.

Місце земельного кадастру у складі кадастру природних ресурсів. Здійснення програми і порядок ведення автоматизованої системи державного земельного ка

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1859
Скачать документ

Реферат на тему:

Місце земельного кадастру у складі кадастру природних ресурсів.
Здійснення програми і порядок ведення автоматизованої системи державного
земельного кадастру

Місце земельного кадастру у складі кадастру природних ресурсів

Природними ресурсами називають елементи природи, що використовуються як
джерело засобів існування людей. Це

земельні, лісові, водні та мінеральні ресурси, атмосфера й гідросфера
Землі, сонячна енергія, клімат.

Природні ресурси як компонент навколишнього середовища, місце
перебування людини й умова її життя, беруть участь у суспільному
виробництві, виступають засобом виробництва і джерелом задоволення
потреб людини. Земля, її надра, води, ліси – власність народу, який
проживає на відповідній території.

Проблема раціонального використання природних ресурсів об’єктивно
визначає необхідність їх вивчення з правової, природної і господарської
точок зору на основі достовірних і науково обґрунтованих даних, які
містяться в державному кадастрі.

Протягом останніх років багато зроблено для створення й розвитку системи
кадастрів природних ресурсів. Верховна Рада прийняла спеціальні закони
про землю, води, ліси, надра, які передбачають ведення земельного,
водного, лісового кадастрів і кадастру родовищ корисних копалин.
Кадастри природних ресурсів повинні відповідати вимогам народного
господарства. Єдність економіки народного господарства – чинник, який
дозволяє забезпечити єдність системи кадастрів природних ресурсів.
Кадастрам природних ресурсів притаманні як загальні риси, характерні для
всієї системи народногосподарського обліку, так і низка особливостей,
зумовлених специфікою об’єктів кадастру [11, с. 96-107].

Державний водний кадастр включає дані обліку кількісних і якісних
показників реєстрації водокористувань, обліку використання вод. Він
складається з трьох розділів: поверхневі води, підземні води,
використання вод. Дані про поверхневі і підземні води заносяться в
каталоги за видами водних об’єктів (ріки, канали, озера і водосховища,
льодовики, басейни підземних вод), а за розділом використання вод – у
каталоги водокористувань, які складаються для основних рік, що впадають
у море, водогосподарських ділянок великих рік, сукупності малих рік.

Каталоги містять основні відомості про водні об’єкти, їх гідрографічні й
морфологічні характеристики, пункти спостереження за режимом вод,
водозабори, пункти накачування,

забезпечує, з одного боку, єдність даних з тих чи інших складових частин
державного земельного кадастру у складі кадастру всіх природних
ресурсів, а з другого- сприяє економії фінансових коштів від дублювання
робіт на одержання однотипної інформації у кадастрових службах різних
міністерств і відомств.

Здійснення програми і порядок ведення автоматизованої системи державного
Земельного кадастру

Створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру
багато залежить від розробки і реалізації окреслених програмно-технічних
заходів, які потребують розробки робочих проектів автоматизації окремих
складових частин земельного кадастру, розробки та адаптації комп’ютерних
програмних засобів, створення телекомунікаційних засобів для
функціонування автоматизованої системи, а також розробки, введення в дію
та оновлення цифрових земельно-кадастрових карт і планів.

Для функціонування АСДЗК важливе значення має взаємодія технологічних
зв’язків одержання земельно-кадастрової інформації для введення їх в
комп’ютер. Практично автоматизований режим ведення державного земельного
кадастру починається з районного рівня. На рис. 5 подані технологічні
зв’язки створення і використання земельно-кадастрових даних, після
одержання яких вони заносяться в інтегрований банк у комп’ютер.

У сучасних умовах певного розвитку автоматизованого ведення вже набула
інформація щодо першої складової частини державного земельного кадастру,
а саме – реєстрації земельних ділянок та іншої нерухомості на їх
території.

Реєстрація землі та іншої нерухомості нерозривно пов’язана з
комп’ютерними системами, що їх використовують для операцій з величезними
обсягами інформації-як графічної, так і текстової (текстова інформація –
про власників та про земельні ділянки,

графічна – відповідні дані про ці земельні ділянки, права на які має
бути зареєстровано).

Реєстраційні офіси зазвичай обладнано комплектом із чотирьох
комп’ютерів, з’єднаних у мережу (рис. 6). Кожен із них має свое завдання
— працює з відповідною інформацією та виконує окремі операції.

Перший, головний комп’ютер – потужний сервер з процесором Pentium 11,
диск якого може зберігати величезні масиви інформації, зокрема карти, що
займають багато місця на диску. Сервер передбачено для виконання
рутинної щотижневої роботи – резервних копій на компактному диску.

Другий потужний комп’ютер передбачено для графіки. Це графічна станція з
великим, на 17 дюймів, екраном та потужним процесорам Pentium II; тут
здійснюється більша частина реєстраційного процесу, наприклад, у файли
цього комп’ютера MAGCC надсилає карти для виконання кінцевої графічної
продукції на кожну нерухомість.

Ще два комп’ютери – для реєстрації текстової інформації про власників
землі, земельні ділянки, прав та ін. Перший комп’ютер, установлений у
приймальні, зайнятий з такими видами робіт: загальна інформація,
рекомендації громадянам. відібрана інформація про реєстраційну систему.

Чотири вхідні чи вихідні пристрої передбачено для виготовлення карг та
текстової продукції. Великий кольоровий плотер (формат А-1) – для
виробництва великомасштабних карт. Сканер -для введення у систему файлів
з графікою. Пристрій для запису на компактні диски (па схемі не
показано) має виготовляти резервні копії. Принтер (формат А-4) – остання
ланка комплекту.

Робоча система – Windows NT чи Windovvs 98 – 2000. Багатоцільове
програмне забезпечення; MS Office, установлено у кожному комп’ютері,
отже, можна виконувати щоденну офісну роботу – листи, факси, електронна
пошта тощо. Для реєстраційної системи потрібно два програмні
забезпечення Maplnfo для виготовлення карт та база даних, розроблена
спеціалістами Держкомзему України.

Реалізація державної автоматизованої системи земельного кадастру
передбачає три етапи. На першому етапі необхідно створити
республіканський центр АСДЗК з його органами в областях і районах,
підготувати спеціалістів для дигіталізації планово-картографічних
матеріалів, придбати комплекс технічних засобів, сформувати локальні
бази даних щодо всіх складових частин земельного кадастру (реєстрація
землеволодінь і землекористувань, облік кількості та якості земель,
бонітування грунтів, економічна оцінка земель) і розробити пакети
прикладних програм.

На другому етапі потрібно створити комунікаційні лінії зв’язку
республіканського центру АСДЗК з обласними і районними центрами і
об’єднати всі структурні рівні в єдину інформаційну систему, наповнити
банк даних районного рівня.

Третій етап передбачає повне охоплення, ведення і постійне
функціонування всіх ланок єдиної автоматизованої системи земельного
кадастру на всіх рівнях.

Запровадження державної автоматизованої системи земельного кадастру
забезпечить певний економічний ефект і соціальні вигоди. Звичайно, у
перші роки запровадження АСДЗК вона вимагатиме великих коштів на
придбання комп’ютерної техніки, яка окупиться за відповідний період. З
досвіду Австрії, де функціонує така система земельного кадастру, всі
затрати на її впровадження окупилися за 10 років. У Республіці Казахстан
при розробці відповідної автоматизованої системи передбачається, що вона
окупиться за 3-4 роки.

Функціонування АСДЗК здійснюється на підставі технічного завдання, яке
затверджує Держкомзем України, як замовник цієї системи. З метою
успішного функціонування АСДЗК Держкомзем України здійснює оснащення
підрядних спеціалізованих організацій та підприємств сучасними
геодезичними приладами, включаючи GPS-обладнання.

Важливе значення для здійснення автоматизованої системи ведення
державного земельного кадастру має підготовка і перепідготовка
інжсиерно-технічного персоналу для впровадження та експлуатації
програмно-техпічних комплексів.

Реалізація програми створення автоматизованої системи ведення державного
земельного кадастру потребує коштів у сумі 400,83 млн. грн., з яких на
організаційно-технічні заходи та матеріально-технічне забезпечення
необхідно 23,04 млн. грн., у тому числі на сучасне геодезичне обладнання
– 6,5 млн. грн., на науково-методичні заходи – 5,34 млн. грн.,
програмно-технічні заходи – 366,93 млн. грн., у тому числі:
експлуатаційні витрати -273,24 млн. грн. і програмно-технічні засоби –
75,08 млн. грн.

Створення й запровадження автоматизованої системи ведення державного
земельного кадастру забезпечує перехід його на якісно новий рівень, що
дає змогу підвищити ефективність управління земельними ресурсами за
рахунок оперативного одержання інформації споживачами щодо використання
та охорони земель, регулювання земельних відносин, обґрунтування
розмірів плати за землю та впровадження регульованого ринку землі,

З економічної точки зору система забезпечує удосконалення точності самих
показників кадастрової інформації, скорочує до 80% витрати на
відрядження, телефонні розмови та інші засоби передачі й погодження
інформації, знижує можливість виникнення земельних спорів, що забезпечує
економію непродуктивних трудових затрат на їх розгляд, суттєво підвищує
оперативність обміну даними і їх вірогідність.

Автоматизована система ведення державного земельного кадастру економічно
вигідна ще й тим, що вона забезпечує удосконалення точності самих
показників кадастрової інформації, що посилює економічне стимулювання
раціонального використання земель, ефективності капітальних вкладень на
їх поліпшення й охорону.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019