Умова жорсткості. Приклади розрахунків на міцність і жорсткість при
розтяганні-стиску

Умова жорсткості

У ряді випадків для забезпечення нормальної роботи машин і споруджень
розміри їх деталей повинні бути обрані так, щоб забезпечувалася умова
жорсткості.

При розтяганні (стисканні) умова жорсткості в загальному випадку має
вигляд

 — допустима величина, цієї зміни.

Нагадаємо, що розрахунок за умовою жорсткості завжди повинен бути
доповнений розрахунком на міцність. Якщо умова жорсткості виконана, а
умова міцності не задовольняється, то завдання необхідно вирішувати,
виходячи з умови міцності.

Приклади розрахунків на міцність і жорсткість при розтяганні-стисканні

 товщина листа  — t = 10мм, ширина — b = 200мм.

Рис.11.24. Наприклад 5.1

 

Рішення

Навантаження, що допускається, визначаємо з розрахунку на міцність по
перетину, ослабленому отворами, тому що тут, насамперед, може відбутися
руйнування. Повна площа перетину аркуша

Навантаження, що допускається

Рис.11.25. Наприклад 5.2

Рішення

Застосовуючи метод перетинів, визначаємо зусилля в стрижнях, розглядаючи
частину системи нижче перетину а — а:

 Підбираємо площі перетинів елементів:

Визначаємо переміщення вузла В. Знаходимо подовження стрижнів:

?

?

 

c

®

°

? ? ? ? 3/4 A °

?

?

u

ue

 

c

jn

 Діаметр стрижнів d = 2 см.

Рис.5.5. Наприклад 5.3

Найбільше безпечне нормальне зусилля, яке можна допустити в кожному
стрижні підвіски

Найбільшу допустиму величину вантажу Q знайдемо, розглядаючи рівновагу
вузла В. Дорівнюємо до нуля суму проекцій на вертикальну вісь всіх сил,
що діють на вузол В:

Звідси

 

] = 0,2 см.

Рис.5.6. Наприклад 5.4

Для визначення площі колони запишемо умову жорсткості:

де N = F.

Звідси

 Напруга, викликана силою N,

Умова міцності виконується.

Похожие записи