.

Теоретико-методологічні засади оцінювання ефективності підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2193
Скачать документ

Реферат на тему:

Теоретико-методологічні засади оцінювання ефективності підприємства

Обов’язковою передумовою успішного функціонування і розвитку
підприємства є визначення і оцінка його ефективності. Необхідність
дослідження даної проблеми зумовлена багатьма факторами, зокрема такими
як обмеженість економічних ресурсів, а також бажання суб’єктів
господарювання отримати максимальний ефект при найнижчих витратах.

На сьогоднішньому етапі однією з найважливіших економічних проблем є
питання правильного вимірювання ефективності на всіх рівнях народного
господарства. Це пов’язано, насамперед, з незавершеністю, протиріччями в
питаннях розробки принципових положень теорії і методології ефективності
виробництва, включаючи розуміння суті самої проблеми, основних її
критеріїв, системи показників і факторів підвищення ефективності.

Дослідженню різних аспектів ефективності присвячені праці багатьох
вчених, а саме: Н.Шишкіної, О.В.Мороза, Є.Іщенка, А.М.Турила,
О.Ф.Савченка, А.К.Птушенка та ін.

Принциповим в аналізі даної проблеми з позицій системного підходу є те,
що в самому трактуванні поняття ефективності до цього часу відсутня
чітка визначеність. В середовищі вчених-економістів спостерігаються
суттєві розбіжності в розумінні сутності цієї категорії, методів її
суспільного обліку, критеріїв і показників.

Різноманіття поглядів на ефективність пов’язано, насамперед, з вибором
критеріїв її оцінки.

Необхідно провести чітку межу між критеріями (умовами існування) і
показниками ефективності на всіх рівнях народного господарства, в т.ч. і
нарівні окремого підприємства.

Критерій ефективності формалізує ефективність виробництва і постає у
вигляді внутрішньої міри відтворення. Отже, критерій має і кількісну
сторону.

Показники є формою вираження сутності ефективності виробництва, а також
дозволяють проводити якісно-кількісний аналіз економіки в цілому, різних
сторін розширеного відтворення.

Кожен показник характеризує певну область ефективності. Основному й
окремим критеріям ефективності відповідає власний ряд показників.

Отож, в дослідженні ефективності задача полягає насамперед в тому, аби
відшукати показники, які максимально наближаються до критеріїв як до
сутності в якісно-кількісній визначеності ефективності.

Умовою існування (критерієм) економічної ефективності підприємства є
факт задоволення ним суспільних потреб, тобто купівлі-продажу товару на
ринку. До моменту реалізації правомірним буде говорити про «продукт» чи
«продуктивність» [4]. Значить достатнім критерієм економічної
ефективності є наявність прибутку.

Проте показник прибутку як критерій ефективності функціонування
підприємства має ряд суттєвих обмежень [2]. Насамперед, тому, що
показниками прибутку можна легко маніпулювати з метою фальсифікації
результатів фінансово-господарської діяльності. Крім того, прибуток, як
і показники прибутковості, вимірює результати минулої діяльності
підприємства, але аж ніяк не його майбутній потенціал. Отримання
прибутку і його максимізація є умовою виживання і розвитку підприємства,
а не метою його діяльності. Зрештою прибуток ~ абсолютний фінансовий
результат і самостійно він не може адекватно характеризувати рівень
ефективності роботи підприємства без співставленім з авансованими чи
спожитими ресурсами.

Результативність діяльності підприємства повинна досягатись по всім
напрямкам і цілям його діяльності, а прибуток є показником ефективності
управління і характеризує підприємство як єдину систему. А як відомо,
метою управління підприємством є забезпечення його стійкого
функціонування в зовнішньому середовищі впродовж тривалого часу.

Зрештою можемо зробити висновок, що прибутковість не завжди гарантує
ефективність підприємства. Ефективність кожного підприємства базується
на оптимальному співвідношенні трудових ресурсів, капіталу і природних
ресурсів.

Економічна ефективність виробництва як економічна категорія відображає
дію об’єктивних економічних законів, яка проявляється в результативності
виробництва.

З сутності категорії ефективності слідує її прямий зв’язок з
накопиченням, додатковими капіталовкладеннями у виробництво і в
здійснення всього процесу соціально-економічного розвитку. Тому нам
видається дещо необгрунтованою думка про те, що ефективність
підприємства визначає його здатність досягати раніше поставлених цілей і
жодним чином не пов’язана з жодним кількісним індикатором його
діяльності, зокрема з показником прибутку підприємства. Обмеженість
застосування такого підходу очевидна: цілі підприємства не завжди будуть
чітко сформульованими, а це, в свою чергу, ускладнить оцінку ступеня їх
досягнення; реальні цілі підприємства характеризують бажаний стан
підприємства по багатьом напрямкам його діяльності (ринкові, фінансові,
організаційні, інноваційні цілі тощо). Крім того формування цілей
діяльності підприємства з урахуванням інтересів зацікавлених груп і умов
зовнішнього середовища є функцією управління. Від чіткості й
правильності їх постановки залежить ефективність діяльності
підприємства.

На сучасному етапі правомірним буде застосування багатокритеріального
підходу до оцінки ефективності діяльності підприємства, адже визначення
цілей його діяльності на сьогодні носить багатоаспектний характер.
Водночас оцінка ефективності діяльності підприємства виходить за межі
його показників, оскільки функціонування підприємства впливає на
поведінку інших суб’єктів ринку.

J

L

L

Підприємство як комерційна організація є об’єднанням трьох основних груп
учасників: власників. найманого менеджменту та найманих працівників. Як
зазначає О.В.Мороз, при цьому виникає ефект різноманітних очікувань, які
мають місце як з боку учасників підприємства, так і відповідних груп
зовнішніх; стейкхолдерів: споживачів, постачальників, інвесторів,
держави тощо, які впливають на діяльність цього об’єднання.

Інтереси всіх соціальних груп, які мають пряме або ж опосередковане
відношення до підприємства, є значимими для нього, а тому повинні бути
реалізовані як частина очікувань суспільства від підприємства.

Для цього необхідно розробити системну модель ефективності, засновану на
вимірюванні ступеню 1 реалізації інтересів всіх груп агентів
підприємства.

Адже ефективність управління одним і тим же підприємством з погляду
різних зацікавлених груп буде Література: Шишкина Н. Методология оценки эффективности макроэкономики //Международный сельскохозяйственный журнал. - 2004. - № 2. - С. 6-8. Ищенко Е. Прибыль как критерий эффективности функционирования предприятия // Економіст. - 2005. - №8. - С. 90-92. Птушенко А. К вопросу о понятиях и критериях эффективности экономики. // Общество и экономика. - 2004. - №10. - С. 157-167. Турило А.М., Турило А.А. Методологические и методические аспекты совершенствования оценки экономической эффективности // Економіка промисловості. - 2003. - №1. - С. 16-20.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020