.

Оренда землі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 11064
Скачать документ

Реферат на тему

Оренда землі

У цьому розділі інформація та поради надаються у форматі відповідей та
запитань для власників земельних часток (паїв), які розглядають питання
здачі в оренду своєї землі. Додаткову інформацію з цього питання можна
отримати на веб-сайті проекту приватизації землі в Україні (АМР
США/Chemonics) – HYPERLINK “http://www.ulti.kiev.ua/”
http://www.ulti.kiev.ua

Я став власником земельної ділянки, і мені порадили здати її в
оренду. Що це означає?

Здача землі в оренду означає, що власник земельної ділянки передає її у
використання на певний період іншій особі з метою отримання орендної
плати. Вчинивши такі дії, власник зданої в оренду землі стає
Орендодавцем, а особа, яка взяла в оренду земельну ділянку на підставі
договору про оренду землі стає Орендарем.

На який строк можна передавати в оренду земельну ділянку?

Земельну ділянку можна передавати в оренду на будь-який термін строком
від 1 до 50 років. Однак, слід зазначити, що короткострокова оренда (від
одного до трьох років) може бути невигідною для Орендаря, в той час як
довгострокова оренда (на 20 або більше років) не відповідатиме вашим
інтересам як власника землі. Тому дуже важливо визначити такі умови
оренди, які були б прийнятні для обох сторін.

Чиї інтереси краще захищені законом: того, хто здає землю в оренду на
підставі державного акта чи того, хто здає на підставі сертифіката про
земельну частку (пай)?

Звичайно, тієї особи, яка здає землю в оренду на підставі державного
акту. Власник земельної ділянки, підтвердженої державним актом, знає її
точне розташування, у той час як власник земельної частки (паю),
підтвердженої сертифікатом про земельну частку (пай), володіє умовною
земельною ділянкою, межі та місцезнаходження якої не були визначені.
Крім того, власник земельної ділянки може самостійно організувати свою
власну приватну сімейну справу/ферму, у той час як у власника земельної
частки (паю) такої можливості немає.

Як укласти договір про оренду землі?

Договір про оренду землі укладається у письмовому вигляді між власником
землі та особою, яка хоче взяти в оренду земельну ділянку. За вимогою
сторін контракт може бути нотаріально засвідчений.

До договору про оренду землі додаються:

карта ділянки або схема орендованої земельної ділянки;

кадастрова карта земельної ділянки, на якій показано всі обмеження
(перешкоди) та існуючі земельні сервітути;

акт про безоплатне встановлення меж земельної ділянки.

Після укладання договір про оренду землі підлягає державній реєстрації.

Яку інформацію слід включати до договору про оренду землі?

Договір про оренду землі повинен містити наступні відомості:

1) об’єкт оренди (місцезнаходження та розміри земельної ділянки);

2) строк дії договору про оренду;

3) орендну плату (сума, коригування відповідно до ставки інфляції, форми
платежів, умови, порядок розподілу та перегляду, відповідальність за
затримки виплат);

4) призначення та умови використання зданої в оренду земельної ділянки;

5) положення щодо збереження стану об’єкту оренди;

6) умови передачі земельної ділянки Орендареві;

7) умови повернення земельної ділянки Орендареві;

8) наявні обмеження та перешкоди щодо використання земельної ділянки;

9) визначення сторони, яка несе ризик випадкових збитків у зв’язку з
руйнуванням об’єкту оренди чи його частини;

10) відповідальність сторін.

Відсутність будь-яких з вищезазначених положень у договорі про оренду
служить підставою для відмови в державній реєстрації договору про
оренду, та позбавляє його чинності з точки зору законодавства.

Відповідно до домовленостей договір про оренду може також включати
додаткові положення, а саме: якісний стан земельної ділянки, порядок
виконання сторонами своїх зобов’язань, порядок страхування об’єкту
оренди, порядок компенсації втрат, які виникли внаслідок здійснення
робіт із захисту та поліпшення об’єкту оренди, проведення меліоративних
робіт, підстави, що обумовлюють внесення змін до договору про оренду або
припинення його дії тощо.

Що потрібно зробити для здачі земельної ділянки в оренду?

По-перше, вам слід знайти особу або організацію, котрі готові взяти в
оренду вашу земельну ділянку за певну орендну плату. Це може бути як
сільгосппідприємство, такі і мале сімейна фермерське господарство.
По-друге, необхідно укласти договір про оренду з цією стороною.

Як сплачується орендна плата?

Відповідно до домовленостей між орендодавцем та Орендарем орендна плата
може здійснюватися в грошовій, натуральній (продукцією) формах або
послугами. Сторони можуть передбачити у договорі про оренду землі
комбінації вищезазначених форм оплати, або домовитися про якісь інші
форми внесення орендної плати.

Що робити, якщо використання землі Орендарем призводить до погіршення її
стану, зменшення плодючості або забруднення?

Якщо діяльність Орендаря земельної ділянки призводить до вищезазначених
наслідків, тоді він повинен повністю компенсувати орендодавцю завдану
шкоду.

Чи повинен спадкоємець укладати новий договір оренди після смерті
орендодавця?

Ні, не повинен, якщо тільки в самому договорі про оренду не передбачено
інше. Згідно з §4 статті 32 закону України від 2 жовтня 2003 року „Про
внесення змін до закону України про оренду землі” передача іншій особі
прав власності на здану в оренду земельну ділянку не дає підстав для
зміни умов або анулювання договору про оренду, якщо тільки в самому
контракті не передбачене інше.

Чи має право фермер передати земельну ділянку в суборенду?

Він має на це право, якщо це дозволено згідно із самим договором, або
якщо він отримав письмову згоду орендодавця. Згідно зі статтею 8 закону
України „Про оренду землі” № 161-XIV від 6 жовтня 1998 року, , умови
договору щодо суборенди земельної ділянки (або її частини) повинні бути
зазначені в договорі оренди земельної ділянки (або її частини) та не
повинні суперечити йому. Термін суборенди не може перевищувати періоду
дії договору оренди земельної ділянки.

У випадку призупинення або припинення договору про оренду дія договору
про суборенду повинна бути припинена.

Чи звільняють форс-мажорні обставини Орендаря від обов’язку внесення
орендної плати?

Ні, згідно з чинним законодавством, форс-мажорні обставини (посуха,
повінь, пожежа тощо) звільняють Орендаря від штрафів або покарань за
затримку з платежами та від компенсації втрат, проте не звільняють його
від виплати орендної плати.

Яким є порядок поновлення договору про оренду землі?

Законом України „Про оренду землі” від 10.02.2003 спрощено порядок
поновлення договорів про оренду землі. Тому у разі продовження
використання Орендарем земельної ділянки після закінчення строку дії
договору про оренду, та у разі, якщо орендодавцем впродовж одного місця
після закінчення дії договору не були передані в письмовому вигляді
жодні заперечення (попередження), договір продовжується на такий самий
термін і на таких самих умовах.

Чи має Орендар моєї землі право відмовитися переоформити договір оренди,
після того як я безоплатно отримав мою земельну частку (пай)?

Згідно з перехідними положеннями закону України „Про оренду землі” зі
змінами від 2 жовтня 2003 року, громадяни, власники сертифікатів про
земельну частку (пай), до відповідного визначення місцезнаходження
їхньої землі, мають право укладати договори про оренду
сільськогосподарських угідь, розташування яких визначається згідно з
сертифікатами та законом, з урахуванням необхідності забезпечення
раціонального плану місцевості та компактного використання землі.

Після безоплатного виділення земельних часток (паїв) власникам часток
необхідно переоформити договір про оренду згідно з державним актом про
право на приватне володіння землею на попередніх умовах договору, який
може бути змінений лише у разі досягнення сторонами згоди.

Таким чином, Орендар не має права в односторонньому порядку відмовлятися
укладати договір про оренду земельної ділянки після безоплатного
виділення місцезнаходження земельної ділянки та видачі державного акту
на цю земельну ділянку.

Чи має право Орендар моєї земельної ділянки використовувати її після
закінчення строку дії договору про оренду, заявляючи, що я заборгував
йому 100 гривень та що він не поверне землі, до тих пір поки я не
виплачу цей борг?

Згідно зі статтею 34 Закону України „Про оренду землі”, у разі
закінчення дії або анулювання договору про оренду Орендар повинен
повернути земельну ділянку орендодавцю згідно з положеннями договору.
Орендар не має права утримувати земельну ділянку після завершення строку
дії договору оренди, навіть з метою задоволення претензій по відношенню
до орендодавця.

Таким чином, Орендар не має права продовжувати використовувати землю
після завершення строку дії договору про оренду на підставі того факту,
що орендодавець йому заборгував. Такі дії є протизаконними, і Орендар
компенсує орендодавцю усі завдані збитки.

Чи необхідно проводити нотаріальне засвідчення договору про оренду
землі?

Ви не зобов’язані нотаріально засвідчувати договір, однак ця дія може
бути учинена за вимогою однієї із сторін.

Де можна дізнатися про результат грошової оцінки земельної ділянки (якщо
це не зазначено в державному акті на право володіння землею)?

Цю інформацію можна отримати в обласному відділі земельних ресурсів
шляхом направлення письмового запиту про видачу довідки стосовно
грошової оцінки вашої земельної ділянки.

Декілька років тому я уклав договір про оренду на свою земельну частку
(пай). Цього року я отримав мій державний акт на право володіння землею.
Чи потрібно мені укладати новий договір про оренду?

Так, потрібно. Згідно з перехідними положеннями закону України „Про
оренду землі” після безоплатного виділення земельних ділянок, договір
про оренду слід переоформити відповідно до державного акту на право
приватної власності на землю на тих самих умовах, що існували раніше,
договір можна змінити лише за узгодженням обох сторін.

Чи має Орендар право здати землю в суборенду в тому разі, якщо це не
передбачалося договором про оренду?

Питання суборенди земельних ділянок регулюються статтею 8 закону України
„Про оренду землі” від 2 жовтня 2003 року, №1211-IV. Орендована земельна
ділянка або її частина може бути передана Орендарем в суборенду без
зміни призначення, якщо це допускається договором про оренду або при
отриманні письмової згоди від орендодавця. Таким чином, у випадку, коли
в договорі оренди для Орендаря не передбачене право передачі земельної
ділянки в суборенду, право на такий тип оренди Орендар отримує лише
після отримання письмової згоди орендодавця.

Варто нагадати, що умови договору про суборенду повинні відповідати
умовам договору про оренду та що строк суборенди не повинен перевищувати
строку оренди.

Що на практиці означає для сторін термін „право першого вибору для
Орендаря на придбання земельної ділянки”?

У статті 9 закону України „Про оренду землі” від 2 жовтня 2003 року, №
1211-IV, Орендареві надається право першого вибору щодо придбання
земельної ділянки, яку він орендує. Крім того, у ній роз’яснюється
порядок використання цього права. Одна з умов полягає в тому, що Орендар
повинен заплатити ціну, за яку продається земельна ділянка або у випадку
продажу через аукціон – його пропозиція повинна дорівнювати кінцевій
ставці на аукціоні. Законом передбачено обов’язкове повідомлення
Орендаря орендодавцем стосовно наміру продати земельну ділянку третій
особі із значенням ціни продажу та інших умов продажу.

Які існують обмеження щодо суми орендної плати?

У разі оренди земельних ділянок, що перебувають у приватній власності,
розміри, форма та умови орендних платежів встановлюються за згодою
сторін у договорі про оренду згідно зі статтею 21 закону України „Про
оренду землі” від 2 жовтня 2003 року, № 1211-IV.

Щорічна сума орендної плати за земельну ділянку, яка перебуває в
приватній власності, не може перевищувати 10 % від її нормативної
грошової оцінки. Але у разі визначення Орендаря на конкурентній основі,
дозволяється встановлення вищої суми орендної плати.

Згідно з рішенням суду було анульовано договір про оренду. Чи повинен
орендодавець повернути орендну плату за земельну ділянку?

У разі анулювання договору про оренду, орендна плата, отримана за той
період, протягом якого земельна ділянка була фактично орендована, не
повертається. Це передбачено статтею 21 закону України „Про оренду
землі” від 2 жовтня 2003 року, № 1211-IV.

З ким потрібно укладати договори оренди на незатребувані земельні
ділянки, які знаходяться на території сільської ради? Чи існують якісь
обмеження щодо строку оренди таких земельних ділянок?

Згідно із статтею 13 закону України „Про порядок безоплатного виділення
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)” від 06.05.04, №
899, незатребувані земельні ділянки можуть передаватися в оренду для
використання за призначенням. Договір про оренду на такі земельні
ділянки повинен укладатися з відповідними органами державної влади або
органами місцевого самоврядування, оскільки рішення про здачу в оренду
цієї землі приймається сільською або міською радою або обласною
державною адміністрацією, на території яких знаходяться ці земельні
ділянки.

Щодо терміну, на який можна укладати договір про оренду незатребуваної
земельної ділянки, то за законом він встановлюється до моменту отримання
власником державного акту на право володіння нею, що слід чітко вказати
в договорі про оренду. З огляду на те, що не завжди можна чітко
передбачити час подачі заявки на такі земельні ділянки, недоцільно
укладати договори оренди на строк, що перевищує один рік. Строк дії
таких договорів можна продовжити на такий самий період часу, до моменту
безоплатного виділення земельної ділянки (видачі державних актів їхнім
власникам).

Чому корисно нотаріально засвідчити договір оренди земельної ділянки?

У законі України „Про оренду землі” від 10.02.03, №1211, встановлено, що
договір оренди повинен обов’язково бути укладений у письмовій формі,
нотаріальне засвідчення натомість є необов’язковим і здійснюється за
згодою сторін. Нотаріальне засвідчення дає орендодавцеві цілу низку
переваг:

1. Зміст, час та місце дії, її відповідність законодавству та всі інші
обставини офіційно реєструються нотаріусом та вважаються встановленими
та гідними довіри.

2. У разі порушень Орендарем розмірів і/або умов внесення орендної
плати, орендодавець матиме можливість подавати позов стосовно неї на
підставі виконавчого акту, складеного нотаріусом.

При нотаріальному засвідченні договорів про оренду (суборенду) земельних
ділянок стягується плата в розмірі 0,01 % від грошової вартості оцінки
земельної ділянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України; у разі відсутності результатів оцінки – 1 %
від вартості договору, але не менше ніж одна неоподаткована сума
мінімального доходу громадян.

Чи має Орендар право вираховувати суму грошей, які він сплатив за видачу
державного акту на право володіння землею з орендної плати?

Умови використання Орендарем земельної ділянки(частки), у т.ч. розміри,
форма та умови внесення орендної плати, визначаються в договорі про
оренду. Згідно із статтею 651 Цивільного Кодексу України змінювати
пункти договору можна лише за згодою обох сторін. У тому разі, якщо
договором про оренду не передбачається зменшення орендної плати та
спрямування цих коштів на видачу державного акту, Орендар не має права
змінювати положення договору та сплачувати меншу орендну плату без згоди
на це орендодавця.

Чи можна здати в оренду земельну ділянку від імені родича, який працює
закордоном?

Так, якщо родич дав свою письмову згоду на здачу в оренду своєї
земельної ділянки, та якщо він є правоздатним. Ці умови перелічені в
положеннях статті 4 закону України „Про оренду землі” (зі змінами 2
жовтня, 2003 року), а також статей 237, 242, 244 Цивільного Кодексу
України.

Така згода повинна виражатися у формі довіреності, в тексті якої повинно
бути чітко зазначено, що ваш родич надає вам право укласти від його
імені договір про оренду своєї земельної ділянки.

Довіреність необхідно засвідчити нотаріально.

У разі перебування вашого родича закордоном він може оформити та
нотаріально засвідчити довіреність в найближчій консульській установі
України (стаття 1 закону України „Про нотаріальну діяльність”).

Чи необхідно складати план земельної ділянки при здачі її в оренду?

План ділянки не потрібно складати у тому випадку, коли земельна ділянка
здається в оренду без зміни її призначення.

У разі зміни призначення земельної ділянки спочатку необхідно скласти
план ділянки.

План-схема ділянки складається землевпорядною організацією на замовлення
власника землі.

Чи має право орендодавець в односторонньому порядку анулювати договір
про оренду на свою земельну ділянку?

Згідно із статтею 31 закону України „Про оренду землі” №1211-111 від
10.02.2003, анулювати договір про оренду в односторонньому порядку не
дозволяється. Однак з цього правила є два винятки:

1. У тому разі, коли таке право орендодавця передбачене в договорі;

2. У тому разі, коли Орендар запізнюється з внесенням орендних платежів
протягом періоду понад три місяці, орендодавець має право в
односторонньому порядку анулювати договір про оренду згідно із статтею
782 Цивільного кодексу України.

В усіх інших випадках дострокове анулювання договору про оренду може
відбутися лише за рішенням суду.

Коли набуває чинності договір про оренду земельної ділянки: з моменту
підписання чи з моменту реєстрації?

Договір вважається укладеним з моменту підписання згідно з положенням
статті 18 закону України „Про оренду землі” №1211-111 від 10.02.2003,
він набуває чинності з моменту державної реєстрації. Порядок державної
реєстрації встановлюється законом.

Чи можу я здати земельну ділянку в оренду фермерському господарству? Хто
повинен підписати договір з боку фермерського господарства?

Згідно із статтею 90 Земельного кодексу України, власник землі має право
здавати в оренду свою земельну ділянку.

Згідно із статтею 5 закону України „Про селянські (фермерські)
господарства”, фермерське господарство має право брати в оренду землю,
однак за умови, що загальна площа використовуваної фермою землі не
перевищує двох гектарів.

З огляду на вищезазначене нормативне положення слід пересвідчитися, що
підписаний вами договір про оренду не буде мати юридичної сили через
перевищення фермерським господарством цього обмеження.

Договір про оренду землі повинен бути підписаний від імені Орендаря
керівником фермерського господарства або його уповноваженим
представником (стаття 7 закону України „Про селянські (фермерські)
господарства”).

Чи можна взяти в оренду землю в односельця, який змінив громадянство?

Так, але строком не більше 12 місяців. Згідно з чинним законодавством, у
випадку, коли іноземець з будь-яких причин стає власником
сільськогосподарських угідь, земля повинна бути відчужена протягом року.
Отже, іноземний громадянин не може бути орендодавцем земельної ділянки
сільськогосподарського призначення.

Договір про оренду земельної частки (паю) ( ЗРАЗОК 1)

Село _____________; _______________ район; ________ область
23.05.2005

Громадянин України _______________________________________________
(надалі – Орендодавець), який діє від власного імені та
______________________________________________ (надалі – Орендар), в
особі __________________________________________________________, який
діє на підставі Статуту (надалі – Сторони) уклали цей договір про
наступне:

Предмет договору

Орендодавець цим погоджується надати, а Орендар цим погоджується взяти в
оренду для сільськогосподарського використання земельну частку (пай)
загальною площею в 5,55 умовних кадастрових гектарів та вартістю в
50 000 гривень відповідно до земельного сертифіката серія XP № 4356789.

Земельний сертифікат переводиться в договір про оренду для товарного
сільгоспвиробництва із збереженням існуючої схеми сівозміни.

Термін та закінчення дії цього Договору

2.1 Цей договір набуває чинності після його підписання Сторонами та
проведення державної реєстрації у встановленому законом порядку. Договір
є чинним до 23.05.2010.

2.2 Дія цього Договору закінчується в таких випадках:

2.2.1. Після закінчення строку дії;

2.2.2. Після отримання орендодавцем державного акту на земельну ділянку
на підставі його земельного сертифіката;

2.2.3. Дострокове анулювання Договору на підставі:

Спільної згоди Сторін, вираженої в письмовій формі.

&

(

4

a

*

a

Рішення суду за позовом однієї із Сторін із звинуваченнями іншої Сторони
в невиконанні нею зобов’язань за цим Договором.

Затримки виплати Орендарем орендної плати за період понад один місяць; у
цьому разі Орендодавець може в односторонньому порядку скасувати цей
Договір.

2.3. Жодна із Сторін не може в односторонньому порядку анулювати цей
Договір, крім випадку затримки з платежем, передбаченого цим Договором.

2.4. За Орендодавцем зберігаються всі права розпоряджатися земельною
часткою (паєм).

2.5. Якщо право власності на земельну ділянку перейде до іншої особи, то
цей Договір залишається чинним для нового власника землі.

Порядок здійснення платежів

3.1. Орендар сплачує орендну плату в розмірі 1,5 % або більше від
вартості земельної частки (паю), індексованої відповідно до українського
законодавства. На момент підписання Договору сума орендної плати
становить 750 гривень. У разі подальшої індексації (збільшення) вартості
земельної частки (паю) сума орендної плати відповідним чином
змінюватиметься та становитиме 1,5% від вартості земельної частки (паю),
індексованої відповідно до українського законодавства.

3.2. За згодою Сторін Орендар може вносити оренду плату в натуральній
формі або у формі надання послуг (виконання робіт), що повинно бути
зафіксованим у додатковому договорі. У додатковому договорі необхідно
обов’язково зазначити клас, сорт, якість та ціну за одиницю продукції,
які надаються для покриття орендної плати. Додаткові договори, у яких
відсутні ці дані, не є чинними, навіть якщо їх підпишуть обидві Сторони.
Додаткові договори підлягають державній реєстрації в порядку,
встановленому для цього Договору.

3.3. Орендодавець має щорічно вносити належну орендну плату не пізніше
31 грудня фінансового року.

3.4. Якщо Орендодавець не внесе в строк належну орендну плату, він
сплачує штраф відповідно до положень п. 5.1.

Права та обов’язки Сторін

4.1. Сторони мають право на:

4.1.1. Внесення змін та поправок до цього Договору після отримання
обопільної згоди в письмовій формі.

4.1.2. Використання відповідних добрив для збереження родючості ґрунту.

4.2. Орендодавець зобов’язаний:

4.2.1. Утримуватися від втручання у виробничу діяльність Орендаря.

4.2.2. Утримуватися від дій, які не дозволять Орендарю виконати
положення цього Договору.

4.3. Орендар зобов’язаний:

4.3.1. Дотримуватися початкового призначення земельної частки (паю),
визначеного п. 1.2, протягом всього строку дії цього Договору.

4.3.2. Підтримувати екологічний баланс та родючість земельної частки
(паю).

4.3.3. Відносити до власних витрат та відповідальності усі видатки,
пов’язані з використанням земельної частки (паю), використання та
захисту ділянки землі, де знаходиться земельна частка (пай).

4.3.4. Вносити орендну плату у встановлений термін у визначеному цим
Договором порядку.

4.3.5. Дотримуватися порядку використання земельної частки (паю).
Заборонено передавати земельну частку (пай) у суборенду третім особам.

4.3.6. Повернути земельну частку (пай) Орендодавцеві в стані, не гіршому
ніж стан у перший день оренди та придатному для використання за
призначенням протягом 7 календарних днів після закінчення строку дії
Договору.

Відповідальність Сторін

5.1. У разі несплати вчасно Орендарем орендної плати з будь-яких причин
на нього накладається штраф у розмірі 1% від заборгованої суми за кожний
день.

5.2. У разі несвоєчасного повернення Орендарем орендованої землі
Орендодавцеві (п. 4.3.6) з будь-яких причин Орендар сплачує
Орендодавцеві штраф у розмірі 10% від індексованої вартості земельної
частки (паю).

5.3. Ризик завдання випадкової шкоди або знищення врожаю, худоби або
поліпшень, здійснених Орендарем на орендованій земельній частці (паю)
покладається на Орендаря.

5.4. Орендар компенсує Орендодавцеві збитки, спричинені діями або
бездіяльністю, у т.ч. використанням неналежних добрив, котрі призвели до
погіршення або забруднення земельної частки (паю).

5.5. Сторони не несуть відповідальності за часткову або повну
нездатність виконати свої зобов’язання згідно з цим Договором, якщо така
нездатність була спричинена форс-мажорними обставинами, які ні
Орендодавець, ні Орендар не могли передбачити та запобігти їм (повінь,
пожежа, землетрус інші стихійні лиха тощо).

Інші положення

6.1. Орендодавець не компенсує Орендареві витрати, пов’язані із
запровадженням або знищенням поліпшень, проведених Орендарем на ділянці
землі, на якій Орендодавець має право на земельну частку (пай).

6.2. У разі виникнення будь-яких спорів щодо цього договору вони
вирішуватимуться шляхом переговорів, а якщо це неможливо – в судовому
порядку.

6.3. Якщо жодна із Сторін цього Договору не заявить про своє бажання
закінчити його дію за один місяць до дати закінчення дії, Договір
вважатиметься продовженим на строк та на умовах, передбачених цим
Договором. Орендар не має права культивувати та засівати цю землю, якщо
врожай буде потрібно збирати після закінчення терміну дії цього
Договору.

6.4. У разі виникнення будь-яких відносин у ході виконання цього
Договору, які не передбачені тут, вони будуть визначатися чинним
законодавством України.

Цей Договір укладений у трьох примірниках, один для кожної зі Сторін, та
один – для органу, який здійснює державну реєстрацію.

Підписи, юридичні адреси та реквізити Сторін

Орендар:______________

Орендодавець:_______________

Цей Договір зареєстрований у „Книзі реєстрації договорів оренди
земельних часток (паїв)” ________________________ ради під №.

23.05.2005
_____________/____________/

(печатка)

2. Договір про оренду земельної ділянки (ЗРАЗОК № 2)

с. _____________сільської ради;________ район;_______область
23.05.2005

Сторони: _______________________________________________ (надалі –
Орендодавець або його уповноважена особа) та
_____________________________________________(надалі – Орендар) який діє
на підставі _________________________________________________ уклали цей
Договір про наступне:

Предмет Договору

Орендодавець цим погоджується надати, а Орендар цим погоджується взяти в
платне користування (оренду або найом) та на визначений термін земельну
ділянку для товарного сільгоспвиробництва, розташовану на території
______________ ради _______________ району________________області.

Об’єкт оренди

В оренду передається земельна ділянка (ділянки) загальною площею в 5,55
га, у т.ч. 5,0 га ріллі, 0,30 га пасовищ, 0,20 га сінокосів.
Місцезнаходження та межі орендованого об’єкта відображені на плані в
державному акті на право приватного володіння землею серія EP № 4257808,
виданого 20 травня 2005 року.

На земельній ділянці не повинні міститися будь-яка нерухомість або інші
об’єкти інфраструктури.

Земельна ділянка передається в оренду без споруд та інших об’єктів.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 50 000 гривень.

Земельна ділянка, що передається в оренду, не повинна мати будь-яких
перешкод, які б заважали її ефективному використанню згідно з цим
Договором.

Об’єкт оренди не повинен мати інших особливостей, які можуть впливати на
орендні відносини.

Термін дії цього Договору

Договір є чинним від 23.05.2005 до 23.05.2010. Орендар, який точно
виконав свої зобов’язання згідно з цим Договором, має пріоритетне право
продовжити оренду на новий термін. У цьому випадку Орендар повідомить
Орендодавця у письмовій формі про своє бажання продовжити оренду не
пізніше ніж за один місяць до закінчення терміну дії Договору.

Виплата орендної плати

За використання земельної ділянки протягом року Орендар сплатить
Орендодавцю орендну плату, яка дорівнює 1,5 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки (ділянок), обчисленої (індексованої)
відповідно до закону, та яка на момент підписання Договору складає 750
гривень. У разі подальшої індексації (збільшення) вартості об’єкту
оренди відповідним чином буде змінюватися сума орендної плати, яка
складатиме 1,5% від нормативної грошової оцінки, індексованої
відповідного до законодавства України, без підписання додаткових
договорів.

За згодою Сторін Орендодавець може сплачувати орендну плату в
натуральній формі або у послугами, що повинно бути зафіксовано в
додатковому договорі. У додатковому договорі обов’язково повинні бути
визначені клас, сорт, якість та ціну за одну одиницю продукції, яка
надається як орендна плата. Додаткові договори, в яких відсутні ці дані,
не є чинними, навіть якщо їх підпишуть обидві Сторони. Додаткові
договори підлягають державній реєстрації у встановленому для цього
Договору порядку.

При обчисленні суми орендної плати потрібно враховувати індекси
інфляції.

Виплата орендної плати проводиться з 1 вересня до 31 грудня кожного
платіжного року за поточний рік.

Продукція та послуги, якими виплачується орендна плата, надаються шляхом
заповнення платіжної відомості. На вимогу Орендодавця Орендар надасть
йому довідку про суму сплаченої орендної плати та суму боргу, якщо такий
є.

Сума орендної плати буде переглядатися один раз на рік у разі:

Зміни передбачених цим Договором умов господарської діяльності;

Коливань податку на землю, збільшення цін, тарифів, у т.ч. наслідків
інфляції;

Погіршення земельної ділянки, яке відбулося не з вини Орендодавця, чому
є офіційне підтвердження;

В інших передбачених законом випадках.

У жодному разі сума орендної плати не може перевищувати 1,5% від
нормативної грошової оцінки об’єкту оренди.

Якщо Орендодавець не зможе внести орендну плату у встановлений цим
Договором строк, на нього накладається штраф, який дорівнює 0,5% від
суми, що підлягає сплаті, за кожний день.

Умови використання земельної ділянки

Земельна ділянка передається в оренду для виробництва
сільськогосподарської рослинницької продукції.

Призначення земельної ділянки полягає в товарному сільгоспвиробництві.

Умови підтримання в належному стані об’єкту оренди є такими: Орендар
повинен слідкувати за збереженням родючості ґрунту та відсоткового
вмісту гумусу в землі на той момент, коли він почав її орендувати. Якщо
Орендар отримує зорану землю, то він повинен її повернути також в
зораному вигляді. Суборенда заборонена.

Умови та строки передачі земельної ділянки в оренду

Земельна ділянка передається в оренду без розробки проекту відведення.

Немає інших умов оренди земельної ділянки.

Земельна ділянка передається в оренду в день проведення державної
реєстрації цього Договору відповідно до акту її передачі-приймання (у
день підписання цього Договору у випадку, коли не проводиться державна
реєстрація).

Умови повернення земельної ділянки

Після закінчення строку дії Договору (закінчення або анулювання) Орендар
повертає Орендодавцеві земельну ділянку протягом 3 календарних днів
після дати закінчення строку дії відповідно до акту передачі-приймання,
та стан земельної ділянки не повинен бути гіршим ніж у день її
прийняття. У разі пошкодження земельної ділянки, що призводить до змін
її стану, Орендодавець має право на компенсацію за домовленістю сторін.
Якщо Сторони не зможуть домовитися про суму компенсації, їхня суперечка
буде вирішуватися в судовому порядку.

Будь-які кошти, витрачені Орендодавцем на поліпшення якості земельної
ділянки без згоди Орендодавця, які не можуть бути відокремлені від
завданої цій земельній ділянці шкоди, не компенсуються.

Орендодавець не дає Орендарю своєї згоди на проведення робіт з
поліпшення стану земельної ділянки.

Орендодавець має право на компенсацію шкоди, завданої нездатністю
Орендаря виконати свої зобов’язання за цим договором. Шкодою вважаються:

Фактичні втрати, понесені Орендодавцем внаслідок невиконання або
неналежного виконання Орендарем умов цього Договору, та кошти, витрачені
або які потрібно витратити Орендодавцеві для відновлення своїх порушених
прав;

Доходи, які міг фактично отримати Орендодавець, якби Орендар належним
чином виконав свої зобов’язання за Договором.

Сума фактичних та інших витрат визначається на підставі офіційно
підтверджених даних.

Обмеження (перешкоди) стосовно використання земельної ділянки

Стосовно орендованої земельної ділянки не існує жодних встановлених
обмежень (перешкод), вона є вільною від прав третіх сторін.

Передача земельної ділянки в оренду не є причиною для закінчення строку
дії або зміни обмежень (перешкод) та інших прав третіх сторін, якщо така
ситуація виникне в майбутньому.

Інші права та обов’язки Сторін

28. Орендодавець має право:

вимагати від Орендаря використання земельної ділянки за призначенням,
обумовленим в Договорі про оренду;

вимагати від Орендаря дотримання норм екологічної безпеки при
використанні землі та збереження родючості ґрунту відповідно до
державних стандартів та нормативів, у т.ч. місцевих нормативних
документів із забудови поселень;

вимагати від Орендаря дотримання нормативних положень щодо водоохоронних
зон, лісосмуг, санітарного контролю та зон санітарної охорони, зон зі
спеціальним режимом використання землі та територій, що перебувають під
спеціальним захистом;

вимагати від Орендаря вчасної сплати орендної плати.

Орендодавець зобов’язаний:

передати земельну ділянку в оренду в передбаченому цим Договором стані;

забезпечити реалізацію прав третіх сторін стосовно орендованої земельної
ділянки відповідно до законодавства;

утримуватися від дій, які можуть перешкоджати здійсненню Орендарем його
прав на користування орендованою земельною ділянкою;

компенсувати Орендареві капітальні витрати на поліпшення стану об’єкта
оренди, здійснені Орендарем за згодою Орендодавця;

повідомити Орендаря про специфічні особливості та недоліки земельної
ділянки, які можуть призвести до негативних наслідків для довкілля або
погіршити стан об’єкту оренди.

Орендар має право:

самостійно обробляти землю з дотриманням положень Договору оренди;

висаджувати багаторічні культури при письмовій згоді Орендодавця;

отримувати продукцію та доходи;

розбудовувати водогосподарчі споруди та меліоративні системи при
письмовій згоді Орендодавця.

Орендодавець зобов’язаний:

розпочати використання земельної ділянки, як це передбачено в Договорі
про оренду земельної ділянки, зареєстрованому в передбаченому порядку (у
тому разі, якщо він підлягає державній реєстрації);

дотримуватися обмежень (перешкод) стосовно об’єкту в обсязі,
передбаченому законом або Договором про оренду земельної ділянки;

виконувати нормативні положення щодо використання земель національних
заповідників, земель санітарного, рекреаційного, історичного та
культурного призначення.

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкту оренди або його
частини

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкту оренди або його
частини покладається на Орендаря.

Страхування об’єкту оренди

Згідно з Договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню в період
оренди.

Сторони не страхуватимуть об’єкт оренди.

Жодна зі Сторін не зобов’язана страхувати об’єкт оренди.

Поправки та закінчення строку дії Договору

Поправки до Договору вносяться в письмовому вигляді при обопільнійї
згоді Сторін. Якщо Сторони не зможуть домовитися щодо поправок до
Договору, суперечка буде вирішуватися в судовому порядку.

Дія цього Договору закінчується в таких випадках:

після завершення терміну його дії

у разі отримання Орендарем права володіння/ права власності на земельну
ділянку;

викупу земельної ділянки для комунальних цілей або примусового
відчуження землі для громадських потреб у встановленому законом порядку;

ліквідації юридичної особи-Орендаря.

Дія цього Договору також закінчується у випадку його анулювання та в
інших передбачених законом випадках.

Причини для припинення дії Договору шляхом його анулювання::

обопільна згода Сторін;

рішення суду щодо поданого однією із сторін позову стосовно нехтування
іншою стороною зобов’язаннями за цим Договором та в результаті
випадкового пошкодження орендованої земельної ділянки або завдання їй
шкоди, що здійснює значний негативний вплив на її використання, та в
інших передбачених законом випадках.

Орендодавець може в односторонньому порядку скасувати Договір, якщо
Орендар не зможе вчасно сплатити повну орендну плату за понад 3 місяці,
і збитки, яких може зазнати Орендар, не компенсуються. Орендар повинен
повернути об’єкт оренди Орендодавцеві протягом трьох календарних днів з
дати анулювання в передбаченому цим Договором порядку.

Передача права власності на орендовану земельну ділянку іншій особі та
реструктуризація юридичної особи-Орендаря не призводить до внесення
поправок або припинення дії договору.

Право на орендовану земельну ділянку в разі смерті, засудження,
обмеження судовим рішенням правоздатності фізичної особи-Орендаря не
переходить його спадкоємцям або іншим особам, які використовують цю
земельну ділянку разом з Орендарем.

Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання Договору

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання
Договору відповідно до законодавства та цього Договору. У разі
невчасного повернення Орендарем земельної ділянки Орендодавцеві з
будь-яких причин, Орендар сплачує Орендодавцеві штраф, який дорівнює 10%
від нормативної грошової оцінки, встановленої на день невиконання
зобов’язань.

Сторона, яка не виконала зобов’язань, звільняється від відповідальності,
якщо вона зможе довести свою невинність.

Прикінцеві положення

Договір набуває чинності після підписання Сторонами та реєстрації (якщо
він підлягає державній реєстрації).

Договір складений в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу
та зберігаються в Орендодавця, Орендаря та в органа, що проводить
державну реєстрацію – _________________ районна філія Харківського
обласного відділення державного підприємства „Центр Державного
земельного кадастру при Державному комітеті по земельних ресурсах”.

До Договору обов’язково додається:

План або схема земельної ділянки;

Кадастровий план земельної ділянки, в якому вказані обмеження
(перешкоди) і сервітути на її використання;

Акт про безоплатне визначення меж земельної ділянки;

Акт передачі-прийняття об’єкту оренди.

Реквізити Сторін

Орендар:________________________________________________________________
__________

(ім’я, прізвище фізичної особи-Орендаря, паспорті дані або назва
юридичної особи, яка дії на

________________________________________________________________________
________

підставі особистого документу (ім’я, хто і коли його видав).

________________________________________________________________________
________

Дата державної реєстрації суб’єкта господарювання (хто і коли його
зареєстрував),

________________________________________________________________________
________

Код УДРСГО* (для фізичних осіб – ідентифікаційний код), реквізити банку,
місце знаходження, повна адреса

Підпис _______________(________) __________“___”, 200___
(Печатка)

Орендодавець:
________________________________________________________________________
_

(ім’я та прізвище фізичної особи – орендодавця,
паспортні дані, ідентифікаційний код,
________________________________________________________________________
________

місцезнаходження, повна адреса

Підпис ___________________(________) __________“___”, 200___

Договір був зареєстрований в _________________________________ районному
відділенні _____________ державного підприємства „Державний
земельно-кадастровий центр при Державному комітеті по земельних
ресурсах”, обласне відділення, про що було зроблено запис в Державному
реєстрі землі 23.05.2005, №_____

(ПЕЧАТКА) _________ ______________________________________

(Підпис) (ініціали
та прізвище посадової особи, що здійснила державну реєстрацію)

==========================Кінець зразка

* Українська державна реєстрація суб’єктів господарювання та організацій

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020