.

Сільськогосподарські кредити (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3167
Скачать документ

Реферат на тему

Сільськогосподарські кредити

Нині ситуація з можливостями доступу до отримання кредитів у сільському
господарстві не відрізняється від інших галузей економіки України. На
цей сектор припадає 16 % кредитного портфеля банків. Таке становище в
сільському господарстві є результатом стабілізації макроекономічних
показників, поліпшення бізнес-середовища у сільській місцевості,
внесення ясності до питань визначення прав власності на майно
позичальника та урядової політики в Україні щодо сприяння кредитуванню
сільського господарства. Однак, довгострокові позики надаються в
обмеженій кількості, у середньому вони становлять 22 % від загального
кредитного портфеля банків та приблизно 15 % від загальної структури
усіх позик, виданих сільському господарству. Термін кредитування у
більшості випадків становить від одного до трьох років.

Незважаючи на політику сприяння кредитуванню, відсутність доступу до
кредитних ресурсів у сільській місцевості, особливо для великої
кількості власників землі, які щойно отримали права на неї, та дрібних і
середніх фермерських господарств, які з’явилися протягом останніх років,
загально визнана одним з основних факторів, який перешкоджає розвитку
сільського господарства України. Потреба невеликих сільськогосподарських
виробників у кредитних ресурсах не задовольняється в повному обсязі.
Згідно з даними Проекту аграрної політики АМР США/ПРООН стосовно
кредитування, задовольняється лише 50 % потреб у короткострокових
позиках, та лише 2 % потреб у довгострокових позиках.

Сільськогосподарським підприємствам порівняно з підприємствами інших
галузей важче отримати доступ до кредитних ресурсів внаслідок причин,
висвітлених у нижченаведеній таблиці. Однак, існує ще одна проблема,
яка не показана у цій таблиці. Це загальна слабкість та обмежений
характер фінансового ринку України. Як зазначалося, в Україні лише зараз
починає розвиватися інститут комерційної іпотеки, іпотеки під заставу
житла, і пройде ще певний час, поки з’явиться земельна іпотека.

Як буде показано далі, єдиними фінансовими установами, крім банків,
котрі в обмеженому обсязі кредитують сільське господарство, є кредитні
спілки. Для сільськогосподарських підприємств доступні споживчі кредити
на придбання матеріально-технічних ресурсів, однак кількість таких
кредитів значно зменшилась порівняно з дев’яностими роками, тому що уряд
відмінив бартерні розрахунки. Однак урядом на зміну цій системі не було
запроваджено іншу, за допомогою якої підприємства могли б отримати у
постачальника необхідні ресурси під заставу майбутнього врожаю. Україна
тільки зараз починає розвивати систему складських розписок, що
уможливить використання зібраного врожаю виробниками зернових та насіння
соняшника як забезпечення. Інша проблема сільськогосподарських
виробників в Україні – відсутність лізингу техніки та обладнання як
альтернативи їх придбання за рахунок банківських кредитів. І останнє,
Україна, на відміну від інших країн з перехідною економікою, поки що не
запровадила систему сільськогосподарських субсидій для підтримки
виробництва, підвищення ефективності сільськогосподарьких підприємств.
Стримуючим фактором подальшого розвитку є недостатня взаємодія
сільського господарства з ринком фінансових ресурсів.

ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ОТРИМАННЯ КРЕДИТІВ

Джерело: Проект АМР США „Фермер до фермера”

Однією з основних проблем у сфері кредитування залишається обмежена
кількість об’єктів, які можуть надати позичальники в заставу, та
обмежені кредитні ресурси кредитних установ. Першу проблему можна
вирішити шляхом активного запровадження нових фінансових інструментів,
таких як прості векселі, складські розписки тощо. Проблему наявності
довгострокових позик буде вирішено тоді, коли буде запроваджено іпотеку
на землю сільськогосподарського призначення та надійні механізми
захисту прав землевласників, проведено оцінку землі тощо.

Без забезпечення доступу до середньо та довгострокових кредитів на
прийнятних умовах, як сільськогосподарські, так і переробні підприємства
матимуть проблеми з капітальними вкладеннями, необхідними для підвищення
ефективності діяльності, збільшення обсягів виробництва і покращання
якості продукції.

Комерційні банки

Комерційні банки надають сілськогосподарським підприємствам в основному
короткострокові кредити, які використовуються для поточного операційного
забезпечення господарської діяльності. Недостатня доступність
короткотермінових кредитів протягом усього виробничого циклу, особливо
позик, які надаються без забезпечення або позик на придбання оборотних
засобів, перешкоджає належному ресурсному забезпеченню багатьох
товаровиробників, що є причиною низької врожайності культур в
українських сільськогосподарських підприємствах, невисокого рівеня їх
доходів, низької якості продукції.

Процентні ставки комерційних банків усе ще залишаються для невеликих
сільськогосподарських підпирємств надто високими (рис. 14). Зважена
процентна ставка за кредитами, виданими сільськогосподарським
підприємствам у гривнях 2003 року, в середньому складала 20 %, а за
кредитами в іноземній валюті – 14 %; 2004 року натомість вони обидві в
середньому складали 17,0 %.

(Доповідь Світового Банку/ Організації з економічного розвитку та
співробітництва).

Джерело: Бюлетень Національного Банку України

Рис. 11. Динаміка середньої процентної ставки за кредитами комерційних
банків по народному і сільському господарствах, 2000–2004 рр.

Механізм часткової компенсації процентних ставок

Державна політика в галузі підтримки фінансування сільського
господарства спрямована на зменшення процентних ставок, що виплачуються
за кредитами комерційних банків і кредитних спілок, шляхом часткової
компенсації процентної ставки (цю практику було започатковано в 2000
році), поліпшення законодавства у сферах лізингових операцій,
страхування тощо.

У 2003 році механізм часткової компенсації процентних ставок був
поширений на позики, що надаються сільськогосподарським підприємствам
комерційними банками, а також кредитними спілками. Ця норма стосувалася
також і переробних підприємств у разі придбання наперед
сільськогосподарської продукції у її виробників.

У 2004 році програма часткових компенсацій охоплювала не лише
короткострокові, а й довгострокові кредити. У 2002 році в межах програми
підтримки придбання складної сільськогосподарської техніки, виробленої в
Україні, з бюджету компенсувалося 30 % вартості, після того як покупець
сплачував 70 % загальної вартості. Завдяки цій програмі усувався ризик
несплати покупцем вартості придбаної техніки.

Позитивним результатом запровадження часткової компенсації процентних
ставок стало збільшення в чотири рази обсягів кредитів, наданих
сільському господарству, порівняно з 2000 р. (таблиця 12). Загальний
обсяг позик, наданих підприємствам АПК склав у 2004 році 7,7 мільярдів
гривень.

Таблиця 12. Обсяги кредитів, наданих агропромислову комплексу (мільярдів
гривень)

Показник 2000 2001 2002 2003 2004

Загальна сума кредитів 1,8 5,6 5,6 7,7 7,7

– з яких за програмою часткової компенсації 0,818 2,8 2,2 3,2 3,2

у т.ч. сільському господарству 0,456 1,0 1,8 2,9 2,9

Джерело: Проект аграрної політики АМР США/ПРООН

Починаючи з 2000 року кількість фермерських господарств та господарств
населення, які брали кредити в кредитних установах, зросла приблизно у
три рази. Однак, частка фермерських та особистих селянських
господарств в загальній кількості позичальників залишається незначною –
лише 6 % та 0,2 % відповідно (доповідь Світового Банку/Організації з
економічного розвитку та співробітництва).

Джерело: Державний комітет статистики

Рис. 12: Кредитування агропромислового комплексу в Україні комерційними
банками в 2000–2004 роках

Основні комерційні банки, які є лідерами в кредитуванні сільського
господарства

Аваль HYPERLINK
“http://www.aval.kiev.ua/eng/corporate/credit_transactions/credit_agr/”
http://www.aval.kiev.ua/eng/corporate/credit_transactions/credit_agr/

Укрсоцбанк http://www.usb.com.ua/en/services/crediting/

ПриватБанк HYPERLINK
“http://www.pbank.com.ua/info/index1.stm?fileName=4_2ar.html”
http://www.pbank.com.ua/info/index1.stm?fileName=4_2ar.html

УкрСибБанк HYPERLINK
“http://www.ukrsibbank.com.ua/russian/fcorporate/credit”
http://www.ukrsibbank.com.ua/russian/fcorporate/credit

УкрексімБанк HYPERLINK
“http://www.eximb.com/ua/service/legal/credit.html”
http://www.eximb.com/ua/service/legal/credit.html

ПромінвестБанк HYPERLINK “http://www.pib.com.ua/service/loan_jur.php”
http://www.pib.com.ua/service/loan_jur.php

Правекс Банк HYPERLINK
“http://www.pravex.com/divisions/1020934190735/”
http://www.pravex.com/divisions/1020934190735/

Надра

HYPERLINK “http://www.nadrabank.com.ua/” http://www.nadrabank.com.ua

Діяльність Банку “Надра” у сфері кредитування сілького господарства (
HYPERLINK “http://www.nadrabank.com.ua/” http://www.nadrabank.com.ua )

У межах Програми сільськогосподарського кредитування АМР США приватному
українському Банку “Надра” було надано часткові гарантії на портфель
кредитних ресурсів для збільшення кредитування дрібних фермерів і
постачальників. У цьому проекті задіяний механізм, який повинен
забезпечити альтернативний спосіб розподілу ризику для мобілізації
приватного капіталу в Україні, що допоможе вирішити проблему відсутності
доступу до кредитів як дрібних фермерів, так і постачальників ресурсів,
особливо в секторі середньострокових і довгострокових позик.

Максимальний розмір кредиту для фермерів встановлений на рівні 60 тис.
доларів США, а для постачальників – 250 тис. доларів США. У грудні 2004
року середній розмір позики становив 80 тис. гривень, мінімальний –
9 000 гривень. Процентна ставка за короткостроковими кредитами становить
відповідно 19 та 18 %.

У 2004 році Банк “Надра” надав дрібним фермерам 115 кредитів на суму в
1,5 мільйон доларів США, а всього банком надані на ці цілі 130 кредитів
на 1,7 мільйонів доларів США.

Програма мікрокредитування в Україні (UMLP) HYPERLINK
“http://www.microcredit.com.ua/eng/about/info”
http://www.microcredit.com.ua/eng/about/info .

j!l!E!?!O!O!Oe!O!U!oooooooooooooccccUUUUUUUU

“`”’&e()”-r0ooooooiiiiiiiiiiiiiiaaaaaa

??нським фондом (GUF). Мета цієї програми полягає в сприянні розвитку
малих підприємств шляхом полегшення їх доступу до банківських кредитів
на постійній основі. Підтримку реалізації цієї програми надають
Агентство з міжнародного розвитку США HYPERLINK
“http://www.usaid.kiev.ua/” \t “_blank” (USAID) , Євросоюз та Німецький
Кредитний банк реконструкції [ HYPERLINK “http://www.ebrd.com/” \t
“_blank” HYPERLINK “http://www.kfw-entwicklungsbank.de/” \t “_blank”
Kreditanstalt fur Wiederaufbau] (KfW) у рамках TRANSFORM – програми
німецького уряду із співробітництва у Східній Європі. На сьогоднішній
день до участі у програмі UMLP залучено 6 партнерських банків, зокрема
Банк Аваль, Банк Форум, Кредитпромбанк, Банк Надра, ПриватБанк,
ПроКредитБанк, які надають мікрокредити у понад 70-ти містах України. У
2005 році деякі партнерські банки започаткували спеціальну програму для
обслуговування дрібних і малих сільськогосподарських виробників, що
надає останнім реальну можливість отримати кредит за спрощеною
процедурою.

Право отримати кредит надається українським малим і дуже малим
підприємствам, які здебільшого мають статус юридичної особи або
приватного підприємця, з кількістю зайнятих на них людей до 100 осіб.
Розміри такого кредиту коливаються в межах від 100 до 125 тис. доларів
США, а місячна процентна ставка становить 1 – 1,75% для кредитів,
наданих у доларах США та євро, та 1,7 – 2% для кредитів у гривнях.
Станом на 31 березня 2004 року українським малим підприємствам було
видано майже 74 тис. кредитів на загальну суму в 421 мільйон доларів
США.

Кредитні спілки

Загальна кількість зареєстрованих в Україні кредитних спілок, які
обслуговують потреби сільського господарства, становить станом на 1
червня 2005 року 152 одиниці (загальна кількість кредитних спілок,
зареєстрованих Державною комісією з ринків фінансових послуг України,
складає 756).

Існують дві загальноукраїнські асоціації кредитних спілок: Національна
асоціація кредитних спілок України (UNASCU) (кількість зареєстрованих
кредитних спілок –144) та Всеукраїнська асоціація кредитних спілок
(AACU) (кількість зареєстрованих кредитних спілок – 47).

Лідируючі позиції в сфері кредитування фермерів і господарств населення
станом на 1 червня 2005 року займають такі області: Черкаська (17
кредитних спілок), Донецька (12), Луганська (12), Тернопільська (11),
Івано-Франківська (10), Львівська (9), Харківська (8) та Закарпатська
(7).

Фінансування кредитними спілками дрібних фермерів і власників
господарств населення є обмеженим. Загальний розмір портфеля непогашених
позик кредитних спілок, наданих сільському господарству, становить
близько 22 млн. гривень, що дорівнює 3 % усього кредитного портфеля
непогашених позик. Процентні ставки у них є вищими, ніж у комерційних
банках, у 2004 році вони в середньому складали 40 %. Однак кредитні
спілки мають і ряд переваг перед банками: як правило, вони не вимагають
забезпечення; процедура подачі заявки на отримання кредиту набагато
простіша та швидша, ніж у комерційних банках.

Урядова програма сприяє покращенню доступу фермерів до кредитів шляхом
надання субсидій на погашення частини процентної ставки, проте більшість
дрібних фермерів не знають про цю програму. Кредитні спілки в основному
функціонують у містах, а не у сільській місцевості, тому виділені на
субсидії малого сільського господарства урядові фонди в 2003 році не
були повністю використані.

ластях.

SHAPE \* MERGEFORMAT

млн.

гр.

Джерело: Міністерство аграрної політики України

Рис. 13. Обсяги кредитів сільськогосподарського призначення в портфелях
кредитних спілок, 2004 рік, млн. гривень

Станом на ІІІ квартал 2004 року лідерами в кредитуванні кредитними
спілками сільськогосподарських виробників і приватних фермерів були такі
області (тис. гривень):

Луганська 4 211,4 (20,01 %)

Херсонська 3 513,7 (16,69 %)

Полтавська 2 552,5 (12,13 %)

Миколаївська 1 454,3 (6,91 %)

Львівська 1 427,0 (6,78 %)

Запорізька 1 378,4 (6,55 %) та Черкаська 1 306,1 (6,20 %).

Контакти:

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
HYPERLINK “http://www.dfp.gov.ua/” http://www.dfp.gov.ua

Веб-сайт Національної асоціації кредитних та ощадних спілок HYPERLINK
“http://www.unascu.org.ua/” http://www.unascu.org.ua ;

Податки в сільському господарстві

У 1999 році було спрощено механізм сплати податків. Запровадження
фіксованої ставки податку зменшило податкове навантаження порівняно з
попередніми податковими періодами майже на один мільярд гривень на рік.

Оподаткування приватних фермерів та невеликих сільськогосподарських
товаровиробників

Нині фіксована ставка податку на одиниці сільськогосподарських угідь
(гектар) встановлюється як певний відсоток від грошової оцінки або
ринкової вартості угідь. Ця ставка становить 0,5 % для ріллі, луків та
пасовищ; і 0,3 % для багаторічних насаджень. У середньому
сільськогосподарські виробники платять 20-23 гривні (4-5 доларів США)
фіксованого сільськогосподарського податку за один гектар. У 2004 році
надходження в бюджет від фіксованого сільськогосподарського податку
становили приблизно 450 млн. гривень.

Оподаткування особистих селянських господарств

Особисті селянські господарства сплачують податок за власну та
орендовану землю у розмірі в середньому 50 гривень за гектар.

Оподаткування сільськогосподарських кооперативів

Чинний Податковий Кодекс містить багато перешкод для створення фермерами
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у т.ч. завищені
ставки ПДВ для посередників, які надають послуги з реалізації врожаю,
ніж для окремих виробників, які самостійно реалізують власну продукцію.
Крім того, існує подвійне оподаткування, при якому в кооперативах
податок на прибуток визначається до розподілу дивідендів, як це має
місце в інших компаніях, а після цього їх члени ще повинні додатково
сплачувати податок на дивіденди, отримані при розподілі чистого прибутку
кооперативу. Більшість фермерів надають перевагу неформальним способам
спільної роботи, обміну інформацією та ресурсами, власну продукцію
натомість вони продають окремо для уникнення додаткового оподаткування.

Оподаткування посередників

Широкого розповсюдження набула діяльність із закупівлі
сільськогосподарської продукції та її подальший перепродаж переробним
підприємствам, що в принципі і належить до функцій посередників. Такі
посередники реєструються як приватні підприємці та стають на облік у
податкових органах як платники єдиного податку, сплачуючи щомісяця
20-200 гривень – суму, котра встановлюється місцевими органами влади.

Література

Проект АМР США/ПРООН Аграрна політика для людського розвитку

Сектор сільського господарства в економіці України в 2003 р. М. Пугачов
(ред.), В. Артюшин, Й. Василенко, В. Дем’янчук, В. Жигало, М. Кобець, І.
Кобута, О. Протченко, Н. Серепович, О. Сікачина, Н. Степанець, М.
Терещенко, І. Чапко, О. Шевцов, О. Ярославський. Відділ аналізу
політики, уряд України.

Аграрна політика в Україні: Аналіз та дослідження, 1999-2002 рр., проект
„Аграрна політика для людського розвитку”/ GAPCCS, Київ, 2003.

Аграрна політика в Україні: Аналіз та дослідження, 2003-2004 рр.”,
проект „Аграрна політика для людського розвитку”/ GAPCCS, Київ, 2004.

Держкомстат

Сільське господарство України. Статистичний щорічник, 2004 р.

Розподіл української землі серед користувачів, 2004 р.

Приватні фермери в Україні, 2004 р.

Харчові баланси та споживання харчових продуктів в Україні, 2004 р.

Особисті селянські господарства України, 2004 р.

Семінар DFID з обміну досвідом: уроки програми „Рівень життя в сільській
місцевості” в Європі та Центральній Азії [DFID Europe and Central Asia
Rural Livelihoods Lesson Sharing Workshop]

Матеріали семінару/ у редакції та з доповненнями Інституту розвитку
села, Київ, 2003 р.

Недостатнє розуміння кредитних ризиків

Невелика капіталізація кредитних установ

Коротка кредитна історія позичальників

Відсутність досвіду – початкові стадії розвитку кредитування села в
Україні

Правове середовище – відсутність експертів, погано визначені права
сторін при оформленні застави

Погана підготовка/відсутність кваліфікованих фахівців з оцінки
сільськогосподарського майна. Сільськогосподарські підприємства
завищують вартість майна, що передається у заставу

Високі процентні ставки

Низька капіталізація /маленькі розміри кредитних спілок у сільській
місцевості

Відсутність зовнішнього або міжнародного фінансування та страхування
ризиків

Неналежне управління в середовищі кредиторів

Відсутність уніфікованої банківської політики

Відсутність фінансових навичок та належного обліку в малих
агропідприємствах

Відсутність вчасного доступу до всебічної ринкової інформації

Низька рентабельність та нестабільний рух готівки в сільському
господарстві

Застарілі методи керівництва

Слабка диверсифікація виробництва

Дефіцит ліквідних гарантій

Завишення розмірів застави

Уряд посилає фермерам неправильні сигнали, компенсуючи відсоткові ставки
при сплаті відсотків за кредити або списуючи заборгованості за позиками

Правовеневрегулювання питань власності на землю

Непрозорість ринку

Відсутність стабілізаційних фондів/резервів

Незначна кількість філій комерційних банків у сільській місцевості
/погана інфраструктура

CONSTRAINTS

CMainONSTRAINTS

49

36

30

20

17

0

10

20

30

40

50

2000

2001

2002

2003

2004

роки

%

у середньому

по економіці

У середньому по

сільському господарству

11,72

12,48

9,67

8,25

9,33

11,12

2

4

6

8

10

12

14

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

Позики с/г призначення для приватних ферм

Позики с/г призначення для господарств населення

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020