.

Функції і роль кредиту.

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3685
Скачать документ

Функції і роль кредиту.

Суть кредиту проявляється в його функціях. Кредиту притаманні такі
основні функції: перерозподільча, емісійна та контрольна.

За змістом перерозподільча функція означає, що з допомогою кредиту
відбувається перерозподіл грошових капіталів на засадах повернення. Вона
проявляється як при мобілізації грошових капіталів, що тимчасово не
задіяні в господарському обороті_ так і при їх розміщенні у сфери
економічної діяльності. У цій функції кредит виступає лишень як форма
передачі капіталу з одних рук до інших. З одного боку, відбувається
нагромадження грошових капіталів за рахунок реальних збережень
економічних агентів. У суб’єктів господарської діяльності такими
збереженнями можуть бути: грошові залишки на рахунках у банку,
вивільнені із кругообігу капіталу; грошові кошти за цільовим
призначенням (спеціальні фонди), амортизаційні відрахування,
невикористаний прибуток та інші кошти. Нагромадження капіталу може
відбуватись за рахунок особистих доходів та збережень населення,
невикористаних бюджетних коштів, власних коштів банків та парабанків,
нарешті емісії грошей. Функція кредиту у цьому випадку полягає в тому,
щоб мобілізувати ці реальні грошові ресурси, по можливості скоротити
строк їхнього “застою” і трансформувати в форму позичкового капіталу.

Для банків залучені тимчасово вільні грошові кошти складають джерело
кредитних ресурсів і відображаються у пасиві балансу, а видані кредити
показуються у балансі як активи.

З другого боку, за допомогою кредиту відбувається зосередження
позичкового капіталу на найбільш пріоритетних сферах економічної
діяльності. Кредит дає змогу спрямувати позичковий капітал у ту сферу чи
галузь економіки, яка здатна забезпечити більш ефективне використання
цього капіталу. Тільки на основі кредиту стає можливим застосувати
позичковий капітал не в сфері де його створено, а там, де він має більше
всього шансів збільшити свою вартість. Кредит, таким чином, сприяє
переливу капіталів з одних галузей економіки в інші та вирівнюванню
норми прибутку. У всякому іншому випадку перерозподіл через кредитний
механізм позичкового капіталу позбавляється економічного сенсу.

Мобільність кредиту, за допомогою котрого ефективно перерозподіляється
позичковий капітал дає можливість у стислі строки здійснити
переорієнтацію виробництва й стабілізувати економіку. Головним джерелом
у таких умовах може бути так званий “венчурний” кредит, що функціонує
переважно з допомогою держави.

Другою функцією кредиту є випуск грошей для обслуговування платіжного
обороту ( емісійна (антиципаційна) функція. Суть цієї функції кредиту
випливає із функції грошей як засіб платежу. Тому можна сказати, що
кредит нещо іеше як гроші у функції засобу платежу. На основі кредиту
здійснюється емісія грошей як платіжних засобів. Образно можна
висловитись: кредит ( батько всіх грошей, емісія ( їх матір. Люба емісія
готівкових чи депозитних грошей ( результат кредитної операції. Видача
позики збільшує грошову масу, що знаходиться в обігу, а погашення позики
означає її скорочення. Саме методами кредитної експансії (розширення
кредиту) та кредитної рестрикції (звуження кредиту) регулюється
кількість грошей в обігу.

Слід відмітити, що сама по собі кредитна емісія грошей не має як таких
обмежень. Наприклад, держава може вдаватись до емісії грошей для
покриття бюджетного дефіциту, що особливо проявляється в умовах
інфляції. Однак випускати гроші в обіг необхідно тільки тоді, коли в
цьому існує реальна потреба. Економічною умовою кредитної емісії повинна
бути відповідна пропозиція між динамікою збільшення валового
внутрішнього продукту з одного боку, та темпами росту кредиту за рахунок
емітованих пасивів ( з другого боку. Йдеться про функціональні межі
кредиту та про чітке визначення межі так званої депозитної емісії.

У цій функції кредит сприяє економії витрат грошового обігу. Через
кредит відбувається: прискорення обігу грошей; взаємне зарахування
платежів; запровадження прогресивних систем розрахунків для юридичних та
фізичних осіб, що в кінцевому підсумку призводить до скорочення грошової
маси в обігу та економії суспільних витрат.

Контрольна функція випливає з самої природи кредиту. Вона полягає в
тому, що в процесі кредитування забезпечується контроль за дотриманням
умов та принципів кредиту зі сторони суб’єктів кредитної угоди. Більш
детально це питання розглядається у наступному розділі “Система
банківського кредитування”.

Роль кредиту як економічної категорії характеризує конкр_тні прояви його
функцій в даному соціально-економічному середовищі.

&

&

національного доходу є завершальною інстанцією. Вона охоплює, поряд з
фінансовою формою, перерозподіл між виробничою і невиробничою сферами,
між галузями виробництва і регіонами. Отже, кредит у певній мірі впливає
на структурну перебудову економіки, на формування важливих пропорцій в
економічній системі: співвідношення між фондами відшкодування,
нагромадження і споживання.

Кредит використовується як гнучкий механізм переливання капіталу з одних
галузей виробництва в інші та вирівнювання норми прибутку. Сприяючи
вирівнюванню норми прибутку в різних галузях, кредит впливає на галузеву
структуру економіки, оскільки тимчасово вільні ресурси
перерозподіляються в ті галузі, де забезпечується отримання високих
прибутків.

На сучасному етапі така роль кредиту реалізується далеко не повністю.
Цьому мішає недосконалість ринкових відносин в економіці країни.
Зокрема, тільки розпочався процес формування ринку позичкових капіталів,
незавершений процес демонополізації та децентралізації економіки,
діяльність комерційних банків з кредитними портфелями ще не відповідає
ринковим принципам. Регулююча роль кредиту ускладнюється також внаслідок
економічної кризи та проявлення інфляційних процесів. Високий рівень
інфляції орієнтує комерційні структури на інвестиції у торгівлю,
посередницьку діяльність та проекти, що гарантуєть швидкий обіг капіталу
і високу норму прибутку, тобто у галузі з високою імовірністю втрати
вкладених коштів. З одного боку, це зменшує якість кредитного портфеля
банків, збільшуючи частку ризикованих кредитів, а з другого, надає
суб’єктам альтернативної економіки можливість легкої компенсації високих
ставок відсотку за позичені кошти в разі успішного здійснення проекту.
За таких умов переливання позичкових капіталів на вільній конкурентній
основі в значній мірі затрудняється і мало сприяє вирівнюванню норми
прибутку в різних галузях. Крім того, кредитування у великих розмірах
дефіциту державного бюджету теж порушує обгрунтовану пропозицію між
фондом нагромадження і фондом споживання.

Надзвичайно важлива роль кредиту у забезпеченні науково-технічного
прогресу та обслуговуванні інноваційного процесу. Кредит виступає
важливим джерелом фінансування капітальних вкладень. Націлене на
виробничий процес довгострокове кредитування виступає як одна із форм
інвестицій в економіку країни. Безперервність і достатність їх (
обов’язкові для нормального функціонування економіки. Ефективність
кредитних важелів перспективного розвитку НТП визначається кредитною
політикою. Для реалізації інвестиційної програми необхідно здійснювати
пріоритетне кредитування проектів, ціленаправлених на стимулювання НТП.
Однак, в умовах інфляції можливості кредиту в стимулюванні НТП різко
зменшуються, оскільки звужуються межі запровадження нової техніки
внаслідок її значного подорожання, і можливі строки надання кредиту
гораздо менші ніж період окупності капітальних затрат. Сьогодні
інвестиційна діяльність в Україні практично відсутня, що спричинено
умовами загальної кризи її економіки, нестабільністю
соціально-економічного стану в країні. Сьогодні частка довгострокових
кредитів становить всього 1-2% у загальному об’ємі кредитних вкладень.
Держава вживає заходів щодо стимулювання фінансування інвестиційних
проектів. Якщо у кредитному портфелі комерційного банку частка кредитів
інвестиційного характеру в найближчому майбутньому складатиме не менше
25%, законодавством України передбачені пільгові умови НБУ, зокрема,
щодо формування обов’язкових резервів та економічних нормативів.

В умовах ринкової економіки дедалі більшої ваги набуває кредит в
обслуговуванні інноваційного процесу, розвитку малих і середніх
виробничих стрктур, підготовці та перепідготовці наукових кадрів. Він
допомагає швидкому перерозподілу грошових капіталів, що дає можливість у
стислі строки здійснити переорієнтацію виробництва й оздоровити
економіку.

Кредит сприяє прискоренню концентрації та централізації капіталу через
використання акцій та облігацій корпоративної форми власності, якій нині
належать провідні позиції в системі економічних відносин.

Нарешті, кредит використовується як один із дійових інструментів
розвитку процесів інтеграції національної економіки в світову економічну
систему. Процес структурної перебудови та стабілізації вітчизняної
економіки практично неможливий без кредитної допомоги світового
співтовариства. З допомогою кредиту можливий імпорт нових технологій,
передової техніки, навіть при пасивному торговому балансі. При цьому
кредит сприяє розвитку експорту традиційних товарів, використовується як
засіб регулювання платіжного балансу країни.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020