.

Складові ланки та грошові потоки міжнародних фінансів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3666
Скачать документ

Реферат на тему:

Складові ланки та грошові потоки міжнародних фінансів

Міжнародні фінансові відносини являють собою досить складну систему
руху грошових потоків. Вони можуть бути згруповані за такими напрямами:

взаємовідносини між суб’єктами господарювання різних країн;

взаємовідносини держави з юридичними і фізичними особами інших країн;

взаємовідносини держави з урядами інших країн та міжнародними
організаціями;

взаємовідносини держави і суб’єктів господарювання з міжнародними
фінансовими інституціями.

У сфері міжнародних фінансів, крім національних суб’єктів — держави,
підприємств і громадян, виділяються наднаціональні суб’єкти — міжнародні
організації і міжнародні фінансові інституції. У зв’язку з цим
міжнародні фінанси розглядаються у широкому і вузькому розумінні. У
широкому розумінні вони охоплюють усі міжнародні грошові потоки, а у
вузькому — міжнародну централізацію коштів і фінансових ресурсів.
Розглядаючи міжнародні фінанси у широкому розумінні, у них виокремлюють
міжнародні фінансові відносини та дві ланки міжнародних фінансів у їх
вузькому розумінні, фінанси міжнародних організацій та міжнародні
фінансові інституції.

Міжнародні фінанси — це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, що
виникають у зв’язку з рухом вартості між окремими країнами та у процесі
формування і використання на світовому та регіональному рівнях
централізованих грошових фондів.

Відносини обміну пов’язані з міжнародною торгівлею. Вони характеризують
валютні надходження та валютні платежі, які відображаються у
торговельному балансі, стан якого характеризує взаємоув’язку міжнародних
грошових потоків. Позитивне сальдо відображає перевищення надходжень над
платежами, що є передумовою забезпечення стабільності національної
валюти, і навпаки.

Відносини перерозподілу виникають у процесі формування і використання
централізованих грошових фондів світових та регіональних міжнародних
організацій і фінансових інституцій. При цьому існують країни-донори, у
яких переважають внески до відповідних фондів, та країни-реципієнти, які
отримують у різних формах фінансову допомогу за рахунок коштів
централізованих фондів.

Міжнародні фінансові відносини виникають у зв’язку з рухом грошових
потоків між національними суб’єктами різних країн:

між підприємствами;

між урядами країн;

між підприємствами й урядами;

між громадянами й урядами.

Взаємовідносини між підприємствами складаються в процесі купівлі-продажу
товарів. Ці взаємовідносини насамперед відображають фінанси суб’єктів
господарювання. Однак, оскільки ці суб’єкти належать до різних країн, то
дані взаємовідносини відображають рух грошових потоків між країнами.
Забезпечення еквівалентності обміну досягається через установлення
реального курсу валют. Відхилення курсу валют від реального
співвідношення між валютами веде до міжнародного перерозподілу доходів і
фінансових ресурсів.

Взаємовідносини між урядами різних країн виникають у сфері державного
кредиту, коли одна країна є позичальником, інша — кредитором.
Аналогічний характер мають взаємовідносини з урядом певної країни
юридичних і фізичних осіб інших країн. За змістом ці всі відносини
належать до державного кредиту, а за напрямом руху коштів — до
міжнародних фінансових відносин.

Сукупність міжнародних фінансових відносин наведена на схемі 36.
Торговельні взаємовідносини між суб’єктами господарювання різних країн
охоплюють два грошові потоки: надходження підприємству валютних доходів
від експорту товарів і послуг; оплата підприємством товарів та послуг,
що імпортуються. Кредитні взаємовідносини є двосторонніми: з одного боку
— надання позики позичальником кредитору, з іншого — погашення позики і
сплата процентів.

Схема 36

Грошові потоки в системі міжнародних фінансових відносин

Здійснення міжнародних фінансових відносин потребує купівлі-продажу
необхідної для розрахунків валюти та визначення валютного курсу. Ці
операції забезпечуються через спеціальний фінансовий інститут — валютний
ринок, який є базовою ланкою сфери міжнародних фінансів

Міжнародні фінанси (у вузькому розумінні) відображають діяльність
міжнародних організацій і фінансових інституцій. Це наднаціональна
надбудова, сутність якої полягає в концентрації доходів і фінансових
ресурсів у певних узагальнених чи цільових фондах. Діяльність таких
організацій, як і окремої держави, пов’язана з виконанням певних
функцій, які визначаються їх статутами. Фінансове забезпечення виконання
цих функцій здійснюється через фонди грошових коштів чи кредитних
ресурсів, що формуються цими організаціями.

2

H

J

c¤6

8

\

&

gdlZp

&

а на схемі 37.

За своєю організацією фінанси міжнародних організацій подібні до
державних фінансів, тільки їх головним суб’єктом є не держава, а
міжнародна організація. Міжнародні організації вступають у
взаємовідносини з урядами окремих країн з приводу формування бюджету чи
інших фондів цих організацій. Отримані кошти використовуються на
фінансування централізованих заходів, проектів і програм цих
організацій, на утримання їх апарату та на фінансову допомогу окремим
країнам. Отже, кожна країна може отримувати кошти від міжнародних
організацій як у вигляді прямого фінансування (як правило, тільки в
окремих випадках), так і в опосередкованій формі через різні
централізовані заходи, проекти і програми, які стосуються даної країни
чи поширюються на неї.

Схема 37

Грошові потоки у сфері міжнародних фінансів

Міжнародні фінансові інституції мають взаємовідносини як з урядами, так
і з суб’єктами господарювання окремих країн. Взаємовідносини з урядами
складаються за двома напрямами. Перший відображає процес формування
статутного капіталу за рахунок внесків окремих країн. Другий
характеризує кредитні взаємовідносини — надання кредитів окремим країнам
та їх погашення і сплату процентів. Взаємовідносини з підприємствами
мають двосторонній кредитний характер. Міжнародні фінансові інституції,
здійснюючи фінансове забезпечення певних проектів, надають кредити
окремим підприємствам, як правило, на конкурсній основі.

Міжнародні фінанси відображають світові інтеграційні процеси.
Централізація певної частини фінансових ресурсів на світовому рівні
забезпечує потреби світового господарства. Саме на ці потреби й
спрямована діяльність міжнародних організацій та міжнародних фінансових
інституцій. Вони фінансують окремі проекти і програми, керуючись
інтересами саме світового господарства загалом, а не окремих країн,
якими б важливими вони для цих країн не були.

Безперечно, порівняно з національними фінансовими системами міжнародні
фінанси перебувають лише на початку свого розвитку. Однак поглиблення
міжнародної політичної інтеграції та глобалізація економіки ведуть як до
посилення ролі діючих організацій та інституцій, так і до створення
нових. Це сприяє підвищенню рівня централізації фінансових ресурсів,
збільшенню як їх маси, так і обсягів міжнародних фінансових потоків.
Врешті-решт, цей інтеграційний процес поступово веде до формування
єдиної міжнародної фінансової системи. Особливо це помітно у сфері
фінансового ринку. Провідні комерційні банки, фондові біржі, страхові
компанії та інституційні інвестори, здійснюючи свої операції з клієнтами
в усьому світі, виконують функції міжнародних фінансових інституцій.
Вони сприяють процесам міжнародної централізації і перерозподілу
фінансових ресурсів і тим самим економічному розвитку як окремих країн,
так і світової економіки загалом.

ЛІТЕРАТУРА

Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична
концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). — Львів:
Каменяр, 2000.

Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук,
М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000.

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансовї
науки / Пер. з нім. С. І. Терещенко та О. О. Терещенка; Передмова та
наук. редагування В. М. Федосова. — К.: Либідь, 2000.

Бровкова Е. Г., Продивус И. П. Финансово-кредитная система государства.
— К., 1997.

Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: Ніос, 2000.

Вступ до банківської справи / За ред. М. І. Савлука. — К.: Лібра, 1998.

Государственные финансы: Учеб. пособие / Под ред. В. М. Федосова, С. Я.
Огородника, В. Н. Суторминой. — К.: Либідь, 1991.

Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б. С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999.

Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна
та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2001.

Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній
Європі / Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.

Дьяконова І. І. Податки та податкова політика України. — К.: Наук.
думка, 1997.

Єпіфанова А. О., Сало І. В., Дьяконова І. І. Бюджет і фінансова політика
України: Навч. посібник — К.: Наук. думка, 1997.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020