.

Подорож у Козацькі часи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2630
Скачать документ

Р Е Ф Е Р А Т

НА ТЕМУ

ПОДОРОЖ У

КОЗАЦЬКІ

ЧАСИ

Ой, у полі могила, широка

долина

сизий орел пролітає

Славне військо запорізьке

У бій виступає .

Всухаймося в слово козак і почуємо посвист шаблі, шерхотіння степової
тирси, грізне й переможне Слава . Що то за люди були козаки ,
чому їх так називали , що вони зробили для України .

Козак – слово, ймовірно, турецьке . Означало воно вільну людину ,
яка жила воєнним промислом . Перші відомості про козаків
містяться в писемних джерелах , які стосуютіся ІХ століття .

Степи подніпров я , які лежали пусткою , незважаючи на те , що
дуже потерпали від татар і турків , усе більше приваблювали
українців ( хоч серед козаків були і представники інших народів
) , які тікали сюди від панщини , утисків польської шляхти, або
просто тих людей, що шукали волі , здобичі , воєнної слави. Вони
гуртувалися тут , населяли землі по Дніпру , полювали звіра , ловили
рибу , ставили фортеці , а голвне – боролися з турками і татарами .

Життя, повне небезпек , де вся надія на шаблю , силу та
прудкого коня , манило до себе відважних людей. Українське козацтво
складалося найсміливіших найвідчайдушніших , найсильніших – слабкі
тут не виживали і не йшли в козаки .

Осередком козаччини стало Запорожжя – південні степи за порогами
Дніпра . Вважається , що першу козацьку фортецю , свою першу столицю
– Січ – козаки звели на острові Хортиця . Ймовірно , що її
збудував князь Дмитро Вишневецький . Він був і першим козацьким
гетьманом . За час існування козацтва місце розташування Січі
декілька разів змінювалося .

На Січі зберігалися зброя , скарбниця , човни . Козаки не любили
розкошів, проте зброю , особливо шаблю , мали найкращу . Того , хто
пропив свою шаблю , з ганьбою виганяли з Січі . Усі разом козаки
називалися Лицарством ,, , ,, Товариством ,, . Козацтво Січі
становило Кіш , що поділявся на курені – військові одиниці , до яких
входила певна кількість козаків. Куренем також називалося і житло , де
жили козаки . Старший в Коші – кошовий отаман .

До Січі приймали усіх , хто приходив .Козаки голили волосся ,
залишаючи на голові лише чуб – оселедець та вуса . Одягалися в білі
сорочки та шаравари- широкі, ,,як Чорне море ,, , – казали вони .
Носили свити , жупани , кожухи . На ногах – чоботи .

Під час війни, у поході слово і наказ гетьмана були вищим над
усе.

1

Зрадників , тих , хто не виконував наказів, або залишав товариша у
біді,

пиячив у похоі ,- карали смертю . У мирний час частина козаків
працювала у власному господарстві : розводила худобу , нацбільше –
коней , ловила рибу , збирала мед . Те все міняли на хліб та інші
речі .

Відвага і хоробрість козацтва ставали відомі по всій Україні ,
особливо українське козацтво уславилося своєю боротьбою з татаро –
турецькими нападниками . Пам ять про них збереглася у піснях і
думах .

…Далеко по степу розкидані так звані фігури- високі
дерев яні вежі з бочкою смоли на самому версі . Біля них
чатують по кілька козаків . Як тільки нацдальший з козацьких
загонів помічає татарську орду , то одразу запалює свою фігуру .
Побачивши на сусідній фігурі дим , козаки одразу запалюють свою
фігуру , і так чиниться з фігури до фігури , передаючи таким
чином звістку про напад аж до Січі . Таким же чином звістку
про напад , через кілька годин знали на західних і північних
землях .

Не завжди козаки чекали , коли на них нападуть вороги , а й
самі йшли походами на них .

Козацький флот у кращі часи налічував до кількох сотень
човнів – чайок. Наладнавши свої човни сміливці пливли Дніпром і
Чорним морем , добиралися до турецьких володінь .

Вплив Січі поширювався на більшість земель України. Швидко
козацтво стало відчутною силою . Тому польський уряд створив
реєстр (Платна служба, на яку вступали козаки).

Проте більша частина козацтва завжди була осередком спротиву
панування Речі Посполитої на Україні .

Гетьман Сагайдачний .Одним із козацьких ватажків , який
намагався не силою , а мирно відстоювати права козацтва в Україні
, був гетьман Петро Конашевич – Сагайдачний . Родом він був з
Галичини . Юнаком опанував науки в Острозькій академії , був
високоосвіченою людиною , володів кількома мовами , мав і велике
вміння досягти поставленої мети . Приставши до козаків , швидко
зажив серед них поваги , особливо вдалими походами проти татар і
турків .

Сагайдачний не воював з поляками . Основою свого життя він
вважав боротьбу з турками і татарами . У битві під Хотином
1621 р. Сагайдачного було важко поранено. Помираючи , він заповідав
частину свого майна Київському і Львівському братерствам . Так і
не видужавши Сагайдачний помер у Києві . Поховано цого поряд
із собором Братського монастря .

Усталене за Сагацдачного козацьке життя після його смерті
порушилось . До запоржців все частіше почали приєднуватись селяни
, міщани , реєстрові козаки .

Та головним було те , що по всій Україні у козацтві почали
вбачати ту силу , що стала оборонцем не тільки своїх прав , а
й прав усього українського народу .

2

,,Нехай знають на всім світі,як ми пошибали,

І гинучи , свою правду кров ю записали !

Записали – прочитають письменні люди ,

Що до суду із шляхетством згоди в нас не буде.

Доки Рось зоветься Россю,Дніпро в море ллєтья ,

Поти сонце українське з панським не зживеться,,

Козацькі права здобуті за Сагайдачного, знову були майже
втрачені : всі міщани перестали спілкуватися українською мовою ,
становище православної церкви було жалюгідним , козацьку старшину
тепер не оюирали , а призначали польскі власті ; зменшилась
кількість реєтрових козаків ; сталися обмеження в козацькій
території .

На Дніпрі , перед Кодацьким порогом , поляки збудували міцну
фортецю Кодак ,щоб перетнути шлях запорожцям із Січі в Україну і
втікачам з України на Січ . У Кодаку стояла добре озброєна
залога . Король вважав , що нарешті він приборкав Україну і
козацтво . Та не тут то було . Іскру до нового полум я боротьби кинув
Богдан Хмельницький . Не допомогли ні військові залоги , ні погрози
, ні кари , ні та ж фортеця Кодак . Пам ять про власну державність ,
часів Київської Русі , права і вольності України , коли вона входила
до складу великого князівства Литовського , жила в народі . І
Хмельницький був першим гетьманом , який рішуче повів козацьке
військо , та й не тільки козаків , а й селян , шляхту , міщан на
боротьбу за волю .

Богдан Хмельницький . Шлях до волі .

Син заможного козацького сотника Б.Хмельницький здобув хорошу
на той час освіту . Змолоду був під наглядом батька ,
вправлявся у військовому мистецтві, брав участь у сутичках з татарами .

Недовго був у турецькій неволі , а після того осів у
родовому хуторі Суботові поблизу Чигирина . ( Ставши гетьманом
Хмельницький зробив Чигирин столицею своєї держави ) . Потім
вписався до козацького реєстру . Його обрали чигиринським сотником
.

Одного разу , коли Хмельницький був на службі , польський шляхтич
пограбував його хутір і вбив сина . Хмельницький подав до суду , але
його самого було увязнено . Врятувавшись , він подався на Січ .

Хмельницький швидко перпконав козаків, що час братися за шаблі .
Роздмухуючи вогонь народного гніву, він нажив поваги серед козаків .
Тому його було обрано гетьманом Січі .

Багато боїв мав Богдан . У славі повертався він в Україну . По
містах і селах гетьмана зустрічали , як рятівника . Пишно вітали
переможця і у Києві . Але у 1657 році , в Чигирині помер гетьман ,
патріот , син України – Богдан Хмельницький . Поховано його було в
церкві у Суботові .

Так Україна залишилась на роздоріжжі, на самому початку відбудови
своєї держави .

3

На жаль гетьману Хмельницькому не вдалося втримати у складі своєї
держави західні землі : Поділля, Волинь;_Галичина досить швидко знову
опинилася під польським пануванням , Закарпаття ж увесь час залишалося
під владою Угорщини . На правобережжі гетьманував Павло Тетера , а на
лівобережжі – кошовий Іван Брюховецький .

Іван Богун .Іван Богун один із найближчих сподвижииків
гетьмана Хмельницького , користувався його довірою і приязню .

З явився на світ він у родині дрібного українського шляхтича і
досить швидко потрапив у вир козацького життя . Брав участь практично в
усіх битвах козацького війська .

Після смерті Хмельницького він продовжував боротись за волю
України , аж поки не потрапив у полон до поляків. Король звільнив його
та згодом знову заарештував і розстріляв .

Так і загинув один з тих про кого кажуть : він жив заради
України !

Іван Сірко . Славний козарлюга , січовий отаман , Іван
Сірко завдяки своїм розуму та сміливості зажив великої поваги серед
козаків . Усе своє життя провів у війнах і походах . Був на
засланні . Та все ж повернувся на Січ і знову став кошовим отаманом
. Не полічити всіх боїв кошового Сірка . До самої смерті міцно
тримав козацьку шаблю в руках кошовий отаман .

Гетьман Іван Мазепа . У 1687 році новим гетьманом став
іван Мазепа , що був до того генеральним осавулом. Його гетьманування
було найтривалішим – 22 роки . (Хмельницький гетьманував 9 років ,
Сагайдачний – 12, Самойлович – 15 , Скоропадський – 13 ).

Родом Іван Мазепа з правобережжя , із села Мазепинці , неподалік
Білої Церкви. Змолоду він отримав гарну освіту , вчився у європейських
університетах . Жив у Франції , Голандії , бував у Німеччині та Італії ,
потім став на службу до польського короля . Згодом Мазепа подався на
Запорожжя до козаків , служив гетьманам Дорошенку та Самойловичу. Не раз
його посилали вирішувати різні справи до Криму , Москви . А після у
вязнення гетьмана Самойловича старшина обрала Мазепу гетьманом
Мазепа був дуже розумним . Придумував різні плани щоб обдурювати царів
і королів .

Один із планів Мазепі не вдався , і йому довелося із одним королем
утікати в турецькі володіння . І того ж таки 1709 року Мазепа помер .
Після нього були ще деякі гетьмани , але ті не здобули такої слави
як Мазепа , Хмельницький , Сагайдачний .

Скасування Гетьманщини . Наступна російська цариця –
Катерина ІІ узявшись за “ поліпшення” устрою в державі найперше
наказала скасувати гетьманщину . Сталось це у 1764 році . Так і
закінчилась доба гетьманщини . Також цариця скасувала козаччину і
закріпила обов язкову панщину .

Невитримуючи панщини , утисків віри , наруги над українськими
звичаями , селяни повставали . Збиравшись у ватаги , нападали на панів,
грабували маєтки, палили, мстилися за кривди.

4

Цих людей називали гайдамаками . Провідником їх став Максим
Залізняк . У 1768 році було найбільше повстання . Завдяки тому , що до
них приєднався уманський сотник Іван Гонта , гайдамаки виграли бій .
Потім вони обрали Залізняка гетьманом , а Гонту – уманським полковником
.

В західних землях протести втілювалися у виступах опришків .
Найвідоміший з їх ватажків був Олекса Довбуш , який відбирав у
багатих майно і ділив поміж біднотою і селянами .

У козацьку було зведено нові собори у Києві , Чернігові , львові .
Будувалися і школи, і церкви, і шпиталі з дерева . Та, на жаль,
оскільки дерево – нестійкий матеріал, лише окремі деревяні будівлі
дійшли до нас у первісному вигляді.

Україна по праву може пишатися багатьма своїми синами і дочками,
які боронили їїправа і шаблею і словом. Їх було чимало – гетьманів,
полковників, простих вояків, письменників, художників, просвітників. І
всі вони жили заради України, її свободи і незалежності.

5

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020