.

Загальні поняття форм і систем заробітної плати. Відрядна форма оплати праці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1716
Скачать документ

9.2. ВІДРЯДНА ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ

Як уже зазначалося, сутність відрядної форми заробітної плати полягає в
тому, що її розмір залежить від кількості виробленої робітником
продукції (виконаної роботи) належної якості на основі попередньо
установлених норм часу (виробітку) і розцінок з урахуванням складності
та умов праці.

Правильно організована відрядна оплата праці створює у робітників
заінтересованість у збільшенні випуску продукції установленої якості,
підвищенні кваліфікації, застосуванні передових методів і прийомів
праці.

Ефективне застосування відрядної форми оплати праці можливе за певних
умов: наявності кількісних показників виробітку, з допомогою яких
установлюють норми й розцінки та визначають заробіток відповідно до
результатів праці; можливості й необхідності! підвищення індивідуальної
або групової продуктивності праці на даному робочому місці; забезпечення
науково обґрунтованого нормування праці і правильного обліку виконаної
роботи, чіткого контролю за якістю продукції.

Основою відрядної оплати праці є норма виробітку (часу) і тарифна
ставка.

Пряма відрядна система оплати праці. За індивідуальної прямої відрядної
системи розмір заробітної плати прямо залежить від результатів роботи
кожного робітника. Виготовлена робітником продукція або виконана ним
робота оплачується за індивідуальними розцінками.

Індивідуальна відрядна розцінка визначається двояко: для тих виробництв,
в яких за характером виробничого процесу застосовуються норми виробітку
— діленням погодинної або денної тарифної ставки, яка відповідає певному
розряду виконаної роботи, на погодинну або денну норму виробітку, а там,
де застосовуються норми часу, — множенням погодинної тарифної ставки на
норму часу.

Для розрахунку відрядної розцінки застосовується тарифна ставка, яка
відповідає розряду роботи, а не розряду, присвоєному робітникові.
Відрядна розцінка визначається за формулами:

1) для виробництв, де застосовуються норми виробітку:

де Т –– погодинна або денна тарифна ставка, яка відповідає розряду даної
роботи;

Нвир — норма виробітку за одиницю часу;

2) для виробництв, де застосовуються норми часу:

де Нч — норма часу, хв.

Можуть бути випадки, коли норма часу на певну операцію або на
виготовлення якогось виробу однакова, а розряд робіт на їх виконання
різний, тоді розцінка буде тим вищою, чим вищий розряд роботи. Отже, на
підприємстві має бути правильна, науково обгрунтована тарифікація робіт.

Між нормою виробітку (часу) і розцінкою виробітку (часу) існує пряма
залежність. Якщо норма виробітку (часу) неточна, занижена або завищена,
тоді й відрядна розцінка, установлена на її основі, також буде завищеною
або заниженою.

Загальний відрядний заробіток робітника за індивідуальної прямої
відрядної оплати визначається за формулою:

Зв = Рв ·В,

де В – виробіток робітником продукції належної якості за розрахунковий
період.

 

Приклад. Необхідно визначити заробіток токаря за місяць, якщо відомо, що
він виконав такий обсяг робіт: валики ступінчасті — 100 шт., розцінка —
26,4 коп.; втулки конічні — 500 шт., розцінка — 9,8 коп.; болти — 300
шт., розцінка — 7,2 коп. Звідси: Зв = 26,4-100+ 9,8-500+ 7,2-300 = 97
грн.

Пряма індивідуальна відрядна система оплати праці матеріально
заінтересовує кожного робітника в підвищенні виробітку, проте при цьому
вона не заінтересовує робітника в поліпшенні інших показників — економії
сировини, матеріалів, пального, енергії, підвищенні якості продукції;
досягненні найкращих загальних кількісних і якісних показників роботи
дільниці, зміни, цеху в цілому.

Відрядно-преміальна система оплати праці. Сутність її полягає в тому, що
робітникові нараховується, крім заробітку за прямою відрядною системою,
премія за виконання і перевиконання певних кількісних і якісних
показників. Розмір премії установлюється у відсотках до заробітку,
визначеному за відрядними розцінками.

Конкретні показники й умови преміювання, а також розміри премій
установлюються керівником підприємства за згодою комітету профспілки.

Загальний заробіток робітника за відрядно-преміальної оплати його праці
за виконання і перевиконання завдань, технічно обгрунтованих норм
виробітку можна розрахувати за формулою:

де Зв — заробіток за відрядними розцінками, грн.;

П1 , П2 — відсоток премії за виконання плану і технічно-обгрунтованих
норм і за кожний

відсоток перевиконання плану або норм;

Ппл— відсоток перевиконання плану виробництва або норм.

У разі преміювання робітників-відрядників за економію матеріальних
цінностей загальний заробіток розраховують за формулою:

де е — сума досягнутої економії, грн.;

РП — розмір премій у відсотках від досягнутої економії.

Відрядно-прогресивна система. За цієї системи оплати праці виробіток
робітників у межах завдання виплачується за твердими нормами
(розцінками), а виробіток понад завдання — за підвищеними розцінками,
причому розцінки збільшуються прогресивно зі збільшенням кількості
продукції, виробленої понад завдання. Вихідною базою, тобто межею
виконання норм виробітку, понад яку оплата за виконану роботу
здійснюється вже за підвищеними розцінками, є фактичне виконання норм за
останні три місяці. Проте ця вихідна база не може бути нижчою від діючих
норм виробітку. Ступінь збільшення розцінок визначається спеціальною
шкалою. Шкали підвищення розцінок можуть бути одно- й двоступінчасті. За
одноступінчастої шкали у разі перевиконання вихідної бази відрядна
розцінка може підвищуватися на 50%, тобто коефіцієнт збільшення дорівнює
0,5, за двоступінчастої шкали за перевиконання вихідної бази від 1 до
10%, коефіцієнт збільшення — 0,5, за перевиконання понад 10% — 1.

Загальний заробіток за відрядно-прогресивною системою розраховується за
формулою:

де Зв — відрядний заробіток за прямими розцінками;

Пв — відсоток виконання норм виробітку;

Пн — вихідна база для нарахування прогресивних доплат, яка виражена у
відсотках

виконання норм виробітку;

Кр — коефіцієнт збільшення прямої відрядної розцінки за шкалою
прогресивних доплат.

Якщо тільки частина робіт оплачується за відрядно-прогресивними
розцінками, то

де Зпр — відрядний заробіток за прямими розцінками за роботу, яка
оплачується за відрядно-прогресивною системою.

Необхідно враховувати, що за відрядно-прогресивної системи заробіток
підвищується такою самою мірою (а в деяких випадках і більшою), якою
збільшується виробіток. Тому ця система має обмежену сферу застосування
— лише на тих ділянках виробництва, які лімітують випуск продукції на
підприємстві (тобто на “вузьких місцях” виробництва).

Непряма відрядна система заробітної плати, її застосовують для оплати
праці допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням основних
робітників-відрядників. При цьому заробіток допоміжних робітників
залежить від результатів роботи робітників-відрядників, яких вони
обслуговують. Ця система заінтересовує допоміжних робітників у
поліпшенні обслуговування верстатів, агрегатів автоматичних ліній для
безперебійної і ритмічної їх роботи. За цією системою у промисловості
можуть оплачуватися слюсарі-ремонтники, електрики, наладчики
устаткування, кранівники та ін.

Загальний заробіток може визначатися двома способами:

1) множенням непрямої відрядної розцінки на фактичне виконання завдання
за робочими об’єктами обслуговування. При цьому непряма відрядна
розцінка визначається за формулою:

де Тден.доп. — денна тарифна ставка допоміжного робітника, праця якого
оплачується за

непрямою відрядною системою, грн.-коп.;

Ноб— кількість робочих місць, які обслуговуються за установленими
нормами;

Вп — планова норма виробітку, яка установлена для кожного виробничого
об’єкта, що обслуговується;

2) множенням тарифної ставки допоміжного робітника на середній відсоток
виконання норм виробітку робітників, яких він обслуговує за даний період
часу.

Акордна система оплати праці. Вона застосовується для окремих груп
робітників, її сутність полягає у тому, що відрядна розцінка
установлюється не на окрему виробничу операцію, а на весь комплекс робіт
загалом, виходячи із діючих норм часу і розцінок. Порівняно з прямою
відрядною оплатою за акордної заздалегідь визначені обсяг робіт і строк
їх виконання, відома сума заробітної плати за нарядом залежно від
виконання завдання.

Дана система заінтересовує робітників у скороченні строків роботи проти
установлених норм. Вона застосовується, наприклад, у галузях
промисловості з тривалим виробничим циклом (суднобудування, важке
машинобудування), а також для оплати праці робітникові у разі виконання
ним робіт у стислі строки (наприклад, під час ремонту великих агрегатів
— мартенівських або цементних печей та ін.).

Найбільшого поширення ця система набула у будівництві у зв’язку зі
специфікою будівельних робіт і найчастіше застосовується разом з
преміюванням робітників за якісне виконання завдань у строк або
достроково.

За акордної системи найбільше виявляється зв’язок оплати праці з
кінцевими результатами.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020