кадастр

Тема:

Право на землю.

1.1. Право власності на землю і право постійного користування землею
посвідчується державним актом:

[Абзац пункту 1.1 вилучено згідно з Наказом Державного комітету України
по земельних ресурсах N174 від 02.07.2003 p.]

[Абзац пункту 1.1 вилучено згідно з Наказом Державного комітету України
по земельних ресурсах N174 від 02.07.2003 p.]

на право власності на земельну ділянку;

на право постійного користування земельною ділянкою.

1.2. Форми державного акта на право власності на земельну ділянку та
державного акта на право постійного користування земельною ділянкою,
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 року
N 449.

[Пункт 1.2 викладено у новій редакції згідно з Наказом Державного
комітету України по земельних ресурсах N174 від 02.07.2003 p.]

1.3. Право оренди землі — оформляється договором згідно із Законом
України «Про оренду землі».

[Пункт 1.3. викладено у новій редакції згідно з Наказом Державного
комітету України по земельних ресурсах N 322 від 29.12.2003 p.]

1.4. Державний акт на право власності на земельну ділянку та державний
акт на право постійного користування земельною ділянкою видається на
підставі рішення Кабінету Міністрів України, обласної, районної,
Київської і Севастопольської міських, міської, селищної, сільської ради,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної Київської
і Севастопольської міських державних адміністрацій.

[Пункт 1.4 викладено у новій редакції, згідно з Наказом Державного
комітету України по земельних ресурсах N 322 від 29.12.2003 p.]

1.5. [Пункт 1.5 виключено згідно з Наказом Державного комітету України
по земельних ресурсах N 322 від 29.12.2003 р.]

1.6. Договір оренди землі на земельну ділянку, що перебуває у власності
громадянина або юридичної особи, укладається між власником земельної
ділянки та особою, яка бажає одержати земельну ділянку в оренду.

[У пункт 1.6. внесено зміни згідно з Наказом Державного комітету України
по земельних ресурсах N 27 від 29.02.2000 p.]

1.7. Договір оренди землі на земельну ділянку, що перебуває у державній
або комунальній власності, укладається між відповідною державною
адміністрацією, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Кабінетом
Міністрів України у межах їх повноважень або органом місцевого
самоврядування: сільською, селищною, міською радами, та особою, яка
бажає одержати земельну ділянку в оренду.

[Пункт 1.7. доповнено словами згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N 27 від 29.02.2000 p.]

1.8. Якщо земельна ділянка, що передається у власність або надається у
постійне користування, розташована на території кількох
адміністративно-територіальних одиниць, то державний акт на право
власності на земельну ділянку і на право постійного користування
земельною ділянкою видається окремо на кожну частину ділянки,
розташовану на території відповідної адміністративно-територіальні
одиниці.

[У пункті 1.8. деякі слова замінено згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N 27 від 29.02.2000 p.]

[У пункті 1.8 деякі слова вилучено згідно з Наказом Державного комі-пету
України по земельних ресурсах N174 від 02.07.2003 p.]

[У пункт 1.8 внесено зміни згідно з Наказом Державного комітету України
по земельних ресурсах N 322 від 29.12.2003 p.]

1.9. При розташуванні земельної ділянки, що надається в оренду, на
території кількох адміністративно-територіальних одиниць договір оренди
Укладається окремо на кожну частину земельної ділянки, розташовану на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

[У пункті 1.9. деякі слова замінено згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N 27 від 29.02.2000 p.]

[У пункті 1.9 деякі слова виключено згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N 322 від 29.12.2003 p.]

1.10. [Пункт 1.10 виключено згідно з Наказом Державного комітету України
по земельних ресурсах N 322 від 29.12.2003 p.]

1.11. [Пункт 1.11 виключено згідно з Наказом Державного комітету України
по земельних ресурсах N 322 від 29.12.2003 p.]

1.12. Складання державного акта на право власності на земельну ділянку
або право постійного користування земельною ділянкою при передачі або
наданні земельних ділянок громадянам, підприємствам, установам,
організаціям та об’єднанням громадян всіх видів проводиться після
перенесення в натуру (на місцевість) меж земельної ділянки та
закріплення їх довгостроковими межовими знаками встановленого зразка за
затвердженим в установленому порядку проектом відведення цієї ділянки.

[Пункт 1.12. доповнено згідно з Наказом Державного комітету України по
земельних ресурсах N 27 від 29.02.2000 p.]

[У пункті 1.12 деякі слова вилучено згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N 174 від 02.07.2003 p.]

[У пункт 1.12 внесено зміни згідно з Наказом Державного комітету України
по земельних ресурсах N 322 від 29.12.2003 p.]

1.13. Складання державного акта на право власності на земельну ділянку
та на право постійного користування земельною ділянкою при передачі
земельної ділянки, що була раніше надана громадянам, підприємствам,
установам, організаціям і об’єднанням громадян всіх видів, у постійне
користування або при переоформленні правоустановних документів на ці
земельні ділянки, проводиться після відновлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та закріплення їх довгостроковими межовими
знаками встановленого зразка за затвердженою в установленому порядку
відповідною технічною документацією.

[У пункт 1.13. внесено зміни згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N 27 від 29.02.2000 p.]

[У пункті 1.13 деякі слова вилучено згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N174 від 02.07.2003 p.]

[У пункт 1.13 внесено зміни згідно з Наказом Державного комітету України
по земельних ресурсах N 322 від 29.12.2003 p.]

1.14. Довгострокові межові знаки передаються на зберігання власнику або
користувачу земельної ділянки, про що складається відповідний акт. Акт
складається у трьох примірниках, підписується власником або користувачем
земельної ділянки, виконавцем робіт і представником районного (міського)
відділу (управління) земельних ресурсів Держкомзему України. Один
примірник додається до технічної документації зі складання відповідного
державного акта, другий — передається виконавцю робіт, третій —
видається разом з державним актом на землю власнику або користувачу
земельної ділянки. Власник або користувач земельної ділянки
попереджається про відповідальність за порушення чи знищення вказаних
знаків.

[Пункт 14 викладено у новій редакції згідно з Наказом Державного
комітету України по земельних ресурсах N 27 від 29.02.2000 p.]

1.15. Розробку технічної документації зі складання державного акта на
право власності на земельну ділянку або на право постійного користування
земельною ділянкою здійснюють суб’єкти господарювання, які отримали
ліцензії на провадження господарської діяльності щодо проведення
землевпорядних робіт, або територіальні органи земельних ресурсів.

[Пункт 1.15 викладено у новій редакції згідно з Наказом Державного
комітету України по земельних ресурсах N 322 від 29.12.2003 p.]

1.16. Технічна документація зі складання державного акта на право
власності на земельну ділянку або на право постійного користування
земельною ділянкою включає:

виписку з рішення відповідної ради або державної адміністрації про
надання у постійне користування, передачу у власність або продаж
земельної ділянки, договір відчуження земельної ділянки (договір
купівлі-продажу, дарування, міни, інші цивільно-правові угоди), рішення
суду;

[Абзац другий пункту 1.16 доповнено згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N 322 від 29.12.2003 p.]

заяву власника землі або землекористувача про складання державного

акта; технічне завдання на розробку технічної документації зі складання

державного акта; висновок державного органу земельних ресурсів
Держкомзему України про наявні обмеження на використання земельної
ділянки (крім випадків відчуження земельної ділянки із земель приватної
власності);

[Абзац п’ятий пункту 1.16 доповнено згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N 322 від 29.12.2003 p.]

висновок органу у справах будівництва і архітектури про наявні обмеження
на використання земельної ділянки (крім випадків відчуження земельної
ділянки із земель приватної власності);

[Абзац шостий пункту 1.16 доповнено згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N 322 від 29.12.2003 p.]

журнал польових вимірювань (крім випадків відчуження земельної

ділянки із земель приватної власності);

[Абзац сьомий пункту 1.16 доповнено згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N 322 від 29.12.2003 p.]

кадастровий план земельної ділянки, складений за результатами зйомки;

збірний кадастровий план суміжних землевласників і землекористувачів;
відомість обчислення площі земельної ділянки;

відомість обробки теодолітного ходу та вирахування координат поворотних
точок меж земельної ділянки;

[В абзаці одинадцятому деякі слова вилучено з Наказом Державного
комітету України по земельних ресурсах N27 від 29.02.2000 p.]

експлікація земельних угідь згідно з формою 6-зем.

[У пункт 1.16. внесено зміни згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N 27 від 29.02.2000 p.]

[У пункті 1.16 деякі слова вилучено згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N 174 від 02.07.2003 р.]

1.17. До технічної документації зі складання державного акта на право
постійного користування земельною ділянкою обов’язково додається копія
справи щодо підготовки рішення про передачу земельної ділянки у приватну
власність, чи надання у постійне користування або копія справи щодо
підготовки рішення про продаж земельної ділянки.

[У пункт 1.17. внесено зміни згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N 27 від 29.02.2000 p.]

[У пункті 1.17 деякі слова вилучено згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N174 від 02.07.2003 p.]

1.18. При наданні земельної ділянки у постійне користування до технічної
документації зі складання державного акта обов’язково додається копія
матеріалів щодо перенесення в натуру (на місцевість) меж земельної
ділянки з проекту відведення цієї земельної ділянки, затвердженого в
установленому порядку.

[У пункті 1.18. деякі слова замінено згідно з Наказом Державного
комітету України по земельних ресурсах N27 від 29.02.2000 p.]

1.19. Технічна документація зі складання державних актів на право
власності на земельну ділянку або на право постійного користування
земельною ділянкою розробляється у двох примірниках. Перший (з
матеріалами польових вимірювань і обчислень) зберігається в районних
(міських) відділах (управліннях) земельних ресурсів Держкомзему України,
другий — у виконавця робіт.

[Пункт 1.19. доповнено згідно з Наказом Державного комітету України по
земельних ресурсах N27 від 29.02.2000 p.]

[У пункті 1.19 деякі слова вилучено згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N174 від 02.07.2003 p.]

1.20.

[Розділ 1 доповнено пунктом 1.20. згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N27 від 29.02.2000 p.]

[Пункт 1.20 виключено згідно з Наказом Державного комітету України по
земельних ресурсах N 322 від 29.12.2003 р.]

1.21. Реєстрація землеволодінь та землекористувань — це складова частина
автоматизованої системи державного земельного кадастру, яка складається
з комп’ютерної бази даних, що містить відомості про складання та видачу
державних актів на право власності на земельну ділянку та право
постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі,
порядок, функціонування і ведення якої встановлює Держкомзем України.

[Розділ 1 доповнено пунктом 1.21 згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N144 від 23.08.2001 p.]

[У пункті 1.21 деякі слова вилучено згідно з Наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах N174 від 02.07.2003 p.]

Список використаної літератури

1. Законодавство України про землю (4-е видання, перероблене і
доповнене). К.: “МЕГА”. – 2006. 529 с.

PAGE

PAGE 2

Похожие записи