.

Географічна наука в античному світі

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2501
Скачать документ

П?н

В??

1. П????и ????ня ?????? ??и

2. Р??т? ?????? ??и

А) Г??я

Б) Р??? і??ія

В???и

С??к ?????

В??

Для ??і?????? ?т?ю і ???????х ??? ???ня ????ї ????я ? ????ня ??????
????у, ?????я ?????о ????у. Ф????ся ?іт?і???ня лю?? в ???? ??о ??я
????ня. П???і ?????і уя??ня ?? ????? ? ??й ??. У їх о??і ?оя? ?ня?я
«??я» ?о ??? (з ????о – ??е, ?ля?а ??і), ?????і ????ї і ????ї, ? ??? у
лю?? уя??ня ?о ??? і ??? ??я, ??? і ??? ?лю??я, ??????х і ???х ???в.

У ??????к?у ??і??? ???ою ????ю ???ою ???? ?? ????ня лю?? ? ?? з ???ою,
?е і з лю?? і ??м ??ю. В ??у ???у лю?? ???ює ??і?ь і ???і?ь о?? в ????
?????о ??. Мі????а ?і???ь ???? з ?і?я лю?ни ? ????ю ???ів ???рю?? ?т
??і?я ???? ? ?????? ?л, ??рюю? ???і, ??и. Т? ?????ся ????ий (?????) ??р
?і?, я?й ??????? ????і?ь ??я. Мі?е ???о ???ю ??? ?і???, ??є?? (??????о),
я?? ???і ???? ?? ??у «х??», ??о ???р.

Г???ія, як і ?і і?і ??и ??????о ?і?, ?????я ???? ????і ????ї. Фі???
??ля??? ?р як ?и??у є?і?ь, а ?ю ?я???ь лю?й як ?? з ?оя?в ??й. Лю??
?’є????я з ???ою, ?лю??ся в ?ї. В ?й ? ?с в ?????ій ??і ????ся ??а ?о
?????ю ???и, ???я їй лю??? ?с. Г???і?і і?ї ?? ?в’я?? з є??ю ????єю, ?
??ає ???і??й ???р ? ????ю ????о ???. Р?і???? ??ям в ???? ????ї ?в ????.
Поя??ня ?? ????о-?????у, а ??м ???і????у ???. Б????я ?? ? ??????? ????і
????. В ?й ? ?с, ?? ????? ?я? ??ля?і і?ї (?о к?я?і?ь З?? і її ??и,
???і?ь лю?? ?д ???и), ? ??? ??і? «????» ?ях ???? ????ї. В?? і ?і???й ??д
????? ?????ь і ???? ??????ї – ???????.

Н????х ???в ?ся?и ??? ??и, я? ??? ???м ??????я ????и ? ?? ?????и ???, ?е
і їх і????и ???? (??ля?), ? і ??о?? ????и ????у ??ню в Д??ій Г??ї. В ?й
? ?с в Є??і, М????ії, І?ії, К??, Ц????ій і Пі???й А??? ?и ???й ???? ??о
? ???я.

1. П????и ????ня ?????? ??и

Г???ія ???а в ??о?й ????і у ?’я?у з ????ою ?я???ю лю?й – ?лю??ям,
?????м, ???м ?????м, ??і??? ??????м. К?г ????х ??ь ??і?? лю?? ????ся
????? ?? ?я???і і ??????м ????м ???ням. Із ??????ям ??о ?’я?? і ?і?я
?іє????я в ????. Г??а ??????і?ь і ??? ??ня ???х ??ів ?є????я з ?????істю
???ня. З??и ??іння ?я?ю?? ??? ????х ???ів і я?? (???, ?????, ??? і ін.),
? ???о ?? ????я в ?і??і (уя??ня ?о ??в і ??) і ??ї (?????, ?к???і,
?????). Уя??ня ??і?? лю?? ?о ????ня ??й ???? ?? ?????? і ?????ся в ??й
??і з ????я в ????я. В?о ???? ??и ??в, ??о ???? ??і?й ?о ??в і ?????х
??їв, ?о ????ня ??.

П?? ??? ??????? ???и з’я??ся в IV ?ся???і ? н.е. у ??????х ???в М?? А?ї,
Є??у, Пі?і?? І?ії і К?аю. Їх ??? ??я? ????я ??? ???х ??к (??? ????ня і
??? ?я?в) і ???і ???? ??? – ?? і ???і. Б?и ???? ??і ???? ????и, ? ??? ?
??х ?ів. У ??р???? ??і ???е ??е ???и ????. Т?, в ??р??й ?і?ій ??і ?о
Гі???? (III ?с. ? н.е.) р????є?ся ?о ???ря?я ??я, я?й ?р? ???і і ??
???ся ? ???.

О??? ???? ?і?ню??ся з ??ю ??і?і і ??ю?ння ??х ???. В? ? 2000 р. ? н.е.
???і ????и ? о. К?т ????? ???у ???у і ???и ? К????х ???ів, С???у і І?ії.
На ??у Г???а ????і ? д???ням ???а Н?о (610-594г. ? н.е.) ???и ???ня ???а
А??и, ? ???ж???я ?и ??. К???ня?н Г??н ??? ??? ???? ???в А??и. І?і??і
????? ? ? ???к II ?с. ? н.е. ???и ? ???в А??ї, ??а Е??ту і ?і?? А??и,
???ую?? ????и ??а?. В??у ?? ??? ? ??д, ?і?у – ? ?ід. У і?і??? ?і?? ???
«Р?ая?» і «М?????» ?є?ся уя??ня ?о ?????і ???ня ???в І?ії. У ??ій з ?х
?????я ?ис ?ією ???ю ?? ??? З??. У «М?????» ?????? ???і ??, ???, ??и;
п??дя?ся ????і ?о ??? і?і??і ???и і ???а. У К?? ?е в I ?с. ? н.е. і???и
??і??і ?????і ?????я, в я?х ????я ???і ??и ????ї ???и (????д, ??а
«Ю??»). Г???і?і ??????я ???ів ????ися з ????ям «????о ?я?».

С?а ??ня ??а, ? ??у Л.Б???, ??? з 3800 р. ? н.е. На ??я?й ?б??і ?? ?????
??і?а ??? Д?рі?я з ??ою (Е??т) і ??а ????и ??ю??. Ще в III ?с. ? н.е.
???і ???? ?? ?о ????я ?і?, ??п і ?й. У В???і ?? ??ля?а ????ія, ? ?я?ює
?ю ???? ?і?л ? ?? лю?й.

Р??????а ???? ?ся?а ??о ?з?і? в Д??ій Г??ї і Р?і, ?????ши ?е ??е ??х
?????ів – ???ів, є??ян (????ю, ?ня?? ????), ???-???нян (????і?і ??ня,
???я ??, ????я), ????ів (???т). Р???у ??н С??????’я ??яв ?????? ???,
???а ????і?і?ь ????х ???ф?в, ? ??и ??? ?? в ??і??? ?зв?? ??о ??.

2. Р???к ?????? ??и

Г??я. Під ?с ??ї??о ??у ???? Д???ї Г??ї ???м ???? ??и з’я??я Мі?т (і?і?а
???я в М?ій А?ї), ? ???а ??а ???і??ф?? ??а. П?????и ?єї ??и ????ся ?я??и
??? В??і? ????? ????и, ??дя? з ???? ???и ??, є??? ??????о ???у: ???я ?ля
А????а, ?? ?ля Ф?е?, «????» ?о ?????й ???ї ?ля А?????а, ??ю ?ля Г????.
П?? ????ня ????х явищ ?ля і?ій??х ???і??фів ?? ??ля??.

Р???к ?????ня і ??і?і ??ів ? ?я? ??? ?????? ??ів. Їх ???? ????и і
??є???. П?? ????и ??? і ?? ????? ???? ??й. Д?? – ?ля?и ?? і ?? ????ою
??ою ??????х ??ів. А??ів ??х ??ів ???? ?????и. Ві??м ????? ?в Г??? з
Мі?? (546-480 г ? н.е.), я?й ????? ???и і ??є?? і ??в ?? ?іх ???х ??н.

П?? ??у О???и ??в А?????. V ??і?я ? н.е. – ???т ???? к???и. О??? ?’я?и
??ів з С??єю, Б???м С??м, Є??? ??я? ????ю і ??п??ню ???і?? ?????
???о-??????? ????у. В??, ??? ????ю?, ???? ??я ?? ??? ???. У ??й «І??ії в
?в’я? ???» Г??? (485-425 ? н.е.) ?є ??? ?? ??, ???? ???. У IV ??і ??я?ся
????і ?о ????ю С??ї (?ч?х І?? і Т???, ?і??, ??є?, К?пі???у ?? і ??? ??і
А??). О?с Лі?ї ?????я ? д???ою ?????я. Він ??ляє ??? ???і ??и: п????а
???? ??, ?? «??х ?і??, «??? ??? (?? ???ь) і ???? ???? ??. П?? Г??? ?
???в і ?????? ?я??ь. С?? у ??о ???яє?ся ? ???ь ??? під ???м ???в і ??.
Ві?и ?у? з ???? ??н, а в А?ї ??і?, ???? ?? ??? ? С?ця.

Е??с К???? (?. 480-355 ? н.е.) ?ґ???? і?ю ?о ?і???і ?я?, ???? в ??? їх
????ня ??л ???я ?ня?? ?о??в ? ??у ???ню у ?? ??т?ня ??? (?і?и з ????о
«?і?? о??? «???). Він ??? ????? ??? ?я ????ня ????о ????я ????ч?х
?’є?ів.

Н?? ????ї Г??ї ???а ?? ????ня в ??і А????я (384-322 ? н.е.). На ?? ??у
?????й лю?? ?іт ?є ??? ???? ????: ???, ???я, в?у і ??ю. Д???м ?? є ?ір,
? ???є ??. Це ?е ?в ??ід ??о???ї ге???ї. П???ня ???? ????в ??ую? ??и:
??і?ю ???у, ??у ??ю (??ню ????у), ??юю (???я), ??у в?и і ??і (у ???). Т?
??м ?н ???? і?ю ?о ?ля?і?ь З??. У ??й ????ій ??? «М?????я», я? ? ж?ь ?
????ся, ?н ?є ?? ???? ??, ?????ую? ?і ????? ??ня. Й?о «М?????я» – ???
??ід ?????????о ??у. Н?ня ????а ??ля?є?ся як ??а ? ?? ???я, ?е і ?? (?
???к «???? ???»). Пр??ою ??ів ???ь «??й ???. К?и ??є ??е ?????ю?ся ???
??, ?? ж ?????є?ся ??е – ?? і ????? ??.

С????? ??іл ??вя?є?ся ?і?м з?н? ????. У ??у ??? ?? ???аю? ??и, ? ???
???к в ??х, а ? в о??і, як ???и ?? ?????и. А????ь ??ж ??????? ??я? ??х
????и?в ?? ???? ?я?в і ???? і?ю Е??? ?о ?ля?і?ь З??. Й?у ж ???? і?я ?о
????? ???д ?д ???х ?л ? ???, а ?д ??? – до ??? («??и і??»). І ??а
???і??я ??? (???о 500 ??в). П? ?????і п???і З?? їм ??ляю?ся 5 ?н. П? ?о?
?? ???а ?? ??? ??і?? ?мі?? ??. О???а ж тя???я із ??? ? ?ід ?д Г????х
С??ів (Гі????) ? І?ії, а з ???і ? ?в?? – ?д С??ї ? Е??ії. Т?? ??м,
А????ь ?ф???ю?в ??и і ??ня ?о ???у ?и??о ??у ???????а. Він ? ?ояв ?ля
???в ?і??? ??????а і ?????? ????ї.

В?? ????ї Г??ї ???? ??у ? ???і?ь лю?? ?д ????ї ???. П??м ?в Г???. П?ім
Гі???т ???ь ?ня?я «ф’ю??, ??ю? ?? ???ня ? ??? лю??? ???? ???и. Він ???
люд?у в ??і?ій ???ії. Лю?? – ????м. Він ??? ????а (?????ій ???с?) і
??о??у. І???? ?? ????м, ?? як м???м (???) ?? ?? ???, ????і?і?м і ???і?м,
?о ж ???, ??і?м ?о ???і?м. Д????ія лю?? з ???ю ?є ???и. О???у ? ???и ??я
?н ??в ? ?и ??и: ???у ??і?у (С??я), ???у ???ю (???а Г??я) і ??у ?? ????
(Лі?я, Є??т). П?і?юю? ???в ?х ??, Гі???т ??? ???? ?о ?, ? їх ?? і ?х
?л??ь ?д ?і??. Т? б? ????? ???к ?о??і??у ???і??у, ?? ????у ???н?о-н????
????ю, я? ?я?ю?? ???і?ь ж?? і??, лю??, ? ??і??? в ??? ?д ??о?? ??. П??
??? і???ів (????д, К????), а ??ж А??о?? і П??н ??????а? ? ????я в ?????
?лях, ?я?юю? ??о ??ів ???я? і??и ???? ????м ???? ???? і ??я???и ?????
???и.

Е?? ????у ???ся ???? А.М?????? і ????м ??і???х ????в Г??ї зі ?і?и? ????.
Фі???я ??о ???у ????ь ?д ???н?о-?у??? ??я? і ???лює?ся в ???? ??и і ???.
Я?о ? ??ця ??? ??и ??аю? А?????а, ? ???????? ?????-????фіч?? ??яму ??
Е???? К????й (276-194 ? н.е.), ? ??? ??? ?????? ????ї. Він ??? ?????
??ін «???» і «????, і ?и ???? ??и О???и ??????? 7 ????й і ?????ля?і ?м
????и. Він ??ю?в О????і??у бі?і??у, ?в ????м ??і??ї ????і ???? ??и і
?????. Й?о ??я «Г??а??і ???? ?? ??ою, ? ????ся ??ін «????я» (???ь ???? і
??е?зів). Він ?лю?в ? ?? ?? О???и, ?е і ???я ?т????ї і ???? ????ї. В??е
?? ????і ??і? О???и і ???а ??а ????ів і ????й. П?і?юю? ???? ?? ???я
???ів ?????о ??я в А????ії і С?? (Т??к Р?и), Е???? ??? ???? ?? З?? ?
м??і?у. О???а ???? ???ю?? 252 ?с. ??ій (бл??о 40 т?.?). «Г???ія» Е?т???
?’є??а в ?? ???у, ????ч? (??????у) і ?????у ????ю.

Р??? і??ія. К??? О???и ?????я в ??? ???? ??ю??, я? ????и ????ня ?
і???о-?????? ??и і ?т???? ??р?ію (??р ????й ? ???х, ??і??і ???? ??? у
????? ?лях, ?жу?ння ??? і ін.).

У ??у ???? ???? і??ії (I-II ?.н.е.) ????? ?????і ??и ??????о ??у, ??о
?в’я?? з і??ією. Н???ш ??кі ??? ???? С???у, ???і з А?сії (64 ? н.е. – 23
н.е.). Їм ???? «Г???ія» в 17 ???. У ??ій ?н ????ся і??ії ????ї. У ??ій –
?????о??і?? уя??ь. У ??х ??? ?н ???ся ? і?ї ?????ів. О???о ? ??? Е????а.
Р?? ?іх ?? ??вя?? ?????? ??? І??ї, Б???ї, К???, М?? А?ї і ін. П??, ?? ?о
???у ?х ???ів ???і?о ???і і ????і. У ??х ??????ї ??? С??? ??в ????е
???ня ????ї і її ???ь ?я ??ля?х ??ів ???и, ??ь??х і ????в. Т?у ?? ??аю?
? ????о і???а ???о-??????ї (????і??) ????ї.

К??ій П???й (90-160 р.р.) ???ій з ???х в??х ?????, ? ??ілв ??у ??????
????м. У ??х ???х ?о «В??у ????» і «К?і???о ? ????ї» ?н ????? ??мі ??и
?о О???у і ????? і?ї ??х ?????ів. На ?? ??у ?ід ??і?я? «????ю» і
«????ию». П?? ??лює ???е ????ня ???ї ??? З?? ? ?ім, ? ? ?й ?????я. У її
??у ??я? ???я з’я???я ??? і ??і?в З??, ???? ???ій і ????ня ?????? ????т
?я ????я ?? О???и. Х????я ????ся ??? ???х ????т?, «???я? в ??х ??ах ???
?? ?і??і, як, ????д, ???, ???, ???, ???и ???? ??к і ?к ??».

В???и

Т?? ??м, ??і?ш ????и ?ся??ня? ??и С?????? ?і? ??а ???и:

— ?я? ???і???ї з ????и ????-???? уя??ня?, я? ?????я?ся ????о-??????у
?я??ню і ????ся ? ?і??я? ??????? і є?і?ь ?е?і?;

— ?????я є??ї ????ї ? ?зі ????о ???ня ?? ??, в я?? ?’є????я ??? ??ін
????ї, і?о?ї, ?????, ???????а, ????ії і і?? ??я?в. Г???і?і і?ї ?????я в
є??? ???? ????? і ? ???? ???і??о ??я?. «Я ??аю, – п?? С???, – ? ??а
????я, я?й я ??р ???в ????я,, ?к ??, як і ?я? інша ??а ???ь в ?? ?ня?
????єю» (1964, с.7).

— ?я? ?????о-???????? ??я?, я?й ??яв ?????ю ?????? ??ів ?о ??і ???и
О???и і ????ю є??ї ????ї. П??? ???????? ???и ??и ???ы (?? б??ів), ??эг?ы
(?? ??) і ???и (?’ї?и ??і). З ?????ням ???? ????? ???? Г???. Ці ??и ??
??о ?в’яз?і з і??ією, ?? ???а ??а ??іля?ся ??і?ім ??м ??? ???? (???а?ї),
??у ???в, ????ого ??ою, ?? і т.д.;

— ?я? ?????-???????о ??я?, я?й ? ??у ?я?х ??? (Е????а, П???я) ?????в ?
?? «?і??ї ?о??ії». П???? ???? ??о ??я? ?и?в ? ????ня ???ії і ?????ї;

— ????ня ???-???????о ?о ?????????о ??я?, ?в’я??? із ???ю ?я??ня ?????
????х я?щ. Р????ся і?ї ?о ??? З??, ??о? ?я?, ?і?і???ня ?? і ?ря.

С??к ?????:

1. К?? И.В., З??? И.М. О??и ???и ??с???? о ???????и ???ы и ???? (?????е
и ???о-??????? ???ы). И???т ???и ?т?????я и ???и АН СССР . – М. : Н??,
1988 . – 415 с. – Б???р.:с.408-413.

2. Е??мi?а i ?цi??а ???фiя ?i?. Н?ч??? ?сi??: / С??н К??, О. Ша?iй, М.М.
К?ш ? I. Р???к . – Л?iв: Свiт, 2003 . – 671 с.

3. И??ия ????и ?к ??и (http://www.teory.narod.ru)

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020