.

Функції (в Excel ) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
30 12432
Скачать документ

ФУНКЦІЇ

Для виконання табличних обчислень потрібні формули. Оскільки деякі
формули і їхні комбінації зустрічаються дуже часто, те програма Excel
пропонує більш 400 заздалегідь вбудованих формул, що називаються
функціями.

Всі функції розділені по категоріях, щоб у них було простіше
орієнтуватися. Умонтований Конструктор функцій допомагає на всіх етапах
роботи правильно застосовувати функції. Він дозволяє побудувати й
обчислити більшість функцій за два кроки.

У програмі є упорядкований за алфавітом повний список усіх функцій, у
котрому можна легко знайти функцію, якщо відомо її ім’я; у противному
випадку варто робити пошук по категоріях.

Багато функцій різняться дуже незначно, тому при пошуку по категоріях
корисно скористатися стислими описами функцій, що пропонує Конструктор
функцій. Функція оперує деякими даними, що називаються її аргументами.
Аргумент функції може займати один осередок або розміщатися в цілій
групі комірок. Конструктор функцій робить допоиогу у завданні будь-яких
типів аргументів.

Наприклад:

=СУММ(А5:А9) – сума комірок А5, А6, А7, А8, А9;

=CP3HA4(G4:G6) – середнє значення комірок G4, G5, G6.

Мастер функцій.

Виділіть ту комірку, у якій повинний з’явитися результат обчислень.
Потім натискуванням по 14-й піктограмі Мастер функцій (із значком fx)
відчиніть діалогове вікно Мастер.

У лівому полі цього вікна перераховані категорії функцій, а в правому –
функції, що відповідають обраній категорії. Для того щоб побачити усі
функції, варто клацнути мишею по опції Все у поле категорій.

Клацніть мишею за назвою потрібної Вам функції, тоді назва функції
з’явиться в окремому рядку разом із стислим описом цієї функції. Тут же
вказуються типи аргументів функції і їхня кількість. Аргументи задаються
на такому кроку роботи з мастером. Щоб перейти до нього, клацніть по
командній кнопці Далее.

На другому кроку в діалоговому вікні Мастер вказуються аргументи
функції. Мастер розрізняє аргументи, що повинні враховуватися
обов’язково, і необов’язкові аргументи. Щоб задати аргумент функції,
потрібно або ввести його адресу з клавіатури, або в таблиці
промаркировать область, де він розташований. Тоді адреса аргументу
функції з’явиться у відповідному полі діалогового вікна Мастера.

При роботі з Мастером завжди можна повернутися до першого кроку,
клацнувши по командній кнопці Назад, і вибрати іншу функцію. Якщо всі
аргументи функції були зазначені правильно, у правому верхньому полі
з’являється результат обчислення цієї функції, що буде приміщений у
таблицю. Клацніть по командній кнопці Готово, щоб закрити вікно Мастер
функцій.

Після цього в зазначеній комірці таблиці з’явиться результат обчислень,
але комірка залишиться виділеною. У складальному рядку можна побачити
обрану

функцію разом із відповідними аргументами. Функції можуть входити одна в
іншу, наприклад:

=СУММ(Р1 :Р20); ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(Н4:Н8);2);

Для введення функції у комірку необхідно: . * виділити комірку для
формули;

* викликати Мастер функций за допомогою команди Функция меню Вставка або
кнопки (x ;

* у діалоговому вікні, що з’явилося, вибрати тип функції в переліку
Категория і потім потрібну функцію в переліку Функция;

* натиснути кнопку ОК;

* у полях Число1, Число2 та ін. наступного вікна ввести аргументи
функції (числові значення або посилання на комірки);

* щоб не вказувати аргументи з клавіатури, можна натиснути кнопку, яка

знаходиться праворуч поля, і виділити мишею ділянку комірок, що містять
аргументи функції; для виходу з цього режиму слід натиснути кнопку, яка
знаходиться під рядком формул;

* натиснути ОК. Уставити у комірку функцію суми СУMM можна за допомогою
кнопки

Редагування функцій

Клацніть мишею по комірці, де знаходиться функція. Потім натиснемо по
піктограмі Мастер функцій відчиніть діалогове вікно Мастер функцій.

У цьому вікні дається назва функції, приводиться її стислий опис і
перераховуються її аргументи. Для того щоб змінити вміст поля, де
знаходяться аргументи, випливає або безпосередньо внести нові адреси,
або виділити відповідну групу комірок. Після закінчення редагування
варто клацнути по командній кнопці Готово.

Після натискування по комірці, де знаходиться функція, у складальному
рядку з’явиться текст функції, що містить значення аргументів. Тому
редагування можна виконати безпосередньо в складальному рядку, не
звертаючись до Конструктора функцій. Для цього потрібно клацнути мишею в
тій позиції складального рядка, де необхідно виправити помилку. Зліва
від рядка з’являться три командні кнопки (із значком X, “галочкою” і
fx).

У тій позиції, де було виконане натискування, з’явиться мерехтливий
текстовий курсор. З цієї позиції можна вводити нові символи з
клавіатури. Натискування по піктограмі з хрестиком відміняє всі зроблені
зміни, так що вміст комірки залишається без зміни. Натискування по
піктограмі з “галочкою” підтверджує зміна, і в комірці з’являється нове
значення.

Обчислення суми

Виділіть комірку, де повинна розташовуватися сума, і клацніть мишею по
13-й піктограмі додавання.

У складальному рядку з’явиться знак рівності і слово “SUM”, за яким у
скобках звичайно випливає адреса деякої областіі, що програма пропонує
після аналізу сусідніх комірок у якості області підсумовування. Якщо
Excel “угадала” правильно, клацніть по піктограмі з “галочкою”.

У противному випадку виділіть групу комірок, що потрібно скласти. Можна
виділити декілька несуміжних груп комірок, використовуючи клавішу
[Ctrl]. Цю клавішу потрібно утримувати в натиснутому стані доти, поки
всі групи не будуть виділені.

Адреси груп можна ввести з клавіатури. У цьому випадку потрібно
пам’ятати, що адреси початкової і кінцевої комірки групи розділяються
двокрапкою, а адреси різноманітних груп – комою (або крапкою з комою).
Крім цього у формулу можна ввести і числові доданки. Після цього
клацніть по піктограмі з “галочкою”, щоб обчислити суму.

Обчислення середнього значення

Виділіть комірку, де повинно розташовуватися середнє значення, і
клацніть по піктограмі Мастер функцій.

Відчиниться діалогове вікно Мастер. У правому полі клацніть за назвою
функції СРЗНАЧ. Потім натискуванням по командній кнопці Далее перейдіть
до другого кроку роботи з Конструктором.

На другому кроку потрібно зазначити аргументи цієї функції. Тут також
для маркірування можна або використовувати мишу в сполученні з клавішею
[Ctrl], або вводити адресу з клавіатури.

На закінчення потрібно закрити вікно Мастера функцій натисненням по
командній кнопці Готово, після чого в таблиці з’явиться середнє
значення.

Обчислення розміру лінійної амортизації.

Для обчислення розміру лінійної амортизації якогось устаткування
(наприклад, верстата) потрібно знати його купівельну вартість,
тривалість експлуатації і залишкової вартості. Припустимо, що ця
інформація уже внесена в таблицю. Виділіть комірку, де буде знаходитися
значення лінійної амортизації, і викликайте Конструктор функцій.

На першому кроці виберіть категорію Финансовые. У правому полі клацніть
по абревіатурі SLN (функція лінійної амортизації). Конструктор видає
стислий опис цієї функції. Потім клацніть по командній кнопці Далее.

На екрані з’явиться друге діалогове вікно Конструктора функцій. У цьому
вікні зазначте аргументи функції. Закінчивши запровадження аргументів,
клацніть по командній кнопці Готово. Після цього в зазначеній комірці
таблиці з’явиться значення лінійної амортизації.

Комбінування функцій

Першу функцію у формулі можна задати за допомогою Конструктора функцій.
Потім активізуйте складальний рядок і введіть із клавіатури знак
арифметичної операції, що зв’язує функції. Для запровадження другої
функції також запустите Конструктор функцій безпосередньо зі
складального рядка (піктограма зі значком fx). У такий спосіб можна
зв’язати один з одним довільне число функцій.

Функції можуть зв’язуватися оператором композиції, коли одна (внутрішня)
функція є аргументом іншої (зовнішньої) функції. Для утворення
композиції введіть звичайною уявою зовнішню функцію і виділіть комірку,
де вона розташована. Потім активізуйте складальний рядок і клацніть у
ній по аргументі, замість якого повинна бути уставлена внутрішня
функція. Після цього запустите Конструктор функцій і виберіть внутрішню
функцію. Цей процес потрібно повторити для кожної внутрішньої функції,
якщо вкладень декілька. При цьому варто пам’ятати, що аргументи функцій
відокремлюються одна від іншої комою.

Таким чином, аргументами функцій можуть бути числа, окремі комірки,
групи комірок і інші функції.

Текстовий режим індикації функцій

У звичайному режимі програма Excel вводить у таблицю результати
обчислень по формулах. Можна змінити цей режим і ввести текстовий
індикації (відображення) формул, натиснувши комбінацію клавіш [Ctrl-~]

Після цього на екрані стають значні не результати обчислень, а тексти
самих формул і функцій. У цьому режимі збільшується ширина стовпчиків,
щоб можна було побачити усю формулу і спробувати знайти помилку.

Часто робочий лист не поміщається цілком на екрані, що затрудняє пошук
помилок. Крім того, досить стомлююче довгий час шукати на моніторі
причину помилки. Тому рекомендується роздруковувати таблицю в текстовому
режимі. Для цього можна вибрати альбомну орієнтацію листа, навіть якщо
сама таблиця була зроблена в розрахунку на портретну орієнтацію. При
альбомній орієнтації на лист паперу поміщається таблиця з дуже широкими
стовпчиками.

ОБМІН ДАНИМИ

Обмін даними дозволяє користувачу Excel імпортувати у свої таблиці
об’єкти з інших прикладних програм і передавати (експортувати) свої
таблиці для вбудовування в інші об’єкти.

Концепція обміну даними є однієї з основних концепцій середовища
Windows. Між об’єктами, що опрацьовуються різноманітними прикладними
програмами, створюються інформаційні зв’язки, наприклад, між таблицями і
текстами. Ці інформаційні зв’язки реалізовані динамічно, наприклад,
копія таблиці, умонтована в текст, буде обновлятися усякий раз, коли в
її оригінал вносяться зміни.

На жаль, не всі прикладні програми підтримують механізм обміну даними,
але програма Excel ставиться тут до лідерів. Вона підтримує новітній
стандарт в обміні даними, що називається OLE 2.0 (Object Linking and
Embedding).

J. У.

Перекладіть покажчик комірок у лівий верхній ріг вільної області
робочого листа і викликайте директиву Обьект із меню Вставка. Програма
Excel видає список об’єктів, що можна включити в таблицю і для якого у
системі є відповідні програмні опрацювання. Утримання цього списку
залежить від набору програм, що були встановлені в системі Windows.
Виберіть із списку об’єкт Картинки і клацніть по командній кнопці ОК.

При виході редактор запитує, чи створювати динамічний зв’язок із цим
малюнком. Тут варто відповісти Yes. Тоді створюється динамічний
інформаційний зв’язок (у стандарті OLE) між малюнком на робочому листі і
графічному редакторі. Малюнок з’являється на робочому листі в
зазначеному місці поруч із таблицею.

Двічі клацніть лівою кнопкою миші усередині рамки, у якій знаходиться
малюнок. Після цього автоматично запускается графічний редактор
Paintbrush, оскільки в нього з цим малюнком був встановлений
інформаційний зв’язок.

Тепер у малюнок можна внести зміни, використовуючи засобу, надані
графічним редактором. На закінчення потрібно викликати директиву Вьіход
із меню Файл, щоб вийти з графічного редактора і повернутися в програму
Excel. При виході редактор знову пропонує зберегти інформаційний
зв’язок. Тут також потрібно вибрати відповідь Yes. Після цього керування
повертається програмі Excel, і змінений малюнок з’являється в тому ж
місці поруч із таблицею.

Запустите програму Excel і виділіть таблицю, у якій знаходяться потрібні
дані. Потім клацніть на основній панелі по 5-й піктограмі. Програма
Excel скопіює таблицю в буфер проміжного збереження середовища Windows.

Прикладная программа Excel

Завершите роботу з програмою Excel і викликайте текстовий редактор
WinWord разом із своїм документом. Клацніть мишею в тому місці тексту,
де потрібно вставити таблицю. Потім на основній піктографічній панелі
редактора клацніть по піктограмі вставки з буфера (у редакторі Word це
6-а піктограма, у Excel – 9-а). Після цього таблиця буде вставлена в
текстовий доку

Висновок

Головна задача даної презинтації – вивчення програми Excel.

Дана презинтація складається з ЗО слайдів.

При створенні даної курсової роботи використовувались такі програмні
засоби як:

– PowerPoint

– Paint

– Word

– Excel

При роботі використовувався комп’ютер Authentic AMDx86 Family 5 Model 0
Stepping 1;1б,0 МБ ОЗУ; стандартний монітор Cirrus Logic 5446 PCI.

Список використаної літератури

Рудненко В.Д.,Макарчук О.М., Патланжоглу М.О.Практичний курс інформатики
/ За ред. Мадзігона В.М. – К.:Фенікс, 1997. -304 с.

Глушаков С.В. ,Персональний комп’ютер. Учебний
курс.-Харків:Фомо;М.:ООО.Фирма “Издательство Аст”,2000.-499с.

Вонг Microsoft ОШсе 97 Windows для “чайников”.Пер.с
англ.-К.:Диалектика,1997.-320с.

Линвингстон Б.,Секрети Windows 95.-К.:Комиздат,Диалектика,199б.-5бОс.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020