.

Фінансові послуги на ринку цінних паперів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2594
Скачать документ

Реферат на тему

Фінансові послуги на ринку цінних паперів

План

1 Біржові індекси

2 Індекси українського фондового ринку

3. Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід)

Література

1. Біржові індекси

Крім наведених вище показників, що використовуються для оцінки акцій та
облігацій окремих корпорацій, у статистичній практиці використовуються
біржові індекси, які застосовуються для характеристики ситуації на ринку
цінних паперів. При продажу і покупці акцій на фондових біржах вони є
основними показниками, що визначають активність фондового ринку.
Реєстрація курсів цінних паперів і публікація їх у курсовому бюлетені є
однією з функцій біржі.

Публічність курсів полегшує емітентам цінних паперів вирішення питань
умов і доцільності нових випусків, дає можливість власникам паперів
швидше орієнтуватися у кон’юнктурі фондового ринку. Крім публікації
середніх курсів кожного виду цінних паперів, які мають обіг на біржі,
вираховуються і публікуються середні курси акцій певних груп компаній, а
також усіх компаній, зареєстрованих на біржі. Серед цих показників
найвідомішими є : на біржі в Нью-Йорку – індекс Доу-Джонса, у Токіо –
індекс Ніккей, у Франкфурті-на-Майні – індекс ФАЦ, у Лондоні – «Файненшл
Таймс» і «Рейтер».

Більшість біржових індексів характеризує середню ціну окремого набору
акцій. При побудові індексу Доу-Джонса і ряду інших біржових індексів
застосовується принцип рівноваги акцій поза залежністю від їх числа і
вартості. Такі індекси є простим середнім арифметичним, тобто це частка
від ділення суми цін акцій компаній, що розглядаються, на їх кількість.
У деяких індексах використовується зважування курсів акцій різноманітних
за тим чи іншим принципом. Для характеристики динаміки цін акцій
використовують різницю індексів за два періоди (поточний і базисний) у
пунктах, а також темпи їхнього зростання – відношення індексу поточного
періоду до індексу базисного.

Промисловий індекс Доу-Джонса було запропоновано ще в 1897 році. Він
характеризує на певну дату курс акцій 30 американських ведучих
промислових корпорацій, що котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі:

Індекс Доу-Джонса (промисловий) = Сумарна ціна акцій 30 промислових
корпорацій / К,

де К – коригуючий коефіцієнт, який змінюється із зміною переліку
корпорацій і при роздрібленні акцій.

Крім індексів Доу-Джонса в США публікуються індекси, які характеризують
курси акцій, що котируються на фондовій біржі Нью-Йорка, Американській і
регіональних біржах, а також позабіржового ринку.

У Канаді на Торонтській фондовій біржі розраховується комбінований
індекс, який визначає щоденно акції близько 300 корпорацій, поділених на
14 груп і 41 підгрупу. Ці групи представляють різні сектори канадської
економіки, включаючи і фінансовий сектор. Аналогічні індекси
розраховуються і в інших країнах, де функціонують біржі, в тому числі і
на Україні.

Курсова ціна акцій прямо залежить від доходу, який вони приносять, і від
співвідношення пропозиції та попиту на них. У період економічного
піднесення і пожвавлення курс акцій зростає, а в період депресії та
кризи – падає. Тому за зміною загального курсу акцій можна судити про
економічну кон’юнктуру в країні. При цьому курс акцій має здатність
передбачати тенденції щодо змін у стані економіки.Особливо чутливо він
реагує на спад виробництва, що наближається, перші симптоми якого
спричиняють «скидання» акцій на біржі власниками, які мають
найоперативнішу інформацію про стан виробництва і ринку в країні. Курс
акцій починає падати, біржу охоплює паніка. Всі ці процеси, що
відбуваються на фондовій біржі, роблять її барометром, який реєструє
зміни у діловій активності економічного життя країн. Ця здатність біржі
дозволяє державі вживати заходів, які дещо пом’якшують наслідки
циклічності виробництва.

Для кількісного опису співвідношень загальноринкової динаміки та
динаміки цін окремих акцій світова інвестиційна практика застосовує такі
показники як «альфа» та «бета».

У практиці біржової статистики показник «бета» використовується для
оцінки якості акцій, що визначається як відношення темпу зміни курсу
акцій розглянутої компанії до темпу зміни загального біржового індексу.
«Бета» акції характеризує інтенсивність зв’язку зміни її прибутковості
при зміні загальноринкової прибутковості.

Якщо курс акцій деякої компанії змінюється (росте або падає) швидше
зміни (зростання або падіння) середнього біржового індексу, коефіцієнт
«бета» для таких акцій буде більше одиниці, якщо повільніше – меншим
одиниці. Значення «бета», рівне одиниці, означає, що темп зміни курсу
акцій компанії співпадає з темпом зміни середнього біржового індексу.
Якщо «бета» більше нуля, то при зростанні фондового індексу зростає і
прибутковість акції, і навпаки. Якщо «бета» більше одиниці, то
прибутковість акції зростає швидше прибутковості ринку в цілому.

Оскільки зміна курсу акцій визначає ризик їх придбання, коефіцієнт
«бета» використовується для оцінки ризику операцій з акціями.
Вважається, що при «бета», рівному одиниці, акція буде мати такий же
ризик, як і «середня» акція, при «бета», більшому одиниці, акція буде
більш ризикована, а при «бета», меншому одиниці, – менш ризикована, ніж
«середня» акція.

«Альфа» показує, наскільки повинна змінитись прибутковість акції
порівняно із середнім значенням за певний період при гіпотетичній
реалізації середньої за період загальноринкової прибутковості. Тобто,
цей коефіцієнт характеризує здатність акції виявити надлишкову
прибутковість у типових умовах.

У багатьох випадках знання «бети» акції є для інвестора більш важливим,
ніж «альфи», оскільки для прогнозування середньої очікуваної
прибутковості індивідуальних акцій існує ряд методів фундаментального
аналізу. Дані ж про «бету» акцій унікальні в тому відношенні, що
дозволяють інвестору диверсифікувати портфель акцій і, таким чином,
отримувати слабку залежність прибутковості від ринкової кон’юнктури. При
обчисленні даних коефіцієнтів дані про результати торгів з конкретними
акціями обробляються за допомогою стандартних статистичних методів.

Приклад 1. У відділі цінних паперів комерційного банку ведеться аналіз
котировок акцій на фондовій біржі з визначенням власного біржового
індексу, що розраховується як середнє арифметичне зважене курсів акцій
п’яти найбільших емітентів, поділене на 1000. В якості ваги беруть обсяг
угод за акціями кожного емітента (кількість проданих акцій). У таблиці
наведені підсумки торгів на біржі на початок і кінець тижня.

Емітент Початок тижня Кінець тижня

Курс акцій, тис. гр. од Об’єм угод, тис. штук Курс акцій, тис. гр. од
Об’єм угод, тис. штук

ПАКБ 20,0 3,4 22,0 3,8

АТ “Гама” 48,0 1,6 48,0 1,8

АТ “Рубін” 2,6 30,5 2,9 33,5

АПБ 3,3 1,6 3,4 1,4

АТ “Веселка” 1,8 7,0 2,3 8,8

Визначити: біржові індекси на початок і кінець тижня, темп зростання
біржового індексу, темпи зростання курсів акцій кожного емітента і
коефіцієнт «бета» для акцій кожного емітента.Розв’язання. Біржовий
індекс на початок тижня був рівний:

Біржовий індекс на кінець тижня склав:

Темп зростання біржового індексу за тиждень дорівнював:IБІ = 5,93/5,49 =
1,08.

Темпи зростання курсів акцій компаній, що розглядаються за тиждень
склали:

ПАКБ: 22/20 = 1,1; АТ «Гама»:. 48/48 = 1;

АТ «Рубін»:. 2,9/2,6 = 1,12; АПБ: 3,4/3,3 = 1,03;АТ «Веселка»: 2,3/1,8 =
1,28.

Значення коефіцієнтів «бета» для акцій, що розглядаються рівні:

ПАКБ: 1,1/1,08 = 1,02; АТ «Гама»: 1/1,08 = 0,93;АТ «Рубін»: 1,12/1,08 =
1,04; АПБ: 1,03/1,08 = 0,95;

Т «Веселка». 1,28/1,08 = 1,19.

2. Індекси українського фондового ринку

Українські фондові індекси почали розповсюджуватись на початку 1997 року
. Компанії, що публікують свої індекси, намагаються не обмежуватись
одним тільки значенням, а ще й аналізувати причини його зміни та стану
ринку, давати прогнози розвитку ринку та рекомендації інвесторам. Ця
інформація є прообразом майбутніх інформаційних агенцій, аналогічних
тим, що діють на світових фінансових ринках. Порівняльний опис
українських біржових індексів наведено у табл.1.

Методики розрахунку індексів дуже схожі. Головні розбіжності криються у
джерелах отримання інформації про ринкову ціну акцій, що викликано
відсутністю єдиного центру котирування.

Проблемою є відносно невеликий обсяг ринку та його залежність від руху
коштів іноземних портфельних інвесторів. Фактично українські фондові
індекси є індикатором руху коштів іноземних інвесторів на українському
ринку. Іноземний капітал іде на Україну – і фондові індекси починають
рости.

Збіг у поведінці індексів може служити доказом аналогічності підходу до
цієї проблеми з боку різних створювачів індексів. Як видно з табл. 2
кореляції різних індексів, відповідність між деякими з них досить
висока, тобто вони «рухаються в одному напряму».

Таблиця 1

Порівняльний опис українських фондових індексів

Індекси Компанія, що розраховує Галузь, що досліджується Кількість
цінних паперів у базі Методика розрахунку На яких котируваннях
базується Періодичність розрахунку Початок розрахунку

Business Partners Business Partners Загальний 4 – 8 зважене середнє
ПФТС щотижня 1.08.97

INDEX-SGU Societe Generale Ukraine Загальний Близь-ко 15 зважене
середнє ПФТС та власні угоди щотижня 1.08.97

ProU-50 Prospect Investments Загальний 50 зважене середнє ПФТС,
телефонний ринок до серпня щотижня, потім щоденно 1.01.97

Wood-15 Wood&Company Загальний 15 зважене середнє ПФТС щоденно
13.06.97

KAC-галузеві індекси Альфа-Капітал Металургійна, хімічна, енергетична,
нафтогазова, машинобудів-на відповідно 3 – 10 зважене середнє ПФТС
щоденно 29. 0 8.97

KAC-20(s) Альфа-Капітал Загальний 20 середнє арифме-тичне ПФТС
щоденно 1.01.97

KAC-20(w)

  Альфа-Капітал Загальний 20 зважене середнє ПФТС щоденно 9.06.97

ПФТС-індекс ПФТС Загальний Близь-ко 20 зважене середнє ПФТС
щоденно 1.10.97

Індекси ProU-50, Wood-15, KAC-20(w) настільки сильно корелюють між
собою, що, маючи інформацію про зміну одного з трьох, можливо сміливо
робити передбачення щодо зміни двох інших. З цими трьома добре корелюють
ПФТС -індекс та індекс Business Partners, які з’явилися пізніше. Це
призводить до цікавих висновків: для оцінки поведінки фондового ринку
України достатньо бази в 4 – 8 компаній, яка використовується при
розрахунку індексу Business Partners (початкове значення індексу: 100).

Таблиця 2

Кореляція між біржовими індексами

Індекси ProU-50 KAC-20(w)

  Wood-15 ПФТС BP KAC-20(s) INDEX-SGU

ProU-50 ……….. 0,98 0,92 0,94 0,90 0,93 0,47

KAC-20(w) 0,98 ……… 0,98 0,96 0,85 0,92 0,35

Wood-15 0,92 0,98 ………. 0,94 0,91 0,94 0,60

ПФТС 0,94 0,96 0,94 ………. 0,97 0,94 0,83

BP 0,90 0,85 0,91 0,97 …….. 0,88 0,70

KAC-20(s) 0,93 0,92 0,94 0,94 0,88 …….. 0,78

INDEX-SGU 0,47 0,35 0,60 0,83 0,70 0,78 ……….

Менше корелює з перерахованими індексами індекс KAC-20(s) з огляду на
те, що це єдиний індекс, що базується не на зваженому середньому, а на
середньому арифметичному між вартістю акцій різних компаній. Такий же
принцип використовується при розрахунку популярних індексів агенції
Dow-Jones. INDEX-SGU слабо корелює з іншими індексами та одночасно є
найбільш оптимістичним серед них.

На фондовому ринку України, починаючи з 01.01.1997 року офіційно
розраховується дві модифікації фондового індексу КАС-20 – простий і
зважений. Методика його розрахунку відповідає світовим стандартам
розрахунку фондових індексів і базується на зміні ринкової капіталізації
компаній, які входять у базу індексу. Індекс КАС-20 простий
розраховується для портфельних інвестицій, за базу для розрахунку
індексу приймаються котировки на купівлю та продаж акцій у ПФТС.

KAC-20(s)

Формула розрахунку індексу:

KAC-20(s) = S1(Pbid + Pask) / S0( Pbid + Pask),

де S0 – сума котировок на купівлю та продаж у базисному періоді;

Початкове значення індексу: 1000.

Індекс КАС-20 (W) зважений показує динаміку розвитку фондового ринку
України, його зріст або спад. Розраховується даний індекс за формулою:

KAC-20(w)

Формула розрахунку індексу:

KAC-20(w) = S1(Mсap) / S0(Mсap),

де S1 – сума ринкової капіталізації в базисному періоді;

S0 – сума ринкової капіталізації на поточний час;

Mсap – ринкова капіталізація підприємств.

Початкове значення індексу: 1216.

Якщо має перевагу простий індекс порівняно із зваженим, то це говорить
про те, що інвестору вигідніше купувати акції різних підприємств, ніж
вкладати кошти в акції великих емітентів.

Галузеві індекси компанії Альфа-Капітал: для металургійної, хімічної,
енергетичної, нафтогазової, машинобудівної відповідно.

Формула розрахунку індексів:

Галузевий КАС- індекс = S1(Mсap) / S0(Mсap),

де S1(Mсap) та S0(Mсap) – сума ринкової капіталізації компаній, що
входять до бази відповідного індексу на поточну та базову дати
відповідно.

Початкове значення індексу: 1000.

ПФТС-індекс

Формула розрахунку індексу:

ПФТС-індекс = S MСt / SMCb,

де S MСt та S MCb – сума ринкової капіталізації компаній, що входять до
бази індексу у поточний та базовий період відповідно. Ринкова
капіталізація визначається як добуток ціни та кількості емітованих
акцій. Ціна ж, у свою чергу, визначається як ціна останньої угоди в
поточний період, яка потрапляє у коридор: найкраща ціна покупки –
найкраща ціна продажу у момент закриття торгової сесії. Якщо ж такої
угоди немає, то за ціну акції приймається значення середини цього
коридору.

Початкове значення індексу: 100.

Wood-15

Індекс «Wood-15» заснований на методології, що розроблена Міжнародною
фінансовою корпорацією для ринків, які розвиваються. Дана методологія
дозволяє отримувати всі зміни ринку, в тому числі злиття і поглинання
компаній, банкрутство, включення нових компаній у базу індексу. База
індексу фіксується на період в один місяць.

Формула розрахунку індексу:

I поточний = К поточна / К0,

деI поточний – поточне значення індексу;

К поточна – поточна сумарна ринкова капіталізація компаній, включених до
бази індексу;

К0 – сумарна ринкова капіталізація компаній, включених до бази індексу,
на дату початку розрахунку індексу (13 червня 1997 року).

Значення індексу Wood-15 = Загальна дана ринкова капіталізація компаній,
які входять у базу 1,000 / Початкову капіталізацію компаній, які входять
у базу

Початкове значення індексу: 1000.

База індексу включає в себе 15 компаній, що займають перші місця на
українському фондовому ринку за величиною ринкової капіталізації.

INDEX-SGU (SGen –INDEX)

Формула розрахунку індексу:

INDEX-SGU = S(Cr Q) / S(Cb Q),

де Cr та Cb – відповідно поточна та базова середні ринкові ціни акцій
кожної з компаній, включених у базу розрахунку індексу. Середня ринкова
ціна визначається як середня зважена за усіма угодами, що були укладені
і ПФТС, на фондових біржах або дилерами банку у поточний та базовий
періоди відповідно.

Q – загальна кількість акцій емітента.

Початкове значення індексу: 100.

ProU-50

Формула розрахунку індексу:

ProU-50 = S(Cn Q) / S(Cb Q),

де Cn та Cb – відповідно поточна та базова середні ринкові ціни акцій
кожної з компаній, включених у базу розрахунку індексу. Ціна
визначається як середня зважена за котируванням попиту учасників ПФТС,
фондових бірж та «телефонного ринку» у поточний та базовий періоди
відповідно.

Q – загальна кількість акцій емітента.

Початкове значення індексу: 100.

3. Управління портфелем цінних паперів (зарубіжний досвід)

В економічній статистиці зарубіжних країн застосовується ряд
коефіцієнтів, індексів і абсолютних показників, які дозволяють всебічно
охарактеризувати величину і ступінь використання акціонерного капіталу,
ефективність вкладення засобів інвесторів у цінні папери, вартість
цінних паперів та інші цінові параметри. Використовуючи закордонний
досвід, у міру розширення лістингу Української фондової біржі та
збільшення об’єму угод розпочато вираховування відповідних показників і
публікація їх у діловій пресі.

Цінні папери можуть давати дохід 2-х видів:

у вигляді процентів та дивідендів;

1) у результаті зростання курсової вартості цінних паперів.Ці фактори в
більшості випадків є наслідком діяльності фірми-емітента, а зростання
курсової вартості буває пов’язане і з очікуванням – результатами від
впровадження проекту для інвестування якого випущені цінні папери.Для
оцінки очікуваних результатів:

1) визначають початкову вартість проекту (початкові інвестиції ПІ);

2) обчислюють передбачуваний чистий дохід за період впровадження проекту
та визначають:

3) підраховують додатковий грошовий потік з урахуванням податкових пільг
на період впровадження проекту.

Після цього розраховують:

Для оцінки доцільності капіталовкладень, з урахуванням зміни вартості
майбутніх грошових потоків у часі, використовують показники:

Чиста теперішня вартість (ЧТВ):

Розрахунок РV робиться з використанням дисконтної ставки, за рівень якої
приймається та ставка доходу, що могла б мати фірма в разі
альтернативного використання коштів.

Внутрішня ставка доходу (ВСД) – це міра прибутковості, що визначає таку
ставку дисконту, за якої РV – ПІ, тобто ЧТВ = 0. Надалі ВСД порівнюють з
граничною ставкою, тобто тією мінімальною ставкою, яка вважається
ефективною при реалізації проекту на даному підприємстві. Частіше за все
це та ставка доходу, з якою нині працює фірма і без впровадження нового
проекту.

Необхідна ставка доходу (вартість капіталу) – це мінімальний майбутній
дохід, на який погоджується інвестор, вкладаючи гроші в проект, шляхом
купівлі цінних паперів.

Фактори, що обумовлюють вартість капіталу:

– ризикованість доходів;

– частка заборгованості в структурі капіталу;

– фінансова стабільність;

– ринкова оцінка цінних паперів фірми.

Високі доходи повинні обіцяти ті фірми, які мають змінні надходження,
грошові потоки з високою часткою заборгованості та без міцної фінансової
репутації.

На низькі доходи погоджуються покупці цінних паперів тих фірм, де доходи
зростають, низька заборгованість, добра фінансова репутація.

Використання зовнішніх джерел для фінансування проекту, а значить і
одержання додаткового прибутку, називається фінансовим левереджем.

Цей показник є аналогом коефіцієнта еластичності і показує, на скільки
процентів змінюється дохід на 1 акцію зі зміною доходів фірми на 1 %.

Література: Конституція України. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.06.91. Зміни та доповнення до Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» від 10.09.97. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96. Указ Президента України «Про безпосереднє залучення УФБ до приватизаційних процесів» від 1995 року. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 1991 року. Закон України «Про власність» від 07.02.91 № 697-ХІІ. Закон України «Про заставу» від 2.10.92 № 2654-ХІІ. Закон України «Про страхування». – К.: Парламент, 1998. – 37 с. Земельні відносини в Україні: Законодав. акти і нормат. док. / Упоряд. Л. Новаковський та ін.; Держ. ком. України по земел. ресурсах. – К.: Урожай, 1998. Закон України «Про збори на обов’язкове пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400 - ВР. Закон України «Про збори на обов’язкове соціальне страхування.» від 26.06.97 р. № 402 - ВР. Постанова Кабінету Міністрів України «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1998 року» від 6.04.98 р. № 463. Постанова КМУ «Про затвердження Правил виготовлення і використання вексельних бланків» від 10.09.92 № 528-92 п. Азаров М. Янчуков В. Регіональна система масових електронних платежів // Вісник НБУ. – 1998. – № 10. – С. 49. Адамик Б.П. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання // Фінанси України. – 1998. – № 1. – С. 37 – 42.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020