.

Електронний підручник на уроці географії (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3103
Скачать документ

Реферат на тему:

Електронний підручник на уроці географії

ПЛАН

1. Суть електронного підручника.

2. Переваги електронного підручника.

3. Сучасні географічні електронні підручники та інші СD-посібники.

1. Суть електронного підручника

Сьогодні з’являється безліч програм (програмних засобів навчального
призначення) із географії, за допомогою яких можна вирішувати
найрізноманітніші навчально-методичні завдання. У географії, як і в
багатьох інших науках, не можливо принести в клас предмет вивчення –
природні і соціальні об’єкти, процеси, але можливо, за допомогою
комп’ютера, показати дітям динамічні моделі (наприклад, циркуляцію
повітряних мас на планеті, рух літосферних плит і багато чого іншого).
Інтерактивні засоби дозволяють керувати вчителю й учню потоком
інформації, акцентуючи увагу на найбільш цікавих чи складних моментах
досліджуваного матеріалу. У викладанні географії необхідно
використовувати нові можливості мультимедійних додатків що комплексно
впливають практично на всі органи сприйняття людини. У змісті географії,
крім абстрактних закономірностей, велике місце надається регіональному
матеріалу, що ілюструє ці теоретичні висновки, підтверджуючи правило про
те, що краще один раз побачити, ніж сто раз почути.

Яким же арсеналом сучасних засобів навчання може скористатися вчитель?
Програми із географії умовно можна розділити на такі групи:

1. Електронні атласи і геоінформаційні системи (ГІС);

2. Електронні підручники;

3. Розвиваючі програми-іграшки;

4. “Допоміжні” програми для проведення і складання тестів, кросвордів,
готові тестові програми.

Однак продуктів, які учитель може застосовувати в процесі навчання,
безпосередньо на уроці, небагато. Тому інтерес до перших електронних
підручників із географії був особливо великий. З них і почнемо огляд
географічних програм. В даний час існують три російських електронних
підручники:

1. Мультимедіа підручник “Географія. Початковий курс”. Автор – д.п.н.
Петрова Н.Н., зав. лабораторією географічної освіти.

2. Мультимедіа підручник “Географія. Наш будинок Земля. Материки,
океани, народи, країни. 7 клас”. Авторський колектив – проф. Душина
І.В., к.п.н. Пятунін к.п.н. В.Б., Летягін А.А. Московського
педагогічного державного університету.

3. Навчальне електронне видання “Географія Росії. Природа і населення. 8
клас”. Автори – д.м.н., проф. В.П. Дронов, к.м.н., доц. Л.Е. Савельєва,
к.п.н., доц. В.Б. Пятунін к.м.н., доц. Е.А. Таможняя Московського
педагогічного державного університету.

Усі підручники видані Республіканським мультимедіа центром Міносвіти
Росії за замовленням Міністерства освіти Російської Федерації.
Українські підручники – у процесі формування.

Таким чином, можна говорити про те, що формується зовсім інший тип
навчальних видань – електронний підручник. У чому ж переваги цих
підручників. До сьогодні можна було побачити лише текст з відсканованими
ілюстраціями, що і називалося електронним підручником. Чи є в нових
посібниках що-небудь, відмінне від традиційних видань на паперовій
основі? Звичайно, не можна стверджувати, що усе, що можливо побачити на
моніторі краще, ніж у книзі, але, правильно використовуючи можливості
електронної інформації, можна домогтися багато чого. Серед основних
плюсів формування матеріалу на електронному носії можна відзначити
різнорідність навчального матеріалу (текст, ілюстрації, аудіо і
відеофрагменти, анімація), інтерактивність, миттєвий пошук.

2. Переваги електронного підручника

Електронний підручник відкриває великі перспективи в методиці викладання
матеріалу. Він має ряд безсумнівних позитивних властивостей, що вигідно
відрізняють його від традиційних підручників:

1. Текст електронного підручника супроводжується великою кількістю
слайдів і відеофрагментів, що підсилюють емоційно-особистісне сприйняття
учнем досліджуваного матеріалу, формування уявлення про територію.
Слайди супроводжуються текстом, що випливає при наведенні курсору.
Наявна велика кількість динамічних моделей, що демонструють найбільш
складні для учня процеси і явища.

2. Структурно програма включає кілька компонентів (мультимедіа розділи з
текстом аудіо – і відеофрагментами, практичними завданнями, тестами;
словник; підтримку роботи з використанням Інтернет), що дозволяє
розвивати в дитини навички самостійної роботи з декількома джерелами
інформації.

3. Контрольно-практичний розділ створює умови для первинного закріплення
отриманих на уроці знань і умінь, проведення практичних робіт,
тематичного контролю і корекції знань.

4. Форма організації навчального матеріалу у вигляді активних посилань
на ресурси в Інтернету спонукає до активної позиції дитини при вивченні
будь-якої теми.

5. Підтримка Інтернет дозволяє реалізувати можливості дистанційного
навчання.

Саме завдяки такій розмаїтості матеріалу та інтерактивності можна
створити посібник, орієнтований на багатогранне застосування. По-перше,
це робота з підручником у класі. У демонстраційному режимі за допомогою
мультимедіа чи проектора LCD-панелі і кодоскопа в кабінеті географії (за
допомогою комп’ютера). По-друге, можливе заняття в комп’ютерному класі.
По-третє, індивідуальне навчання вдома з варіантом екстернату. Нарешті,
це дистанційне навчання (у всіх підручниках реалізована
Інтернет-підтримка користувача-учня).

Для більшості вчителів найбільш цікавий “аудиторно-визначений” варіант.
І тут, перший варіант найкращий. По-перше, часто садити дітей у
комп’ютерний клас не можна, тому що дуже лімітований час роботи школярів
із ПК (особливо в 6-7 класі). По-друге, підручники орієнтовані на
демонстраційну роботу із поясненнями вчителя, оскільки не мають чітко
організованої послідовності дій учня. Дитина може потрапити в будь-який
розділ з будь-якого місця підручника, виконавши максимум чотири дії.
Індивідуальна робота обмежується і відсутністю диференційованого підходу
в структурі і викладі матеріалу.

При індивідуальній роботі вдома підручник надає допомогу учню в якості
довідника, додаткового посібника (у силу зазначених вище причин).
Дистанційне навчання, незважаючи на закладені можливості поставити
запитання викладачу, одержати контрольну роботу, не отримало подальшого
розвитку. Дистанційна підтримка передбачає зв’язок через Інтернет за
допомогою електронної пошти із конкретною і у всіх випадках тією самою
адресою, усю кореспонденцію повинен одержувати вчитель (чи група
вчителів), що підтримує всіх користувачів продукту. Це дуже обмежує
можливості дистанційного навчання. Якби користувачі могли ввести адресу
електронної пошти вчителя, свою адресу (переставши бути залежними від
єдиного центру й утворити власні групи), навчання за допомогою
телекомунікаційних засобів отримало б могутній імпульс.

Досвід використання електронних підручників показує, що найбільше
ефективно їх використання на уроці вивчення нового матеріалу чи
узагальнюючого повторення. Учителі-експериментатори відзначають, що
використання такого підручника дозволяє зробити на уроці набагато
більше, ніж за допомогою традиційних засобів, підвищити інтерес дітей до
предмету вивчення.

Продовжуючи міркування про демонстраційні можливості електронних
підручників, треба відзначити, що надалі розумно чекати в складі
підручника електронний атлас. Якісних електронних атласів, доступних на
ринку СНД на сьогоднішній день, небагато. Звичайно, необхідно відзначити
Microsoft Encarta Interactive World Atlas 2001 (огляд самої програми
поміщений на http://center.fio.ru/method/), який ввійшов у згаданий
список програм, що постачаються у сільські школи Росії. Однак у всіх
сучасних атласах є одне серйозне обмеження для користувачів – українців
– англомовність. Одночасно необхідні картографічні програми-інструменти
для створення власних картографічних посібників, картосхем, що
дозволяють наносити на карту крапкові, площинні, лінійні об’єкти (дуже
корисна функція зв’язку будь-якого об’єкта, що наноситься користувачем
чи файлом із гіперпосиланням). Такими функціями володіють
геоінформаційні системи (ГІС) і першою ластівкою, зорієнтованою на
шкілу, є ГІС “Экстремум”, створений Центром дослідження екстремальних
ситуацій Росії. На жаль, даний ГІС поки що не надійшов у відкритий
продаж.

Підручник у недалекому майбутньому повинен складатися із кількох
взаємозалежних компонентів:

1. Посібник для вчителя з наочним демонстраційним матеріалом для уроку,
орієнтований на використання презентаційних технологій.

2. Електронний атлас.

3. Генератор тестів з комплектом готових завдань. Важливо, щоб ця
програма була відкритою, тобто вчитель міг сам складати необхідні
питання. Дуже корисними функціями є моніторинг виконання тестів учнями
(скільки часу кожна дитина витратила на всі завдання, на окремі питання,
її помилки, чи бажала змінити завдання, автоматичне занесення
результатів у журнал і т.д.). На даний момент усі тести в підручниках
зроблені однотипово – вибери одну правильну відповідь з 3-4
запропонованих. Однак, вже існують системи, що дозволяють урізноманітити
завдання: вибрати кілька правильних відповідей, вибрати одну
неправильну, використовувати графічні елементи в питанні, географічні
puzzle і т.д. (зокрема в системі дистанційного навчання “ДОЦЕНТ”).

4. Посібник для дитини з практикумом, картографічними й ін. завданнями,
довідником, каталогом Інтернет-ресурсів, забезпечений дистанційною
підтримкою.

5. Окремо може доставлятися ГІС.

Таким чином, можна говорити про формування, на сьогоднішній день, нового
типу навчального посібників – електронних мультимедійних інтерактивних
підручників. Учитель, що володіє сучасними технологіями, має можливість
використовувати на уроці не тільки вищзгадані засоби, але і досить
великий перелік інших навчальних і розвиваючих програм. Нарешті, від
вивчення досить великого матеріалу є сенс переходити до навчання
прийомам самостійного пошуку інформації, її аналізу, узагальнення і
систематизації. І тут головним джерелом стає Інтернет.

3. Сучасні географічні електронні підручники та інші СD-посібники

Иллюстрированный энциклопедический словарь” Ілюстрований енциклопедичний
словник “- універсальне російське енциклопедичне видання, призначене для
широкого кола читачів. Мультимедійні уроки з географії для учнів 6
класів.РМЦ. География. Наш дом – Земля. Материки, океаны, народы и
страны. 7 класс. Мультимедіа курс розроблений відповідно до підручника
“Географія. Наш будинок – Земля. Материки, океани, народи і країни”
(автори: Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В. А.). РМЦ.

География России. Природа и население. 8 класс Для 8-го класу
загальноосвітніх навчальних закладів. Мультимедіа-видання, призначене
для вивчення учнями курсу географії в класі і вдома, факультативного
вивчення курсу географії, перевірки знань, підготовки учнями рефератів,
доповідей, використання як довідника за курсом географії
(термінологічний ілюстрований словник), дистанційного навчання. РМЦ.

География России: Хозяйство и регионы. 9 класс Навчальне електронне
видання з географії, призначене для учнів 9 класів загальноосвітніх
навчальних закладів. РМЦ.

Использование Microsoft Office в школе. Физика. География. Мировая
художественная литература. Навчально-методичний посібник для вчителів
допоможе учителю вивчити можливості, які дає застосування комп’ютера на
уроках географії. Матеріали диска безпосередньо адресовані учителям
фізики, географії, світової художньої літератури. Московське
представництво Microsoft і Республіканський мультимедіа центр.

Вокруг света. Географический атлас. Навчальна програма по географії з
іграми і вікторинами для дітей 3-8 років.Акелла/Young Genius.

Путешествие по Европе. Навчальна програма для дітей. Никита.Весь мир на
ладони. Географічний атлас-довідник для старшокласників і абітурієнтів.
Квадрат+.

Доктор Додиус на Земле. Пізнавальна програма із географії для дітей.
NMG. Веселое географическое путешествие. Для молодших школярів.
Захоплююча і пізнавальна гра для дітей, що знайомить з основами такої
науки, як Географія. Зведення про історію планети, її будівлі і розвиток
розширять кругозір і внутрішній світ вашої дитини. Разом з відомим
мандрівником і дослідником по імені Боб, що відкрив на Землі невідому
країну, ваша дитина зробить подорож у край високих гір, густих лісів,
бурхливих рік і пустель. Руссобит-М.

Россия Подорож по регіонах країни й ілюстровані розповіді про всіх
Суб’єктів Федерації в супроводі національної і класичної музики. РМЦ.

Кругосвет Російськомовна версія знаменитої енциклопедії Кольера
(Collier’s Encyclopedia) еквівалентна 20 книжковим томам. Це другий по
обсязі (після 32-томной БСЭ) великий збірник енциклопедичних знань
російською мовою. АГАМА – Кругосвет

Медиатека Кирилла и Мефодия Медіатека Кім” представляє собою величезні
збірники відео- і аудіоінформації, анімації, інтерактивних атласів і
таблиць, мультимедіа-панорам і багато чого іншого. Використовуються
сучасні інтернет-технології. Кирилл и Мефодий

Microsoft Encarta Interactive World Atlas 2001 Кирилорія. Мультимедійний
атлас-енциклопедія. http://encarta.msn.com/maps/MapView.asp”Россия на
рубеже третьего тысячелетия” Електронне видання на російській і
німецькій мовах містить загальну інформацію про Росію, включаючи збірку
про державний устрій, економіку, релігію, науку, культуру, мистецтво,
історичне минуле й ін. РМЦ.

Большая Советская энциклопедия 30 томів на трьох CD Наукове видавництво
“Велика Російська енциклопедія” © ЗАТ 2002 “Гласнет”/”Новий Диск”.

Модель России Електронна топографічна карта європейської частини СНД
представлена як довідник, у якому міститься географічна інформація,
доповнена зведеннями про сервіс (готелі, мотелі, адреси, телефони,
відстані між об’єктами), потрібна як туристам, що роблять подорожі з
пізнавальною метою, так і діловим людям, що приймають рішення, виходячи
з всього обсягу доступної інформації. Усі карти мають систему покрокової
деталізації й інструмент для виміру відстані між будь-якими
топографічними об’єктами, що дозволяє грамотно оцінювати дії на
місцевості. Дане видання є першою виданою електронною збірникою карт
європейської частини СНД, включаючи країни Балтії, у масштабі: у 1 см –
5 км. Пошукова система дозволяє швидко знаходити необхідну інформацію,
що робить це видання зручним засобом для самостійної підготовки учнями
домашніх завдань і рефератів із географії. Видавець: Formoza

Географія 6 клас. Компанія “Просвещение-МЕДИА” готує до випуску серію
нових освітніх програм – Електронну бібліотеку “Освіта”. Більш 80 карт з
індексами, описами, можливістю навігації і масштабирования; Більш 30
анимированных роликів, що наочно демонструє природні явища, недоступні
для безпосереднього спостереження; Словник, що містить географічні
терміни і поняття; Більш 40 різних таблиць з важливими статичними
даними; Біографії і портрети людей, що зіграли велику роль в історії
географії; Більш 450 фотографій, що ілюструють об’єкти і явища живої і
неживої природи; Сотні інтерактивних вправ різних типів.
“Просвещение-МЕДИА”

Шпаргалки. География. Мультимедийний навчальний посібник заснований на
принципі тестування. ГуруСофт

Дракоша і Цікава Географія. Медиа-Сервис 2000. Дракоша і Цікава
Географія відкриває серію навчальних ігрових додатків, що будуть цікаві
і дітям і дорослим будь-якого віку. Ви довідаєтеся про континенти і
країни, а також про багато цікавих фактів з усього світу. Ви зможете
пограти в захоплюючі ігри, що мають також і пізнавальний характер.
Просто перевірити свою ерудицію, довідатися для себе щось нове. У грі
подані більше 100 країн світу з короткою інформацією про кожну країну і
зображення державного прапора.

Подорож по морям и океанам. Руссобит-М. Захоплююча навчальна гра про
життя морів і їх мешканців, що допоможе дитині більше довідатися про
нашу планету і дозволить весело провести час. Розповіді про явища,
пов’язані із життям морів, супроводжуються барвистою графікою, анімацією
і чергуються з цікавими іграми.

Терра инкогнита Пізнавальна гра-подорож з великою енциклопедією
визначних пам’яток (200 міст і 100 країн). Фірма виробник: MAUS
Software, Computer Multimedia Systems. Видання і локалізація : ТОВ
“Ньюком”.

Россия: карта-справочник Велика енциклопедія географічних карт. Диск
корисний як довідкове видання в діловому і повсякденному житті, а також
може використовуватися як навчальний посібник для дітей.

Література:

1. Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. – М.:
Ученый центрпри ИЦПКПС, 1994. – 136с.

2. Законодавство України про інформацію. –К. –1998.

3. Закон України про інформацію. № 2658-12 від 2.10.1992 р.

4. Закон України “Про інформаційні агентства” № 74.95 від 28.02.1995 р.

5. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. –М. –1994.

6. Арский Ю.М., Гиляревский Р.С., Туров И.С., Черный А.И. Инфосфера:
Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе. –М.:
ВИНИТИ. –1996.

7. Бабушкин М. Web-сервер в действии. –С-Пб.: Питер. –1997.

8. Брайдо В.Л. Офисная оргтехника для делопроизводства и управления.
–М.: Филинъ. –1998.

9. Вакка Дж. Секреты безопасности Internet. –К.: Диалектика. –1997.

9. Васильев Д. Делопроизводство на компьютере. –М.: Приор. –1997.

10. Васкевич Д. Стратегии Клиент-Сервер. –К.: Диалектика. –1996.

11. Васкевич Д. Стратегия клиент-сервер. Руководство по выживанию для
специалистов по реорганизации бизнеса. К.: Диалектика. –1996.

12. Гаевский А. Справочник по программным продуктам. –К.: ДиаТайп.
–1998.

13. Грязнухина Т.А. Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях.
–К.: Наукова думка. –1990.

14. Гусев А. Технология межсетевых взаимодействий. –М.: Диалог-МИФИ.
–1997.

15. Гусева Т.В., Дайман С.Ю., Хотулева М.В., Виниченко В.Н., Заика Е.А.,
Веницианов Е.В., Молчанова Я.П. Экологическая информация и принципы
работы с ней. ECOLOGIA. Эколайн (электронная версия). –1998.

16. Дерев’янко А.Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності.
Навчальний посібник. –К. –1999.

17. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования.
Пер. с англ. –М.: Издательство “Весь мир”, –1997.

18. Ермишина Е.В. Международный обмен информацией. М.: Международные
отношения. –1988.

19. Іванов В.Ф., Мелещенко О.К. Сучасні комп’ютерні технології і засоби
масової комунікації: аспекти застосування. –К. –1996.

20. Казаков С.И. Основы сетевых технологий. –М. –1996.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019