.

Проект відведення земельної ділянки під ковбасний цех (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
2 5792
Скачать документ

Курсова робота

Проект відведення земельної ділянки під ковбасний цех

Зміст

Вступ………………………………………………………………………_____

І розділ. Основні вимоги до складання проекту відведення …………….._______

Загальні положення ………………………………………………………_______

Послідовність розробки проекту відведення ………………………….._______

Основні вимоги до складання технічного завдання……………………_______

Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів……………….._______

Правоустановчі документи фізичних та юридичних осіб……………._______

Правоустановчі документи на будівлі і споруди………………………_______

Мета і завдання курсової роботи………………………………………._______

ІІ розділ. Проект відведення………………………………………………..________

ІІІ розділ. Землевпорядна експертиза проекту відведення і його

затвердження……………………………………………………..________

ІV розділ. Зміна цільового використання земель, які перебувають у

власності громадян або юридичних осіб…………………………………..________

Висновки та пропозиції…………………………………………………….________

Бібліографічний список……………………………………………………________

Додатки………………………………………………………………………________

Вступ

Метою курсової роботи з основ земельного кадастру є закріплення
отриманих знань та їх застосування на практиці при виготовленні
технічної документації землекористувачам різних форм власності з
використанням кадастрових зйомок для визначення меж земельних ділянок
згідно з вимогами та інструкцією Держкомзему України. Навчитися
застосовувати нормативні і інструктивні документи, в яких встановлено
порядок відведення земельних ділянок з застосуванням матеріалів кадастру
і кадастрових робіт.

При виконанні даної роботи необхідно звернути особливу увагу на те, який
вид робіт буде виконуватись, в скільки етапів буде виконуватися дана
робота, описати послідовність її виконання та документи, які необхідно
представити замовнику для початку робіт.

Курсова робота складається з вступу, ІІІ розділів, висновків та
пропозицій, бібліографічного списку та додатків. В першому розділі
описуємо основні вимоги до складання проекту відведення. В другому –
проект відведення. В третьому розділі – землевпорядна експертиза проекту
відведення і його затвердження.

Розділ І

Основні положення до складання проекту відведення

1.1 Загальні положення

1. Проект відведення земельної ділянки вирішує питання:

– вилучення земельної ділянки у землекористувачів;

– викуп земельної ділянки у власників землі;

– відведення земельної ділянки у власність та у користування.

2. Проекти відведення земельних ділянок (далі проекти відведення)
розробляються державними та іншими землевпорядними організаціями.
Замовниками виконання вказаних робіт є відповідні місцеві ради, юридичні
та фізичні особи. Відведення земельних ділянок для потреб громадян
України провадиться за рахунок коштів державного, республіканського
(АРК) і місцевих бюджетів.

Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває
у його користуванні, подає заяву до відповідної районної, Київської чи
Севастопольської міської державної адміністрації або сільської,
селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на
підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір
ділянки.

Громадяни-працівники державних та комунальних сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій, а також пенсіонери з їх числа,
зацікавлені в одержанні безплатно у власність земельних ділянок, які
перебувають у постійному користуванні цих підприємств, установ та
організацій, звертаються з клопотанням про приватизацію цих земель
відповідно до сільської, селищної, міської ради або районної, Київської
чи Севастопольської міської державної адміністрації.

Відповідний орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади в
місячний термін розглядає клопотання і надає дозвіл підприємствам,
установам та організаціям на розробку проекту приватизації земель.

Передача земельних ділянок у власність громадянам – працівникам
державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та
організацій, а також пенсіонерам з їх числа провадиться після
затвердження проекту приватизації земель у порядку, встановленому цим
Кодексом.

Громадяни, зацікавлені в одержанні безплатно у власність земельної
ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення
фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства,
ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального
дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм
безплатної приватизації, подають заяву до відповідної районної,
Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або
сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної
ділянки. У заяві зазначаються бажані розміри та мета її використання.

Відповідна місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська
рада розглядає заяву, а при передачі земельної ділянки фермерському
господарству – також висновки конкурсної комісії, і в разі згоди на
передачу земельної ділянки у власність надає дозвіл на розробку проекту
відведення.

Проект відведення земельної ділянки розробляється за замовленням
громадян організаціями, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на
виконання цих видів робіт, у строки , які обумовлюються угодою сторін .

Проект відведення земельної ділянки погоджується з органом по земельних
ресурсах, природоохоронними і санітарно-епідеміологічними органами,
органом архітектури та подається на розгляд відповідної місцевої
державної адміністрації або органу місцевого самоврядування.

Районна, Київська, Севастопольська міська державна адміністрація або
сільська, селищна, міська рада у місячний строк розглядає проект
відведення та приймає рішення про передачу земельної ділянки у
власність.

У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишання
заяви без розгляду, питання вирішується у судовому порядку.

3. Відведення земельної ділянки здійснюється в одну або дві стадії.

В одну стадію-коли відведення земельної ділянки не потребує попереднього
погодження місця розташування об’єкта, а саме:
– розміщення об’єкту передбачене затвердженим в установленому
порядку генеральним планом розвитку населеного пункту і для надань
земельної ділянки не потрібно вилучення (викупу):

– будівництво об’єктів здійснено, але відсутні документи по відведенню

земельних ділянок;

– передбачається розширення території об’єкта без права забудови та
зміни її цільового використання з вилученням (викупом) земельної
ділянки. При необхідності попереднього погодження місця
розташування об’єкта відведення здійснюється в дві стадії. Перша стадія
передбачає підготовку та затвердження матеріалів попереднього погодження
місця розташування об’єкта, а друга – розробку проекту відведення. В дві
стадії відведень земельних ділянок здійснюється у випадках, коли
передбачається нове будівництво або розширення території з метою
капітального будівництва (розширення виробництва, здійснення житлового
будівництві тощо).

4. При виконанні робіт по складанню проекту відведення необхідно
дотримуватись вимог чинного законодавства України та даного Еталону.

5. Проект відведення складається після подання документів, передбачених
статтею 19 Земельного кодексу України (клопотання , заява, копії
генерального плану будівництва або інші графічні матеріали, що
обґрунтовують розмір намічуваної для відведення площі, титульний список
або довідку про фінансування будівництва, інші матеріали) та отримання
дозволу відповідної ради (адміністрації) на складання проекту
відведення.

6. Матеріали попереднього погодження місця розташування суб’єкта, є
складовою частиною проекту відведення земельної ділянки і включаються до
нього окремим розділом або окремою книгою.

7. Висновки погоджувальних організацій щодо попереднього погодження
місця розташування об’єкта подаються в оригіналах або в нотаріально
завірених копіях.

8. Клопотання, заяви, висновки, погодження та інші документи,
непередбачені земельним законодавством України, але які суттєво
впливають на обґрунтування проектного рішення про надання земельної
ділянки поміщаються в розділ “Додаткові матеріали”.

9. Контроль якості проектів відведення здійснюється головними
спеціалістами виробничих підрозділів, начальниками виробничих
підрозділів, керівниками підприємств-виконавців робіт відповідно до
положень комплексної системи управління якістю проектно-вишукувальних
робіт.

1.2 Послідовність розробки проекту відведення.

1. Вивчення і аналіз матеріалів попереднього погодження місця
розташування об’єкта, документів та графічних матеріалів, що
обґрунтовують розмір запроектованої до відведення земельної ділянки.
Склад основних матеріалів попереднього погодження місця розташування
об’єкту наведений у додатку 12.

2. Вивчення і аналіз проектно-кошторисної документації в т.ч. проекту
організації будівництва, матеріалів про її затвердження або документів,
що посвідчують передачу прав на нерухоме майно.

3. Вивчення та :аналіз висновків погоджувальних організацій,

4. Проведення обстежень земельної ділянки, що передбачається до
відведення.

4.1.Уточнення на місцевості проектних меж земельної ділянки, їх
узгодженість з черговим кадастровим планом, генеральним планом
будівництва.

5. Погодження місцевими державними органами земельних ресурсів меж
земельних ділянок, що проектуються до відведення.

6. Виготовлення плану відведення земельної ділянки з нанесенням границь
обмежень і сервітутів.

6.1. Визначення складу угідь запроектованої до відведення земельної
ділянки та вирахування їх площ.

6.2. Вирахування площ земельних ділянок, що запроектовані до відведення
в розрізі угідь та землекористувачів, за рахунок яких відводиться
земельну ділянка. Складання експлікації в розрізі землекористувачів
угіддях відповідно до ф. №6-зем.

6.3. Виготовлення креслення перенесення проекту в натуру.

7.Визначення розмірів втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню у зв’язку з вилученням
земельної ділянки. Визначення збитків для їх відшкодування власникам
землі та землекористувачам.

8. Складання пояснювальної записки з обґрунтуванням прийнятого
проектного рішенця.

9. Передача замовником проекту відведення земельної ділянки на державну
землевпорядну експертизу.

10. Нанесення проектних меж земельних ділянок на черговий кадастровий,
план.

11. Подання проекту, відведення сільської, селищної, міської ради для
розгляду та прийняття в межах своєї компетенції рішення про надання
земельної ділянки.

Якщо надання земельної ділянки провадиться районною, обласною радою або
Верховною Радою України, сільська, селищна, міська рада свій висновок
подає до районної, міської, в адміністративному підпорядкуванні якої є
район, ради.

Районна (міська) рада приймає в місячний строк рішення про надання
земельної ділянки, а по проекту, за яким надання земельної ділянки
провадиться обласною радою або Верховною Радою України, подає свій
висновок до обласної ради.

Обласна, Київська, Севастопольська міська рада вирішує у місячний строк
питання про надання земельної ділянки, а по проекту, за яким надання
земель провадиться Верховною Радою України подає проектні матеріали і
свій висновок до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці
матеріали, і вносить у місячний строк пропозиції до Верховної Ради
України.

1.3.Основні вимоги до складання технічного завдання

1. Технічне завдання (ТЗ) на розробку проекту відведення складається і
затверджується замовником та погоджується з проектною землевпорядною
організацією. Замовник має право доручити розробку ТЗ проектній
землевпорядній організації.

2. В технічному завданні визначається мета, умови та строки відведення,
код цільового використання землі. Обумовлюються види та необхідні обсяги
робіт, які виконуються при розробці проекту відведення

3. Технічне завдання є невід’ємною частиною договору між замовником та
проектною землевпорядною організацією на виконання робіт по розробці
проекту відведення, якщо інше не передбачено цим договором.

4. Підставою для розробки проекту відведення є: клопотання замовника та
дозвіл відповідної ради (адміністрації) на розробку проекту відведення
земельної ділянки.

1.4 Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів, що входять до
проекту відведення

1.До складу обов’язкових графічних матеріалів проекту відведення
входять:
– план відведення
земельної ділянки;
– викопіювання з чергового кадастрового плану; схема
(фрагмент схеми) економіко-планувальних зон із зазначенням місця
розташування земельної ділянки;
– план меж зон обмежень та
сервітутів;
– креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру (на
місцевість).
2.Обов’язковими елементами плану відведення земельної
ділянки є ситуаційна схема розташування земельної ділянки в системі
кварталів населеного пункту, або чергового кадастрового плану ради
базового рівня, креслення земельної ділянки, що передбачена до
відведення, експлікація земельних угідь, умовні позначення, масштаб
креслення, штамп організації-виконавця (проектної землевпорядної
організації)
. 3. План відведення земельної ділянки складається на основі чергового
кадастрового плану.
4. Територія земельної ділянки, що
запроектована до відведення фарбується світло-червоним кольором

5. Графічні матеріали виконуються, як правило, за допомогою
комп’ютерної техніки або ручним способом.

6. Графічні матеріали виготовляються як на прозорому так і на
непрозорому матеріалі.

7. Базовим форматом, який застосовується при складанні графічних
матеріалів є формат АЗ. В окремих випадках можуть
використовуватись інші формати, передбачені державними
стандартами України.

1.5.Правовстановлюючі документи фізичних та юридичних осіб

Юридичної особи:

Нотаріально завірена копія, свідоцтва про державну реєстрацію.

2. Нотаріально завірена копія статуту.

3. Нотаріально завірена копія установчого договору (в разі
необхідності).

4. Копія довідки управління статистики про внесення до єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України.

Фізичної особи:

1. Копія документа, що посвідчує особу (паспорта, свідоцтва про
народження, тощо).

2. Копія довідки державної податкової адміністрації про присвоєння
ідентифікаційного номера.

3. Інші документи.

1.6. Правоустановчі документи на будівлі і споруди

В разі потреби, до проекту відведення додаються копії правоустановчих

документів на будівлі і споруди, а саме:

договір купівлі – продажу не житлової будівлі (нотаріально завірена
копія);

копія реєстраційного посвідчення на домоволодіння, яке належить

державним, кооперативним і громадським установам, підприємствам і
організаціям (нотаріально завірена копія);

копія свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна
(нотаріально завірена копія);

копія наказу про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна (будівлі

чи споруди);

акт прийому – передачі об’єкта нерухомого майна (будівлі чи споруди)

(завірений в установленому порядку).

1.7.Земельно-кадастрові роботи

Земельно-кадастрові роботи:

Нормативні і інструктивні документи.(Земельний кодекс, положення про
передачу земельної ділянки в оренду, закон про оренду землі, постанова
про порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у
власності громадян, юридичних осіб та інші ).

передача в оренду земельних ділянок що перебувають у державній або
комунальній власності здійснюється на підставі рішення відповідного
органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом
укладання договору оренди земельної ділянки;

передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян
та юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником
земельної ділянки і орендарем;

передача в оренду земельних ділянок громадянам та юридичним особам із
зміною їх цільового призначення та із земель запасу під забудову
здійснюється за проектами відведення в порядку встановленому статтями
118, 123, цього кодексу.

Кадастрові зйомки.

Кадастрові зйомки – це комплекс робіт виконуваних для визначення та
відновлення меж земельних ділянок. Кадастрова зйомка включає:

геодезичне встановлення меж земельних ділянок;

погодження меж земельних ділянок з суміжними власниками та
землекористувачами;

відновлення меж земельної ділянки на місцевості;

встановлення меж, частин земельної ділянки, які містять обтяження що до
використання землі;

виготовлення кадастрового плану.

Кадастрове зонування території.

Кадастрове зонування включає в себе встановлення:

місце розташування обмежень що до використання земель;

меж кадастрових зон и кварталів;

меж оціночних районів та зон;

кадастрових номерів(території, адміністративно-територіальних одиниць)

Закріплення меж земельних ділянок.

Закріплення меж проводиться типами знаків, відповідно до основних
положень про конструкції межових знаків, затвердженої Держкомземом
України 30 березня 1993року.

На відрізках границі де проекції межі співпадають з природними,
закріплення здійснюється тимчасовими знаками, які використовуються (для
поновлення) під час виконання геодезичних робіт.

Межові знаки довгострокового використання встановлюються через
1,5-2км.По периметру межі з метою її подальшого використання для
поновлення окремих відрізків межі, прив’язки меж земельних ділянок та
вирішення земельних спорів.

На всі ці знаки довгострокового використання складаються
карточки-закладки, в яких вказується його місце знаходження з трьома
промірами до твердих контурів місцевості.

Всі межові знаки здаються на збереження у встановленому порядку у
відповідності до інструкції про охорону геодезичних знаків.

Про присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок.

Кадастровий номер – унікальний (не повторюється на всій території
України) номер який присвоюється при формуванні земельної ділянки і
зберігається за необхідністю на весь час її існування.

кадастрові номери земельних ділянок запроваджуються з метою їх
однозначної ідентифікації у базах даних та на кадастрових планах для
забезпечення творення і творення і функціонування автоматичної системи
ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних
ділянок, об’єктів нерухомості та прав на них. Забезпечення можливості
ефективної обробки і управління інформацією підтримки інформаційного
зв’язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами.

головним критерієм формування структури кадастрового номеру є
забезпечення його унікальності в межах України протягом всього періоду
існування земельної ділянки.

кадастровий номер кожної ділянки – це унікальний на території
ідентифікації і залишається не змінним на протязі всього часу фізичного
та юридичного існування земельної ділянки як єдиного цілого.

сформований кадастровий номер використовується тільки для кодування
земельних ділянок несе в собі інформацію (для кодування земельних
ділянок) щодо місце положення земельної ділянки в межах
адміністративно-територіального устрою і не обов’язково повинен
слугувати об’єктом синтаксичного та семантичного аналізу із метою
отримання будь-яких інших даних похідного характеру.

система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною на всій
території України. Кадастрові номери присвоюються земельним ділянкам
всіх форм власності. При переході прав на земельну ділянку від одного
власника до іншого та при зміні самого виду прав – кадастровий номер
земельної ділянки залишається без мін.

сформованим новим земельним ділянкам в результаті виділення або поділу
чи об’єднання, їх присвоюють кадастрові номери. При цьому попередні
кадастрові номери отримують статус архівних і в подальшому не
використовуються для ідентифікації земельних ділянок.

кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами
влади з питань земельних ресурсів.

Реєстрація земельних ділянок.

6.1.Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у складі
земельного реєстру земель.

6.2.Дердавний реєстр земель складається з двох частин:

– книги записів реєстрації державних записів на право власності на землю
та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із
значенням кадастрових номерів земельних ділянок;

– поземельної книги яка містить відомості про земельну ділянку.

Облік кількості і якості землі.

– облік кількості земель відображає відомості які характеризують кожну
земельну ділянку за площею та складом угідь.

– облік якості земель відображає відомості які характеризують земельні
угіддя за природними властивостями та набутими властивостями що
впливають на їх родючість а також за ступенем забруднення ґрунтів
(рахунок кошторису знаходиться в додатках).

1.8.Мета і завдання курсової роботи.

Метою курсової роботи з основ земельного кадастру є закріплення
отриманих студентами знань , та їх застосування на практиці при
виготовленні технічної документації власникам – землекористувачам різних
форм власності з використанням кадастрових зйомок для визначення меж
земельних ділянок згідно з вимогами та інструкціями Держкомзему України.

Згідно із завданням мені
потрібно виготовити проект відведення земельної ділянки для будівництва
та обслуговування ковбасного цеху, який знаходиться за адресою с.м.т.
Буштино, вул. Головна 144,Тячівського району, Закарпатської області. До
проекту відведення входить: розробка та розрахунок кошторису, розрахунок
втрат сільськогосподарського виробництва, збір нормативно правових
документів, присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, погодження
документації.

Розділ 2

Проект відведення

Україна

Закарпатська область

Землевпорядна організація ВП “Карпати”

назва проектної землевпорядної організації

ПРОЕКТ ВІДВЕДЕННЯ

земельної ділянки Попович Марті Іванівній

для будівництва “Ковбасного цеху ” по адресу с.м.т. Буштино

вул. Головна 144, Тячівського району Закарпатської області

Коломия 2007

Україна

Закарпатська область

Землевпорядна організація ВП “Карпати”

назва проектної землевпорядної організації

Підстава

виконання

Замовник Попович М.І.

Кошторисна вартість

ПРОЕКТ ВІДВЕДЕННЯ

земельної ділянки Попович Марті Іванівній

для будівництва “Ковбасного цеху ” по адресу с.м.т. Буштино

вул. Головна 144, Тячівського району Закарпатської області

Директор ВП “Карпати”

Інженер проекту

Коломия 2007

Зміст проекту відведення

1. Вихідна земельно – кадастрова інформація
______

2. Пояснювальна записка
______

3. Клопотання замовника (заява)
______

4. Довідка про фінансування
______

5. Рішення сільської ради
______

6. Умови відведення земельної ділянки
______

7. Технічне завдання
______

8. Висновок районного відділу земельних ресурсів
______

9. Розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва
______

10. Висновок архітектури
______

11. Висновок державного науково-реставраційного управління області
______

12. План відведення

13. Кадастровий план земельної ділянки………………………………….._________

14. Експлікація, по контурна відомість і відомість вирахування
площ…._________

15. Схема прив’язок кутів поворотів………………………………………._________

16. Акт встановлення меж………………………………………………….._________

Матеріали попереднього погодження………………………………………_________

17. Рішення сільської ради…………………………………………………._________

18. Акт вибору земельної ділянки…………………………………………._________

19. Викопіровка………………………………………………………………_________

20. Висновок районного відділу земельних ресурсів…………………….._________

21. Висновок містобудування і архітектури………………………………._________

22. Висновок екологічної інспекції…………………………………………_________

23. Заключення санепідемстанції (СЕС)………………………………….._________

Додатки………………………………………………………………………._________

Кошторис……………………………………………………………………..________

Договір……………………………………………………………………….._________

Правоустановлюючі документи……………………………………………._________

Копія паспорта………………………………………………………………._________

Копія довідки про ідентифікаційний код………………………………….._________

Вихідна земельно – кадастрова інформація

1.1 Відомості про ділянку землекористувача, за рахунок яких
передбачається

відведення

1.1.1. Кадастровий номер земельної ділянки

1.1.2. Форма власності на землю та її код згідно з УКФВЗ

1.1.3. Цільове використання землі та його код згідно з УКЦВЗ

1.1.4. Шифр рядка ф. №6 – зем.

1.1.5. Загальна площа земельної ділянки, за рахунок якої змінюється
цільове призначення

1.1.6. Грошова оцінка земельної ділянки, що підлягає

передачі в оренду

1-го кв.м. в грн.

земельної ділянки в грн.

Розмір земельного податку в грн.

1.2 Відомості про земельні ділянки, які запроектовані до
відведення

1.2.1. Кадастрові номери земельних ділянок

1.2.2. Форма власності на землю та її код згідно УКФВЗ

1.2.3. Цільове використання землі та його код згідно з УКЦВЗ

1.2.4. Загальна площа земельної ділянки, за рахунок якої змінюється
цільове призначення 0.1877

1.2.5. Експлікація земельних угідь Рілля

1.3 Відомості про суб’єкта земельних відносин

1.3.1. Повна назва суб’єкта земельних відносин

Попович Марта Іванівна

1.3.2. Місце розташування органу управління суб’єкта земельних відносин
вул.Головна 144,

с.м.т.Буштино

1.3.3. Телефон суб’єкта земельних відносин 2-88-88

1.3.4. Електронна пошта

1.3.5. Код ЗКПО

1.3.6. Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД

1.3.7. Шифр рядка ф. №6 – зем.

1.3.8. Ідентифікаційний код 3199404507

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Роботи по відведенню земельної ділянки для комерційного використання

(будівництва та обслуговування ковбасного цеху) Попович Марти Іванівни
виконано ВП “Карпати” на підставі рішення 17 сесії четвертого
демократичного скликання Буштинської селищної ради від 25.12.2006 року
№1.

Комплекс робіт по відведенню земельної ділянки для комерційного

використання (будівництво ковбасного цеху) виконаний спеціалістом ВП
“Карпати ” Васильків П.В. у відповідності ст. 12, 93, 120, 124
Земельного Кодексу України та Закону України “Про оренду землі”.

Земельна ділянка знаходиться на території по адресу
вул.Головна 144,

с.м.т.Буштино., Тячівського району, Закарпатської області, межуючи з:

Від А до Б – Петров Н.М.

Від Б до В – Іванов К.Р.

Від Б до А – землі сільської ради

Дана земельна ділянка розміщена в межах населеного пункту і
згідно

земельно – облікових документів відносилась до земель запасу
Буштинської сільської ради.

Загальна площа земельної ділянки становить 0,0247 га. При складанні
технічного звіту використано матеріали наземної зйомки території, яка
проводилась теодолітом і вирахуванням координат здійснювалась з
використанням ПК виконана прив’язка до умовної системи координат шляхом
деталізації топографічного плану М.1:2000. В подальшому будуть виконані
роботи з оформлення обмінного файлу “in 4” та державної реєстрації даної
земельної ділянки.

Даним проектом відповідно до статті 124 Земельного Кодексу України
передбачено відвести земельну ділянку загальною площею 0.1877га. в
оренду.

Ділянка розміщена в зоні, кварталі, номер ділянки. Земельна ділянка
суттєво не вплине на використання суміжних земельних ділянок.

Матеріали технічного звіту погоджені відділом архітектури і
містобудування, відділом земельних ресурсів, санепідемстанцією, відділом
екологічної безпеки та державною службою охорони культурної спадщини.
Земельна ділянка на підставі позитивних висновків цих служб, згоди
суміжників вважається придатною для будівництва ковбасного цеху.

На підставі технічного звіту по відведенню земельної ділянки буде
укладено

договір оренди між Попович Мартою Іванівною та Буштинською сільською

радою.

Пояснювальну записку склала
Попович М.І.

Директору землевпорядної

організації ВП “Карпати”

Васильків П.В.

ЗАЯВА

Прошу виготовити проект відведення на право користування земельною

ділянкою площею 0.1877га для комерційного використання (будівництва

ковбасного цеху), який знаходиться в с.м.т.Буштино вул. Головна 144,.

06.01.2007р.
Попович М.І.

(підпис)

Довідка

Довідка видана мною, Попович Мартою Іванівною, про те, що

будівництво і обслуговування ковбасного цеху буде проводитися за власні
кошти, якими я володію.

08.02.2007р.
Попович М.І.

(підпис)

Буштинською сільською радою,

Закарпатської обл.

17 сесія 4-го демократичного скликання

25.12.2006

Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки

Розглянувши заяву Попович Марти Іванівни, Буштинською сільською радою
надає дозвіл на складання проекту відведення земельної ділянки для
будівництва і обслуговування магазину ковбасного цеху на земельній
ділянці площею 0.1877га. яка знаходиться за адресою вул.Головна 144,

с.м.т.Буштино, за рахунок земель запасу Буштинської сільської ради.
Проект відведення земельної ділянки подано для розгляду та
затверджено у встановленому порядку.

Міський голова
(прізвище, ініціали)

Умови відведення земельної ділянки

Розглянувши матеріали відведення земельної ділянки (погодження місця

розташування об’єкта) яка передається в оренду Попович Марті Іванівній

по вул. Головна 144, с.м.т.Буштино, Тячівського району, Закарпатської
області

для комерційного використання – будівництва та обслуговування
ковбасного цеху та на підставі рішення 17сесії четвертого демократичного
скликання Буштинської сільської ради від 25 грудня 2006р. №1 про
надання дозволу на розробку проекту відведення вважаю необхідним:

1. Розробку проекту відведення земельної ділянки за адресою вул.Головна
144,

с.м.т.Буштино, Тячівського району, Закарпатської області проводити при
дотриманні таких умов:

1.1. Площа земельної ділянки – 0.1877га.

1.1.1. Згідно з матеріалами земельно – кадастрової інвентаризації (при
наявності), в тому числі з врахуванням містобудівних обмежень.

1.1.2. З врахування генерального плану будівництва об’єкта.

1.2. Мета використання – для комерційного використання – будівництва

та обслуговування ковбасного цеху.

1.3. Код використання визначити згідно з Українським класифікатором

цільового використання землі (УКЦВЗ) – 1.11.

1.4. Умови відведення – в оренду .

1.5. Форма плати за землю – орендна плата.

1.6. Класифікацію угідь визначити згідно з формою №6 – ЗЕМ.

2. Умови вилучення – згідно ст. 149, 151 Земельного Кодексу України.

3. Обмеження (обтяження), сервітути визначити згідно з Українським

класифікатором прав обмеженого користування чужою земельною ділянкою
(УКПОКЧЗД).

Начальник відділу земельних ресурсів
Д.А.Титов.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Мета роботи:

Розробка проекту відведення земельної ділянки Попович Марти Іванівни для
будівництва та обслуговування ковбасного цеху який розташований за
адресою вул.Головна 144, с.м.т.Буштино.,

Підстава для використання роботи:

2.1 Заява.

2.2 Договір на проведення робіт.

2.3 Рішення Буштинської сільської ради.

Характеристика об’єкту:

3.1 Адреса: вул.Головна 144, с.м.т.Буштино.

3.2 Загальна площа земельної ділянки 0.1877га.

3.3 Вихідні дані:

3.4 Матеріали попереднього погодження місця розташування об’єкта

(при наявності).

Планово-картографічний матеріал масштабу 1:10000, 1:2000, 1:500 (Генплан
будівництва) інші графічні матеріали, що обґрунтовують розмір земельної
ділянки.

Правоустановлюючі документи юридичної особи.

Правоустановлюючі документи на раніше відведену земельну ділянку.

Матеріали по встановленню зовнішніх меж землекористування.

Копія документів про наявність джерел фінансування будівництва та строки
будівництва.

Інші обгунтовуючі матеріали.

Основні етапи роботи:

Підготовчий етап:

складання технічного завдання;

обстеження земельної ділянки на місцевості;

коригування матеріалів по встановленню зовнішніх меж землекористування,
якщо такі роботи використовуються;

погодження скорегованих меж землекористування з землевпорядником та
замовником;

визначення цільового використання земельної ділянки;

визначення умов та терміну користування.

Проектний етап:

вирахування площ угідь в розрізі ділянок, землекористування;

складання відповідних експлікацій;

виготовлення плану земельної ділянки та розбив чого креслення;

складання пояснювальної записки;

збір відповідних погоджень.

.Умови відведення земельної ділянки:

в оренду.

.Порядок освоєння запроектованої до відведення земельної ділянки по
чергах будівництва.

.Форма власності комунальна та її код у відповідності з УКФВЗ -3.2-

.Код цільового використання у відповідності з УКЦФВЗ – 1.11.6

.Порядок погодження: відповідно до глави 19, ст. 12, 123, 124, 151
Земельного кодексу України.

.Порядок задачі – приймання:

Звіт по проектних роботах виконується в трьох примірниках (один – для
відділу земельних ресурсів, другий – для замовника, третій – архівний);

Приймання – передача здійснюється відповідно до договору.

.Термін виконання роботи: обумовлений договором.

.Зобов’язання сторін:

Замовник зобов’язаний:

забезпечити виконавцю умови для обстеження земельної ділянки;

надати довідки про балансову приналежність усіх будівель та споруд, що
знаходиться в межах ділянки, підтверджені органами, яким вони
підпорядковані;

надання земельної ділянки погодити з відповідними установами та
організаціями.

Виконавець зобов’язаний:

виконати роботу в строк, зазначений у договорі;

подати проект відведення на розгляд державної земельної експертизи (якщо
таке не передбачене умовами договору на складання проекту);

своєчасно інформувати замовника щодо матеріалів, необхідних для
подальшого виконання робіт;

підготувати Акт прийому-передачі земельної ділянки в натурі на
місцевості на підставі вимог ст. 125 Земельного кодексу України та ст.
16 п. 2 закону України “Про оренду землі”.

Погоджено:

Представник замовника: Представник виконавця:

Попович Марта Іванівна Директор ВП ”Карпати”______П.В.Васильків

М.П. М.П.

Державний комітет України по земельних ресурсах

Закарпатське обласне головне управління земельних ресурсів

Тячівський районний відділ земельних ресурсів

13.03.2007рік

Попович Марті Іванівні

Розглянувши проект відведення земельної ділянки Попович М.І та
враховуючи згоду Тячівської міської ради і позитивні висновки
містобудування і архітектури, державної екологічної безпеки, районної
СЕС, державної служби охорони культурної спадщини, районного відділу
земельних ресурсів відділ погоджує його та вважає за можливе надати в
оренду земельну ділянку Попович М.І за рахунок земель запасу
Буштинської сільської ради для будівництва та обслуговування ковбасного
цеху Згідно УКЦВЗ 1.11.6

Характеристика ділянки :

Ділянка розташована в межах населеного пункту;

Ділянка відноситься до земель населеного пункту
(несільськогосподарського призначення);

Ділянка відноситься до комунальної власності (не розмежовано);

Площа ділянки – 0.1877га.

Угіддя ділянки – рілля;

Земельна ділянка немає обмежень та обтяжень.

Начальник Тячівського районного

відділу земельних ресурсів В.І.Петров

Затверджено

Перший заступник

райдержадміністрації

М.М.Рогозиков

30.03.2007 р.

РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ

визначення розміру втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених

вилученням сільськогосподарських угідь: рілля, для будівництва та
обслуговування ковбасного цеху с.м.т.Буштино, вул.Головна 144, з земель
запасу Буштинської сільської ради, Тячівського району, Закарпатської
області

п/п

Назва

сільсь-когос-подар-ських

угідь

Площа

агро

вироб-

ничої

групи, га

Серед-ній бал боні

тету с/г

угідь по

області

Бал боні-

тету с/г

угідь, що

вилучаються Норма-тив втрат

с/г вироб-

ництва по

бласті

тис.грн

за 1 га Коефі-цієнт інтен-сивно-сті

викор-ння

с/г угідь Коефі-цієнт

індексації

за 2000р. Коеф.

індек-

сації за

2002р. Розмір

втрат

с/г

вироб-

ництва

тис.грн

1 рілля 0.1877

Всього втрат :

Розрахунок проведений у відповідності з постановою Кабінету
Міністрів

України від 17.11.97р. №1279 “Про розміри та порядок
визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню”.

Інженер проекту

ПОГОДЖЕНО

Замовник Начальник
районного відділу

земельних ресурсів

Попович М.І..
В.І.Петров

02.04.2007р.
02.04.2007р.

Тячівська районна державна адміністрація

Закарпатської області

Тячівський районний відділ архітектури та містобудування

Попович Марта Іванівна

Висновок

На підставі матеріалів проекту відведення земельної ділянки
виготовлених ВП “Карпати”, міський відділ архітектури і містобудування
не заперечує про надання в оренду земельної ділянки, для комерційного
використання (будівництва та обслуговування ковбасного цеху), Попович
Марті Іванівній, яка розміщена по вул.Головна 144,с.м.т.Буштино,
Тячівського району, Закарпатської області.

Обмежень та обтяжень немає.

Заввідділом архітектури

та містобудування М.І.Павлюк

УКРАЇНА

Закарпатська обласна державна адміністрація

Управління архітектури та містобудування

Висновок

Розглянувши результати обстеження державним
науково-реставраційним управлінням Закарпатської області, територію
земельної ділянки площею 0.1877га. та наявність пам’яток
архітектури і їх зон охорони відведеної Попович М.І. для
будівництва та обслуговування ковбасного цеху в вул.Головна 144,
с.м.т.Буштино., Тячівського району, Закарпатської області, управління
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації
погоджує відведення земельної ділянки для вказаних потреб.

Начальник управління
Д.М.Ходан

М.П.

ПЛАН ВІДВЕДЕННЯ

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Експлікація, поконтурна відомість і відомість
вирахування площ

Експлікація земельних угідь

№п/п Угіддя Кількість контурів Загальна площа кв.м.

4.Сільськогосподарські угіддя, всього:

1. 11.Під ріллям 1

Всього:

Поконтурна відомість

№п/п Угіддя №№контурів Площа контурів,кв.м. Всього

4.Сільськогоспо-дарські угіддя,

Разом

1. 11.Під ріллям 1

Всього:

Відомість вирахування площ контурів

№п/п Угіддя Площа,кв.м.

4. Сільськогосподарські угіддя, всього:

11.Під ріллям

Всього:

АКТ

встановлення та узгодження зовнішніх меж земельної ділянки

03.04.2007 р.
м. Тячів

На виконання рішення 17 сесії четвертого демократичного скликання
Буштинської сільської ради від 25.12.2006. року нами, представниками
землевпорядної організації ВП

“Карпати” Васильків П.В. в присутності спеціаліста по
обслуговуванню Буштинської сільської ради Титов Д.А. Представника
Буштинської сільської ради, Петров Н.М. та Іванов К.Р. проведено
встановлення меж території, яку передбачено надати для будівництва та
обслуговування ковбасного цеху, в с.м.т.Буштино, по вул.Головній
144,Тячівського району, Закарпатської області

Площа даної ділянки 0.1877га

Межі в натурі проходять від А до Б –Петров Н.М., від Б до В – Іванов
К.Р, від Б до А – землі сільської ради.

Суміжниками землекористувача, при встановленні зовнішніх меж земельної
ділянки,

яку передбачено надати Попович Марті Іванівній претензій не виявлено.

Межові знаки в кількості 4 штук, показані представником в натурі
та передані землекористувачу на зберігання.

Розміри та місцезнаходження земельної ділянки показано на плані
встановлення меж на ситуаційній схемі, яка додається.

Акт складено в двох примірниках, один з них прикладається до технічної
справи, яка видається замовнику, другий знаходиться в архівній справі.

Представники:

Спеціаліст по обслуговуванню

Буштинської с/р

Землевпорядна організація ВП
“Карпати”

Землекористувач
Попович М.І.

Суміжні землекористувачі: Петров Н.М.
Іванов К.Р., землі сільської ради

«Погоджено»

Сільський голова

Матеріали попереднього погодження

До складу матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єкта
входять:

клопотання замовника;

викопіювання масштабу 1:2000 з генерального плану розвитку населеного
пункту,

або викопіювання масштабу 1:2000 з кадастрового плану міста з
зазначенням червоних ліній, меж земле користувань, меж земельної ділянки
передбаченої для відведення;

викопіювання з плану землекористування юридичної особи;

матеріали, що обґрунтовують площу земельної ділянки та її місце
розташування;

дозвіл ради на підготовку матеріалів попереднього погодження;

згода власника землі чи землекористувача, в разі необхідності вилучення
земельної ділянки із зазначенням умов її вилучення;

висновок управління (відділу) містобудування і архітектури щодо умов
використання земельної ділянки та наявності містобудівних обмежень та
обтяжень;

висновок управління (відділу) земельних ресурсів;

висновок державного управління екологічної безпеки;

висновок міської (районної) санепідемстанції.

При необхідності вибору ділянок під об’єкти, спорудження яких
передбачено генеральним планом розвитку населеного пункту місцевою радою
призначається комісія у складі:

Голова комісії або заступник голови відповідальної ради;

заступник голови державної адміністрації міста (району);

заступник голови відповідальної ради (коли земельна ділянка вибирається
в межах населеного пункту);

Члени комісії:

начальник управління (відділу) земельних ресурсів;

начальник управління (відділу) містобудування та архітектури;

головний державний санітарний лікар;

начальник управління екологічної безпеки;

начальник управління (відділу) охорони пам’яток;

начальник інспекції державного пожежного нагляду;

представник землекористувача;

представник замовника.

Матеріали попереднього погодження розглядаються відповідною радою, яка
приймає рішення про погодження місця розташування об’єкта.

Двадцята сесія четвертого демократичного скликання

Буштинська сільська рада, Закарпатьська область

02.08.2007р.

Про вибір та попереднє погодження місця розташування ковбасного цеху,

Рішення

Буштинська сільська рада дає дозвіл Попович Марті Іванівній провести
вибір земельної ділянки та збір і підготовку матеріалів попереднього
погодження, місце розташування ковбасного цеху, в с.м.т.Буштино, по
вул.Головна 144.

Сільський голова

М.П.

АКТ

вибору та обстеження

Земельної ділянки в с.м.т.Буштино, вул.Головна 144, Тячівського
району, Закарпатської області

20 березня 2007 р.
м. Тячів

Комісія в складі:

Заступник голови райдержадміністрації
П.І. Курліщук

Голова комісії

Члени комісії:

Начальник СДПЧ – 8
І. М. Вацик

Начальник відділу архітектури і містобудування
І.В. Павлюк

Начальник районного відділу земельних ресурсів
В.І. Петров

Головний лікар райсанепідемстанції
М.М. Микитюк

Начальник інспекції екологічної безпеки
М.С. Стефик

Сільський голова
І.І.Сабадош

Представник замовника
І.С.Тринчук

Провела обстеження земельної ділянки Попович Марті Іванівній для
будівництва

та обслуговування ковбасного цеху, вивчила інженерну характеристику
об’єкту, генплан населеного пункту, пропозиції замовника і відмічає, що
дана ділянка знаходиться в с.м.т.Буштино, по вул.Головній 144,
Тячівського району, Закарпатської області

Теперішнє використання земельної ділянки
землі запасу

Призначення за генпланом
комерційне використання

Площа земельної ділянки
0.1877га

Склад угідь
рілля

Ділянка межує:

З півночі Іванов К.Р.

З сходу землі сільської ради

З півдня землі сільської ради

З заходу Петров Н.М.

На даній земельній ділянці розміщені:

будівлі та споруди—————

інженерні мережі—————-

зелені насадження————–

вулична, шляхова мережа———-

наявність пам’ятників культури———

охоронні зони———–

В районі ділянки запроектовані (проектуються) об’єкти——–

Землекористувач ділянки
Буштинська

сільська рада

Умови вилучення ділянки оренда

Під’їзди (автодороги, залізничні колії)———–

Умови реконструкції (виносу) інженерних мереж————-

Умови інженерного забезпечення об’єкту:

– водопостачання є

– каналізація є

– теплопостачання є

– паливопостачання є

– електропостачання є

– зв’язок є

Особливі умови: (Заповнюються службами)

Відділу земельних
ресурсів________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________Санепіде
мслужби_________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________

Інспекції екологічної
безпеки______________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________Держпожі
нспекція________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________

Інших
служб___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________Висновок:
Розглянувши клопотання та керуючись положенням чинних
нормативних

документів та законодавчих актів комісія вважає,
що_________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Додаток до акту: викопіювання з генплану населеного пункту або плану
землекористування.

Примітки: у разі необхідності до роботи комісії залучати
представників органів охорони

культури, спадщини, державної автоінспекції, енергопостачання і газового
господарства.

Голова комісії: ________________
П.І. Курліщук

Члени комісії: ________________
І.М. Вацик

________________
І.В. Павлюк

________________
В.І. Петров

________________
М.М. Микитюк

________________
М.С. Стефак

________________

________________

Державний комітет України по земельних ресурсах

Тячівський районний відділ земельних ресурсів

01.02.2007 р.

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Попович
М.І. для будівництва і обслуговування ковбасного цеху, Розглянувши
матеріали вибору попереднього погодження місця розташування
ковбасного цеху, на земельній ділянці 0.1877га, на землях запасу
Буштинської сільської ради.

Тячівський районний відділ земельних ресурсів попередньо погоджує місце
розташування ковбасного цеху, по адресу : с.м.т.Буштино., на
вул.Головній 144,Тячівського району, Закарпатської області

Начальник Тячівського районного

відділу земельних ресурсів
В.І.Петров

Тячівська районна державна адміністрація

Закарпатської області

Відділ архітектури та містобудування

01.02.2007 р.

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Попович
М.І. для будівництва і обслуговування ковбасного цеху, Розглянувши
матеріали вибору попереднього погодження місця розташування
ковбасного цеху, на земельній ділянці 0.1877га, на землях запасу
Буштинської сільської ради.

Тячівський районний відділ земельних ресурсів попередньо погоджує місце
розташування ковбасного цеху, по адресу : с.м.т.Буштино., на
вул.Головній 144,Тячівського району, Закарпатської області

Районний архітектор

Міністерство екології та природних ресурсів

Державна екологічна інспекція в Тячівському районі

01.02.2007 р.

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Попович
М.І. для будівництва і обслуговування ковбасного цеху, Розглянувши
матеріали вибору попереднього погодження місця розташування
ковбасного цеху, на земельній ділянці 0.1877га, на землях запасу
Буштинської сільської ради, районна державна екологічна інспекція,
погоджує місце розташування ковбасного цеху, по адресу: с.м.т.Буштино.,
на вул.Головній 144,Тячівського району, Закарпатської області.

Начальник екологічної інспекції

в Тячівському районі

Міністерство охорони здоров’я
України

Тячівська районна санепідемстанція

01.02.2007 р.

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Попович
М.І. для будівництва і обслуговування ковбасного цеху, Розглянувши
матеріали вибору попереднього погодження місця розташування
ковбасного цеху, на земельній ділянці 0.1877га, на землях запасу(рілля)
Буштинської сільської ради.

Тячівська районна санепідемстанція попередньо погоджує місце
розташування ковбасного цеху, по адресу: с.м.т.Буштино., на вул.Головній
144,Тячівського району, Закарпатської області

Районний санітарний лікар

Додатки

Додаток до договору: №1 від 25 грудня 2006 р.

К о ш т о р и с №52

на проектно –
вишукувальні роботи

Найменування виду робіт :

Комплекс робіт по складанню та виготовленню правоустановчих документів.

Найменування організації виконавця :

Землевпорядна організація ВП “Карпати”.

Найменування організації замовника :

Попович Марта Іванівна

№п.п.

Характеристика і види № частини, глави табл.,і

пунктів вказівок до

розділу або глави

збірника цін на проектні

і розвідувальні роботи для будівництва

Розрахунок

вартості

Вартість

грн.

1 2 3 4
5

1 Землевпорядні роботи з оформлення

документів на право користування

землею одиниця виміру – об’єкт

2 Коефіцієнт, який залежить від площі

об’єкту

3 Коефіцієнт, який залежить від відстані

від організації-виконавця до об’єкта

4 Коефіцієнт, який залежить від кількості

установ з якими погоджується проектна

документація

Всього

ПДВ 20%

в тому числі експертиза 3%

Всього по кошторису

25 грудня 2006р.

Договір №1

Укладений між землевпорядною організацією ВП “Карпати” в дальнійшому
«виконавець»,

в особі директора Васильків П.В., що діє на підставі статуту, та Попович
М.І.,

в подяльшому «замовник».

1. Замовник доручає, а виконавець бере на себе виконання
комплексу робіт по оформленню право установчих документів на право
користування земельною ділянкою.

2. Дана земельна ділянка знаходиться по адресу:
с.м.т.Буштино., на вул. Головній 144,Тячівського району, Закарпатської
області

3. Замовник представляє пакет документів попереднього
погодження, а також проплачує аванс в розмірі 50% від кошторису, це є
умовою початку роботи.

4. Оплата за виконані роботи визначається кошторисом, який є
додатком до даного договору.

5. Договір складений у двох примірниках, перший у виконавця,
другий у замовника.

6. Договір вступає в дію з моменту підписання його сторонами і
діє до завершення робіт.

7. Замовник, при потребі, представляє виготовлені та
відповідно оформлені правоустановчі документи на право користування
земельною ділянкою на експертизу в обласне головнеуправління земельних
ресурсів самостійно.

8. Всі питання вирішуються згідно діючого законодавства
України.

Юридичні адреси сторін

Виконавець
Замовник

Землевпорядна організація
Попович Марта Іванівна

ВП “Карпати”

р/р 26006480006001 МФО 336677
с.м.т.Буштино,

ВІФФ “Приватбанк”
вул.Головна144

код 24356475
Закарпатьської області

Свідоцтво №3645589

Тел. 91-4-69

Підписи

Виконавець
Замовник

М.П.
____________

(Підпис)

Розділ ІІІ

Землевпорядна експертиза проекту відведення

та його затвердження

Вісімнадцята сесія четвертого демократичного скликання

Буштинської сільської ради

РІШЕННЯ

30.04.2007

Про затвердження проекту відведення та надання земельної ділянки

Розглянувши проект відведення земельної ділянки під
будівництво та обслуговування

ковбасного цеху, Попович М.І. та на підставі закону про місцеве
самоврядування в Україні, земельного кодексу, законом України про оренду
землі, Буштинська сільська рада вирішила:

1) Затвердити проект відведення земельної ділянки Попович
М.І. для будівництва та обслуговування ковбасного цеху, в
с.м.т.Буштино., на вул.Головній 144,

2) Надати в оренду строком на 18 років Попович М.І.. за
рахунок земель запасу Буштинської сільської ради земельну ділянку площею
0,1877га в тому числі за рахунок рілля в с.м.т.Буштино, на вул.Головній
144, для будівництва і обслуговування ковбасного цеху.

3) Зобов’язати Попович М.І.. укласти договір оренди
земельної ділянки з Буштинською сільською радою та виконати обов’язки
землекористування земельною ділянкою з вимогами статті 96 Земельного
Кодексу України.

4) Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі
грн.

Сільський голова

М.П.

Висновки і пропозиції

Після завершення курсової роботи я оволоділа практичними знаннями і
навичками , які застосувала при виготовленні технічної документації
власником –землекористувачем різних форм власності з виконанням
кадастрових зйомок для визначення меж земельної ділянки згідно з
вимогами та Інструкціями Держкомзему.

Я ознайомилася з правилами проходження Державної землевпорядної
експертизи обласного управління земельних ресурсів Держкомзему України
та порядком затвердження з укладанням договору оренди.
Головною пропозицією є зменшення кількості
документації , яку необхідно збирати замовнику .

«____» _______________2007 року

Д О Г О В І Р № ____

укладений між землевпорядною організацією ________________________в

дальнійшому «виконавець», в особі – ________________________________,
який діє на підставі статуту, та_____________________________________ в

дальнійшому «замовник».

1. Замовник доручає, а виконавець бере на себе виконання комплексу робіт
по оформленню правоустановчих документів на право користування земельною
ділянкою

2. Дана земельна ділянка знаходиться по адресу:______________________

3. Замовник представляє пакет документів попереднього погодження, а
також проплачує аванс в розмірі 50% від кошторису, це є умовою початку
роботи.

4. Оплата за виконані роботи визначається кошторисом, який є додатком до
даного договору.

5. Договір складений у двох примірниках, перший у виконавця, другий у
замовника.

6. Договір вступає в дію з моменту підписання його сторонами і діє до
завершення робіт.

7. Замовник, при потребі, представляє виготовлені та відповідно
оформлені правоустановчі документи на право користування земельною
ділянкою на експертизу в обласне головне управління земельних ресурсів
самостійно.

8. Всі питання вирішують згідно діючого законодавства України.

Юридичні адреси сторін:

Виконавець
Замовник

Землевпорядна організація

ВП “Карпати”
…………………………………………….

……………………………

р/р 26006480006001 МФО 336677 ……………………………

В ІФФ “Приватбанк”
……………………………

код 24684285
……………………………

свідоцтво № 0908215
…………………………….

тел. 6-23-79

Підписи:

Виконавець
Замовник

М.П.
_______________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальника обласного управління

____________________М.М.Бойко

«___»___________________2007 р.

В И С Н О В О К

Державної землевпорядної експертизи обласного

управління земельних ресурсів Держкомзему України

від «___»______________2007 р. №_______

1. Загальні положення

1.1. Назва документації ________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________

1.2. Відомча підпорядкованість замовника
________________________________

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.3. Назва розробника документації (реквізити, адреса, телефон), дані
про дозвіл

або ліцензію на виконання відповідних робіт
______________________________

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.4. Рік і місяць випуску документації
____________________________________

_____________________________________________________________________

1.5. Дата надходження матеріалів на розгляд «___»___________2007р.

вихідний №____

1.6. Назва організацій, в яких документація пройшла погодження

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

№_____дата_____________________

1.7. Державна землевпорядна експертиза документації здійснена у відділі

державного контролю за використанням і охороною земель та

землевпорядної експертизи.

2. Аналіз проектних матеріалів

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________?????????

3. Зауваження та пропозиції до проектних матеріалів

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___

3.1. Підсумкова оцінка якості розглянутої
документації

_____________________________________________________________________

Додаток: Документація_________________________________________________

Експерт: Заступник начальника відділу_________________________О.П Литвак

Інформацію на магнітних носіях прийнято

Реєстратор ___________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови

Держкомзему України

_____________________А.М.Третяк

24 квітня 1998р.

Український класифікатор

цільового використання землі (УКЦВЗ)

1. Землі населених пунктів

1.1. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1.2. Для ведення особистого підсобного господарства, садівництва,
городництва, сінокосіння

і випасання худоби

1.3. Для ведення дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового
досвіду, для ведення

сільського господарства

1.4. Для ведення підсобного сільського господарства

1.5. Для ведення селянського (фермерського) господарства

1.6. Для традиційних народних промислів

1.7. Для іншого сільськогосподарського призначення

1.8. Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва

1.9. Житлових, житлово – будівельних, гаражно і дачно – будівельних
кооперативів

1.10 . Промисловості

1.10.1. Добувної

1.10.2. Металургії та оброблення металу

1.10.3. По виробництву та розподіленню енергії

1.10.4. По виробництву будівельних матеріалів (за винятком буд.
майданчиків)

1.10.5. Підприємств іншої промисловості

1.11. Комерційного використання

1.11.1. Автотехобслуговування

1.11.2. Оптової торгівлі та комерційних послуг

1.11.3. Роздрібної торгівлі та комерційних послуг

1.11.4. Ринкової інфраструктури

1.11.5. Досліджень і розробок

1.11.6. Іншої комерційної діяльності

1.12. Громадського призначення

1.12.1. Державного управління та місцевого самоврядування

1.12.2. Оборони

1.12.3. Освіти

1.12.4. Культури

1.12.5. Охорони здоров’я і соціальних послуг

1.12.6. Громадських та релігійних організацій

1.12.7. Фізичної культури та спорту

1.12.8. Екстериторіальних організацій і органів

1.12.9. Іншого громадського призначення

1.13. Змішаного використання

1.13.1. Житлової забудови і промисловості

1.13.2. Житлової забудови і комерційного використання

1.13.3. Житлової забудови і громадського призначення

1.13.4. Промисловості, комерційного використання і громадського
призначення

1.14. Транспорту, зв’язку

1.14.1. Залізничного транспорту

1.14.2. Автомобільного транспорту

1.14.3. Трубопровідного транспорту

1.14.4. Морського транспорту

1.14.5. Внутрішнього водного транспорту

1.14.6. Повітряного транспорту

1.14.7. Трамвайного і тролейбусного транспорту

1.14.8. Метрополітену

1.14.9. Зв’язку і телекомунікацій

1.14.10. Інші землі транспорту та зв’язку

1.15. Природоохоронного призначення

1.16.Оздоровчого призначення (для організації профілактики та лікування)

1.17. Рекреаційного призначення

1.18. Історико – культурного призначення

1.19. Для ведення лісового господарства

1.20. Водогосподарських підприємств

1.21. Іншого призначення

1.21.1 Резервного фонду

2. Землі сільськогосподарського призначення

2.1. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

2.2. Для ведення особистого підсобного господарства, садівництва,
городництва, сінокосіння і випасання худоби

2.3. Для ведення дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового
досвіду, для ведення

сільського господарства

2.4. Для ведення підсобного сільського господарства

2.5. Для ведення селянського (фермерського) господарства

2.6. Для традиційних народних промислів і підприємницької діяльності

2.7. Для іншого сільськогосподарського призначення

3. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого
призначення

3.1. Промисловості

3.1.1.Добувної

3.1.2. Металургії та оброблення металу

3.1.3. По виробництву та розподіленню електроенергії

3.1.4. По виробництву будівельних матеріалів (за винятком будівельних
майданчиків)

3.1.5. Підприємств іншої промисловості

3.2. Транспорту, зв’язку

3.2.1. Залізничного транспорту

3.2.2. Автомобільного транспорту

3.2.3. Трубопровідного транспорту

3.2.4. Морського транспорту

3.2.5. Внутрішнього водного транспорту

3.2.6 Повітряного транспорту

3.2.7. Трамвайного і тролейбусного транспорту

3.2.8. Метрополітену

3.2.9. Зв’язку і телекомунікацій

3.2.10. Інші землі транспорту та зв’язку

3.3. Оборони (для розміщення та постійної діяльності військових частин,
установ,

навчальних закладів, підприємств, організацій)

3.4. Іншого призначення

4. Землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико –

культурного призначення

4.1. Природоохоронного

4.2. Оздоровчого (для організації профілактики та лікування)

4.3. Рекреаційного

4.4. Історико – культурного

5. Землі лісогосподарського призначення

5.1. Для ведення лісового господарства

6. Землі водогосподарського призначення

6.1 Водогосподарських підприємств

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020