.

Вступ до фаху: економіка підприємства, економіст (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 6139
Скачать документ

Реферат на тему:

Вступ до фаху: економіка підприємства, економіст

План

І. Вступ

Чим обумовлено мій вибір спеціальності.

Які якості, по-моєму, повинне мати сучасний спеціаліст.

Яким галузям, що вивчаються в коледжі, я віддаю перевагу для свого
формування. Як спеціаліста та інтелігента.

Де я маю намір працювати після закінчення коледжу.

Що я знаю про освою майбутню спеціальність.

Вступ

Слово “економіка” бере початок від грецького “oikonomike” “ойкономіа”
(ойкос — дім, господарство; номос — правило, закон) і з самого початку
економічного мислення розглядалося як наука про управління домашнім
господарством.

В економічній літературі та словниках термін “економіка” прийнято
характеризувати як “мистецтво ведення домашнього господарства”.

Протягом більш як двох тисячоліть зміст поняття “економіка” значно
збагатився й змінився. У це слово тепер вкладається набагато більше, ніж
спочатку заклав грецький філософ-мислитель Ксенофонт, якого вважають
автором популярного терміна.

Економіка — це вчення про те, як виробляються і розподіляються всі
необхідні нам товари та послуги, або як наші обмежені виробничі ресурси
використовуються для задоволення людських потреб і бажань. З іншого
боку, економіка — це вчення про те, як змусити краще працювати систему
виробництва та розподілу, тобто це економічна політика.

Економіка в сучасних умовах існує у трьох значеннях, як:

1) народне господарство певної країни, групи країн або всього світу;

2) сукупність економічних відносин між людьми у сфері виробництва,
розподілу, обміну і споживання продукції; утворюючих певну економічну
систему;

3) економічна наука, що вивчає народне господарство в цілому, галузі
господарства району.

Економіка як сукупність суспільних відносин, як народне господарство є
об’єктом вивчення спеціальної науки — економічної науки.

Економічна наука — це сфера розумової діяльності людини, функцією якої є
пізнання та систематизація об’єктивних знань про закони і принципи
розвитку реальної економічної дійсності.

Перші спроби вивчення окремих сторін економічних процесів відомі ще з
праць стародавніх грецьких та римських мислителів (Ксенофонта,
Арістотеля, Платона, Като-на, Варрона, Коллумелли), а також мислителів
Стародавнього Єгипту, Китаю та Індії. Вони досліджували проблеми ведення
домашнього господарства, землеробства, торгівлі, багатства, податків,
грошей тощо економічна наука як система знань про сутність економічних
процесів та явищ почала складатися лише в XVI— XVII ст., коли ринкове
господарство почало набувати загального характеру.

Сучасна економіка має три виміри: теоретичний, прикладний
(управлінський) і корисно-вартісний, а її значення полягає, відповідно,
в застосуванні як аналітичного, прикладного апарату, так і
товарно-грошового, розрахункове-оцінного аналога для всіх сфер людської
діяльності. Особлива роль економіки у виробничих і соціальних
відносинах, у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг, в
обміні, розподілі й споживанні продукції.

Аналітична основа економіки — ЕКОНОМІКC — належить до соціальне
орієнтованих наук, є теорією, яка всюди проникає і все охоплює. Вона
включає мікро-, макроекономіку, економіку міжнародних відносин,
відображає через грошовий еквівалент продуктивність праці, її оплату й
задоволення інтересів особистості, сім’ї, спільноти і громади щодо всіх
життєвих проблем.

Слід зазначити, що через свій обслуговуючий статус і спрямування,
здатність відображати й фіксувати переважно статистичні дані про те, що
відбулося, низьку прогнозну спроможність економіка залишається більше
мистецтвом, ніж наукою. До того ж реально вона не є самостійною, а
використовуючи фінансові та соціальні показники, відображає стан,
взаємозалежність та ефективність використання базових,
техніко-технологічних чинників промислових, сільськогосподарських,
виробничих і інших об’єкт-суб’єктів.

Прикладна економіка, що віддзеркалює другий вимір економіко, має на меті
використовувати системні закономірності, які діють у виробничих
об’єкт-суб’єктах державної, приватної й змішаної форм власності. З її
допомогою обґрунтовуються й цілеспрямовано здійснюються заходи, що
сприяють стабільному функціонуванню сімейних, промислових,
сільськогосподарських та інших господарств, територіальних промислових
комплексів з їх трудовими спільнотами. Економічна підсистема
підприємства функціонує від його проектування й будівництва до
реконструкції, банкрутства й закриття.

Третім виміром економіки є корисно-вартісний або товарно-грошовий. Він
відображає розрахунково-оцінні властивості економіки, можливість
проведення розрахунків, грошових обгрунтувань, пошуку резервів,
здатності визначення шляхів збільшення прибутків і кращого задоволення
за рахунок цього інтересів власної трудової спільноти, сімей
працівників.

Економіка – це важлива і актуальна наука сьогодні.

1. Мій вибір обумовлений тим, що перш за все, мені подобається ця
спеціальність і я дійсно хочу стати хорошим спеціалістом. У наш час,
коли Україна стала незалежною, демократичною країною її економічне
становище є дуже складним. Є багато проблем, які потребують негайних
рішень. З встановленням нашої держави на міжнародній арені, як країни з
ринковою економікою, попит на висококваліфікованих спеціалістів дуже
зріс. Тому багато людей обрали спеціальність – економіка.

Зараз – це сучасна і модна професія.

Мені подобається те чим займаються економісти. Мені подобається
вирішувати якість певні економічні проблеми, розробляти різні плани і
стратегії виробництва, та ще багато чого, що пов’язано з економічною
діяльністю. Мені до смаку стиль життя і умови роботи економістів.

Тому мій вибір впав саме на спеціальність – економіка підприємства.

2.Із виникненням економіки і появи перших спеціалістів до сьогоднішнього
дня критерії, вимоги і особисті якості дещо змінилися. На мою думку
сучасний економіст має мати такі особисті якості як: кваліфікованість,
дисциплінованість, чесність, трудолюбивість, ввічливість,
комунікабельність, кмітливість, щирість, доброзичливість, людяність,
старанність, впевненість, керівні та професійні навички, та ще багато
інших.

Майбутній економіст має зорієнтуватися, осмислити, зрозуміти і
використати при подальшій спеціалізації знання про таке: – як і на якій
основі створюються матеріальні і нематеріальні цінності, необхідні для
людей, їх спільнот, громад і держави – соціуму.

Що можуть і чого не повинні чинити економісти, щоб позитивно впливати на
ефективність і прибутковість виробництва, продуктивну працю трудової
спільноти виробників.

Що здатна і чого не в силі здійснити прикладна економіка для підвищення
ефективності інтелектуального потенціалу працівників, основних фондів,
технологічних комплексів, ресурсів, капіталу, товарів.

Яка економічна інформація і в якому вигляді має формуватися на
підприємстві для прийняття керівництвом коректних управлінських рішень.
З метою реорганізації та вдосконалення виробництва.

Які пропозиції має вносити економічна служба підприємства в умовах
кризового стану виробництва для виходу із ситуації з найменшими
втратами.

Також хороший спеціаліст повинен любити і цінувати свою прогресію.
Цінувати свою роботу і роботу інших.

Зараз якісна робоча планка підвищилась, тому потрібно і підвищувати свої
вміння і виробляти певні якісні навички.

Чим кваліфікованішим буде економіст, тим незаміннішим він буде. Тому
потрібно вчитися і вчитися.

3.На даний момент є багато галузей знань, які може запропонувати наша
сьогоднішня освіта. Сьогодні в коледжі викладаються дуже цікаві
предмети, які по-спеціальності так і для збагачення свого духовного
світу. Тому вибрати з усіх, тільки декілька дуже важко. Кожний предмет
збагачує людину, дає її якийсь нові певні знання, виховує в ній справжню
людську гідність. На мою думку, предмети по-спеціальності мають стояти
трішечки вище ніж інші, тому що це те, що доможе нам здобути свою
майбутню професію. Але потрібно пам’ятати не тільки про професійно
спрямовані дисципліни, а й про ті, які формують особистість людини, її
характер, моральні якості.

На мою думку основними є такі предмети, як: інформатика; іноземна мова;
ділова українська мова; розміщення продуктивних сил і регіональна
економіка; історія, вища математика, правознавство.

В середині ХХ ст. почався бурхливий розвиток комп’ютерної техніки. Це
призвело до того, що в нам час жодне підприємство, жодна установа не
може бути без комп’ютера. Тому сьогодні інформатика є дуже актуальною
наукою і дуже потрібною.

Інформатика дозволяє нам користуватися різними привілеями, щодо
одержання, переробки, використання інформації. Ця дисципліна навчить
нас, перш за все користуватися комп’ютером.

Знання комп’ютера дасть змогу вираховувати ы обчислювати, моделювати
будь-які ситуації за допомогою ПК, а потім впроваджувати їх в життя, без
лишніх витрат.

Тому цей предмет дуже потрібний нам.

В наш час іноземна мова є досить актуальною наукою, тому вивчення її
розширить наш кругозір і допоможе у майбутньому.

Мова – найважливіший засіб спілкування між людьми. Вона дозволяє
виражати наші думки, почуття. все наше мислення.

Мова – це невід’ємна частина нашого життя. Тому вона дуже потрібна нам.

Ділова українська мова є дуже важливим предметом, тому що вона дозволить
вільно спілкуватися діловою мовою, навчить правильно і грамотно складати
заяви, звіти, доручення, накази, протоколи, постанови, акти, договори,
декларації, накладні, розпорядження, ділові папери, тощо. Навчить
правильно оформляти документи. Тому ділова мова є незамінною у
навчальному процесі і дуже потрібною у становленні спеціаліста.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, це теж один із
основних предметів. Головним завданням цієї науки є обґрунтування
оптимального розміщення продуктивних сил. Метою курсу є всебічне
обгрунтування перспективного розміщення продуктивних сил, а також
удосконалення його сучасного характеру, підвищення соціально-економічної
ефективності суспільних затрат праці. Цей предмет навчить нас факторів і
принципів розміщенні виробництва, що впливає на регіональну економіку, а
отже і на економіку всієї країни. Це буде цікава і важлива дисципліна.

Історія – це предмет, який збагачує знання самої людини. Незнання
історії своєї країни, свого народу – це ганьба і не повага до свого
народу, своєї країни. Незнання історії інших країн – це посвідченість і
недбальство. Це важлива дисципліна, тому, що, як ми будемо припускати
помилок, які були в ньому, в нашому майбутньому.

Вища математика дозволяє нам проводити різні розрахунки, здійснювати
складі очислювання, для полегшення майбутньої нашої роботи. Це важливий
предмет для економістів, тому що наша професія напряму пов’язана з
розрахунками і обчисленнями.

Правознавство дозволить нам діяти в межах закону. Цей предмет навчить
нас і пояснить нам наші права і свободи, обов’язки і правила поведінки,
юридичні і правові норми, правову і моральну культуру та ще багато
іншого. Дасть зрозуміти чимало законів і нормативних актів. Тому ця
дисципліна є одною з основних.

Є ще чимало предметів, які потрібні нам для професійного становлення. Це
такі як: економіка підприємства, мікроекономіка, макроекономіка,
політична економіка, маркетинг та ще багато інших, які дозволяють нам
стати справжніми спеціалістами. Вони є дуже важливі.

4.Є багато різних вакансій роботи для економіста. Це такі як: власна
справа, робота по контракту, працювати по-спеціальності в любій галузі,
в науково-дослідних інститутах, в органах влади та управління,
закордоном, викладацька діяльність та багато інших.

Наперед свого долю не знає ніхто, і ніхто не знає, як життя повернеться,
що буде через 5 років. Ія не знаю де працюватиму після закінчення
коледжу. Але я надіюся, що я буду працювати за спеціальністю, тому, що
мені подобається ця професія і я не дарма вибрав її.

Економіка як наука і практична діяльність займає певну “нішу” в
сукупності теоретичних, прикладних і практично необхідних засобів, без
яких тепер неможливо виявлення соціальних проблем, їх ідентифікація й
розв’язання. Діяльність економістів є важливим чинником, універсальним
засобом, який використовується для виявлення дійсного стану речей в
сімейному, місцевому, регіональному, загальнодержавному господарюванні,
у всіх без винятку сферах людської діяльності.

У нашій країні збільшується дисбаланс між різними галузями виробництва,
між інтересами, вимогами й запитами суспільства з одного боку і рівнем
їх задоволення з іншого, збільшується дефіцит матеріальних і фінансових
ресурсів. Економіка є підґрунтям політики, управління в матеріальній,
соціальній та інших сферах буття, засобом регулювання взаємовідносин в
організації життєдіяльності людей, спільнот, громад та соціумів.

Використовуючи фінансові критерії, грошовий еквіваленті соціальні
потреби, цінові співвідношення в усіх сферах суспільного й особистого
життя, економіка відображає зміст, стан, умови, можливості суспільної й
державної діяльності. Як регулятор вона стимулює або пригнічує певні
галузі господарства, допомагає появі нових сфер діяльності.
Фінансово-економічні критерії й досягнення відображають статус особи,
сім’ї, фірми й інших суб’єктів та об’єктів.

У державі, регіоні, місцевості економіка функціонує на стиках життєво
важливих сфер виробництва й життєдіяльності, від яких залежить
національне багатство, стан виробничих і соціальних відносин, безпека,
незалежність, саморозвиток суспільства, його політичне, культурне й
інтелектуальне становище у світі. Рівень економічного розвитку визначає
реальні можливості держави вести соціальну, внутрішню і зовнішню
політику, мати необхідний матеріальний, нематеріальний,
інтелектуально-духовний потенціал, забезпечити певний рівень життя і
стабільний розвиток держави в майбутньому.

На даний момент в сучасній економіці України є багато проблем. Ода з цих
проблем є монополізація економіки. Ця проблема залишилась нам у спадок
від СРСР. Зараз існують різні антимонопольні комітети, але вони не в
змозі розв’язувати це питання до кінця.

Монополізація призводить до підривання цікавої стабільності в економіці,
монополії стають додатковим джерелом інфляції в країні, розкручують
цікаву спіраль, зводячи нанівець роботу Уряду України, щодо підвищення
рівня доходів та життя громадян. Основними кроками по зниженню
монополізму та формуванню дійсно конкурентного середовища мають стати
внесення змін до нормативно-правових актів, що стосуються забезпечення
антимонопольного регулювання, проведення приватизації та активізації
роботи державних антимонопольних органів.

Важливою є проблема сучасного стану навколишнього середовища. Вплив
розташування виробництва на навколишній світ, не достатня екологізація
виробництв підприємств, не раціональне використання природних ресурсів,
забруднення повітря заводами і фабриками, забруднення стічними водами
річок, безграмотне застосування хімічних засобів, неперероблення
відходів, недостатньо впроваджуються ресурсозберігаючі технології – ось
не повний перелік проблем довкілля через підприємницьку діяльність.

Для вирішення цих проблем необхідно:

Постійно вдосконалювати природоохоронне законодавство.

Розробити довгострокову Державну програму охорони навколишнього
середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Особливу увагу надати природохоронним вимогам при будівництві нових
господарських об’єктів, а також інтенсивній природовідновлюючій
діяльності, покращенню стану повітря, води, лісів, відтворенню рибних
ресурсів, збереження генофонда та інші заходи.

Розробити заходи щодо охорони надр та раціонального використання
мінеральних рсурів:

Підвищення суми штрафів за нанесення шкоди навколишньому середовищу.

Завчасно при проектуванні планувати екологізацію виробництв.

Приділяти увагу екологічному стану в цехах, на всіх робочих місцях.

Покращити роботу еколого виробничих лабораторій на підприємствах, та ще
багато інших заходів потрібно ввести.

Є ще багато економічних проблем, які потрібно вирішувати. Я вважаю, що
кожний спеціаліст повинен задуматись над цими проблемами і зробити все
для їхнього вирішення.

Література:

“Економіка підприємства” Ткаченко В.А. Київ, 2003 р.

“Економіка підприємства” Л.І. Шваб Київ, “Каравела”, 2005 р.

“Економіка підприємства” С.Ф. Покропивного Київ, 2001 р.

“Економіка підприємства” О.П. Крайник, Є.С. Барвінська Львів, 2003 р.

“Економіка підприємства” за редакцією Й.М. Петровича /видавництво
“Магнолія плюс” Львів, 2004 р.

Журнали: “Економіст”, “Бізнес”, “Економіка, фінанси, право” -№7,8.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020