.

Прибуток від реалізації продукції та його формування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3685
Скачать документ

Реферат на тему:

Прибуток від реалізації продукції та його формування

Отримання прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
залежить від здійснення основної діяльності суб’єктів господарювання.
Прибуток є складовою частиною виручки від реалізації. Однак на відміну
від виручки, надходження якої на поточний рахунок підприємства
фіксується регулярно, обсяг отриманого прибутку визначається тільки за
певний період (квартал, рік) на підставі даних бухгалтерського обліку.

Реально формування прибутку на підприємстві відбувається) міру
реалізації продукції. Згідно із законодавчими актами України момент
реалізації визначається за датою відвантаження продукції (товарів), а
для робіт (послуг) – за датою фактичного виконання (надання) таких, або
за датою зарахування коштів покупця на банківський рахунок
постачальника.

Однак незалежно від визначення моменту реалізації в законодавчих актах
реальне формування на підприємстві прибутку від реалізації продукції має
місце тільки за умови, коли така відбувається насправді, тобто коли
кошти від покупця надходять на банківський рахунок постачальника.

Визначення моменту реалізації за датою відвантаження товарів і
встановлення податкових зобов’язань підприємств згідно з цією датою може
призводити до використання оборотних коштів підприємств на сплату
податків, погіршання їхнього фінансового стану.

На рис. 4.2 наведено структурно-логічну схему формування прибутку від
реалізації продукції, а також названо основні показники, що впливають на
прибуток від реалізації.

Прибуток від реалізації продукції безпосередньо залежить від двох
основних показників: обсягу реалізації продукції та її собівартості. На
зміну обсягу реалізації продукції впливає зміна обсягу виробництва,
залишків нереалізованої продукції, частки прибутку в ціні продукції
(рентабельність продукції).

Треба звернути увагу на те, що зміна обсягу виробництва, залишків
нереалізованої продукції справляють вплив не тільки на обсяг реалізації
продукції, а й на її собівартість, оскільки змінюються умовно-постійні
витрати (за зміни обсягу виробництва продукції); витрати на зберігання
продукції, інші витрати (за зміни залишків нереалізованої продукції).

Істотний вплив на обсяг реалізації продукції, а також і на прибуток від
реалізації справляє розмір прибутку, що включається в ціну виробів. За
умов формування ринкової економіки державного регулювання рентабельності
продукції, як правило, уже нема. Отже, створюється можливість збільшення
прибутку підприємства за рахунок збільшення частки прибутку в ціні
окремих виробів. Цьому сприяє брак належної конкуренції, монопольне
становище деяких підприємств у виробництві та реалізації багатьох видів
продукції.

Отже, можна зробити висновок, що можливості підприємств впливати на
обсяг прибутку від реалізації, змінюючи обсяги виробництва продукції,
залишки нереалізованої продукції, її рентабельність, є досить суттєвими.

Розглянемо вплив на формування прибутку собівартості продукції (робіт,
послуг). Собівартість є узагальнюючим, якісним показником діяльності
підприємств, показником її ефективності. Є певні особливості у
формуванні собівартості продукції (робіт, послуг) залежно від сфери
діяльності, галузі господарства.

Узагальнено можна дати таке визначення собівартості.

Собівартість продукції (робіт, послуг) – це виражені в грошовій формі
поточні витрати підприємства на їх виробництво (виконання).

Витрати на виробництво продукції утворюють виробничу собівартість.

Як уже було сказано, підприємство може суттєво впливати на формування
собівартості. Однак при цьому необхідно взяти до уваги таке.

По-перше, склад (перелік) витрат, що їх можна відносити на собівартість,
регламентований законодавством. Протягом 1996 р. Постановами Кабінету
Міністрів України були затверджені “Типові положення з питань
планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт,
послуг), у промисловості, сільському господарстві, будівництві,
торгівлі, собівартості науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт”.

На основі “Типових положень” розроблено галузеві, відомчі положення,
інструкції, що визначають порядок визначення планової і фактичної
собівартості продукції (робіт, послуг).

Витрати виробництва, що включаються в собівартість продукції (робіт,
послуг), групуються за такими елементами: матеріальні витрати, витрати
на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних
фондів і нематеріальних активів, інші витрати.

По-друге, у складі витрат, що включаються в собівартість, розмір деяких
-із них також регулюється державою встановленням нормативів відрахувань.
Це передусім стосується таких елементів витрат:

* відрахування на соціальні заходи (державне пенсійне страхування,
соціальне страхування, страхування на випадок безробіття);

* амортизація основних засобів і нематеріальних активів;

* витрати на фінансування ремонту й поліпшення основних фондів;

* інші витрати (податки на землю і на транспортні засоби, відрахування в
Державний інноваційний фонд, комунальний податок).

Вплив підприємств на названі елементи витрат є обмеженим. Однак і він
можливий через належне управління показниками, до яких застосовуються
встановлені нормативи відрахувань: витрати на оплату праці, структура і
джерела її виплати; вартість основних виробничих фондів, що належать
підприємству, їх структура і джерела формування.

У Законі “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997
року і прийнятих до нього доповненнях не згадується категорія
“собівартість”, бо розрахунок оподаткованого прибутку базується на
обчисленні валового доходу і його наступному коригуванні. Однак з цього
не слід робити висновку про ліквідацію собівартості як показника
діяльності підприємства, що поспішили оголосити деякі економісти після
прийняття названого закону.

U

Ue

Ue

7T%?(e)?+r-n.a.`/[email protected]

Література: Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1992 р. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 липня 1991 р. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 р. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. Закон України "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997 р. Закон України "Про банкрутство" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №31. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 р. Закон України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 р. Закон України "Про приватизаційні папери" від 6 березня 1992 р. Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 р. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №2. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26 червня 1997 р. Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 26 червня 1997р. Закон України "Про державний бюджет України на 1999 р." від 31 грудня 1998 р. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17 грудня 1999р. Закон України від 13 лютого 1998 р. "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян". Закон України від 22 лютого 2000 р. "Про внесення змін до Закону України "Про підприємництво". Закон України від 30 червня 1999 р. "Про внесення змін до Закону України "Про банкрутство". Закон України від 20 травня 1999 р. "Про Національний банк України". Закон України від 4 листопада 1999 р. "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України". Закон України від 20 травня 1999 р. "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Закон України від 18 листопада 1999 р. "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір". Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. №996-XIV. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" від 2 березня 2000 р. Закон України "Про Державний бюджет України на 2000 р." від 17 лютого 2000 р. №1458. Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення Державного інноваційного фонду" від 18 лютого 1992 р. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 19.04.94 р. № 279 "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств та організацій та джерела їх покриття". Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств" // Зібрання постанов Уряду України. - 1994. - № 5. Типове положення по плануванню обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості. Затверджено постановою КМУ 26.04.96 p., №473. Типове положення по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено постановою КМУ 23.04.96 р. № 452. Типове положення по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції будівельно-монтажних робіт. Затверджено постановою КМУ 9.02.96р. №186. Типове положення по плануванню, обліку і калькулюванню науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Затверджено постановою КМУ 20.06.96 р. № 830. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти. - 1997. - №40. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств. Методика інтегральної інвестиційної привабливості підприємств та організацій // Українська інвестиційна газета. - 1998. -№3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. №419 "Про складання фінансової звітності". Постанова Правління Пенсійного фонду України "Про затвердження змін та доповнень до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове Державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України" від 9 січня 2000 р. №1-3.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020