.

Класична модель фінансової санації підприємств (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 4203
Скачать документ

Реферат на тему:

Класична модель фінансової санації підприємств

Термін “санація” походить від латинського “sanare” і перекладається як
оздоровлення або видужання.

Санація – це комплекс послідовних, взаємозв’язаних заходів
фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного,
соціального характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарювання
з кризи і відновлення або досягнення його прибутковості та
конкурентоспроможності в довгостроковому періоді.

Цілісний погляд на етапи розробки санаційної концепції окремого
підприємства репрезентує так звана класична модель санації, яка широко
використовується як основа для розробки механізму фінансового
оздоровлення суб’єктів господарювання в країнах з розвинутою ринковою
економікою.

Згідно з класичною моделлю процес фінансового оздоровлення підприємства
починається з виявлення та аналізу причин фінансової кризи. На основі
первинної інформації (первинні бухгалтерські документи, рішення зборів
акціонерів, фінансові плани тощо) визначаються зовнішні та внутрішні
фактори кризи, а також реальний фінансовий стан фірми.

У рамках внутрішнього аналізу поглиблено досліджується фінансовий стан
на основі розрахунку ряду коефіцієнтів. Основними з них є показники
платоспроможності, ліквідності, фінансового лівериджу, прибутковості
тощо. Коли отримано необхідні дані щодо фінансового стану підприємства
та причин фінансової кризи, згідно з класичною моделлю санації роблять
висновок про можливість або недоцільність санації даної господарської
одиниці. Якщо виробничий потенціал підприємства зруйновано, капітал
втрачено, структура балансу незадовільна, то приймають рішення про
консервацію та ліквідацію суб’єкта господарювання. Ліквідацію може бути
здійснено на добровільній основі (злиття, продаж об’єкта цілком або
частинами) та в примусовому порядку.

У разі, коли підприємство має справді реальні надії на виправлення
становища, приймають рішення про розробку санаційної концепції з метою
проведення фінансового оздоровлення, з одночасним визначенням цільових
орієнтирів. Що раніше на санаційно спроможному підприємстві розпочнеться
санація, то більші шанси на її успіх.

У разі прийняття рішення на користь санації слід здійснити невідкладні
заходи щодо поліпшення ліквідності, платоспроможності підприємства та
оптимізації структури капіталу в напрямку зменшення питомої ваги
кредиторської заборгованості. З цією метою Доцільно реалізувати так
звану шокову (Crash) програму.

Окремим аналітичним блоком у класичній моделі є формування стратегічних
цілей та тактики проведення санації. За визначення цілей санації слід
враховувати, що кожне підприємство має обмежені ресурси, обмежені
можливості збуту продукції та мусить провадити свою діяльність у рамках
правового поля відповідної держави. Цілі мають бути реальними та
придатними для кількісного (чи якісного) вимірювання. Головною
стратегічною метою санації є відновлення ефективної діяльності
підприємства в довгостроковому періоді. Для досягнення цієї мети слід
узгодити тактичні цілі, а саме:

сферу діяльності, асортимент продукції та її споживачів;

основні вартісні цільові показники (виручка, прибуток, ліквідність
тощо).

Лише за умови досягнення консенсусу щодо тактичних цілей між сторонами,
відповідальними за прийняття рішень, можна досягти головної стратегічної
мети санації.

Стратегія – це, власне, узагальнена модель дій, необхідних для
досягнення поставлених цілей через координацію та розподіл ресурсів
компанії. Конкретні оперативні заходи в санаційній стратегії не
відображаються. Кінцева мета санаційної стратегії полягає в досягненні
довгострокових конкурентних вигод, які б забезпечили компанії високу
рентабельність. Суть її полягає у виборі найкращих варіантів розвитку
фірми та в оптимізації політики капіталовкладень.

Відповідно до вибраної стратегії розробляють програму санації, тобто
систему прогнозованих, взаємозв’язаних заходів, спрямованих на вихід
підприємства з кризи. Вона формується на основі комплексного вивчення
причин фінансової кризи, аналізу внутрішніх резервів, висновків про
можливості залучення стороннього капіталу та стратегічних завдань
санації.

Наступним елементом класичної моделі оздоровлення є проект санації, який
розробляється на базі санаційної програми і містить:

техніко-економічне обґрунтування санації;

розрахунок обсягів фінансових ресурсів, необхідних для досягнення
стратегічних цілей;

конкретні графіки та методи мобілізації фінансового капіталу;

строки освоєння інвестицій та їхньої окупності;

оцінку ефективності санаційних заходів;

прогнозовані результати виконання проекту.

Важливим компонентом санаційного процесу є координація та контроль за
якістю реалізації запланованих заходів. Керівні служби підприємств
повинні своєчасно виявляти та використовувати нові санаційні резерви, а
також приймати об’єктивні кваліфіковані рішення для подолання можливих
перешкод для здійснення оздоровчих заходів. Дійову допомогу тут може
надати оперативний санаційний контролінг, який синтезує інформаційну,
планову, консалтингову, координаційну та контрольну функції. Органи
контролінгу для виконання своїх функцій використовують такі основні
інструменти та методи:

аналіз підприємства в порівнянні з конкурентами;

систему раннього попередження та реагування;

вартісний аналіз;

портфельний аналіз;

аналіз точки беззбитковості;

імітаційне моделювання;

калькулювання;

систему планово-контрольних розрахунків та ряд інших.

Завданням санаційного контролінгу є ідентифікація оперативних
результатів та підготовка проектів рішень щодо використання виявлених
резервів та подолання додаткових перешкод.

Особливе місце в процесі санації займають заходи фінансово-економічного
характеру, які відображають фінансові відносини, що виникають у процесі
мобілізації і використання внутрішніх та зовнішніх фінансових джерел
оздоровлення підприємств. Метою фінансової санації є покриття поточних
збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збереження
ліквідності та платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів
заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування
фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів
виробничо-технічного характеру.

Використана література

Закон України «Про банкрутство» // Відомості Верховної Ради України.
-1992.–№31.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом» // Голос України. – 1999. – 30 липня .

Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту. – К., 1997.

Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика /
За заг. ред. М. І. Молдованова. – К.: Техніка, 1993. – С. 643.

Джеймс Ван Хорн. Основы управления финансами. – М.: Финансы и
статистика, 1996.

Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. – К., 1995.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020