.

Лісостепова зона України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 11081
Скачать документ

Реферат на тему:

Лісостепова зона України

Лісостепова зона простягається від Передкарпаття до західних відрогів
Середньоросійської височини майже на 1 100 км. Вона займає 34 %
території України. Південна межа її проходить на північ від Великої
Михайлівки, Ширя євого, через Первомайськ, поблизу Новоукраїнки,
Кіровограда, Олександрії, вздовж р. Ворскла до Кобеляків, через
Красно-град, Балаклею, вздовж р. Оскіл до кордону з Росією.

У лісостеповій зоні перемежовуються лісові ландшафти на опідзолених
ґрунтах з лучно-степовими на типових чорноземах.

Різноманітність ландшафтів залежить від контрастів рельєфу, складу
покривних порід, історії розвитку території. Тут знаходяться Волинська,
Подільська та Придніпровська височини, Придніпровська низовина, західні
відроги Середньоросійської височини. Всі вони дуже розчленовані.

За рік зона дістає понад 4 190 МДж/м” сонячної радіації, а річний
радіаційний баланс становить 1 800—1 850 МДж/м2. Середні температури
липня на північному заході становлять +18 °С, на півдні +22 °С; січня
-5…-8 °С, найнижчі температури зареєстровано на сході -36 °С.

Найбільше опадів (65—75 %) буває влітку. Коефіцієнт зволоження
(відношення суми опадів до випаровуваності) змінюється від 2,8 (Львів),
2,0 (Хмельницький) до 1,4—1.2 на півдні. Співвідношення тепла і вологи в
лісостеповій зоні сприятливе для вирощування різноманітних
сільськогосподарських культур.

Лісостепову зону перетинають річки басейнів Дніпра, Сівер ського Дінця,
Південного і Західного Бугу, Дністра. Весняний стік річок досягає 42—60
% річного. Переважають снігове та дощове живлення, частка підземних вод
незначна (до 10 %).

Поширеними ґрунтами в Лісостепу є мало- і середньогумусні типові
чорноземи, опідзолені чорноземи і темно-сірі ґрунти, сірі та ясно-сірі
лісові ґрунти. На терасах Дніпра трапляються солонцюваті ґрунти, солонці
та солончаки, в річкових долинах — лучні, дернові та болотні ґрунти.

Чорноземи сформувались на вододільних поверхнях центральної і південної
частин Придніпровської височини, на лівобережній терасовій низовинній
рівнині. В умовах оптимального співвідношення тепла і вологи в
Лісостепу сформувались різні типи ландшафтів: 1) широколисто-лісові з
сірими і темно-сірими лісовими ґрунтами; 2) лісостепові з опідзоленими
чорноземами; 3) лукостепові з типовими чорноземами, лучно-чорноземними
ґрунтами, суцільно перетвореними в сільськогосподарські угіддя. Для
річкових долин, улоговин характерні мішано-лісові та болотні ландшафти,
площі яких порівняно невеликі. У Лісостепу ландшафти сформувались на
лесових породах, що легко розмиваються дощовими та сніговими водами.

Оскільки одним з основних несприятливих для господарства природних
процесів у Лісостепу є ерозія, для збереження продуктивності
сільськогосподарських ландшафтів необхідне регулювання поверхневого
стоку, запровадження протиерозійних лісомеліоративних заходів, особливої
агротехніки. У лісостеповій зоні зосереджено багато об’єктів і територій
природно-заповідного фонду, зокрема Канівський заповідник.

За особливостями поширення ландшафтів лісостепова зона України
поділяється на чотири провінції: Західноукраїнську,
Дністровсько-дніпровську, Лівобережно-дніпровську, Серед ньоросійську.

Західноукраїнська лісостепова провінція займає західну частину
лісостепової зони. Охоплює Волинську, значну частину Подільської
височини, Мале Полісся, частину Роз точчя, Опілля і Хотинську височину.

Мале Полісся — територія, що розташована між Волинською і Подільською
височинами; Розточчя — горбисте пасмо на кордоні нашої країни з Польщею;
Опілля — територія західної частини Подільської височини (опіллями з
часів Київської Русі називають безлісі або малолісисті території з
родючими ґрунтами в межах лісової зони). Західноукраїнська лісостепова
провінція розташована в Тернопільській, Львівській, Волинській,
Рівненській областях. Вона простягається від Передкарпаття і західних
кордонів України на схід, де на поверхню виходять кристалічні породи
Українського щита. Вона є найбільш підвищеною провінцією лісостепової
зони.

?

еред провінцій лісостепової зони Захід неукраїнська є найбільш
зволоженою. В середньому за рік тут буває 600—620 мм опадів. Середня
температура січня -4,5 °С, літо помірно тепле, вегетаційний період
триває 200— 212 днів. У минулому великі площі займали широколисто-лісові
ландшафти. За особливостями поширення сучасних ландшафтів
Західноукраїнська провінція поділяється на такі фізико-географічні
області: Волинську височинну. Мале Полісся, Ростоцько Опільську
горбогірну, Західноподільську височинну, Середньо , подільську
височинну, Прут-Дністровську височинну.

На схід від Західноукраїнської знаходиться Дністровсь ко-Дніпровська
лісостепова провінція. Вона займає центральну частину лісостепової зони
в межах Подільської і Придніпровської височин, що приурочені до
Українського щита. Розташована в межах Київської, Житомирської,
Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Хмельницької і Одеської
областей. Висота поверхні в середньому становить 200—300 м. Клімат
помірно континентальний. За рік у середньому випадає від~400 до 550 мм
опадів. У ґрунтовому покриві переважають сірі лісові грунти, поширені
також темно-сірі опідволені і чорноземні опід-золені. Переважаючим типом
природної рослинності є широколисті дубові ліси з домішками граба,
клена, липи та ін.

За поширенням сучасних ландшафтів Дністровсько-дніпровська лісостепова
провінція поділяється на такі фізико-географічні області:
Північнопридніпровську, Київську підвищену,
Придністровськосхідноподільську,
Середньобузьку,Центральнопридніпровську,Південноподільську височинну,
Південнопридніпровську височинну. (Знайдіть їх на схемі
фізико-географічного районування.)

Західною межею Лівобережно-Дніпровсьної лісостепової провінції є р.
Дніпро, а східною — відроги Середньоросійської височини. Територія
провінції розташована в межах Дніпровсько-донецької западини, виповненої
потужною товщею осадових порід. Поверхня рівнинна, з абсолютними
відмітками від 120 до 140—150 м. У рельєфі виділяються Придніпровська
низовина і Полтавська рівнина. Порівняно з лісостеповим Правобережжям
кліматичні умови Лівобережно дніпровської провінції є більш
континентальними. Річні суми опадів змінюються від 550 на півночі до 430
мм на півдні провінції. Поширені чорноземні та лучно-чорноземні ґрунти.

Північнодніпровська і Південнодніпровська. області займають терасову
низовинну рівнину сходу провінції, де перева жають лучно-степові
ландшафти. Тут поширені також терасові опільські, борові і заплавні
місцевості.

Середньоросійська лісостепова провінція займає крайню східну частину
лісостепової зони України, охоплюючи відроги Середньоросійської
височини. Поверхня провінції горбиста і дуже розчленована, з висотами
180—185 м. У долинах річок відслонюються крейдяні породи. Кліматичні
умови суворіші, ніж в інших лісостепових провінціях. Середні температури
січня -5….-8 °С, липня +19… +20 °С. Середні річні суми опадів
450—500 мм. Поширені сірі лісові ґрунти, чорноземи опідзолені.
Переважають дубові та липово-дубові насадження. Основні напрями
природокористування — сільськогосподарський, гірничодобувний та
рекреаційний.

У межах Середньоросійської провінції виділяють дві фізико-географічні
області: Сумську і Харківську схилово-висо чинні. У них .переважають
пологово-хвилясті розчленовані лісостепові межиріччя і схили з
чорноземами типовими ма логумусними на півночі і середньогумусними на
півдні, масивами дубових і дубово-липових лісів, різноманітними проявами
ерозії.

Лісостепова зона — регіон інтенсивного сільськогосподарського і
промислового виробництва, великих територіально виробничих комплексів,
переважно літніх видів оздоровчої і пізнавальної рекреації.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019