.

Проблема навчання Орігена у Амммолнія Саккоса. (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1266
Скачать документ

Реферат на тему:

Проблема навчання Орігена у Амммолнія Саккоса.

Дане питання є, безсумнівно, дуже важливим і цікавим у біографії цього
видатного Учителя Церкви, і що найдивніше практично не досліджувалося.
Зазвичай воно вирішується н користь історії філософії. Амоній Сакос був
учителем Плоті на (205-270), найвидатнішого філософа античності і
людини, яка собою завершила і синтезувала всю еллінську філософію.

Разом з тим, відомо, що на власне переконання Плоті на саме Амоній
вплинув на формування його особистості і поглядів. Зрозуміло, що в
багатьох філософів з’являється спокуса при обговоренні питання
пов’язаного з запозиченням християнською філософією ідей неоплатонізму
через Орігена зловживати фактом відвідування ним школи Аммонія і
безпосередньо виводити Богослів’я Орігена з неоплатонізму.

В першу чергу це є приманним для радянської історіографії, що спричиняє
зворотню реакцію історіографі церковно-ортодоксальної. Наведемо три
найбільш поширені погляди, а потім висловимо і спробуємо аргументувати
свою точку зору стосовно цього важливого питання.

Безпосередній зв’язок між орігенізмом і неоплатонізмом.

Оріген Олександрійський… навчався разом Плотоном у Аммонія Саккоса, а
потім в катехитичній школів Климента…. В Кесарії був посвячений в
єпископи.. Так говорить про Орігена Майоров. В історіографії уже
зазначалось про ерудицію знання джерел Майоровим, тому досить дивним є
те, що така людина припускається в невеличкому абзаці такої великої
кількості фактологічних помилок. Але це не лише дивно, але і характерно.
Це прекрасний приклад того, яким неприпустимим для історії є метод
роботи з нею філософів. По-перше, особисте знайомство Плоті на з
Орігеном є неможливим, в зв’язку з тим, що Орігена було вислано з
Олександрії єпископом Димитрієм в 231 р. і більш назад він не
повертався, а Плотін прибув до Олександрії лише через рік, в 231 р.
(Олександрію він залишив через 10 років після смерті свого вчителя в 242
р.).

По-друге, в школі Климента Оріген навчався значно раніше відвідувань
лекцій Аммонія. В училищі він навчався до 18-літнього віку і тоді нього
ще не виникало жодної потреби глибокого виникнення в грецьку філософію.

По-третє, Оріген був посвячений в пресвітери (священики), а не в
єпископи. Цієї ж точки зору притримується професор Спаський, лише він не
допускається такої кількості помилок.

“Уроки Аммонія не минули безслідно для Орігена, але лишили свій відбиток
на всьому його богословському світогляді, в якому він часто нагадує
Плоті на, найзнаменитішого представника неоплатонівської школи, що
викладав в своїх лекціях вчення Амонія”.

2. Заперечення безпосереднього зв’язку між неоплатонізмом і вченням
Орігена через заперечення факту відвідування Орігеном школи Аммонія
Саккоса.

Єретики і язичники, які відвідували лекції Орігнеа, доволі часто
викликали його на диспути відносно їх філософів і предметів віри. Все
це, як писав сам Оріген і примусило його ретельніше вивчати філософію, і
з його ж слів ми дізнаємося, що сам він слухав уроки у того вчителя
філософії, у якого п’ять років навчався Іраклій, навернений Орігеном в
християнство, і, в зв’язку з цим, учителем його був один з
олександрійських філософів, але несправедливо припускали, що це був
Амоній Саккос – наставник Плоті на. Архієпископ Філарет, перераховуючи
джерела, на основі яких він висунув своє припущення. Веде полеміку з св.
Ієронімом, св. Августином, Євсевієм, не погоджуючись з ними, а це саме
по собі ставить під сумнів правильність його гіпотези. Дальше він
освітлює справжню причину, згідно якої він відмовляється визнавати
Орігена учнем Аммонія. Оріген вказує тільки на артикль перед
словом вказує лише на те, що його вчитель був відомим, і в аспекті
цього, цей вчитель був і учителем Іраклія. Але Амоній Сакос на той час
не був відомим, його визнання почалось лише разом з визнанням його учня
Плотіна. Звідси і висновки стосовно філософії Орігена, яке
неоплатонівської, втрачають своє історичне підґрунтя. Самі міркування
навряд чи істинні. Тому, що ці рядки були написані вже після того, як
Амоній став відомим. А важливою є проблема – заперечення зв’язку Орігена
з філософією неоплатонізму. Але цей зв’язок, однак, очевидний. Навіть
якщо Обігне і не навчався у Аммонія, то це ще не вказівка на те, що у
нього зовсім відсутній зв’язок з неоплатонізмом. Хоча б тому, що
неоплатонізм не являє собою абсолютно нове вчення. Неоплатонізм – це
дуже вдалий синтез тієї філософської античної традиції, на якій
базувалася культура, в якій жив і творив Оріген. Таким чином, безглуздо
доводити факт того, що Оріон не відвідував школу Аммонія, переслідуючи
ціль заперечення зв’язку між неоплатонізмом і Орігеном. Крім цього це не
науковий підхід.

3.Ігнорування даного питання через неможливість його доведення

Такого підходу притримується Лосєв А.О. а своїй праці “История античной
эстетики. Поздний эленизм”. Але ігнорування цього питання – річ не
припустила.

Порфірія “Проти християн” з переконанням істинності цього свідчення.
“Бажаючі зберегти нечестиві розповіді іудейських писань, вони
[християни] звернулися до тлумачення, але зовсім не співпадає з змістом
цих розповідей: тут було не стільки апології цих нісенітниць, скільки
гордовитого восхвалення власних писань” (мова іде про алегоричний метод
тлумачення, який в повній мірі розвив Оріген, і після нього в такій мірі
жодним не використовувався). Зрозумілі слова Мойсея вони торжествуючи
об’явили таємничими і присягалися Богом, запевняючи, що вони, як слова
оракулів, вміщують в собі приховане розуміння, залишаючись в такому
потьмаренні здорового глузду, вони і впровадили своє тлумачення. Це
стосується лише Орігена. Як відомо, Оріон вбачав у Святому Письму три
значення: буквальне, моральне, духовне, особливо роблячи акцент на
останньому.

Це безглуздий метод (алегоричний) запозичений у людини, з якою я часто
зустрічався в юності (Порфірій 232-305, тобто хронологічно припустимо і
відомо, що Порфірій бував в юності у Палестині), досить відомого на то
час, відомого і в теперішній час завдяки своїм творам, – я маю на увазі
Орігена”. (Нам відомі два Орігени, але про другого також пише Порфірій,
чітко розрізняючи Орігена – християнського богослова і Орігена –
язичника, який дійсно був товаришем Плоті на. Про цього другого Орігена
більш нічого нам невідомо. Іншого відомого християнського Орігена
історії не знає) слова про нього швидко поширилися серед учителів цієї
віри. Він був учнем Аммонія, який в наш час досяг значних успіхів у
філософії; Амоній ввів у науку і багато дав йому, але в виборі життєвого
шляху Оріген повернув на дорогу, протилежну дорозі свого вчителя… про
світ матеріальний і про Бога він міркував як Еллін, але в еллінську
філософію вніс вигадки, їй непритаманні. Він жив завжди з Платоном,
читав Нуменія (його праці – ІІ століття одні з найважливіших джерел для
неоплатонізму)… користувався книгами Херемона стоїка і Корнута;
дізнавшись від них про алегоричне тлумачення еллінських містерій, він
застосував його до юдейських писань. Беззаперечно, що все це може
стосуватися лише відомого нам Орігена. Непогодженням може здатися нам
те, що пізніше Євсевій говорить про Аммонія як про християнина на
протязі всього свого життя і навіть в якості прикладу наводить перелік
його творів за християн. Але історія, дійсно. Знає іншого Аммонія і,
очевидно, Євсевій саме про нього розповідає, коли веде мову про твори
цього Аммонія в такому випадку, плутаючи Аммонія – християнина і Аммонія
– вчителя Орігена. Однак, відомо, що в молодості цей останній дійсно був
християнином і, можливо, що це і вплинуло на вибір Орігеном свого
учителя. Крім того, сходяться на думці, що Оріген справді вчився у
Аммонія, учителя Плотіна. А у ІV столітті Плотін був уже досить відомим.
Він використовувався Отцями і тому вони не докоряли Орігену за те, що
він навчався в учителя Плортіна.

Якщо ми припустимо, що Оріген насправді вчився у Аммонія, учителя Плоті
на, то в який час це відбувалося? Олексій Максютін пише “в 209-210 рр.
Оріген слухав лекції Аммонія Саккоса” Але мотивації у нього немає. Точно
визначити цю дату неможливо, але вона можу бути лише в межах 206-210
рр., коли в 206 р. Оріген внаслідок великої кількості справ в училищі
поділив його на дві частини, взявши собі лише вищі класи і, трішки
звільнившись, взявся за вивчення єврейської мови і поглибився у вчення
античних філософів. Одже, Оріген відвідував Аммонія, по-перше, вже
будучи дуже відомою і освіченою людино, навіть, можливо, більш, ніж сам
Амоній, а по-друге, він відвідував його з конкретною метою – оволодіти
тією сумою понять, – якою до нього приходили язичники, щоб більш
адекватно і успішніше проповідувати. Звідси висновок, що, не дивлячись
на зв’язок з неоплатонізмом за змістом, про що вже, до речі, йшла мова,
не виводити його через особисті стосунки між цими людьми, його суть
значно є глибшою.

Вона в єдності інтересів і питань епохи. Це схоже на зв’язок між
аріанством і палегіанством – ніякого безпосереднього історичного
зв’язку, хоча існує єдність змісту: пелагіантсво є відповіддю з позиції
антропології на ті питання. які отримали своє розуміння в аріанстві з
точки зору метаофізики. Звичайно, це не найкраще порівняння, але воно
добре вказує, що неможливо не бачити глибокого особистісного елементу в
формуванні будь-якого вчення. Який навіть внаслідок тотожності змісту з
іншим, робить вчення абсолютно новим, оскільки існує абсолютно новий
досвід.

Вище було вказано на деякі проблеми, пов’язані з виясненням відношення
між Орігеном і неоплатонізмом. Очевидно бажання деяких істориків і
філософів, в тому числі і християнських, не лише пов’язати вчення
Орігена з системою Плотіна, але і вивести переш з другого. Це
несправедливо. Для того, щоб з’ясувати своє ставлення відносно цієї
проблеми, необхідно вловити висхідні світоглядні позиції і релігійну
меті засновників неоплатонізму Аммонія Саккоса і Плоті на, водночас, не
забуваючи, що ідеї і того і іншого збереглися лише ва дописах їх учнів.

Про філософську систему Аммонія Саккоса ми знаємо лише завдяки текстам
Плотіна і без них жодної конкретної інформації стосовно неї ми не маємо.
Тому дуже неправильно було б надавати суттєвого значення впливу Аммонія
на Орігена. Зв’язок з неоплатонізмом існує у Орігена лише внаслідок
ментального контексту тогочасної культури, а не завдяки безпосередній
спадковості.

ЛІТЕРАТУРА

Алексей Аксютин. Жизнь и творения Оригена Александрийского. Ориген “О
началах”. Самара, 1993, – с.311.

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979. – с.
115.

Порфирий, Жизнь Плотина // Диоген Лаертский. О жизни, учениях и
изречениях знаменитых философов. – М., 1979. – ст.. 87.

Филарет (Гумилевський), архиеп. Черниговський, Историческое учение об
отцах Церкви. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996, том. 1. – с. 201.

Порфирий, Жизнь Плотина // Диоген Лаертский. О жизни, учениях и
изречениях знаменитых философов. – М., 1979. – ст.. 87.

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979. – с.
115.

Филарет (Гумилевський), архиеп. Черниговський, Историческое учение об
отцах Церкви. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996, том. 1. – с. 201.

Алексей Аксютин. Жизнь и творения Оригена Александрийского. Ориген “О
началах”. Самара, 1993, – с.311.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020