.

Природні зони, умови та ресурси України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 400
Скачать документ

Реферат на тему:

Природні зони, умови та ресурси України

Київ 2016

Зона мішаних лісів України. Лісостепова зона України. Степова зона
України. Природні умови і природні ресурси Чорного та Азовського морів

Зона мішаних лісів України

Зона мішаних лісів в Україні репрезентована Українським Поліссям.
Південна межа Полісся проходить поблизу Львова, Шепетівки, Житомира,
Києва, Ніжина, Глухова.

Поверхня Полісся – хвилясто-горбиста рівнина, складена переважно
піщаними і супіщаними льодовиковими відкладами.

Клімат помірно континентальний, літо тепле, вологе, у липні від ч+17 (на
заході) до +19°С (на сході). Зима м’яка, із частими відлигами, особливо
на заході. Температури січня з заходу на схід змінюються від – -4,5 до
-8°С. У середньому за рік в Українському Поліссі випадає 600-680 мм
опадів. Кліматичні умови і рельєф обумовлюють велику густоту річкової
сітки, утворення боліт.

Ґрунти зони дерново-підзолисті і болотні. Природну рослинність складають
лісові, лучні і болотні види.

З лісів переважають соснові (бори), дубово-соснові (субори) і
дубово-грабові. У ХУІ – ХУІІ ст. вся територія Полісся на захід від
Дніпра була покрита лісами. Нині лісистість складає ляше 30%.

Середня розораність Полісся – понад 30%, а ділянки середньо-підзолистих
(досить родючих) ґрунтів розорані на 80%. Луки займають 10% території.
Багато боліт осушено і перетворено на сільгоспугіддя.

Для Полісся характерні типово лісові тварини: козуля, лось, дикий кабан,
вовк, лисиця, рись, куниця, заєць, білка, борсук, із птахів – тетерев,
глухар, рябчик. Водяться бобер, видра.

Українське Полісся поділяється на 5 фізико-географічних областей:
Волинське, Житомирське, Київське, Чернігівське і Новгород-Сіверське
Полісся.

Лісостепова зона України

Лісостепова зона простяглася від Прикарпаття до Середньоросійської
височини. Північна межа (із Поліссям) проходить поблизу Львова,
Шепетівки, Житомира, Києва, Ніжина, Глухова, а південна – по лінії
Ананьїв – Знам’янка – Олександрія – Красноград – Балаклія – Куп’янськ.

Рельєф Лісостепу різноманітний. На Правобережжі зона займає
Волино-Подільську і Придніпровську височини, на Лівобережжі – частину
Придніпровської низовини і відроги Середньоросійської височини.

Зональними типами ґрунтів є сірі лісові ґрунти (під лісовими масивами),
а також типові чорноземи (під лучним різно-травним степом). У заплавах
річок поширені лучно-чорноземні ґрунти, Клімат Лісостепу помірно
континентальний. Із заходу на схід січневі температури змінюються від -5
до -8°С, липневі – від +18 до +22°С. На заході випадає 550-750 мм, на
сході – 450 мм опадів на рік. Густота річкової сітки зменшується із
заходу на схід.

У Лісостепу переважають широколистяні ліси, головним чином діброви. Бук
утворює великі масиви на крайньому заході. Граб характерний для лісів
Придніпровської височини. На Лівобережжі домінує дуб із домішкою клена,
липи, ясена. Соснові і сосново-дубові ліси займають піщані тераси річок.

Ландшафти Лісостепу сильно змінені людиною. За останні сторіччя
лісистість зменшилася від 40-50 до 5-10%. Середня розораність Лісостепу
складає 75%, а на Лівобережжі – навіть 90%. Природні умови сприятливі
для вирощування пшениці, кукурудзи, гречки, цукрового буряка і багатьох
інших культур.

Для Лісостепу є характерним поєднання тваринного світу Полісся і Степу.
У лісах водяться лось, дикий кабан, козуля, вовк, борсук, куниця, білка.
На степових ділянках типові тварини – заєць-русак, лисиця, гризуни
(ховрашки, хом’яки, миші); із птахів – сіра куріпка, перепел.

Лісостеп України поділяється на чотири фізико-географічні провінції:
Західне-Українську, Дністровсько-Дніпровську, Лівобережне-Дніпровську,
Середньоросійську.

Степова зона України

Степова зона займає близько 40% території України. На півночі Степ межує
з Лісостепом по лінії Ананьїв – Знам’янка – Олександрія – Красноград –
Балаклія – Куп’янськ. Степ охоплює Причорноморську низовину, південні
частини Придніпровської височини та Придніпровської низовини, Донецьку і
Приазовську височини, а також рівнини Криму.

У порівнянні з іншими зонами України Степ одержує найбільшу кількість
сонячного тепла, але найменшу кількість осадків. Із заходу на схід
температури січня змінюються від -2 до -9°С, температури липня – від +20
до +24°С. Річна сума опадів зменшується з північного заходу на південний
схід – від 450 до 300 мм. Це є причиною маловодності степових річок.

Природних лісів у Степу дуже мало. Вони ростуть переважно в балках
(байрачні дубові ліси), у заплавах рік (заплавні ліси), на піщаних
терасах (соснові ліси). Є й штучні лісові масиви. Повсюдно в Степу
створено лісові полезахисні смуги.

A o 6

?$?????0?Степ сильно змінений людиною. Природна рослинність збереглася в
заповідниках, на схилах річкових долин і балок,

У північних районах є лучні степи з пишним різнотрав’ям (конюшина,
шавлія, сон-трава та ін.) і степовими злаками. Ґрунти – звичайні
чорноземи, типові чорноземи. Далі на південь –
різнотравно-типчаково-ковилові степи на звичайних чорноземах поступово
переходять у типчаково-ковилові на південних чорноземах. Ще далі на
південь – сухі степи з розрідженим травостоєм із злаків, полину, солянок
на каштанових ґрунтах.

Тваринний світ: крім численних дрібних гризунів у степу живуть
землерийки, кроти, сліпці. Бабак звичайний зараз зберігся тільки в
Луганському заповіднику та у двох заказниках Харківської області.
Характерні для степу ховрашки, зустрічаються ласка, горностай, степовий
тхір, борсук, лисиця та ін., із птахів – жайворонки, перепели, куріпки,
рідко – дрохви, орли.

Рілля в стопу складає 75% земельного фонду. Головні сільськогосподарські
культури – озима пшениця, соняшник, цукровий буряк, баштанні.

Степова зона України поділяється з півночі на південь на три під зони:
Швнічностепову, Середньостепову та Південностепову.

Природні умови і природні ресурси Чорного та Азовського морів

Чорне море – внутрішнє море басейну Атлантичного океану, омиває береги
України, Росії, Грузії, Туреччини, Болгарії і Румунії. Площа 422 тис.
км2, середня глибина 1271 м, максимальна – 2245 м. Керченською протокою
Чорне море сполучене з Азовським, протокою Босфор – з Мармуровим морем.
У Чорне море впадають Дунай, Дніпро, Дністер, Південний Буг та інші
ріки.

Найбільший півострів – Кримський, найбільші затоки у берегів України –
КаркінІтська, Каламітська, Феодосійська, Джарилгацька. Островів мало
(Зміїний, Джарйлгач та ін.). Поширені піщані коси. Взагалі береги
розчленовані мало.

Кліматичні умови Чорного моря визначаються розташуванням значної його
частини в субтропічному поясі. Зима тепла і волога, літо жарке і сухе.

Середня солоність Чорного моря 21,8%о. Температура поверхневих вод
влітку від +24 до +26°С, у мілководних затоках – до +29 С. Взимку
температура води в середньому дорівнює +8°С. У суворі зими в
північно-західній і північно-східній частинах Чорне коре замерзає.

Характерною особливістю моря є наявність у його глибинних водах
сірководню, рівень якого підвищується і вже досяг позначок -100-200 м,
що негативно відбивається на органічному житті.

У Чорному морі промислове значення мають червоні водорості, із риб –
хамса, ставрида, кефаль, камбала, скумбрія, із безхребетних – мідії,
креветки, устриці. Узбережжя Чорного моря – головний рекреаційний район
України: Море відіграє велику роль у внутрішніх і зовнішніх транспортних
зв’язках (порти Одеса, Іллічівськ, Південний та ін.). Розпочато освоєння
шельфу (видобуток газу, у перспективі – нафти).

Азовські; море – внутрішнє море басейну Атлантичного океану в межах
України і Росії. Площа 39 тис. км2, середня глибина 7,4 м, Максимальна –
15 м (наймілководніше море Землі).

Найбільші затоки – Сиваш, Обіточна, Бердянська, Таганрозька. Островів
мало. Характерні довгі піщані коси – Арабатська Стрілка (довжина 115
км), Федотова, Бердянська та ін. В море впадають Дон, Кубань, а також
малі річки.

Для району Азовського моря характерним є помірно континентальний клімат.
Влітку температура води в морі підвищується до +25-30°С, взимку на
півночі має температуру від 0 до -З С, на півдні — від 0 до +3°С. У
суворі зими море може повністю покритися льодом товщиною до 90 см.

Солоність води в морі збільшується, оскільки скоротився річковий стік
головних рік. Рівень води в Азовському морі підтримується за рахунок
надходження солоніших вод Чорного моря. Солоність води в Азовському морі
зараз досягла в середньому 13,8%о і продовжує зростати, що згубно
впливає на прісноводні види органічного світу.

Органічний світ Азовського моря характеризується високою продуктивністю.
Водяться азовський дельфін, 79 видів риб, з яких найбільше значення
мають тюлька, хамса, камбала, бички, оселедець, а також осетрові –
осетер, севрюга.

Узбережжя Азовського моря використовується для рекреації. Найважливіші
порти – Маріуполь, Бердянськ. Промислове значення мають солі Сиваша.
Шельф перспективний для пошуків нафти, газу, розсипних родовищ корисних
копалин. У1999 р. біля мису Казантип відкрито перше газове родовище.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020