.

Сутність ліквідності підприємства, її показники та методика їх розрахунку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 13816
Скачать документ

Реферат на тему:

Сутність ліквідності підприємства, її показники та методика їх
розрахунку

Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність,
сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент
розрахуватися за своїми зобов’язаннями (пасивам) за допомогою (за
рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко
підприємство може продати свої активи, отримати грошові кошти і погасити
заборгованість перед постачальниками, і банком щодо повернення кредитів,
перед бюджетом та позабюджетними централізованими фондами із сплати
податків та платежів, перед працівниками з виплати заробітної плати
тощо.

Ліквідність суб’єкта господарювання визначається відношенням вар-тості
ліквідного майна, тобто активів, які можуть бути використані для оплати
заборгованостей, до короткострокової заборгованості. По суті,
ліквідність суб’єкта господарювання є ліквідністю його балансу.
Ліквідність же балансу підприємства характеризує зв’язок можливості
продажу його активів з одночасною оплатою пасивів.

Ліквідність балансу визначається рівнем покриття зобов’язань
підприємства його активами, строк перетворення яких на грошові кошти
відповідає строку погашення зобов’язань.

Залежно від того, якими платіжними коштами підприємство може погасити
свої зобов’язання, розраховують кілька показників ліквідності
(платоспроможності).

Найважливішим показником платоспроможності (ліквідності) є коефіцієнт
покриття, що характеризує рівень покриття активами підприємством своїх
зобов’язань. Коефіцієнт покриття визначається відношенням усіх поточних
активів підприємства до його поточних зобов’язань за формулою

де ПА — поточні активи, грн; ПЗ — поточні зобов’язання, грн.

Нормативне значення коефіцієнта К > 1. Якщо значення К відповідає
нормативному, підприємство може своєчасно погасити свої зобов’язання, а
якщо К 0,2 достатнє, щоб
підприємство своєчасно розрахувалось за своїми боргами з кредиторами.
Зменшення цього коефіцієнта відображає зовнішню причину
неплатоспроможності підприємства.

Якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності К 0,5. Таке
значення цього показника дає змогу припустити, що всі зобов’язання
підприємства можуть бути покриті власними активами. Збільшення
коефіцієнта автономії свідчить про більшу фінансову незалежність,
підвищення гарантії погашення підприємством своїх зобов’язань. Отже, що
більший коефіцієнт автономії, то кращий фінансовий стан підприємства.

Коефіцієнт фінансової стабільності — показник, який характеризується
відношенням власних і позикових коштів підприємства, тобто він показує,
скільки позикових коштів залучило підприємство в розрахунку на 1 грн,
вкладених в активи власних коштів. Коефіцієнт фінансової стабільності
визначається за формулою

де ВК, ПК — кошти, грн відповідно власні і позикові.

Нормальним (нормативним) вважається, К. > 1. Перевищення власних коштів
над позиковими свідчить про те, що підприємство має стійкий фінансовий
стан і відносно незалежне від зовнішніх фінансових джерел.

Коефіцієнт фінансового лівериджу характеризується відношенням
довгострокових зобов’язань і джерел власних коштів підприємства, тобто
показує, скільки довгострокових зобов’язань припадає на одиницю джерел
власних коштів. Коефіцієнт фінансового лівериджу обчислюється за
формулою

де ДЗ — довгострокові зобов’язання, грн.

Нормальним (нормативним) вважається К. 0,1. Це означає, що наявні оборотні активи,
підприємства покриваються власними і прирівняними до них джерелами.
Збільшення коефіцієнта забезпеченості означатиме, що у підприємства є
надлишкові джерела формування оборотних активів, а його зниження
свідчить про нестачу цих джерел. В обох випадках фінансовий стан
підприємства буде нестійким.

Коефіцієнт покриття (платоспроможності) — показник, який характеризує
рівень достатності (поточних активів) обігових коштів підприємствам для
погашення своїх поточних зобов’язань протягом року. Він визначається
відношенням всіх поточних активів (за винятком витрат майбутніх
періодів) до поточних зобов’язань підприємства. Коефіцієнт покриття
розраховується за формулою

де В — сума витрат майбутніх періодів, грн.

Коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць оборот-них активів
припадає на кожну грошову одиницю поточних зобов’я-зань. Нормативне
значення коефіцієнта К > 1. Отже, підприємство вважається
платоспроможним, якщо його загальні активи перевищують поточні
зобов’язання цьому разі у підприємства стійкий фінансовий стан і воно
може своєчасно погасити свої платіжні зобов’язання.

Інформаційною базою для оцінки фінансового стану підприємства є дані
Балансу підприємства (форма № 1), Звіту про фінансові результати (форма
№ 2), Звіту про рух грошових коштів (форма № 3), Звіту про власний
капітал (форма № 4), статистичної та іншої звітності.

Список використаної та рекомендованої літератури

Бородина О. И. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 1995.

Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997.

Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К., 2000.

Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финансы и
статистика, 1995.

Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К.: Либідь, 1995.

Павлова Л. Н. Финансы предприятия. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.

Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.

Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних
корпорацій. — К.: Либідь, 1993.

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.
посіб. -К.:Вид-воКНЕУ, 2003.

Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К: МАУП, 2003.

Финансы /Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.

Фінансова діяльність підприємств: Підручник / О. М. Бандурка та ін. —
К.:Либідь, 2002.

Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К: Вид-во
КНЕУ, 2002.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020