.

Звіт по навчально-виробничій практиці(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4726
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Коломийський економіко-правовий коледж

Звіт по навчально-виробничій практиці

Виконасв:

Кучірка Т.П.

Перевіприв:

Муравйова О.І.

Коломия 2001 р.

ПЛАН

Загальна характеристика підприємситва

Структура управління

Відділ маркетингу

Планово-економічний відділ

Відділ організації праці та заробітньої плати

Фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного забезпечення

Бухгалтерський відділ

Відділ технічного контролю

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Підприємство Коломийської виправної колонії №41 Управління Державного
Департаменту України з питань виконання покарань в Івано-Франківській
облаті підорядковане безпосередньо Управлінню Державного Департаменту
України з питань виконання покарань в Івано-Франківській облаті.

Повна назва піприємства — Підприємство Коломийської виправної колонії
№41 Управління Державного Департаменту України з питань виконання
покарань в Івано-Франківській облаті.

Скорочена — Підприємство Коломийської виправної колонії №41.
Підприємство створене з метою залучення до праці засуджених і
забезпечення їх професійного навчання.

Основними напрямками діяльності підприємства є виробництво та реалізація
продукції виробничо – технічного призначення і товарів народного
споживання та надання послуг промислового характеру, зокрема:

виробництво металевих деталей до столярно-теслярських виробів;

виробництво дерев’яних панелей;

виробництво дерев’яної тари;

виробництво текстильних виробів;

оптова торгівля лісоматеріалами;

професійно-технічне навчання.

Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи
підприємство набуло з дня його державної реєстрації.

Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності до чинного
законодавства Ураїни з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 1994 року № 352 “Про особливості застосування Закону
України “Про підприємства в Україні” до підприємств установ виконання
покарань і лікувально трудових профілакторів”. Підприємство може
входити в об’єднання відповідно до Закону України “Про підприємства в
Україні”.

Підприємство має спмостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші
рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, товариний
знак, зареєстрований відповідно до чинного законодавства.

Підприємство колонії несе відповідальність за своїми зобов’заннями в
межах належного йому майна згідно з чинним законодавствомкерівник
колонії від імені підприємства має право укладати унгоди, набувати
майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та
відповідачем в третейському та арбітражному судах.

Майно підприємства основні фонди та обігові кошти, а також цінності
вартість, яких відображається в самостійному балансі підприємста.

Майно є державною власністю, закріплюється за підприємством на праві
повного господарського відання і не може бути об’єктом застави, крім
продукції, що знаходиться в обороті або в переробці. Підприємство
володіє, користується, розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд,
здійснюючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать чинному
законодавству та Статуту підприємства.

Підприємство забезпечує ефективне використання закріпленого за ним
державного майна, здійснює користування землею та іншими природніми
ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

При визначенні стратегії господарської діяльності підприємство враховує
обов’зки щодо виробництва та поставки продукції для державних потреб.

Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде
статистичну звітність. Керівник та головний бухгалтер підприємства
несуть персональну відповідальність за достовірність ведення обліку.

Управління підприємством здійснює начальник виправної колонії при якій
створене це підприємство.

Керівник підприємства при необхідності за згодою вищестоячої
організації може дозволяти працівникам поєднання інших посад
підприємства і колонії.

Підприємство встановлює структуру управління в порядку визначеним
Державним Департаментом України з питань виконання покарань.

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

Структура управління підприємтсва колонії розроблена таким чином, щоб
оперативно пливати на процес виробництва, починаючи їз забезпечення його
матеріально-технічними ресурсами і закінчуючи процесом реалізації
готової продукції, складанням статистичної звітності та обліком витрат
на виробництво, а також забезпечити ритмічну та тентабельну його
діяльність у напрямках, передбачених статутом.

Керівником підприємства за посадою є начальник колонії. Безпосередньо
керівництво виробничим процесом здійснює його заступник з виробництва та
працевлаштування. В керівництво підприємством згідно штабного розкладу
входить головний інженер та головний економіст. Служба головного
інженера створена для забезпечення виконання заходів по технічному
розвитку підприємства, реконструкції і модернізації устаткування,
заходів по запобіганню шкідливого впливу виробництва на навколишнє
середовище, створення сприятливих та безпечних умов праці. Дана служба
виконує плани на впровадження нової техніки і технологій, вживає заходів
по забезпеченню виробничих підрозділів необхідним устаткуванням і
запчастинами. Забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну і
якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт та
модернізацію обладнання та споруд, а також здійснює контроль за
дотриманням проектної конструкторської дисципліни.

Для забезпечення даної діяльності в службі створено енергомеханічний
відділ, керівником якого є головний механік, який здійснює безпосереднє
керівництво ремонтно-механічним цехом, його заступником є головний
енергетик, якому підпорядковується котельня на базі трьох насосів ДКВР з
мазутно-насосною станцією, котельня на базі двох котлівЕ – 1/9, дві
водонасосні станції і елетроцех. Реконструкцію, поточні та капітальні
ремонти будівель і споруд, нове будівництво здійснюється силами
ремонтнобудівельної дільниці.

Організацією роботи по діяльності підприємства в галузі економіки з
метою ефективного працевикористання доведення планових завдань по
виробництву і обліку результатів виробничої діяльності, дотрнимання
режиму економії, досягнення найвищих результатів при найменших затратах
матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, розробці виконанню заходів
по удосконаленню організації і нормуванню праці, управління виробництвом
і використання трудових ресурсів, здійснення обліку і складання
звітності займається економічна служба. У галузі служби створено
планово-економічний відділ і відділ організації праці і заробітньої
плати, а також інформаційна група на базі двох персональних комп’ютерів.

Головному бугхалтеру підлягає бухгалтерія, яка створена для організації
і здійснення бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності
підприємства, забезпечення раціональної організації обліку ізвітності
на підприємстві в ціломую.

Забезпеченням підприємства матеріально-енергетичними ресурсами,
сировиною, матервалами, напівфабрикатами, паливом, інструментами,
запчастинами, спецодягом, господарським інвентарем, організацією збуту
готової продукції, маркетинговими дослідженнями займається відділ
матеріально-технічного постачання, збуту і маркетингу, який поділено на
три групи:

група постачання;

група збуту;

група маркетингу.

Дя практичної реалізації завдань покладених перед відділом йому
підпорядковані на правах дільниць гараж, біржа сировини, технічний склад
і склад готової продукції.

На підприємстві діє виробничо технічний відділ. У склад відділу вхадить
служба головного технолога, а також підпорядко 5 основних виробничих
цехів:

цех клеєної фанери (виробництво клеєної фанери, меблів гнуто-клеєних,
шпону лущеного),

цех струганого шпону (шпон струганий буковий і дубовий, столярні
вироби);

цех металообробки (секції огорожі, сітка огорожна, ланцюги);

лісопильно-тариний цех (пиломатеріали обрізні і необрізні різних порід,
фриза паркетна букова та дубова, тарна дощещка, піддони);

швейний цех (рукавиці робочі, спецодяг).

Контролем за якістю випущеної продукції займається відділ технічного
контролю (ВТК).

Розглянута структура забезпечує охоплення всіх сторін діяльності
підприємства і при необхідності може бути змінена у відповідності з
чиним законодавством та статутом підприємства за згодою вищестоячої
лорганізації.

ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ

На підприємстві Коломийської виправної колонії відділу маркетингу, як
такого не існує, існує група маркетингу, яка входить до відділу
матеріально-технічного постачання, збуту та маркетингу. Керівником групи
є замісник начальника вищевказаного відділу.

В завання відділу входить: вивчення та аналіз ринку сировини та
матеріалів та ринку потенційних споживачів, а також пошук нових
покупців, рекламна кампанія.

Портфель замовлень замовлень здійснюється виходячи з виробничої
потужності підприємства, наявних можливостей цехів, робочої сили, стану
обладнання, після чого йде пошук організацій, які цікавлять підприємство
і котрі теж бажають співпрацювати з ним.

Державних замовлень на підприємстві з часів Незалежності України не було
і напевно не буде.

Угоди на підприємстві укладаються за зразком стандартного договору, де з
двох сторін обумовлюються умови договору: вимоги до якості, вказується
ціна продукції чи послуг, терміни виконання, об’єми продукції , чиїм
транспортом буде здійснюватись перевезення, чия погрузка та інше. Угоди
візуються головним бухгалтером, головним економістом та юристом.

Для розрахунку ціни продукції необхідні слідуючі документи:

норма витрат сировини і матеріалів;

технологічна карта;

норми часу виробітку і розцінки;

розрахунок розміру накладних витрат

Основним показником, який вплмває на ціну продукції є собівартість,
вона включає в себе такі витрати:

вартість матеріалів

паливо і електроенергія

основна заробітна плата

загальновиробничі витрати

адміністративні витрати

витрати на збут

інші операційні витрати

Крім того в собівартість занесено прибуток на кожен вид продукції він
різний в середньому від 20% до 30%.

Основними клієнтами підприємства колонії є вічизняні організації та
населення.

Продукція, яку випускає колонія рекламується слідуючим чином:

Прайс-Листи

Телебачення

Преса

Буклети

Каталог

ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ

Організацією роботи по діяльності підприємства в галузі економіки з
метою ефективного працевикористання доведення планових завдань по
виробництву і обліку результатів виробничої діяльності, дотрнимання
режиму економії, досягнення найвищих результатів при найменших затратах
матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, розробці виконанню заходів
по удосконаленню організації і нормуванню праці, управління виробництвом
і використання трудових ресурсів, здійснення обліку і складання
звітності займається економічна служба. У галузі служби створено
планово-економічний відділ і відділ організації праці і заробітньої
плати, а також інформаційна група на базі двох персональних комп’ютерів.

В сучасних умрвах розвитку ринкового середовища необхідний особливий
підхід до здійснення плануавання його діяльності на перспективу для
цього на підприємстві складаються стратегічні плани, здійснення
сукупності систематизованих та взаємоузгоджених робіт по визначеннб
довгострокових цілей та напрямків діяльності на визначений період.
Система стратегічних цілей, враховуючи постійну зміну зовнішнього
середовища, повинна бути багаторівневою, неоднорідною за періодом часу,
неоднозначною за об’єктом характеристики. Щоб правильно розробити і
реалізувати цілі стратегічного планування, необхідно визначити
стратегічну місію, сформулювати стратегічні цілі, проаналізувати
зовнішнє середовище і оцінити актуальність та реальність діяльності
підприємства, провести аналіз потенціалу підприємства і перспектив його
розвитку.

На підприємстіві крлонії, виходячи з ситуації, яка є в даний час,
здійснюється виконання кількох стратегічних програм. Зокрема підведення
до підприємства газопроводу, до цього воно працювало на мазуті,
впровадження в виробництво дверних полотен по канадській технології на
обладнанні канадської фірми “Канада Билдінг Суплай”.

Для забезпечення виконання виробничих планів підприємства, здійснюється
оперативно-виробниче планування, яке є завершальною ланкою в системі
планування та засобом виконання планів. Цехові плани детально
розбиваються на плани окремих дільниць, бригад на зміну, добу, тиждень,
декаду. При цьому розробка планів поєнюється з організацією їх виконання
іпоточного регулювання. Так розробляються оперативні плани та графіки
випуску продукції тобто здійснюється календарне планування втому числі
міжцехове та внутрішньоцехове. Другим напрямком є диспеччиризація —
роботи, необхідні для безперервного оперативного обліку, контролю і
регулювання оперативних планів та ходу виробництва.

Оперативне плануваня вирішує такі завдання як виконання плану в термін
при рівномірній ритмічній роботі всіх підрозділів, встановлення
ефективного режиму роботи, максимально можливе скорочення виробничого
циклу і обсягів незавершеного виробництва.

Ефективне функціонування підприємства у великій мірі залежить від
структури цін на промислову продукцію. На оптові ціни виликий вплив має
собівартість випуску продукції, яка включає в себе прибуток ця сума і є
оптовою ціною. Є й інший метод, коли ціна розраховується виходячи із
попиту споживчого ринку на продукцію підприємства і цін на аналогічну
продукцію конкурентів таким чином є можливість ставити оптову ціну вище
собівартості, що трапляється рідко, а інколи коли приходиться
занижувати.

Підвищення продуктивності праці є однією із найважливиших умов
подальшого розвитку виробництва. Продуктивність праці це показник
ефективності трудової діяльності працівника. Для її визначення
застосовується цілий комплекс показників. Зокрема виробітка продукції на
одного працівника промислово-виробничого персоналу, яка характеризує
рівень продуктивності праці у вартісному виразі і визначається
відношенням осягу товарної продукції, виробленої за певний період у
співставних оптових цінах до середньорічної чисельності працівників
промислово-виробничого персоналу, крім того аналогічно визначається
виробітка продукції на одного працюючого у вартісному виразі. Поряд із
вартіснимипоказниками на окремих процесах виробітка може вираховуватись
у натуральному чи трудовому виразі, тобто трудомісткістю виготовлення
одиниці виробу. Трудомісткість – це час необхідний для виготовлення
одного виробу і показником оберненим до середньої виробітки. При
зменшенні трудомісткості виробітка на одного працівника збільшується і
навпаки.

Річна продуктивність праці визначається відношенням обсягу товарної
продукції за рік до середньорічної чисельності працівників.

Денна продуктивність праці визначається діленням річної продуктивності
праці на кількіть робочих днів за рік, або відношенням обсягу продукції
за певний період до кількості відпрацьованих людиногодин за цей період.

Годинна продуктивність праці — це відношення денної продуктивності праці
до тривалості зміни, або обсягу виготовленої продукції за зміну до
кількості відпрацьованих людиногодин.

Для аналізу ефективності трудової діяльності також використовуються такі
показники як: індекс затрат робочого часу, індекс продуктивності праці,
коофіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці і темпів
росту середньої зарплати.

Визначемо продуктивність праці у вартісному вираженні по підприємству
колонії за останні роки і розглянемо їх динаміку.

№ Показники Од.виміру 1998 1999 2000

1 Обсяги товарної прод-ї Тис.грн. 1702,7 1628,8 1785,0

2 Сер.спискова чисельність Чол. 493 597 763

3 Прод-ть праці Грн. 3454 2728 2339

4 Темпи росту прод-ті праці % 100 79,0 67,7

Як бачимо з талиці, продуктивність праці протягом трьох звітних років
зменшилась на тритину.

Однак без налізу структури виробництва, врахування зміни складу сировини
і матеріалів, вирачених на виготовлення продукції, а також зміни
відносин із замовниками (перхід на давальницькі умови виготовлення
товарно продукції) неможливо визначити підвищилась чи знизилась.

№ Показики Од.виміру 1998 1999 2000

1 Сер.річна ЗП одного прац. Грн. 872 788 971

2 Фондовіддача Грн. 0-24,7 0-25,6 0-28,9

3 Рентабельність % 17,2 12,8 3,4

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНЬОЇ ПЛАТИ

На підприємстві діє дві форми лплати праці відрядна і погодинна.

Відрядна застосовується для основних робітників її суть заключається в
том, що працівник отримує зарплату в залежності від кількості
виготовленої ним продукції, із системи всіх івдрядних на підприємстві
діє тільки одна — пряма відрядна.

Друга форма оплат праці, яка застосовується на підприємстві це
погодинна, її застосовують для оплати праці допоміжних робітників,
керівників, спеціалістів, служюовців. Її суть полягає в тому, що
працівник отримує платню в залежності від фактично відпрацьованих ним
годин і застосовується на підприємстві проста погодинна система оплати
праці при якій заробітня плата визначається множенням кількості
відпрацьованих годин на тарифну ставку відповідного розряду.

Для нормування праці на підприємстві застосовують технічно-обгрунтовані
норми виробітку та часу — це такі норми, які пройшли перевірку і
підтвердились в результаті здійснення декількох (не менше трьох)
фотографій робочого дня, не враховуючи хронометражі.

Основою для нарахування зарплати основних робітників служать відомість
обліку виготовленої продукції та табель виходу на роботу.

Премії працівникам підприємства виплачуються у випадку володіння
підприємством вільними коштами і їх розмір залежить тільки від розміру
цих коштів.

Фонд оплати праці працівників підприємства формується виключно з
прибутків від виробничо-госпродарської діяльності підприємства.

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

При створенні та функціонувані будь якого підприємства необхідна
наявність певних фінансових коштів. Початковим джерелом їх формування є
статутний капітал (сума капіталу, необхідна для функціонування будь
якого підприємства). Фінансові кошти підприємства поділяються на :
оборотні кошти — сукупність грошових коштів необхідних для формування
забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів та фондів обігу.
Інвестиції — капітальні витрати або довгострокові вкладення капіталу з
метою отримання пвного доходу.

За джерелами формування фінансові кошти поділяються на :

Державні субсидії, банківські кредити, статутний капітал, доходи від
діяльності, амортизаційні відрахування.

На підприємстві колонії за період від 1992 по 2000 роки використовуються
вказані вище джерела формування фінансових коштів за вийнятком державних
субсидій та банківських кредитів бо фінансовий стан підприємстав та
заборона Закону віддавати майно колонії під заставу не гарантують
повернення таких кредитів тому вони не надаються.

Оборотні фрнди — це предмети праці, що беруть участь в одному
виробничому циклі вартість їх списується повністю на виготовлену
продукцію. До них відносять виробничі запаси (сировина, основні й
допоміжні матеріали, паливо, енергія, запчастини), незавершене
виробництво, витрати майбутніх періодів. Ефективність використання
оборотних фондів характеризується такими показниками:

матеріаломісткість

матеріаловіддача

коофіцієнт відходів

для поліпшення ефективності використання матеріально-енергетичних
ресурсів необхідно впроваджувати заходи по їх економії:

поглиблення переробки сировини

застосування моло та безвідходних технологій

удосконалення матеріальних норм витрат

поліпшення матеріально-технічного забезпечення підприємства

переробка вторинних ресурсів

використання у виробництві відходів

заміна натуральних видів сировини їх замінниками

Необхідний розмір грошових коштів, який необхідно вкласти, щоб
забезпечити мінімально безперервний процес виробництва називається
нормативом оборотних коштів. Взагалі норматив власних оборотних коштів
визначається добутком денної потреби певного випуску в матеріальних
ресурсах та норми за пасу в днях. Норма запасу матеріальних ресурсів
вднях включає такі нормативи як транспортний, підготовчий, поточний та
резервний.

На підприємстві колонії нормативи оборотних засобів та готової продукції
не розраховуються так як основне виробництво забезпечується сировиної
та матеріалами не в повному обсязі, допускаються простої, а коштів для
забезпечення ритмічної роботи підприємства на раунку немає.

ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У зв’язку з тим, що підприємство колонії у процесі виробництва
використовує різні матереіально-технічні та енергетичні ресурси, які в
процесі виробництва перетворюються в готову продукцію, запаси їх
потрібно постійно поповнювати. Для організації безперебійної ритмічної
роботи основних виробничих цехів відділом матеріально-технічного
забезпечення, збуту і маркетингу розробляється полан
матеріально-технічного забезпечення. розробка плану включає визначення
потреби в ресурсах за лежно від планованого обсягу виробництва та норми
витрат сировини на певний вид продукції. Виходячи з банку даних, який
розроблено групою маркетингу проводиться пошук потенційних
постачальників та укладаються угоди про купівлю та доставку сировини і
матеріалів.

Відділ організовує також зберігання та видачу даних ресурсів на основне
виробництво. Враховуючи обмеженість фінансових можливостей підприємства
відчуваєтся дефіцит матеріально-технічних ресусрсів порівняно з
виробничими потужностями заводу, адміністрація колонії впроваджує заходи
по ресурсозбереженню зокрема вводитьяс технологія поглибленої переробки
деревини, встановлюється стрічкопильна рама та багатопильний верстат,
які дають можливість зменшувати відходи при розпилці деревини.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ВІДДІЛ

Облік доходів. Дохід визначається підчас збільшення активу або зменшення
зобов’язання, що зумовлене зростанням власного капіталу, за умови, що
оцінка капіталу може бути визначена достовірно.

Дохід відображається в бухгалтерськлму обліку в сумі справедлтвої
вартості активів, робіт, що одержані підприємством, збільшеною
відповідно на суму одержаних грошових доходів і відображається на
рахунку 70.

Підприємство колонії одержує дохід в результаті своєї виробничо –
господарської діяльності і відобоажає його на рахунку 701.

На підприємстві колонії обліковуються такі витрати:

матеріальні витрати, які відображені на рахунку 80;

витрати на оплату праці відображаються на рахунку 81;

амортизацію відображають на рахунку 83.

Готова продукція це продукція, яка була виготовлена на підприємстві, а
обліковується тільки та продукція, яка пройшла відділ технічного
контролю та здана на склад і призначена для реалізації.

Дохід від реалізації готової продукції відображається на рахунку 701.

Практично облік готової продукції та її реалізація ведеться на
підприємстві так (розглянемо приклад калькуляції за звітний період):

обліковується готова продукція

списується сума собівартості

одержані доходи від реалізації

сплачено ПДВ

списується виробнича собівартість на фінансові ресурси

Облік заробітньої плати.

Оплата праці це будь-який заробіток сплачений у грошовому виразі
власником працівникові за виконану ним роботу.

Основними вимірниками результатів праці є кількість виготовленої
продукції, або витрачений робочий час. Тобто кількість годин протягом
яких працівник був фактично зайнятий на підприємстві.

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Поопераційний контроль якості продукції здійснюється відділом
технічного контролю, який організовує виконання робіт по контролю якості
продукції, що виготовляється відповідно до вимог стандартів і технічних
умов.

Необхідний рівенья кості продукції відділ технічного контролю відображає
у таких документах:

карти технічного процесу;

нормативно технологічні документи.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020