.

Кліматоутворюючі чинники, кліматичні пояси та умови України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4594
Скачать документ

Реферат з фізичної географії на тему:

“Кліматоутворюючі чинники, кліматичні пояси та умови України”

Клімат. Кліматотворні чинники.

Кліматичні пояси та області Землі, закономірності розміщення

Клімат — це багаторічний режим погоди, властивий певній місцевості.
Клімат формується під впливом трьох найважливіших чинників:

— надходження на Землю сонячної радіації, кількість якої визначається
кутом падіння сонячних променів, що залежить від широти місця;

— атмосферної циркуляції — закономірного переміщення повітряних мас, в
процесі якого здійснюється перенос тепла і вологи;

— характеру підступаючої земної поверхні — рельєфу.

Клімат закономірно змінюється в широтному напрямі — від екватора до
полюсів.

На Землі виділяються 13 кліматичних поясів. Головна ознака поясу —
переважання тих чи інших типів повітряних мас.

Основних поясів сім:

— екваторіальний (панують екваторіальні повітряні маси (ПМ) —

жаркі і вологі);

— два тропічних (тропічні ЇІМ — жаркі і сухі);

— два помірних (помірні ПМ — помірно теплі і помірно вологі);

— арктичний (арктичні ПМ — холодні і сухі);

— антарктичний (антарктичні ЇІМ — дуже холодні і сухі).

Оскільки по сезонах пояси тисків і повітряних мас переміщаються слідом
за Сонцем то на північ (з березня по вересень), то на південь (з вересня
по березень) від екватора, на Землі виникли перехідні кліматичні пояси,
їх шість:

— два субекваторіальних (влітку панують екваторіальні ПМ, взимку —
тропічні);

— два субтропічних (влітку — тропічні ПМ, взимку — помірні);

— субарктичний (влітку — помірні ПМ, взимку — арктичні);

— субантарктичний (влітку — помірні ПМ, взимку — антарктичні).

Всередині кліматичних поясів виділяються кліматичні області – території
з певним типом клімату.

Тип клімату — це стійка сукупність кліматичних показників, характерних
для певного періоду часу і певної території.

Екваторіальний, арктичний і антарктичний кліматичні пояси мають лише по
одному типу клімату, оскільки повітряні маси там весь рік не змінюють
своїх властивостей і однакові як над суходолом, так і над океаном. Для
субекваторіального поясу також характерний один тип клімату — влітку
жаркий і вологий, взимку — жаркий і сухий.

В тропічному поясі чітко виражено два типи клімату. У внутрішніх районах
материків і на західному узбережжі формується тропічний пустельний тип
клімату. На східних узбережжях материків формується тропічний вологий
тип клімату.

У субтропічному поясі формуються три типи клімату: біля західного
узбережжя — субтропічний середземноморський (із теплою вологою зимою і
сухим жарким літом), у центрі материка — субтропічний континентальний
(через віддаленість від океанів весь рік мало опадів), на східному
узбережжі — субтропічний вологий (із вологою зимою і вологішим від зими
літом).

У помірному поясі, де панують західні вітри, у західних берегів
формується помірний морський тип клімату (із рівномірним зволоженням
протягом усього року). Далі на схід виділяються помірно континентальний,
континентальний і різко континентальний типи клімату. На східному
узбережжі, де панують мусони, формується помірний мусонний тип клімату
(із сухою холодною зимою і вологим теплим літом).

У субарктичному і субантарктичному поясах виділяють морський і
континентальний типи клімату.

Залежність клімату від географічної широти,

підстилаючої поверхні, циркуляції атмосфери

Клімат залежить від географічної широти, тому що вона визначає кут
падіння сонячних променів, а значить — приплив на Землю сонячної
радіації. Цей чинник став причиною появи на планеті п’ятьох теплових
поясів — жаркого, двох помірних і двох холодних.

Циркуляція атмосфери — не менш важливий чинник, який утворює клімат,
оскільки повітряні маси, що переміщуються (теплі або холодні, сухі або
вологі), спроможні сформувати усередині теплового поясу різноманітні
режими погоди (тобто клімати). На глобальному рівні загальна .циркуляція
атмосфери призводить до утворення поясів високого (у тропічних широтах і
полярних областях) і низького (в екваторіальній смузі й помірних
широтах) тиску.

Кліматичні пояси Землі (екваторіальний, субекваторіальні, тропічні і т.
д.) — приклад спільної дії двох факторів — надходження сонячної радіації
і планетарної атмосферної циркуляції.

Як приклад циркуляції повітряних мас, що призводять до формування
клімату на регіональному рівні, можна назвати мусони — вітри, що
змінюють свій напрямок два рази на рік. Літній мусон, дме з океану на
сушу, а зимовий — навпаки.

Підстилаюча поверхня — це своєрідний фон, на якому відбувається
перерозподіл тепла і вологи, це важливий кліматотвірний чинник. Так,
висота місцевості над рівнем моря впливає і на кількість опадів (у горах
їх випадає більше, ніж на прилягаючих рівнинах), і на температуру
повітря (чим вище, тим холодніше), У результаті в горах формується
висотна кліматична поясність.

Гори можуть перешкоджати проникненню холодних повітряних мас (наприклад,
Кримські гори захищають Південний берег Криму від холодного повітря
північних широт. Гімалаї — приклад гір, що перешкоджають проникненню
вологих повітряних мас усередину материка.

На клімат впливають і прибережні течії. Так, холодна Бенгельська течія
біля берегів Африки стала причиною утворення тропічної пустелі Наміб. У
залежності від характеру підстилаючої поверхні (океан або суша)
формуються морські і континентальні типи клімату.

Кліматичні умови

Кліматичні умови грають важливу роль в житті людей. На формування
клімату впливають кліматообразуючи чинники: кількість сонячної радіації,
рух повітряних мас, характер підстилаючої поверхні. Вплив кожного
чинника неоднаковий за різного часу року і в різних районах території
України.

Сонячна радіація – головний чинник кліматообразування.

Сонячна радіація – це сонячне випромінювання. Рівень сонячної радіації
вимірюється на 1 м2земної поверхні в одиницю часу (МДж/м2). Її розподіл
залежить від широти місцевості, якій обумовлений ріг падіння сонячного
проміння, і тривалості дня, що у свою чергу впливає на тривалість і
інтенсивність сонячного сяйва, показники сумарної сонячної радіації і
середню температуру повітря за рік.

20% сонячної радіації, що поступає на Землю, відображається атмосферою.
Інша її частина досягає земної поверхні – це пряма сонячна радіація.
Частина радіації поглинається і розсівається краплями води, криги,
частинками пилу, хмарами. Така радіація називається розсіяною. Пряма і
розсіяна складають сумарну. Частина радіації відображається від поверхні
Землі – це відображена радіація. На півночі України 4/5 сонячній
радіації йде на випаровування води, а 1/5 – безпосередньо на нагрівання
повітря. На півдні країни витрати сонячного тепла розподіляються
рівномірно на випаровування і нагрівання повітря. Інша частина, яка
нагріває поверхню, – поглинена радіація. Одним з важливих показників
сонячної радіації є радіаційний баланс. Це різниця між сумарною
радіацією і відображеною. В Україні радіаційний баланс позитивний.

Рухи повітряних мас. Повітряна маса – великий об’єм повітря в
тропосфері, що володіє характерними властивостями (температурою,
вогкістю, прозорістю). Утворення різних типів повітряних мас
відбувається в результаті нерівномірного нагрівання земної поверхні. Вся
система руху повітря називається атмосферною циркуляцією. На формування
клімату України роблять вплив помірні, арктичні і тропічні повітряні
маси. Пануючими повітряними масами в Україні є помірні континентальні
повітряні маси, вони і формують на значній території країни помірно
континентальний тип клімату. Лише на Південному березі Криму сформований
субтропічні тип клімату. Між повітряними масами розташовуються перехідні
області шириною в декілька десятків кілометрів. Ці області називаються
атмосферними фронтами. Атмосферні фронти знаходяться в постійному русі.
При цьому відбувається зміна погоди, зміна повітряних мас. Фронти
діляться на теплі і холодні.

Теплий фронт утворюється, коли тепле повітря наступає на холодний і
відтісняє його. Холодний фронт утворюється, коли холодне повітря
переміщається у бік теплого і відтісняє його.

Теплий фронт приносить потеплення, осідання. Холодний фронт приносить
похолодання і прояснення. З атмосферними фронтами пов’язаний розвиток
циклонів і антициклонів.

В Україні влітку і взимку переважає широтний (захід – схід) рух повітря,
а навесні і восени – меридіональне (північ – південь) рух повітря.

Підстилаюча земна поверхня впливає на розподіл сонячної радіації, рух
повітряних мас. Рівнинний рельєф більшої частини України обумовлює
збільшення показників сонячної радіації і середньої температури з
півночі на південь; не перешкоджає проникненню повітряних мас з різних
сторін. Карпатські і Кримські гори перешкоджають проникненню холодних
повітряних мас. В горах збільшується кількість опадів і знижується
температура повітря.

На клімат України великий вплив надають повітряні маси з північної
частини Атлантичного океану, у меншій мірі – збоку Північного
Льодовитого океану. На мікроклімат території роблять вплив річкова сіть,
грунтово-рослинний покрив, забудова і т. д.

Основні кліматичні показники

Україна майже вся розташована в межах помірно континентального пояса.
Тільки для Південного берега Криму характерний субтропічні
середземноморський клімат. Клімат, що сформувався, в Україні є
результатом взаємодії трьох кліматообразуючих чинників. Основними
показниками клімату є: температура повітря, атмосферний тиск, атмосферні
осідання, напрям і сила вітру.

Температура повітря. Середні температури повітря в межах України
збільшуються від +6?С на півночі до +13?С на півдні. Абсолютний максимум
температур в Україні (+41?С) зареєстрований в Одеській області, а
мінімум (-42?С) в р. Луганську. Найнижчі температури в Україні
спостерігаються в січні-лютому  і змінюються з півночі на південь і з
північного заходу на південний схід. Середні січневі температури на
сході України і в горах складають -7?.. .-8?С. В Криму (рівнинна
частина) січневі температури 0?С, а на Південному березі Криму +3?..
.+4?С. Середні температури липня в північній частині складають
+17?…+19?С, а на півдні України +22? …+23?С. Коли до України
приходить жарке повітря з південного заходу, температура підвищується до
+34?.. .+36?С. В Криму літня температура підіймається до+40?…+41?С.

Атмосферні осідання. Їхня кількість зменшується із заходу на південь,
від 600 – 700 мм до 300 мм. Щонайбільша кількість опадів випадає в
горах: в Карпатах 1600 мм і більш, в Кримських горах до 1200 мм. Для
рівнинної частини країни і Карпат характерний літній максимум опадів,
для Кримських гір – зимний максимум. Важливим показником, що
характеризує умови збільшення рослинності, є коефіцієнт зволоження. Він
визначається як відношення кількості опадів за рік до випаровуваності –
кількості вологи, яка може випаруватися. Чим більше територія одержує
опадів, тим більше випаровувань. Якщо коефіцієнт зволоження більше 1, то
територія вважається надмірно зволоженою. В Україні надмірне зволоження
характерний для Карпат, західної і північної частин. На крайньому півдні
коефіцієнт зволоження 0,3 (недостатнє).

Вітровий режим

Протягом року змінюється вітровий режим. Зміни відбуваються у напрямі і
швидкості вітру. Ці зміни залежать від центрів атмосферного тиску. Через
Україну проходить смуга високого тиску. На північ від цієї смуги
переважають вітри західного напряму, на південь – східного. Середня
швидкість вітру в Україні складає 4 м/сек.

Сезонні особливості клімату України

В Україні виділяють чотири кліматичні сезони.

Зима – кліматичний сезон з середньодобовою температурою повітря нижче
0?С. Зима триває  від 140 днів на північному сході до 60 днів на півдні
і південному заході. Зима помірно м’яка на заході;

на півдні – м’яка; на сході і північному сході – прохолодна.

Весна – сезон з середньодобовою температурою від 0? до +15?С.
Продовжуються 100 днів в Карпатах, до 50 днів на сході. Для весни
характерна нестійка погода.

Літо – сезон з середньою температурою повітря більш +15?С. Продовжується
від 140 днів на побережжі морів – до 95-100 днів на півночі і заході
України, де воно прохолодніше. На початок року на рівнинній частині
України і в Карпатах доводиться максимум річних опадів, друга половина
року жарка і суха.

Осінь – сезон з середньою температурою повітря від +15? до 0?С. Погода,
як і навесні, нестійка. Осінь продовжується від 65 днів на сході до 100
днів в Карпатах і на Південному березі Криму.

Кліматичні ресурси – це оцінка елементів клімату для різних галузей
господарства.

Найважливішою є оцінка агрокліматичних ресурсів. Показником цих ресурсів
є тривалість вегетаційного періоду. Його тривалість збільшується від 190
днів на північному сході до 290 днів на Південному березі Криму.
Кліматом визначається тривалість опалювального сезону. Енергетичні
ресурси клімату використовуються на сонячній електростанції, а енергія
вітру – на вітрових електростанціях (Крим). В районах, де клімат робить
благосприятливий вплив на здоров’ї людей, створюються зони відпочинку і
санаторно-курортні райони (Південний берег Криму, Карпати, Закарпаття).

В цілому клімат України сприятливий для розвитку сільського
господарства, життя і відпочинку населення.

Оцінка кліматичних особливостей території і прогнозування погоди дуже
важлива для життя людей. Прогнозуванням займається Національна
гідрометеорологічна служба. В неї входять метеорологічні станції, бюро
погоди, які проводять спостереження за станом погоди, складають
синоптичні карти, на підставі яких складається прогноз погоди на певний
період.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020