.

Історія Харківського університету

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 4111
Скачать документ

6

Реферат

з харківщинознавства на тему:

«Історія Харківського університету»

Виконав: учень 9-А класу

Білоус Василь

Перевірила: учитель

Запорожченко Людмила Романівна

2006 рік

Зміст

1. Вступ

2. Історія Харківського університету

(a) Харківська Бібліотека

(b) Харківський музей

3. Родовід В. Н. Каразіна

4. Улюбленій Україні

Список використаної літератури

ВСТУП

Я ??? ??: „І??ія Х?????о ?і????”. На ?ю ??у, ?? ??? ????а ? ?ш ?с, а
???? ?я ??, ?? я ??з ?аю ??д ???им ???м – ???м ????? ???ії. П??и цю ???,
я ??ав ???? ? ???? ???ня у ??у ?і????і. М?і ???ся ?????ся з ???и ?м?? ?о
В??я К??і? ? ?? ??? і?ю, ?? ????я ?і????у.

Ві??? ???, я ?в ????, ????? ?о ????о ??і??и ?????о ?к?? ? ??? ????ь
????ів і ???х ???х ?я?в у ??????у с??і. І ?? ??и ???о з ????у, ?? ?к ???
лю?й ?? ??и і???ня ?і????у, ?? я ???? ??д с?ою ???, ???и, ? ????і і?я
????я ??го ?і????у ?? ?с?ь ??ою. Він ????в ??о Х??в ? ??? ??? ??ї ???и,
?о ? с???ь ??? ????ь і???? ????в, і ?? ????? ? ???? ???м Ук?ї? і Р?і???
і??ії ?і??. Хі? ц? ?? ?е ? ?? ?і?ити ?о ???? ???ня в ?і????і!

С?ю ??? я ????в ? і????х ???, ?б ?? ???і? – ? ? ?? ?я ??а, ?о ??? ???і?ь
у?????у, ? ?? ??ря? ??и.

ІСТОРІЯ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Як ??і?ую? ?я? ?????? ??в, ????м ????м ?і????у ?? «?е???? ?и ?і ?я???и
цю ?????у ??. У ? ??, ?? ????ся ??а ???а, ?? ?????о ??? ????ь ???и, ? її
?г ??? ??н ???ь ?д ?с ?я?.

У ?? ?? (??аю? ? ?, ? ????ь ????в в ?і????і ? ??? ?ся?ів, а ?ся?) ??яд ?
????о б бю???х ??ів ? ?я??і ??ї, ?е ?ч ? в ?м. М?е ????, ? ?г ???ій
???т, ??? ??аю? ? ?я?, ???и ?? ????ь ???о?. Люд ?? ?в ?????, а ?б ????и
в ????, ??і?о ?? ?? ??е ???`я.

Х?а, ?ю? ??д ??ю ??? І??????? Х?????о ?і????у, ?????? ?????? «П??? ?
ХНПУ і?? Г. С. С????, ? ?в ? ???? ??? (??е ???`я), ? я?м ???в???я ????.
У ??і? Х ??о ????а ????є?ся, ? ? ??? ????в ? ??и ????и ??и ?з ?????
п????? ?????. А???є?и ??в`я?? ?? ??? ????ю ?і????у ????и ?о ?ій ??????
??, ?і??? ????а ???ії ?о ????у, ?????ь і ??? в ???? з ????в, що ???
????я в ?і????і.

В?????я ?і?ню?в ???т, ?????й ???? ?і????у. П? ????ій ?і?і ?і??є? ?лю??я
? ??? ????в.

Із ????ї ????і ????в (??), я? ????я в ?і????і, ?????я ?ов`я??і ?я ???ня
?і? ?????. Пі?я ????о ????я ?х ????в ?? ????? ? ????х ??? ???т із
????ням ?іх ????в і ??я ?ся??ь. За ???ям ????в, ??і ???? ?й ???т, ??а ??
?????ся ?я ????я ???і??о ???я з ???х ??.

С?? ????в ?? ? ?? ?, ?ї ??? ?? ????і ???и ? ???ня. Для ????и ????в із
??а ???????? ???ян ????ся ???? ??? ? ???ня ? ??и ?і????у. В??и ? ??я
????? ??і??ся.

Щ?і?о ??я ??? ????ї ??????я ????ня (?????ня ???ю) ??? с???ів. Н?????
?т?аю? ???? з????я ? ???ня у ?? ж ??і. А в ?? ??????? ????я ????в ??я
???о ?? ???????я з ?і????у з ????м ?о ????у.

Пі?я ??х ??в ???ня ???? ??и, ? ??и ???? ???в, ????ти ???ня у ???
????ів…

У???е ????я ?і????у ????я 29 ??я 1805 ??. У????? ??? ??? я???х ??і?к в
і??ію ??ї???о ?????я XIX-XX ?., ?в ???? і??? ?????ню Х??? ? ???й ????
??р, ??тя??у ???ю У???, ? ??у ??? ?? ??і ??????их ????в ??д ????х
?і????ів, і ??е ???й ??? ? ??? У???.

У ?й ???, ?я?о?й ?? ??і ???? ??яд ? ???ли ??? ???и ????и. П?? ??о з ?х,
???, ???ю??я ?д ?м, а ?? ??д ????х лю?й ??є В??я Н????а К??і?, я?й ??д
?е ??в ????ям ???у ???и ??о ?ю??ій У???. Й?о ?????и в ??? ?і?х (????ня
??????? ??ів ? ???влю для ?і????у ??юр ? ?й??я ????ів). Не ?я ???? ж ??у
??в ?? П?? ?? ? ???і?, і В??ь Н???? ???? ?в ??? у ????у з ?????? ???.

А ?о ?, ? ?? ?м`я?? ? ?????і, ?і??ь ?? Ф?іє? ? В?иля Н????а:

«17 ??я ?????я ?? ???я… ?л?е ???ня ??ян ? ???я??а з і?? ???ій ?? ???е
?????ям і р?і?ю; у ????? ?? ??? ?с, ????? і ?????я, ? ??ям ?м У??на ?м
??? ??в`я??».

Н??є??? ?я ??? з і???о?в ????я ?і????у в Х??? ? з?і???я. Він ? ???в ??х
??????в і ??і?в, я? ???? у ???? ?є?у ?? К??к (?? ?????я ? Бо?????і), ?
?????о ???х ??ів. Дв?я??о, ?м`я?ю? ???и ?єї ?????? лю?? ??д ??і??ою
???ою, ???? ?? ??и…

До ????и ?і??и?? ???и ??? ?????: «??????» і ????? ?? (????`я, ????
і??ія, ????я ??а, ????а ???ія); фі??-?т????й (????? і ????а ???, ?????,
????ія, ??я, ????, ???? ?????? ? і?і); ???? ? ??????.

П? ?і????і ?????я ????я ?????, я?й ? ???е??в ???й ??? ?????и ?????и, а
т?? ??х і????в: ??????о ?о ??????о; ????о ?і???о; ?????? ????а. П?????ся
??ж ???ня ?я ???я ????? ?? ? ????я ???? ??ь, ????я ??? ????в, ???і??
??ів ?я ???я ???? ???????? ????м.

ХАРКІВСЬКА БІБЛІОТЕКА

Ц????а ???а ??і??а X?????о ?цi????о ?і????у ????а 30 сi?я 1805 ?? ?
iнiцi??и ????о ??вi??ля, ?????? дiя? ? ???о В. Н. К??i? ????? ?я пi?я
вi???я ??? ?i????у. О??у її ??у ??? 3219 ?? ? ???iв ???ікa А???а, якi В.
К??iн ???в у П????i.

30 сi?я 1805 ?? вi???я i ??е ?сi??я Р?и, ? я?? ??? ???о бi?i???я. Н? ??
???? ???? та ?????ї ?????i Я. Я. Бе?н ? Б?лю. В ?i??????? ??? 1804 ??
????о ???ня,?? ? ???ня бi?i??и, а ??ж ??и й ???в?ня.

Ic?рiя бi?i??и – ? ???а бi??фiї ?i????у. Унi?????? бi?i??а ?? з ???рi?х
? ??i??х ???бi?? У???. З???? ?? її ????ь 3,3 ?н ??i??iв. С?? ?х: 1 773
400 ??i??iв ???? лi????, 1 200 000 – ????? лi????, 50 000 ?i???х ??? (17
i????, ??д 1 000 ???сiв, 300 ?л??пiв, ????вi ???я ???iв ?і??ї лi????,
??и ? ????).

У бi?i??i ??i?ю?ся п’я? ??i?лiв ??? І?? Ф???а – ?сi???о ? ??ї???о
?????ря, у т.ч. “Н?? ??т с ????ю” (О??г, 1580), “О???? Бi?iя” (О??г,
1581); у к??цiї ??? – ???? з IX ? ХХ ?.: Унi??? ??ї???о ???? М??и з
?????? пi??? (????й 1704 ??м, ???є?ся ?????вi Г?я???); “Лi??с Г?бя?и”
(?ч. XIX ?.); ??и I. Я. Ф??а ? Н. К????ої (1884-1886); ???? iз ???р??ю
??люцiєю i????а О????а I (1802) ? iн.

Ф?д i???? ??? ????ь ??д 770 000 ??i??iв ????и є?????? ???. У бi?i??i є
цi?i ?вi??i ???я: “Е??????? ???к Б???? та Є??а”, “Б??нi?”, ??????нi
?о??и М??а, ?вi??и з рi?? ??з? ??ь.

ХАРКІВСЬКИЙ МУЗЕЙ

Д?аю, ???? мicт в Укpaiнi ??? ?????я ??м ??єм, як Х?кi??? ???iй. Й?о
????? i ?? цi?a ? ???м ???iя, що ????ся ?е ??е ?icтi po?в, мi??ь ?ся?и
?сяч ?i???х ?opiв – ?д ?хi???????х ???iв ? ????о ?????о-?????о ????а – i
?стi?о ????є ???ю??ся ??? ?????и. Для ?? ???iя Х????о ??ю ???i?є є?і?ь
???ї ??и, i???? i ??i???, ?? ??? лю?й за ?с i???ня ??ю ????и ?? в ???к
?? ???ii, ???ую? ?? ??и ???? ??????? ????а ?і??? рi?я. I??iя ??ю ???ся в
1805 ?цi, з iнiцi??и ??о??а Xapкi???о ?i????у, ???? ?????? дiя? В??я
Н????а К??i?. Н??аю?? ?????и ?i???? ? ??р о?i?, ???? ???? i ???л
Лi????оi У?аi?, вiн ??в ????и ??е?? ?i?у, ? ля?а в ??? ?i??и????о М?ею
???х ???? i ???????. П??ю ???ою в c?ope?i ?i?и ??а ???iя з 2477 ??юр ?
?лю?iв ?хi???????х ???iв (Дю?р, Г??i?, Д???о, Б???ь-???й, В? Д?к, Б?е ?
i?i), якi ?н ? ???i???i ?ж????ня ???в у П????i у Фрi?i? А???а. Ц? ????й
??? ??е ?е ?? ??я ??вя?в ??тi в Р?ії, ??? ??? у ??зi ???? i ???? ?? ??м
iз ???opiв вi??ня?i ???оi ???, ?? ?н, ? ??i??ую?, ? пi?гов? ??? ??? ??ю
??????? в Х??вi ?i????у poкiв А???у ?? ???є? ??ня ????о ??а Xap????о
?i????у.

С??у ????ня ???? ???ii ????? ????? ?i????у I?н Є???ч Б??? i А??iй М?????
А???в. Ч???к ?я ????х ???? ?и ???ярii М?????о ?????а Б??? ?? ??то
?????в, а пi?я ??? у вi???у ???ся у Ф?р?цii, ? цi?? ??вя?в ?? ???ню
i?лi???о ???? XVI-XVIII ??i?. Т?i ж ?н ??в ???и ???iю ????? ?opiв
?ецi??о ?я рi??о ?iвep???. У 1856-1857 ??х ?н нaдi?? ? Х??? бi?? п’я??т
?opiв i?лi??? м??рiв. Пi?i? Б??? ???в i ???в ? ??ю ? бi?i??и унi????у
????нi ??ю?, ???и лi???iй, цi?i ??и з icтopii ????а, ????ii ?о ????
????iв. За ч???i ??????я ? ??i?у ?аry ? ??вi???? ???ь ?івep??? lвaн Б???
??ж ?? ???? ??? Х?????о i??????? ?i????у. К??цiя i??о ????я ?i????у
А??iя М?????а А????, ???о ??ця i ?????? ???а ?opiв ????а, ?? ????
?i????у ?е пi?я ?? cмepтi, вi??i?о ? ?го ??вi?. К??цiя ???а cвoiм
б????м: 50 ??? ?????? ???iв, 420 ?лю?iв ? ????й, ?и ?сячi ??юр м?цiв
XVI-XIX ??i? рi?? Є?????х шкiл. Зi??ня А???а, Б????а А???? є ???ю вi?i?
??бiж?? ????а Xap????о ????? ??ю i дi?? ??аю?ся ????и ???ii, ? ?р? ????є
?е бi?? ??х ?сяч eк?oнa?в. До ???? ????? зi?а?я ??? ?с ?? ??? ?? ????i ?
????i ?i????у. У 1861 ?цi ???iю ?? ?????о ? М?? ???х ???? i вi??? ?я
???? ???. А з 1886 ?? в Xapкoвi ???є ??ю?? мi??й ????-?????й ??й – ???
????????й ??й в Укpaїнi ? ??? у ?iй Р?i??iй i?epiї.

РОДОВІД В. Н. КАРАЗІНА

Окpiм ???iв, ?тpi ?i??ся за ??i p?ів, нi?? у К??? ? з????. Xi? ? ????й
?б, ?я ??? «??? ?i????», ?г ?тi?? ?м, ? ?н ?г ? ?? ????? у тi ??кi ??.
Х?а ???и, ??ую? ? ??и ? рi?i ?дi?i. ???ж?i в ???і ??, ???я?: ? ?м б?а
???, а ?м – ??а, ? ????я ? ?? В??я Н????а ??тi дiти. До ?чi, ?? iм’я й
???? ?п??? ?пyc??? мicцeвoi ??и ???? ? ???? ?i????у, ????о ? ??ь ??я?.

На ????я ?о ????ня ????iч?х ????, ?д ?с я?х ??а ?? б ????? ???? ?? із
???х ?р?і??? ??в, ???і??: ??яв, ? ????о – ?м ?? ?я? ???, ??з ін? ??я
??я??і ??і ?????ї. А як ? з ????м?

Д????ня ?????я ??і. О?ією з ???і?і?х є ??і??я «Д???і ??о ??» у ???і
«У??????, ? ???? Н. М. Б??ню?. Х?а ?н ?е ? ???у ????, ? ????? ??і??а
???? ??а ????і??о ??? ?? Ка???х, а ? ?о ??? ?? ? ??мо. Що ???ш, ?? ???і
?? ?? бі?ш ??і?????.

За ???и ???о, p??ід вi???в ?хiє??? С?i??? Г??рiй К??жи, я?й ???? ? Pocii
в 1713 poцi. П? ?? ????? ??i?я в Гр?ii ? Б?гapii нi?? ? ???. О?ж, ??? Н.
М. Б??юк, ? ? ???яє ??о вi??i?и ? ???я ?о ?нi?у ?и???i?ь В. Н. К??i?.
Х?а ?я ??? ??лi?я, ? ?? в ?? ??а??? ?iтy, ? ? ?к i ???о. В??вi? ?, ?
????н?и ?? К??i?х у ????iй бi??cтi ?оiй ??? ?? ??? ? ???? ?м, ?о ???ю?в
????лю??i цi??тi.

С? Г??рiя О???? ???в ? вi???у ??? в ?? П?? I i, ???? у ????у ????я в
У???. С? ?? Н??, ?л??? ?сi??оi apмii, ? pa?i ???и в ?сi??о-????й вi?i
???в вiд i????цi К???и II у ???? ??дi?я ?? К??к ? О?о??i К????????
?мi?рi??? С?бi??о-У?аi??oi ???ii. У 1771 ?цi ?н ?е??я в К???, що ??
???ою ?? К??i?х. Б??о ????? ?i????у, як ????є ???, ????й у Кpy??.
Епiтaфiю, ? ?????я ??i??iв ???? К??i?х, ???в ?м Г???й С?? С????.

Пi?я cмepтi Н??а К??i? ?х??ням, дi?й, у ?? ??i й В?иля, ????я ?? –
?????ця ????? ????? ??. За ????ням бi?io??iв, ???й ??в ? ??iв В??я ? І??
?в ??рi?? фi??ф, я?й ?ією ??ю ???в В??? Я?в?.

С?? я?ї ????оi ???и ?????я В??ь Н????, ??а ? й ???? ?????ся в ??е?iх
мi?ях. В???я ???я? ??ж ??ю? ?х ?сiв, ? ????ся в ?зеях. П?? ?, ? ???ня i
????я в Р?і??ій і??ії ?? ?сi??? (??? С???? ??в cвoї ??и ?дi??ю ?сiйс?ою
??ю ?о ???ю), В??ь Н???? ????о ?? i??iю У??? ? ?? її ???, ?? ??о ???в ??
? ?????, ? ???, то ???.

Iм’я В??я К??i? як ??хi??а, ??вi??ля, ????а ?? ??е ??мe ?????. Т? ? ?якi
???i ??i?цii (а ??? ?? з’я??ся ? ??i?я з ?я ????ня ?і????у), ? ?ю? ? ??
????? ?? ?? у ??? ????ня ???у, ? ?ю? ???в.

О???? В??ь Н???? ?в з О????ою В??і?ою М?і?ю, я? ?ж ??ж?а ? ???? ?????о
??. В?а ????ся ??ою ??? ????? і ????ею ? ?е ??я.

«О????а В??і?а ???а з ????м ?? ?? ??? ?ях, ?? Н. М. Б??юк, ??і??и з ?м
???ь ?? ? ?? ????ня…»

П????и? ? Ш???????ї ???і, ?н у ??і ? ??а В. П. К??ея ???є ???у ??ою,
????ою, я? ???, ??и ?е, ? ???? ?? ????.

П???я ??о ?????я. У ??і ? 1842 ?к В??ь Н???? ?? ??а ? ???ї ???и, ? їх
??а ?? ?р??и, ???ся, ?? ??ї??ою ??ю: «Чи ? ??ш ? ?ою, як я ? ??ю?»

О????а В??і?а ???? ???? ? 18 ??в. Ж?а ?? з ??? в Пі???в`ї. С????о, ? ??
її ???і? до Б?а в ?? ї??? ???я, 24 ??ня 1861 ??…

Рід К??і?х ???ся ???? і???. До ??, ???й у К?????? ????? ????о ??м із
??????в ??. Ос??ій з ???х ???ів К??і?х ? ????й ??ї ?в ?? ????? ?і????у,
?????, ???? М??а М????? К??ін…

УЛЮБЛЕНІЙ УКРАЇНІ

С???і, ?? ???? ?ва ?о В??я Н????а К??і?, ??о ????ся ??, ? ?н ?в ? ???, а
?????м ?я?м, ??????. Це й ???і ?к. О?ім ??, ????к ?і????у ?? ? ?я?яв ?о
??, як п? ???? ???о. А ? ?? ??і??ь ? «???????, як ??р ???, ?т ?н і ???і
??? ???. У ???? ?є?у ?????в ???? ??, я? в?і??? ???? ?лян, ?і???я ????и й
????, ???? ??у.

З ????ю ???я?ї ?? ??? ???і ??я?. Й?у ???? i?я ?????i?? ?????? ? ?iй
кpaїнi. З???я ???i??и ?????: ?? ?н ???в ??у ? ?????я ??i?? лiсiв ?д
Сi???? Дi??.

Biн ??м iз ??? ??? ?о С???? як ?о фi??? є?????? рi?я: «3 ??о ?? ? ???
?? ??????я, ? ?д ??м і в ??ї??iй ??? ? ?? ??о Пi???, О???, Л??і?…»

У 1872 ?? з ??? ??і?я ?д ?я ????ня ????? Х?????о ?і??и?? В. К??і? Р?а
І??????? у?????у з і????и ???? ?????а Г. Д?????? ????ся ? ?я? з ???ням
????и ????и ???? ? ?о???ня в ??і ?м`я??а ????у ?о????у і ????у ?я?. Ця
????ія ?ла ???? ???? ???я??. З???, Х????і ????? ??и ????ли 5 ?с. ??ів.

У????? ?в ???к ???? ???? і ??. З???я ?і??и?? ?я ??? ?аю, У??? в ??? ??о
???і??. Б??о ???? і ????? ??а?в, і?ую?х ???? в Х?к?і, ??? ?ій ???д ??
?і?и.

І??ія Х?????о ??????о ?і???е? є ??д`є?ою ???ою і???????, ????? ? ????
і??ії У???. З ?м ?в`я?? і?? ??х ????? ???х ???, ??о?ів ? ?????лів, як П.
Г??-А?????й, О. Ля??в, М. К????в, М. Б???, Д. Б??ій, А. К?с?в, М.
О??????й, В. С???, О. П??ня, О. П??є?в ? ???-??? і??.

Х????? ?і???? – є??й в Ук?ї?, ? ????я і ??ю?? ?и ???? Н??і??? ??ії – ???
І. М???в, ???і? С. К???, Фі?к Л. Л??у.

П???? ???и ? ????и ????и ?і????у в ??і ?? ?? ??? ????х ?я?в ??и ? ????
??? ??н: І. В. Г?е і О. Г????а, І?? Ф??а і Л?? Т???о, П С???а-Тян-Ш????
? і??. С?? ???? ???ів ?і????у – ??? ????т У??? М. Г?????.

З ?і????? ?в`я?? ???я ??? ???ня?х ??т і ????в, ????я ??? ???? ????в.

За ?? і???ня ?і???? ????и ??д 130 ?с. ?іб. І?? ?? ????ів ?і??і в ??????
???, ??? ??іч?х ?`є?ів, ??? і ????в, ???в і ???. Б??? 60 ?????в ?і????у
??и ???? ???и і ??-???????и Н?і???? А???ї ?? У???.

С????ня Х??? як ???? ??????, ????о, ?????о ??? ????я ??я? ?я???і
?і????у. Б??о ??? ??а ???о ? ??ь ????ів, ????в, ????ів ?і????у.

У??р??т ?ояв ?ля ???в ?ієї ??ї ??? Х????и. Від ??о ??дя? Н?і???а ю???а
???ія, Н?і???а ??????а ???ія, Х????? ???? ?і????, Х????? ?????? ?і????,
Х????а ??????? ???ія, Х??в?? ???ія ????, Х????? ???і?? ?і???? ? і?і ??
????і ???и.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020