КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З дисципліни „Інформатика та комп’ютерна техніка”

Архіватори – оболонки, основне призначення функцій ссилок та масивів,
створення таблиць, робота із структурою таблиць у базі даних Access.

Архіватори – оболонки.

Основне призначення функцій ссилок та масивів.

Cтворення таблиць. Робота із структурою таблиць у базі даних Access.

Визначити податок на прибуток, використовуючи наступну таблицю:

2010 Веселов В.І. 950 Х

2015 Гюльчатай Р.І. 220 Х

2017 Іванов А.Ф. 35 Х

2018 Котов В.Ф. 180 Х

2020 Орлов А.В. 140 Х

всього Х

Алгоритм розрахунків:

Використовуючи фінансові функції розв’язати задачу:

побудувати функцію користувача Сант(дюйми), яка переводить дюйми в
сантиметри, знаючи, що 1 дюйм = 2,54 см.

За допомогою функції дата Час знайти за датою свого народження день
свого народження і розрахувати, в який день тижня буде день народження в
цьому році.

задати самостійно. Побудувати графік.

1. створити базу даних ШКОЛА, що містить дві таблиці з назвами ВЧИТЕЛЬ і
КЛАС. Таблиця ВЧИТЕЛЬ вміщує інформацію про вчителів навчальног закладу,
а таблиця КЛАС – про предмети, які вони викладають. У полі ПІБ вказано
прізвище, ім’я та по-батькові вчителя, у полі Стаж – стаж роботи у
роках, а у полях Предмет і Клас – назва та номер класу, в яких викладає
цей вчитель. Таблиці мають итаку структуру, яку показано нижче.

Таблиця ВЧИТЕЛЬ Таблиця КЛАС

Код Код

ПІБ Предмет

Адреса Клас

Дата_народження

Стаж

Категорія

2. Вказати тип кожного поля і визначити ключові поля.

3. Для кожного вказати необхідні обмеження на дані.

4. Встановити зв’язок між таблицями.

5. Виконати такі запити:

а) з таблиці ВЧИТЕЛЬ вибрати вчителів, стаж роботи яких становить понад
5 років. У відповіді врахувати всі поля;

б) з таблиці ВЧИТЕЛЬ вибрати вчителів першої категорії, вік яких
становить менше, ніж 40 років. У відповіді врахувати поля ПІБ,
Дата_народження, Стаж і Категорія;

в) використовуючи дані з таблиці ВЧИТЕЛЬ, підрахувати середній стаж
вчителів першої категорії. Результат внести у поле Середній_стаж;

г) визначити всіх вчителів, які викладають фізику в сьомих класах. У
відповіді визначити поля ПІБ і СТАЖ з таблиці ВЧИТЕЛЬ та поля Предмет і
Клас з таблиці КЛАС;

д) вчителям, які мають стаж роботи понад15 років і другу категорію,
змінити її на першу.

6. Створити просту форму для додавання даних стосовно нових вчителів до
таблиці ВЧИТЕЛЬ. У форму внести всі поля вказаної таблиці.

7. створити зв’язану форму, що містить дані щодо ідентифікаційного коду,
імені, стажу і категорії кожного вчителя з таблиці ВЧИТЕЛЬ та назви
предмета і стосовно учнів класу з таблиці КЛАС. У цій формі забезпечити
неможливість модифікації значень полів таблиці ВЧИТЕЛЬ.

8. використовуючи запит, створити зв’язаний звіт, що містить дані,
вказані у завданні 7. внести у звіт підсумкові поля.

1. Архіватори – це програми, що призначені для стиснення інформації.

Під стиснення м треба розуміти таке кодування інформації, коли
закодований варіант займає менше дискової пам’яті, ніж вихідний.

Процес стиснення називають також архівуванням, а результат – архівною
інформацією.

Потреба в архіву ванні часто виникає під час копіювання великих обсягів
інформації для тривалого зберігання на дискети. Архіатори надають
можливість зменшити кількість дискет, необхідних для зберігання цієї
інформації.

Щоб скористатися архівною інформацією, необхідно її розархіувати або, як
кажуть, “розпакувати”. Для цього використовують програми –
розархіватори: для кожного архіватора – відповідний розархіватор. Часто
архівування і розархівування виконує одна і та сама програма.

Найбільш поширені зараз програми – архіватори:

PKZIP (з розрахатором PKZIP), LHARC, RAR< ICE. Архіватори бувають двох типів: архіватори, щопрацюють в режимі командного рядка; архіватори оболонки. Архіватори оболонки. Програми – із зручними інтерфейсом, що полегшує виконання користувачам рації над архівами. Робота з цим архіватором полягає у виборі потрібних команд в меню, використані гарячих клавіш або маніпулятори миші. Існують архіватори – оболонки, які із зручними інтерфейсом, до ОС подібних о Windows, та і у вигляді текстового вікна. Архіватор Win RAR дуже популярний, створений російським програмістом Євгеном Рошалом із власним дуже потужним алгоритмом стискування. На даний час існують локалізовані версії програми, як з російським так і українським інтерфейсом. Вікно оболонки Win RAR досить схоже на Win Zip, хоча в ньому виводиться вміст активної папки. Щоб відобразити вміст архівного файла достатньо двічі натиснути ліву клавішу миші на його імені, або через звичайне вікно відкриття файлу. Архіватор ARJ, створений в 1990 р. в Нортвуді (штат Масачусетс, США) Робертом і Сюзен Джунг (пізніше ARJ Sottware inc). Він став в першій половині 90-х років одним із найпоширеніших архіаторів в світі, завдяки дуже високим компресійним можливостями та досить високій швидкодії. Новим поштовхом у розвитку даної програми став 1998 рік, коли створено версію ARJ2.6), що підтримували довгі імена файлів та роботу в ОС Windows 9x/Nt. Ще одним нововведенням даної версії є можливість створення частин всередині архіву (ніби окремих каталогів), що дозволити поміщати одночасно декілька файлів з однаковим іменем в один архівний файл. Але це можливість використовується лише при роботі програми в ОС Windows 9x/Nt і в POS весь архів представляється одним розділом). В 1999 році виходить перша повністю 32-розрядна версія для роботи в режимі командного рядка АRJ 3.0. Поряд з нею, в цьому ж році, виходить 16-розрядна версія АRJ 2,7. В липні 2001 оку створено останню, на час написання даного посібника, 16-розрядну версію АRJ 2,76 та 32-рорзрядну АRJ 3,09. Архіватор Win ZIP – цей архіватор призначений ля ущільнення інформації при її резервуванні, Він забезпечує: створення нового архіву; перегляд і відкриття існуючого архіву; додання (вилучення) файлів до архіву; підтримку інтерфейсу Windows 9x/2000 Internet – підтримку до форматів Internet файлів – gzip стиснення – UnixБ UUE ncode, BinHex, ARJ, H2H та інші створення саморозпакувальних архівів; вірусну перевірку. Для відкривання існуючого архіву його активізують, клацаючи правою клавішею миші (команда Открыть). У результаті на екрані дисплея з’являється вікно. Меню File містить команди для виконання таких дій, як відкривання та закривання архіву, створення нового, перегляд усіх архівів диска, вилучення, копіювання, переміщення друкування архіву. Для створення архіву файл виділяють, клацають правою клавішею мишу та активізують команду Add to Zip. У вікні, що з’являється на екрані дисплея, визначають ім’я архівного файла і папку для збереження цього файла, після чого активізують кнопку Add. 3. Таблиці Режими створення таблиць Створення таблиць, як і інших об’єктів БД, починається з активізації вікна бази даних. У цьому вікні вибирається елемент управління Таблиці, після чого на правій панелі вікна буде представлений список таблиць, що вже входять до складу БД. Якщо в базі немає таблиць, то на праву панель вікна виводиться тільки три елементи управління для створення нової таблиці: Створення таблиці в режимі конструктора, Створення таблиці за допомогою майстра і Створення таблиці шляхом введення даних. Таблиця БД створюється в два етапи. На першому етапі визначається її структура: склад полів, їх імена, тип кожного поля, його розмір і інші властивості полів. На другому етапі таблиця заповнюється даними, тобто формуються записи. Для створення нової таблиці необхідно у вікні бази даних виконати натиснення мишкою на значку будь-якого з трьох елементів управління (для створення нової таблиці) або натиснути на кнопці Створити, розташованої на верхній панелі вікна. У вікні, що появилося, Нова таблиця (після натиснення на кнопці Создать вибирається один з режимів створення таблиць: Конструктор, Майстер таблиць, Імпорт таблиць, Режим таблиці. Основним режимом створення таблиць є створення за допомогою Конструктора. У цьому режимі користувач сам може встановлювати параметри всіх елементів структури таблиці. Майстер таблиць автоматично формує таблицю по одному з шаблонів. Користувачу пропонується для вибору більше 40 зразків таблиць. Кожна таблиця шаблону містить відповідний набір полів, з якого можна вибрати потрібні поля для включення їх в створювану таблицю. Режим Імпорт таблиць дозволяє переносити таблиці, створені в інших додатках Windows, в бази даних Access. При імпорті таблиць слід пам’ятати, що таблиці, що імпортуються, наприклад електронні таблиці, створені в Excel, повинні мати стандартний формат баз даних, коли кожен рядок є окремим записом, а стовпці являються полями. У Режимі таблиці користувач може створити нову таблицю, не визначаючи заздалегідь її структуру. При виборі цього режиму відкривається порожня таблиця, в яку можна вводити дані. Будь-яке поле цієї таблиці можна перейменувати відповідно до вимог користувача. Цей спосіб доцільно застосовувати для створення невеликих таблиць, структура яких настроюватиметься пізніше. Можливості створення таблиць в цьому режимі обмежені, і вони, як правило, вимагають доопрацювання в режимі конструктора. Створення таблиць в режимі конструктора Вибір режиму здійснюється натисненням на значку Створення таблиці в режимі конструктора, розміщеному у вікні бази даних, або режим Конструктор вибирається у вікні Нова таблиця, яке відкривається після виконання натиснення на кнопці Створити вікна бази даних. Після вибору режиму на екран виводиться вікно конструктора таблиць. Воно розділене на дві частини. Верхня частина складається з трьох колонок. У першу колонку вводяться імена створюваних полів, в другій відображуються типи даних. Третя колонка Опис може містити коротку інформацію щодо поля таблиці. Цей розділ, як правило, заповнюється рідко. У нижній частині вікна відображаються властивості поточного поля. Деякі з властивостей вже задані за умовчанням. Ці властивості можна змінювати за бажанням користувача. Ім’я поля з’являється комбінацією з букв, цифр, пропусків і спеціальних символів, за винятком символів « . », « ! », « ` », « [ », « ] ». Ім’я не може починатися з пропуску, його максимальна довжина складає 64 символи. Тип даних показує, яка інформація може бути внесена в полі, і визначає правила обробки цієї інформації. Тип для кожного поля вибирається із списку, що розкривається, за допомогою кнопки вибору даних із списку Вона відображається тільки після натиснення на відповідній комірці. За умовчанням Access пропонує текстовий тип даних. Визначивши ім’я поля і вибравши його тип, користувач при необхідності може задати його властивості. Деякі з властивостей вже визначені за умовчанням. За бажанням користувача їх можна змінити. Розмір поля – властивість, що визначає максимальний розмір даних, що зберігаються в полі. Розміри полів для різних типів даних Рекомендується задавати мінімально допустимі розміри поля. Формат поля – властивість, що дозволяє визначати, в якому вигляді будуть представлені дані, що виводяться. У Access визначені вбудовані стандартні форми відображення для полів із типом даних Числової, Дата/час, Грошовий, Логічний. Властивість Число десяткових знаків задає для числового і грошового типів даних число знаків після коми. Властивість поля Маска введення дозволяє задавати шаблон, контролюючий правильність введення даних. Наприклад, для поля Табельний номер (тип поля Текстовий) доцільно задати маску типу 0000. Це означатиме, що в дане поле повинні бути введені чотири цифрові символи (від 0 до 9). Для заповнення даними поля, припустимо, Номер телефону має сенс задати шаблон виду 000-00-00. В цьому випадку при введенні даних користувачу не потрібно буде набирати символ « – ». Символ «0» в шаблоні означає введення цифр від 0 до 9 (введення обов’язкове), символ « 9 » – введення цифри або пропуску (введення не обов’язкове), символ « L » – введення букв від A до Z або від А до Я (введення обов’язкове), символ « ? » – введення букв від A до Z або від А до Я (введення не обов’язкове). Призначення інших символів в шаблоні користувач може дізнатися із довідки, заздалегідь встановивши курсор в рядок Маска введення і потім натиснувши клавішу [F1]. Підпис – властивість, задаюча заголовок поля (стовпця), який відображається в режимі таблиці. Підпис може як співпадати з ім’ям поля, так і відрізнятися від нього. Якщо підпис поля не заданий, то Access за умовчанням використовує в цій якості назву поля. Значення за умовчанням – це властивість поля, що визначає значення, яке Access вставить в таблицю автоматично. Властивість Умова на значення дозволяє здійснювати контроль введення, задає обмеження на значення, що вводяться. При порушенні заданої умови введення буде заборонене і Access виведе текст, заданий властивістю Повідомлення про помилку. Наприклад, для поля Оклад в рядок Умова на значення буде введений вираз|>=3000 AND <=8000, де ключове слово AND вказує на логічну операцію І. Вираженіє можна ввести безпосередньо з клавіатури або за допомогою Будівника виразів, що викликається на екран натисненням на кнопці із трьома крапками. При введенні даних в полі Оклад, які не задовольняють заданому обмеженню, на екран виводиться повідомлення, припустимо, Введіть правильно оклад. Це повідомлення користувач заносить в рядок Повідомлення про помилку. Щоб при введенні даних випадково не пропустити (тобто не заповнити) деяке поле, воно оголошується обов’язковим. Для цього треба встановити курсор в рядок властивості Обов’язкове поле, натиснути на кнопці вибору даних із списку і вибрати значення Так. Поле може бути індексовано. З цією метою в рядку властивості Індексоване поле вказується варіант Так (Збіги не допускаються). Це дозволить скоротити час, необхідне для пошуку запису по вмісту індексованого поля. Таким чином, формування структури таблиці може вважатися завершеним, якщо будуть задані імена всіх полів, визначені їх типи і задані необхідні властивості полів. При створенні таблиці доцільно задати ключове поле. Припустимо, необхідно зробити ключовим поле Табельний номер. Для цього виконується натиснення правою клавішею миші на імені поля і в контекстному меню, що відкрилося, вибирається пункт Ключове поле. При створенні простої бази даних, що складається з однієї таблиці, завдання ключового поля не обов’язково. Закінчивши створення структури таблиці, користувач закриває вікно конструктора таблиць. При цьому Access видає запит на збереження таблиці, і користувач може задати ім’я таблиці, після чого на екрані з’являється| вікно бази даних. Введення даних в таблицю Після визначення структури таблиці можна приступати до другого етапу створення таблиці – введенню в неї даних. Безпосередньо введення даних здійснюється в режимі таблиці. Перехід в цей режим здійснюється із вікна бази даних натисненням на кнопці Відкрити при виділеному імені таблиці або подвійним натисненням безпосередньо на значку таблиці. Нова таблиця не має записів, а містить тільки найменування стовпців (полів). Для заповнення таблиці даними курсор встановлюється в необхідну комірку покажчиком миші. Перехід до наступної комірки можна виконати за допомогою клавіші [Tab], а в попереднє поле можна потрапити за допомогою комбінації клавіш [Shift + Tab]. Після заповнення останньої комірки і натиснення клавіші [Tab] курсор переміститься в першу комірку наступного рядка і Access автоматично збереже тільки що введений запис. Таким чином, після заповнення таблиці даними зберігати їх не треба – Access всі введені дані зберігає автоматично. Проте якщо при роботі із таблицею відбувається зміна її структури (наприклад, мінялася ширина стовпців), то Access попросить підтвердити ці зміни. Для збільшення або зменшення ширини стовпців в таблиці (у режимі введення даних) необхідно покажчик миші встановити в рядок заголовка стовпців, на межу між стовпцями, і перетягнути мишу вправо або вліво. При відкритті вже заповненої таблиці користувач може додати в неї записи, видалити або виправити їх. Для видалення записів їх заздалегідь необхідно промаркірувати за допомогою селекторної колонки, а потім натиснути на клавішу [Delete] або виконати команду Правка (Видалити (команда Видалити з меню Правка). Дані, занесені в таблицю, можна копіювати в буфер обміну, сортувати за збільшенням або убуванню, перевіряти орфографію всіх текстових значень полів таблиці і т.д. Ці операції можна виконати, використовуючи кнопки інструментальної панелі Таблиця в режимі таблиці. Зміна структури таблиці Для зміни структури таблиці (додавання нового поля, його видалення, зміни послідовності полів, а також зміни типу даних, розміру поля і інших його властивостей) необхідно відкрити таблицю в режимі Конструктор. З цією метою маркірують таблицю у вікні бази даних і виконують натиснення на кнопці Конструктор, що приводить до появи на екрані вікна конструктора таблиць Щоб вставити в таблицю нове поле, необхідно заздалегідь виділити рядок (з ім’ям поля), вище за який буде доданий новий порожній рядок, і виконати команду Вставка (Рядки. У порожній рядок, що з’явився, вводять ім’я нового поля і його тип. Виділення рядків з іменами полів відбувається за допомогою селекторної колонки, розташованої зліва від стовпця з переліком імен полів. Для видалення полів необхідно промаркірувати рядки із іменами цих полів і натиснути клавішу [Delete] або виконати команду Правка (Видалити). Слід пам’ятати, що некоректна зміна типу даних або какого або властивості поля може привести до втрати даних, про що система попереджає користувача. Створення міжтабличних зв’язків Наявність зв’язків між таблицями дозволяє включати дані із декількох таблиць в запити, форми і звіти. Таблиці зв’язуються між собою через ключові поля. Створення міжтабличних зв’язків починається у вікні бази даних з виконання команди Сервіс (Схема даних або з натиснення на кнопці Схема даних на панелі інструментів, що викликає появу на екрані вікна Схема даних. Одночасно з відкриттям цього вікна відкривається діалогове вікно Додавання таблиці. Якщо це вікно не з’являється, то його можна викликати на екран натисненням правої клавіші миші у вікні Схема даних і вибором із контекстного меню команди Додати таблицю. На вкладці Таблиці вікна Додавання таблиці можна вибрати таблиці, між якими створюються зв’язки. Ці таблиці вибираються натисненням на кнопці Додати, після чого у вікні Схема даних відкриваються списки полів таблиць, наприклад таблиці Співробітник, що містить поля Табельний номер, Прізвище і ініціали, Підрозділ, Посада, Оклад і Зарплата, і таблиці Адреса з полями Табельний номер, Прізвище і ініціали, Дата народження і Адреса мешкання В обох таблицях ключовим полем є Табельний номер. Це поле в таблиці Співробітник перетягується мишею на полі Табельний номер таблиці Адреса, і на екрані з’являється вікно Зміна зв’язків На лівій панелі вікна Зміна зв’язків буде відображене поле Табельний номер таблиці Співробітник, яка вважається головною, а на правій панелі висвічується поле Табельний номер таблиці Адреса, яка зв’язаною є, тобто відображаються імена полів, що беруть участь в зв’язку (у вікні поля можна змінювати). У вікні Зміна зв’язків можна встановити прапорець параметру Забезпечення цілісності даних. В цьому випадку дані з ключового поля головної таблиці Співробітник видаляти не можна. Після натиснення на кнопці Створити вікна Зміна зв’язків у вікні Схема даних встановлений між таблицями зв’язок відобразиться у вигляді лінії Міжтабличний зв’язок можна видалити або змінити, якщо її виділити у вікні Схема даних, натиснути на праву клавішу миші і вибрати з контекстного меню відповідну команду. PAGE PAGE 2

Похожие записи