.

Облік фінансових результатів: сучасний стан та шляхи удосконалення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
739 4893
Скачать документ

Реферат на тему:

Облік фінансових результатів: сучасний стан та шляхи удосконалення

 

Інтеграція вітчизняної економіки у світовий економічний простір на
засадах партнерства потребує проведення поглиблених досліджень
теоретико-методологічного і практичного характеру, направлених на
забезпечення кардинального підвищення ефективності господарювання. В
умовах ринкової економіки основний показник ефективності господарювання,
основа економічного розвитку підприємства – прибуток, що є головним
фактором, який визначає гостроту та необхідність вирішення проблем
удосконалення обліку фінансових результатів з метою формування надійного
фундаменту для підвищення економічної результативності підприємств.

Фінансові результати як облікова категорія визначаються різницею між
доходами і витратами або приростом (зменшенням) власного капіталу
підприємства, створеним в процесі підприємницької діяльності за звітний
період за виключенням зміни капіталу за рахунок внесків або вилучення
власниками. Таке визначення найбільш повно розкриває сутність фінансових
результатів і підтверджується при формуванні фінансової звітності, яка
передбачає відображення фінансових результатів, а саме Балансу і Звіту
про фінансові результати.

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій фінансові
результати формуються в розрізі видів діяльності. Кожен вид діяльності
характеризується доходами і витратами, що необхідні для отримання цих
доходів (згідно принципу нарахування та відповідності доходів і витрат).
Слід зазначити, що вищезазначений принцип разом з високим ступенем
деталізації доходів і витрат створює систему, яка є досить зручною для
складання звітності та максимально наочною для прийняття рішень.

Дослідження розподілу фінансових результатів за видами діяльності у
взаємозв’язку із доходами і витратами, що їх формують дозволили
відмітити певну невідповідність між назвами рахунків, видів діяльності і
їх змістом, що викликано розбіжностями між Інструкцією про застосування
Плану рахунків та П(с)БО, що визначають види діяльності.

Так, П(с)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” визначає розподіл звичайної
діяльності на операційну, фінансову та інвестиційну (3). Згідно з П(с)БО
3 “Звіт про фінансові результати” та Інструкцією про застосування Плану
рахунків доходи, витрати і фінансові результати поділяються на
операційні, фінансові та інші (1, 2).

Для приведення обліку доходів, витрат і фінансових результатів до єдиної
системи групування на нашу думку важливо уточнити вищевказану
класифікацію з врахуванням визначень передбачених національними
стандартами щодо видів діяльності.

Так, згідно з визначенням інвестиційної діяльності доходи і втрати від
участі в капіталі (рахунок 72 і 96 відповідно), які на сьогоднішній день
відносяться до результатів фінансової діяльності, доцільно віднести до
результатів інвестиційної діяльності. Проаналізувавши структуру
“Фінансових доходів” (рахунок 73) можна зробити висновок, що «Дивіденди
одержані» (субрахунок 731) та „Відсотки одержані” (субрахунок 732)
належать до результатів інвестиційної діяльності, оскільки є частиною
прибутку отриманого від інвестицій.

Рахунки 74 “Інші доходи” та 97 “Інші витрати” майже в повному складі
відносяться до інвестиційної діяльності. Такий висновок підтверджується
визначенням інвестиційної діяльності та Інструкцією про застосування
Плану рахунків, в якій сказано(

Рахунок 74 “Інші доходи” призначено для обліку доходів, які виникають в
процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та
фінансовою діяльністю підприємства.

Рахунок 97 “Інші витрати” призначено для обліку витрат, що виникають в
процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані
з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а
також витрат страхової діяльності (1).

Разом з тим, субрахунок 745 „Дохід від безоплатно одержаних активів”
доцільно відображати у складі доходів від фінансових операцій.

У зв’язку з цим також правомірно було б виділити зі складу рахунків( 744
“Дохід від неопераційної курсової різниці” та 974 “Втрати від
неопераційної курсової різниці” курсові різниці пов’язані з фінансовою
діяльністю і обліковувати їх в складі рахунку 73 “Фінансові доходи” та
рахунку 95 “Фінансові витрати”.

Формування, визнання та оцінка доходів здійснюється підприємством за
принципом нарахування, що відповідає вимогам міжнародних стандартів.
Водночас існують недоліки методологічного характеру відносно
відображення цієї інформації у Звіті про фінансові результати. Спростити
форму Звіту про фінансові результати можна за рахунок відображення в ній
лише «чистих» доходів, що передбачає відповідні зміни і в схемі
бухгалтерських проводок.

Так, на відміну від вітчизняної практики міжнародні стандарти не мають
жорсткої регламентації відносно відображення доходів від реалізації
продукції (товарів, послуг). В західній практиці підприємство має право
самостійно обирати( показувати валовий дохід (Gross Sales) або тільки
чистий дохід (Net Sales) від реалізації. Як свідчить практика, більшість
західних підприємств наводять у Звіті про прибутки та збитки лише чистий
дохід. Це зумовлено поширеним підходом до відображення реалізації,
згідно з яким податки з продажу (в тому числі ПДВ) не відображуються на
рахунку “Продаж” (або “Реалізація”) – табл.1.

 

Таблиця 1

Відображення в обліку доходу (виручки) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)

(

п/

п Зміст Опублікована кореспонденція Запропонована

кореспонденція

Д-т К-т Д-т К-т

1 Відвантажено товар покупцю 361

“Розрахунки з вітчизняними покупцями” 702

“Дохід від реалізації товарів” 361

“Розрахунки з вітчизняними покупцями” 702

“Дохід від реалізації товарів”

Сума, грн. 1 200,00 (в тому числі ПДВ) 1 000,00 (без ПДВ)

2 Відображено в обліку ПДВ 702

“Дохід від реалізації товарів” 641

“Розрахунки за податками” 361

“Розрахунки з вітчизняними покупцями” 641

“Розрахунки за податками”

Сума, грн. 200,00 200,00

 

Такий підхід доцільно використати у вітчизняній практиці, що має ряд
переваг(

– податки з продажу не є доходом (згідно МСБО 18 “Дохід” та П(с)БО 15
“Дохід”), тому неправомірно їх відображати у складі доходів(

– відображення в бухгалтерському обліку на рахунку “Продаж” (“Дохід від
реалізації”) чистого доходу (виручки) від реалізації підвищує
наочність інформації і позбавляє необхідності додаткових вирахувань(

– скорочує алгоритм обчислення прибутку від операційної діяльності для
складання Звіту про фінансові результати.

З розподілом доходів, витрат та фінансових результатів по видах
діяльності безпосередньо пов’язано також і формування фінансової
звітності, а саме Звіту про рух грошових коштів та Звіту про фінансові
результати. Проте, якщо при складанні Звіту про рух грошових коштів
використовується розподіл на операційну, фінансову та інвестиційну
діяльність, то Звіт про фінансові результати передбачає розподіл на(

операційну діяльність (рядок 010-105)(

іншу діяльність (рядок 110-195) (2) .

На нашу думку більш обґрунтованим є підхід, коли структура Звіту про
фінансові результати відповідає розподілу діяльності на операційну,
фінансову та інвестиційну, який використовується у Звіті про рух
грошових коштів (3).

Така узгодженість між формами звітності дозволяє досягти комплексного
підходу при складанні фінансової звітності та покращує їх
взаємозв’язок. Крім того, використання розподілу фінансових результатів
за видами діяльності є перспективним напрямком розвитку системи
бухгалтерського обліку та економічного аналізу, оскільки дасть змогу
отримувати оперативну інформацію про активність та результативність
роботи підприємства в розрізі окремих видів її діяльності, що є
надзвичайно цінним в управлінні підприємством.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.       План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 91.

2.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про
фінансові результати”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 31 березня 1999 р. № 87.

3.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух
грошових коштів”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від
31 березня 1999 р. № 87.

 

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020