.

Порядок складання, розгляду проектів та затвердження державного і місцевих бюджетів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 8727
Скачать документ

Реферат на тему:

Порядок складання, розгляду проектів та затвердження державного і
місцевих бюджетів

Складання проекту бюджету є найважливішою і найскладнішою частиною
бюджетного планування. Вихідним документом складання проекту бюджету
слугує постанова Верховної Ради України про Основні напрями бюджетної
політики на наступний бюджетний рік (Бюджетна резолюція). Бюджетна
резолюція у загальному вигляді окреслює пріоритети бюджетної політики
держави на наступний рік і є орієнтиром для Уряду під час розроблення
проекту Державного бюджету України, а для Верховної Ради України при
розгляді бюджету і законів, що впливають на доходи і видатки Державного
бюджету. Вона, як правило, містить граничний розмір дефіциту (профіциту)
Державного бюджету України у відсотках до прогнозного річного обсягу
валового внутрішнього продукту, граничного обсягу державного боргу та
його структури, питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів і
коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів та капітальних вкладень.
До складу Бюджетної резолюції входять перелік змін до законодавства,
прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави,
захищені статті бюджету та ін.

Порядок складання та розгляду бюджету визначається Бюджетним кодексом
України. Згідно з ним Кабінет Міністрів України щорічно своєю постановою
встановлює порядок і строки виконання робіт зі складання і розгляду
бюджету кожним учасником процесу.

Міністерство фінансів України здійснює організаційну, методичну роботу
зі складання проекту бюджету.

Безпосередня робота зі складання проекту Державного бюджету на плановий
рік розпочинається після затвердження Плану заходів Міністерства
фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету
України на плановий рік.

Він передбачає три послідовні етапи їх виконання, тривалість яких
щорічно уточнюється. Перший етап включає визначення основних напрямів
бюджетної політики та підготовку попередніх показників проекту бюджету
на плановий рік.

Бюджетним кодексом передбачено, що проект основних напрямів бюджетної
політики на наступний бюджетний період ґрунтується на прогнозних
макропоказниках економічного і соціального розвитку України, які
розробляє Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції. До
середини лютого поточного року дані попереднього прогнозу
макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий
і наступні три роки доводяться до управлінь Міністерства з метою
забезпечення формування реального проекту Державного та місцевих
бюджетів.

Водночас до березня Департамент з бюджету за участі інших департаментів,
котрі здійснюють контроль за визначенням обсягів видатків, надсилає
листи головним розпорядникам бюджетних коштів стосовно надання
Міністерству фінансів інформації щодо очікуваних структурних змін проти
поточного року у прогнозних обсягах видатків на наступний рік та
пропозиції щодо змін до програмної класифікації видатків Державного
бюджету.

На підставі попереднього прогнозу макропоказників економічного і
соціального розвитку України на плановий і наступні три роки, вимог
чинного законодавства, очікуваного виконання Державного і місцевих
бюджетів у поточному році Управління планування доходів бюджету
розробляє попередній прогноз доходів Державного і місцевих бюджетів у
розрізі податків і зборів на плановий і наступні три роки. Управління з
фінансових питань реформування реального сектору економіки розробляє
попередній прогноз надходжень від приватизації державного майна у
плановому році і на наступні три роки, а Управління планування та
аналізу боргової політики — попередній прогноз платежів з обслуговування
та погашення внутрішнього і зовнішнього державного боргу на плановий і
наступні три роки, пропозиції щодо оптимального обсягу фінансування
Державного бюджету, очікувану величину та структуру державного боргу у
плановому і наступні три роки. Зазначені показники разом з поясненнями
подаються не пізніше третьої декади лютого поточного року Управлінню
державного бюджету та бюджетної політики.

На підставі попереднього прогнозного обсягу ресурсів бюджету на плановий
та наступні роки розробляються варіанти пропозицій щодо збалансування
бюджету на цей період та пропозицій щодо розподілу бюджетних ресурсів.
Ця робота має бути завершена до кінця першої декади березня.

У цей самий період Міністерство фінансів бере участь разом з
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України,
Національним банком, іншими центральними органами державної влади в
уточненні попереднього прогнозу макропоказників економічного і
соціального розвитку України на плановий та наступні три роки. Потім цей
прогноз доводиться до структурних підрозділів Міністерства фінансів.
Управління департаментів, котрі забезпечують контроль за бюджетними
видатками, здійснюють аналіз інформації, отриманої від головних
розпорядників, щодо очікуваних структурних змін проти поточного року у
прогнозних обсягах видатків на плановий рік, пропозицій щодо уточнення
програмної класифікації видатків Державного бюджету і подають
опрацьовані матеріали Управлінню державного бюджету та бюджетної
політики разом з пропозиціями до Основних напрямів бюджетної політики на
плановий рік та очікуваного прогнозу видатків на три наступні роки.

На підставі уточненого попереднього прогнозу макропоказників
економічного і соціального розвитку України на плановий рік, чинного
законодавства, очікуваного виконання Державного і місцевих бюджетів у
поточному році, Управління департаментів, котрі забезпечують складання і
виконання бюджету, уточнюють основні бюджетні показники і подають
Управлінню державного бюджету та бюджетної політики разом з поясненнями:

— уточнений прогноз доходів Державного і місцевих бюджетів на плановий і
наступні три роки;

— уточнений прогноз надходжень від приватизації державного майна в
плановому і наступні три роки разом з оцінкою очікуваного виконання цих
надходжень у поточному році;

— уточнений прогноз платежів з обслуговування та погашення внутрішнього
і зовнішнього державного боргу на плановий і наступні три роки,
пропозиції щодо оптимального обсягу фінансування державного бюджету,
очікувану величину та структуру державного боргу у плановому й наступні
три роки.

На основі уточненого прогнозу надходжень до Державного бюджету виходячи
з пріоритетів бюджетної політики та аналітичних матеріалів структурних
підрозділів щодо інформації, отриманої від головних розпорядників
Управлінням державного бюджету та бюджетної політики, розробляються
попередні показники граничних видатків Державного бюджету на плановий і
наступні роки та доводяться до структурних підрозділів Мінфіну разом з
проектом Основних напрямів бюджетної політики на наступний (плановий)
рік. Уся ця робота має бути завершена до кінця березня поточного року.

На основі бюджетних показників за доходами в цілому по Україні
здійснюється розподіл прогнозу доходів місцевих бюджетів у розрізі
адміністративно-територіальних одиниць і удосконалюється методика їх
обчислення. При цьому визначаються шляхи удосконалення формули розподілу
обсягу міжбюджетних трансфертів між Державним та місцевими бюджетами,
обґрунтовується необхідність застосування додаткових критеріїв, що
будуть враховуватись для здійснення розрахунку обсягу міжбюджетних
трансфертів, визначаються зміни до формули розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів.

Водночас відповідними управліннями Міністерства фінансів здійснюється
попередньо погоджений розподіл видатків Державного бюджету на плановий
та на три наступні роки в розрізі головних розпорядників й окремих
бюджетних програм і подається Управлінню державного бюджету та бюджетної
політики із зауваженнями до проекту Основних напрямів бюджетної політики
на наступний рік.

Викладені вище порядок і обсяг виконаної роботи мають бути зроблені до
середини квітня поточного року. Після цього протягом десяти днів
відповідними департаментами й управліннями готуються матеріали щодо
показників проекту бюджету на наступний рік для розгляду на колегії
Міністерства фінансів.

Після розгляду показників проекту бюджету колегією та відповідного
доопрацювання Планом заходів передбачено, що до 10 травня поточного року
Міністерство фінансів повинно подати на розгляд Кабінету Міністрів
України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний рік та
попередні показники проекту зведеного бюджету на наступний рік з
розподілом на Державний та місцеві бюджети, пропозиції щодо формування
взаємовідносин з місцевими бюджетами, проект рішення Кабінету Міністрів
України та інші необхідні матеріали.

Матеріали, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, мають
включати:

— пропозиції щодо розподілу граничних обсягів видатків Державного
бюджету на плановий та наступні три роки між головними розпорядниками та
обґрунтування пріоритетності цього розподілу;

— пропозиції щодо розподілу доходів та видатків між Державним та
місцевими бюджетами на плановий та наступні три роки;

— пропозиції щодо збільшення надходжень до Державного та місцевих
бюджетів на плановий і наступні три роки та заходи, спрямовані на
приведення потреби у видатках відповідно до прогнозу надходжень на
плановий та наступні три роки;

— основні критерії, що враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів, та принципи фінансового вирівнювання місцевих бюджетів;

— загальні підсумки, виконання Державного та зведеного бюджетів за
минулий та перший квартал поточного року;

— пропозиції щодо розподілу в Державному бюджеті централізованих
капітальних вкладень та інвестиційних й інституційних проектів і позик,
що реалізуються під гарантії Уряду, між головними розпорядниками —
відповідальними виконавцями.

Другий етап включає підготовку пропозицій до проекту Державного бюджету
на наступний рік для схвалення Кабінетом Міністрів України.

На даному етапі передусім передбачається здійснити розрахунок попередніх
показників видатків місцевих бюджетів у розрізі бюджету Автономної
Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст обласного
(республіканського) значення та районів за удосконаленою формулою
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між Державним та місцевими
бюджетами та подати Управлінню територіальних бюджетів. Ця робота має
бути виконана до кінця другої декади травня поточного року. До кінця
травня відповідні управління департаментів на основі прийнятого
Кабінетом Міністрів України рішення зобов’язані підготувати інструктивні
матеріали щодо складання бюджетних запитів головними розпорядниками та
довести разом із затвердженими граничними обсягами видатків Державного
бюджету на плановий рік та прогнозом видатків на наступні три роки до
головних розпорядників. У цей же термін Міністерство фінансів повинне
забезпечити подання від Кабінету Міністрів та супроводження у Верховній
Раді проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний рік.

Протягом червня управління департаментів Міністерства фінансів, котрі
здійснюють формування і супроводжують виконання видаткової частини
бюджету головними розпорядниками, забезпечують отримання бюджетних
запитів на наступний рік від головних розпорядників згідно з методичними
інструкціями щодо їх заповнення. Отримані матеріали управління повинні
до середини липня ґрунтовно проаналізувати, підготувати висновки і
пропозиції. Погоджені показники проекту Державного бюджету на плановий
рік та прогноз видатків на наступні три роки разом з підготовленими
висновками і пропозиціями відповідні управління Міністерства фінансів
подають Управлінню державного бюджету та бюджетної політики. До переліку
цих показників входять:

• прогноз доходів Державного і місцевих бюджетів на плановий і наступні
три роки;

• прогноз надходжень від приватизації державного майна в плановому році
і в наступні три роки разом з оцінкою очікуваного виконання цих
показників у поточному році;

• прогноз платежів з обслуговування та погашення внутрішнього і
зовнішнього державного боргу на плановий рік і в наступні три роки,
пропозиції щодо оптимального обсягу фінансування державного бюджету,
очікувану величину та структуру державного боргу в плановому і наступні
три роки.

Міністерство фінансів у кінці липня проводить погоджувальну нараду, на
якій розглядаються пропозиції головних розпорядників коштів щодо зміни
граничних обсягів видатків державного бюджету на наступний рік.

У цей же термін Міністерство фінансів доводить до Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської
міських держадміністрацій необхідні інструктивні матеріали щодо
складання бюджету на наступний рік та методичні рекомендації і
розрахунки прогнозу обсягів доходів, обсягів міжбюджетних трансфертів та
показників, на підставі яких здійснювалося їх визначення.

Планом заходів передбачається, що до 25 липня поточного року відповідні
управління Міністерства фінансів повинні забезпечити отримання від
указаних виконавчих органів влади проекти місцевих бюджетів на наступний
рік з обґрунтуваннями і поясненнями у розрізі Республіканського бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст
обласного/республіканського значення та районів. Протягом десяти днів
відповідні управління Мінфіну здійснюють ґрунтовний аналіз отриманих
матеріалів, готують висновки та подають погоджені показники проектів
місцевих бюджетів на наступний рік Управлінню територіальних бюджетів.

Далі управління (структурні підрозділи) Міністерства фінансів, котрі
забезпечують складання бюджету, з урахуванням зауважень і пропозицій
головних розпорядників бюджетних коштів, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських
держадміністрацій, положень, схвалених Верховною Радою України в
Основних напрямах бюджетної політики на наступний рік, а також схвалених
Кабінетом Міністрів України основних прогнозних макропоказни-ків
економічного і соціального розвитку України готують пропозиції до
проекту Закону України «Про Державний бюджет України на наступний рік»,
пояснювальну записку з необхідними розрахунками й обґрунтуваннями для
розгляду на засіданні колегії Міністерства фінансів.

Після цього, до 15 серпня поточного року, даний документ подається на
розгляд Кабінету Міністрів України. Крім проекту Закону, на розгляд
Кабінету Міністрів подаються такі матеріали:

1. Пояснювальна записка до проекту Державного бюджету України, яка має
містити:

а) інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні
макропоказники економічного і соціального розвитку України на плановий
рік, покладені в основу проекту Державного бюджету України на плановий
рік;

б) оцінку надходжень доходів та інших коштів (позик), що пропонуються
для забезпечення фінансовими ресурсами видатків бюджету;

в) пояснення до основних положень проекту Закону про Державний бюджет
України на плановий рік, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків
на виконання бюджетних програм. Обґрунтування включають бюджетні
показники за минулий, поточний і плановий роки в розрізі класифікації
видатків бюджету;

г) інформацію щодо врахування пропозицій Верховної Ради України до
Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, якщо
вони були прийняті Верховною Радою України відповідно до частини шостої
статті 33 Бюджетного кодексу;

д) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин;

е) інформацію щодо обсягів державного боргу, в тому числі за типом
боргового зобов’язання, графіка його погашення, обсягів та умов
запозичень;

є) прогноз основних макропоказників економічного і соціального розвитку
України, показників зведеного бюджету України за основними видами
доходів, видатків та фінансування на три наступні роки.

2. Прогнозні показники зведеного бюджету України (включаючи оцінку
Державного бюджету України та місцевих бюджетів) відповідно до бюджетної
класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України.

3. Перелік пільг щодо податків, зборів (інших обов’язкових платежів) із
розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання.

4. Показники видатків Державного бюджету України, необхідних на наступні
бюджетні періоди для завершення програм, що враховані в проекті
Державного бюджету України, за умови реалізації цих програм протягом
більше одного бюджетного періоду.

5. Зведення та структуру фінансових зобов’язань із державного боргу та
державних гарантій на поточний і плановий роки до повного погашення
боргових зобов’язань, включаючи суми на обслуговування державного боргу.

6. Перелік інвестиційних програм на плановий рік, під які можуть
надаватися гарантії Кабінету Міністрів України.

7. Доповідь про хід виконання Державного бюджету України у поточному
році.

8. Проекти кошторисів усіх державних цільових фондів на плановий рік,
які створюються за рахунок податків і зборів (обов’язкових платежів)
відповідно до Закону.

9. Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту
Державного бюджету України на плановий рік (подаються до Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету).

10. Перелік неузгоджених питань щодо обсягів видатків Державного
бюджету.

11. Перелік нормативних актів, які неможливо забезпечити бюджетними
асигнуваннями на плановий рік.

Третій етап полягає в підготовці проекту Державного бюджету на наступний
рік для подання до Верховної Ради України. Він передбачає:

по-перше, доопрацювання відповідними департаментами і управліннями
Мінфіну разом з головними розпорядниками бюджетних коштів необхідних
матеріалів щодо пропозицій до проекту Державного бюджету на плановий рік
після розгляду Кабінетом Міністрів України і подання зведених матеріалів
Управлінню державного бюджету та бюджетної політики;

по-друге, доопрацювання проекту Закону України про Державний бюджет
України на наступний рік, пояснювальної записки з необхідними
розрахунками та обґрунтуваннями й подання для розгляду керівництвом
Міністерства фінансів;

по-третє, подання проекту Закону України про Державний бюджет України на
наступний рік із необхідними матеріалами на підпис Прем’єр-міністру
України;

по-четверте, підготовку матеріалів, що подаються до Верховної Ради
України разом із проектом Закону України про Державний бюджет України на
плановий рік відповідно до вимог Бюджетного кодексу, перелічених вище;

по-п’яте, доведення до Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій
уточнених розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів,
методики їх визначення, яка щорічно затверджується постановою Кабінету
Міністрів, та інших показників, необхідних для складання проектів
місцевих бюджетів;

по-шосте, подання проекту Закону про Державний бюджет на плановий рік до
редакції газети «Урядовий кур’єр» відповідно до вимог статті 28
Бюджетного кодексу України.

За наслідками розгляду проекту Закону про Державний бюджет України
Кабінет Міністрів України приймає постанову щодо схвалення проекту
Закону та подає його Верховній Раді України не пізніше 15 вересня, що
передує плановому.

Стадія розгляду проекту бюджету продовжується у Верховній Раді України.
Порядок розгляду встановлений Регламентом Верховної Ради України.

Не пізніше ніж через п’ять днів після подання Кабінетом Міністрів
України проекту Закону про Державний бюджет України до Верховної Ради
України міністр фінансів України представляє його на пленарному
засіданні Верховної Ради України. Після прийняття до розгляду поданого
проекту Закону про Державний бюджет України не пізніше 1 жовтня року,
який передує плановому, проект Закону розглядається народними депутатами
у комітетах, депутатських фракціях та групах Верховної Ради України.

Комітети Верховної Ради України готують свої пропозиції до проекту
Закону про Державний бюджет України і передають їх до Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету. Після 1 жовтня року, який передує
плановому, прийняття пропозицій Комітетом Верховної Ради України з
питань бюджету припиняється.

Пропозиції стосовно збільшення видатків Державного бюджету України мають
визначати джерела покриття таких видатків, пропозиції стосовно зменшення
доходів Державного бюджету України мають визначати джерела компенсації
втрат доходів або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному
скороченню.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше 15 жовтня
розглядає пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України і
готує висновки та пропозиції до нього.

Висновки та пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України
розповсюджуються серед народних депутатів України не пізніше ніж за два
дні до розгляду проекту закону у першому читанні на пленарному засіданні
Верховної Ради України. Перше читання проекту Закону про Державний
бюджет України починається з доповіді Голови Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету щодо висновків та пропозицій до проекту Закону.
Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України
голосуються в цілому. Якщо позитивне рішення не прийнято, відбувається
постатейне голосування. Прийняття рішення щодо висновків та пропозицій
до проекту Закону про Державний бюджет України вважається ухваленням
проекту Закону у першому читанні. Висновки та пропозиції мають бути
збалансованими. Схвалені Верховною Радою України висновки і пропозиції
Комітету Верховної Ради з питань бюджету набувають статусу Бюджетних
висновків Верховної Ради України.

Верховна Рада України приймає проект Закону про Державний бюджет України
у першому читанні не пізніше 20 жовтня року, що передує плановому.

Друге читання розпочинається з доповіді міністра фінансів України щодо
доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради України
проекту Закону про Державний бюджет України.

Друге читання проекту Закону передбачає насамперед затвердження
загального обсягу дефіциту (профіциту), доходів і видатків Державного
бюджету України.

Друге читання завершується не пізніше 20 листопада року, що передує
плановому. При цьому загальний обсяг дефіциту (профіциту) доходів і
видатків Державного бюджету України на наступний бюджетний період, обсяг
міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування
місцевих бюджетів, мають бути прийняті у другому читанні в обов’язковому
порядку і не підлягають розгляду у третьому читанні.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету доопрацьовує проект
Закону про Державний бюджет України та вносить його на розгляд Верховної
Ради України у третьому читанні не пізніше 25 листопада року, що передує
плановому.

Третє читання проекту Закону про Державний бюджет України починається з
доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та
співдоповіді міністра фінансів України.

Після доповіді голови Комітету та співдоповіді міністра фінансів
Верховна Рада проводить голосування по пропозиціях Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету щодо статей проекту Закону, які не були
прийняті у другому читанні, та по проекту Закону в цілому.

Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України
до 1 грудня року, що передує плановому. Про введення в дію Закону про
Державний бюджет Верховна Рада приймає постанову, проект якої готується
Урядом і розповсюджується серед депутатів разом з матеріалами до другого
читання. Президент України підписує Закон України про Державний бюджет
України на відповідний рік, після чого він оприлюднюється в пресі та
інших засобах масової інформації.

У разі несвоєчасного прийняття Закону про Державний бюджет до початку
нового бюджетного періоду Кабінет Міністрів України має право
здійснювати витрати Державного бюджету з такими обмеженнями:

1) витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися лише на цілі,
які визначені у Законі про Державний бюджет України на попередній
бюджетний період й одночасно передбачені у проекті Закону про Державний
бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом
Міністрів України до Верховної Ради України;

2) щомісячні видатки Державного бюджету України не можуть перевищувати
1/12 обсягу видатків, визначених Законом про Державний бюджет України на
попередній бюджетний період;

3) до прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний
бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється, крім
випадків, пов’язаних з уведенням воєнного чи надзвичайного стану,
оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної
ситуації.

Не пізніше двох місяців з дня набрання чинності Законом про Державний
бюджет України міністр фінансів України інформує Верховну Раду України
про вже взяті бюджетні зобов’язання та здійснені платежі, щодо яких
бюджетні призначення у затвердженому Державному бюджеті України не
передбачені.

Складання проектів Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя згідно з Бюджетним кодексом України
починається з доведення Міністерством фінансів України до Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та
виконавчим органам відповідних рад особливостей складання розрахунків до
проектів бюджетів на наступний бюджетний пероід.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації та виконавчі органи відповідних рад зобов’язані надавати
Міністерству фінансів України інформацію для проведення розрахунків
обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників.

Робота з формування бюджетів Республіки Крим, обласних, міст Києва і
Севастополя та районних бюджетів організується виконкомами відповідних
рад. У місті Києві — міською державною адміністрацією, оскільки Законом
України «Про столицю місто-герой — Київ» вона здійснює функції
виконавчого органу Київради.

Безпосередньо організація роботи зі складання проекту бюджету на
плановий рік покладається на фінансові органи відповідного органу
місцевої влади, який має право давати вказівки і завдання управлінням,
відділам, підприємствам, організаціям і установам щодо порядку
визначення окремих видів доходів і видатків, складання проекту за
доходами і зведеними кошторисами видатків.

Місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних
розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних
запитів.

Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розроблення
бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам у терміни та
порядку, встановлені цими органами. Головні розпорядники бюджетних
коштів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст
поданих місцевим фінансовим органам бюджетних запитів. Ці запити мають
містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту
місцевого бюджету.

Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду
проектів місцевих бюджетів проводять аналіз бюджетного запиту, поданого
головним розпорядником бюджетних коштів, з погляду його відповідності
меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання
бюджетних коштів. На основі результатів аналізу керівник місцевого
фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до
пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд
відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям та виконавчим органам відповідних рад.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення)
рад, районні державні адміністрації в містах Києві та Севастополі
подають відповідно районним чи міським фінансовим органам пропозиції
щодо показників проектів відповідних бюджетів.

Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону про Державний
бюджет України Міністерство фінансів доводить Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам
відповідних рад розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів,
методику їх визначення та інші показники, необхідні для складання
проектів місцевих бюджетів, а також пропозиції щодо форми проекту
рішення про місцевий бюджет.

Прогнозний проект бюджету областей, міст Києва і Севастополя фінансові
управління, відділи складають на основі концепції бюджетної політики,
яка розробляється бюджетно-фінансовою комісією відповідної Ради і
подається до початку складання проекту бюджету до виконкому, та даних
аналізу фінансово-господарської діяльності за минулий і поточний роки і
прогнозних показників на наступний бюджетний рік.

Держадміністрації районних і міських (міст обласного підпорядкування)
рівнів складають проект видатків установ і організацій районного і
міського підпорядкування, проект плану надходжень усіх видів податків,
зборів та інших обов’язкових платежів на території району, міста та
проект нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів.

Проект плану видатків надсилається районними і міськими (міст обласного
підпорядкування) держадміністраціями відповідним управлінням і відділам
обласної держадміністрації для включення в загальне зведення за галузями
господарства, а його копія — фінансовому управлінню
облдержадміністрації. Проект плану надходжень податків, зборів та інших
платежів подається фінансовому управлінню облдержадміністрації.

Управління, відділи, підприємства та організації облдержадміністрації з
урахуванням пропозицій районних і міських (міст обласного
підпорядкування) держадміністрацій складають зведені проекти балансів
доходів і видатків, проекти планів за доходами і кошториси видатків і
подають їх фінансовому управлінню.

У процесі розгляду розрахунків доходів і видатків фінансове управління:

— перевіряє правильність визначення на плановий рік витрат і джерел їх
покриття, а також урахування змін чинного законодавства;

— уточнює розрахункові баланси доходів і видатків, проекти планів за
доходами і зведені кошториси видатків;

— на основі аналізу звітних даних та інших матеріалів вишукує можливість
збільшення доходів бюджету за рахунок повнішого врахування всіх
внутрішньогосподарських ресурсів.

Після перевірки вказаних розрахунків фінансове управління розробляє
проект обласного бюджету і проект нормативів відрахувань від
загальнодержавних податків і зборів до районних і міських (міст
обласного підпорядкування) бюджетів.

Проект нормативів відрахувань повідомляється районним і міським (міст
обласного підпорядкування) держадміністраціям для самостійного
визначення напряму видатків бюджету і складання проекту бюджету районів
і міст обласного підпорядкування. У разі наявності зауважень
райміськдержадміністрацій до проекту нормативних відрахувань вони
повідомляють про це фінансовим управлінням облдержадміністрацій. Подані
зауваження розглядаються у фінансових управліннях з участю представників
райдержадміністрацій і постійної бюджетно-фінансової комісії обласної
ради.

Після уточнення розрахунків за проектом бюджету фінансове управління
подає на розгляд облдержадміністрації проекти:

— обласного бюджету з виділенням дохідних джерел і видів видатків згідно
з бюджетною класифікацією;

— нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших
обов’язкових платежів до районних і міських бюджетів;

— суми дотацій і субвенцій з обласного бюджету або коштів із районних і
міських бюджетів, які передаються в обласний бюджет для вирівнювання
рівня соціальної забезпеченості населення у зв’язку з нерівномірним
розподілом доходів між територіями;

— суми оборотної касової готівки обласного бюджету.

До проекту бюджету додається коротка характеристика і розрахунок окремих
статей доходів і видатків бюджету.

У тижневий термін після ухвалення Закону про Державний бюджет України у
другому читанні Кабінет Міністрів України доводить Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та
виконавчим органам відповідних рад положення та показники міжбюджетних
відносин (обсяги міжбюджетних трансфертів) для відповідних бюджетів і
текстові статті, що визначають особливості міжбюджетних відносин на
наступний бюджетний рік, які були проголосовані Верховною Радою України
під час прийняття проекту Закону про Державний бюджет України в другому
читанні.

На підставі інформації, отриманої у наведеному порядку, місцеві державні
адміністрації та виконавчі органи відповідних Рад готують проекти рішень
про відповідні бюджети.

Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії
Верховної Ради Автономної Республіки Крим схвалюється Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією чи
виконавчим органом відповідної ради. Разом з ним подаються:

а) пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити:

— інформацію про соціально-економічний стан відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, прогноз її розвитку на наступний
бюджетний період, які покладено в основу проекту місцевого бюджету;

— оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у результаті
наданих відповідною радою податкових пільг;

— пояснення до основних положень проекту рішень про місцевий бюджет,
включаючи аналіз обсягів видатків щодо функцій і програм та
обгрунтування міжбюджетних взаємовідносин;

— інформацію щодо погашень боргу Автономної Республіки Крим та місцевого
самоврядування, обсягів та умов запозичень;

б) прогноз показників відповідного бюджету за основними видами доходів і
видатків;

в) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом,
міста, що об’єднує бюджети села, селища, міста районного значення;

г) перелік інвестиційних програм на наступний період;

д) інформацію про хід виконання відповідного бюджету у кожному
бюджетному періоді.

Проект бюджету спочатку розглядається постійними комісіями відповідної
місцевої Ради, які з поданими матеріалами ознайомлюють усіх членів
комісії. Організація роботи щодо розгляду проекту бюджету в раді
покладається на фінансово-бюджетну комісію, яка узагальнює всі
зауваження і пропозиції інших комісій. Пропозиції і зауваження депутатів
місцевої ради подаються до відповідних комісій ради в письмовій формі з
розрахунками та обґрунтуваннями. У разі внесення пропозицій про
збільшення видатків одночасно подаються пропозиції про реальні джерела
збільшення доходів чи скорочення інших видатків. Висновки та пропозиції
постійних комісій з відповідними розрахунками й обгрунтуваннями
подаються бюджетно-фінансовій комісії для узагальнення.

Зауваження і пропозиції узагальнює бюджетно-фінансова комісія з участю
представників інших постійних комісій, фінансового управління та інших
місцевих організацій. Після узгодження матеріалів постійних комісій щодо
зауважень і пропозицій бюджетно-фінансова комісія складає висновок, який
подається на розгляд сесії місцевої ради.

На сесії з доповіддю про проект бюджету на плановий рік за дорученням
держадміністрації виступає начальник фінансового управління.
Співдоповідь робить голова бюджетно-фінансової комісії. Після першого
читання та в разі неузгодження окремих пропозицій і зауважень
проводиться другий етап розгляду проекту бюджету в комісіях ради з
відповідними розрахунками та обгрунтуваннями, на підставі яких вносяться
зміни до проекту бюджету. Останній, попередньо погоджений з фінансовим
управлінням, подається бюджетно-фінансовою комісією на друге слухання
сесії місцевої ради.

Рішенням про місцевий бюджет визначаються:

— загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний і
спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і
капітальні;

— граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в
наступному бюджетному періоді й боргу Автономної Республіки Крим чи
місцевого самоврядування на кінець наступного бюджетного періоду;

— бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною
класифікацією;

— доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

— бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

— перелік захищених статей.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні ради під час
затвердження місцевих бюджетів повинні врахувати обсяги міжбюджетних
трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих
бюджетів, що були затверджені Верховною Радою України при прийнятті
проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні бюджети, міські
(міст Києва і Севастополя), міст республіканського (Автономної
Республіки Крим) та обласного значення бюджети на наступний бюджетний
період затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, відповідної обласної, районної чи міської ради не пізніше ніж у
двотижневий термін після опублікування Закону про Державний бюджет
України.

Міські (міст районного значення) бюджети, районні у містах (якщо такі
створено), селищні та сільські бюджети на наступний бюджетний період
затверджуються відповідно до рішень міської, районної в місті, селищної
або сільської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після
затвердження районного чи міського бюджету, міст Києва і Севастополя,
міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного
значення.

Одним із недоліків формування місцевих бюджетів було те, що бюджет на
плановий рік затверджувався після схвалення Верховною Радою України
нормативів відрахувань від загальнодержавних доходів до бюджетів
областей і міст Києва і Севастополя, а після затвердження названих вище
бюджетів відповідні (обласні, міст Києва і Севастополя) ради доводили
нормативи відрахувань до бюджетів районів і міст обласного
підпорядкування, що було основою для розгляду і затвердження районних і
міських, міст обласного підпорядкування бюджетів. Такий порядок
формування бюджетів склався в умовах адміністративно-командної системи
управління економікою держави і був одним із інструментів гальмування
розвитку регіональних й адміністративно-територіальних формувань.
Місцеві органи влади й управління не мали достатньої свободи у
формуванні необхідних фінансових ресурсів для економічного і соціального
розвитку своїх територій, оскільки вищестоящий орган визначав частку
відрахувань до бюджету нижчого рівня від загальнодержавних податків,
зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету. На даний час розподіл
доходів між бюджетами здійснюється на постійній основі згідно з порядком
і нормативами, установленими «Бюджетним кодексом України».

Список використаної літератури:

Моторин Р. М., Моторина Т. М. Система національних рахунків. 336 с.

Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза. 202 с.

Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування. 362 с.

Нікітін А.В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності. 153 с.

Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України. 948 с.

Оболенський О.Ю. Державна служба. 344 с.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія). 240 с.

Опришко В. Ф., Омельченко А. В., Фастовець А. С. Право Європейського
Союзу. 472 с.

Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П. Правознавство. 767 с.

Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право. 312с.

Осадець С. С. Страхування. 599 с.

Пересада А.А. Інвестиційний аналіз. 485 с.

Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування. 271 с.

Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні
трудовими ресурсами. 279 с.

Петрашко Л. П. Валютні операції. 204 с.

Петюх В.М., Ємельяненко Л.М., Торгова Л.В. Конфліктологія. 316с.

Подолинський С. А. Вибрані твори. 328 с.

Політична історія XX століття /Заред. В. Ф. Салабая. 376 с.

Рогач І. Ф. та ін. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах.
239 с.

Ромашко О. Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків. 240 с. Савченко
А. Г. Макроекономічна політика. 166с. Савченко В. Я. Аудит. 322 с.

Савченко В. А. Управління розвитком персоналу. 351 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020