.

Особливості закону «Про Державний бюджет України на 2006 рік» (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
822 1907
Скачать документ

Реферат на тему:

Особливості закону «Про Державний бюджет України на 2006 рік»

В новий бюджетний 2006 рік Україна увійшла з законом про бюджет, як це
і передбачено Бюджетним Кодексом України. Хотілося б відмітити
особливості Закону України від 20.12.05 №3235 «Про Державний бюджет
України на 2006 рік».

Вперше на 2006 рік у Державному бюджеті України створено Стабілізаційний
фонд у сумі 3 млрд. грн. (за рахунок коштів від приватизації), який
буде використовуватись шляхом внесення змін до цього Закону. Вперше
законом про бюджет не вносяться зміни до діючого податкового
законодавства: пропозиції щодо податкових норм враховані в урядовому
законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
(реєстр. №8373 від 01.11.05). В той же час, з метою регулювання обсягів
доходів та видатків законом про бюджет призупинено на 2006 рік дію норм
40 законів України.

У порівнянні з нормами, які визначали доходну частину державного бюджету
у 2005 році, на 2006 рік по платежах, що адмініструються державними
податковими органами, передбачено наступне:

– відміна пільгового коефіцієнту сплати по залізній руді багатій та
збільшення розміру нормативів плати за користування надрами для
видобування високоліквідних корисних копалин;

– застосування коефіцієнту 1,94 до нормативів збору за
геологорозвідувальні роботи;

– включення до спеціального фонду надходжень від погашення
заборгованості ДК «Укргазвидобування НАК «Нафтогаз України» зі збору
за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету,
що склалась станом на 01.12.05;

– збільшення ставки рентної плати за видобуток природного газу на
глибині понад 5000 метрів за 1000 куб. метрів у 1,5 раза (15 грн. проти
10 грн. у 2005 році), при видобутку природного газу із морських родовищ
у 2006 році рентна плата не сплачуватиметься (у 2005 році ця ставка
дорівнювала – 7,8  грн. за 1000 куб. метрів природного газу);

– майже в 2,9 рази збільшено ставки рентної плати за нафту та газовий
конденсат (876,17 грн. за 1 тонну). Крім того, ставки рентної плати
диференційовано в залежності від глибини видобутку нафти та газового
конденсату. На 2006 рік передбачено, що до затверджених ставок рентної
плати за нафту і газовий конденсат буде застосовуватися коригуючий
коефіцієнт, який щомісячно визначатиме залежність зазначених ставок
рентної плати від середньозваженої ціни 1 тонни нафти, що склалась на
аукціоні, який проводився у жовтні 2005 року;

– рентна плата за транспортування нафти, нафтопродуктів та аміаку
встановлена у національній валюті (у 2005 році – у долларах США);

– по збору за забруднення навколишнього середовища з 1 січня 2006 року
збільшено нормативи та 65 відс. (проти 30 відс. у 2005 році) збору
сконцентровано у державному бюджеті;

– на виконання статті 36 (аналогічна статті 39 у 2005 році) та статті
116 передбачені надходження до спеціального фонду в сумі 3,0 млрд.грн.
податкової заборгованості минулих років та нарахованих сум з податків на
додану вартість, податку на прибуток, рентної плати за транзитне
транспортування природного газу.

До особливостей формування доходів загального фонду державного
бюджету у 2006 році можна віднести наступне:

– податок з доходів фізичних осіб-військовослужбовців до загального
фонду державного бюджету не зараховуватиметься (як це було у 2004-2005
роках). Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, податок з
доходів цієї категорії громадян буде зараховуватись до загального фонду
місцевих бюджетів;

– до загального фонду зараховуватиметься акцизний збір із вироблених в
Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що
сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних
засобів в повному обсязі), тоді, як у 2005 році до загального фонду
зараховувалось також 30 відс. акцизного збору з вироблених
нафтопродуктів та транспортних засобів;

– до загального фонду зараховуватиметься акцизний збір із ввезених на
територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію
України нафтопродуктів і транспортних засобів), тоді, як у 2005 році до
загального фонду зараховувалось також 30 відс. акцизного збору з
ввезених нафтопродуктів та транспортних засобів.

Особливістю формування доходів спеціального фонду є те, що до нього в
повному обсязі зараховуватиметься акцизний збір із вироблених в Україні
нафтопродуктів і транспортних засобів та акцизний збір із ввезених на
територію України нафтопродуктів і транспортних засобів (в 2005 році –
70 відсотків). Крім того, у 2006 році не передбачений платіж за кодом
бюджетної класифікації 240601 «Надходження частини виручки від
реалізації газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит
природного газу через територію України», який зараховувався у 2005 році
до спеціального фонду.

Законом про бюджет передбачено вдосконалення міжбюджетних відносин та
заходи щодо покращення матеріальної бази місцевих бюджетів. Зокрема,
установлено, що у 2006 році до доходів загального фонду Державного
бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій
вирівнювання, включається податок на додану вартість (без врахування
бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами).
Визначено, що господарські організації, які належать до комунальної
власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності,
сплачують до загального фонду місцевих бюджетів частину прибутку
(доходу). Порядок і норматив відрахування цього платежу підприємствами
комунальної власності встановлюються відповідними радами. Установлено,
що у 2006 році сума податку на додану вартість, визначена відповідно до
пунктів 11.21 та 11.29 статті 11 Закону України “Про податок на додану
вартість” спрямовується як державна дотація сільськогосподарським
товаровиробникам на підтримку виробництва тваринницької продукції,
продукції птахівництва та на придбання матеріально-технічних ресурсів
виробничого призначення в обсязі 4,1 млрд. грн. Визначено, що у разі
розформування у 2006 році військової частини пільга із плати за землю
для військових формувань діє протягом року з моменту розформування такої
військової частини, а після закінчення цього терміну платником податку
із плати за землю визначається Міністерство оборони України. До 1 січня
2007 року продовжено дію експерименту щодо справляння запроваджених у
2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з
Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на розвиток
рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на
розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).

З метою розширення бази оподаткування податком на прибуток, на 2006 рік
установлено, що сума від’ємного значення об’єкта оподаткування з
податку на прибуток, що рахувалася станом на 1 січня 2005 року і не була
погашена протягом 2005 року, не підлягає протягом 2006 року врахуванню у
складі валових витрат платника податку. Для платників податку на
прибуток продовжено сплату податку за результатами одинадцяти місяців
2006 року.

Для впорядкування земельних відносин по земельних ділянках, на яких
розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, установлено, що у 2006
році окремі положення Земельного кодексу України застосовуються з
урахуванням деяких змін, передбачених цим законом. З метою зниження
податкового навантаження на фонд оплати праці, установлено, що у 2006
році розмір збору на обов’язкове державне пенсійне страхування,
визначений в абзацах другому, четвертому і п’ятому пункту 1, пунктах 2 і
3 статті 4 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне
страхування” становить 31,8 відс. (замість 32,3 відс. у 2005 році).
Відрахування до пенсійного фонду з операцій купівлі-продажу
безготівкової валюти становитимуть 1,3 відс., тоді, як у 2005 році – 1,5
відсотка.

Також цікавою є норма щодо надання у 2006 році додаткових функцій
Торгово-промисловій палаті України в частині сертифікації походження
товарів, вироблених суб’єктами спеціальних економічних зон, що сприятиме
забезпеченню контролю за переміщенням товарів, вироблених з
давальницької сировини, та продукції, виробленої суб’єктами СЕЗ.

Визначення безпосередньо у тексті закону терміну затвердження всіх
нормативно-правових актів на його виконання (до 60 календарних днів з
дати набрання законом чинності) сприятиме своєчасному
нормативно-правовому забезпеченню впровадження Закону “Про Державний
бюджет України на 2006 рік” та виконанню доходної частини бюджету.

Протягом року до закону напевне будуть вноситись зміни: з огляду на
уточнення макроекономічного прогнозу, фактичного стану виконання
доходних джерел, уточнення видатків, для врахування впливу змін ціни на
газ на доходи та видатки тощо. Зазвичай протягом бюджетного року до
закону про бюджет вносяться численні зміни. Так, у бюджеті 2002 року
їх було внесено 4, 2003 – 14, 2004 – 8, 2005 – 9. І це можна визнати
нормальним процесом збалансування доходної та видаткової частин бюджету,
впорядкування міжбюджетних відносин та проявом державного регулювання
економіки у бюджетній сфері.

Література:

1.     Закон України від 20.12.05 №3235-IV «Про Державний бюджет України
на 2006 рік».

2.     Коментар української мережі ділової інформації ЛІГА БізнесІнформ
до Закону України від 20.12.05 №3235-IV «Про Державний бюджет України на
2006 рік».

3.     Закон України від 23.12.05 №2285-IV «Про Державний бюджет України
на 2005 рік», із змінами та доповненнями.

 

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020