.

Прямокутна пластинка. Рішення Нав’є (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 714
Скачать документ

Прямокутна пластинка. Рішення Нав’є

Рішення основного рівняння згинання (5.15) для прямокутної пластинки в замкнутій формі одержати не вдається. Його доводиться шукати у вигляді нескінченного ряду. Розглянемо шарнірно обперту по контуру прямокутну пластинку (рис. 5.9), що перебуває під дією поперечного навантаження інтенсивністю , що змінюється за будь-яким законом. Початок координат розташуємо в куті пластинки. Розмір пластинки в напрямку осі  дорівнює , а в напрямку осі  — .

Рис. 5.9. Шарнірно обперта пластинка

Рішення рівняння (5.15) будемо шукати у вигляді подвійного тригонометричного ряду по синусах:

,                                                          (а)

де  — постійні числа, коефіцієнти ряду;  і  — цілі позитивні числа:  1, 2, 3, …

Ряд (а) можна представити в розгорнутому виді:

Для шарнірно обпертої по контуру пластинки маємо наступні граничні умови:

при  й    ;                                                     (а)

при  й    .                                                     (б)

Переконаємося, що ряд (а) задовольняє цим умовам. Дійсно, на грані пластинки  й, отже, прогин . На грані , а значить, і прогин . Точно так само обертаються в нуль прогини на гранях  і .

Отже, граничні умови (б) і (в) відносно прогинів виконуються.

Другі похідні  функції прогинів

містять синуси тих же аргументів, що і сама функція. Тому похідні звертаються в нуль на всіх гранях пластинки: при , ,  і . Отже, граничні умови (б) і (в) для згинальних моментів також виконуються.

Визначимо коефіцієнти ряду (а). Для цього підрахуємо четверті похідні функції прогинів

і підставимо їх у рівняння (8.15). Після спрощення одержимо

(г)

Щоб визначити коефіцієнти ряду, що входить у ліву частину рівняння (г), необхідно і праву частину цього рівняння розкласти в тригонометричний ряд. Представимо навантаження у вигляді подвійного тригонометричного ряду Фур’є по синусах у прямокутній області ; :

(д)

Коефіцієнти цього ряду визначаються по формулі, відомої з курсу математичного аналізу:

(е)

Підставляючи ряд (д) у рівняння (г), одержуємо

.

Два ряди рівні між собою, якщо рівні їх відповідні члени. Таким чином,

Підставляя сюди замість  вираз (е), знаходимо коефіцієнти ряда (а) у такій формі:

(ж)

Отже, функція (а) є рішенням поставленої задачі, тому що вона задовольняє умовам на контурі пластинки і при виборі коефіцієнтів ряду у формі (ж) задовольняє основному рівнянню згинання пластинки. Подальша конкретизація задачі залежить від виду функції .

Розглянемо деякі окремі випадки.

  1. Навантаження рівномірно розподілене по всій поверхні пластинки (рис. 5.10). У цьому випадку .

Рис. 5.10. Вплив розподіленого навантаження

Тоді, відповідно до формули (ж),

(з)

Після інтегрування одержуємо

Підставляючи значення цих коефіцієнтів у ряд (а), знаходимо вираз функції прогинів:

(5.20)

Максимальний прогин, що виникає в центрі пластинки (при  й ), становить

Підставляючи сюди значення циліндричної жорсткості (5.7) і виносячи за дужки , одержуємо

Для практичного використання одержуваних результатів формують таблиці. У цих цілях останню формулу зручно представити в такому вигляді:

де коефіцієнт

залежить тільки від відношення сторін пластинки . Ряд, що входить сюди швидко сходиться. Так, зберігаючи перші чотири члени ряду й приймаючи , для квадратної пластинки  знаходимо

що відповідає точному значенню, що приводиться в довідковій літературі.

Підставляючи функцію прогинів (5.20) у формули (5.8), одержимо згинальні моменти:

Максимальні згинальні моменти виникають у центрі пластинки (при  й ):

Для складання таблиць їх представляють у вигляді

де коефіцієнти  і  є функціями відношення сторін пластинки . Ряди в цих функціях сходяться повільніше, ніж у функції . Так, якщо підрахувати коефіцієнт  для квадратної пластинки, зберігаючи перші чотири члени ряду, одержимо

у той час як точне значення, що приводиться в таблицях, . Отже, при збереженні чотирьох членів ряду значення коефіцієнта  відрізняється від точного його значення на 2,1 %.

Значення поперечних сил знайдемо, підставивши функцію прогинів (5.20) у формули (5.9):

Максимальні значення поперечні сили одержують посередині сторін контуру пластинки. Так,  виникає в точках з координатами  й , a  — у точках з координатами  й :

Для табулювання ці функції представляють у такому вигляді:

де коефіцієнти  і  є функціями відношення сторін пластинки . Ряди в цих функціях сходяться ще повільніше, ніж у функціях , ,  і . Так, зберігаючи, як і в попередніх випадках, те ж число членів ряду, для квадратної пластинки одержуємо

що відрізняється від точного значення, рівного 0,338, на 16,3%.

  1. Сила P зосереджена в точці K з координатами й  (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Вплив зосередженої сили

Представимо цю силу у вигляді навантаження, розподіленого на нескінченно малій площі  навколо точки K:

При обчисленні подвійного інтеграла у формулі (ж) варто врахувати, що він звертається в нуль у всіх точках, крім K, де він дорівнює

Підставляючи це значення в зазначену формулу, одержуємо вираз коефіцієнтів ряду (а):

а підставляючи цей вираз в ряд (а), знаходимо функцію прогинів пластинки:

(5.21)

Отриманий ряд сходиться повільніше, ніж ряд (5.20).

Знаючи функцію прогинів, звичайним шляхом можна знайти згинальні моменти, поперечні сили й крутні моменти. Ряди, що входять у них, сходяться ще гірше, тому викладена методика може бути рекомендована тільки для знаходження прогинів. Для обчислення ж згинальних моментів, а тим більше, поперечних сил, вона нераціональна.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020