.

Функціональний аспект вивчення елементів АСУ (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2395
Скачать документ

Реферат на тему

Функціональний аспект вивчення елементів АСУ

Функціональний аспект вивчення елементів АСУ дає змогу виділити
забезпечуючу і функціональну частини АСУ. Склад цих частин
регламентується Державним стандартом та іншими керівними й методичними
матеріалами зі створення АСУ.

Забезпечуюча частина АСУ складається з підсистем, які автоматизують
розв’язування задач з використанням ЕОМ та інших технічних засобів
управління в установлених режимах функціонування. Склад забезпечуючої
частини АСУ, як правило, однорідний для різних систем, що дає змогу
реалізувати принцип сумісництва різних систем у процесі їх
функціонування. Обов’язковими елементами забезпечення АСУ є
інформаційне, лінгвістичне, технічне, програмне, математичне, правове,
організаційне та ергономічне.

Інформаційне забезпечення АСУ (ІЗ) — це сукупність проектних рішень за
розмірами, розміщенням, формами організації інформації, яка циркулює в
АСУ. Воно містить сукупність показників, форм документів,
класифікаторів, нормативної бази, а також персонал, який забезпечує
надійність зберігання, своєчасність і якість технології обробки
інформації. –

Лінгвістичне забезпечення (ЛЗ) об’єднує сукупність мовних засобів для
формалізації природної мови, побудови і поєднання інформаційних одиниць
у процесі спілкування персоналу АСУ із засобами обчислювальної техніки.
За допомогою лінгвістичного забезпечення здійснюється спілкування людини
з машиною. ЛЗ включає інформаційні мови для описання структури одиниць
інформаційної бази АСУ; мови управління та маніпулювання даними
інформаційної бази АСУ; мовні засоби інформаційно-пошукових систем;
мовні засоби автоматизації проектування АСУ; діалогові мови спеціального
призначення та інші мови; систему термінів і визначень, які
використовуються в процесі розробки й функціонування АСУ.

Технічне забезпечення АСУ (ТЗ) являє собою сукупність усіх технічних
засобів (технічні засоби збору, реєстрації, передачі, обробки,
відображення інформації, оргтехніки та ін.), які використовуються при
функціонуванні АСУ. Структурними елементами ТЗ поряд з технічними
засобами є також методичні і керівні матеріали, технічна документація і
персонал, що обслуговує ці технічні засоби.

Програмне забезпечення АСУ (ПЗ) містить сукупність програм на носіях,
даних і програмних документів, яка призначена для відлагодження,
функціонування й перевірки роботоздатності АСУ. До складу ПЗ входять
загально-системні і спеціальні програми, а також інструктивно-методичні
матеріали щодо застосування програмного забезпечення і персонал, який
розробляє його й організує супровід на весь період життєвого циклу АСУ.
До системного ПЗ належать програми, які розраховані на широкий загал
користувачів і призначені для організації обчислювального процесу та
розв’язування задач з обробки даних, які зустрічаються найчастіше. Такі
програми дають змогу розширювати функціональні можливості ЕОМ,
автоматизувати планування черги обчислювальних робіт, контроль і
управління процесом обробки даних, а також автоматизувати працю
програмістів. Спеціальне ПЗ — це сукупність програм, які розроблюються
для конкретної АСУ. Воно містить пакети прикладних програм (ППП), які
виконують організацію даних і їх обробку при розв’язуванні
функціональних задач АСУ.

`!V,//////////oeeYOAE?????

&

dha$ числювальних методів, проектувальники АСУ.

Організаційне забезпечення АСУ (03) — це комплекс документів, які
регламентують діяльність персоналу АСУ в умовах функціонування. У
процесі розв’язування задач управління даний вид забезпечення визначає
взаємодії працівників АСУ з технічними засобами та між собою. 03
реалізується в різноманітних методичних і керівних документах за
стадіями розробки, упровадження, функціонування і супроводження АСУ.

Правове забезпечення АСУ являє собою сукупність правових норм, які
регламентують правостосунки при створенні й упровадженні АСУ. Правове
забезпечення на етапі розробки АСУ охоплює нормативні акти, що пов’язані
з договірними стосунками підрядника і замовника в процесі створення АСУ,
з правовим регулюванням різних відхилень у ході цього процесу, а також
зумовлені потребою забезпечити процес розробки АСУ різними видами
ресурсів. Правове забезпечення на етапі функціонування АСУ передбачає
визначення структури АСУ в конкретних галузях державного управління,
права, обов’язки і ступінь відповідальності персоналу АСУ, порядок
створення і використання інформації в АСУ, процедури її реєстрації,
збору, зберігання, передачі і обробки і т. ін.

Ергономічне забезпечення АСУ (ЕЗ) як сукупність методів і засобів, які
використовуються на різних етапах розробки та функціонування АСУ,
призначене для створення оптимальних умов високоефективної і
безпомилкової діяльності людини, спрямованої на якомога швидше освоєння
цієї системи. До складу ЕО входять: комплекс різноманітної документації,
яка містить ергономічні вимоги до робочих місць, інформаційних моделей,
умов діяльності персоналу, а також набір найдоцільніших способів
реалізації цих вимог і здійснення ергономічної експертизи рівня їх
реалізації; комплекс методів, навчально-методичної документації і
технічних засобів, які забезпечують обгрунтованість вимог до рівня
підготовки персоналу, і т. ін.

2. Сукупність функціональних підсистем становить функціональну частину
АСУ. Вона визначає склад, порядок і принципи взаємодії функціональних
підсистем для досягнення поставленої перед економічним об’єктом як
системою мети функціонування. Основні принципи декомпозиції —
виокремлення самостійних функціональних підсистем — такі: відносна
самостійність кожної з підсистем, тобто наявність конкретного об’єкта
управління; наявність відповідного набору функцій і функціональних задач
з чітко вираженою локальною метою функціонування; мінімальний склад
елементів, що входять до системи; наявність одного або кількох локальних
критеріїв, які сприяють оптимізації режиму роботи підсистем і узгоджені
з глобальним критерієм оптимізації функціонування АСУ.

Декомпозиція функціональної частини АСУ відбувається не довільно, а з
урахуванням певних підходів. Найчастіше використовується структурний і
функціональний підходи, пов’язані з дією місцевого та функціонального
принципів управління. У разі структурного підходу декомпозицію
провадять, виходячи зі структурної організації об’єкта управління.
Підсистеми виокремлюються згідно з конкретними підрозділами та службами,
які існують на об’єкті управління. При функціональному підході в основу
виокремлення підсистем покладаються ознаки, які характеризують функції
управління. До них належать фази управління (планування, облік, контроль
тощо), періоди (цикли) управління, рівні управління, види керованих
ресурсів тощо.

Література

1. Селиванов В.А., Кучумов А.А., МТУСИ Ермакова М.В., Галанин С.Ю.,
Панин М.П. Концепция построения автоматизированной системы управления
метрологическим обеспечением отрасли Фирма “Палитра систем”, Москва,
2008г.

2. Материалы журнала “Открытые системы” №1(21), 2007 г.

Липаев В.В. Проектирование математического обеспечения АСУ. М.:
Советское радио, 1977.

3. Положення про відділ АСУ Хмельницького обласного центру зайнятості

4. Наука управляти: з iсторii менеджменту. Хрестоматiя. Упоряд. Слепцов
I.О. К. Либiдь, 1993.

4. Управление – это наука и искусство. Сборник, М.,

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020