні сервери – це сервери-копії (відбитки),
розташовані в інших місцях Мережі. Такі дзеркала працюють, як
посередники між оригінальним сервером і клієнтами, зменшуючи
навантаження на основний сервер.

Modem

Модем

Пристрій, призначений для перетворення цифрових даних в аналогову форму
або навпаки з метою організації обміну даними між двома комп’ютерами
(або іншим обладнанням) через канал зв’язку. Як канал зв’язку, звичайно
виступає телефонна мережа загального користування або виділена лінія.

MPEG (Motion Picture Experts Group)

1. Експертна група з кінематографії.

2. Алгоритм ущільнення рухомого зображення, розроблений цією групою.

3. Популярний формат для відображення відеокліпів у WWW.

Multimedia

Мультимедіа

Концепція інтерфейсу користувача, що передбачає інтегроване використання
інформації в різноманітному вигляді: текст, графіка, звук та інше.

Netscape Navigator, Communicator

Web-браузер компанії Netscape Communication Corporation.

News

Новини

Протокол Internet для одержання файлів від інформаційної служби новин у
Internet. Гіперпосилання протоколу мають префікс “news://”.

Newsgroup

Телеконференція, група новин

Технологія проведення дискусій в Internet (див. Usenet). Групи новин –
аналог всесвітніх дощок оголошень. Кореспонденція в Newsgroup
зберігається на сервері, і користувачі, зацікавлені в тій або іншій
статті дискусійної групи, можуть прочитати будь-яку з них і написати
відповідь, не одержуючи при цьому весь масив повідомлень.

NNTP (Network News Transfer Protocol)

Протокол передачі мережних новин

Протокол, який використовується для передачі телеконференцій Usenet між
комп’ютерами, що працюють в Internet.

Off-line

Вид доступу до Internet, коли завдання для Мережі готується заздалегідь,
а при з’єднанні відбувається лише передача або прийом підготовлених
даних та команд. Цим же терміном позначають роботу до початку сеансу
зв’язку з іншими комп’ютерами в Мережі. Такий доступ менш вимогливий до
якості і швидкості каналів зв’язку, ніж On-line, але найчастіше дає
можливість користуватися лише електронною поштою. Працюючи в поштовій
системі в режимі “off-line”, користувач читає і пише електронні листи в
редакторі без встановлення з’єднання з відповідним сервером мережі
Internet. Пізніше інша частина програмного забезпечення встановлює
з’єднання з віддаленим сервером, передає або одержує кореспонденцію, а
потім розриває з ним з’єднання.

On-line

Вид доступу в Internet, при якому опрацювання запитів користувача
проводиться в режимі реального часу. Надає доступ до всіх сервісів
Internet: електронної пошти, WWW, FTP та ін. Працюючи в цьому режимі,
користувач запускає на своєму комп’ютері та на вузлах Internet програми
для взаємодії із мережними сервісами.

Packet

Пакет

Блок даних для обміну інформацією в Internet, що має визначену
структуру. Складається з заголовка і поля даних. Для переміщення
інформації від одного комп’ютера до іншого через мережу Internet вихідна
послідовність даних розбивається на окремі блоки, що розміщуються в
пакети. При цьому кожний пакет перетинає Мережу окремо від інших.
Розміри пакетів можуть змінюватися від приблизно 40 до 32000 байт.
Розбирання і складання пакетів виконується за протоколом TCP/IP.

Path

Шлях

Частина URL, що ідентифікує папки, які містять файли. Наприклад, в URL
http://my.domain/hello/world/start.htm, шлях – /hello/world/.

PGP (Pretty Good Privacy)

Високий Ступінь Таємності

Програмна реалізація системи автентифікації і шифрування IDEA. Широко
використовується в Internet для захисту даних.

Phrase search

Пошук за словосполученнями

Пошук документів, які в точності містять зазначене користувачем
словосполучення або фрагмент тексту.

Plug-in

Плагін

Модуль програмного забезпечення, що може бути інтегрований із засобами
Web-браузера для забезпечення інтерактивних і мультимедійних
можливостей.

Port

Порт

1. Поняття, яке використовується транспортними протоколами Internet для
розподілу одночасно встановлених логічних з’єднань із тим самим хостом.
Порт ідентифікується числом, що визначає конкретний програмне
застосування Internet, для якого призначені дані.

2. Один із каналів прийому-передачі комп’ютера, призначений для
підключення зовнішнього обладнання. Асоціюється з роз’єднувачем на
корпусі комп’ютера.

Posting

Постінг

Стаття (article), надіслана в телеконференцію Usenet або самий акт
надсилання статті в телеконференцію Usenet.

PPP (Point to Point Protocol)

Протокол “точка-точка”

Протокол канального рівня, що використовується для роботи в каналі
зв’язку, який з’єднує два компьютери. Застосовується для одержання
віддаленого доступу до Internet по телефонних каналах зв’язку. В даний
час PPP всюди заміщує свого попередника – SLIP, із яким він несумісний.
Опис протоколу наведено в RFC 1134, 1171, 1172, 1661.

Protocol

Протокол

Сукупність семантичних та синтаксичних правил, що визначають поведінку
комп’ютерів і програм під час їхньої взаємодії в мережі. Сфера дії
протоколів поширюється від регламентації порядку посилки бітів по
фізичних лініях до форматів повідомлень електронної пошти.

Proximity search

Пошук із відстанню

Пошук, при якому користувач указує можливу “відстань” між ключовими
словами в пошукових документах. Така відстань вимірюється в кількості
окремих слів, розташованих між ключовими словами. При пошуку може
вказуватися як максимально можлива відстань, так і діапазон.

Proxy server

Проксі сервер

Програмне забезпечення, що виконує роль проміжної ланки при
інформаційному обміні між захищеною мережею і Internet. Іноді
називається програмним шлюзом або ретранслятором.

Push

Технологія інформаційного забезпечення в Internet. Заснована на
автоматичному одержанні інформації шляхом “виштовхування” раніше обраних
тематичних інформаційних розділів (PUSH-каналів) на комп’ютер
користувача після встановлення з’єднання з відповідним Web-вузлом.
PUSH-технології, що мали велику популярність при виникненні, у даний час
звужують сферу свого застосування.

Query

Запит

Певним чином складений набір слів, словосполучень і службових символів,
що характеризує інформацію, яку хоче знайти користувач.

Query-By-Example (find similar)

Запит за прикладом (пошук подібного)

Запит на пошук документів, релевантних знайденим раніше. Кожна
інформаційно-пошукова система, у якій передбачена дана функція,
інтерпретує і реалізує її по-своєму. Значно полегшує процес формування
пошукового запиту. Результат виконання запиту часто непередбачений.

Query Expansion

Розширений запит

Дозволяє деталізувати пошуковий запит і область пошуку, що задаються для
інформаційно-пошукової системи. Наприклад, може вказувати діапазон дат
документів, мову подання інформації, тип та інше. Застосовується для
більш точного завдання критеріїв пошуку.

Relevancy

Релевантність документа

Міра того, наскільки точно той або інший документ, знайдений
інформаційно-пошуковою системою, відповідає критеріям, зазначеним у
запиті користувача. Як правило, подається в числовій формі. Єдиних
поглядів на це поняття немає. Далеко не завжди документ, відзначений
інформаційно-пошуковою системою найбільш релевантним за формальними
ознаками, буде таким на думку самого користувача.

Retrieval Web-server

Пошуковий Web-сервер

Web-сервер, призначений для пошуку інформації в Internet. Як правило,
запит на пошук інформації вказується у вигляді виразу, який містить
ключові слова, шляхом заповнення простої або розширеної форми запиту.
Отриманий від пошукового сервера результат, являє собою відсортований
список адрес Web-сторінок, що формально задовольняють пошуковому запиту.

RFC (Request for Comments)

Запит для коментарів

Сукупність документів, що публікуються та у яких викладаються стандарти,
проекти стандартів і принципово узгоджені ідеї щодо діяльності Internet.
Ці документи фактично регламентують функціонування Internet. Перший RFC
вийшов у 1969 році. Загальне число RFC на сьогодні перевищує дві тисячі.

Script

Сценарій

Набір команд на інтерпретуючій мові програмування. Термін “сценарій”
використовується стосовно короткого коду, що інтерпретується, який
написано на таких мовах, як JavaScript, Perl або ін.

Search Engine

Пошуковий механізм

Основний компонент будь-якої інформаційно-пошукової системи. Програмний
модуль, що здійснює пошук у базі даних за запитом (пошуковим
розпорядженням), заданим користувачем.

Server

Сервер

1. Програма, що дозволяє комп’ютеру в мережі надавати послуги (ресурси)
іншим програмам (процесам).

2. Мережні комп’ютери (локальної або глобальної мережі), що віддають
частину своїх ресурсів для загального використання іншим користувачам
системи.

SGML (Standard Generalized Markup Language)

Стандартна узагальнена мова розмітки документів

Стандарт ISO 8879:1986. SGML описує метамову створення мов розмітки
документів, що дозволяє виділити й описати структуру документа та власне
його текстове наповнення безвідносно до будь-якого текстового процесора.
Мова гіпертекстової розмітки HTML, що використовується в Internet,
заснована на концепціях SGML.

Shareware

Програмне забезпечення, доступне умовно-безкоштовно.

Site Frequency

Частота відвідування Web-сайту

Усереднена величина, що вказує, як часто користувачі відвідують
Web-сайт.

Site Reach

Розмір аудиторії сайту

Кількість унікальних відвідувачів, які зайшли на сайт за визначений час.

SLIP (Serial Line Internet Protocol)

Міжмережний протокол послідовного каналу

Комунікаційний протокол, що підтримує з’єднання з Internet через
комутований канал зв’язку за допомогою протоколу TCP/IP. SLIP-простий,
але малоефективний, тому в даний час заміщується на PPP. Протоколи SLIP
і PPP несумісні. Опис протоколу подано у RFC 1055.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Простий протокол пересилки пошти

Стандартний протокол електронної пошти Internet. Визначений у RFC 821.
Описи відповідних форматів повідомлень приведені в RFC 822.

Spider (Crawler, Bot, Robot)

Робот

Невід’ємна складова пошукової системи в Internet. Відповідно до заданого
сценарію, відвідує Web-сторінки, проводить копіювання й індексацію
цілком або частково їхнього вмісту і далі слідує за посиланнями,
знайденими на даній сторінці. Інформація, отримана роботом у результаті
обходу серверів Internet, заноситься в індекс інформаційно-пошукової
системи.

SQL (Structured Query Language)

Мова структурованих запитів

Мова системи управління базою даних, що використовує відповідні команди
і синтаксис для управління процесом взаємодії й опрацювання даних у базі
даних.

SSL (Secure Socket Layer)

Протокол Netscape для забезпечення захищених транзакцій користувачів у
мережах, що використовують протоколи TCP/IP. Відповідно до цього
протоколу клієнти і сервери можуть аутентифікувати один одного, а потім
обмінюватися зашифрованими даними.

Stemming

Морфологічний пошук

Можливість інформаційно-пошукової системи шукати слово в документах не
тільки в строго заданому вигляді, але і у всіх його морфологічних
формах. Наприклад, слову “програма” будуть відповідати: “програмі”,
“програмний” і т. і.

Stop words

Стоп-слова

Слова, що виключаються з індексу системи та/або з запиту користувача.
Окремі інформаційно-пошукові системи для скорочення розмірів індексу і
збільшення продуктивності не включають в індекс слова, які часто
зустрічаються на Web-сторінках. Це можуть бути прийменники, вигуки та
інші слова та словосполучення, які не несуть змістового навантаження.

System Administration

Системне адміністрування

Процедура Системного адміністрування використовується в більшості
випадків для задання системних параметрів, редагування облікових файлів,
управління базами даних і контролю за роботою системи. Здійснюється
системним адміністратором (System Administrator).

System Administrator

Системний адміністратор

Користувач, що володіє правом системного адміністрування комп’ютерної
системи.

Targeting

Реклама, яка спрямована на певну цільову аудиторію

Показ рекламного банера тільки визначеному колу користувачів (цільової
аудиторії), яке найбільш цікавить рекламодавця. Наприклад, деякі
пошукові системи за запитами користувачів визначають область їх
інтересів і показують банери, які відповідають певній тематиці.

TCP (Transmission Control Protocol)

Протокол управління передачею

Один із протоколів, на якому побудована робота Internet. При передачі
даних по мережі він розбирає повідомлення на пакети, кожний із яких
доставляється за вказаною адресою (за допомогою протоколу IP), перевіряє
цілісність пакетів і складає їх у потрібному порядку у вихідне
повідомлення.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Протокол управління передаванням/Протокол Internet

Сімейство протоколів, які використовує Internet. Назвою підкреслюється
фундаментальність IP для технології Internet (TCP базується
безпосередньо на IP).

Thesaurus

Тезаурус

Словник лексичних одиниць (ключових слів), який базується на лексиці
природної мови, що відображає семантичні відношення між лексичними
одиницями. Використовується в інформаційно-пошукових системах для
уточнення сфери дії пошукового запиту.

Traffic

Трафік

1. Потік даних у середовищі передачі даних. Використовується для виміру
обсягу даних, переданих через канал зв’язку за період часу.

2. Кількість відвідувачів Web-сайту (або його визначеної Web-сторінки)
за одиницю часу (день, місяць і т.д.).

3. Іноді під цим терміном розуміється кількість звертань до Web-сайту.

Upload

Вивантаження

Процес копіювання файлів із комп’ютера користувача і запису на
віддалений комп’ютер (хост). Процес по дії зворотній Download.

URL (Uniform Resource Locator)

Уніфікований локатор ресурсів

Унікальне ім’я файла або ресурсу в Internet, що дозволяє одержати до них
доступ. Включає в себе тип протоколу (http, ftp, telnet, gopher, WAIS та
ін.), ім’я серверу і шлях до файлів. URL використовується для позначення
адреси, за якою знаходиться об’єкт в Internet. При написанні URL адресі
завжди передує двокрапка і подвійний слеш (//).

Приклад URL: HYPERLINK “http://www.elvisti.com” \t “_blank”
http://www.elvisti.com .

Usenet

Некомерційна, неформальна, сукупність систем (мереж, хостів,
комп’ютерів), що обмінюються телеконференціями. Usenet є попередницею
Internet і спочатку була UUCP-мережею, яка зв’язувала декілька
комп’ютерів. Usenet сьогодні – це величезна віртуальна мережа, що
охоплює велику кількість різноманітних мереж і окремих комп’ютерів. В
даний час Usenet – це елемент технології Internet для роботи з новинами.

UUCP (UNIX-to-UNIX copy program)

Протокол (програма) копіювання файлів з однієї UNIX-системи в іншу
UNIX-систему. UUCP не підтримує протокол IP. Модифікація клієнтської
частини системи для роботи в середовищі MS-DOS має назву UUPC.

Vertical Web-portal, vortal

Вертикальний Web-портал, вортал

Спеціальні Web-сайти, до яких звертаються користувачі, що цікавляться
якою-небудь визначеною темою. Слово “вертикальний” має на увазі
відношення Web-сайтів до однієї тематики. Технологія вертикальних
порталів – “ворталів” – одержує все більше поширення в корпоративних
мережах.

Video Clip

Відеокліп

Коротка відеопослідовність, що може бути вбудована у Web-сторінку.

Virtual money

Віртуальні гроші

Технологія, що у недалекому майбутньому може витиснути недостатньо
надійні “карткові” платежі в Internet. Віртуальні гроші, записані в
пам’ять персонального комп’ютера, можуть забезпечити виконання
різноманітних грошових операцій через Internet.

Virtual payments

Віртуальні платежі

Одна з технологічних основ електронної комерції. Використання мережі
Internet для розрахунків шляхом заповнення відповідних форм і вказівки
реквізитів кредитних карток.

Virtual reality

Віртуальна реальність

Модель реальної дійсності або деяких абстракцій, втілена у
високотехнологічному устаткуванні, що здійснює безпосередній вплив на
свідомість людини через його органи почуттів. Має безпосереднє
відношення до Internet-технологій.

Visit and Visitor

Відвідування та відвідувач

Відвідування – звернення користувача до певної Web-сторінки. Як
унікальні не фіксуються звернення користувача до Web-сторінки протягом
короткого періоду часу (наприклад, протягом 1 години). В цьому контексті
– унікальний відвідувач – це користувач, який здійснив унікальне
відвідування Web-сторінки.

Visited Links

Відвідане гіперпосилання

Гіперпосилання, що було відвідане (активізоване). Колір гіперпосилання ,
що було відвідане, змінюється на інший і встановлюється при відповідному
налаштовуванні Web-браузера.

VRML (Virtual Reality Modeling Language)

Мова опису об’єктів віртуальної реальності

Спеціальна мова розмітки для опису об’єктів віртуальної реальності.

WAIS (Wide Area Information Service)

Служба пошуку розподіленої інформації

1. WAIS-протокол Internet, що дозволяє здійснювати пошук інформації в
Internet відповідно до бібліографічного стандарту Z39.50.

2. Інформаційно-пошукова система, побудована відповідно до
WAIS-протоколу. В даний час WAIS-системи повсюдно інтегруються із
середовищем WWW.

Web

Походить від англійського Web – “павутиння”. При згадуванні у зв’язку з
Internet, вживається як синонім WWW.

Web-design

Web-дизайн

Комплекс робіт із створення Web-документів. Включає в себе розробку
основної ідеї й архітектури Web-сайту, верстання (гіпертекстову
розмітку) тексту, розміщення елементів мультімедіа, розробку власних
графічних елементів та інше.

Web-mail

Web-пошта

Internet-сервіс доставки документів із Web-серверів електронною поштою.

Web-page

Web-сторінка, Web-документ

Складова частина Web-сайта. Web-сторінка – це електронний документ, який
може включати в себе текст, зображення, JAVA аплети та інші
Web-елементи. Web-сторінка може бути сформована статично або динамічно.

Web-Portal

Web-портал

WWW-сервіс, в основі якого лежить ідея створення уніфікованого
інтерфейсу для ефективного доступу до інформації та об’єднання в одному
місці великої групи Internet-сервісів. Головна технологічна тенденція
Web-порталів на цей час складається в конвергенції Web-інформації з
програмним забезпеченням настільних систем.

Web-Site

Web-сайт

Походить від англійського “site”(ділянка). Web-сайт є сукупністю
Web-сторінок, розміщених на будь-якому сервері в Internet, що об’єднані
і пов’язані між собою за змістом або за допомогою посилань. Доступ до
Web-сайту забезпечується з використанням протоколу HTTP.

Webmaster

Web-майстер

Системний адміністратор Web-серверу або Web-сайту.

White Pages

“Білі сторінки”

Мережній аналог популярних телефонних довідників. Систематизовані
каталоги інформаційних ресурсів і структуровані списки користувачів
мережі Інтернет.

Weighting

Ваговий коефіцієнт

Коефіцієнт, який приписується лексичній одиниці в документі та
враховується для обчислення чисельного значення релевантності. Ваговий
коефіцієнт може залежати від розташування лексичної одиниці в документі,
абзаці, реченні. Крім того, ваговий коефіцієнт безпосередньо залежить
від змісту лексичної одиниці, її відповідності тематиці пошукової
системи, частоти зустрічання в документі. Вагові коефіцієнти можуть
приписуватися лексичним одиницям як у індексі інформаційно-пошукової
системи, так і у запитах користувача.

WWW (World Wide Web)

Графічний сервіс Internet, призначений для гіпертекстового зв’язування
мультімедійних документів у Мережі. Встановлює універсальні інформаційні
зв’язки між цими документами незалежно від їхнього фізичного розміщення
у Мережі. Для завантаження Web- документів і інших даних із WWW серверів
використовує протокол HTTP.

WWW-server

WWW-сервер

1. Сукупність Web-сторінок, об’єднаних загальною ідеєю і дизайном, що
розташовуються, як правило, на одному комп’ютері (див. Web-сайт).

2. Серверне програмне застосування, яке використовується для публікації
та надання інформації на World Wide Web.

WYSIWIG (What You See Is What You Get)

“Що бачиш, те й одержиш”

Абревіатура для позначення парадигми комп’ютерного дизайну. Інтерфейс
редагування, у якому файл, що створюється, відображається точно так, як
буде поданий кінцевому користувачу.

Z39.50

Інформаційно-пошуковий протокол для бібліографічних систем. Покладений в
основу служби пошуку розподіленої інформації в Internet -WAIS.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020