.

Міграції населення в сучасному світі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 1444
Скачать документ

Реферат на тему:

Міграції населення в сучасному світі

Київ 2016

Зміст

Введення

1. Сутність зовнішніх міграцій

2. Міграції, викликані політичними причинами

3. Міграції, викликані економічними причинами

4. Напрямки міжнародної міграції

Список літератури

Введення

Метою даної роботи є визначення основних причин і напрямів, що
викликають міжнародні, або зовнішні, міграції населення з Другої
Світової війни і до наших днів, а також виявлення найбільш характерних
особливостей цих міграцій. Робота включає в себе чотири розділи.

У першому розділі розглядаються основні поняття і положення, пов’язані з
явищем зовнішньої міграції, і дається загальна характеристика цього
явища.

Другий розділ присвячений зовнішнім міграціям, викликаним політичними
причинами.

У третьому розділі мова йде про найбільш поширеному вигляді зовнішніх
міграцій – економічно мотивованих міграціях.

У заключному, четвертому, розділі на підставі аналізу викладеної у
попередніх розділах інформації робиться висновок про основні напрямки
зовнішніх міграцій в сучасному світі.

Сутність зовнішніх міграцій

Міжнародна міграція включає дві основні складові: еміграцію і
імміграцію. Під еміграцією розуміється виїзд з країни на постійне місце
проживання, під імміграцією – в’їзд в країну на постійне місце
проживання. Міжнародна міграція включає також процес репатріації –
повернення в країну походження раніше виїхали з неї громадян.

Міжнародні мігранти поділяються на п’ять основних категорій:

іммігранти та неімігранти, легально допущені в країну. Для країн, які
традиційно беруть іммігрантів, 80 – 90-і рр.. були періодом високого
рівня імміграції;

працівники-мігранти за контрактом. Їх до кінця 90-х рр.. у світі
налічувалося понад 25 млн чоловік. Багато країн залежать від іноземної
робочої сили. Домовленості про її контрактування укладаються між
країнами з надлишковою робочою силою в деяких районах Азії і, наприклад,
низкою країн Близького Сходу, Європи;

нелегальні іммігранти. Їх кількість в кінці 90-х рр.. перевищувало 30
млн осіб. Майже всі індустріальні країни мають у себе нелегальних
іммігрантів. Частина з них проникають через кордон, інші залишаються в
чужій країні з простроченими візами; зазвичай вони заміщають робочі
місця, що знаходяться на нижчому щаблі трудової ієрархії;

особи, що просять притулку. До 80-х рр.. чисельність цієї категорії
мігрантів була вкрай незначна, потім вона помітно збільшилася – до понад
1 млн осіб до кінця 90-х рр.. Прохання про притулок люди направляють з
політичних мотивів, а також в силу важкого економічного становища в
своїх країнах;

біженці. Поданим ООН, у світі на кінець 90-х рр.. налічується більше 22
млн біженців (з них близько 4 млн повернулися в місця колишнього
проживання, але знаходяться під патронажем ООН). Більшість сьогоднішніх
біженців живуть у спеціальних таборах. Перебувають під опікою ООН або
приватних агентств. За оцінками, лише менше 1% біженців розселяються в
розвинених країнах Заходу.

У багатьох країнах світу зовнішні міграції, тобто еміграції та
імміграції, дуже впливають на чисельність населення і його склад (а, як
наслідок, і на економічну та політичну ситуацію). Зовнішні міграції в
сучасному світі, особливо в останні десятиліття, грали і грають важливу
і багатосторонню роль у розвитку людства.

Під зовнішніми, або міжнародними, міграціями населення прийнято розуміти
територіальні пересування населення з перетином державних кордону.
Сучасна наука виділяє за хронологічним ознакою наступні види міжнародних
міграцій: безповоротна, тимчасово-постійна (пересування населення на
термін від 1 до 6 років), сезонна і так звана маятникова (викликається
щоденним або щотижневим переїздом в сусідні країни, як правило, для
роботи).

Усі без винятку міжнародні міграції викликаються двома видами причин:
політичними і економічними. Міграції з політичних причин є наслідком
існування (виникнення, падіння) в деяких країнах певних політичних
режимів, або наслідком збройних конфліктів, і часто породжують велику
кількість вимушених мігрантів, біженців, переміщених осіб, і т.д.
Характерною особливістю таких міграцій є їх нерегулярність. Необхідно
також зазначити, що політично викликані міграції, хоча і викликаються
причинами позаекономічного порядку, ведуть до перерозподілу трудових
ресурсів між країнами, що впливає на розвиток економіки як країн
еміграції, так і країн імміграції.

За своїми масштабами міграції з політичних причин не йдуть ні в яке
порівняння з міграціями, викликаними економічними причинами. Останні
мають більш-менш постійний характер і втягують у себе величезні маси
людей. У наступних розділах будуть розглянуті обидва типи міграцій і
змальовані напрямку переміщення мігрантів для кожного випадку.

2. Міграції, викликані політичними причинами

Друга половина XX століття стала, ймовірно, найбільш політично
неспокійним періодом за всю історію сучасної цивілізації, принесла
величезну кількість внутрішньо-і зовнішньополітичних конфліктів і, як
наслідок, породила наймасштабніші потоки міжнародних політичних
мігрантів.

Класичним прикладом міграцій з політичних мотивів може служити еміграція
майже півмільйона громадян, переважно представників інтелектуальних кіл
суспільства (Альберт Ейнштейн, Ліон Фейхтвангер, Енріко Фермі та ін) з
фашистської Німеччини та Італії перед Другою світовою війною, а також з
франкістської Іспанії. У середині 70-х років після приходу до влади в
Чилі генерала Піночета цю країну покинуло більше 1 млн осіб. Політична
еміграція в широких масштабах мала місце також у дореволюційній Росії і
СРСР, на Кубі, у В’єтнамі, в Камбоджі, багатьох інших країнах.

У результаті поразки фашистської Німеччини у Другій світовій війні майже
10 млн німців були переселені з країн Східної Європи у ФРН, НДР і
Західного Берліна. Після Другої світової війни найбільш великі
міграційні потоки були зв’язані, із установленням нових державних
кордонів, виникненням світової системи соціалізму і крахом колоніальної
системи. Так, наприклад, по Постдамскому угодою трьох держав – СРСР, США
і Великобританії східна межа Німеччини пройшла по лінії Одер – Нейсе, і
німецьке населення, яке проживає раніше на схід від цієї лінії, а також
у країнах Центральної і Південно-Східної Європи, було в переважній
більшості переселено на території тодішніх НДР і ФРН. У Східній Азії в
Японію було переселено близько 6 млн. чоловік, головним чином з Китаю і
Кореї.

Крах колоніальної системи в 50-70-х роках призвело до відтоку білого
населення з колишніх колоній в метрополії. Більшість англійців
повернулася з Індії, Пакистану, ряду інших володінь, французів – з
Алжиру, Тунісу, Марокко, італійців – з Лівії, Ефіопії, португальців – з
Анголи і Мозамбіку. Освіта на території колишньої британської Індії
незалежних Індії та Пакистану з подальшою трансформацією Східного
Пакистану в державу Бангладеш в загальній складності призвело до
переселення 18 млн осіб. Здійснювалося воно в основному за релігійним
принципом: індуси поверталися до Індії, а мусульмани – до Пакистану і
Бангладеш.

Політичні події кінця 80-х – початку 90-х років у Східній Європі і в
СРСР (розвал Радянського Союзу, руйнування «залізної завіси», об’єднання
ФРН і НДР, і т.д.), викликали до життя ще одну сильну хвилю зовнішніх
міграцій . У країну масової імміграції перетворилася ФРН, яка тільки в
1989 році прийняла більше 1 млн мігрантів, у тому числі 720 тис.
етнічних німців з НДР, країн Східної Європи і СРСР. У 1990 році в країну
прибуло ще 600 тис. мігрантів. Радянський Союз, навпаки, перетворився в
країну масової еміграції: у 1987-1990 роках виїхало за кордон близько 1
млн осіб. Якщо в 1980 році країну покинуло 34 тис., то в 1990 році -316
тис. чоловік (без дітей).

Однак, якщо у випадку з республіками СРСР і європейськими державами
міграції носили відносно цивілізований характер, то перед багатьма
країнами у другій половині двадцятого століття гостро постала проблема
біженців. Як правило, це великі маси людей, стихійно покидають охоплені
війнами та конфліктами країни і регіони, що приносять істотні труднощі
країнам, які приймають їх.

Великі внутрішні і зовнішні потоки біженців спостерігалися в багатьох
неблагополучних в політичному плані країнах Азії (Афганістан, М’янма,
Індія, Шрі-Ланка, Іран, Ірак, Ліван, Кіпр, Ізраїль), Африки (Ангола,
Чад, Ефіопія, Судан, Сомалі , Уганда, ПАР), Латинської Америки
(Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, Перу). Найбільше біженців у 80-і роки
прийняли Пакистан (3,6 млн) і Іран (2,8 млн)-головним чином з
Афганістану, Йорданія (900 тис.), Малаві (800 тис.). Все це по більшій
частині-«відлуння» різного роду територіальних конфліктів, національних
міжусобиць, голоду, але також і гострої політичної боротьби, нерідко
набирає характер довготривалих військових дій.

Число біженців драматично зросло в 80-90-і роки. Розпад Югославії та
військові дії на території колишніх союзних республік також викликали до
життя потоки біженців, сумарно перевищили 2,5 млн осіб.

В Африці число біженців наблизилося до 12 млн., в Азії перевищило 5 млн.
чоловік. Найбільше число біженців (5 млн.) припадає на вихідців з
Афганістану. Великі маси камбоджійських біженців -350 тис. – живуть у
Таїланді, 100 тис. іракців – в Ірані, 100 тис. мьянмарцев – у Бангладеш.
В Європі налічується близько 1,8 млн. біженців, а в США – 1 млн.
Цивільні конфлікти в колишній Югославії створили найглибшу кризу в русі
біженців в останньому десятилітті. У середині 1992 року там було понад
2,3 млн. змушених переселенців, 0,5 млн. з яких шукали притулок за
кордоном. Великий потік біженців створив розвал СРСР – понад 6 млн.
чоловік.

Освіта самостійних держав у ряді випадків супроводжувалося
переселенським рухами величезного масштабу. З колишніх колоній, які
стали суверенними державами, як правило, емігрувало раніше проживали там
біле населення. Утворення Ізраїлю і його військові дії проти сусідніх
держав привели до виселення близько 3 млн. чоловік, палестинських
арабів. Політичні зміни у В’єтнамі, Кубі, Ефіопії, Афганістані військові
агресії і громадянські війни в ряді з цих держав викликали значні
переміщення населення.

XX століття часто називають століттям біженців. У 1994 році їх число
перевищило 27,4 млн. чоловік (1980 рік-9,6 млн.). Вимушена міграція
набула світового характеру, торкнувшись багато країн. Основна маса
змушених мігрантів (83%) осіла в країнах, що розвиваються, хоча багатьом
вдалося потрапити і в розвинені і благополучні в економічному і
політичному відношенні країни.

Міграції, викликані економічними причинами

Розглянемо тепер міграції, зумовлені економічними причинами. Традиційно,
такі міграції в літературі іменуються трудовими. Однак, у зв’язку з тим,
що в останні десятиліття виникло і закріпилося поняття «витік мозків»,
що позначає трудову міграцію висококваліфікованої робочої сили, у даній
роботі терміни «витік мізків» і «трудові міграції» диференційовані.

Основну роль у сучасному міжнародному русі населення відіграють
міграції, викликані економічними причинами, звані найчастіше трудові
міграції. У пошуках бажаної роботи та відповідного рівня життя люди
переїжджають з країни в країну, причому термін перебування в країні
приїзду може варіюватися від декількох годин або днів до десятиліть.
Масштаби трудової міграції в світі постійно ростуть, і в цей процес
залучені практично всі країни. Міжнародна трудова міграція прийняла
безпрецедентний характер, стає типовим явищем соціально-економічному
житті сучасного світу.

На початку 1993 року налічувалося близько 30 млн. трудящих-мігрантів. З
урахуванням членів їх сімей, учасників маятникової міграції
(«фронтальеров), сезонних мігрантів і нелегальних іммігрантів загальна
чисельність трудових мігрантів оцінюється в чотири-п’ять разів вище.

Можливість міжнародної міграції робочої сили створюється національними
розходженнями в заробітній платі. Необхідність переселенських рухів
найманої праці від країни до країни диктується нерівномірністю утворення
відносного перенаселення на міжнародній арені. Робоча сила рухається від
країн багатих трудовими ресурсами, до більш багатим капіталом країнам.
Більше половини міжнародних мігрантів є вихідцями з країн, що
розвиваються, 2 / 3 з них знаходяться в індустріальних країнах. Приплив
нових контингентів мігрантів у ці країни пов’язаний з якісними
диспропорціями на їхніх ринках праці.

У другій половині минулого сторіччя сформувалися сучасні центри
притягання іммігрантів. Еміграція стала йти з менш розвинутих у більш
розвинуті країни. Найпотужніший центр тяжіння склався в Західній Європі,
в результаті з постачальника емігрантів вона перетворилася на центр
тяжіння робочої сили. Вже на початку 50-х у країнах ЄС налічувалося
близько 15 млн. трудящих-мігрантів і членів їх сімей. У середині 70-х
великий центр імміграції склався в районі Перської затоки, і на початку
90-х іноземці складали там 70% робочої сили. Своєрідним центром
притягання іммігрантів, націоналістичним за своїм характером, став
Ізраїль. Його населення на 2 / 3 збільшилося за рахунок міграційних
потоків і значною мірою (на 1 / 3) за рахунок вихідців з Радянського
Союзу. Іншим прикладом масштабів впливу зовнішніх міграцій на
чисельність і склад населення сучасних країн може служити ФРН (див.
табл.1.)

Табл. 1. Приріст населення ФРН, тис. чол. [1]

1992 1993 1994 1995

Приріст загальної чисельності 711,7 372,3 205,8 288,6

в тому числі:

Природний приріст -76,3 -98,8 -115,1 -119,4

Німців -165,2 -189,8 -203,4 -206,3

Іноземців 88,9 91,0 88,3 86,9

Нетто-міграція 788,0 471,1 320,8 408,0

Німці 195,2 194,5 168,3 180,7

Іноземці 592,9 276,6 152,6 227,2

У Латинській Америці центрами притягання робочої сили стали Аргентина,
Бразилія і Венесуела з чисельністю іммігрантів від 5 до 8 млн. чоловік.
В Африці центрами притягання робочої сили стали ПАР і Кот-д’Івуар.

Основними постачальниками робочої сили в Азії були і є Індія, Пакистан,
Філіппіни, Малайзія, на Близькому Сході – Ліван. Йорданія, Туреччина, в
Африці – Марокко, Алжир, Туніс, Гана, Малі, Чад, Гвінея, Мозамбік, в
Північній Америці – Мексика, у Європі – Польща, Португалія, Італія,
Ірландія.

Розглянемо більш детально причини, напрями та результати міграцій
населення, викликаних економічними проблемами. Економічно обумовлена
??міграція людей у ??інші країни – як легальних або нелегальних
іммігрантів – стала однією з найбільш складних і досить суперечливих
проблем епохи, що настала після закінчення “холодної війни”.

Кожен 120-й мешканець планети – мігрант. Всі вони відірвані від звичного
життя у своїх власних країнах. Останнє легко зрозуміти, якщо перейнятися
тією реальністю, що наймання одного робітника на місяць в Німеччині
обходиться в 6575 німецьких марок в порівнянні з 662 марками в Угорщині,
401 маркою в Чехії та 367 марками в Польщі. Не може не спокуситися і
філіппінець, який виїхав за кордон, де він заробляє в 5-6 разів більше,
ніж він отримав би за аналогічну роботу в себе на батьківщині.

Трудова міграція населення – це перш за все прояв диспропорції між
економічним і демографічним розвитком країни. Відставання економічного
розвитку від більш швидкого зростання населення призводить, у кінцевому
підсумку, до утворення “перенаселеній пролетарської нації”, в результаті
частина робочої сили змушена емігрувати в пошуках роботи.

Коли міграція носить масовий характер, – це свідчить не тільки про
невідповідність між рівнем розвитку економіки і зростанням чисельності
населення, але також є і відображенням внутрішніх протиріч суспільства,
постійно посилюються періодично повторюваними кризовими ситуаціями. В
економічному сенсі міграція являє собою переміщення власне робочої сили,
тобто “Продуктивного багатства” країни, витрати коштів на професійну
підготовку та навчання, в інші країни, які використовують цю робочу
силу, привласнюючи собі результати її праці.

Міграція робочої сили, що досягла сьогодні небачених масштабів, – це не
тільки особливість сучасного ринку праці, а й. Певна риса світової
економіки в цілому.

У пошуках кращих умов праці і більш високою його оплати люди покидають
рідні місця і шукають щастя в інших країнах. Причина таких міграцій –
високе безробіття, що охопила весь світ, і відмінності в національних
рівнях заробітної плати і в умовах праці.

Побіжний погляд на світові ринки робочої сили дозволяє зробити
висновок, що в країнах Близького Сходу, і перш за все в країнах Перської
затоки, склалася унікальна ситуація – іммігранти складають переважну
більшість. У Катарі і Кувейті, наприклад, 85% всіх робітників –
іммігранти, в Об’єднаних Арабських Еміратах вони складають 90%, в
Саудівській Аравії і Бахрейні – близько 40%, в Омані – 34%, тоді як ще в
1950 р. в цілому по цій групі країн іммігранти не перевищували 5% їх
економічно активного населення.

До 10 млн. іноземних робітників зайняті в країнах Західної Європи.
Характерна риса ринку робочої сили цього регіону – не стандартність, а
специфічність кожної країни. Для Італії, наприклад, характерні як
внутрішня міграція, так і зовнішня. За останні 100 років цю країну
покинуло 27 млн. італійців.

Своя специфіка ринку робочої сили і в Німеччині (де вже в 1910 р.
налічувалося 1,3 млн. іноземних робітників!). Зараз іноземці становлять
тут близько 10% працюючого населення.

gd?c?

&

gd?c?

gd?c?

&

gd?c?

gd?c?

”yO

”yO

”yO

”yO

”yO

”yO

”yO

??????©››???????

Ринок трудових ресурсів і пов’язана з ним міграційна політика Франції
має свою відмінну особливість в порівнянні з іншими країнами Європи.
Париж, що зберіг до цих пір “зону франка”, в яку входять 14 колишніх
французьких колоній, вважає за краще черпати відсутні трудові ресурси
переважно з цих територій. Так чинять Англія, Нідерланди і Бельгія.

Своєрідний і Північно-Американський ринок робочої сили-міграція
робітників у цей регіон має давні традиції. Вже відзначив своє сторіччя
Елліс-айленд як центр імміграційного контролю, як головні ворота в
Нью-йоркській гавані зі статуєю Свободи, повз яку в Америку йшли
численні потоки живого товару – робочої сили. “Ми країна іммігрантів, –
заявив член палати представників республіканець Сем Браунбек, – і
конгрес повинен зберегти цю горду традицію, а не ставити її під
загрозу”.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон, в якому проживає велика частина
населення світу, має величезний потенціал трудових ресурсів. Класичною
країною імміграції у цьому регіоні є Австралія. У всі часи, включаючи
60-70-ті роки, в імміграційних потоках до Австралії переважали
європейці. З середини 80-х років Азія служить для Австралії
найстабільнішим джерелом іммігрантів, число яких постійно зростає.

Якщо Австралія в АТР є традиційно імміграційної, то Японія після
закінчення Другої світової війни набула діаметрально протилежну рису –
стала традиційно еміграційної країною, причому інтенсивна еміграція
тривала до кінця п’ятдесятих років XX століття.

З тих пір, як в Японії в 60-х роках почалося бурхливе зростання
економіки, еміграція її громадян припинилася. Більш того, потоки
“Ніккей” (емігрант по-японськи) йдуть у зворотному напрямку. Починаючи з
90-х років, до Японії приїжджає щорічно до 400 тис. іноземних
робітників. Подібно Японії, відчувають брак робочої сили Сінгапур,
Гонконг, Південна Корея, Тайвань, Малайзія.

Південно-Африканський ринок робочої сили склався навколо самої багатої
країни Африканського континенту – ПАР. В умовах реформованої ПАР
професійний відбір є вирішальним при розгляді відповідних заявок від
іноземців, які бажають працювати в цій країні.

Для ПАР характерний високий відсоток нелегальних іноземних робітників
або “незаконних іммігрантів”, а це вихідці з Мозамбіку, Анголи і ін

Міграція робочої сили в країни Латинської Америки має велике минуле.
Починаючи з другої половини XIX століття цей континент вже стає одним зі
світових центрів тяжіння іммігрантів, при цьому заохочувалася головним
чином міграція з країн Європи. Ця тенденція зберігалася до 60-х років XX
століття. Тільки за 1946-1960 рр.. до Латинської Америки переселилося 2
млн. європейців. З 60-х років міжконтинентальна міграція все більше
починає заміщатися внутриконтинентальной. Населення мігрує в основному в
басейн річки Амазонки. Це стосується країн, розташованих в Андах: Перу,
Болівії, Еквадору, Колумбії. Внутрішньоконтинентальні міграція робочої
сили в Латинській Америці набула стійкого характеру. Це пояснюється
браком землі у більшості селян і неповної їх зайнятістю, а також
високими темпами приросту населення, який в 4 рази вище, ніж в
індустріально розвинених країнах.

Така гранично коротка характеристика основних світових ринків робочої
сили, кожен з яких тісно пов’язаний з міграцією трудових ресурсів. За
структурою і характером ці ринки відрізняються один від одного. Проте у
них є і спільні риси.

У цілому необхідно відзначити, що сучасний світовий міграційний процес
за своїм змістом і масовості істотно відрізняється від аналогічних
процесів не тільки минулого століття, але й першої половини нинішнього
сторіччя; міграції відіграють все зростаючу роль у функціонуванні
світової економічної системи.

Останнім часом все більше уваги приділяється такій проблемі, як «витік
мізків». Під цим терміном прийнято розуміти міграції
висококваліфікованої робочої сили. Принаймні 2 / 3 припливу “мізків” у
світі припадає на США. Частка іммігрантів серед фахівців складає там
17%, у тому числі 40% інженерів і фахівців з ЕОМ, велика кількість
викладачів технічних дисциплін в університетах і коледжах. По оцінках
чистий виграш для США від залучення в країну одного “середнього” ученого
гуманітарія складав у 70-і роки 230 тис. дол, ученого в галузі
суспільних наук – 235 тис. дол, інженера – 253 тис. дол, лікаря – 646
тис. дол У результаті економія США лише в сфері освіти і наукової
діяльності складала не менше 15 млрд. дол Прибутки, одержуваний Канадою
в процесі експлуатації розумів емігрантів, у 7 разів більше обсягів її
допомоги країнам, що розвиваються. У Британії вигоди від залучення
іноземних фахівців у три рази перевищують розміри її економічної
допомоги країнам Азії та Африки.

Аналіз ситуації в США показує, що приплив іммігрантів не сполучений із
загостренням конкуренції на ринку праці і ростом безробіття серед
корінного населення. Більш того, побічно через розширення попиту і прямо
через розвиток нового підприємництво він стимулює створення нових
робочих місць. Імміграція істотно не впливає на середній рівень
заробітної плати і диференціацію доходів. Лише в окремих випадках
посилення конкуренції усередині визначених професійно – кваліфікаційних
груп приводить до деякого зниження заробітної плати. Іммігранти звичайно
використовуються в рамках так званого вторинного сегмента ринку праці,
що характеризується тяжкими умовами праці, низьким рівнем оплати і
відсутністю можливостей для професійного зростання. Ці обставини
обмежують соціальну мобільність мігрантів, створюють основу для їхньої
сегрегації. У первинно секторі ринку праці знаходяться тільки мігранти,
що відносяться до науково – технічних працівників. Звичайно їхня
асиміляція відбувається досить м’яко в суспільстві країн – реципієнтів.
І тільки погіршення економічної обстановки звичайно приводить до
загострення протиріч між корінним і стороннім населенням.

Які ж мотиви економічних міграцій? Відомо, що міграція населення в
далекому минулому виступала у формах работоргівлі, кочівництва,
військових і колоніальних переселень. Проте з утворенням світової
системи господарства виникла необхідність у величезних переміщеннях
людей, позбавлених засобів виробництва та шукачів вільних робочих місць
за межами рідної країни. Міграція охопила всі континенти, весь світ і
набула воістину глобальний характер. На початок останнього десятиліття
XX століття в світі вже нараховувалося більше 45 млн.
трудящих-мігрантів. Небувала масштабність світової міграції трудових
ресурсів – найважливіша особливість сучасності. Цей процес формується
технологічним прогресом і розвитком комунікацій.

Якщо в 50-70-ті роки передова міграція йшла в основному з країн, що
розвиваються в індустріально розвинені, то з 80-х років йде і зустрічний
міграційний процес: переміщення іноземної робочої сили з більш
розвинених менш розвинені країни. Ілюстрацією до цього можуть бути
країни ОПЕК, нові індустріальні країни, у які слідом за міграцією
капіталів мігрувала і робоча сила з країн Західної Європи, США та
Японії.

Домінуючим мотивом трудової міграції залишається економічний. Він
переважає над усіма іншими мотивами – політичними, військовими,
релігійними, стихійними і т.д.

Міграції трудових ресурсів сприяють і сучасні технології виробництва,
засновані на принципах міжнародного поділу праці. Це насамперед
пов’язано з діяльністю транснаціональних компаній, що організують
виробництво в системі світового господарства. Процес такої міграції
чітко проглядається на прикладі процвітаючої в Азії тайванської “Ейсер”,
сьомий за величиною компанії в світі з виробництва персональних
комп’ютерів. Через брак робочої сили вона змушена ввозити філіппінських
робітників для складання комп’ютерів на її тайваньських фірмах і
робітників з Індонезії для роботи на її фабриці в Малайзії.
Внутрірегиональниє міграцію робочої сили в Азії інтенсифікують та
будівельні фірми, які створили величезну армію будівельників-мігрантів.
Тільки Таїланд експортував 400 тис. робітників для будівельних робіт в
інших країнах Азії. 20 тис. робітників з різних країн континенту будують
міст в Гонконзі. Таким чином сучасні технології виробництва в системі
міжнародного поділу праці формують міграцію робочої сили не тільки
міжрегіональну, але та внутрішньорегіональної.

Важлива особливість, що характеризує сучасний етап розвитку міграційних
процесів, полягає у значному збільшенні нелегальної міграції. Оскільки в
багатьох країнах уряди законодавчим шляхом регламентують приплив
іноземної робочої сили, остільки сильно зросла її нелегальне проникнення
через державні кордони. У США, наприклад, незаконно проживає близько 6,
а за деякими джерелами до 13 млн. робітників-іммігрантів, що проникають
через мексикансько-американський кордон, штат Флорида та інші місця.
Близько 90% іноземців, що в’їжджають в США нелегально, є мексиканцями.
Це пояснюється тим, що в 1965 р. закінчився термін угоди між США і
Мексикою, за яким значна частина мексиканського “щодо надмірного
населення” могла легально приїжджати до Сполучених Штатів для роботи в
сільському господарстві. Відмова уряду США, обумовлений вимогою
американських профспілок, продовжити цей договір привів до того, що
кількість мексиканців, які в’їжджають нелегально зросла до 700 тис. на
рік, тоді як ще в 1960 р. цей показник становив менше 28 тис. Близько 15
млн. “нелегалів “з Бангладеш щорічно проникає в Індію, погоджуючись там
виконувати різні роботи за найнижчу заробітну плату.

Міграція робочої сили поширилася не лише на великі країни, але і на
малі. Це можна простежити на прикладі Греції, в якій 300 – 350 тис.
працюють без дозволу влади. Більшість “нелегалів” на грецькому ринку
праці – жителі Албанії, Польщі, Філіппін і понтійські греки з колишнього
СРСР. Вони не претендують на добре оплачувані робочі місця на заводах,
фабриках, установах. Наявність великої кількості нелегальних робітників
обертається втратою для грецької скарбниці 100 млрд. драхм на рік у
вигляді несплачених податків. Близько 200 тис. іноземних громадян
проживає нелегально і в Білорусі.

Таким чином, нелегальність міграції робочої сили стала світовою
проблемою. Це відповідна реакція людей праці на законодавчі акти
багатьох держав, за допомогою яких регламентується приплив іноземної
робочої сили. Інша причина, яка живить цю проблему, полягає в тому, що
працівники, які в’їхали нелегально (або що залишилися в країні
нелегально після закінчення офіційного терміну), представляють для
підприємців найдешевшу і безправну робочу силу.

У міжнародній міграції відбуваються якісні зміни, зумовлені
науково-технічною революцією, суть яких полягає в значному збільшенні
серед мігруючих частки кваліфікованих фахівців. Закони про міграцію, які
прийняті майже всіма країнами світу, на перше місце ставлять
кваліфікацію приїжджого робочого з-за кордону. “Імміграція – це не
тільки зв’язок з минулим Америки, це також і міст у майбутнє Америки, –
заявив президент Д. Буш на урочистій церемонії підписання закон 27
листопада 1990 р. – Цей закон передбачає життєво важливе збільшення прав
на в’їзд на основі кваліфікації – поповнення рядів наших вчених,
інженерів і просвітителів новими талантами і новими ідеями “. В’їзд до
Японії некваліфікованих робітників заборонений.

Відмінною рисою сучасної міграції робочої сили є її зростаюча
сезонність. Це пов’язано з широким використанням імпортованої робочої
сили в лісовому та сільському господарстві, на збиранні врожаю,
заготівлі кормів для худоби і т.д. Мільйони мексиканців, наприклад,
щорічно працюють у США на збиранні врожаю. Сезонність міграційних
процесів вже торкнулася білорусів, які працюють на полях Польщі.

Країни, що мали в минулому статус метрополії, орієнтуються на імпорт
робочої сили зі своїх колишніх колоній і залежних країн. Це добре видно
на прикладі Нідерландів, Франції та Англії. В останній чисельність
іммігрантів наближається до 2,5 млн., складаючи приблизно 4,5%
населення. Найчисленніші групи серед них-індійці (760 тис. осіб),
пакистанці, бенгальці (505 тис. осіб), а також вихідці з Вест-Індії (534
тис. осіб).

Якщо в країни традиційної міграції (США, Канада, Австралія і ПАР) в XIX
і в першій половині XX ст. в’їжджали виключно європейці, то в 80-90
роках вони становлять незначну частину. Переважають в імміграційних
потоках в ці країни вихідці з Азії, Латинської Америки, Африки та
Карибського басейну. У США, наприклад, у 1992 р. прибуло іммігрантів з
Європи, включаючи колишній Радянський Союз, тільки 6%, а решта – вихідці
з країн “третього світу”; це пояснюється зростаючим рівнем освіти в
країнах, що розвиваються і зростанням кваліфікації їх працівників.

Однією з характерних особливостей сучасного етапу міжнародних міграцій
стало все більш активне втручання державного апарату у відносини між
капіталом і працею, зокрема, іноземної робочої силою. Воно втручається у
міжнародні угоди ринку робочої сили, дає дозвіл на в’їзд і стежить за
термінами виїзду іммігрантів. Воно займається вербуванням і створенням
сприятливих умов для експлуатації іноземних робітників.

Напрямки міжнародної міграції

На закінчення, грунтуючись на викладеному фактичному матеріалі, зробимо
висновок про основні напрямки зовнішній міграцій у сучасному світі.

У силу економічних причин основні потоки мігрантів завжди направлялися з
країн з низькими особистими доходами в країни з більш високими доходами.

Можна виділити такі країни та регіони, які є точками тяжіння мігрантів з
інших країн: США, Канада і Австралія.

Будучи найбільш економічно розвиненою країною, США є основним напрямком
міграції як низькокваліфікованої, так і висококваліфікованої робочої
сили. Щороку туди приїжджає більше іммігрантів. Чим в усі інші країни,
разом узяті. Основні потоки низькокваліфікованої робочої сили
направляються в США з прилеглих латиноамериканських країн – Мексики,
країн Карибського басейну. Висококваліфіковані працівники іммігрують у
США практично з усіх країн світу, включаючи Західну Європу, Латинську
Америку, Росію, Індію і т.д. Приплив іммігрантів в США і Канаду до
середини 90-х років оцінюється в 900 тис. осіб на рік. У США легально
іммігрують 740 тис чоловік на рік і емігрують 160 тис чоловік. Чистий
імміграція (міграційне сальдо) складає 580 тис осіб.

Найбільш розвинені західноєвропейські країни, і перш за все країни, що
входять до Європейського союзу, притягають робочу силу з менш розвинених
західноєвропейських країн (Португалії, Мальти, Іспанії), арабських країн
Північної Африки і Близького Сходу, країн Африки на південь від Сахари,
східноєвропейських країн і республік колишнього СРСР. Міграції
працівників з африканських країн – колишніх колоній західноєвропейських
держав сприяють спільність мови, що історично склалися традиційні
торговельні та інші зв’язки. Притоки іммігрантів в Західну Європу в
середині 90-х років оцінювалися на рівні 180 тис. осіб на рік. Більш
того, в рамках західноєвропейської інтеграції створений і розвивається
загальний ринок робочої сили, що передбачає свободу переміщення
працівників між країнами Європейського союзу й уніфікацію трудового
законодавства.

Нафтовидобувні країни цього регіону залучають дешеву робочу силу на
важкі низькооплачувані роботи. Робітники приїжджають в основному із
сусідніх арабських країн, а також з Індії. Пакистану, Бангладеш, Кореї,
Філіппін. Більше половини робочої сили Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару,
Бахрейну, Кувейту і Омана складають іноземні робітники.

Новий феномен 90-х – інтенсифікація трудової міграції серед самих країн,
що розвиваються. Зазвичай потоки працівників направляються в ті країни,
які швидше просуваються по шляху економічних реформ. Так, в Латинській
Америці сезонні робітники і робітники на складальні підприємства
направляються в Аргентину і Мексику. У Африці на південь від Сахари на
Берег Слонової Кістки, Нігерію і ПАР припадає більше половини притоки
всіх іммігрантів. У результаті війни в Перській затоці в 1991 році
близько 1 млн єгиптян залишило Ірак, 800 тис єменців виїхали з
Саудівської Аравії і близько 500 тис робочих залишили Кувейт, куди на їх
місце прибули робітники з Індії і Єгипту.

У зв’язку з бурхливим розвитком держав Південно-Східної Азії туди також
значно збільшився приплив іммігрантів, які наймаються на тимчасові
роботи. Особливо це помітно у випадку Південної Кореї і Малайзії.

Підводячи підсумок, можна сказати, що практично всі країни, в які
іммігрує більше 25 тис. осіб на рік, – високорозвинені держави з ВНП
більше 6900 дол на душу населення. Джерелами ж еміграції є країни, що
розвиваються, головні з яких – Мексика і країни Азії.

Список літератури

1. Тарлецкий Л. Міжнародна міграція та соціально-економічний розвиток.
МЕ і МО, 1998 № 7 – с.140-145

2. Вишневський О. Пострадянське демографічне простір: Східна Європа або
інтегративна частина Європи. МЕ і МО, 1998 № 5 – с.122-127

3. Осколкова О. Старіння населення в країнах ЄС. МЕ і МО, 1999, № 10 –
с.74-83

4. Слука Н.А. Урбаністична панорама світу на порозі XXI століття. Вісник
Московського Університету, 2000, № 2 – с. 7-12

5. Сучасна демографія. Під ред. Кваша А.Я. і Іонцева В.А. М.:
Видавництво Московського Університету, 1995 – 270 с.

6. Цапенко І. Соціально-політичні наслідки міжнародної міграції
населення. МЕ і МО, 1999, № 3 – с.52-63

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019