.

Порівняйте соціально-економічне становище Австро-Угорщини та Росії в 19-20 ст. (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6483
Скачать документ

Реферат на тему:

Порівняйте соціально-економічне становище Австро-Угорщини та Росії в
19-20 ст.

Російська імперія

Російська імперія була однією з найбільших у світі. Окрім величезних
розмірів вона помітно відрізнялась від інших європейських держав своїм
політичним устроєм. У жодній країні континенту правителі не мали такої
необмеженої влади, якою користувалися царі-імператори. Ніде бюрократія
не була такою деспотичною,

У XVIII та XIX ст. українців Російської імперії, як правило, називали
малоросами. Ті з них, що проживали на території Австрійської імперії,
продовжували називати себе русинами.

поліція також жорстокою, а народ таким безправним, як у Росії. У XVIII
ст. в результаті реформаторської діяльності Петра 1 й Катерини II
імперія далеко відійшла від примітивного й напівазіатського князівства
Московського, яке дало їй початок. Вона могла похвалитися величезною
армією, зорієнтованими на європейські зразки чиновництвом, що дедалі
зростало, і дворянською елітою. Однак попри ці зміни російські правителі
не відмовилися від самодержавства — цього основного принципу давньої
московської політики, за яким царям належала абсолютна влада над усіма
їхніми підданими в усіх царинах їхнього життя.

На початку XIX ст. з’явилися деякі невиразні ознаки того, що молодий і
популярний цар Олександр 1, можливо, доведе реформи до їхнього логічного
завершення й подарує підданим конституцію, яка замінила б самодержавство
владою закону. Але незабаром стало очевидним, що цей «освічений» монарх
не сприймав ідею конституції серйозно. Проте він посилив сподівання
реформ серед крихітної ліберальне настроєної групи імперської еліти, й у
грудні 1825 р., зразу після його смерті, купка дворян із метою
встановлення конституційного правління вдалася до спроби державного
перевороту. І хоч повстання декабристів зазнало нищівної поразки, •
нового імператора Миколу 1 глибоко вразив цей виклик, кинутий його
владі, й він вирішує більш, ніж будь-коли, посилити контроль над своїми
підданими.

Закоханий у військову муштру, Микола 1 намагається впровадити у цілому
суспільстві дисципліну й порядки милої його серцю армії. З цією метою
він розширив бюрократичний апарат і у 1826 р. впровадив Третій відділ
імперської канцелярії — першу російську таємну поліцію. Він також
наказав утворити жандармерію, тобто регулярну поліцію, і значно посилити
цензуру. Ці заходи призвели до того, що Росія під час царювання Миколи 1
вступила в період, який великий російський історик Василь Ключевський
назвав «ерою найбільшого бюрократизму в нашій історії».

На початок XIX ст. Російська імперія спромоглася, на власне щастя, стати
міц- нішою і сильнішою структурою. Для царського режиму наближався час
суворих випробувань.

Найтяжчим виявився перший удар, коли у 1812 р. на Росію напала
640-тисячна армія Наполеона. Як добре відомо, Росія змогла, що- правда
ціною великих зусиль і втрат, не лише відбити загарбників, а й відкинути
їх аж до Парижа. На Україні наслідки навали були порівняно невеликими.
Частина Наполеонових сил вдерлася на Волинь і завдала там значних
збитків. У своїй пере- важній більшості українці охоче відгукнулись на
заклик царя піднятися на війну. На Лівобережжі швидко зібрали кілька
полків добровольців, організованих на зра- зок козацьких. Широка
підтримка цих формувань свідчила не лише про готовність українців
захищати імперію, а й про популярність козацьких традицій. Проте ходили
також чутки, нібито деякі нащадки козацької старшини проголошували тости
за здоров’я Наполеона з надією, що він розіб’є царську імперію.
Аналогічні випадки досить часто траплялися і в недалекому минулому. Вже
йшлося про те, що у 1791 р. Василь Капніст таємно їздив до Пруссії з
марною надією заручитися підтримкою в повстанні українців проти царя.
Однак антицарські настрої були явищем винятковим, і величезна більшість
українців вірно й завзято боронили імперію.

Багато царських офіцерів, які брали участь у наполеонівських війнах в
Європі, зазнали впливів політичних інститутів і цінностей Заходу й стали
їхніми прибічниками. Повернувшись із перемогою, вони сподівалися, що
начебто ліберальний Олександр 1 упровадить в Росії реформи на західний
зразок. Але цей незбагненний правитель натомість доручив управляти
країною таким реакціонерам, як Аракчеєв. Глибоко розчарувавшись,
невелика група самовідданих армійських офіцерів, переважно представників
найзнатніших родів Росії, утворили таємні товариства, що ставили собі за
мету повалення самодержавства і встановлення конституційного правління.

Перше таке товариство — «Союз порятунку» — було засноване у Петербурзі
1816 р. Десь через п’ять років воно розкололося на дві окремі групи.
Аристократичне Північне товариство, що й надалі перебувало у Петербурзі,
продовжувало розвивати республіканські ідеї. Не маючи сильного проводу,
воно зробило небагато. Зате Південне товариство з осередком у Тульчині,
на півдні України, де служив його керівник — полковник Павло Пестель,
діяло ефективніше. Людина залізної волі та неабиякого таланту, Павло
Пестель переконав приєднатися до його організації іншу таємну групу —
Товариство об’єднаних слов’ян. Серед проводу «Об’єднаних слов’ян» було
двоє українців — брати Борисови з Полтави. Пестелю також вдалося схилити
до співпраці революційну польську групу, що діяла на Україні. Таким
чином, Південне товариство до 1825 р. з майже ЗО офіцерів-змовників
зросло до близько 160.

Сформульована в документі під назвою «Руська правда» програма Пестеля
була більш радикальною, ніж програма північних конституціоналістів. Вона
передбачала скасування всякої соціальної та політичної нерівності,
модернізацію господарства країни, провід революційної верхівки, сувору
централізацію управління. Незважаючи на те, що сам Пестель діяв на
Україні, його ідеї не відбивали інтересів неросійських народів імперії.
Він стверджував, що за винятком поляків з їхньою високорозвиненою
культурою всі інші національні меншості повинні підлягати русифікації.
Зокрема щодо українців він прямо заявляв: «Малоросія ніколи не була й
бути не може самостійною… Відтак вона повинна поступитися своїм правом
бути окремою державою». Аналогічних поглядів в українському питанні
протягом багатьох поколінь додержуватимуться й інші російські
революціонери.

Члени Товариства об’єднаних слов’ян не поділяли централістських
упереджень Пестеля, схиляючись до ідеї реорганізації імперії на
федеративних засадах. Але хоч і серед проводу «Об’єднаних слов’ян» були
українці, сама Україна не фігурувала в числі членів майбутньої
федерації. Проте є свідчення про діяльність у той же час іншого, не
зв’язаного з Пестелем таємного товариства, яке складалося з українських
дворян. Очолював його Василь Лукашевич, предводитель полтавського
дворянства. Його програма грунтовно обстоювала ідею відновлення
української автономії.

Смерть Олександра 1 в грудні 1825 р. зненацька застигла ідеалістично
настроєних революціонерів-дилетантів як Північного, так і Південного
товариств. Подолавши глибоку розгубленість, керівники Північного
товариства зібрали під своїм командуванням у Петербурзі кілька тисяч
війська і вдалися до спроби скинути нового царя Миколу 1. Це повстання
провалилося, а всіх його провідників заарештували. На Україні Південне
товариство мало трохи більший успіх. Оскільки Пестеля заарештували
незадовго до повстання у столиці, провід у товаристві перейшов до
нерішучих Бестужева-Рюміна та братів Муравйових-Апостолів. Хоч вони й
змогли переконати близько тисячі своїх солдатів приєднатися до
повстання, більшої підтримки з боку солдатів та селян вони не дістали.
Після тижня безцільних блукань по Київщині їхні сили були розбиті
вірними царю військами. Так повстання декабристів — цей перший в історії
імперії революційний вибух — зазнало катастрофічної поразки.

Після польського повстання 1830 р. імперський уряд вирішує об’єднати так
звані західні губернії, що колись належали Речі Посполитій,— тобто
Правобережну Україну, Білорусію й Литву. Аналогічно тому, як у 1780-х
роках Лівобережжя було позбавлене своїх самобутніх рис, у 1830-х подібні
заходи готувалися щодо Правобережжя. Однак у XIX ст. процес об’єднання в
межах імперії мав більш систематичний і всеохоплюючий характер, ніж у
XVIII. Встановлювалась не лише одноманітність в управлінні, а й робилася
спроба перетворити Правобережжя в культурному відношенні на «істинно
російську землю». Тепер на повну силу почала проводитися політика
русифікації.

Хоча першочергова мета російської політики полягала в послабленні
польських впливів на Правобережжі, вона лишила також глибокий відбиток
на українському селянстві та єврейському населенні міст краю. У
листопаді 1831 р. Микола І утворив у Києві спеціальну комісію в справах
західних губерній. Голова комісії Віктор Кочубей мав наказ «привести у
відповідність з великоруськими губерніями всі західні землі в усіх
галузях життя». За кілька місяців позакривали всі польські школи
(українських майже не було), а шкільну справу реорганізували на
імперських засадах із переведенням навчання на російську мову. В
Кременці закрили славетний польський ліцей. Натомість у Києві заснували
російський університет Св. Володимира. Характеризуючи завдання нового
університету, міністр освіти Сергій Уваров відверто сказав: «Університет
Св. Володимира — моє творіння. Але я першим ліквідую його, якщо він не
виконуватиме своєї мети… поширювати російську освіту й російську
національність на спольщених землях Західної Росії».

Символом жорстокого нового режиму на Правобережжі став генерал Дмитро
Бібіков, що з 1837 по 1852 р. був генерал-губернатором Київської,
Подільської та Волинської губерній. За губернаторства цього солдафона,
«кожне слово якого падало, наче удар кийка», Київ перетворився на
бастіон російської культури й головну твердиню царської армії.

Спираючись на могутнє військо, Бібіков, незважаючи ні на що, проводив
свою політику. За його наказом 60 тис. польських шляхтичів були
позбавлені дворянських грамот і понижені до стану посполитих. Багатьох
заслали вглиб Росії. Близько 3 тис. конфіскованих у шляхти маєтків було
перетворено на військові поселення, а замість поляків на чиновницькі
посади призначали росіян. Скасування у 1840 р. Литовського статуту
(кодексу законів, що спирався на зразки середньовічного Заходу) разом із
раніше ліквідованим Магдебурзьким правом ознаменувало кінець
застосування західноєвропейської за своєю суттю юридичної практики на
підвладній росіянам Україні.

Деякі кроки Бібікова торкалися становища народних мас України. У 1839 р.
він відновив кампанію навернення (чи правильніше — повторного
навернення) грекокатоликів у православ’я, яку почала Катерина II. У
Волинській, Подільській губерніях, а також у Білорусії греко-католицька
церква, що визнавала зверхність Риму, вже глибоко вкорінилася й
налічувала 2 млн віруючих. Шляхом масових депортацій, а також підкупу
Бібікову вдалося практично знищити на території імперії грекокатолицьку
церкву. Вірність їй змогла зберегти лише невелика кількість
грекокатоликів у околицях Холма.

Хоч це, звісно, не входило до намірів генерал-губернатора, але деякі з
його політичних заходів принесли українцям несподівані вигоди. Так,
підтримуючи університет Св. Володимира, заснований у Києві на противагу
культурному впливу поляків, він сприяв розвиткові закладу, що мав згодом
відіграти надзвичайно важливу роль у майбутньому відродженні української
культури. Так само, організувавши у 1843 р. Тимчасову комісію для
розбору давніх актів (Археографічну комісію) й сподіваючись отримати
докази того, що Україна з незапам’ятних часів була російською, він
започаткував першу систематизовану колекцію українських архівних
матеріалів, надавши можливість українським патріотам, які працювали в
комісії, глибше проникнути саме у неросійське минуле краю.

Підхід Бібікова до селянства також мав несподівані наслідки. В надії
здобути прихильність українських селян і ще більше підбурити їх проти
польських панів, генерал-губернатор упроваджує в 1847 р. Інвентарні
правила. В них точно визначалася кількість землі, що надавалася
селянинові, а також види робіт, які він мав виконувати для пана. Бібіков
скасував приватне оподаткування, яке ввели пани, та обмежив їхнє право
втручатися в особисте життя селян. Проте, типовим для російської
бюрократії чином, наступники Бібікова внесли стільки доповнень до цих
правил, що застосовувати їх стало просто неможливо, й шляхта
продовжувала хазяйнувати, як і раніше. Замість подяки властям
спантеличені й розгнівані селяни Правобережжя кілька разів повставали.
Перекручення у здійсненні бібіковських заходів були лише одним із
багатьох доказів того, що в цю задушливу епоху, незважаючи на зовні
суворий контроль над суспільством з боку царського режиму, уряд ніколи
не міг бути впевненим у наслідках своєї політики чи в напрямі розвитку
подій у суспільстві.

Прихильники російського самодержавства часто виправдовували його
доцільність великими розмірами та багатонаціональним складом імперії.
Найвиразніше це сформулював один із найславетніших серед багатьох
українців, які стали на службу імперії, крім того, знаний як патріот
рідної йому України — князь Олександр Безбородько: «Росія — це країна
самодержавна. З огляду на її розміри, різноманітність населення та
звичаїв і багато інших міркувань самодержавство постає для Росії єдиною
природною формою управління. Всі заперечення цього твердження безплідні,
позаяк найменше послаблення самодержавної влади призводе до втрати
багатьох провінцій, до послаблення держави й принесе людям незліченні
лиха». Виходячи з таких поглядів, чиновництво правило імперією так, ніби
вона складалася лише з одного народу — росіян,— та ігнорувало
відмінності національного походження та історичних традицій багатьох
інших її підданих.

Оскільки за своєю мовою й культурою українці були близько спорідненими з
росіянами, то уряд незабаром став розглядати Україну як по суті
російський край. Коли б в імперського урядовця хтось запитав (щоправда,
небагато людей відважилися б зробити це), за яким правом управляє Росія
великою частиною українських земель, відповідь була б подібною до напису
на медалі, викарбуваній у 1793 р. на честь Катерини II: «Я повернула те,
що було відірване». У такому розумінні Україна завжди була невід’ємною
частиною Росії, деякий час відділеною від неї в силу історичної
«випадковості». Відмінності, що існували між росіянами та українцями,
переконував би імперський бюрократ, виникли саме внаслідок цього
тимчасового відокремлення. Тепер, возз’єднавшись із росіянами, українці,
або «малороси», повинні втратити свої відмітні риси й стати «справжніми
росіянами». Відтак політика уряду, спрямована на прискорення цього
«природного» процесу, проводилася аж до самого розпаду імперії.

Конкретною й повсюдною ознакою імперської присутності на Україні була
армія. її численні залоги й форти усівали всю країну, а її командири
обкладали населення обтяжливими повинностями. Найстрашнішою військовою
повинністю був призов до армії, впроваджений на Україні у 1797 р. Для
тих невдах, які потрапляли до рук вербувальників, термін служби становив
25 років. Через нелюдську муштру й часті війни такий термін вважали
рівносильним смертному вироку. Не дивно, що рекрутів нерідко перевозили
закованими в кайдани, а пани карали найнепокірніших кріпаків, віддаючи
їх у солдати.

Імперська бюрократія була організована на військовий зразок — зі своїми
чинами та мундирами, її представники нерідко «славилися» здатністю
плазувати перед начальством і водночас принижувати підлеглих. За
відсутності конституції, що захищала б права особи, чиновник міг
втручатися у приватне життя людей, що часто й траплялося. Малоприємна
присутність чиновництва дещо пом’якшувалася його відносно невеликою
чисельністю: порівняно бідна Російська імперія могла дозволити собі
утримувати на кожні 10 тис. населення лише близько 12 чиновників. На
Заході це співвідношення було у три-чотири рази більшим.

Нездатність російського уряду забезпечувати своїх чиновників достатньою
платнею породжувала корупцію, на яку він мовчки закривав очі, особливо
на корупцію місцевих масштабів. Доки чиновники забезпечували казну
визначеною сумою грошей, уряд мало хвилювало, скільки грошей вони
здирали з населення собі. Але якщо росіяни вже звикли нести тягар
бюрократизованої системи, то для українців початку XIX ст. це явище було
ще новим і чужим. Можливо, цим і пояснюється той факт, що саме українець
Микола Гоголь у своїй знаменитій п’єсі «Ревізор» (1836 р.) створив таку
блискучу сатиру на імперську бюрократію.

До царя Миколи 1 (1825—1853) в Російській імперії існував лише
неофіційний та несистематичний поліцейський нагляд. Але у 1826 р., як
вже було сказано, вражений повстанням декабристів, цар заснував Третій
відділ власної його імператорської величності канцелярії, започаткувавши
регулярну таємну поліцію. Хоч її основний персонал спочатку був відносно
невеликим. Третій відділ наймав численних донощиків, які ходили по
ярмарках, шинках, відвідували університетські лекції та інші громадські
зібрання й звертали прискіпливу увагу на погляди й поведінку, що
викликали підозру. Цензура як засіб придушення потенційної опозиції
використовувалася в Росії завжди, але за правління Миколи 1 вона стала
суворішою, ніж будь-коли; зокрема, діяли спеціальні комітети, котрі
ретельно перевіряли все, що виходило друком. Намагання царя поставити
під контроль недозволені ідеї дали підстави найвизначнішому поетові
України Тарасу Шевченку з іронією зауважити, що «від молдаванина до
фінна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує».

І все ж попри свою репресивну природу імперія ніяк не була суто
поліцейською державою. Скорумповане, малоефективне й розкидане по
величезній території чиновництво не могло й не бажало виконувати всі
інструкції, які потоком лилися із столиці. Завжди можна було знайти
чиновника, що із доброти чи за хабар міг закрити очі на незначні
порушення закону або ж пом’якшити призначений вирок. До того ж тим
небагатьом, хто мав для цього досить грошей, дозволялося подорожувати за
кордон; відтак серед правлячої верхівки поширювалися західні впливи, що
теж пом’якшувало несправедливості режиму.

Австрійська імперія

Австрія являла собою не країну, а імперське утворення. У XIX ст. вона
складалася із суміші II великих народів і ряду менших етнічних груп, що
населяли більшу частину Східної Європи й у 1800 р. становили близько
однієї сьомої населення всього континенту. Оскільки жодна нація чи
народність не мала в імперії абсолютної більшості, то й жодна
національна культура не була визначальною — до такої міри, як російська
культура в царській імперії. І хоч в армії та серед чиновництва
переважала німецька мова, якою розмовляла найбільш впливова нація
імперії, вражаючою особливістю цієї імперії залишалася її етнічна
різноманітність. Поширюючи свій суверенітет на все нових підданих,
династія Габсбургів не змінювала, принаймні спочатку, традиційних форм
влади в тих королівствах, герцогствах, провінціях і містах, які вона
захоплювала. І так відбувалося не лише тому, що Габсбурги не хотіли
провокувати опір, а й тому, що їм бракувало сильних централізованих
установ, необхідних для уніфікації управління. Відтак аж до середини
XVIII ст. їхня імперія являла собою хисткий, слабо скоординований
конгломерат, який часто охоплювали кризи, породжувані внутрішніми
чварами або втручаннями ззовні.

У 1740 р. імператриця Марія Терезія дійшла висновку, що для збереження
імперії необхідно провести реформи. Долаючи запеклий опір місцевого
дворянства, вона здійснила ряд заходів для зміцнення органів центральної
влади, а також створила канцелярії місцевої влади. Щоб заповнити ці
посади, вона збільшила бюрократичний апарат. Марія Терезія також заклала
підвалини великого постійного військового відомства. Проте, як обачний
політик, вона не прагнула цілковитої одноманітності. Так, у стосунках з
бунтівливими мадярами вона часто віддавала перевагу компромісному
рішенню, не вимагаючи безумовної покірності своїй волі.

Ще заповзятішим реформатором виявився син Марії Терезії Йосиф II.
Прибічник тогочасних європейських теорій мудрого правління, він вирішив
зробити свою діяльність взірцем освіченого абсолютизму. За висловом
одного англійського історика, його правління «було освіченим, бо Йосиф
II вважав за обов’язок монарха сприяти добробуту своїх підданих… а
абсолютним тому, що ніхто, крім нього, не міг сказати, в чому саме цей
добробут полягав і як його можна було досягти».

Своєю метою імператор ставить покращити долю селян, оживити занепаду
економіку, підняти ефективність чиновництва і вдосконалити освіту в усій
імперії. Невідступно керуючись абсолютистськими принципами, він також
намагається скасувати особливі права і привілеї окремих земель, що
ускладнювали проведення реформ. Як і належало сподіватися, з усіх
амбіціозних задумів Йосифа II вдалося здійснити лише деякі. Це викликало
у нього гірке розчарування. І все ж правління Йосифа II знаменувало
виняткові часи, коли імперія прагнула й могла зміцнюватися й
самооновлюватися.

Згадані реформи мали величезне значення для українців, оскільки вони
проводилися саме в час приєднання до імперії Галичини. Таким чином,
бодай із цієї точки зору українці ввійшли до складу імперської системи
Габсбургів в апогеї її розквіту.

Величезна більшість українців в Австрійській імперії проживала в
Галичині — південно-східній частині колишньої Речі Посполитої,
захопленої Габсбургами після першого поділу Польщі у 1772 р. Двома
роками пізніше до Галичини була приєднана Буковина — невеликий
український край, що його відібрав Відень у занепадаючої Оттоманської
імперії. Нарешті, у 1795 р., після третього й останнього поділу Польщі,
до імперії були також включені землі, заселені поляками (включаючи
Краків). Якщо Східну Галичину заселяли переважно українці, то Західна
Галичина була головним чином польською. Поєднання в одній
адміністративній провінції цих двох народів стане в майбутньому причиною
напружених стосунків між ними.

Під посереднім контролем Габсбургів перебував ще один заселений
українцями регіон. Розташоване на західних схилах Карпатських гір
Закарпаття з часів середньовіччя входило до складу Угорського
королівства. У XIX ст. воно лишалося в угорській частині імперії
Габсбургів і було ізольованим від інших українських земель.

Селяни. Умови життя в населених українцями землях імперії Габсбургів
характеризувалися одним словом: бідність. Горбистий рельєф та невеликі
наділи ускладнювали обробку землі, а постійний гніт польської шляхти
доводив селян до повного виснаження. Після того як у результаті поділів
Польщі невеличкі й брудні галицькі міста було відрізано від традиційних
ринків на Україні, їхня й без того тяжка доля стала ще тяжчою. Не дивно,
що Галичина мала сумну репутацію однієї з найбільш нужденних і відсталих
частин імперії.

Величезну більшість західних українців складали селяни-кріпаки, для яких
визиск був фактом щоденного життя. За право користуватися убогими
земельними наділами вони мусили відробляти на феодала панщину, що сягала
п’яти-шести днів на тиждень. Крім того, шляхта нерідко змушувала селян
відбувати різні роботи у панських маєтках і вимагала натурального
оброку. Підраховано, що панові діставалося десь від половини до третини
жалюгідного селянського прибутку. Ніби цього було мало, володарі маєтків
систематично експропріювали селянські та громадські землі, залишаючи
селянам чимраз менші наділи. Так, якщо середня площа селянського наділу
в Східній Галичині у 1819 р. становила 14 акрів, а шляхетського маєтку
—1051 акр, то на 1848 р. відповідно 9,6 та 1400. Отож, Східна Галичина
являла собою переконливий зразок суспільства, в якому багаті ставали ще
багатшими, а бідні — ще біднішими.

За таких умов навіть вижити було справою непростою. Ізольовані в майже
недоступних селах, яких налічувалося близько 3,5 тис., застосовуючи
примітивні сільськогосподарські методи, селяни Східної Галичини могли
отримувати лише близько третини того, що вирощували селяни Чехії та
Австрії. А їхній раціон, до якого входили майже самі капуста й картопля,
становив близько половини того, що споживав західноєвропейський селянин.
Коли наставав голод, а це траплялося часто, багато виснажених селян
гинуло. Були часи, між 1830 та 1850 рр., коли смертність у Східній
Галичині перевищувала народжуваність. Закономірно, що тривалість життя
західноукраїнського селянина була короткою — в середньому якихось ЗО—40
років.

Щоб знайти полегшення своєму злиденному існуванню, селяни часто
завертали до шинку. До цього їх заохочували польські пани, що володіли
легальною монополією на виробництво алкоголю, а також власники шинків,
переважно євреї. Деякі землевласники навіть встановлювали для своїх
кріпаків кількість споживання алкоголю, сподіваючись таким чином
реалізувати продукт, який зони виробляли. Бажання полегшити долю
селянина рідко коли, якщо взагалі спадало на думку галицькому
шляхтичеві. У більшості сама можливість такого вчинку, напевне,
викликала б подив, бо селянин в їхньому розумінні являв собою якусь
нижчу форму людської істоти, що не піддається будь-яким удосконаленням.

Хоча реформи Габсбургів кінця XVIII ст. проводилися в усій імперії,
особливо великий вплив вони справили в Галичині, котра найгостріше
потребувала змін. Йосиф II був особливо заінтересований у цій провінції,
вбачаючи в ній щось на зразок лабораторії, де можна було б
експериментувати з різними засобами перебудови суспільства, зокрема із
засобами розширення його виробничих можливостей. Спочатку Відень ставив
щодо Галичини подвійну мету: по-перше, демонтувати стару систему
управління, в якій панувала шляхта, й замінити її дисциплінованим і
підпорядкованим центру чиновництвом, а по-друге — покращити
соціально-економічне становище посполитого люду.

Адміністративна реорганізація в Галичині була проведена швидко та
ефективно. До 1786 р. польські закони було замінено австрійськими, а
шляхетські асамблеї розпущено. Щоб пом’якшити цей удар для старої знаті
й дати їй голос у справах управління, Відень упроваджує Асамблею станів,
що складалася із шляхти та духовенства. Але асамблея ця не мала права
приймати власні ухвали, а лише могла звертатися з петиціями до
імператора. Реальна влада зосереджувалася в руках імперських чиновників.
Уся провінція поділялася на 18 регіонів (із приєднанням Буковини їхня
кількість зросла до 19), очолюваних призначеними Віднем урядниками зі
своєю німецькомовною канцелярією. На верхівці цієї бюрократичної драбини
стояв губернатор, якого призначав сам імператор. Увесь цей чиновницький
апарат перебував у Львові, або Лемберзі, як його називали австрійці, що
став центром адміністрації та судочинства провінції.

Цісар-реформатор. Найважливіші з численних реформ Йосифа II стосувалися
селян. У 1781 р., розуміючи, що без полегшення їхньої долі неможливо
поліпшити соціально-економічне становище Галичини, імператор наважується
провести сміливі політичні заходи, спрямовані на скасування кріпацтва. В
межах цих заходів землевласникові заборонялося вимагати від селянина
більше трьох днів панщини на тиждень, або 156 днів на рік (для
найбідніших селян встановлювалася ще менша панщина); суворо обмежувалися
додаткові повинності на користь землевласника; закон надавав селянинові
право обробляти свій наділ, а також такі особисті свободи, як право
одружуватися без дозволу пана, переходити на інші наділи, звертатися зі
скаргами на свого пана до суду.

Це були зміни величезної ваги. Галицький селянин більше не був якоюсь
зневаженою, не захищеною законом істотою. Тепер він став особою з
певними законними правами. Втім це не значить, що реформи зрівняли селян
з іншими класами. У багатьох відношеннях селянин лишався підвладним
панові й залежним від нього. Однак його становище поліпшилося: зі
звичайного предмета особистої

класності він стає чимось на зразок орендаря, котрий передає свій наділ
у спадщину й стосунки якого із землевласником регулюються законом.
Сміливий і рішучий характер цих реформ стає ще очевиднішим, якщо
згадати, що саме в час їх проведення інша імператриця — Катерина II —
заганяла у кріпацтво селян Лівобережної України.

Великі переваги принесла нова політика й греко-католицькій церкві. З
самого початку Марія Терезія та Йосиф II у стосунках з грекота
римо-католицькою церквами спиралися на принцип паритету. Для
греко-католицького духовенства, яке протягом тривалого часу зазнавало
польських утисків, цей принцип спричинився до значного поліпшення його
становища. Польські феодали більше не могли втручатися у призначення
парафіяльних священиків, які згідно із законом тепер отримали рівні з
римо-католицькими ксьондзами права. До того ж економічний статус
грекокатолицького духовенства піднявся завдяки скромній урядовій платні.
Всі ці заходи вінчало відновлення у 1808 р. після 400-літньої перерви
чину митрополита галицького. Так греко-католицька церква — ця єдина
установа, з якою могло ототожнюватися українське селянство,— ввійшла у
XIX століття оновленою.

Основною причиною зростаючої впевненості в собі греко-католицького
духовенства стали реформи в галузі освіти, що їх розпочала Марія
Терезія. У 1774 р. імператриця заснувала у Відні греко-католицьку
семінарію — Барбареум, що давала студентам із Західної України не лише
систематичну богословську освіту, а й можливість животворних контактів
із західною культурою. В 1783 р. у Львові була заснована ще більша
семінарія. Як завжди, йосиф II пішов на крок далі своєї матері: у 1784
р., прагнучи мати більше освічених чиновників і священиків, він засновує
у Львові університет, який став першим вищим учбовим закладом такого
типу на українській землі. На його чотири факультети вступило близько
250 студентів, переважно поляків, а втім були й українці. Оскільки
викладачі, здебільшого німці, читали лекції незрозумілими українцям
німецькою або латинською мовами, то для останніх було організовано
окремий факультет, що називався «Студіум рутенум». Викладання тут велося
штучним язичієм, що поєднувало церковнослов’янську мову з місцевою
українською говіркою.

Початкової освіти у Східній Галичині практично не існувало. У лічених
однокласних школах, на які можна було натрапити по селах, навчання вели
напівписьменні дяки, які ледве могли дати своїм учням щось більше, ніж
початки абетки й Святого письма. Щоб покращити становище, у 1774 р.
австрійці впровадили систему трьох типів шкіл: однокласні парафіяльні, в
яких користувалися місцевою говіркою; трикласні з німецькою та польською
мовами навчання й чотирикласні, що готували учнів для продовження освіти
у середніх школах (гімназіях) та університетах. Старі середні школи, що
їх для синів шляхти утримували деякі католицькі чернецькі ордени,
ліквідовувалися.

За всіх своїх вражаючих масштабів реформи Йосифа II в дійсності більше
свідчили про те, чого він прагнув, ніж про те, чого він фактично
досягнув. У Галичині, як і в інших частинах імперії, багато реформ
наштовхнулися на нездоланні перешкоди. Імператор, зокрема, вважав, що,
полегшивши долю селян, він збільшить продуктивність їхньої праці. Але
незабаром стало очевидним, що економічні проблеми Галичини крилися не
лише в селянстві. На відміну від Російської України Східна Галичина не
мала великих земель, відкритих для колонізації, та виходу до моря, що
підштовхнув би розвиток торгівлі. На відміну ж від Західної Європи, де
селяни починали переселятися до міст і працювати на фабриках, що
виникали тут і там, близько 60 найбільших міст Східної Галичини
пересували у стані економічного застою. Словом, можливості економічного
розвитку цього регіону були надзвичайно обмеженими. До того ж економічна
політика Відня тільки поглиблювала це становище. Вона ставила собі метою
зберегти сільськогосподарський характер східної частини імперії й
стимулювати розвиток промисловості в таких західних провінціях, як
Австрія та Богемія. Призначена служити джерелом продуктів харчування та
сировини, а також ринком для готових товарів, Галичина фактично була
внутрішньою колонією краще розвинених західних провінцій імперії.

Реформи наштовхувалися й на перешкоди з боку шляхти, яка не пропускала
можливості підірвати їх. Розлючена конфіскаціями своїх земель та
зменшенням ролі в освітній справі, не поспішала йти назустріч реформам і
римо-католицька церква. Врешті-решт опір нововведенням сягнув критичної
точки. Мадяри, обурені політикою централізації та онімечення, що її
проводив Відень, почали погрожувати повстанням. Розчарований Йосиф II
був змушений відмінити багато своїх заходів. Після смерті імператора в
1790 р. по ньому лишилася гірка епітафія: «Тут спочиває Йосиф II, усі
зусилля якого зазнали невдачі».

На початку XIX ст. габсбурзькі правителі, особливо Франц 1, продовжували
відступати від позицій цісаря-реформатора. Характерно, що багато
покращень у становищі селянства було відмінено й фактично відновлено
кріпацтво. Проте деякі реформи у галузі церкви, освіти й права лишилися
в силі. Без них та без інших прецедентів освіченого правління Йосифа II
важко було б здійснити майбутню лібералізацію імперії наприкінці XIX ст.

За всієї своєї обмеженості й неповноти реформи Йосифа II й Марії Терезії
все ж поліпшили умови життя західних українців — одного з найбільш
пригноблених народів імперії, вплинувши не лише на їхнє матеріальне
буття, а й на погляди та настрої. Як і належало сподіватися, реформи
збудили серед українців почуття глибокої вдячності до Габсбургів у
цілому і до Йосифа II зокрема. Відданість династії так глибоко
вкорінилася, що українців називали «тирольцями Сходу».

Ця велика залежність і навіть плазування перед Габсбургами мали свої
негативні наслідки. Вони живили так зване рутенство — сукупність
настроїв, що панували в середовищі західноукраїнської еліти ‘аж до
1830-х років. Його прибічникам — головним чином священикам — був
властивий граничний провінціалізм, що ототожнював українців виключно з
Галичиною, греко-католицькою церквою й кастою священиків.

Новий консерватизм, що запанував у Відні, посилив притаманну
західноукраїнській церковній верхівці підозріливість до нововведень.
Наслідуючи польську шляхту аж до переходу на польську мову, рутенці
культивували псевдоаристократизм, що виявлявся у зневазі до селянства та
«мови свинопасів». Піднесення Габсбургами статусу духовенства послабило
його зв’язки з селянами, серед яких воно жило. Духовенство стало
дивитися тільки в напрямку Відня, рабськи приймало все, що вельможно
дарувала йому столиця, й не висувало ніяких власних вимог. Психологія
рутенства допомагала гнобити й тримати у відсталості цілі покоління
західних українців, перешкоджаючи їм боротися за кращу долю. Таким
чином, на Україні, що була під Австрією, як і на Україні під владою
Росії, багато представників місцевої еліти допомагали міцно тримати в
імперських шорах власних співвітчизників.

Імперське панування принесло українцям набагато жорстокіші тотальні види
політичної, суспільної та економічної організації, ніж ті, що були їм
раніше відомі. Чиновництво зробило присутність імперської держави в
українській громаді досить виразною. З цією присутністю з’явилося
відчуття того, що десь у розкішній, хоч і далекій столиці всемогутній і
всезнаючий імператор творить життя українців. У міру того як образ
божественно величної імперії — чи Російської, чи то Австрійської —
заволодівав уявою української еліти, згасала її відданість рідному краю.
Врешті-решт для неї українські землі з усією очевидністю були лише
частиною якогось більшого цілого. Аналогічним чином слабло усвідомлення
української самобутності, таке сильне в Козацькій Україні XVII—XVIII ст.

Імперська доба спричинилася до роздвоєння українського суспільства —
одне було частиною Російської імперії, друге — Австрійської. І справді,
починаючи з 1654 р. українці жили у двох різних політичних системах —
Москва поширила свою владу до Лівобережжя, в той час як більшість
українських земель лишалася у складі польсько-литовської Речі
Посполитої. Але на пізніших стадіях існування останньої політичне,
культурне й соціально-економічне значення західних українців настільки
підупало, що стало ледве відчутним. Як ми довідаємось, у XIX ст. під
владою Австрії це становище докорінно зміниться, й західні українці
знову почнуть грати першорядну роль в історії свого народу. Відтак,
тогочасна історія України йшла двома паралельними шляхами: один торували
західні українці в Австрійській імперії, а другий — східні українці в
Російській.

Використана література

Субтельний О. Історія України. – К., 2000.

Полонська Н. Історія України. – К., 1999.

Словник-довідник з історії України. – К., 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020