.

Передумови виникнення і функціонування місцевих бюджетів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2459
Скачать документ

Реферат на тему:

Передумови виникнення і функціонування місцевих бюджетів

Бюджетна система України, і місцеві бюджети як їх частина, у своєму
розвитку пройшла тривалий період становлення, протягом якого відбувались
зміни в її побудові відповідно до діючого на той час
суспільно-економічного ладу та устрою держави. Під час поневолення та
втрати державності Україна не мала можливості формувати власну,
національну фінансово-бюджетну систему, що не сприяло розвитку і
зміцненню бюджетних відносин на рівні окремих територій та держави в
цілому.

Тому, за для визначення напрямів та шляхів подальшого розвитку,
удосконалення, реформування бюджетної системи взагалі та місцевих
бюджетів зокрема, її децентралізації постає питання вивчення
ретроспективи становлення місцевих бюджетів. Дослідженням історичних
особливостей становлення, сутності та ролі місцевих бюджетів, основ їх
формування досліджувалось у працях: С.Булгакової, О.Василика, С.
Гасанова,  А. Єпіфанова, В. Зайчикової, В. Кравченка, І. Лук’яненко, Н.
Ніжняка, В. Опаріна, К.Павлюк, Д. Полозенко, І.Сала, О. Сунцової,
С.Слухая,, І.Чугунова, С. Юрія та інших. Поряд  з цим не повною мірою
дослідженими  є питання узагальнення та періодизації етапів розвитку
місцевих бюджетів.

Історія економічної і політичної взаємодії державних і місцевих органів
влади на території сучасної України бере початок від часів появи перших
державних утворень – грецьких міст-держав у Південному Причорномор’ї і
Приазов’ї (V ст. до н.е.) [7 с. 390].

Окремі історичні свідчення про особливості утворення державних доходів і
оподаткування на українських землях належать до часів, коли формувалися
початки Київської держави (IX-X століття). Виникнення перших місцевих
бюджетів у сучасному розумінні цього поняття тісно пов’язано з появою і
функціонуванням в Росії та Україні земств, тобто місцевого
самоврядування, яке діяло під керівництвом дворянства і  остаточно
організаційно сформувалось наприкінці XIX століття в процесі проведення
кріпосної реформи [1, 6].

Разом із створенням земств у Росії розпочалося становлення місцевого
самоврядування, яке супроводжувалося процесом децентралізації влади.

?????????W?980 р.) крайових, обласних, а також рад автономних областей
та округів у галузі відповідних бюджетів, фінансів та цін (створення
фондів непередбачених видатків, податкові пільги) [8 с. 264-269].

Із проголошенням у 1991 році незалежності України та зміною
соціально-економічного і політичного устрою, змінилися підходи до
використання економічних категорій, понять, важелів, інструментів, форм
і методів управління. Закон України “Про бюджетну систему України”
визначив нову структуру бюджетної системи незалежної Української держави
відповідно до чинного бюджетного устрою. Бюджетний устрій України
ґрунтувався на нових принципах, зокрема, єдності, повноти, що входять до
бюджетної системи держави.

З прийняттям у 2001 році Верховною Радою України Бюджетного кодексу
України бюджетна система набула подальшого розвитку і нової якості.

Положення Бюджетного кодексу України започаткували новий етап у розвитку
місцевих бюджетів, створили умови для підвищення ролі місцевих бюджетів
у бюджетній системі України [3, с. 6 ].

Тож можна зробити  висновки, що: розвитку місцевих бюджетів України
передував складний процес формування фінансової системи України, яка
тривалий час була поневолена іншими державами, в останні часи Російською
імперією та СРСР;  були історично сприятливі періоди (Козацька доба),
коли Україна на деякий час отримувала певний ступінь незалежності, яка
була платформою для становлення бюджетної системи, були не тривалі; з
набуттям незалежності Україна почала формувати власну економічну
систему, що безумовно стало визначним кроком. Але ці процеси
відбувались  за умов вимушеного прискорення, більшість законодавчих
актів та здійснення по ним були не ефективними, фінансова система не
позбавилась рис притаманних командно-адміністративній економіці, що не
найліпшим чином сприяло розвитку місцевих бюджетів.

Тож для вирішення проблем соціально – економічного розвитку регіонів в
контексті історичного розвитку, вирівнювання та поліпшення їх становища
доцільно було б здійснити запровадження адміністративно – територіальної
реформи, процесів децентралізації місцевих бюджетів, реформування
законодавства, дотримуючись принципу субсидіарності, а саме наближення
надання суспільних послуг до їх безпосередніх споживачів. Адже проблему
краще вирішити на місці її безпосередньої появи, ніж чекати на
вирішення  «з гори», що доведено історично.

Література:

Будяченко А.С. «Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України»//
Фінанси України. 2002р.- № 6.- С. 139-145

Булдакова С.О., Василенко А.І., Єрмоленко К.В., Огонь Ц.Г./ «Бюджетна
система України», За редакції Булгакової С.О.- К.: Київський нац.
торгов. -економ. ун-т, 2002. – 288 с.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21 червня 2001 р. № 2542-ІІІ

Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: підручник. – К.:
Центр навчальної  літератури, 2004 р. – 608 с.

Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. Посіб.
– 2-ге вид., перероб. і доп. -К.: Знання – прес, 2003р. – 523 с.

Порош М. Україна в  складі державного бюджету Росії; у книзі Сіромаха Д.
«Про фінансову науку України» вид-во. «Знання та сила». К.: 1990р. 298с.

Сунцова О.О. Місцеві фінанси. Навчальний посібник. – Київ: Центр
навчальної літератури,  2005. – 560с.

Чугунов І. «Бюджет у складі бюджетної системи Росії в кінці XІX – на
початку XX ст.» // Економіка України 2001 р.  – № 11. С. 78-84.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020