.

Біографія І.Канта. Догматичний і критичний етапи творчості (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 6114
Скачать документ

Реферат на тему:

“Біографія І.Канта.

Догматичний і критичний етапи творчості”

Дві речі наповняють душу всі новим і наростаючим подивом і
благоговінням, чим частіше, ніж триваліше ми міркуємо про їх, – зоряне
небо треба мною і моральний закон у мені.

И. Кант

Приступаючи до опису життєвого шляху відомого німецького філософа
Імануіла Канта, варто підкреслити особливу важливість вивчення його
творчості. Канта прийнято називати “основоположником німецької класичної
філософії”. Дійсно, майже усі види класичного і сучасного
філософствування так чи інакше беруть початок до творчості цього
мислителя. Його праці поклали початок знаменної традиції в європейському
духовному розвитку. Суть її полягає в тому, що кожен подальший крок
уперед розглядається як переосмислення накопиченого теоретичного
багатства, що дбайливо зберігається, але не перетворюється у фетиш.
Канта порівнюють із Сократом, тому що філософія його людяна.
Давньогрецький учений вперше в історії філософії відвернувся від космосу
і зайнявся вивченням людської природи. Для Канта проблема людини коштує
на першому місці. Він не забуває про вселений, але головна тема для
нього – людина. Він міркував про закони буття і свідомості тільки з
однією метою: щоб людина стала людяніше. Ідеї Канта піддалися
трансформації, але продовжують жити. Особливо актуально вони звучать на
даному етапі розвитку людського суспільства – у період гуманізації всіх
галузей знання, у тому числі і філософії.

Дослідження філософської спадщини Канта ускладнюється множинністю і
розмаїтістю джерел зведень про його життя і творчість. Необхідно
відзначити, що в Канта змолоду виробилася звичка будь-яка думка, що
прийшла в голову, негайно заносити на папір. Іноді це були спеціально
підготовлені аркуші, частіше – перший клаптик, що потрапився на очі:
тільки що що надійшло лист, рахунок від торговця і т.д. На таких
клаптиках можна знайти вражаючі глибиною ідеї – прозріння, що обганяють
систематизовану думку. Зустрічаються і незакінчені фрази, і відточені
афоризми, і заготівлі майбутніх робіт. Це найважливіше доповнення до
завершених добутків філософа. Була в Канта й інша звичка. Деякі свої
лекційні курси він читав по чужих підручниках: логіку – по Майеру,
метафізику – по Баумгартену. Готуючись до занять, він мав звичай
записувати на полях підручників, на форзаці, титулі й інших вільних
місцях, навіть у тексті між рядками, усі те, що приходило йому в голову
в цей момент. За багато років викладання приналежні йому підручники
виявилися поцяткованими тисячами заміток. Одні запису в книзі Майера
“Логіка” склали майже цілком зміст шістнадцятого тому академічного
зібрання творів. А всі чорнові начерки складають десять томів – більше,
ніж опубліковані роботи. Дати в записах Канта відсутні, але на підставі
цілого ряди ознак публікатору кантовського рукописної спадщини Э.
Адикесу удалося не тільки розсортувати матеріал тематично, але і
приблизним образом розташувати його в хронологічному порядку. У
результаті сучасний читач розташовує своєрідним науковим щоденником
Канта. Для того, щоб скласти вірне уявлення про характер, звички
філософа, важливо також досліджувати збережені дотепер відповідні
свідчення його сучасників. Таким чином, крім закінчених добутків
філософа, досліднику, біографу – кожному, хто зважується писати про
життя і творчість Канта, необхідно уважного вивчати замітки, чорнові
начерки, незакінчені роботи філософа, у яких найчастіше містяться ідеї,
що пояснюють, розвиваючі думки, висловлені в кінчених добутках, а також
безліч інших, що дійшли до сучасного читача джерел, у яких містяться
зведення про його життєвий і творчий шлях.

Автор даного реферату не претендує на всебічне і вичерпне розгляд
філософського навчання Канта. Робота присвячена насамперед опису життя
вченого. Але в Канта немає іншої біографії, крім історії його духу. Усі
свої свідомі роки Кант шукав істину. Але істина – процес. Ніколи
філософом не опановувало почуття, що усе зроблено, що знайдено абсолют.
Кант поліпшував, уточнював, шліфував своє навчання. Його життя –
безперестанний духовний розвиток, вічний пошук, аж до останнього років,
коли думка вийшла з – під його контролю.

Матеріал у даній роботі викладений у хронологічному порядку, з
урахуванням традиційного розподілу творчого шляху Канта на два періоди.
Границю між ними різні дослідники визначають по – різному. Одні вважають
такою границею середину 60-х років XVIII століття, інші – приблизно 1770
рік. По – видимому, припустимі обох точок зору, тому що перехід Канта з
одного етапу на іншій відбувався поступово, шляхом довгих і часто
болісних духовних шукань. Перший етап – так називаний “докритический” чи
“догматичний”. У цей період філософ займався головним чином природно
науковими проблемами і висунув ряд важливих гіпотез, у тому числі
“небулярную” космогонічну гіпотезу, відповідно до якої виникнення й
еволюція сонячної системи виводиться з існування “первісної туманності”.
У цей же час філософ висловив припущення про існування великого всесвіту
галактик поза нашою галактикою, розвив навчання про уповільнення
добового обертання Землі в результаті приливного тертя і навчання про
відносність руху і спокою. У філософських роботах цього періоду Кант
намагається обґрунтувати ідею абсолютної досконалості нашого світу і, на
основі вивчення робіт Лейбніца, провести розходження між підставою
реальним і підставою логічним. Свій стан у ці роки сам Кант називав
“догматичним сном”. Він мислить як догматик, перебільшуючи роль
формально-дедуктивних методів мислення, у порівнянні з досвідченим
знанням. Другий етап – так називаний “критичний”. У роботах цього
періоду послідовно викладалися: “критична теорія пізнання”, етика,
естетика і навчання про доцільність природи. Основна увага філософа
зосередилося на критичному аналізі пізнавальних здібностей людини, на
розробці відповідної теорії пізнання. Під впливом скептицизму й
емпіризму Юма, Кант ввів у філософію поняття про негативні величини,
осміяв захоплення сучасників містикою і “духобаченням”. У цей період він
надає великого значення використанню у філософії досвідченого знання.
Обсяг даного реферату не дозволяє приділити належна увага дослідженню
всіх подробиць життя і творчості Канта. Тому, у ній розглянуті лише
найбільш значимі епізоди і найбільш важливі його добутки, характерні для
кожного з етапів.

* * *

Імануіл Кант народився 22 квітня 1724 року в місті Кенігсберзі в родині
лимаря Іоганна Георга Канта. Сам Кант думав, що його предки були родом
із Шотландії, але сучасні дослідники установили, що його прадід по
батьку був вихідцем з Латвії, а по матері – уродженець Пруссії. Ріс Кант
на окраїні міста серед дрібного торгового і ремісничого люду. У родині
було п’ятеро дітей. Маленького Імануіла виховували в обстановці поваги
до праці, чесності і пуританській строгості. З дитинства хлопчик мав
кволе здоров’я, і мати – Ганна Реґіна – намагалася прищепити сину
фізичне і моральне здоров’я, розбудити допитливість і уява.

У 1730 році Кант надійшов у початкову школу, а в 1732 році за порадою
друга родини Кантів пастора Франца Альберта Шульца хлопчика віддали в
державну церковну гімназію – “колегію Фрідріха”, на латинське
відділення. Основними предметами в гімназії були латинь (до 20-ти годин
у тиждень) і богослов’я. Обов’язковими були також грецька і
давньоєврейська мови, вивчення яких входило в програму курсу богослов’я.
Проводилися факультативні заняття по математиці, музиці, французькій і
польській мовам. Природознавство й історія не викладалися. Завдяки
природним здібностям і старанності Кант, незважаючи на кволе здоров’я,
був одним із кращих учнів гімназії. Його батьки хотіли, щоб хлопчик став
священиком, але під впливом викладача латині Генденрейха Кант захопився
античною поезією, філологією і неприязно відносився до зовнішніх проявів
релігійного культу.

Восени 1740 року у віці 16-ти років Кант надійшов у Кенігсбергскій
університет. Дотепер невідомо точно, на якому факультеті він учився,
тому що в збережених списках студентів немає вказівок на те, до якого
факультету відносився кожний з них. В університеті існувало чотири
факультети, три з них: богословський, медичний і юридичний відносилися
до “вищих”, а філософський – до “нижчих”. Згідно з наказом Фрідріха
Вільгельма I, студенти могли числитися тільки на одному з вищих
факультетів, тому що “солдатському королю” потрібні були насамперед
грамотні службовці, а до філософії він відносився досить скептично.
Перші біографи Канта думали, що він вибрав теологію, однак,
проаналізувавши перелік предметів, яким майбутній філософ приділяв
найбільшу увагу, можна зробити висновок, що він, імовірно, учився на
медичному факультеті. Гімназичне захоплення філологією перемінилося
інтересом до фізики і філософії. Сильний вплив на становлення Канта в
цей період зробив професор Мартін Кнутцен. Від нього молода людина
вперше почула ім’я Ньютона і під його керівництвом на четвертому році
навчання прийнявся за перший самостійний твір по фізиці. Першу свою
роботу Кант писав три роки – з 1743 по 1746 рік. Називалася вона “Думки
про щиру оцінку живих сил”. Ця робота являла собою спробу виступити
арбітром у суперечці картезіанців і лейбніціанців про вимір кінетичної
енергії. Створюючи цю роботу, Кант, по – видимому, не знав, що вже в
1743 році Даламбер дав універсальне рішення проблеми, виразивши його
формулою F=mvv/2. Кант, сам того не відаючи, по суті лише повторив
рішення Даламбера. Однак робота містила ряд оригінальних висновків, у
тому числі міркування про зв’язок тривимірності простору і закону
всесвітнього тяжіння. “Думки …” друкувалися з 1746 по 1749 рік. Після
виходу книги у світло, Кант посилає по екземплярі швейцарському вчен і
поету Альбрехту Галлеру і математику Леонардові Єйлеру, однак, відповіді
на ці поштові відправлення він не одержав. Можливо, причиною тому
послужив описаний вище промах молодого вченого. Незважаючи на те, що
перша робота не принесла Канту популярності й уступає, природно, по
масштабі більш пізнім його працям, вже в цій роботі проявилася
характерна риса всієї його філософії – з’єднання безкомпромісного
прагнення до істини зі схильністю до розумних компромісів, коли в
наявності дві крайні точки зору.

У 1747 році, не захистивши магістерської дисертації, Кант уперше залишає
Кенігсберг. Однак його мандрівки обмежуються межами Східної Пруссії. У
глухій провінції філософ пробує себе в ролі домашнього вчителя
послідовно в трьох родинах: пастора села Юдшен у Литві, багатого
поміщика під Остероде і графа Кайзерлінга. У Пруській глушині Кант
придбав педагогічні навички, пройшов школу життєвого досвіду. Вільний
доступ до книг і достаток вільного часу заклали фундамент майбутньої
наукової діяльності. У цей період Кант написав рукопис з астрономії: ”
Космогонія – спроба пояснити походження світобудови, утворення небесних
тіл і причини їхнього руху загальними законами розвитку матерії
відповідно до теорії Ньютона”. Стаття була написана на конкурсну тему,
запропоновану Пруською академією наук, але молодий учений не зважився
взяти участь у конкурсі. Стаття була опублікована тільки 1754 року після
повернення Канта в Кенігсберг. Трохи пізніше, наприкінці літа 1754 року,
Кант публікує другу статтю, присвячену також питанням космогонії, –
“Питання про те, чи старіє Земля з фізичної точки зору”. Ці дві статті
були як би прелюдією до космогонічного трактату, що був незабаром
написаний. Його остаточна назва говорила “Загальна природна історія і
теорія неба, або спроба витлумачити будівлю і механістичне походження
усієї світобудови, виходячи з принципів Ньютона”. Трактат вийшов
анонімно в 1755 році, і незабаром в одному з гамбурзьких видань
з’явилася схвальна рецензія. Робота являє собою своєрідну спробу
сполучити допитливість натураліста зі звичними з дитинства догматами
церкви. Приступаючи до викладу космогонічної системи Кант заклопотаний
одним: як погодити її з вірою в бога. Філософ переконаний, що протиріччя
між його гіпотезою і традиційним релігійним (християнським) віруванням
немає. Однак, очевидно що подібність його поглядів з ідеями древніх
матеріалістів – Демокріта і Єпікура. Як і ці філософи, Кант думав, що
первісним станом природи був загальне розсіювання первинної речовини,
атомів. Він показав, як під впливом чисто механістичних причин з
первісного хаосу матеріальних часток могла утворитися наша сонячна
система. Таким чином, філософ заперечував за богом роль “зодчого
вселенної”. Однак, він бачив у ньому усе-таки творця тому спочатку
розсіяної речовини, з якого (за законами механіки) виникла нинішня
світобудова. Проблемою, що Кант не зміг вирішити природньо науковим
шляхом, була проблема виникнення органічної природи. Філософ визнавав
що, законів механіки недостатньо для розуміння сутності життя.
Природньо, що виникнення живої природи він пояснював також існуванням і
діяльністю бога.

До кінця 1755 року Кант був вже автором двох статей і двох серйозних
трактатів з питань космогонії, придбав деяку популярність в учених колах
Пруссії, однак усе ще числився студентом, чи точніше, кандидатом (так у
Німеччині іменувалися особи, що прослухали курс лекцій у вищому
навчальному закладі, але не завершили належним чином своє утворення).
Задумуючись про майбутнє, Кант бачив себе університетським викладачем.
За роки роботи домашнім учителем він зібрав невелику суму, необхідну для
початку академічної кар’єри. Для здійснення мрії йому залишалося
одержати лише вчений ступінь. 17 квітня 1755 року Кант подає на
філософський факультет магістерську дисертацію “Про вогонь” і через
чотири тижні здає усний магістерський іспит. 12 червня 1755 року в
Кенігсбергському університеті відбувся урочистий акт зведення молодого
філософа в учений ступінь. Однак, одержання ступеня магістра не означало
автоматичного прийняття до складу викладачів університету. Для того, що
б одержати право читати лекції, Канту стояло пройти габілітацію (так
іменувався захист спеціальної дисертації в публічному диспуті). Нова
дисертація Канта називалася “Нове висвітлення перших принципів
метафізичного пізнання”. Захистивши її, вчений отримує звання
приват-доцента, тобто позаштатного викладача, праця якого оплачується
самими студентами. У першу свою університетську зиму Кант читав логіку,
математику, метафізику, природознавство. Потім до них додалася фізична
географія, етика і механіка. У той час не створювалося культу з вузької
спеціалізації, і майбутній філософ зміг цілком висвітлити свої
різнобічні знання. Його лекції мали незмінний успіх серед студентів.
Мінімальне навантаження складало 16-ть, а максимальна – 28-м годин у
тиждень. Природно, що в другій половині 50-х років Кант майже нічого не
пише. Самою значною працею цього періоду, можна назвати дисертацію
“Фізична монадологія”, що Кант написав, безрезультатно претендуючи на
екстраординарну (без окладу) професуру. Викладання поглинає увесь час і
всі сили, але безбідне існування забезпечене. У цей період природньо –
наукові матерії по – колишньому займають домінуюче положення в духовних
шуканнях Канта, але поряд з цим підсилюється і інтерес до філософії.
Першою власне філософською роботою була габілітаціонна дисертація “Нове
висвітлення перших принципів метафізичного пізнання”. У ній Кант
досліджує поставлений Лейбніцем принцип достатньої підстави. Він
проводить розходження між підставою буття предмета і підставою його
пізнання, реальною і логічною підставою. У цих міркуваннях Канта лежить
зародок майбутнього дуалізму: світ реальних речей і світ наших знань не
тотожні. Принцип достатньої підстави філософ співвідносить з поводженням
людини. Так у цій дисертації уперше виникає проблема волі, що у
майбутньому перетвориться в лейтмотив усієї творчості Канта. Він вважає,
що ідея визначальної підстави не суперечить волі. Він розуміє волю як
свідому детермінізацію вчинку, як прилучення до волі мотивів розуму.
Надалі, розвиваючи цю ідею, філософ прийде до висновку, що людина не
може покладатися тільки на свої потяги, тому що усі вони жорстко
детермініровані природою, і надходити відповідно до них – значить
залишатися твариною. У цілому в цій дисертації Кант відстоює
лейбніціанско-вольфіанську точку зору. Хоча в деяких істотних деталях,
наприклад проблеми взаємини душі і тіла, йому ближче ідеї Ньютона. Що
стосується гармонії буття і його загальної спрямованості до блага, то
він поки що в цьому не сумнівається.

Значний вплив на життя і творчість Імануїла Канта зробила війна Пруссії
з Францією, Австрією і Росією. Як відомо, Пруссія потерпіла в цій війні
поразку. Кенігсберг був захоплений російськими військами. У складі
Російської імперії з’явилася нова адміністративна одиниця, і 24 січня
1758 року місто присягало на вірність російській імператриці Єлизаветі
Петрівні. Разом з викладачами університету приніс присягу і Кант. Війни
в XVIII століття майже не торкалися мирного населення. Незважаючи на
війну, заняття в університеті не переривалися. Навпроти, до звичайних
лекцій додалися ще і заняття з російськими офіцерами. Кант читав для
росіян фортифікацію і піротехнику. Деякі біографи філософа вважають, що
його слухачами в цей час могли бути такі відомі в російській історії ,
як майбутній єкатерининський вельможа Григорій Орлів і А.В. Суворов,
тоді підполковник, що навится в Пруській столиці свого батька генерала
В.И. Суворова.

У грудні 1758 року вмер професор філософії Кіпке. На місце, що
звільнилося, з’явилося п’ять претендентів. Серед них був і Кант, що
виставив свою кандидатуру на настійну вимогу давнього доброзичливця –
пастора Шульца, що став на той час професором богослов’я і ректором
університету. З п’яти кандидатів Академічна рада вибрала двох –
математика Бука і Канта. Однак, остаточно питання про вакансію був
вирішений не на користь філософа. Оплачуване місце отримав Бук, що був
старший за віком і по викладацькому стажі. Може бути зіграло роль і іншу
обставину. Деякий Андрій Болотов, що займав у той час відповідальне
положення в губернській канцелярії, виявляв живу цікавість до філософії
і був прихильником філософії Крузія. Кант був явним антикрузіанцем.
Можливо, що Болотов, у силу свого положення мав можливість уплинути на
рішення даного питання, зволів передати кафедру філософії математику
Буку, байдужому до гострих світоглядних проблем, чим вольфианцу Канту. У
цей період починається поступовий перехід Канта до другого етапу його
творчості. Через багато років філософ назве свій стан у магістерські
роки, свою прихильність до во льфианству “догматичним сном”. Він
заборонить користатися своїми ранніми працями, у тому числі такими, як
“Досвід деяких міркувань про оптимізм (1759) і “Думки магістра Імануїла
Канта … із приводу передчасної причини високошляхетного пана Функа”
(1760), у яких він обґрунтовував ідею повної досконалості нашого світу,
висловлював думку про те, що сама по собі людина нічого не вартує, а як
і будь-яка інша окрема істота, може жити лише в ім’я блага цілого.
Очевидно, що подібні твердження суперечать ідеї: “Людина є метою сама по
собі”, що він розвивав у більш пізні роки.

* * *

1762 рік був переломним для філософа. Прийнято вважати, що найважливішу
роль у нових шуканнях Канта, що надалі привели до створення його
критичної філософії, зіграло знайомство з творчістю Руссо. Руссо став
для Канта, по визнанню останнього, “другим Ньютоном”. Якщо по впливом
ньютонських формул філософ сформував свої погляди на космос, пристрій
сонячної системи, світ у цілому, то парадокси Руссо допомогли йому
заглянути в схованки людської душі. Крім Руссо, Кант у наслідку називав
ще і Давида Юма як мислителя, що “допоміг йому пробудитися від
догматичного сну”. Руссо вплинув на Канта як людину і мораліста, Юм
підштовхнув його новим теоретико-пізнавальним пошукам, перегляду
метафізичних догм, формуванню нової теорії пізнання.

У час зимового семестру 1762 року Кант випустив, як і раніш, брошуру –
запрошення до лекцій. У попередніх трактувалися в основному природньо-
наукові проблеми, цього разу для розгляду було узяте філософське
питання. Брошура називалася “Помилкове мудрування в чотирьох фігурах
силогізму” і займала першу спробу критики формальної логіки, що служила
опорою вольфіанству. До цього автор розділяв вольфіанське приклоніння
перед дедукцією, трохи перебільшуючи значення розумової діяльності
людини для пізнання, і був переконаний, що можливості виведення одних
понять з інших шляхом побудови умовиводів нескінченні. У цій роботі він
серйозно задумується над тим, як ввести у філософію досвідчене знання.
Цим же проблемам присвячена написана також у 1762 році робота
“Дослідження очевидності принципів природної теології і моралі”. Вона
була написана на конкурсну тему, оголошена Берлінською академією наук.
Робота не отримала першої премії, однак була визнана її майже рівна тій,
що здобула перемогу, і разом з нею опублікована. У цій роботі,
зіставляючи філософію з математикою, Кант говорить про якісне
різноманіття об’єктів першої в порівнянні з об’єктами другої. Аналізуючи
зазначену проблему вчений дійде висновку, що щира філософія ще не
написана. Дійсна філософія, на його думку, повинна засвоїти метод, що
Ньютон вніс у природознавство і який приніс там настільки плідні
результати. Отже, слід, спираючи на достовірні дані досвіду, відшукати
загальні закони. Досвід, на який повинна спиратися філософія, – це не
тільки показання почуттів, але і “внутрішній досвід”, безпосередньо
очевидна свідомість. З погляду філософа, завдяки останньому стає дуже
достовірним пізнання бога. У цій роботі Кант висловлює важливе для його
подальшого філософського розвитку розуміння: не можна змішувати істину і
благо, знання і моральне почуття. Прийдешню філософську революцію
передвіщають і ті ідеї, що Кант висловлює в трактаті “Досвід введення у
філософію поняття негативних величин”. Увага мислителя залучає проблема
єдності протилежностей. Вихідний пункт міркувань – поставлене ще в
габілітаційній дисертації розходження між логічною і реальною підставою.
Кант указує, що справедливе для логіки може бути неістинним для реальної
дійсності. Логічна протилежність полягає в тому, щодо однієї і тієї ж
речі яке – або чи висловлення чи затверджується, заперечується, одне
скасовує інше, у результаті чого виходить ніщо. Інше – реальна
протилежність, що коштує в противонапрямленості сил. Тут також одне
скасовує інше, але наслідком буде щось реально існуюче.

У зимовому семестрі 1762 року в Канта з’явився новий студент, на якого
той відразу звернув увагу. Молода людина числилася на теологічному
факультеті, мав неабиякі здібності і посидючістю, писав непогані вірші,
наслідуючи улюбленим поетам Канта – Галлеру і Попу. Це був Іоганн
Готфрід Гердер, син дзвонаря і вчителя парафіяльної школи в Морунгені. У
Канта Гердер прослухав усі його тодішні курси – метафізику, мораль,
логіку, математику, фізичну географію. Старанно записував їх, приводячи
будинку свої конспекти в порядок. Збереглися всі його записи – акуратні,
ясні, що докладно викладають суть проблем хвилюючих філософа. На
підставі цих конспектів і роботи Канта “Єдина можлива підстава для
доказу буття бога”, що вийшла наприкінці в 1762 року, можна судити про
те, які питання намагався дозволити філософ у цей період. Кант говорить
про бога. З його погляду, ні на власному, ні на чужому досвіді ми не
можемо переконається в його існуванні. Досліднику залишається
покладеться на розум: тільки система міркувань (Кант приводить її у
своїй роботі) приводить до висновку, що є на світі деяка вища, абсолютна
і необхідна істота. Устає, однак, питання: чи не підриває подібне
відношення до релігії основ моральності? Кант затверджує: мораль і
релігія – різні речі. Мораль скоріше загальний, людський, ніж
божественний суд. При вихованні треба спочатку розбудити моральне
почуття, а потім прищеплювати поняття про божество, інакше релігія
перетвориться в забобон, і виросте хитрун, лицемір. Культура морального
почуття повинна передувати культурі слухняності. З цих міркувань філософ
виводить основний закон людського поводження – “надходить у
відповідності зі своєю моральною природою”.

У 1764 році Канту виповнилося сорок років. Він відомий, його цінують і
поважають. Ламберт і Мендельсон звертаються до нього з пропозиціями
вступити в наукове переписування, і Кант приймає. Лекції мають успіх,
аудиторія завжди повна, і деякі курси він передоручає своїм учням. Книги
добре розходяться, а написані в 1762 році “Спостереження над почуттям
піднесеного і прекрасного” принесли йому славу модного автора. Але він
усе ще приват-доцент, що не одержує ні гроша від університету. У Берліні
розуміють неприродність подібної ситуації. У серпні 1764 року з
міністерства юстиції, що видали справами утворення, надходить пропозиція
зайняти місце професора поезії і красномовства, що пустувало в
Кенігсберзі вже два роки. Кант відмовився. У нього була мета, він йшов
до неї прямою дорогою. Відмовлення оцінили. Спеціальним рескриптом від
імені короля було обіцяно “дуже вмілого і з загальним успіхом доцента
Канта, що викладає, висунути з першою ж нагодою”. Значне місце серед
робіт цього періоду займає робота “Мрії духовидця, пояснені мріями
метафізики”, екземпляри якої були послані Ламберту і Мендельсону. Це не
трактат, а скоріше всього, присвячене діяльності Імануїла Сведенборга,
людини незвичайного, шведського філософа і математика, що рано
прославилася своїми роботами по механіці, гірській справі, мінералогії,
а на старість оголосив себе ясновидцем, якому сам бог доручив заснувати
нову церкву. “Мрії …” примітні тим, що на одну дошку з “духовидцями”
Канта ставить і прихильників спекулятивної метафізики. Метафізики теж
марять і свої ідеї приймають за справжній порядок речей. Він сміється не
тільки над визионерством, але і над умоглядними спекуляціями, він
призиває людей науки покладатися тільки на досвід, що представляє собою
“альфу й омегу пізнання”. У такий спосіб Кант прощається з вольфіанською
метафізикою, прихильником якої він був раніше.

До кінця 60-х років XVIII століття Кант стає відомий уже не тільки в
Пруссії. У 1769 році професор Хаузен з Галлі має намір видати “Біографії
знаменитих філософів і істориків XVIII століття в Німеччині і за її
межами”. Кант включений у збірник, і автор звертається до нього за
необхідними матеріалами. Майже одночасно приходить запрошення на роботу
в Єрланген. Куратор місцевого університету пропонує Канту зайняти тільки
що створену кафедру теоретичної філософії. Кант відхиляє цю пропозицію.
Інше запрошення, що прийшло в січні 1770 року з Ієни, теж було
відхилено. Перепрошуючи і відмовляючись від цієї пропозиції, філософ
посилається на прихильність до рідного міста, а також на “можливі
проблиски близької вакансії” в його будинку. Нарешті 31 березня 1770
року мрія Канта збулася. Спеціальним указом короля він був призначений
ординарним професором логіки і метафізики. Філософу стояло виконати ще
одну формальність, без якої призначення було недійсно: необхідно
захистити професорську дисертацію. Нова дисертація називалася “Про форму
і принципи почуттєво сприйманого і інтелегентного світу”. У ній був
зафіксований новий “переворот” у поглядах, що вчинився, за словами
самого автора, рік назад. На зміну емпіричної, що доходила до
скептицизму позиції прийшов своєрідний дуалізм у поглядах. Канта вже не
хвилює питання, як дані органів почуттів зв’язані з інтелектом, – він
розлучив у різні сторони ці два види духовної діяльності. “Джерела всіх
наших представлень, – говориться в роботі, – або чуттєвість, або розум.
Перші дають нам причини пізнань, що виражають відношення предмета до
особливих властивостей суб’єкта, що пізнає… Другі відносяться до самих
предметів”. Чуттєвість, з погляду Канта, має справу з явищами,
феноменами; інтелегентного, тобто розумодосягнутий, предмет він називає
ноуменом. Світ, розглянутий як феномен, існує в часі і просторі. Але час
і простір не є щось саме по собі існуюче, це усього лише суб’єктивні
умови, споконвічно властивому людському розуму для координації між собою
почуттєво сприйманих предметів. У ноуменальному світі, тобто в сфері
предметів самих по собі, часу і простору немає. Це твердження явно
суперечить позиції Лейбніца і Вольфа, що визнавали справжню реальність
тривалості і довжини. Ще недавно Кант призивав науку спиратися винятково
на досвід, тепер у нього інша турбота – застерегти її від переоцінки
досвіду. Філософ усвідомлює, що принципи почуттєвого пізнання не повинні
виходити за свої межі і стосуватися сфери розуму. Пізніше він уточнить
свою думку: “у чисто емпіричному блуканні без керівного принципу,
відповідно до якого варто було б шукати, ніколи не можна знайти що – або
доцільне”. У листі до Ламберта, що супроводжувало дарчий екземпляр
дисертації, Кант пропонує створити спеціальну дисципліну – “загальну
феноменологію” із задачею окреслити межі почуттєвого пізнання, щоб не
переносити його на предмети “чистого розуму”. Дарчі екземпляри
дисертації були вручені також Мендельсону і прославленому себе роботами
по філософії мистецтва И. – Г. Зульцеру. Незабаром одне за іншим прийшло
три відповідних листи. Кант не відповів на жодне з них. Кожне ставило
перед ним проблеми, спричиняло міркування, поки безрезультатні. Через
чотирнадцять місяців він пише своєму берлінському другу Маркові Герцу і
просить його принести вибачення Ламберту, Мендельсону і Зульцеру. У
цьому листі уже є щось більше, ніж констатація факту, що треба ще думати
над висунутими запереченнями і власними ідеями. Дату цього листа (21
лютого 1772 року) прийнято вважати вдень народження головної
філософської праці Канта. Первісна його назва говорила “Границі
чуттєвості і розуму”, але вже в первісному варіанті тексту виникає
вираження “критика чистого розуму”. Майбутня книга, на думку Канта,
повинна дати “ключ до таємниці всієї метафізики”.

* * *

Пройшли роки. Голос Канта в печатці замовк надовго. Після дисертації
“Про форму і принципи …”, і крім двох заміток із приводу
“Филантропіна”, філософ надрукував лише рецензію на книгу Москати про
розходження в будові тіла людей і тварин, а також повідомлення про
лекції на 1775 рік (“Про різні людські раси”). Мовчання тривало
одинадцять років. Нова книга не виходила. Так повільно Кант ще ніколи не
працював. Що – те головне увесь час вислизало. Знайдена, здавалося б,
істина знову оберталася нерозв’язною загадкою. Нарешті “Критика чистого
розуму” була написана. Великі шматки були створені давно, тому навесні і
влітку 1780 року Канту вдалося завершити роботу. Він знав слабості книги
– головним чином стилістичні, але переписувати її сил уже не було, до
того ж йому не терпілось винести своє дітище на суд громадськості.
Спочатку Кант хотів присвятити книгу Ламберту, що виявив настільки
жвавий інтерес до його теоретичних шукань, але його вже два роки не було
в живих. У березні 1781 року філософ написав присвяту міністру Цедліцу,
а в травні книга побачила світло.

Передмова до “Критики чистого розуму” починається з цитати з Френсіса
Бекона. У свій час Бекон виступив із критикою схоластичного розуму і
життєвого розуму, з вимогою відкинути мертві догми й укорінені забобони,
перевіряти на досвіді всі положення, що претендують на істинність. Кант
бачив себе продовжувачем цього починання. Свою задачу філософ бачить у
тім, щоб перебороти дві світоглядні позиції, два види однобічного і,
отже, помилкового підходу до проблеми пізнання – догматизм і скептицизм.
Одночасно це подолання Вольфа, якому належала ідея поділу усіх філософів
на скептиків і догматиків. Перші перебувають у сумніві щодо природи
речей, другі на цей рахунок дотримують чіткого (“догматичного”) погляду.
Кант пропонує третій шлях – єдино здоровий, на його думку, – шлях
критики. Причому мова йде не про критика яких – або книг і філософських
систем, а про критика самого розуму, узятого в чистому виді, тобто
незалежно від якого б то не було досвіду. Філософ має намір вивчити
інструмент пізнання, перш ніж пустити його в справу. Чи дозрів розум для
самокритики? Кант не сумнівається у своєчасності свого починання.

Познайомимося тепер з деякими основними ідеями “Критики чистого розуму”.
Усяке знання, по Кану, починається з досвіду, але не обмежується ім.
Частина наших знань породжується самою пізнавальною здатністю, і носить,
по вираженню філософа, “апріорний”(переддослідний) характер. Емпіричне
знання одиничне, а тому випадково; апріорне – необхідно. Апріорізм
Канта відрізняється від ідеалістичного навчання про уроджені ідеї. В –
перших, тим, що, по Канті, переддослідний тільки форми знання, а його
зміст цілком надходить з досвіду. В – других, самі доопытные форми не є
уродженими, а мають свою історію. Реальний зміст кантовського апріорізму
полягає в тому, що індивід, що приступає до пізнання, має у своєму
розпорядженні визначеня, сформованими до нього формами пізнання. Якщо
подивитися на знання з погляду його споконвічного походження, то весь
його обсяг в остаточному підсумку узятий із усього досвіду людства, що
розширюється. Інша справа, що поряд з безпосереднім досвідом, є досвід
непрямий (засвоєний). Далі Кант установлює розходження між аналітичними
і синтетичними судженнями. Перші носять характер, що пояснює, а другі
розширюють наші знання. Усі досвідчені, емпіричні судження синтетичні.
Це очевидно. Питання в тім, чи можливі апріорні синтетичні судження? Це
головне питання “Критики чистого розуму”. У тім, що вони існують Кант не
сумнівається, інакше б наукові знання не були б обов’язковими для усіх.
Проблема полягає в тому, щоб пояснити їхнє походження. Головне питання
роботи – як можливо чисте, внеопытное знання – розпадається на три. Як
можлива математика? Як можливе природознавство? Як можлива метафізика як
науку? Звідси три розділи основної частини “Критики …”:
трансцендентальна естетика, аналітика, діалектика. (Другий і третій
розділи разом утворять трансцендентальну логіку). Трансцендентальної
Кант називає свою філософію тому, що вона вивчає перехід у систему знань
умов досвіду через пізнавальну здатність. Трансцендентальне Кант
протиставляє трансцендентному, котре залишається за межами можливого
досвіду, по ту сторону пізнання. Тут ми торкаємося важливої проблеми
кантовського навчання, що він ставить на перших же сторінках своєї
роботи. Мова йде про те, чи досвідчені дані, що надходять до нас ззовні,
не дають нам адекватного знання про навколишній нас світі. Апріорні
форми забезпечують загальність знання, але не роблять його копією речей.
Те, чим річ є для нас (феномен), і те, що вона представляє сама по собі
(ноумен), має принципове розходження. У дисертації 1770 року Кант
затверджував, що ноумени осягаються безпосередньо розумом, тепер він
вважає їх недоступними ніякому розумінню, трансцендентними. Скільки б ми
не проникали всередину явищ, наше знання все-таки буде відрізнятися від
речей, які вони насправді, і скільки б не збільшувалися наші знання,
їхньої границі не можуть зникнути. Канта мучить і питання про істину,
але він розуміє неможливість однозначної відповіді на нього. Можна,
звичайно, сказати, що істина є відповідність знання предмету, і автор
неодноразово це говорить, але він знає, що ці слова являють собою
тавтологію. Правильно сформульоване питання про істину, на думку Канта,
повинно звучати в такий спосіб: як знайти загальний критерій істини для
всякого знання? Відповідь Канта: загальна ознака істини “не може бути
даний”. Однак, філософ відкинув загальний критерій тільки щодо змісту
знань. Що стосується їхньої форми, такий критерій він знає:
несуперечність міркувань. Він розуміє, що заборона протиріччя являє
собою “тільки негативний критерій істини”, але, керуючись їм, усе-таки
можна звести міцні конструкції науки. Важливе місце у філософських
побудовах Канта відведеноі категорії пізнання. Одна з частин пізнання –
почуттєве пізнання. По Канту, існують дві апріорні,переддослідні форми
чуттєвості – простір і час. Простір систематизує зовнішні відчуття, час
– внутрішні. Філософ на заперечував емпіричної реальності простору і
часу. Його погляд на простір і час був певною мірою реакцією на
механістичні представлення про абсолютну тривалість і не зв’язану з нею
порожнім умістищем речей. Кант розглядає час і простір у взаємному
зв’язку, але зв’язок ця реалізується лише в суб’єкті, що пізнає. Поза
людиною, у світі речей самих по собі можливі інші види співіснування і
послідовності. Безперечним досягненням теорії пізнання Канта був новий
погляд на співвідношення споглядання й інтелекту. У XVII сторіччі
суперничали два протилежних напрямки в теорії пізнання – сенсуалізм і
раціоналізм. Сенсуалісти думали, що головну роль грає почуттєве
пізнання, раціоналісти, відповідно, віддавали перевагу інтелекту. Ні та,
ні інша школи не бачили принципової різниці між обома видами пізнання.
Кант підкреслив незвідність одного “стовбура пізнання” до іншого.
Наукове знання, на його думку, являє собою синтез чуттєвості і розуму.
Головною в гносеології Канта є ідея активності пізнання. Саме в ній
філософ бачив свою основну заслугу. Уся докантовська філософія
розглядала інтелект людини як пасивне вмістище ідей, що надходять туди
або природним, або надприродним шляхом. Нове, на чому категорично
наполягав Кант, складалося у визнанні активної ролі людської свідомості.
Навчання філософа про активність свідомості допомогло йому пояснити один
із самих загадкових процесів – утворення понять. Кант бачить у людському
інтелекті заздалегідь зведену конструкцію – категорії, але це ще не саме
наукове знання, це тільки його можливість, таку ж можливість
представляють досвідчені дані. Що б на базі цих можливостей виникло
поняття потрібно “продуктивна уява”. У роботі недвозначно виражена ідея
несвідомого, притім активного, творчого початку. Автор говорить про
“спонтанність мислення”. Розум, завдяки продуктивній уяві, сам
спонтанно, тобто стихійно, крім свідомого контролю, створює свої
поняття. Продуктивна уява – це робочий інструмент синтезу чуттєвості і
розуму. Така одна з центральних ідей “Критики чистого розуму”. Діяльний
початок в інтелекті, що Кант називав продуктивною уявою являє собою
різновид інтуїції. Крім утворення понять, інтуїція потрібна ще в одній
важливій справі – у їхньому використанні. Учений повинен не тільки мати
у своєму розпорядженні набір загальних правил, законів, принципів, але і
вміти застосовувати їх у конкретних, одиничних обставин. Кант називає це
інтуїтивне уміння здатністю судження. Таким чином, інтуїція супроводжує
пізнання при його русі в будь-якому напрямку: коли виникають абстракції,
і коли ці абстракції застосовуються в конкретних ситуаціях. У першому
випадку діє продуктивна уява, у другому – здатність судження. Без них
функціонування розуму неможливо. Філософом описані також інші види
інтуїції, у її сучасному розумінні, – у роботі мова йде про художню і
моральну інтуїцію. Крім розуму й інтуїтивної здатності судження, Кант
називає ще одну сферу інтелектуальної діяльності, вищу її форму – розум.
У широкому змісті слова розум для філософа рівнозначний усьому логічному
мисленню. Розум – вища контрольна і направляюча інстанція, і, на відміну
від розуму, що є сферою науки, – це сфера філософії і діалектики.
Діалектика по Канті – логіка видимості. Справа в тім, що розум має
здатність створювати ілюзії, приймати удаване за дійсне. Задача критики
– внести ясність. Труднощі розуму зв’язані з тим, що він має справу не з
науковими поняттями (сфера розуму), а з ідеями. Ідея – це таке поняття,
якому в спогляданні не може бути даний адекватний предмет. Розум
безпосередньо спрямований не на досвід, а на розум, підготовляючи йому
поле для діяльності. Розум виробляє основні положення, загальні
принципи, що розум і здатність судження застосовують до окремих
випадків. Він виконує керуючу функцію в пізнанні, він направляє розум до
визначеної мети, ставить перед ним задачі. (Функція розуму
конститутивна, тобто конструктивна, він створює поняття). Розум очищає і
систематизує знання. Саме завдяки йому теорії переходять у практику,
ідеї регулюють не тільки наше пізнання, але і наше поводження. У
теоретичній сфері велика роль ідей. Розум доводить розумовий
категоріальний синтез до межі, створюючи максимально широкі
узагальнення, що виходять за границі досвіду. Теоретичні ідеї, по Канті,
утворять систему, виведену з трьох можливих варіантів відносини до
реальності: у – перших, відношення до суб’єкта, у – других, – до
об’єкта, у – третіх, – до того й інший разом, тобто до всіх речей.
Звідси виникають три класи ідей: про душ, про світ, про бога. Кант
вважає, що саме в області ідей розум має потребу в самій ґрунтовній
перевірці і самокритиці.

Такі основні ідеї “Критики чистого розуму”. Робота завершується
програмою на майбутнє. Ні про яких нових “критиків” автор не
задумується. Критична робота довершена. Філософу має бути виклад
позитивних початків метафізики. До нього в метафізиці “можна було нести
всяку дурницю, не побоюючись бути викритим у неправді”, тому що вона не
має у своєму розпорядженні ті засоби перевірки, що є в природознавства.
Тому дотепер метафізика не була наукою, але в неї, на думку Канта, є
можливість такою стати. За задумом мислителя, уся система метафізики
повинна складатися з чотирьох частин – онтології (навчання про загальні
принципи буття), фізіології (навчання про природу, що розпадається на
фізику і психологію), космології (наука про світ у цілому) і теології
(наука про бога). Однак Кант фактично не відповів на запитання, заданий
на початку “Критики …”, – як можлива метафізика як науку? Своєю
трансцендентальною діалектикою він зруйнував усі догматичні побудови в
цій сфері, але далі декларування необхідності нової наукової філософії
поки не пішов.

Вихід у світло “Критики чистого розуму” не викликав сенсації. Читалася
книга з працею, без інтересу. Ніхто Канта привселюдно не сварив, ніхто
йому не заперечував, лише зрідка до нього доходили скарги на
незрозумілість. Відразу ж після появи книги філософ розіслав дарчі
екземпляри своїм друзям і знаменитостям: у першу чергу міністру Цедліцу,
Маркові Герцу, Мендельсону, потім – придворному проповіднику Іогану
Шульцу. Перших відповідей довелося чекати біля двох років. За цей час не
вийшло ні однієї серйозної рецензії. Це діяло на філософа удручающе. Тим
більше, що він зовсім не вважав великі розуми приреченими на
нерозуміння. Навпаки, він твердо вірив, що самі складні добутки можна і
потрібно зробити загальнодоступними. Тепер, коли головне було за, Кант
міг подбати і про те, щоб його правильно зрозуміли. Ще в дні
типографської роботи над книгою він висловлював намір загальнодоступно
викласти зміст своєї головної праці. Тепер філософ більше не відкладав
завершення компендіуму “Критики чистого розуму”. Під назву “Пролегомены
до всякої майбутньої метафізики, що може з’явитися як науку” навесні
1783 року книга вийшла друком. “Пролегомены” з’явилися перекладанням
“Критики …”, і були значно коротше основної праці, але не більш
популярні. Акцент у них був переміщений на проблему метафізики. Нарешті,
у 1785 році, ґрунтовно простудіювавши працю Канта, згадана вище пастор
Шульц написав докладну рецензію. Незабаром вона була випущена окремою
книгою. Пастор вважав себя вправі виступити з популяризацією навчання
Канта, оскільки “Пролегомены” цієї задачі не вирішили. ” виклад,
ЩоРоз’ясняє, “Критики чистого розуму”” являє собою сумлінний коментар до
кантовської теорії пізнання. Тільки в такий спосіб проблема
популяризації праці Канта була, нарешті, дозволена.

* * *

Навесні 1784 року Кант відзначив своє шістдесятиріччя. Ювілей застав
його в розквіті духовних сил. Уже прожито було три чверті відпущеного
років, але не написана ще і половина добутків. Тепер вони з’являються
одне за іншим – книги, статті, рецензії. Кант розширює рамки критичної
філософії: принципи, знайдені в теорії пізнання, застосовує в соціальних
сферах. Знайдена істина піддається багаторазовій перевірці, витримавши
яку одержує додаткове обґрунтування, а не витримавши, заміняється новою,
що піддається, у свою чергу, перевірці, уточненню й удосконалюванню. У
середині 80-х років XVIII століття Кант особливу увагу приділяє
міркуванням над філософією історії. У листопаду 1784 року вийшла його
стаття “Ідея загальної історії у всесвітньо – цивільному плані”. Стаття
відкривається констатацією обставини, що у XVIII столітті стало
більш-менш загальним надбанням, – дії законів у житті суспільства.
Потім, Кант висловлює думку про розбіжність особистих цілей і суспільних
результатів людської діяльності. Припускати в окремої людини наявність
розумної мети не приходиться; скоріше дурість, дитяче марнославство,
злість і пристрасть до руйнування виступають як мотиви поводження, але
якщо відвернутися від них, то в загальному ході історії можна побачити
деяку загальну для всього людства розумну мету. Причиною закономірного
порядку в людстві, по Канті, служить антагонізм між людьми, їхня
схильність вступати в суспільство, роблячи одночасно цьому суспільству
опір, що загрожує розпадом. В обстановці єдності, помірності і взаємній
любові людські таланти не могли б себе виявити. Кант оптиміст, і вважає,
що шлях розбрату в остаточному підсумку веде до досягнення загального
правового цивільного суспільства, членам якого надана найбільша воля,
сумісна, однак, з повною волею інших. Антагонізм у цьому суспільстві
буде продовжувати існувати, але його обмежать закони. Тільки в таких
умовах можливо найбільш повний розвиток потенцій, закладених у людській
природі. Думки, що розвивають цю ідею можна знайти в деяких більш пізніх
роботах, наприклад, у статті “Передбачуваний початок людської історії”
(1786).

У 1787 році “Критика чистого розуму” була видана повторно. Тим часом
Кант був обраний ректором університету (на цій посаді знаходилися
протягом року), а Берлінська академія наук уключила його в число своїх
членів (це довічно). До цього часу філософ не міг поскаржитися на
неуважність до своєї праці, хіба що на нерозуміння. Одна за іншою
з’являлися вже не статті, а цілі книги, спрямовані проти нього. Його
обвинувачували в скептицизмі і суб’єктивному ідеалізмі. Відповідати усім
не було можливості, та й необхідності: одночасно з кількістю критиків
росло і число прихильників. Сам Кант лише в рідких випадках відповідав
своїм опонентам. Наукова суперечка, на його думку, цікавий тільки тоді,
коли можеш сказати що – те нове. Викривати супротивника в несумлінності
дурості – заняття невдячне, тим більше, що перед Кантом відкрився
нарешті незвіданий континент думки, навколо якого давно сперечалися
великі філософи і до якого він сам прагнув багато років. Мова йде про
етику. У цій області заслуги Канта не менш великі, чим у гносеології.
Саме інтерес до етичних проблем і труднощів, що встають при їхньому
рішенні, у першу чергу спонукали Канта взятися за написання “Критики
чистого розуму”. Перший систематичний виклад етики Кант почав у книзі
“Основи метафізики вдач”, що побачила світло в 1785 році. Філософ
прагнув показати єдність практичного і теоретичного розуму (тобто
моральності і науки). У 1785 році він вважав, що він не в змозі вирішити
подібну задачу. Як тільки вона виявилася йому по плечу, він написав
“Критику практичного розуму”. Книга вийшла у світло в 1788 році. Зміст
цих двох етичних робіт частково повторює, частково доповнює один одного.
У них викладені лише початки кантовського навчання про моральність.
Тільки в похилому віці філософу удалося створити працю, де його етика
стала в завершеному виді, це – “Метафізика вдач”. Нове слово, сказане
Кантом про поводження людини, – автономія моральності. Попередні теорії
були гетерономні, тобто виводили мораль із зовнішніх стосовно неї
принципів. Одні моралісти бачили корінь моральних принципів у деякіму
примусовому розпорядженні – волі бога, установленнях суспільства,
вимогах уродженого почуття. Інші наполягали на тому, що представлення
про добро і зло суть похідні від цілей, яких домагається людина, і
наслідків, що випливають з його поводження, від його прагнення на щастя,
насолоді, користі. Кант затверджує принципову самостійність і
самоцінність моральних принципів. Добро є добро, навіть якщо ніхто не
добрий. Критерії тут абсолютні й очевидні. Філософський аналіз моральних
понять говорить про те, що вони не виводяться з досвіду, вони апріорно
закладені в розумі людини. Вихідне поняття етики Канта – автономна добра
воля. Вона не пасивна, від її носія мислитель вимагає дії, учинку.
Моральний учинок виглядає як результат деякого внутрішнього імператива
(веління), що часом йде врозріз з аморальною практикою навколишньої
дійсності. У зв’язку з цим філософ підкреслює першість практичного
розуму в порівнянні з теоретичним. Головне – поводження, а знання
вторинне. Тому для того, щоб розпізнати добро і зло, не потрібно фахової
освіти, досить інтуїції (“здатності судження”). Тут Кант розходиться з
“першовідкривачем” моралі Сократом, для якого добро збігається зі
знанням і відсутність знання є єдиним джерелом усякої моральної
недосконалості. У такий спосіб автор “Критики” і “Основ” виходить за
межі просвітительського раціоналізму. Природа людини по Канті – його
воля. Воля з погляду етики не сваволя, не просто логічна конструкція,
при якій з даної причини можуть на рівних правах виникати різні дії.
Моральна свобода особи складається в усвідомленні і виконанні боргу
перед самим собою й іншими людьми. “Вільна воля і воля, підлегла
моральним законам, – це одне і теж”. Воля людини можлива остільки,
оскільки він – дитя двох світів. Приналежність до почуттєво сприйманого
світу робить людини іграшкою зовнішньої причинності, тут він підлеглий
стороннім силам – законам природи і встановленням суспільства. Але як
член ноуменального світу “речей самих по собі” він наділений волею. Ці
два світи не антисвіти, вони взаємодіють один з одним. Интеллигибельный
світ містить підстава почуттєва сприйманого світу, а ноуменальний
характер людини лежить в основі його феноменального характеру.
Роздвоєність людини усувається механізмом совісті. Не можна всі
правильно розуміти, але неправильно надходити. Визнач сам себе,
переймися свідомістю морального боргу, випливає йому завжди і скрізь,
сам відповідай за свої вчинки – така квінтесенція кантовської етики,
строгої і безкомпромісний. Істотне місце у філософській системі Канта
займає його філософія релігії, що примикає безпосередньо до етики.
Філософ висуває тезу: мораль не виникає з божественних установлень, і
антитезис: мораль неминуче веде до релігії. Людських здібностей
недостатньо для того, щоб привести у відповідність право людей на щастя
з їхніми обов’язками, тому необхідно визнати всемогутня моральна істота
як владику світу. Обґрунтуванню антитезису присвячений трактат “Релігія
в межах тільки розуму”. Кант придивляється до минулого, шукає соціально
– психологічні корені віри в бога і бачить у людині і людстві в цілому
боротьбу двох почав – добра і зла. Філософ починає з міркувань про
моральну природу людини. Людина, затверджує він, по природі зол. У ньому
укладена неизбывная схильність діяти зло, що виглядає як придбана,
будучи, однак, споконвічно йому властивої. Разом з тим, людина володіє і
первісними задатками добра. Моральне виховання в тім і складається, щоб
відновити в правах добрі задатки, щоб вони здобули перемогу в боротьбі з
людською схильністю до злого. Така перемога можлива тільки як революція
в напрямі думок і почуттів самої людини і вимагає для цієї мети
наявності суспільної потреби в добрі. Переживання провини (свій власний
чи чужий, до якого ти лише співпричетний) – основа моралі. У навчанні
про релігію чітко проявився історизм кантовського мислення. Кант бачить
споконвічне, по суті справи безрелігійний стан людей, потім перший, ще
не зроблений тип релігії, що називається “богослужбовим”. Третій етап –
віра розуму. Богослужбова релігія розрахована на снискание прихильності
верховної істоти, яке можна умилостивити шляхом шанування, сакральними
жертвами, дотриманням розпоряджень і обрядів. Людина лестить себе
думкою, що бог може зробити його щасливим без того, щоб самому стати
краще. Релігія розуму – це чиста віра в добро, у власні моральні
потенції без домішки якого б те ні було розрахунку, без перекладання
відповідальності на вищі сили. Це релігія доброго способу життя, що
зобов’язує до внутрішнього удосконалювання. Бог – це моральний закон, що
як би існує об’єктивно, це – любов, – так говориться на сторінках
“Метафізики вдач”, найбільш пізньої етичної роботи автора. Християнство
автор приемлет як моральний принцип, як програму людинолюбства.
Удосконалюючи цю програму, він намагається обґрунтувати її теоретично.

* * *

Наприкінці 80-х років XVIII століття у філософських поглядах Канта
відбувається новий перелом. Залишаючись у цілому на позиціях критицизму
він уточнює (а часом рішуче змінює) свої погляди на ряд істотних для
нього проблем. У першу чергу це торкається проблеми метафізики. У
“Критику чистого розуму” питання залишилося відкритим. З одного боку,
філософ переконливо показав, що метафізика як теоретична дисципліна
неможлива. З іншого боку – він декларував програму створення нової
метафізики як науки про сверхчувственных речі – богу і безсмерті душі. У
1788 році стало відомо, що Берлінська академія має намір оголосити
конкурс на кращий твір по темі “Які дійсні успіхи зробив метафізика з
часів Лейбніца і Вольфа”. Кант у конкурсі не брав участь, хоча тричі
приймався за роботу. Збережена рукопис красномовно свідчить про його
відношення до метафізики. Кант наполягає на тому, що за межами
почуттєвого досвіду не може бути ніякого теоретичного пізнання. Щоб
додати поняттю об’єктивність необхідно підвести під нього яке – або
споглядання. Тому теоретично ми нічого не можемо довідатися ні про бога,
ні про волю, ні про душ, відділеної від тіла. “Практично ми самі
створили собі ці предмети”, ми віримо в них і поводимося відповідним
чином. Метафізика сверхчувственного можлива тільки з “практично –
догматичної” точки зору. А метафізику природи Кант уявляє собі лише як
розробку понятійного апарата природних наук. Метафізика є критика,
виправлення до здорового глузду, і нічого більш, – можна прочитати в
чернетках.

Перейшовши на позиції критичної філософії, Кант не забував про
захоплення молодості, про своїй “першій любові” – природознавстві. Він
продовжував читати курси фізичної географії і теоретичної фізики.
Зберігав інтерес до астрономії і “небесній механіці” і написав двох
статей на цю тему: “Про вулкани і місяць” і “Щось про вплив Місяця на
погоду”. За два роки до того, як заговорили про берлінський конкурс, він
випустив роботу “Метафізичні початки природознавства”. Якщо в “Критику
чистого розуму”, накидаючи структуру своєї майбутньої філософії природи,
Кант розділив її на раціональну фізику і раціональну психологію, то
тепер природу душі він не вважає об’єктом наукового пізнання. Душу не
екстенсивна величина, а опис щиросердечних явищ – не природознавство, що
має справу тільки з тілами. Філософ брав посильну участь у практичній
реалізації наукових відкриттів. Так, наприклад, з ім’ям Канта зв’язане
спорудження в Кенігсберзі першого громовідводу (на будинку
Габербергській церкви). Однак головні інтереси мислителя по – колишньому
лежали у власне філософській сфері. Коли для нього з’ясувалася
неспроможність спроби заново побудувати зруйноване їм будинок умоглядної
метафізики, він став шукати нові шляхи створення філософської системи,
тому що у філософії він цінував насамперед систематичність. Загальні
контури навчання склалися в нього давно, але системи поки ще не було.
Звичайно обидві перші “Критики …” зв’язані певним чином, у них розвита
та сама концепція, але досягнута єдність між теоретичним і практичним
розумом представлялося йому недостатнім. Не вистачало якого – той
важливого наступної ланки. Система філософії виникла в Канта лише після
того, як він знайшов між природою і волею своєрідний “третій світ” – мир
краси. Коли він створював “Критику чистого розуму”, він вважав, що
єстетичні проблеми неможливо осмислити з загальнозначущих позицій.
Принципи краси носять емпіричний характер і, отже, не можуть служити для
встановлення загальних законів. Терміном “Естетика” він позначав тоді
навчання про чуттєвість, про ідеальний простір і час. Однак, у 1787 році
Кант повідомляє Рейнгольду про відкриття нового загального принципу
духовної діяльності, а саме “почуття задоволення і невдоволення”. Тепер
філософська система мислителя знаходить більш чіткі контури. Він бачить
що складається з трьох частин відповідно до трьох здібностей людської
психіки: пізнавальної, оцінної (“почуття задоволення”) і вольовий
(“здатність бажання”). У “Критику чистого розуму” і “Критиці практичного
розуму” викладені перша і третя складові частини філософської системи –
теоретична і практична. Другий, центральну, Кант поки називає теологією
– навчанням про доцільність. Потім термін “теологія” уступить своє місце
естетиці – навчанню про красу. Задуманий добуток філософ мав намір
закінчити до весни 1788 року. Але робота знову затяглася. Треба було ще
дві весни і два літа, перш ніж рукопис пішов у друкарню. Трактат одержав
назву “Критика здатності судження”. У роботі “Критика чистого розуму”
терміном “здатність судження” позначалася одна з інтуїтивних
пізнавальних здібностей. Якщо розум установлює правила, то здатність
судження дає можливість користатися цими правилами в кожнім конкретному
випадку. Тепер Кант міркує над іншим видом інтуїції, що називає
“рефлективною здатністю судження”. Мова йде про відшукання по даній
частці деякого формального загального, але не про абстрагування
загальних ознак, – це справа розуму). Застосовуючи рифлектну здатність
судження, людина задумується над цільовим призначенням даної частки.
Навчання про цілях – телеологія; тому Кант називає цей різновид
рефлективної здатності судження телеологічної. Телеологія для нього –
принцип розгляду предмета, у першу чергу живого організму, де всі
доцільно, тобто кожна частина необхідним образом зв’язана з іншої. Поруч
він розташовує єстетичну здатність судження, виходячи з того, що художнє
переживання доставляє суб’єкту таке ж задоволення, як і виявлення
доцільності. У 1788 році філософ знайшов у діяльності людини сферу, де
результати також являють собою щось органічне. Це мистецтво. Телеологія
Канта – це не теологія, але і не природознавство: з її допомогою філософ
не відшукує бога в природі, але і не відкриває законів, нею керуючих, у
центрі його розгляду по – колишньому людина. Тільки людина може ставити
перед собою свідомі цілі, у результаті досягнення яких виникає світ
культури. Так телеологія Канта переростає в теорію культури. У ході
роботи над “Критикою здатності судження” Кант усе більш звужував сферу
телеології, позбавляючи її самостійної ролі, її функції як центральної
ланки системи переходили до естетики. Телеологія у філософа фіксує
специфіку предмета і границі його пізнання: об’єктивна доцільність у
наявності, але суть її незбагненна. Телеологія в цьому плані аналогічна
теоретичному розуму, що з неминучістю наштовхується на протиріччя,
намагаючись проникнути в сутність речей самих по собі. І телеологія і
теоретичний розум виконують регулятивну функцію. Конститутивну (тобто
конструктивну) роль розум грає в області поводження людини, моральності.
В області пізнання конститутивну функцію здійснює розум. У сфері
“здатності судження” конститутивна єстетична оцінка, родинна
телеологічної й у теж час протилежна їй. Єдиний підхід до живої природи
і художньої творчості на основі принципу доцільності – одна з основних
ідей “Критики здатності судження”. Це було нове слово в естетиці.

Звернемося тепер до самої естетики Канта. Обсяг даного реферату не
дозволяє розповісти про всі особливості єстетичного навчання філософа,
тому в даній частині роботи будуть порушені лише основні його положення,
а виклад буде майже тезовим. Попередники філософа – англійці Шефтсбері і
Хатчесон підкреслили специфічність єстетичного, його незвідність ні до
знання, ні до моралі. Кант відстоює ця теза. Але поруч висуває
антитезис: саме эстетичне є середній челн між істиною і добром, саме тут
зливаються воєдино теорія і практика. Тому в эстетичному дві іпостасі: з
однієї сторони воно звернено переважно до знання (це прекрасне), з
іншого боку – переважно до моралі (це – піднесене). Кантовскій аналіз
основних етичних категорій обмежується розглядом зазначених двох
категорій, тому що філософа цікавить не естетика як така, а її
посередницька роль, і категорій прекрасного і піднесеного йому цілком
достатньо для рішення поставленої задачі. Одна з найважливіших заслуг
Канта – естетика в тім, що він відкрив опосередкований характер
сприйняття прекрасного. До нього вважалося, що краса дається людині
безпосередньо за допомогою почуттів. Досить бути чуйним до краси і
володіти єстетичним почуттям. Тим часом, саме “єстетичне почуття” –
складна інтелектуальна здатність. Щоб насолодитися красою предмета,
треба вміти оцінити його достоїнства, і чим складніше предмет, тим
специфічне його єстетична оцінка. Зіставляючи піднесене з прекрасним,
Кант відзначає, що останнє завжди зв’язано з чіткою формою, перше ж без
праці можна знайти й у безформному предметі. Задоволення від піднесеного
носить непрямий характер; прекрасне залучає, а піднесене і залучає і
відштовхує. Підстава для прекрасного “ми повинні шукати поза нами, для
піднесеного – тільки в нас і в напрямі думок”. Таким чином, Кант
розчленував єстетичне на двох частин – прекрасне і піднесене, він
показав зв’язок між кожною з цих частин із суміжними здібностями
психіки. На закінчення він знову говорить про єстетичне судження як про
ціле. Він робить висновок, що єстетична здатність судження ви цілому
зв’язана з розумом – законодавцем моральності. Що стосується зв’язку
єстетичній здатності з розумом – законодавцем знання, то, відкидаючи її
в безпосередньому виді, філософ затверджує її непрямим шляхом. З його
погляду, стетична ідея “оживляє” пізнавальні здібності. Кант знаходить
наступну формулу синтезу: “У застосуванні до пізнання уява підлегла
розуму й обмежено необхідністю відповідати поняттям, а в єстетичному
відношенні, навпаки, воно вільно давати крім зазначеної погодженості з
поняттям … багатий змістом, хоча і нерозвинений матеріал для розуму”.
Таким чином, сфера духовної діяльності людини змальована, обгороджена у
своїй специфічності. Істина, добро і краса зрозумілі в їхній
своєрідності і зведені воєдино. Єдність істини, добра і краси знаходить
додаткове обґрунтування в навчанні про мистецтво. В естетиці Канта,
розгорнутої убік загальфілософських проблем, мистецтву відведено
порівняно невелике, хоча і досить важливе місце. Усі відзначені вище
особливості єстетично виявляють себе тут повною мірою. Мистецтво, по
Канті, – це не природа, не наука, не ремесло. Мистецтво може бути
механічним і єстетичним. Останнє, у свою чергу, поділяється на приємне і
витончене. Приємні мистецтва призначені для насолоди, розваги і
времяпрепровождения. Образотворчі мистецтва сприяють “культурі здатності
душі”, вони дають особливе “задоволення рефлексії”, наближаючи сферу
єстетичного сфері пізнання. Однак, кантовская дихотомія мистецтва на
цьому не обмежується. Філософ одним з перших в історії естетики дає
класифікацію образотворчих мистецтв. Підставою розподілу служить спосіб
вираження єстетичних ідей, тобто краси. Різні види мистецтва – різні
види краси. Може бути краса думки і краса споглядання. В другому випадку
матеріалом художника служить або споглядання, або форма. У результаті
Кант виявляє три види образотворчих мистецтв – словесне, образотворче і
мистецтво гри відчуттів. У свою чергу, словесні мистецтва – це
красномовство і поезія. Образотворчі мистецтва містять у собі мистецтво
почуттєвої істини (пластику) і мистецтво почуттєвої видимості (живопис).
До пластики філософ відносить ліплення і зодчество (у тому числі
прикладне мистецтво). Третя частина – мистецтво гри відчуттів спирається
на слух і зір. Це гра звуків і гра фарб. Таким чином, кантовская
класифікація мистецтв може бути представлена наступною схемою:

Мистецтво

механічне Єстетичне

приємне витончене

словесне образотворче мистецтво гри відчуттів

красномовство поезія пластику живопис музика

Поезію Кант вважає вищою формою художньої творчості. Значення поезії, у
тім, що вона удосконалює інтелектуальні і моральні потенції людини;
граючи думками, вона виходить за межі понятійних засобів вираження і
тренує тим самим розум, вона піднімає, показуючи, що людина не тільки
частина природи, але творець світу волі. Однак, не слід забувати, що
філософ не ставить знака рівності між мистецтвом і пізнанням. У схемі
перераховані так називані “основні види” мистецтв. Однак, філософ
відзначає, що сполучення основних видів мистецтва породжує інші види
художньої творчості (красномовство в сполученні з живописом – драму,
поезія в сполученні з музикою – спів, спів у сполученні з музикою –
оперу і т.д.). Для судження про твір мистецтва потрібний смак, для його
створення потрібно геній. Здатності душі, сполучення яких утворить
геній, – уява і розум. Чотири ознаки характеризують “геній”:

це здатність створювати те, для чого не може бути

дано ніякого правила;

створений добуток повинний бути зразковим;

автор не може пояснити іншим, як виникає його

добуток;

“сфера” генія – не наука, а мистецтво.

Кант прийшов до постановки єстетичних проблем, відправляючись не від
міркувань над природою мистецтва, а від прагнення довести до повноти
свою філософську систему. Таким чином, сам філософ бачить в естетиці
“пропедевтику усякої філософії”. Це значить, що систематичне вивчення
філософії варто починати з теорії краси, тоді повніше розкриється добро
й істина, тобто знайомство з третьою “Критикою” повинне передувати
читанню перших двох.

* * *

У серпні 1794 року Кант відзначив своє сімдесятиріччя. Ювілейних
торжеств не було – философ радувався вже тому, що про нього не згадують.
У цей період він вступив на шлях конфронтації з пруськими владою.
Причиною цього послужило написання й опублікування ряду статей, у яких
автор іронізував над догматами церкви. Новий король Фрідріх Вільгельм II
не терпів вільнодумства. Колишній девіз “Міркуйте, але коріться”
поступився місцем більш звичному “Коріться, не міркуючи”. Проте,
напередодні ювілею Кант опублікував статті “Кінець усього сущого”, що
стала останньою краплею, що переповнила чашу терпіння влади. Поповзли
слухи про, що готується над філософом розправі. Незважаючи на це, у
липні 1794 року російська Академія наук обрала Канта своїм членом. На
засіданні був затверджений список з 14 іноземний учених. Рекомендував
Канта географ И.И. Георгі, що звеличував не тільки “Критику чистого
розуму”, але і “Фізичну географію”, тоді ще не опубліковану і відому
лише як лекційний курс. Цілком можливо, що Кант одержав схвальні слова з
Петербурга одночасно з окриком, що пішов з Берліна. Пруський уряд довгий
ламало голову над тим, як покарати всесвітньо відомого вченого і не
догодити при цьому в дурне положення. Нарешті форма стягнення була
знайдена: у жовтні 1794 року Кант одержав догану від короля, але ніхто,
крім самого філософа, про це не довідався, тому що королівський наказ не
був обнародуваний, а прийшов як приватне письмо. Відмовлятися від своїх
поглядів було не правилах Канта, чинити опір – було йому не силам. На
випадково підкрутився клаптику папера він сформулював єдино можливу
тактику: “зречення від внутрішнього переконання низько, але мовчання у
випадку, подібному до сьогодення, є боргом підданого; якщо усе, що
говориш, повинне бути щирим, те не обов’язково гласно висловлювати всю
істину.

Дух Канта довго панував над його тілом. Але усьому приходить кінець.
Філософ не був хворий, але сили його убували. Він поступово скорочував
обсяг своїх навчальних занять, закінчував зимовий семестр не в квітні, а
в лютому. Остання лекція (по логіці) була їм прочитана 23 червня 1796
року. Потім ще три семестри він повідомляв лекційні курси, але з
застереженням: “якщо дозволить здоров’я”. Здоров’я не дозволяло, лекції
скасовувалися. Однак, Кант не збирався ще іти у відставку. Він пишався
тим, що й у похилому віці зберігає ясність думки, бадьорість духу,
інтерес до життя й улюбленої справи. Не було сил читати лекції, але він
міг ще писати. У період з 1795 по 1798 рік він написав: “До вічного
світу”, “Про орган душі”, “Метафізика вдач”, “Оповіщення про швидке
підписання договору про вічний світ у філософії”, “Про мниме право
брехати з людинолюбства”, “Спор факультетів”. Завершивши “Метафізикою
вдач” побудова філософської системи, Кант відчув потребу викласти своє
навчання в більш йди менш концентрованому виді. Так з’явилася
“Антропологія” (1798) – остання робота, видана самим автором. Тут як би
підводиться підсумок міркуванням про людину і узагалі усім філософським
міркуванням. Це завершення шляху, і одночасно початок – починати
вивчення філософії Канта доцільно саме з “Антропології”. Структура цього
добутку збігається з загальною системою кантовській філософії. Головна
частина книги розпадається на три розділи відповідно до тім’я
здібностями душі: пізнанням, почуттям задоволення і здатністю бажання.
Саме ці три особливості визначили у свій час зміст трьох “Критик …”. У
“Антропології” ідеї критичної філософії безпосередньо співвіднесені зі
світом людини, його переживаннями, устремліннями, переконаннями.
Отриманий результат схематично виглядав у такий спосіб:

Здатності душі Пізнавальні здібності Апріорні принципи Застосування їх
до

Пізнавальна здатність Розум Закономірність Природі

Почуття задоволення і невдоволення Здатність судження Доцільність
Мистецтву

Здатність бажання Розум Кінцева мета Волі

На схемі філософська система Канта представлена в її остаточному виді.
Здатності судження відведене проміжне місце між розумом і розумом, і сам
мислитель недвозначно говорить про критика здатності судження як засобі,
“сполучному обидві частини філософії в одне ціле”. Кант прийшов до
своєрідного подолання дуалізму науки і моральності шляхом апеляції до
художніх потенцій людини. Формула філософської системи Канта – істина,
добро і краса, узяті в їхній єдності, замкнуті на людині, його
культурній творчості, що направляє художня інтуїція.

Кант – філософ XVIII століття. Століття кінчалося. Система критичної
філософії створена і довершена. Кантом ніколи не опановувало почуття
самозаспокоєння, але він знав, що головне зроблено. Може бути тому спала
напруга пошуку, сили швидко пішли на збиток. У листопаду 1801 року
філософ остаточно розстався з університетом. Його відпустили на спокій,
зберігши цілком жалування. Тепер він майже не виходив на вулицю, не
приймав відвідувачів. Потік листів висохнув. Друзі знали про стан Канта.
Довше інших писав Кізевітер, але вже не стільки про філософські матерії,
скільки про ріпу з Тельтова, що прийшлася до смаку філософу і якій
Кізевітер його регулярно постачав. До серпня 1801 року відноситься
останній лист, написане рукою Канта. Тепер йому було важко ходити без
сторонньої допомоги. У жовтні 1803 року стан філософа різко погіршилося.
Вперше в житті він провів кілька днів у постелі. Тепер він майже
оглухнув. 3 лютого 1804 року перестав приймати їжу. Умер Кант 12 лютого
1804 року. Зміряй його ясна, як і його життя. Виконаний борг.
Зів’янення. Кончина. Ще в 1799 році Кант розпорядився щодо власного
похорону. Просив, щоб відбулися вони на третій день після кончини і були
по можливості скромними: нехай присутні тільки близькі і друзі, а тіло
зрадять землі на звичайному цвинтарі. Вийшло інакше. З мислителем
прощалося все місто. Доступ до покійного продовжувався шістнадцять днів.
Труна несли 24 студента, за труною йшов ладом весь офіцерський корпус
гарнізону і тисячі співгромадян. Поховали Канта в професорському склепі,
що примикав до собору Кенігсберга з північної сторони.

* * *

Людина вмирає, думка залишається. Безсмертя філософа в тім, що він зміг,
що встиг сказати, що було почуто. Життя Канта – це насамперед написані
їм книги, самі хвилюючі події в ній – думки. У Канта немає іншої
біографії крім історії його навчання. Усі знавші його говорили, що це
була товариська, чуйна людина. Йому приходилося багато працювати, він
любив свою працю, але знав не тільки його. Він умів розважатися,
відпочивати, сполучаючи глибокодумну вченість зі світським лиском. Кант
зовсім не був затворником, пустельником, людиною не від світу цього. По
природі він був товариський, по вихованню і способу життя – галантний.
Однак, він не шукав слави, не домагався влади, не знав любовних
хвилювань. Розміряний і одноманітний плин зовнішнього життя філософа
порозумівається тим, що в нього рано виник усепоглинаючий життєвий
інтерес – філософія, і цьому інтересу він зумів підкорити усе своє
існування. Жити для нього значило працювати, у праці він знаходив
головну радість. З дитинства майбутній філософ відрізнявся кволим
здоров’ям, йому пророкували коротке непродуктивне життя. Він прожив
довгі, рясні творчістю роки. Цього він домігся силою своєї волі. Він
розробив строгу систему гігієнічних правил, яких неухильно дотримував, і
домігся разючих результатів. Він умер зі спокійною совістю, зі
свідомістю виконаного боргу.

Слово далеке не завжди спричиняє справа. Повчати легше, ніж випливати
повчанням. В історії філософії є безліч прикладів розбіжності проповіді
і поводження. Однак, Кант – мораліст і Кант – людин – одне і теж.
Звичайно, він не завжди і не в усьому керувався прописами категоричного
імператива. Але в загальному і цілому його поводження відповідало тому
ідеалу внутрішньо вільної особистості, що він накидав у своїх добутках.
Була мета життя, був усвідомлений борг, була здатність керувати своїми
бажаннями і пристрастями. Природа наділяє людину темпераментом, характер
він виробляє сам. Імануїл Кант зробив самого себе й у цьому відношенні
він унікальний.

. Список літератури

Кант И. Твору в шести томах. М., 1963 – 1966.

Асмус В.Ф. Імануїл Кант. М., 1973.

Гулига А.В. Кант. – 2-і вид. – М., Мол. гвардія, 1981.

Нарській И.С. Кант. М., 1976.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020