Реферат на тему:

Поселення антів або венедів та їхня громадська і державна організація

?????¤?¤?$?????E?кові вали, які тягвуться на десятки кілометрів по
річках Красна — Стугва, Рось — Трубіж, Сула. Аналогічні були в
Подністров’ї; вони сягали 10 метрів заввишки. Найбільше антських речей у
басейні р. Роси; лучеві фібули, підвіски, лунниці, дзвоники, прорізні
бляшки — всі ці речі О. Спщия та В. Рибак» відносять до антів і всі вони
згодом відбинися в українських речах. Треба сказати, що з археологічного
погляду пам’ятки авхів іце мало досліджені. Збереглося чимало відомостей
про громядсьху та імпхичну організацію антів. Прокошй Кесарійський
писав, що слов’янами та антами не править хтось один, але здавна упроияє
ними народне зібрання, і всі справи, добрі чи лихі, вони вирішують
спільно. Але за часів загальної небезпеки вони обирали царя («тех»),
авторитет якого визнавав весь народ. Таким вождем був Бож, який у 380
році зорганізував союз для боротьби з остготським царством Вінітара.
Боротьба виявилася нещасливою для ангів: лотрапили до полону (ули забиті
Бож із синами та 70 старійшин. Другий вождь, Меза, відзначився в
боротьбі з аварами в 550-их роках. Відомі імена деяких царів. Так, були
Ардагаст, Мусокій. Правдоподібно, що головний державний центр антів
лежав на чорноморському побережжі. Характер об’єднання антів викликає
різні гіпотези. Одні вважають антську державу за племінний союз.
Ключевський називав Й «Дулібський союз». Інші бачать короткотермінове
об’єднання для боротьби з ворогом (Бож — з готами, Мезамир — з аварами і
т. д.). У всякому разі, факт об’єднання антів дуже важливий як перша
відома нам спроба предків українського народу створити державне
об’єднання з організованим військом та участю населення у політичному
житті. Держава антів протривала три сторіччя — від кінця IV до початку
VII ст. Вона впала під навалою аварів.

Похожие записи