Реферат на тему:

ТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Продукція і доходи транспортного підприємства

Доходи транспортного підприємства формуються з коштів, отриманих за
перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, за надані
вантажовідправникам і пасажирам додаткові послуги з перевезень.

Доходи від перевезень враховуються за джерелами надходження: від
перевезень вантажів, від перевезень багажу, пасажирських перевезень
тощо.

Загальні доходи транспортного підприємства включають, крім того, доходи
від здачі в оренду рухомого складу та іншої діяльності, супутньої
перевезенням.

Продукцією транспортного підприємства є обсяг перевезень в умовно
натуральному або вартісному вираженні. Обсяг виконаних перевезень у
вартісному вираженні є обсягом реалізації або доходами підприємства за
період.

Формування валового і операційного прибутку (збитку)

• Обсяг перевезень, виконаних таксомоторним підприємством протягом
місяця, становив 270 000 грн., в тому числі ПДВ — 45 000 грн.; з них:

— сплачено готівкою — 180 000 грн., в тому числі ПДВ — 30 000 грн.;

— пред’явлено рахунки до оплати — 90 000 грн., в тому числі ПДВ 15 000
грн.

• Придбано бензин на суму 120 000 грн., в тому числі ПДВ — 20 000 грн.

Придбано автомобільні мастила на суму 30 000 грн., в тому числі ПДВ — 5
000 грн.

• Придбано запчастини на суму 84 000 грн., в тому числі ПДВ — 14000 грн.
Протягом місяця підприємством понесені такі витрати. Прямі витрати:

• витрати на ПММ, розраховані згідно з нормами1 і на підставі шляхових
листів , становлять 67 000 грн.;

• витрати на запчастини, використані для ремонту автомобілів — 25000
грн.;

• заробітна плата водіїв — 50 000 грн.;

• збори на пенсійне і соціальне страхування — 20 000 грн.;

• знос автомобілів основного складу — 2 000 грн.

Загально-виробничі (накладні) витрати:

• заробітна плата диспетчерів і обслуговуючого персоналу — 8 000 грн.;

• збори на пенсійне і соціальне страхування — 3 000 грн.;

• знос автомобілів допоміжного складу — 800 грн.

Адміністративні витрати:

• заробітна плата керівників і фахівців підприємства, а також персоналу,
обслуговуючого управління підприємством, — 5 000 грн.;

• збори на пенсійне і соціальне страхування — 2 000 грн.;

• витрати на оплату послуг зв’язку, комунальних послуг і електроенергії
— 3 300 грн., в тому числі ПДВ — 550 грн.;

• знос будівель, автомобілів і обладнання, експлуатація яких пов’язана з
управлінням підприємством, — 2 500 грн.

Витрати на збут:

• нараховано оплату за рекламні послуги по рахунку від рекламодавця — 2
760 грн., в тому числі ПДВ — 460 грн.

Схема 1

№ Зміст операцій Дт Кт сума

1.

Надійшли ПММ від постачальників: а) на суму вартості ПММ;

б) на суму ПДВ

2031

641

631

631

125000

25000

2.

Надійшли запчастини від постачальників: а) на суму вартості запчастин;

б) на суму ПДВ

207

641

631

631

70000

14000

3.

Виручка, здана в касу протягом місяця водіями

301

703

180000

4.

3 каси готівку здано на рахунок

311

ЗОЇ

180000

5.

Пред’явлено рахунки замовникам за надані ним транспортні послуги

361

703

90000

6.

ПДВ у складі виручки

703

641

45000

7.

Виручку, за мінусом ПДВ, визнано доходом

703

791

225000

8.

Видано бензин і ММ водіям за лімітно-забірними листами

2032

2031

80000

9.

Списано бензин і ММ відповідно до норм витрати на підставі шляхових
листів

23

2032

67000

10.

Списано запчастини на поточний ремонт автомобілів

23

207

25000

11.

Нараховано заробітну плату водіям

23

661

50000

12.

Нараховано збори на соціальне страхування, пов’язані з цією зарплатою

23

65 (за субрахунками)

20000

13.

Нараховано знос автомобілів основного складу < 23 131 2000 14. Нараховано заробітну плату диспетчерам і персоналу, обслуговуючому виробничі дільниці 91 661 8000 15. Нараховано збори на пенсійне і соціальне страхування, пов'язані з цією зарплатою 91 65 (за субрахунками) 3000 16. Нараховано знос автомобілів допоміжного складу 91 131 800 17. Нараховано заробітну плату адміністративному і обслуговуючому персоналу 92 661 5000 18. Нараховано збори на пенсійне і соціальне страхування, пов'язані з цією зарплатою 92 65 (за субрахунками) 2000 19. Нараховано витрати на оплату послуг зв'язку, комунальних послуг і електроенергії, ПДВ 92 641 685 685 2750 550 20. Знос основних засобів, експлуатованих з метою управління підприємством 92 131 2500 21. Нараховано оплату за рекламу згідно з рахунками від рекламодавця, пдв 93 641 685 685 2760 460 22. Списуються в реалізацію: — прямі витрати; — загальновиробничі витрати 903 903 23 91 164000 11800 23. Собівартість автоперевезень списується на зменшення доходу 791 903 175800 24. Адміністративні витрати списуються на зменшення доходу 791 92 12250 25. Витрати на збут списуються на зменшення доходу 791 93 2760 26. Нараховано податок на прибуток 791 981 10257 27. Нараховано нерозподілений прибуток 791 441 23933 Загальновиробничі витрати не розподіляються, оскільки в цьому виді діяльності відсутні такі об'єкти розподілу, як готова продукція. ОБОРОТИ ЗА ДОХІДНИМИ, ВИТРАТНИМИ І РЕЗУЛЬТАТНИМИ РАХУНКАМИ 23 (2032) 67000 (207) 25000 (661) 50000 (65) 20000 (131) 2000 164000 (903) Оборотів: 164000 164000 - - 903 (23) 164000 (91) 11800 175800 (791) Оборотів: 175800 175800 91 (661) 8000 (65) 3000 (131) 800 11800 (903) Оборотів: 11800 11800 - 92 (661) 5000 (65) 2000 (685) 2750 (131) 2500 12250 (791) Оборотів: 12250 12250 93 3 (685) 2760 2760 (791) — — 703 (641) 45000 (791) 25000 180000 90000 Оборотів: 27000 27000 791 (903) 175800 (92) 12250 (93) 2760 (981) 10257 (441) 23933 225000 (703) Оборотів: 225000 225000 - - Дані бухгалтерського обліку узгоджуються з показниками Звіту про фінансові результати таким чином: Ч. І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ № рядка ч. І форми №2 Обороти і показники 010 ОК703 270000 015 ОК 641 (субрахунка ПДВ) 45000 035 ОК791 225000 040 ОК903 175800 050 Валовий прибуток ОК 791 - ОК 903 49200 070 ОК 92 12250 080 ОК 93 2760 100 Операційний прибуток (проведення: Д-т 791 К-т 981, 441) 34190 Ч. II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ № рядка ч. І форми №2 ИіШй.'ШШШ Обороти і показники 230 Проведення: К-т 2032, 207 Д-т 23 92000 240 Проведення за К-т 661 в Д-т рахунків: 23,91,92 63000 250 Проведення за К-т 65 в Д-т рахунків: 23,91,92 25000 260 ОК131 5300 270 Проведення за К-т 685 в Д-т рахунків: 92,93 5510 280 ОК 903 + ОК 92 + ОК 93, або: ряд. 040 + ряд. 070 + ряд. 080 = = ряд. 230 + ряд. 240 + ряд. 250 + ряд . 260 + ряд. 270* 190810 Деякі особливості обліку ПММ і автомобільних шин. Бензин, дизельне пальне і мастила, що заливаються в баки автомобілів і запасні місткості, не треба списувати на витрати доти, доки витрата цих пально-мастильних матеріалів (ПММ) не буде підтверджена відповідним пробігом автомобіля. Саме тому в нашому прикладі для обліку ПММ було передбачено два рахунки третього порядку: 2031 — «ПММ в цистернах» і 2032 — «ПММ в автомобільних баках». Щодо особливостей обліку автомобільних шин, то потрібно зазначити, що облік шин, що є в запасі, ведеться окремо від шин, що перебувають в обороті. Крім того, окремо ведеться облік шин, які не відновлювалися, і шин, які взяті з відновлення. Вартість шин, які здаються на відновлення, повністю списується на витрати звітного періоду (або на собівартість перевезень), а потім після відновлення ці шини оприбутковуються за вартістю відновних робіт. Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин затверджені наказом Мінтрансу України від 08.12.97 р. №420.

Похожие записи