.

Рослинність і тваринний світ України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 5527
Скачать документ

Реферат на тему:

Рослинність і тваринний світ України

Рослинність

Рослинність України різноманітна. На рівнинній частині вона поширена за
широтними зонами, в горах — за висотними поясами. На території країни
рослинність істотно змінена господарською діяльністю людини. Тепер тут
налічується більш як 25 тис. видів рослин. Рослинність лісів, степів,
луків і

боліт дуже багата. В Українських Карпатах поширені рослини понад 2 000,
а в Криму — 2 300 видів..

Загальна площа лісів в Україні — близько 10 млн гектарів, що становить
приблизно 14 % її території. Найбільшою є лісистість в Українських
Карпатах (40,5%) і Кримських горах (32 %). Лісистість природних зон
рівнинної частини закономірно зменшується з півночі на південь від 26,1
% (зона мішаних лісів) до 12,5 (Лісостеп) і 3,8 % (Степ)./У лісах
переважають молоді та середньовікові дерева, поширені такі породи, як
сосна, ялина, бук, дуб., Вони займають близько 90 % лісопокритої площі.
Крім того, є насадження граба, липи, клена, берези, тополі, вільхи тощо.
Соснові (борові) ліси займають великі площі на Поліссі, а також у
долинах річок Лісостепу і Степу (мал. 40). Вони ростуть на
дерново-підзолистих піщаних ґрунтах, бідних на гумус та поживні
речовини. На кращих ґрунтах поширені дубово-соснові ліси.

У лісах України трапляються два види ялини — звичайна, або європейська,
і гірська. На окремі ділянки ялини європейської можна натрапити в
західних областях та на Чернігівщині. Великі площі ялина займає в
Українських Карпатах.

Ялина (смерека) біла поширена в Карпатах, окремих районах Передкарпаття.
В карпатських лісах трапляється також модрина. Подекуди в Українських
Карпатах і Кримських горах збереглися поодинокі дерева і невеличкі
насадження реліктового тису ягідного. На території України поширений бук
європейський і кримський. Бук європейський є однією з головних порід
лісів Українських Карпат і західних районів Волині, Поділля і
Придністров’я. На схід від лінії
Володи-мир-Волинський—Кременець—Кам’янець-Подільський він зникає. Бук
кримський поширений у Кримських горах на висотах від 500 до 1 300 м.

У лісах України росте дуб звичайний. Він поширений в усіх природних
зонах рівнинної частини країни, в горах до висоти 900 м. Дуб скельний
росте в Карпатах і Кримських горах, а також на заході лісостепової зони
(мал. 41). Граб входить до складу дубових, дубово-букових і букових
лісів, утворюючи в них другий ярус. На сході він доходить до лінії
Гомель (Білорусь)— Ромни — Полтава — Кременчук. У Криму поширені граб
кавказький та граб східний. У лісах трапляються в’яз і берест. Вони
проникають далеко на південь у степові байрачні ліси і заплави річок. На
узліссях байрачних лісів росте дрібнолистий берест — карагач. Типовою
породою для України є липа серцелиста, а в Карпатах і західних областях
— липа широколиста, в придніпровських лісах — липа срібляста, в
Кримських горах — липа кримська. Ясен звичайний трапляється в усіх
лісових районах України. Росте клен кількох видів (явір, гостролистий,
польовий і татарський). Клен гостролистий поширений скрізь, явір — у
Карпатах і західному Лісостепу, клени польовий і татарський — в
лісостепових і байрачних степових лісах.

Майже в усіх типах лісів України як домішка трапляється береза
бородавчаста. На вирубках, згарищах, по схилах балок і ярів вона часто
утворює чисті насадження. Поширені в Україні біла і чорна тополі, осика,
вільха. (Які види дерев переважають у вашій місцевості?)

Степова рослинність в первісному вигляді до цього часу збереглася тільки
на схилах балок, у передгір’ях Криму, на піщаних косах
Азово-Чорноморського узбережжя, островах. Ділянки цілинних степів
охороняються в заповідниках. У поширенні степової рослинності
простежується певна закономірність: в лісостеповій зоні на безлісих
територіях у минулому розвивались лучні степи на глибоких чорноземах. У
типовій

степовій зоні на півночі була поширена різнотравно-типчако-во-ковилова
рослинність на звичайних чорноземах, на півдні — типчаково-ковилова на
чорноземах південних І темно-каштанових ґрунтах, вздовж
Азово-Чорноморського узбережжя — полиново-злакова рослинність на
каштанових солонцюватих ґрунтах.

Лучні степи поділяються на рівнинні та гірські (кримські). В їх
травостої переважають злаки — ковила, типчак, тонконіг вузьколистий; з
різнотрав’я — конюшина, гадючник, маренка, шавлія лучна тощо; з ефемерів
та ефемероїдів — незабудка, переломник, крупка.

Різнотравно-типчаково-ковилові степи мають густий трав’яний покрив, що
складається з ковили, тонконога, стоколосу, вики конюшної, горицвіту
весняного, молочаю степового, шавлії, астрагалу, в минулому займали
простори Причорноморської низовини. У трав’яному
покривії-типчаково-ковилових. степів (мал. 42) переважають посухостійкі
злаки: типчак, ковила українська, келерія, з різнотрав’я — кахрис,
ферула, будяк, пижмо тощо. У травостоях діолиаово-злакових степів
переважають посухостійкі (ксерофітні) дернинні злаки (типчак, ковила,
житняк), полини, кер-мек та Ін.

На Донецькому кряжі І сході України у минулому були поширені чагарникові
степи, В них представлені зарості карагани — кам’янисто-степового
чагарника.

Невеликими ділянками в Кримських горах трапляються напівсаванні степи. В
цих степах до злаків домішуються субтропічні види, поширены також
люцерна, пирій повзучий, горошок та ін.

Луки залежно від умов розміщення поділяються на заплавні, суходільні,
низинні, гірські (мал. 43). На заплавних л у к а х _ поширені зарості
лози, трави з вівсяниці, мітлиці, келерії, а також конюшина? жовтець,
щавель, деревій тощо. На суходільних луках ростуть мітлиця, пахучий
колосок, костриця, кульбаба, волошки. Низинні луки приурочені до знижень
на вододілах, терасах, долинах, тому вони тривалий час обводнені. В їх
трав’яному покриві переважають вівсяниця червона, тимофіївка лучна,
осока звичайна, конюшина лучна і біла. Луки використовуються як сіножаті
СІР–ські луки поширені в Українських Карпатах. У травостої гірських
луків поширені вівсяниця, білоус, конюшина, ляд-венець.Всубальпійському
поясі сформувались луки з білоуса, тимофіївки, осоки вічнозеленої,
вівсяниці.

Болотна рослинність розвивається в зниженнях з надмірним зволоженням.
Болота займають близько 2 % території України. Найбільше поширення вони
дістали на Поліссі. Болота мають значні запаси торфу. За розміщенням
розрізняють болота заплавні, низинні, долинні, притерасні, старих річищ,
схилові. Найбільш поширені низинні болота. В їх рослинному покриві
переважають трав’яні і трав’яно-мохові угруповання. Поширені осока,
очерет, рогіз, тростяниця, хвощ, лепеха та ін. З дерев — вільха чорна,
менше — сосна, береза, верба, чагарники з верби і берези (мал. 44).

Багато боліт осушено. Меліоровані болота використовуються як сіножаті,
на них вирощують технічні, кормові та зернові

Тваринний світ

Різноманітність природних умов зумовлює багатство тваринного світу
України. На її території водяться ссавці (100 видів), птахи (360 видів),
риби (200 видів), плазуни (20 видів), земноводні (17 видів). Тваринний
світ змінювався протягом

геологічних періодів та в історичний час. Дослідники вважають, що
наприкінці палеогену тут водилися свиноподібні тварини — антракотерії,
безрогі носороги, білки, з птахів — баклани, мартини, кулики, качки,
лелеки, сови. У річках жили крокодили, в морях — хижозубі кити.
Наприкінці неогену (1 млн років тому), коли площа суходолу досягла
сучасних розмірів, типовими представниками тваринного світу були: із
ссавців — коні-гіпаріони, жирафи, мавпи-макаки, дикобрази, шаблезубі
тигри, ведмеді, лисиці, їжаки, хохулі, зайці; з птахів — марабу,
страуси, фламінго, дикі кури. В антропогені під час наступання льодовика
вимерли гіпаріони, носороги, мавпи, жирафи, страуси, марабу. Натомість
з’явилися мамонти, волохаті носороги, велетенський і північний олені,
печерні ведмеді і леви, гієни плямисті.

У післяльодовиковий період, коли кліматичні умови стали близькими до
сучасних, ця фауна збідніла. З’явилося багато нових видів: зубри, дикі
коні-тарпани, первісні бики-тури, дикі осли-кулани, сайгаки, ведмеді,
траплялись леви та гієни. До зникнення мамонтів, волохатих носорогів і
велетенських оленів спричинилось поширення скотарства і землеробства.
Особливо змінився тваринний світ у нашому тисячолітті у зв’язку із
зростанням населення та розвитком сільськогосподарського виробництва. У
XVI ст. на Поліссі зникли кулани, в лісо-степовій і степовій зонах —
дикі коні, сайгаки, в Карпатах — сарна, заєць-біляк, біла куріпка.

В умовах сучасного промислового і сільськогосподарського виробництва
відбулися і відбуваються великі зміни у видовому і кількісному складі
диких тварин.

На території України для кожного природного комплексу (зони
хвойно-широколистих лісів, Лісостепу, Степу, Українських Карпат,
Кримських гір, лимано-дельтових і прибережно-морських районів морів)
характерний свій тваринний світ.

Для зони мішаних лісів найбільш типові такі види тварин, як лось,
косуля, свиня дика, олень благородний, білка, куниця лісова, борсук,
соня лісова, трапляються бурий ведмідь, рись, заєць-біляк. У лісах, на
луках і болотах водяться полівка лісова, лісова і польова миші,
бурозубки звичайна і мала, кутора, кріт. Досить багато є лисиць і
вовків. З птахів — тетерев, рябчик, глухар, дятел чорний, шпак, синиця,
дика качка, кулик, деркач, журавель сірий, дикий голуб. З плазунів
поширені гадюка звичайна, вуж звичайний, ящірка прудка, болотяна
черепаха. Із земноводних — тритони, ропухи, жаби та ін. З комах —
сосновий і непарний шовкопряди, короїд, хрущ, ґедзь. Останніх багато на
заболочених місцевостях.

У тваринному світі лісостепової зони поєднуються лісові і степові види.
В лісах водяться білка, борсук, косуля, дика свиня (мал. 45). Для
відкритих просторів характерними є ховрах, сліпак, кутора, хом’як, сіра
полівка, трапляється

тушканчик великий та ін. З птахів водяться куріпка сіра, перепілка,
ракша, іволга, сорокопуд, дятел строкатий, чайка, лелека білий. З комах
— озима совка, буряковий довгоносик, клоп-черепашка та ін.

У степовій зоні найбільш типовими із ссавців є ховрах сірий, тушканчик
великий, полівки сіра та степова, хом’ячок сірий, сліпак, тхір степовий,
степова мишівка, куниця кам’яна, дикий кролик. У південно-східних
районах поширені бабак, лисиця-корсак, тхір-перев’язка, їжак вухатий. З
птахів — жайворонок, перепілка, вівсянка, сіра куріпка. Зрідка
трапляються дрофа, степовий журавель, степовий орел, канюк. Типовими
степовими плазунами є полоз жовтобрюхий і гадюка степова.

На Азово-Чорноморському узбережжі, де степові ділянки чергуюються з
піщаними косами, заплавними лісами, луками і болотами, лиманами і
прибережними морськими просторами, тваринний світ багатий і
різноманітний. Поряд із степовими водяться болотні і водоплавні тварини.
З птахів характерні чайка, мартин сріблястий, норець, качка, чапля,
бугай. У дельтах Дунаю, Дністра і Дніпра гніздяться гуска сіра,
лебідь-шипун, пелікан. У заповідниках реакліматизовано оленя звичайного
і бабака, акліматизовано оленя плямистого, ондатру, фазана.

В Українських Карпатах водяться косуля, олень, свиня дика, білка,
куниця, борсук, полівка, бурозубка. Трапляються лось, ведмідь, рись,
дикий кіт. З птахів — глухар, тетерев, рябчик, дятел, шишкар, беркут,
шуліка, сова, сапсан. Характерними плазунами є полоз, гадюка, мідянка,
вуж, ящірка. З комах поширені короїди смерековий і буковий, непарний
шовкопряд, букова плодожерка.

У Кримських горах водяться олень, косуля, куниця кам’яна, борсук, кажан,
лісова миша, муфлон, білка-телеутка. З птахів характерні гриф чорний і
сип білоголовий, сойка чорноголова, мухоловка, синиця; із плазунів —
гекон кримський, полоз леопардовий, ящірки; з земноводних — тритон
гребінчастий, ропуха, квакша. Серед комах багато середземноморських
видів, з яких найбільш поширені восковик, ковалик, хрущ кримський,
богомол кримський, цикади та ін.

Фауна Азовського моря і узбережжя Чорного моря має багато спільного,
оскільки ці басейни сполучені Керченською протокою і між ними
відбуваються періодичні міграції риб багатьох видів. Однак помітні і
специфічні місцеві види. Для Азовського моря характерні оселедець
керченський, пузанок, хамса, велика камбала, тюлька, бичок; для Чорного
моря — осетер, білуга, севрюга, скумбрія, ставрида, кефаль, кілька,
лосось чорноморський, оселедці дніпровський і дунайський, морський
коник.

У Чорному морі із ссавців живуть дельфіни трьох видів — звичайний,
афаліна та пихтун, а також білочеревий тюлень.

З прісноводних риб найціннішим є лосось дунайський, верховодка, харіус,
щука, язь, лин, лящ, судак, сом, окунь, карась, сазан, чихоня, тараня. В
карпатських річках водяться форель і харіус, у великих водосховищах —
цінні промислові риби: судак, лящ, сазан, акліматизувались білий амур і
товстолобик.

До Червоної книги України занесено 85 видів рідкісних тварин, а також ті
види, що знаходяться під загрозою зникнення.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020