.

Характеристика і склад грошових надходжень підприємств (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
420 3414
Скачать документ

ХАРАКТЕРИСТИКА І СКЛАД ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ

У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно
здійснюється кругообіг коштів. Укладання коштів у виробництво з метою
виготовлення товарів і отримання виручки від їх продажу характеризує
кругообіг коштів підприємств.

Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат
виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов’язань перед
державою, банками та іншими суб’єктами господарювання, формування
доходів і прибугку є найважливішою стороною діяльності підприємств (рис.
).

Вхідні грошові потоки підприємств за їхніми джерелами можна поділити на
внутрішні та зовнішні. Коли кошти надходять з будь-яких джерел на самому
підприємстві, вони належать до внутрішніх. Надходження коштів за рахунок
ресурсів, які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про
використання зовнішніх джерел. Структура вхідних грошових потоків
залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми
підприємства. У світовій практиці 60-70 % фінансових ресурсів надходить
на підприємства за рахунок внутрішніх джерел. Внутрішні грошові
надходження згідно з чинною практикою обліку і звітності включають:

1) виручку від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг;

2) виручку від іншої реалізації;

3) доходи від фінансових інвестицій;

4) доходи від інших позареалізаційних операцій.

Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг залежить від основної
діяльності підприємств. Тому на неї припадає найбільша частка внутрішніх
грошових надходжень.

Підприємства можуть реалізовувати продукцію допоміжного виробництва,
підсобного сільського господарства, непотрібну й надлишкову сировину,
напівфабрикати та інші матеріали, основні засоби, що вибули з
виробництва, нематеріальні активи та інше майно. Саме такі грошові
надходження підприємств відображаються у розділі «Виручка від іншої
реалізації».

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт , послуг), іншої
реалізації Надходження від позареалізаційних опеацій

Доходи від фінансової інвестиційної діяльності (дивіденти, відсотки на
цінні папері, кредити, на депозити, доходи від валютних і лізингових
операцій) Непередбачені доходи, які виникають у практиці господарської
діяльності (штрафи, пені, неустойки та інші надходження від економічних
санкцій тощо)

Грошові надходження

Податок на додану вартість Акцизний збір Грошові доходи

Матеріальні і прирівняні до них витрати Амортизаційні відрахуванян Інші
виробничі витрати Валовий дохід

Оплата праці Чистий дохід

Відрахування за обов’язковим страхуванням Відрахування в цільові
державні фонди Інші платежі у бюджет Балансовий прибіток

Податок на землю з власників транспортних засобів Податок на прибуток
Сплата штрафів Чистий прибуток

Створення резервного фонду Виплата дивідентів Нагромадження На
споживання

Собівартість

Рис. Структурно-логічна модель грошових надходжень, формування й
використання доходів підприємств

За командно-адміністративної економіки, коли ще не було реального
фінансового ринку, уведення в класифікацію грошових надходжень доходу
від позареалізаційних операцій було цілком виправданим. Тоді
підприємства майже не мали доходів від цінних паперів, крім державних
облігацій, котрі мали зовсім незначну питому вагу в загальних грошових
надходженнях. В основному доходи від позареалізаційних надходжень
формувались за рахунок штрафів і пені, прибутку минулих років,
виявленого у звітному році, списаної раніше дебіторської заборгованості,
яка вважалася безнадійною, але котру, проте, було погашено у звітному
періоді. Однак за ринкової економіки, коли функціонує і розвивається
фінансовий ринок, а підприємства здійснюють фінансові інвестиції,
доцільно ввести в класифікацію грошових надходжень новий розділ —
«Доходи від фінансово-інвестиційної діяльності», відокремивши його від
розділу «Доходи від позареалізаційних операцій».

Трансформація ринкових відносин потребує створення необхідної
інфраструктури. Розвивається фінансово-кредитна система, створюється і
функціонує фінансовий ринок. За таких умов багато підприємств поряд з
основною займається і фінансово-інвестиційною діяльністю: купівлею і
продажем цінних паперів, укладанням тимчасово вільних коштів на
депозитні рахунки, лізингом; наданням майна в оренду; валютними та
іншими операціями з метою отримання додаткових доходів.

Доходи від цієї діяльності мають значну питому вагу у вхідних грошових
потоках підприємств і є мірою розвитку ринкової інфраструктури, особливо
фінансового ринку. Ці доходи зростатимуть. Доходи від фінансових
інвестицій справляють прямий, безпосередній вплив на формування
балансового прибутку.

Штрафи, пені, неустойки виникають унаслідок порушення фінансових і
господарських зобов’язань підприємств через порушення законодавства та
умов договорів, котрі мають місце в практиці господарювання і фінансової
діяльності підприємств. Окрім того, протягом року можуть бути виявлені
прибуток і доходи минулих років, погашатися дебіторська заборгованість,
раніше списана як безнадійна. Усі ці надходження належать до доходів від
позареалізаційних операцій, котрі у фінансових планах підприємств не
передбачаються, хоча й включаються до складу їхнього балансового
прибутку.

Отже, грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі
кругообігу коштів. Відшкодовуючи авансовані у виробництво вкладення,
формуючи доходи і грошові фонди, вони створюють економічні умови для
нового циклу виробництва і реалізації продукції, удосконалення та
розширення власного господарства.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020