.

Будова комп\’ютера (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
593 40326
Скачать документ

Реферат

на тему:

Будова комп’ютера

Комп’ютер – це універсальна технічна система, спроможна чітко
виконувати визначену послідовність операцій певної програми.
Персональним комп’ютером (ПК) може користуватись одна людина без
допомоги обслуговуючого персоналу. Взаємодія з користувачем відбувається
через багато середовищ, від алфавітно-цифрового або графічного діалогу
за допомогою дисплея, клавіатури та мишки до пристроїв віртуальної
реальності.

Конфігурацію ПК можна змінювати в міру необхідності. Але, існує поняття
базової конфігурації, яку можна вважати типовою:

системний блок;

монітор;

клавіатура;

мишка.

Комп’ютери випускаються і у портативному варіанті (laptop або notebook
виконання). В цьому випадку, системний блок, монітор та клавіатура
містяться в одному корпусі: системний блок прихований під клавіатурою, а
монітор вбудований у кришку.

Системний блок – основна складова, в середині якої містяться
найважливіші компоненти. Пристрої, що знаходяться в середині системного
блока називають внутрішніми, а пристрої, що під’єднуються ззовні
називають зовнішніми. Зовнішні додаткові пристрої, що призначені для
вводу та виводу інформації називаються також периферійними. За зовнішнім
виглядом, системні блоки відрізняються формою корпуса, який може бути
горизонтального (desktop) або вертикального (tower) виконання. Корпуси
вертикального виконання можуть мати різні розміри: повнорозмірний
(BigTower), середньорозмірний (MidiTower), малорозмірний (MiniTower).
Корпуси горизонтального виконання є двох форматів: вузький (Full-AT) та
надто вузький (Baby-AT). Корпуси персональних комп’ютерів мають різні
конструкторські особливості та додаткові елементи (елементи блокування
несанкціонованого доступу, засоби контролю внутрішньої температури,
шторки від пилу).

Корпуси поставляються разом із блоком живлення. Потужність блоку
живлення є одним із параметрів корпусу. Для масових моделей достатньою є
потужність 200-250 Вт.

Основними вузлами системного блоку є:

електричні плати, що керують роботою комп’ютера (мікропроцесор,
оперативна пам’ять, контролери пристроїв тощо);

накопичувач на жорсткому диску (вінчестер), призначений для читання або
запису інформації;

накопичувачі (дисководи) для гнучких магнітних дисків (дискет).

Основною платою ПК є материнська плата (MotherBoard). На ній
розташовані:

процесор – основна мікросхема, що виконує математичні та логічні
операції;

чіпсет (мікропроцесорний комплект) – набір мікросхем, що керують роботою
внутрішніх пристроїв ПК і визначають основні функціональні можливості
материнської плати;

шини – набір провідників, по яких відбувається обмін сигналами між
внутрішніми пристроями комп’ютера;

оперативний запам’ятовуючий пристрій (ОЗП) – набір мікросхем, що
призначені для тимчасового зберігання даних, поки включений комп’ютер;

постійний запам’ятовуючий пристрій (ПЗП) – мікросхема, призначена для
довготривалого зберігання даних, навіть при вимкненому комп’ютері;

роз’єми для під’єднання додаткових пристроїв (слоти).

Процесор

Процесор – головна мікросхема комп’ютера, його “мозок”. Він дозволяє
виконувати програмний код, що знаходиться у пам’яті і керує роботою всіх
пристроїв комп’ютера. Швидкість його роботи визначає швидкодію
комп’ютера. Конструктивно, процесор – це кристал кремнію дуже маленьких
розмірів. Процесор має спеціальні комірки, які називаються регістрами.
Саме в цих регістрах містяться команди, які виконуються процесором, а
також дані, якими оперують ці команди. Робота процесора полягає у
вибиранні з пам’яті у певній послідовності команд та даних і виконанні
їх. На цьому і базується виконання програм. У ПК обов’язково має бути
присутній центральний процесор (Central Rpocessing Unit – CPU), який
виконує всі основні операції. Часто ПК оснащений додатковими
сопроцесорами, орієнтованими на ефективне виконання специфічних функцій,
такими як, математичний сопроцесор для обробки числових даних у форматі
з плаваючою точкою, графічний сопроцесор для обробки графічних
зображень, сопроцесор введення/виведення для виконання операції
взаємодії з периферійними пристроями.

Основними параметрами процесорів є:

тактова частота,

розрядність,

робоча напруга,

коефіцієнт внутрішнього домноження тактової частоти,

розмір кеш пам’яті.

Тактова частота визначає кількість елементарних операцій (тактів), що
виконуються процесором за одиницю часу. Тактова частота сучасних
процесорів вимірюється у МГц (1 Гц відповідає виконанню однієї операції
за одну секунду, 1 МГц=106 Гц). Чим більша тактова частота, тим більше
команд може виконати процесор, і тим більша його продуктивність. Перші
процесори, що використовувалися в ПК працювали на частоті 4,77 МГц, а
сьогодні робочі частоти найсучасніших процесорів досягли позначки в 2
ГГц (1 ГГц = 103 МГц).

Розрядність процесора показує, скільки біт даних він може прийняти і
обробити в свої регістрах за один такт. Розрядність процесора
визначається розрядністю командної шини, тобто кількістю провідників у
шині, по якій передаються команди. Сучасні процесори сімейства Intel є
32-розрядними.

Робоча напруга процесора забезпечується материнською платою, тому різним
маркам процесорів відповідають різні материнські плати. Зараз робоча
напруга процесорів не перевищує 3 В. Пониження робочої напруги дозволяє
зменшити розміри процесорів, а також зменшити тепловиділення в
процесорі, що дозволяє збільшити його продуктивність без загрози
перегріву.

Коефіцієнт внутрішнього домноження тактової частоти – це коефіцієнт, на
який слід помножити тактову частоту материнської плати, для досягнення
частоти процесора. Тактові сигнали процесор отримує з материнської
плати, яка з чисто фізичних причин не може працювати на таких високих
частотах, як процесор. На сьогодні тактова частота материнських плат
складає 100-133 МГц. Для отримання більш високих частот у процесорі
відбувається внутрішнє домноження на коефіцієнт 4, 4.5, 5 і більше.

Кеш-пам’ять. Обмін даними всередині процесора відбувається набагато
швидше ніж обмін даними між процесором і оперативною пам’яттю. Тому, для
того щоб зменшити кількість звертань до оперативної пам’яті, всередині
процесора створюють так звану надоперативну або кеш-пам’ять. Коли
процесору потрібні дані, він спочатку звертається до кеш-пам’яті, і
тільки якщо там потрібні дані відсутні, відбувається звертання до
оперативної пам’яті. Чим більший розмір кеш-пам’яті, тим більша
ймовірність, що необхідні дані знаходяться там. Тому високопродуктивні
процесори оснащуються підвищеними обсягами кеш-пам’яті. Розрізняють
кеш-пам’ять першого рівня (виконується на одному кристалі з процесором і
має об’єм порядку декілька десятків Кбайт), другого рівня (виконується
на окремому кристалі, але в межах процесора, з об’ємом в сто і більше
Кбайт) та третього рівня (виконується на окремих швидкодійних
мікросхемах із розташуванням на материнській платі і має обсяг один і
більше Мбайт).

У процесі роботи процесор обробляє дані, що знаходяться в його
регістрах, оперативній пам’яті та зовнішніх портах процесора. Частина
даних інтерпретується як власне дані, частина даних – як адресні дані, а
частина – як команди. Сукупність різноманітних команд, які може виконати
процесор над даними, утворює так звану систему команд процесора. Чим
більший набір команд процесора, тим складніша його архітектура, тим
довший запис команд у байтах і тим довша середня тривалість виконання
команд.

Так, процесори Intel, які використовуються в IBM-сумісних ПК,
нараховують більше тисячі команд і відносяться до так званих процесорів
із розширеною системою команд – CISC-процесорів (CISC – Complex
Instruction Set Computing). На противагу CISC-процесорам розроблено
процесори архітектури RISC із скороченою системою команд (RISC – Reduced
Instruction Set Computing). При такій архітектурі кількість команд
набагато менша, і кожна команда виконується швидше. Таким чином,
програми, що складаються з простих команд виконуються набагато швидше на
RISC-процесорах.

Зворотна сторона скороченої системи команд полягає в тому, що складні
операції доводиться емулювати далеко не завжди ефективною послідовністю
простіших команд. Тому CISC-процесори використовуються в універсальних
комп’ютерних системах, а RISC-процесори – у спеціалізованих. Для ПК
платформи IBM PC домінуючими є CISC-процесори фірми Intel, хоча останнім
часом компанія AMD виготовляє процесори сімейства AMD-K6, які мають
гібридну архітектуру (внутрішнє ядро цих процесорів виконане по
RISC-архітектурі, а зовнішня структура – по архітектурі CISC).

В комп’ютерах IBM PC використовують процесори, розроблені фірмою Intel,
або сумісні з ними процесори інших фірм, що відносяться до так званого
сімейства x86. Родоначальником цього сімейства був 16-розрядний процесор
Intel 8086. В подальшому випускалися процесори Intel 80286, Intel 80386,
Intel 80486 із модифікаціями, різні моделі Intel Pentium, Pentium MMX,
Pentium Pro, Pentium II, Celeron, Pentium III. Найновішою моделлю фірми
Intel є процесор Pentium IV. Серед інших фірм-виробників процесорів слід
відзначити AMD із моделями AMD-K6, Athlon, Duron та Cyrix.

Шини

З іншими пристроями, і в першу чергу з оперативною пам’яттю, процесор
зв’язаний групами провідників, які називаються шинами. Основних шин три:

шина даних,

адресна шина,

командна шина.

?

итує адреси команд, які необхідно виконати, а також дані, із якими
оперують команди. У сучасних процесорах адресна шина 32-розрядна, тобто
вона складається з 32 паралельних провідників.

Шина даних. По цій шині відбувається копіювання даних з оперативної
пам’яті в регістри процесора і навпаки. У ПК на базі процесорів Intel
Pentium шина даних 64-розрядна. Це означає, що за один такт на обробку
поступає відразу 8 байт даних.

Командна шина. По цій шині з оперативної пам’яті поступають команди, які
виконуються процесором. Команди представлені у вигляді байтів. Прості
команди вкладаються в один байт, але є й такі команди, для яких потрібно
два, три і більше байтів. Більшість сучасних процесорів мають
32-розрядну командну шину, хоча існують 64-розрядні процесори з
командною шиною.

Шини на материнській платі використовуються не тільки для зв’язку з
процесором. Усі інші внутрішні пристрої материнської плати, а також
пристрої, що підключаються до неї, взаємодіють між собою за допомогою
шин. Від архітектури цих елементів багато в чому залежить продуктивність
ПК у цілому.

Розглянемо коротко основні шинні інтерфейси материнських плат.

ISA (Industry Standard Architecture). Дозволяє зв’язати між собою всі
пристрої системного блоку, а також забезпечує просте підключення нових
пристроїв через стандартні слоти. Пропускна здатність складає до 5,5
Мбайт/с. У сучасних комп’ютерах може використовуватися лише для
під’єднання зовнішніх пристроїв, що не вимагають більшої пропускної
здатності (звукові карти, модеми і т.д.).

EISA (Extended ISA). Розширення стандарту ISA. Пропускна здатність
зросла до 32 Мбайт/с. Як і стандарт ISA, цей стандарт вважається таким,
що вичерпав свої можливості (у майбутньому випуск плат, що підтримують
ці інтерфейси припиниться).

VLB (VESA Local Bus). Інтерфейс локальної шини стандарту VESA. Локальна
шина з’єднує процесор з оперативною пам’яттю в обхід основної шини. Вона
працює на більшій частоті, ніж основна шина, що дозволяє збільшити
швидкість передавання даних. Пізніше в локальну шину “врізали” інтерфейс
для підключення відеоадаптера, який також вимагає підвищеної пропускної
здатності, що і призвело до появи стандарту VLB. Пропускна здатність –
до 130 Мбайт/с, робоча тактова частота – 50 МГц (але вона залежить від
кількості пристроїв, під’єднаних до шини, що є головним недоліком
інтерфейсу VLB).

PCI (Peripherial Component Interconnect). Стандарт підключення зовнішніх
пристроїв, введений в ПК на базі процесора Pentium. За своєю суттю, це
також інтерфейс локальної шини з роз’ємами для під’єднання зовнішніх
компонентів. Даний інтерфейс підтримує частоту шини до 66 МГц і
забезпечує швидкодію до 264 Мбайт/с незалежно від кількості під’єднаних
пристроїв. Важливим нововведенням цього стандарту була підтримка
механізму plug-and-play, суть якого полягає в тому, що після фізичного
підключення зовнішнього пристрою до роз’єму шини PCI відбувається
автоматичне конфігурування цього пристрою.

FSB (Front Side Bus). Починаючи з процесора Pentium Pro для зв’язку з
оперативною пам’яттю використовується спеціальна шина FSB. Ця шина
працює на частоті 100-133 МГц і має пропускну здатність до 800 Мбайт/с.
Частота шини FSB є основним параметром, саме вона вказується в
специфікації материнської плати. За шиною PCI залишилася лише функція
підключення нових зовнішніх пристроїв.

AGP (Advanced Graphic Port). Спеціальний шинний інтерфейс для
підключення відеоадаптерів. Розроблений у зв’язку з тим, що параметри
шини PCI не відповідають вимогам відеоадаптерів на швидкодію. Частота
цієї шини – 33 або 66 МГц, пропускна здатність до 1066 Мбайт/с.

USB (Universal Serial Bus). Стандарт універсальної послідовної шини
визначає новий спосіб взаємодії комп’ютера з периферійним обладнанням.
Він дозволяє підключати до 256 різних пристроїв із послідовним
інтерфейсом, причому пристрої можуть під’єднуватися ланцюжком.
Продуктивність шини USB відносно невелика і складає 1,55 Мбіт/с. Серед
переваг цього стандарту слід відзначити можливість підключати і
відключати пристрої в “гарячому режимі” (тобто без перезавантаження
комп’ютера), а також можливість об’єднання декількох комп’ютерів у
просту мережу без використання спеціального апаратного та програмного
забезпе-чення.

Внутрішня пам’ять

Під внутрішньою пам’яттю розуміють всі види запам’ятовуючих пристроїв,
що розташовані на материнській платі. До них відносяться:

оперативна пам’ять,

постійна пам’ять,

енергонезалежна пам’ять.

Оперативна пам’ять RAM (Random Access Memory).

Пам’ять RAM – це масив кристалічних комірок, що здатні зберігати дані.
Вона використовується для оперативного обміну інформацією (командами та
даними) між процесором, зовнішньою пам’яттю та периферійними системами.
З неї процесор бере програми та дані для обробки, до неї записуються
отримані результати. Назва “оперативна” походить від того, що вона
працює дуже швидко і процесору не потрібно чекати при зчитуванні даних з
пам’яті або запису. Однак, дані зберігаються лише тимчасово при
включеному комп’ютері, інакше вони зникають.

За фізичним принципом дії розрізняють динамічну пам’ять DRAM і статичну
пам’ять SRAM. Комірки динамічної пам’яті можна представити у вигляді
мікроконденсаторів, здатних накопичувати електричний заряд. Недоліки
пам’яті DRAM: повільніше відбувається запис і читання даних, потребує
постійної підзарядки. Переваги: простота реалізації і низька вартість.
Комірки статичної пам’яті можна представити як електронні мікроелементи
– тригери, що складаються з транзисторів. У тригері зберігається не
заряд, а стан (включений/виключений). Переваги пам’яті SRAM: значно
більша швидкодія. Недоліки: технологічно складніший процес виготовлення,
і відповідно, більша вартість. Мікросхеми динамічної пам’яті
використовуються як основна оперативна пам’ять, а мікросхеми статичної –
для кеш-пам’яті.

Кожна комірка пам’яті має свою адресу, яка виражається числом. В
сучасних ПК на базі процесорів Intel Pentuim використовується
32-розрядна адресація. Це означає, що всього незалежних адрес є 232,
тобто можливий адресний простір складає 4,3 Гбайт. Однак, це ще не
означає, що саме стільки оперативної пам’яті має бути в системі.
Граничний розмір обсягу пам’яті визначається чіпсетом материнської плати
і зазвичай складає декілька сот мегабайт.

Оперативна пам’ять у комп’ютері розміщена на стандартних панельках, що
звуться модулями. Модулі оперативної пам’яті вставляють у відповідні
роз’єми на материнській платі. Конструктивно модулі пам’яті мають два
виконання – однорядні (SIMM – модулі) та дворядні (DIMM – модулі). На
комп’ютерах з процесорами Pentium однорядні модулі можна застосовувати
лише парами (кількість роз’ємів для їх встановлення на материнській
платі завжди парне). DIMM – модулі можна встановлювати по одному.
Комбінувати на одній платі різні модулі не можна. Основними
характеристиками модулів оперативної пам’яті є:об’єм пам’яті та час
доступу. SIMM- модулі є об’ємом 4, 8, 16, 32 мегабайти; DIMM – модулі –
16, 32, 64, 128, 256 Мбайт. Час доступу показує, скільки часу необхідно
для звертання до комірок пам’яті, чим менше, тим краще. Вимірюється у
наносекундах. SIMM – модулі – 50-70 нс, DIMM – модулі – 7-10 нс.

Постійна пам’ять ROM (Read Only Memory)

В момент включення комп’ютера в його оперативній пам’яті відсутні
будь-які дані, оскільки оперативна пам’ять не може зберігати дані при
вимкненому комп’ютері. Але процесору необхідні команди, в тому числі і
відразу після включення. Тому процесор звертається за спеціальною
стартовою адресою, яка йому завжди відома, за своєю першою командою. Ця
адреса вказує на пам’ять, яку прийнято називати постійною пам’яттю ROM
або постійним запам’ятовуючим пристроєм (ПЗП). Мікросхема ПЗП здатна
тривалий час зберігати інформацію, навіть при вимкненому комп’ютері.
Кажуть, що програми, які знаходяться в ПЗП, “зашиті” у ній – вони
записуються туди на етапі виготовлення мікросхеми. Комплект програм, що
знаходиться в ПЗП утворює базову систему введення/виведення BIOS (Basic
Input Output System). Основне призначення цих програм полягає в тому,
щоб перевірити склад та працездатність системи та забезпечити взаємодію
з клавіатурою, монітором, жорсткими та гнучкими дисками.

Енергонезалежна пам’ять CMOS

Робота таких стандартних пристроїв, як клавіатура, може обслуговуватися
програмами BIOS, але такими засобами неможливо забезпечити роботу з
усіма можливими пристроями (у зв’язку з їх величезною різноманітністю та
наявністю великої кількості різних параметрів). Але для своєї роботи
програми BIOS вимагають всю інформацію про поточну конфігурацію системи.
З очевидних причин цю інформацію не можна зберігати ні в оперативній
пам’яті, ні в постійній.

Спеціально для цих цілей на материнській платі є мікросхема
енергонезалежної пам’яті, яка по технології виготовлення називається
CMOS. Від оперативної пам’яті вона відрізняється тим, що її вміст не
зникає при вимкненні комп’ютера, а від постійної пам’яті вона
відрізняється тим, що дані можна заносити туди і змінювати самостійно, у
відповідності з тим, яке обладнання входить до складу системи.
Мікросхема пам’яті CMOS постійно живиться від невеликої батарейки, що
розташована на материнській платі. У цій пам’яті зберігаються дані про
гнучкі та жорсткі диски, процесори і т.д. Той факт, що комп’ютер чітко
відслідковує дату і час, також пов’язаний з тим, що ця інформація
постійно зберігається (і обновлюється) у пам’яті CMOS. Таким чином,
програми BIOS зчитують дані про склад комп’ютерної системи з мікросхеми
CMOS, після чого вони можуть здійснювати звертання до жорсткого диска та
інших пристроїв.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020