.

Складання схеми протиерозійних заходів на яружно-балковій системі, гідрографічному басейну, району (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3379
Скачать документ

Реферат на тему:

Складання схеми протиерозійних заходів на яружно-балковій системі,
гідрографічному басейну, району

Схеми протиерозійних міроприємств по яружно-балковій системі,
гідрографічному басейну, адміністративному району, або іншому регіону
носять цільовий характер і визначають економічні ціленапрямлені заходи
по захисту грунтів від ерозії.

Схеми повинні включати землекористування всіх господарств, які розміщені
в зоні яружно-балочної системи, гідрографічного басейну, району
незалежно від їх відомчого підпорядкування.

Регіональні схеми протиерозійних заходів розробляються на 15 років з
виділенням заходів поетапно і деталізують рішення схеми використання і
охорони земельних ресурсів області.

Основою для розробки схеми є заказ. Регіональна схема протиерозійних
заходів розробляється в такій послідовності:

– підготовчі роботи;

– складання завдання на розробку;

– розробка;

– виготовлення і оформлення матеріалів;

– узгодження і затвердження.

При виконанні підготовчих робіт проводять збір вивчення і аналіз:

1. – Відомості про природнокліматичні, інженерно-геологічні і
гідрогеологічні умови території, їх вплив на прояв ерозійних процесів.

2. – Природно-сільськогосподарське районування і матеріалів земельного
кадастру.

3. – Схема використання охорони земельних і водних ресурсів,
встановлення водоохоронних зон і прибережних смуг, районної паніровки.

4. – Раніше виконаних проектно-пошукових робіт (проекти
внутрігосподарського землевпорядкування, робочі проекти створення
захисних лісових насаджень, організація вирощування
сільськогосподарських культур і ін.).

5. – Матеріали обліку еродованих земель, землеустрою, ґрунтових,
меліоративних, геологічних, ландшафтних і інших вишукувань.

6. – Відомості по проведенні на даній території заходи по боротьбі з
ерозією грунтів (ступінь освоєння проектів організації території і її
відповідність протиерозійним вимогам, види застосованих у господарствах
агротехнічних протиерозійних заходів, їх об’єм і характеристика, площа
існуючих захисних лісових насаджень, лісів; наявність протиерозійних
гідротехнічних споруд, їх види, стан і ефективність роботи; вирівнювання
і засипка ярів; розміщення і потужність організацій, виконуючих
протиерозійні роботи, наявність протиерозійної техніки в господарствах),

7. – Заходи по захисту рік і водоймищ (водоохоронні зони і прибережні
смуги рік і водоймищ, їх параметри, види і об’єми проведених
протиерозійних заходів на цих територіях, режим використання
сільськогосподарських угідь в межах водоохоронних зон і прибережних
смуг).

8. – Заходи по збереженню боліт ( верхових, низинних, перехідних, як
регуляторів гідрорежиму).

9. – Території заповідників і заказників, місць проживання рідкісних
тварин і поширення реліктових і лікарських рослин, рекреаційних
територій.

10. – Економіко-статистичні дані на даний рік і проектні періоди по
розвитку господарства (спеціалізація, міжгосподарські зв’язки, об’єми
основних видів сільськогосподарської продукції; врожайність
сільськогосподарських культур, примінення основних схем чергування
культур в сівозмінах).

При проведенні польового обстеження території господарства:

1. – Виявляють зародки ерозії і встановлюють причини їх виявлення;
ділянки інтенсивно піддані площинній або лінійній ерозії, вітровій
ерозії, зсувним явищам, діючі вершини ярів і розмиті промоїнами ділянки,
обвали берегів рік і водоймищ.

2. — Встановлюються землі, періодично затоплювані повеневими водами,
мочарі на схилах.

3. – Визначення типів ярів, стадія розвитку, середня їх глибина і
ширина, наявність вклинювання ґрунтових вод, існуючі протиерозійні
гідротехнічні споруди.

4. – Оцінюється стан існуючих захисних лісових посадок і плануються
заходи по їх поліпшенню.

5. – Орієнтовно визначаються місця створення захисних лісових насаджень;
будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд, оптимальні напрямки
захисних лісових смуг.

В процесі обстеження території господарства на копії планів
внутрігосподарського землевпорядкування наносять еродовані і
ерозійно-небезпечні землі, тальвеги водопідвідних ложбин, діючі яри,
промоїни, зсуви, крутосхили, вітроударні схили, напрям вітрів,
викликаючий ерозію ґрунтів, місця обвалів берегів рік і водоймищ, за
яружні території і інші несприятливі землі, підлягаючі залученню після
засипки і паніровки або суцільному залісненню.

>@?

 

U

e

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

Uх зон і прибережних смуг малих рік і водоймищ, проводиться обстеження
прилеглих до них територій з відтворенням на планах заплав рік, над
заплавних терасах і крутих схилах корінних берегів, а також балок, ярів,
безпосередньо впадаючих в річкову долину і визначаючих межі
водоохоронних і прибережних смуг. Дається характеристика господарського
використання цих територій.

Крім цього проводяться необхідні роботи, зв’язані із складанням
інженерно-геологічного висновку на обстежену територію.

Після проведення підготовчих і польових робіт складається завдання на
розробку схеми. В завданні повинні бути відображені основні питання,
підлягаючи у розробці у відповідності із завданнями, які покладені перед
схемою, розрахункові періоди, послідовність розробки і узгодження схеми,
термін виконання робіт.

В завданні на складання схеми протиерозійних міроприємств відтворюються
також:

– підстава для проектування;

– назва замовника проектної організації, організації, які проводять
будівництво і лісопосадочні роботи;

– перелік землекористувань, які необхідно включити в яружно-балкову
систему (басейн річки, район);

– очікувані поставки спеціальної протиерозійної техніки;

– показники розвитку сільськогосподарського виробництва господарств на
проектний період;

– об’єм капітальних вкладень, джерел фінансування і почерговість
здійснення робіт НП всю територію по видах і підпорядкуванню
господарств;

– особливі питання проектування і рішення окремих питань.

Розробка схеми здійснюється з використанням прогнозних, планових
матеріалів по охороні природи в тому числі і по захисту грунтів від
ерозії. При цьому виконується:

– впорядкування границь землекористування (при необхідності) з ціллю
ув’язки з границями природних комплексів і поліпшення протиерозійної
організації території;

– встановлення складу сільськогосподарських угідь з врахуванням
трансформації земель на перспективу в розрізі землекористувачів і в
цілому на яружно-балковій системі (басейну річки, адмін. району);

– визначення місця будівництва і кількості протиерозійних гідротехнічних
споруд;

– розрахунок потреби в спеціальній протиерозійній сільськогосподарській
техніці, об’ємів виробництва основних видів продукції, об’ємів і
вартості об’єктних міроприємств з поділом по видах робіт і
господарствах, джерел фінансування виконавця, економічний ефект
запроектованих міроприємств;

– встановлюється черговість і періоди виконання видів протиерозійних
робіт на всій території з виділенням міроприємств по господарствах,
водозборах, окремим ярам або їх вершинам, балкам, площадках і т.п.

В залежності від конкретних природних і економічних умов в комплексі
заходів по боротьбі з вітровою ерозією ґрунтів може переважати те чи
інше міроприємство. Вони повинні забезпечувати найбільший ґрунтозахисний
ефект від проектних міроприємств при мінімальній розтраті цінних земель
і найменших затрат засобів на їх виконанні.

Визначення потреби капіталовкладень на здійснення передбачених схемою
заходів проводиться по округленим показникам.

Економічний ефект запроектованих заходів визначається в цілому по схемі
відповідно методики, прийнятої для визначення економічної ефективності
проектів внутрігосподарського землевпорядкування.

Проектна документація по розробці регіональної схеми протиерозійних
міроприємств складається з текстових і графічних матеріалів.

Пояснююча записка повинна висвітлювати характеристику
природнокліматичних умов території і їх вплив на розвиток ерозії земель;
ступінь еродованості території; характеристику земельного фонду і
рекомендації по раціональному використанню його на перспективу з
врахуванням еродованості земель; пропозиції по проектуванню комплексу
протиерозійних заходів, об’єми виробництва основних видів
сільськогосподарської продукції, вартість і економічну ефективність
запроектованих міроприємств.

Пояснююча записка ілюструється схематичними кресленнями, графіками і
діаграмами.

Графічні матеріали (проектний план і картограма еродованості території)
виготовляється в прийнятому масштабі. При необхідності можуть
виготовлятися додаткові схеми, характеризуючи окремі види міроприємств.

Зміст текстових і графічних матеріалів їх оформлення регламентується
діючими інструкціями, еталонами стандартами.

Регіональні схеми протиерозійних міроприємств узгоджуються з районним
агропромисловим органом, з обласним управлінням меліорації і водного
господарства, лісового господарства і лісозаготовок, обласними
комітетами по охороні природи, басейновими водними інспекціями і
управліннями малих рік.

Схеми протиерозійних міроприємств по яружно-балковим системам,
гідрографічних басейнах, адмін. районах затверджується обласним
агропромисловим комплексом.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020