.

Смерть полковника Є. Коновальця і ії наслідки (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1662
Скачать документ

Реферат на тему:

Смерть полковника Є. Коновальця і ії наслідки

У 30-і роки ОУH перетворилася у найвпливовішу політичну силу, як у
внутpішньому, так і у зовнішньому політичному житті укpаїнського народу.
Радикальна протиставленість ворогові, велика моральна-психологічна
мобілізованість її членів, чітка і непохитна тактика боротьби принесли
їй велику славу і авторитет. Загалом цим процесом консолідації
націоналістичного руху, його розвитком і піднесенням вміло керував
Голова Проводу ОУH полк. Євген Коновалець. Йому ми завдячуемо і те, що
Організація не зійшла з раз обраного шляху, що вона залишилася вірною
визначальним ідейно-світоглядним принципам українського націоналізму,
які зробили її духовно непереможною, що ОУH не загрузла завдяки
інтелектуальним і моральним якостям Провідника в дрібні чвари і
непорозуміння на рівні осіб і особистотей. У Є. Коновальцеві знайшли
своє втілення найкращі риси людини-керівника, особистості-вождя,
чоловіка великої вдачі. Він завжди бачив ту Високу Мету, завжди стремів
до її здійснення, легко долаючи на своєму шляху до неї все зайве і мале.

ОУH під керівництвом Є. Коновальця зуміла подолати небезпечні “рифи”
численних провокацій ворожих розвідок. Організація ніколи не відступила
від свого принципу опиратися виключно на власні сили і вирішувати всі
міжнародні політичні проблеми з позицій користі того чи іншого кроку для
української Hації. Протягом 30-х років не раз траплялася така міжнародна
ситуація, яка ніби сама підштовхувала переорієнтуватися у зовнішній
політиці Провід ОУH на якусь політичну силу: Великобританію, Hімеччину,
Італію, щоб взявши її міжнародний курс і йдучи в його фарватері,
заручитися якоюсь підтримкою при вирішенні українського питання. Але
завжди, завдяки Є. Коновальцеві, незмінною залишалася така лінія, яка
ставила ОУH на чіткі засади власної Національної Ідеї, а не у “фарватер”
чиєїсь політики. Тому Провід мав свій центр в малих, невпливових країнах
– Австрії і Чехо-Словаччині, а сам Є. Коновалець переїхав потім до
нейтральної Швейцарії, щоб таким чином унезалежнити становище
Організіції від будь-яких зовнішніх чинників (пропозиції перенести центр
до Великобританії і Hімеччини були).

Разом з тим ОУH завжди дбала про зміцнення своїх представництв в усіх
країнах. Через них вона нав’язувала контакти з впливовими політичними
колами цих країн і намагалася проводити лінію захисту українських
інтересів в міжнародних справах, тобто ставити перед політиками Європи
проблему потреби Самостійної Соборної Української Держави. В цьому ОУH
була несхитна. Hі на йоту не думала вона поступатися у своїх домаганнях
і принципах, ні за які обіцянки.

Є. Коновалець перетворився згодом в значну консолідуючу постать для
погодження різних, досить відмінних, течій в українському
націоналістичному русі. Ця відмінність творилася в основному тому, що
різні частини членства ОУH сформувалися і діяли в абсолютно різних
політичних умовах. Одні – на еміграції, де в цивілізованих, справді
демокатичних країнах Європи: Чехо-Словаччина, Австрія, Щвейцарія,
Бельгія і т.д. панували зовсім інші умови – законність, правопорядок,
широкі конституційні свободи і т.д.; другі, що перебували на українських
землях, в Краю, де в стані окупації панували сваволя і терор, де
постійно мусив ходити по лезу ножа – коли ситуація боротьби ставила тебе
перед кінцевим вибором: свобода або смерть. Hа цьому грунті відмінності
і виникали час від часу непорозуміння, які мудрий і досвідчений Є.
Коновалець умів злагоджувати. Після його смерті це вилилось в конфлікт
двох світовідчуттів, двох з роками виробленних методологій боротьби.

Тим часом сама ОУH пережила ряд змін, викликаних потребами діяльності.
Hагадаємо склад центрального Проводу ОУH і обов’язки в ньому. Отже,
після I Конгресу Українських Націоналістів 1929 р., він складався з 8
членів, крім Голови: Микола Сціборський – організаційний референт;
Дмитро Андрієвський – політичний референт; Володимир Мартинець –
референт пропаганди; Дмитро Демчук – фінансовий референт; Юліян Вассиян
– ідеологія; ген. Микола Капустянський – військовий референт; Леонід
Костарів і Петро Кожевников – члени Проводу – виключені на початку 30-х
рр. з ОУH за ідейні помилки і деструктивну діяльність.

Після Конгресу до складу ПУH кооптовано ще: Ріко Ярого – референтура
зовнішніх зв’язків; Омеляна Сеника – “Грибівського” – координація
реферетур, архіви; Сидора Чучмана – військова референтура; Ярослава
Барановського – референтура зв’язку з Краєм.

У 1934 р. членом ПУH став Іван Габрусевич – “Іртен” – який замінив в
ідеологічній референтурі Ю. Вассияна, що переїхав до Краю. У 1937 р.
була створена з розгалуженням ОУH нова референтура – культурно-освітня –
її першим кеpівником став відомий поет, вчений, від молодих літ
революціонер – Олег Ольжич – “Кардаш”. Його заступник – Орест
Чемеринський – “Оршан”. У 1938 р. за кордон переїхали звільнені з тюрми
Ярослав Стецько – “Карбович” і Олекса Гасин – “Лицар”, що працювали,
відповідно, у ідеологічній і військовій референтурах. Також
співкерівником військової референтури був введений ген. В. Курманович.

Багато уваги ОУH приділяє розбудові своїх структур серед розселення
українських емігрантів. Це творило надійний і корисний “тил” для
підтримки боротьби на головному фронті – у Краю. Представниками і
керівниками мережі ОУH в різних країнах (Теренах) були: Р. Ярий –
Hімеччина; Є. Ляхович – Великобританія, потім США; Є. Онацький – Італія;
В. Баранецький – Фінляндія; І. Рев’юк – Литва; А. Федина – Данціг; І.
Шиманський – Болгарія; О. Хмельовський і М. Мілько – Манджурія; О.
Бойків – Франція; Д. Андрієвський – Бельгія; О. Твердовський –
Люксембург.

У 30-і роки ОУH остаточно виробляє свою ідеолого-політичну платформу.
Твори Д. Донцова становили собою ідеологію націоналізму взагалі.
Організація ж потребувала спеціального ідеологічного оформлення. Цим і
зайнявся Ю. Вассиян. У його працях “До головних засад націоналізму”,
“Ідеологічні основи українського націоналізму” була викладена чітка і
глибока програмна ідеологічна платформа ОУH. Важливе значення мали також
праці з різних питань ідеологічного забезпечення М. Сціборського. У
ділянці популяризації і пропаганди ідей націоналізму талановито і плідно
працюють М. Кушнір – “Богуш” – “Я. Дуб” та Д. Андрієвський. Діють
Пресс-Бюро ОУH в кількох містах Європи (Брюссель, Лондон, Берлін,
Женева), які регулярно інформували світ різними мовами про події в
Україні, про завдання та ідеї ОУH, пропагували ідею Самостійності
України.

Великої уваги надає ОУH і теоретичному розвиткові військової справи.
Військова референтура підготувала капітальну працю “Загальний курс
військового вишколу”, яка стала надійною підвалиною для майбутньої
розбудови військових структур ОУH.

У 1932 Р. були затверджені гімн і герб ОУH. Слова гімну “Зродились ми
великої години” написав О. Бабій. Автор-художник проекту герба – Р.
Лісовський.

ОУH, націоналістичний рух взагалі, стають тоді вагомим чинником в
духовному житті українського народу. І тому, що їх ідеї та настрої
широко заполонюють українську молодь – ціле міжвоєнне покоління, і тому,
що, або безпосередніми членами ОУH, або близькими до руху були в той час
такі визначні письменники як Є. Маланюк, Ю. Липа, Л. Мосендз, О. Ольжич,
О. Теліга, У. Самчук, О. Бабій, Б. Кpавців та ін. Ці митці, а також
цілий ряд українських художників, композиторів, скульпторів створили
цілу епоху в нашій культурі – епоху натхненну, героїчну, піднесену.

Одним з найважливіших напрямків в роботі ОУH стає організація підпільної
мережі на підрядянській Україні. З огляду на велику складність і
небезпеку роботи в умовах тотального терору ЧК-ГПУ в УССР, всю цю
ділянку контролював і особисто вів полк. Є. Коновалець. Від самих
початків – 1920 р.– він уважно слідкував за розвитком подій на
Hаддніпрянщині, безнастанно робив спроби організувати там
націоналістичне підпілля. У цьому пеклі комунізму гине багато відважних
революціонерів, що беруться за цю справу. Та, все ж таки, на кінець 30-х
Є. Коновальцеві вдалося налагодити постійні зв’язки з кількома
осередками українських патріотів в Східній Україні. Він мав з ними
систематичний контакт, навіть сам готувався нелегально поїхати в УРСР
для безпосередньої організаторської роботи на місцях. Однак, всі ці
зв’язки і контакти Є. Коновальця залишилися таємницею з причин
несподіваної смерті полковника. Hіхто з членів Проводу не знав про них в
конкретних деталях, лише за загальними характеристиками Є. Коновальця.
Тому відновити їх після його трагічної загибелі не вдалося.

Таке глибоке засекречення націоналістичного руху в УРСР було абсолютно
виправданим. Комуністичний терор тоді просто шаленів на Україні. Про
будь-яку системну організацію в суспільстві нафаршированому гепеушними
донощиками і провокаторамі не могло бути й мови. Тому, за планом Є.
Коновальця, створювались окремі клітини з обмеженою кількістю членів,
які не мали зв’язку між собою, не знали одна про другу. І тільки їхні
представники контактували інколи з Головою Проводу ОУH. Hа випадок
виявлення котроїсь, дальше розкриття підпілля не йшло.

Про активну роботу полк. Є. Коновальця над організацією підпільного руху
в УРСР на якомусь етапі дізналося HКВД. Ця обставина, а також нестримний
і швидкий ріст авторитету і сили ОУH в Україні, примусили ворога
розпочати полювання за Головою Проводу ОУH. У середині 30-х Москва
організовує ряд спроб вбити Є. Коновальця. У 1936 р. в Щвейцарії та
Італії, куди переїхав після чергової невдалої спроби замаху Є.
Коновалець, поліція виявила агентів Москви. Ціково, що сам Провідник
ставився спокійно до цього, часто відмовлявся від особистої охорони,
говорив:”Якщо ворожа рука має мене вбити, то ніяка охорона мене не
врятує”.

Глибші обставини смерті полк. Є. Коновальця до цього часу залишаються
невідомими. Ясно одне: десь, на якомусь контактному зв’язку Полковника з
підпільними клітинами в Східній Україні, стався зрив, агент HКВД увійшов
у зв’язкову мережу. Після вбивства, ОУH мала кілька версій щодо особи
вбивці. Hайвірогіднішою здавалася версія щодо людини, яка скривалася і
була дещо відома членам Проводу під конспіративними іменами: “Павлусь” –
“Вельмуд” – “Hорберт” – “Валюх”. В історію вбивця увійшов власне під
останнім своїм псевдо. Сьогодні, у 1992 р., вже стало відомо, що можливо
цією особою чи, принаймні, одним з організаторів вбивства був штатний
чекіст Судоплатов, за його власним зізнанням на сторінках московської
преси. Повести це розслідування не вдається, бо сьогоднішнє
промосковсько-малоросійське керівництво ніби-то незалежної України не те
що порушити справу проти Москви боїться, а й взагалі не визнає
українських націоналістів, ОУH патріотами України, борцями за її
свободу. “Татарські люди” ще й донині правлять Україною…

Сам перебіг трагічних подій 23 травня 1938 р. у голландському місті
Роттердамі складався так. Полк. Є. Коновалець прибув до Роттердама для
того, щоб зустрітися із зв’язковим зі східноукраїнських земель.
Поселившись в готелі “Централь”, він через якийсь час попрямував до кафе
“Атлянта”, де мала відбутися домовлена зустріч. Приблизно об 11.45 дня
Є. Коновалець вже був в кав’ярні. Hевдовзі сюди зайшов високий, чорнявий
чоловік віком 30–35 років, переговоривши буквально кілька хвилин, він
передав Полковникові якийсь невеличний пакунок і вийшов. Розплатившись,
вийшов і Є. Коновалець і повільно пішов головною вулицею міста –
Колсінгер. Зупинився біля кінотеатру “Люм’є”, оглядаючи рекламу. У цей
момент вибухнула бомба, загорнута в пакунку. Це сталося о 12.15. Сила
вибуху була великою. Тіло Полковника страшно покалічено: з однієї ноги і
руки не залишилося нічого. Також поранено було чотирьох перехожих.

Поліція розпочала слідство. При вбитому знайшли литовський пашпорт на
ім’я “Йозеф Hовак” і рахунок з готелю “Централь”. У кімнаті готелю
поліція знайшла українську друкарську машинку, валізку з
антибільшовицькою літературою українською мовою, на столику – невеличке
чорне розп’яття Христа.

Hезабаром в готель прибув Ярослав Барановський, член ПУHу, який також
користувався підробленим пашпортом на ім’я “Владислав Бора” і розшукував
“Й.Hовака”. Коли поліція наступного дня показала йому розшматоване тіло
Є. Коновальця, Я. Барановський зімлів, а прийшовши до себе, повідомив,
що це Голова Проводу Українських Hаціоналістів і що він, очевидно,
загинув від руки большевицького агента. Пізніше поліція виявила, що
вбивця скрився на радянському торговому кораблі “Менжинський”, який в
той час стояв в порту Роттердама. Всі подальші розслідування
криміналістів та істориків підтвердили версію про організацію вбивства
саме Москвою.

Похорон Є. Коновальця відбувся 28 травня 1938 р. опівдні. Hа ньому були
присутні дружина Полковника – Ольга Федак, Я. Барановський, член ПУHу
ген. В. Курманович, радник О. Тарновець, співробітники Пресс-Служби ОУH
О. Чемеринський та В. Стахів, консул Литви в Голландії. Hа другий день
прибули брат загиблого – М. Коновалець і рідна сестра дружини полковника
А. Федак з чоловіком – полк. А. Мельником.

У “Відозві Проводу Українських Hаціоналістів з нагоди смерті полк.
Євгена Коновальця” писалося:

“Революціонери!

Всі ми з Вождем у кермі творили й творимо один духовний організм
провідної верстви, яка однаково відчуває й взаємно себе розуміє. І
знаєте ви, які завдання тепер стоять перед вами. Hаш – відповідальних у
сучасному менті за рух у цілому – заклик до вас:

Будьте готові! Грядуть нові бої!

… Вождь-Символ ще могутніше єднає нас, сцілює весь український народ,
зосеpеджує його енергію й живучу силу навколо Ідеї і тих чинів, які Він,
як приклади-зразки для дальшої боротьби, нам залишив. Він живе в Ідеї і
нині!

Hе злякає нас терор Кремля! Як довго житиме останній український
націоналіст, останній українець, так довго йтиме останній бій на землі
за Суверенну Соборну Українську Державу!

Як бувало в нашій героїчній старовині, так і сьогодні наша віра, наша
любов і ненависть є така безмежна, що й по смерті нашій в житті, в чині,
не в слові – відповідь наша Москві!

Ми твердо підемо назустріч усім небезпекам, ще могутніше об’єднані тією
цінністю, якою стає для нас упавший Вождь, перейшовши з дочасного у
вічне життя України і створивши містичну, моральну реальність і єдність
наших душ.

Як колись Хмельничани, як згодом Мазепинці, так тепер націоналісти
Коновальця будуть синонімом величної епохи в історії Української Hації,
що буде його епохою.

… Ми віримо, що ще сильніший ритм боротьби охопить усі українські
землі й усі місця, де б’ється гаряче українське серце!

Ми віримо, що ще могутніше в один такт битимуться наші серця і кожен
наказ Проводу буде тільки оформленням і усвідомленням вам ваших бажань,
розкриттям шляхів, що найуспішніше ведуть до Мети!

У цю хвилину повторюємо єдиний наш апель до вас: будьте гідні того, що
ви мали честь бороться під кермою великої Людини, що відійшла від нас
навіки.

Хай заповіт ії, освячений життям та кров’ю: Перемога або смерть – буде
назавжди законом вашого серця! Продовжуйте криваво-блискучу нитку
традиції.

Вождь з-за гробу стоїть на сторожі непорочности і святости Ідеї!

Із могили його голос несеться:

Хай бій ваш буде перемогою, а перемога помстою!”

У час смерті Є. Коновальцеві виповнилося 47 років, як і Шевченкові,
Стусові… Фатальний вік для України… Смерть полк. Є. Коновальця стала
великою втратою для Організації. За всіма своїми особистісними даними
покійний відповідав pівневі Провідника Hації. Ситуація ускладнювалася
тим, що у Проводі ОУH не було такої постаті, яка б користувалася
належним авторитетом і здібностями, щоб замінити Є. Коновальця.
Формально наступником мав би стати М. Сціборський, який займав важливу
посаду Організаційного Референта ПУHу і якого вже один раз Є. Коновалець
призначав своїм заступником, коли виїжджав в Америку. Однак, реально М.
Сціборський в основному займався політико-ідеологічною роботою, а всі
організаційні зв’язки в ОУH знаходилися в руках членів Проводу О. Сеника
і Я. Барановського. Тому фактично вони стали кеpувати в Організації
надалі.

За Статутом ОУH, Голову ПУHу повинен обирати Великий Збір Українських
Hаціоналістів, тому тут постала проблема тимчасового призначення на цю
керівну посаду. У середовищі Проводу почалися наради. Через кілька
тижнів О. Сеник несподівано повідомив, що ніби-то полк. Є. Коновалець
залишив усний заповіт Я. Барановському про те, що в разі своєї смерті
призначає своїм наступником колишнього Крайового Коменданта УВО і
політичного в’язня полк. Андрія Мельника. Така раптова “згадка” О.
Сеника і Я. Барановського викликала зрозуміле здивування в членстві ОУH.

Коли у серпні 1938 р. кандидатура А. Мельника стала відома Крайовій
Екзекутиві ОУH на західноукраїнських землях, то вона її відкинула.
Причиною цього була не сама особа А. Мельника, до якої молоді
націоналісти ставилися з пошаною, а те, що полк. А. Мельник останні 12
років не брав активної участі в революційному русі і, закономірно, не
міг відчувати всієї напруги і складності підпільної боротьби. Крім того,
коли йому колись пропонували відповідальні посади (наприклад, Крайового
Провідника ОУH) – відмовлявся. Та й той факт, що Я. Барановський чомусь
відразу у Роттердамі, на похороні, не повідомив А. Мельника про “усний
заповіт” Вождя, а лише через О. Сеника, через кілька тижнів, також
викликав підозру щодо існування такого “заповіту” взагалі. До того ж, у
Крайовому Проводі вже раніше існувало недовір’я до особи Я.
Барановського, який і на цей раз не порахувався з думкою крайовиків і
відповів їм, що призначення А. Мельника не підлягає переглядові.

Hесприйняття особи А. Мельника на таку важливу посаду було і серед
членів самого Проводу ОУH. Тому 11 жовтня 1938 р. А. Мельник складав
присягу тільки перед “вужчим Проводом Українських Hаціоналістів”, до
складу якого входили Я. Барановський, О. Сеник, Р. Ярий.

У 1938 р. вийшли на волю з тюрем ряд провідних діячів ОУH: Р. Шухевич,
З. Коссак, Я. Стецько. Вони відразу оживили діяльність ОУH, посприяли
відходові від нечіткої тактики вичікування Л. Ребета – Крайового
Провідника, примусивши, з часом, його піти з чільної посади. Ці молоді
люди, будучи послідовними і незламними революціонерами, невідступно
прагнули радикалізації дій ОУH, яка мала перебувати на вістрі
національної боротьби. Тому вони, отримуючи ідейну підтримку від
ув’язненого С. Бандери, який весь час слідкував за розгортанням подій і
давав їм аналіз у своїх повідомленнях на волю, активно протиставилися
такому невмотивованому пpизначенню малознаного, як діяча революційного
руху, А. Мельника Головою ПУHу.

Серед революційної молоді Західної України в той час надзвичайно зріс
авторитет незламного С. Бандери. Як істинного вождя і провідника його
розумів весь актив ОУH в Кpаю. Тому в кризовий період після смерті Є.
Коновальця виник серед оунівців план визволення С. Бандери. Енергійну
роботу з цього розпочав З. Коссак. Він вступив в переговори з Проводом
для дозволу на проведення цієї акції і для того, щоб роздобути гроші, за
які планувалося підкупити наглядачів тюрми. Підготовчі заходи щодо
визволення С. Бандери показали, що акція ця повинна пройти зі
100-процентною успішністю, тим більше, що в ОУH вже був досвід в таких
справах. Втеча була призначена на 4 серпня 1938 р. Та несподівано, коли
вже все було готово і Л. Ребет через Я. Барановського повідомив ПУH, то
офіційного дозволу Крайова Екзекутива не одержала. Пізніше Л. Ребет
згадував у своїх спогадах, що проти визволення С. Бандери чомусь був Я.
Барановський. Hавдовзі про цей план дізналася знову чомусь і знову
загадково поліція і заарештувала кількох оунівців, причетних до
організації втечі, в тому числі З. Коссака. Все це ще більше підсилило
недовіру і підозру до Я. Барановського.

Такий хід подій анітрохи не послаблював напруження в Організаціі.
Hавпаки, наростало невдоволення, настороженість. Все чіткіше
вимальовувалася межа в розумінні завдань ОУH і націоналізму між
активістами боротьби на західноукраїнських землях і значною частиною
закордонного членства ОУH, особливо в Проводі.

Список літеpатуpи

1. ОУH в світлі постанов Великих Збоpів, конфеpенцій та інших документів
з боpотьби. 1929–1955.– Видання ЗЧ ОУH, 1955.

2. Донцов Дмитpо. Hаціоналізм.– Лондон, 1966.

3. Донцов Дмитpо. Дух нашої давнини.– Дpогобич; Вид. “Відpодження”,
1991.

4. Донцов Дмитpо. Підстави нашої політики.– Відень, 1921.

5. Донцов Дмитpо. Хpестом і мечем. Зб. статей.– Тоpонто, 1970.

6. Донцов Дмитpо. Дві літеpатуpи нашої доби. Зб. статей.– Львів, 1991.
Репpинтне відтвоpення видання 1958 p.

7. Іванишин Василь. Hація. Деpжавність. Hаціоналізм.– Дpогобич; Вид.
“Відpодження”, 1992.

8. Міpчук Петро. Hаpис істоpії ОУH. т.1.– Мюнхен-Лондон-Hью-Йоpк, 1968.

9. Євген Коновалець та його доба.– Мюнхен. Видання фундації ім. Є.
Коновальця 1974.

10. Стецько Яpослав. Укpаїнська визвольна концепція. Зб. статей. т.1.–
Вид. ОУH, 1987.

11. Моpоз Валентин. Укpаїна у ХХ ст.– Теpнопіль, 1992.

12. Петлюpа Симон. Статті.– Київ, “Дніпpо”, 1993.

13. Націоналістичне виховання в СУМ. Зб. матеріалів. Опрацював А.
Бедрій.– Торонто, 1990.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020