.

Сукупні витрати і собівартість продукції (послуг) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5222
Скачать документ

Реферат на тему:

Сукупні витрати і собівартість продукції (послуг)

Сукупні витрати підприємства залежно від їхнього призначення
виражаються кількома показниками. Згідно з чинним законодавством та
інструктивними матеріалами виокремлюють: валові витрати; кошторис
виробництва; собівартість валової, товарної і реалізованої (проданої)
продукції.

Показник валових витрат уведено в систему економічних обчислень та
обліку на підприємствах для визначення оподатковуваного прибутку згідно
із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», що був
схвалений Верховною Радою України у травні 1997 року. Він є синтетичним
показником і включає не тільки ті витрати, що формують собівартість
продукції, але й інші. Тому цей показник не входить достатньо органічно
в систему показників собівартості продукції і тут не розглядається (див.
розділ 17).

Кошторис

виробництва

Кошторис виробництва — це витрати підприємства, зв’язані з основною його
діяльністю за певний період, незалежно від того, відносять їх на
собівартість продукції в цьому періоді чи ні. Отже, кошторис виробництва
і собівартість загального обсягу продукції, як правило, не збігаються.
Кошторис виробництва складають за економічними елементами (у табл. 16.1,
рядки 1—5).

Таблиця 16.1

КОШТОРИС ВИРОБНИЦТВА НА ___________ рік

Елементи витрат Сума, тис. грн.

звіт

за минулий рік план

на наступний рік

1. Матеріальні витрати 5210 5400

2. Заробітна плата 2050 2300

3. Відрахування на соціальні потреби 890 1000

4. Амортизація основних фондів і нематеріальних активів

800

800

5. Інші витрати 450 500

6. Витрати на виробництво — всього 9400 10000

7. Витрати, які не включаються у виробничу собівартість продукції

400

450

8. Зміна залишків витрат майбутніх періодів (приріст віднімається,
зменшення додається)

+ 300

9. Зміна залишків резерву майбутніх платежів (приріст додається,
зменшення віднімається)

+ 10

10. Собівартість валової продукції 9010 9250

11. Зміна залишків незавершеного виробництва (приріст віднімається,
зменшення додається)

+ 50

– 200

12. Виробнича собівартість товарної продукції 8960 9450

13. Позавиробничі (комерційні) витрати 340 350

14. Повна собівартість товарної продукції 9300 9800

Матеріальні витрати як елемент кошторису складаються з витрат на:

? сировину й основні матеріали, які є матеріальною субстанцією
продукції;

? вироби, що їх треба купити для укомплектування продукції (двигуни,
прилади тощо);

? покупні напівфабрикати (штамповки, відливки, поковки та ін.);

? виробничі послуги сторонніх підприємств і організацій, необхідні для
виготовлення продукції;

? допоміжні матеріали, які використовуються у технологічному процесі
(кріпильні деталі, фарби, інструмент і т.п.) або потрібні для його
обслуговування (ремонту, експлуатації устаткування та ін.), на
господарські та управлінські потреби (утримування будівель, канцелярські
товари тощо);

? паливо та енергію зі сторони (електроенергію, пар, газ тощо). Витрати
на власне виробництво енергії включаються в кошторис за окремими
елементами;

? пошук і використання природної сировини (відрахування на
геологорозвідувальні роботи, рекультивацію землі, плата за деревину та
ін.).

Витрати на матеріали обчислюються на підставі норм їхнього витрачання і
цін з урахуванням транспортно-заготівельних витрат, які не є складовими
інших елементів кошторису (плата за транспортування,
вантажно-розвантажувальні роботи, комісійні заготівельним організаціям
та ін.). Із вартості матеріалів віднімають вартість відходів за ціною
використання чи продажу.

Заробітна плата включає всі форми оплати праці штатного й позаштатного
виробничого персоналу підприємства, тобто персоналу, що зайнятий
виробництвом продукції, обслуговуванням виробничого процесу та
управлінням. Не включаються в собівартість виплати працівникам, що
фінансуються із прибутку або з інших джерел спеціального призначення.

Відрахування на соціальні потреби містять відрахування на соціальне
страхування, у Пенсійний фонд та на інші подібні заходи. Величина
відрахування обчислюється в установлених нормах від витрат на оплату
праці незалежно від джерел її фінансування.

Амортизація основних фондів у вигляді амортизаційних відрахувань на
повне їхнє відтворення обчислюється за встановленими нормами від
балансової вартості. Амортизація нематеріальних активів здійснюється за
рівномірно-лінійним методом, виходячи з терміну функціонування цих
активів у межах до 10 років.

До інших витрат включають ті з них, які за змістом не можна віднести до
щойно перелічених. До них належить широке коло витрат різного
призначення, а саме: оплата послуг зв’язку, обчислювальних центрів,
охорони, витрати на відрядження, страхування майна, винагорода за
винаходи й раціоналізаторські пропозиції, оплата робіт із сертифікації
продукції, витрати на гарантійний ремонт, орендна плата за окремі
об’єкти основних фондів та ін.

Кошторис виробництва, узагальнюючи поелементні витрати підприємства,
показує їхню ресурсну структуру (витрати на матеріали, персонал, основні
фонди), що надзвичайно важливо для аналізу факторів формування і
зниження собівартості продукції.

T

V

e

i

????????????-?робництва обчислюється за кожним елементом на підставі
планових обсягів продукції (послуг), норм і цін (тарифів). Причому на
малих підприємствах таке обчислення є відразу узагальнюючим. На середніх
і великих підприємствах кошторис виробництва складають, підсумовуючи
кошториси місць витрат (цехів, служб, загальногосподарських витрат).

Собівартість

різних видів

продукції

На підприємствах обчислюється собівартість валової, товарної і
реалізованої продукції. Собівартість валової продукції як показник
застосовується для внутрішніх потреб підприємств, на яких не є
стабільною величина залишків незавершеного виробництва.

Собівартість товарної продукції підприємства обчислюється двома
основними способами. Перший з них, синтетичний, ґрунтується на кошторисі
виробництва. Останній коригують у такий спосіб:

? з кошторису віднімаються витрати, які з різних причин не включають у
виробничу собівартість продукції (витрати на підготовку та освоєння
нової продукції, якщо вони фінансуються з прибутку чи інших джерел,
позавиробничі витрати, відшкодування втрат від браку).

? віднімається приріст, додається зменшення залишків витрат майбутніх
періодів;

? додається приріст, віднімається зменшення залишків майбутніх платежів
(відпускних, винагороди за стаж роботи, за підготовчі роботи в сезонних
виробництвах тощо).

Одержана сума є собівартістю валової продукції. Після її коригування на
зміну залишків незавершеного виробництва за собівартістю (приріст
віднімається, зменшення додається) одержуємо виробничу собівартість
товарної продукції. Якщо до останньої додати позавиробничі (комерційні)
витрати, то одержимо повну собівартість товарної продукції.

Інший спосіб обчислення собівартості товарної продукції полягає в
підсумовуванні попередньо визначеної собівартості окремих виробів, тобто

, (16.11)

-ої продукції (послуг) у натуральному вимірі.

Існує ще один метод обчислення собівартості товарної продукції —
факторний. Його непогано опрацьовано методично і він цілком може бути
застосований як допоміжний. Згідно з цим методом

, (16.12)

-го фактора.

обчислюється на плановий обсяг виробництва як різниця витрат до і
після впровадження заходу:

, (16.13)

— обсяг виробництва даної продукції після впровадження заходу в
плановому періоді.

умовно-постійні витрати взято на рівні базового періоду, а в плановому
періоді обсяг виробництва може змінитися, що відповідно вплине на
собівартість продукції, то це треба врахувати як окремий фактор:

, (16.14)

— зміна у плановому періоді відповідно обсягу виробництва та
умовно-постійних витрат, %.

Умовний приклад. Обсяг товарної продукції у звітному році становив
10200 тис. грн., а витрати на 1 грн. цієї продукції — 0,91 грн. У
плановому році передбачено збільшити обсяг виробництва продукції на 10%.
Унаслідок запровадження нової техніки буде зекономлено 260 тис. грн.
Умовно-постійні витрати у звітному році досягли 2500 тис. грн., а у
зв’язку зі зростанням обсягу виробництва вони збільшаться в плановому
році на 4%.

За таких вихідних умов розрахункові показники становитимуть:

1) плановий обсяг товарної продукції:

тис. грн.;

2) собівартість товарної продукції за рівнем витрат звітного року:

тис. грн.;

3) відносна економія умовно-постійних витрат унаслідок зростання обсягу
виробництва продукції становитиме:

тис. грн.;

4) собівартість товарної продукції:

тис. грн.

. Проте треба мати на увазі, що цей показник об’єктивно характеризує
динаміку витрат лише за умови незмінних цін і структури випуску
продукції.

Собівартість реалізованої продукції обчислюється коригуванням
собівартості товарної продукції на зміну залишків нереалізованої
продукції.

, (16.15)

— собівартість залишків товарної продукції на складі на початок і
кінець розрахункового періоду.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020