.

Генеральний Секретаріат та його склад

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2 9870
Скачать документ

11

З???я 1. П???і??е ????я Г???ь?? С?????у ? ?? ??д

Генеральний секретаріат — виконавчий орган, уряд, сформований
Українською Центральною Радою. 28 (15 червня) 1917 року Комітет УЦР на
своєму засіданні ухвалив створення Генерального секретаріату і передав
йому виконавчі функції. Перший склад Генерального секретаріату складався
з 8 генеральних секретарів та генерального писаря. Очолював Генеральний
секретаріат В. К. Винниченко.

Пі?я ????я ???у в Р?ії в лю?? 1917 р. в ??? ?????ся ????я: ?ряд з ?і???
Т????м ?я?м ?я? Р?и ????? і ?????х ????в. В У??? ???и ????? ?? й ????,
я? ?? ????и ???? Т????? ?я?. 1 ???я 1917 р. в К?? ???? ??а??? ???т, ?
я?? ?і?? ?????? ????о ?іх ?????-?лі??? ?????й, ? ?я? в ??і. 4 ???я ???а
Р?а ?’є??? ?????х ?????й і ???ся 1-й У????? ?????? ???с, я?й ???в ????у
??у Ц????ій Р?і. До її ??? ?і?? ??ід? ?я? Т????а ??ї??? ?????в, ??????
??????о ?????а, ??ї??? ???-??????х, ????о-??????? ? і?? ?????й. Г??ою
Ц????? Р?и ?? ???? ??р ?ці????о ?????я ???? М. Г?????. 6 ?і?я 1917 р. В
К?? ??в ??? 2-й У????? ?????? ???с, ? я?? ?в ?????? ??й ??д Ц????? Р?и ?
?? з М. Г?????. У ??? 1917 р. ???ся 1-й з’ї? ??????в ??ї????х ????? ???,
я?й ??в Ві???? Г????? ???т ? ?? з С. П?лю?ю. 2-й ????? з’ї? (???ь ?? ж
??) ?????? Ц????ій Р?і ????я ?????? ????ї У???. Т?і ж у Киє? ???ся 1-й
?ля??? з’ї?, ??? ??ж ????ся ? ????ю У??? і ??в Р?у ?ля??? ????в як ????
???у Ц????? Р?и. Т?? ??м, Ц????а Р?а, ???ю? і???и ???х ?л ??ї???о
??і???, ??а ?к??м ???????м ???м ??ї??? ????ії.

У ??? 1917 р. ????я ????? ????ї ЦР із Т????м ?я?м і П??????ю Р?ою ??
?і???о ???ня ????ї У??? у ??? Р?ії. Т????й ?яд ? ??? Ц????у Р?у як ????а
?? ??ї???о ??? і ???? в ??ї??ій ????ї. Т?і 10 ??ня 1917 р. ЦР ??лю??а
?ій І У????, в я?? ???????ь ????я У???, а Ц????а Р?а – ???? ???м ???и.
15 ??ня ?? ???? ??? ? ??? ??і? ??ї??? ?яд — Г????? ????і? — у ??? ???
?????х ????ів і ?????? ??ря.

П??? ?????? ????я? ??:

· В. В???н? (?н. ??. ????іх ??в)

· Б. М??с (?н. ??. ????х ??в)

· С. П?лю? (?н. ??. ????? ??в)

· В. С????й (?н. ??. ???х ??в)

· І. С???о (?н. ??. ???)

· С. Є??? (?н. ??. ???і???? ??в)

· М. С?сюк (?н. ??. ?????? ??в)

· Х. Б?????й (?н. ??. ???ів)

· П. Х??юк (?н. ??р)

В.В????о, Б.М??с, С.П?лю?, В.С????й, І.С???о ?? ???и У????? С?і?-Д??????
Р?і??? П??ї, С.Є?е?в – ???-ф???і??, М.С?сюк – ???і?? ???і?? (??? –
???-??лю???), Х.Б?а???? – ????і??, П.Х??юк – ???-?в?ю????.

П??м ?????, я?й ???? ???и ???? ?я???і ?я?, ?а? Д????я Г?????о ????і?у,
??? ??лю??а В.В????? ? ????? ????і УЦР 26 ??ня.

Х? ???і ????я I У????у і Д????ї Г?????о С?????у ?????и ?????ня в У??? ??
??н??-??????о ??ою у ??? Р?і??? ???и, ?? ????и в???? ????є?я у П????і.

В? ??з ??? ?ів ??я ????я Г?????о С?????у ? К?? ???а ????я Т????? ?я?
Р?ії у ??? ????в К????го, Т???? ? Ц???і. За ???? ?с ?ж ??, Г?????,
В????? ? і??и ???и Г?????о ????і?у ?? ????і ??і, ?е і????і ?????. Їх
????? ??и ??т ??? У????у УЦР і Д????я Т????го ?я? ?о ???????я ????о
???і?я в У???. О??а ? ????и 3 ??я ?? ????і ? ????і УЦР.

У ?? ????х ?????в у П????і ??ї??а ????я ???? у Т????? ?я? ?????ня С???
Г?????о ????і?у, я?й ?в ?????? УЦР і ??а?й “??ою ?????єю У???”. П????и
?????я ?м, ? ??’єр-???р Р?ії О.К????й ???? «І????ю Г?????о ??е???у
Т????? ?я? ? У???», ?????-????о ??, ??’я???о ? ????я ????и ???? в У???
(???ь С??? Г?????о ????і?у). З??о з “І????єю”, ?????ня Г?????о С?????у
??? ?????ся і ??рю??ся ?? ? К???у, В????, П????у, П?і??? ? ???? Ч?????у
???ії. С??ч???ь ????ь ?????в (я? ? ?й ?с ?ся?а 14). З ?????ї Г?????о
С?????у ????ся ????і, ?????і ? ??? ???, ?я? ????ня, ??а і ????. Ві??і?о
? “І????ї”, УЦР ??а ?? ???? ????ів ? ?с?и ?????х ????ів, я?х ????в
Т????й ?яд.

Пі?я ????х ???в і ??? В????а ???? ?ою ??? 7 ??ня УЦР ????? «І????ю
Г?????о ????і?у Т????? ?я? ? У???».

П?? ??я ????х ????ів В????а з ??????? УПСР 13 ??ня М?а ?? ??ня? ?? ????у
з ??? ??? Г?????о С?????у. Ф????я ГС ???? ???і?у-?????у Д.Д????, я?й до
??о ??ю?в ? ??? ????о ???? Т????? ?я? Г??и? і Б???и. 14 ??ня М?а ??
????? ??й ??д Г?????о С?????у.

А? ?е 18 ??ня Д.Д???? ?і?я ?????а Г????? ????і??, ??я ?? ????? в Г?????у
С?????і ??у ?п????? В.В????у. Т????й ?яд, ??и ?? ????е ????я ? В.В????а,
1 ???я ?в ???? ????? ??д Г?????о С?????у ? ?? з ?м. П?тя?м ??ня-??я
????я 63 ?сі??я Г?????о С?????у, ? я?х ??ля?? ??д 430 ??? ?????о,
???і??о, ?????о, ??????? ????у.

Ж??? 1917 р. – Т????й ?яд ????? ????и ??? Г?????у ????і?у ??ів, ??я?и ??
??ів ? ???ї ???і????і ? ????? ? ??? у ????і В???ї??? ????? ??ів, а т??
????и В.В????а ?я ?я??ня у ?й ???. 21 ??ня (3 ????а) – ? ????і Г?????о
С?????у ???рю?? ???я ?о ?ї?? ? П????а В.В????а, ?????х ????ів І.С???а й
О.З??і? для ?????в з Т????м ?я?м у ??? ?????о ????а в У???. Н?????
??’я?у ??о ???я ???в ?????к? ????т у П????і 25 ??ня (7 ????а) 1917 р.

Пі?я (25 ??ня (7 ????а) Г????? С????? ???? ?ою ?????ю ? ????і ? ?????і
???, ?я? ????ня, ??і?ю ? ??????ь з ????нням ???і?? Г????? ????ів (??о ??
????? ?ю С?т?у Г?????о ????і?у у ???у ?ся?). Г????? С????? ??в ????я «До
???а і ???ян У???» (?і ???а і ?і ??ії ???і ???и ??у Г?????о ????і?у УЦР
і «??і? ??я?? ?? ???я??ня?). В???ж ????о ч?у ?? ??ня? ??? ?о ????я ??и
Г?????о С?????у ? ?і ???ії У???, ????ня ?є?? ?й у К??, ??????я ?і???? і
?????? ???в, ?????ції і ??????ії ??у К????о ?????о ??? ??.

Г????? С????? ?яв ? 22 (9) ??я 1918 р., ?? (??я ?????ня IV У????у УЦР ?о
????і?ь УНР) ?в ?????а?й ? Р?у ???? ????в УНР.

З???я 2. О??????? ???и ?????ї у 70-80 ?. ХХ ?. в УРСР

З точки зору Кремля, національне питання в СРСР — це до гнітючості
складна проблема. В суспільстві, що охоплює більше ста різних народів,
кожен з яких займає власну територію й має свою виразно самобутню
культуру, історію, суспільні цінності та економічні інтереси, радянське
керівництво повинне знайти спосіб сформувати відчуття спільної
тотожності й мети. Для цього радянські ідеологи постсталінської доби
висунули ряд понять, що ставили за мету перемістити наголос із
національних особливостей народів на їхні спільні радянські риси. Серед
них найважливішими були чотири поняття: розквіт — твердження, що за
радянської влади всі народи СРСР переживають небувалий прогрес;
зближення, що відбувається між народами внаслідок створення в СРСР
спільних політичних, економічних і культурних установ; злиття радянських
народів в один і поява нового типу історичної спільності — радянського
народу.

За цією ідеологічною новомовою ховався вже давно відомий порядок денний:
русифікація. Оскільки росіяни переважали чисельно, оскільки вони
створили більшовицьку партію та радянську систему, оскільки вони займали
більшість найвищих посад й оскільки їхня мова є основним засобом
спілкування в СРСР, то їх розглядали як той цемент, що тримає СРСР
укупі. Тому радянське керівництво вважало, що чим більше інші народи
СРСР уподібнюватимуться до росіян, тим сильнішим ставатиме почуття
взаємної солідарності. Але багато західних учених і неросійських
дисидентів в СРСР трималися думки про те, що зближення, злиття і
радянський народ — це не що інше, як просто кодові слова, котрі
означають русифікацію неросіян.

Якщо наприкінці 50-х – середині 60-х рр. положення законодавчих актів
хоча б у загальних рисах декларували рівноправність у вивченні рідної та
російської мов, то прийняті у першій половині 80-х рр. нормативні акти
вищого політичного і державного керівництва СРСР вже повністю віддавали
пріоритет російській мові. У 70—80-х рр. партійно-державне керівництво
СРСР продовжувало здійснювати заходи, спрямовані на русифікацію
дошкільної, середньої, середньої спеціальної та вищої освіти, які
призвели до негативних наслідків щодо мовної ситуації в Україні у цей
період. Одним із ключових моментів у реалізації постанов партійного та
державного керівництва стало вирішення ряду кадрових питань. Так, уже
1985 р. кількість студентів прийнятих на факультети російської мови та
літератури зросли у шість разів. Із 635 у 1983 р. до 3500 у 1985 р.

Н?і?? ?м?? у ??і ?????ї ??? ??о ?????ня ? ??????у ??і ???? ???і???і у
??? ?? ???ня, я?й ???в ? ???о ????ня ??ї??? ?іл ? ????і ??в, ? у ?х
????я. П??с ?????ї ??? ???е ??я ??ї???о ??і???, ???? ??и ??ї??ій ????,
?? ??????ю ????? я?щ в с????й ?і???і.

С??лю??я ???у ?????ї в ?????ій ??і ?і?ню??ся як ? ??? ?????? і ?????х
??в, ?к і ? ??і ????? п????ї ?я???і ???в ????? ???і?я СРСР ? УРСР, я?
????и в ??я ????я ?????? ??ії “??тя ??й і ????т?”. П??с ?????ї у ??і
?????? ???? ?і?ню??я ? ?і ??????я з ???? ??ь, ??ів ?????, ????а ??і?ш
я???х ??й з і??ії У???, і?н ???? ?я?в, ? ??? ???? ??? в ??ї??у ????.

Негативні процеси виразно спостерігалися у видавничій справі. Протягом
70— 80-х рр. простежується стійка тенденція до зменшення кількості
україномовних видань та їх тиражів. Переважно російськомовним ставало
кіновиробництво. Після незаслуженої критики стрічок “Тіні забутих
предків” С.Параджанова, “Джерело для спраглих”, “Білий птах з чорною
ознакою” Ю. Ільєнка та деяких інших, кінематографісти з винятковою
обережністю бралися за українську тематику, за озвучення фільмів
українською мовою.

Російська мова все активніше визначала союзний, республіканський і
місцевий телерадіоефір, репертуарна політика якого формувалася
здебільшого у Москві, на основі численних “методичних рекомендацій” та
“інструктивних листів”. При цьому, нерідко порушувався широко
рекламований принцип “рівноправності і взаємозбагачення братніх мов і
культур”.

П?і?? ?с?і??ї У??? ????а ???? ?????ня у ??? ????х у?????о ??і??? і, в
??у ??у, в ????? ??ї??? і??і??ії і ???. В ?й ??? ????а к???я ??и ????
?????ї ???? ???х ? ??м ?і?? і ?ря???ям ??, ???а ???і?ю?м ???? ????
??ї??о? ???. А??? ???? ??і ???я ?????а ???, я? ???? ?????я ?????о ???у у
??х, ???іх ??і??? ????? ???? ? ??у ??, ????ся ????ня її ??? в ??? ??і???
??я. Т?? ??і ???я ???и ???е ??е у ????? ????? і ????ій ????ій ?я???і
??????х ?????й, я? ?я? в У??? в 50-х — 80-х ?. В ??лю??? ч???? ??ів ????
у ??і ?????? ????, ???у ?? ????а У????а Г??і??а ??а, я? ???сю???а ???і?і
????и в У??? і ? її ???. Н??? ????у ?????о-??і???м ??м в У??? ????
??ї??а ????, я? ????? ??? ????у ???ію, ??рю?? у?? ?я ???ня і ??ля???ї
??? ?? в ??ях ?????о ????ня ??ї???о ????я ? ????.

З???я 3. Я ? ??є? ? ??а ?? б ???? ??? 1921-1923 ??в?

Перший голодомор в Україні стався в 1921—1922 рр. Головною його причиною
були наслідки політики «воєнного комунізму», тих примусових методів, за
допомогою яких більшовицька влада домагалася виконання нереальних планів
хлібозаготівель, незважаючи на неврожай, який охопив у 1921 р. південні,
степові райони України. Особливо тяжке становище склалося в
Катеринославській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській губерніях та на
півдні Харківщини. Це були райони, які до Першої світової війни
слугували головними експортерами хліба. Голодувало близько 7 млн люду.
Лютувала епідемія холери.

Голоду можна було уникнути, якби влада своєчасно подбала про
перерозподіл ресурсів, які тоді були в її розпорядженні. Цього, однак,
не було зроблено: Москва вимагала хліба для промислових центрів Росії.

Протягом багатьох десятиліть у шкільних підручниках стверджувалося, що
на початку 20-х років голод охопив лише район Поволжя. Так оголошувалося
тоді і перед західним світом, звідки Ленін і його соратники просили
продовольчої допомоги саме в названий регіон. Про те, що такий же голод
охопив усю Південну Україну, звідки масово вивозився хліб на Північ і на
експорт, Москва мовчала.

Про голод в Україні почав заявляти на весь світ уряд УНР в екзилі вже
восени 1921 року. Так, у вересні 1921 року повноважний представник УНР
Олександр Шульгин звернувся з проханням про допомогу голодуючому
українському населенню до Нансена, а через місяць це питання місія УНР
порушила в Парижі.

На жаль, тоді західний світ так не перейнявся трагедією українського
селянства, страшний голод поширювався далі півднем України. До
Катеринославщини, Запоріжжя та Донеччини наприкінці 1921 року додається
Миколаївщина та Одещина. І на початку січня 1922 року кількість
голодуючих тут сягнула 1890000 осіб, у березні – 3250000, в червні –
4103000.

Партійне керівництво республіки довгий час приховувало масштаби голоду,
відмовлялося від міжнародної допомоги. Тільки в другій половині 1922 р.
було дозволено діяти міжнародній організації «Американська адміністрація
допомоги». Проте більшу частку допомоги забирала Росія. Окремі
дослідники вважають, що чисельність втрат, пов’язаних з голодом,
становила 1,5 млн осіб. У той же час на територію України прибуло
близько 440 тис. переселенців із голодуючих районів Росії. Внаслідок
цього офіційна статистика «не бачила» скорочення населення України.

В Україні голод удалося ліквідувати лише в 1923 р. Це стало результатом
не стільки зусиль влади, скільки поліпшення загальної економічної
ситуації, пов’язаної з першими успіхами нової економічної політики.
Випадки голоду, хоч і в менших масштабах, спостерігалися і в інші роки.
Наприклад, на Поділлі він повторився в 1925 р. і також був значною мірою
спровокований більшовицько-радянською владою, котра мала змогу запобігти
лихові, але не зробила цього.

З???я 4. П???? ???я:

Н???й ?х У??? ??к 8-10 в??ня 1989 у ????? ????х ??????х ?????, ? ???
??????? С??ою ?????ів У??? П???и і С???. У Н???? Р?і ?’є???я лю? ???
????? ????? — ?д ?????х к??і?ів ? ?х, ?о ??і??в і?ї і?????? ????і?у.
Д?і??? ???ї ?????? ????ії, ? ???и ? ??? з Р?у ???и ????ів і ??????
????в. У ??? ? ?к ??о іс???я Р? ?????в ряд ???х ???х ???в, ??ю я?х ??
???? ? ???? ????і?ь, ?????я ??ї??? ??ї, ?????я і??ії ??ї???о ??? і
?????і. О???у ??у в ????????й ??? Р? ??іляв ????ю і??ією.

С?с? ?????? ?????:

1. Бойко О. Д. Історія України. — К., 1999;

2. Ві??о В.В., К??іє? С.С. І??ія У???. К?с ??ій. — К., 1999;

3. Г?? 1932–1933 ?. ? У???: ??а і???ів, ??ю ????ів. – К., 1990;

4. Г??к Я. Н?? і??ії У???: ????ня ???? ??ї??? ??ї ХІХ-ХХ ?.: Н?ч. ????
?я ??в ???т. ???ій, ??їв, ????в і?. ?к. ??в, ???ів. – К.: Г??а, 1996 –
360с.;

5. К?ляр М., К????? С. Д?і?? з і??ії У???. – К.: У???, 1996 – 463с.;

6. С????й О. У???: і??ія ./ ?р. з ??. Ю.І. Ш???, 3-е ?д. – К.: Л?і?,
1993. – 720с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020